0

35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son Quang Nam

13 99 0
 • 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:30

HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2017 (LẦN 01) Bài thi: TOÁN - Ngày 19/3/2017 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 468 Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y  x 1 có đường tiệm cận ? x 1 A B C D Câu 2: Hàm số sau đồng biến ? A y  tan x B y  2x  x C y  x  3x  D y  x  Câu 3: Hỏi hàm số y  x  2x  2017 nghịch biến khoảng sau đây? A  ; 1 B  1;1 C  1;0  D  ;1 Câu 4: Cho hàm số y  x  x Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm x  1; x  1 B Hàm số có giá trị lớn với giá trị cực đại C Hàm số đạt cực tiểu điểm x  D Hàm số có giá trị nhỏ với giá trị cực tiểu Câu 5: Tìm giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  3x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu 6: Giá trị cực đại hàm số y  x  cos x khoảng  0;   là: 5   D 6 Câu 7: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  3x  9x  đoạn  0;3 A   B 5 C bằng: A 28 -4 B 25 C 54 D 36 -5 Câu 8: Hàm số y  x  3x  mx đạt cực tiểu x  khi: A m  B m  C m  D m  Câu 9: Tìm giá trị m để hàm số y   x  3x  m có GTNN  1;1 ? A m  B m  C m  D m  2 Câu 10: Đồ thị hàm số y  x  3x  2x  cắt đồ thị hàm số y  x  3x  hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB  B AB  2 C AB  D AB  Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 11: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 2% quý theo hình thức lãi kép Sau tháng, người gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn lãi suất trước Tổng số tiền người nhận năm sau gửi thêm tiền gần với kết sau ? A 210 triệu B 220 triệu C 212 triệu D 216 triệu Câu 12: Giải phương trình log  2x    A x  B x  C x  D x  x Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  2016 A y '  x.2016 x 1 B y '  2016 x C y '  2016 x ln 2016 D y '  2016 x.ln 2016 C x  37 D  x  Câu 14: Giải bất phương trình log  x    A x  B  x  37 14 x2  2log  2x   m  có nghiệm x  2 giá trị m là: B m   C m  8 D m  2 Câu 15: Phương trình log A m  6 Câu 16: Cho hàm số f  x   log  3x   Tập hợp sau tập xác định f(x) ?    C D   1;   D D  1;      Câu 17: Đạo hàm hàm số f  x   ln  tan x   là: cos x   1 sin x A B C D cos x cos x.sin x cos x  sin x Câu 18: Nghiệm bất phương trình log  x  1  log   x    log  x   là: A D   1;   B D    ;   A  x  B  x  C  x  2x 1 Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình  26.5x   là: A  1;1 B  ; 1 C 1;  D 4  x  D  ; 1  1;   log  2x    log  x  1 là: log 0,5  3x    log 0,5  2x   Câu 20: Tập nghiệm hệ phương trình  A  ;5  B  ;5    4;   C  4;   D  4;5 Câu 21: Số p  2756839  số nguyên tố Hỏi viết hệ thập phân, số có chữ số? A 227831 chữ số B 227834 chữ số C 227832 chữ số D 227835 chữ số Câu 22: Cho F(x) nguyên hàm hàm số f(x)  a;b  Phát biểu sau sai ? Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT b b A  f  x  dx  F  b   F  a  b B  f  x  dx   f  t  dt a a a a b C  f  x  dx  a D  f  x  dx    f  x  dx a a b sin  ln x  dx có giá trị là: x B  cos C cos e Câu 23: Tính tích phân  A  cos1 D cos1 Câu 24: Diện tích tam giác cắt trục tọa độ tiếp tuyến đồ thị y  ln x giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox là: A S  B S  C S  Câu 25: Nguyên hàm hàm số y  f  x   A I  x  ln x  C D S  e 2x là: ex  B I  e x   ln  e x  1  C D I  e x  ln  e x  1  C C I  x  ln x  C a Câu 26: Cho tích phân I   x 1.ln 7dx  2a  13 Khi đó, giá trị a bằng: 42 A a  B a  C a  D a  Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng x  0, x  , đồ thị hàm số y  x  3x  trục hoành A 11 B 10 15 C D Câu 28: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x đường thẳng y  x Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox 13 25 56 C D Câu 29: Cho số phức z  2016  2017i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 2016 phần ảo 2017i A 57 B B Phần thực 2016 phần ảo -2017 C Phần thực 2017 phần ảo 2016i D Phần thực 2016 phần ảo 2017 Câu 30: Cho số phức z1   2i, z   3i Tính mô-đun số phức z1  z2 A z1  z2  B z1  z2  26 C z1  z2  29 D z1  z2  23 Câu 31: Cho số phức z có tập hợp điểm biểu di n mặt phẳng phức đường tròn  C  : x  y2  25  Tính mô-đun số phức z Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A z  B z  C z  D z  25  2i  i  ta được:  i  2i 23 61 23 63 15 55 A z   i B