37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

7 157 0
37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TỈNH RỊAVŨNG TÀU KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2017 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề x  x  3x  Khẳng định sau ĐÚNG? A Hàm số nghịch biến khoảng  1;3  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 Câu 1: Cho hàm số y  C Hàm số đồng biến khoảng 1;   D Hàm số nghịch biến khoảng  3;1 Câu 2: Hàm số y   x  x  đạt cực tiểu điểm sau đây? A x