z   i C z   i D z   i 26 26 26 26 26 26 13 13 x  yi Câu 33: Gọi x,y hai số thực thỏa mãn biểu thức   2i Khi đó, tích số x.y bằng: 1 i A x.y  B x.y  5 C x.y  D x.y  1 Câu 32: Thu gọn số phức z  Câu 34: Cho số phức z thỏa z    3i  z   9i Khi z.z bằng: A B 25 C ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 003 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị hàm số sau nằm trục hoành A y = x + 3x − B y = − x − 2x + x − C y = − x + 2x − D y = − x − 4x + Câu 2: Khoảng đồng biến hàm số y = x2 + x + là: x −1 A ( −∞; −3) ( 1; +∞ ) B ( −∞; −1) ( 3; +∞ ) C ( 3; +∞ ) D ( −1;3) Câu 3: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục có đạo hàm đoạn [ a; b ] Xét khẳng định sau: Hàm số f(x) đồng biến ( a; b ) f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( a; b ) Giả sử f ( a ) > f ( c ) > f ( b ) , ∀c ∈ ( a, b ) suy hàm số nghịch biến ( a; b ) Giả sử phương trình f ' ( x ) = có nghiệm x = m hàm số f ( x ) đồng biến ( m, b ) hàm số f(x) nghịch biến ( a, m ) Nếu f ' ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ( a, b ) , hàm số đồng biến ( a, b ) Số khẳng định khẳng định A B C D 3 2 Câu 4: Nếu x = −1 điểm cực tiểu hàm số f ( x ) = − x + ( 2m − 1) x − ( m + ) x + giá trị m là: A -9 B C -2 D Câu 5: Xét khẳng định sau: 1) Cho hàm số y = f ( x ) xác định tập hợp D x ∈ D , x gọi điểm cực đại hàm số f(x) tồn ( a; b ) ∈ D cho x ∈ ( a; b ) f ( x ) < f ( x ) với x ∈ ( a; b ) \ { x } 2) Nếu hàm số f(x) đạt cực trị điểm x f(x) có đạo hàm điểm x f ' ( x ) = Trang 3) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm điểm x f ' ( x ) = hàm số f(x) đạt cực trị điểm x 4) Nếu hàm số f(x) đạo hàm điểm x không cực trị hàm số f(x) Số khẳng định khẳng định là: A B C D 2 Câu 6: Cho hàm số y = ( x − m ) ( m x − x − 1) có đồ thị ( C m ) , với m tham số thực Khi m thay đổi ( C m ) cắt trục Ox điểm ? A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 7: Đường thẳng ( d ) : y = x + cắt đồ thị (C) hàm số y = x − hai điểm Gọi x x1 , x ( x1 < x ) hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số, tính y − 3y1 A y − 3y1 = B y − 3y1 = −10 C y − 3y1 = 25 Câu 8: Tính tất giá trị tham số m để hàm số y = D y − 3y1 = −27 ( m + 1) x − x + ( 2m + 1) x + 3 có cực trị ?   A m ∈  − ;0 ÷   Câu 9: Cho hàm số y = A     B m ∈  − ;0 ÷\ { −1} C m ∈  − ;0      x + 2x + x − 3x +   D m ∈  − ;0  \ { −1}   Đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận ? B C D Câu 10: Hai đồ thị y = f ( x ) & y = g ( x ) hàm số cắt điểm thuộc góc phần tư thứ ba Khẳng định sau ? A Phương trình f ( x ) = g ( x ) có nghiệm âm B Với x thỏa mãn f ( x ) − g ( x ) = ⇒ f ( x ) > C Phương trình f ( x ) = g ( x ) nghiệm ( 0; +∞ ) D A C Câu 11: Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu đơn vị diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng P ( n ) = 480 − 20n (gam) Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá ? A 10 Trang B 12 C 16 D 24 Câu 12: Cho phương trình log ( x + 1) = Một học sinh giải sau: Bước 1: Điều kiện ( x + 1) > ⇔ x ≠ −1 Bước 2: Phương trình tương đương: log ( x + 1) = ⇔ log ( x + 1) = ⇔ x + = ⇔ x = Bước 3: Vậy phương trình cho có nghiệm x = Dựa vào giải chọn khẳng định khẳng định sau: A Bài giải hoàn toàn xác B Bài giải sai từ Bước C Bài giải sai từ Bước D Bài giải sai từ Bước 2 x Câu 13: Tìm tập xác định D hàm số y = log x + log ( ) A D = [ 0; +∞ ) B D = ( 0; +∞ ) D D = ¡ \ { 0} C D = ¡ Câu 14: Giải bất phương trình : log ( 2x − 3) > −1 B x > A x < C > x > D x > Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x + ) log 2− x − 1  A D =  ;1÷ 2  1  B D =  ; +∞ ÷ 2  1  C D =  ; +∞ ÷ 2  D D = ( −∞;1) C y ' = x + ln x D y ' = Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y = x ln x A y ' = ln x − B y ' = ln x − 1 ( x + x ln x ) x Câu 17: Xác định a, b cho log a + log b = log ( a + b ) A a + b = ab với a.b > B a + b = ab với a, b > C a + b = ab với a, b > D ( a + b ) = ab với a, b > x Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = e log ( x + 1) x A y ' = e ( x + 1) ln10 x B y ' = e   2x x ÷ C y ' = e  log ( x + 1) +  ÷ x + ln10 ( )   2x ( x + 1) ln10   x ÷ D y ' = e  log ( x + 1) +  ÷ x + ln10 ( )   Câu 19: Gọi S tập tất số thực dương thỏa mãn x x = x sin x Xác định số phần tử n S A n = B n = C n = D n = Câu 20: Tìm tất giá trị m để phương trình 32x −1 + 2m − m − = có nghiệm Trang   B m ∈  − ;0 ÷   A m ∈ ( 0;l ) 3  C m ∈  −1; ÷ 2  D m ∈ ( 0; +∞ ) Câu 21: Anh A mua nhà trị giá 500 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 035 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tập xác định hàm số y = 2x + là: 3− x B D = ( −∞;3) A D = R   C D =  − ; +∞ ÷\ { 3}   x+2 nghịch biến khoảng: x −1 A ( −∞;1) va ( 1; +∞ ) B ( 1; +∞ ) D D = (3; +∞ ) Câu 2: Hàm số y = C ( −1; +∞ ) 11 x − x − x + là: A 3 x −3 Câu 4: Đường tiệm cận ngang hàm số y = 2x + 1 1 A x = B x=− C y = − 2 Câu 5: Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên Câu 3: Giá trị cực đại hàm số y = D (0; + ∞ ) B − A y = x − x + B y = x + x + C y = − x − 3x + D y = − x + 3x + D y = D − C − 1 y O x Câu 6: Tìm giá trị lớn hàm số y = 3x − đoạn [ 0;2] A − B − C D x−3 3 x −1 Câu 7: Phương trình tiếp tuyến hàm số y = điểm có hoành độ − là: x+2 A y = −3 x − B y = −3x + 13 C y = x + 13 D y = 3x + 3 Câu 8: Cho hàm số y = x − 3mx + 4m với giá trị m để hàm số có điểm cực trị A B cho A m = ±1 B m = ±2 C m = 1; m = D m = AB = 20 1− m x − 2(2 − m)x + 2(2 − m)x + nghịch biến khi: Câu 9: Định m để hàm số y = A < m < B m > - C m =1 D ≤ m ≤ Câu 10: Phương trình x − 12x + m − = có nghiệm phân biệt với m A −16 < m < 16 B −18 < m < 14 C −14 < m < 18 D −4 < m < Câu 11: Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông có cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A.x=4 B x = C x = D=x=2 B 22 x+3.ln C 2.22 x+3 ( 3x − ) = có nghiệm là: D (2 x + 3)22 x+ Câu 12: Đạo hàm hàm số y = 22x +3 là: A 2.22 x+3.ln Câu 13: Phương trình log A x = 11 B x = 10 C x = D x = ) ( Câu 14: Tập nghiệm bất phương trình log 2 x − x + < là:  3  2  3 A  −1; ÷  2 ( ) 1 2  C −∞; ∪  ; +∞ ÷ B  0; ÷  10 − x Câu 15: Tập xác định hàm số y = log là: x − 3x + ( A 1; +∞ ) ( ) ( B −∞;1 ∪ 2;10 ) C 3  D ( −∞; −1) ∪  ; +∞ ÷ 2  ( −∞;10 ) D ( 2;10 ) Câu 16: Một người gửi gói tiết kiệm linh hoạt ngân hàng cho với số tiền 500000000 VNĐ, lãi suất 7%/năm Biết người không lấy lãi hàng năm theo định kỳ sổ tiết kiệm.Hỏi sau 18 năm, số tiền người nhận bao nhiêu? (Biết rằng, theo định kì rút tiền năm, không lấy lãi số tiền nhập vào thành tiền gốc sổ tiết kiệm chuyển thành kì hạn năm tiếp theo) A 4.689.966.000 VNĐ C 2.689.966.000 VNĐ ( B 3.689.966.000 VNĐ D 1.689.966.000 VNĐ ) x Câu 17: Hàm số y = x − 2x + e có đạo hàm là: B y ' = −2 xe x A y ' = x 2e x C y ' = (2x − 2)e x D Kết khác Câu 18: Nghiệm bất phương trình x−1 − 36.3 x −3 + ≤ là: A ≤ x ≤ B ≤ x ≤ C ≤ x D x ≤ Câu 19: Nếu a = log12 6, b = log12 log A a B b +1 b 1− a C a b −1 D a a −1 Câu 20: Cho a >0, b > thỏa mãn a +b =7ab Chọn mệnh đề mệnh đề sau: (loga + logb) C 3log(a + b) = (loga + logb) A log(a+ b) = B 2(loga + logb) = log(7 ab) a+b = (loga + logb) x x x Câu 21: Số nghiệm phương trình 6.9 − 13.6 + 6.4 = là: A B C Câu 22: Không tồn nguyên hàm : x2 − x + ∫ x − dx A D log D B ∫ − x + x − 2dx ∫ sin 3xdx C x2 − x + Câu 23: Nguyên hàm : ∫ dx = ? x −1 +C A x + + C B − ( x − 1) x −1 e D ∫ 3x xdx C x + ln x − + C D x + ln x − + C π ∫ sin xcosxdx Câu 24: Tính A B C 1/3 D 1/6 π − e 2e3 + 2e3 − e3 − e3 + A B C D 9 9  y = 3x y = x  Câu 26: Cho hình thang S :  Tính thể tích vật thể tròn xoay xoay quanh Ox x =  x = Câu 25: Tính ∫ x lnxdx A 8π B π 8π D 8π C 8π 2 Câu27: Để tính I = ∫ tan x + cot x − 2dx Một bạn giải sau: π π Bước 1: I = ∫ π π ( tan x − cot x ) π dx Bước 3: I = ∫ ( tan x − cot x ) dx π Bước 5: I = ln sin x A π π Bước 2: I = ∫ tan x − cot x dx π π Bước 4: I = ∫ π cos2x dx sin2x Bạn làm sai từ bước nào? C D = −2 ln B a Câu 28: Tích phân ∫ f ( x )dx = ta có : −a A ) f ( x ) hàm số chẵn B) f ( x) hàm số lẻ C) f ( x) không liên tục đoạn −a; a [ ] D) Các đáp án sai Câu 29: Cho số phức z = + 4i Tìm phần thực, phần ảo số phức w = z - i A Phần thực -2 phần ảo -3i B Phần ... xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox 13 25 56 C D Câu 29: Cho số phức z  2016  2017i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 2016 phần ảo 2017i A 57 B B Phần thực 2016 phần ảo -2017. .. có: y  x  2x  2017  y '  4x  4x Khi y '    Bảng biến thi n Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x  1 ... x  Khi VOx    x  x  x  dx   0 Câu 29: Đáp án D z  2016  2017i  z  2016  2017i Vậy Phần thực 2016 phần ảo 2017 z1   2i  z1   2i   z1  z2   5i  z1  z2  29 z  
- Xem thêm -

Xem thêm: 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son Quang Nam, 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son Quang Nam,

Hình ảnh liên quan

Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng x 0, x  1, đồ thị hàm số - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

u.

27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng x 0, x  1, đồ thị hàm số Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 35: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt bên là - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

u.

35: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt bên là Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 41: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

u.

41: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng biến thiên - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

Bảng bi.

ến thiên Xem tại trang 6 của tài liệu.
Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng    ; 1, 0;1 . Suy ra đáp án A đúng - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

a.

vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng    ; 1, 0;1 . Suy ra đáp án A đúng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Gọi các đỉnh của hình chóp tứ giác đều như hình vẽ bên và đặt cạnh bằng AB2x. Khi đó SOx 2, OHx suy ra SHx 3 - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

i.

các đỉnh của hình chóp tứ giác đều như hình vẽ bên và đặt cạnh bằng AB2x. Khi đó SOx 2, OHx suy ra SHx 3 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 41: Đáp án B. Giả sử SAB là thiết diện qua trục của hình nón (như hình vẽ) Tam giác SAB cân tại S và là tam giác cân nên SASBa - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

u.

41: Đáp án B. Giả sử SAB là thiết diện qua trục của hình nón (như hình vẽ) Tam giác SAB cân tại S và là tam giác cân nên SASBa Xem tại trang 12 của tài liệu.
MA  MB  MC đạt GTNN  MG đạt GTNN M là hình chiếu vuông góc củ aG trên (P). Gọi (d) là đường thẳng qua G và vuông góc với (P) thì (d) có phương trình tham số theo t - 35.De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt dan toc noi tru Phuoc Son  Quang Nam

t.

GTNN  MG đạt GTNN M là hình chiếu vuông góc củ aG trên (P). Gọi (d) là đường thẳng qua G và vuông góc với (P) thì (d) có phương trình tham số theo t Xem tại trang 13 của tài liệu.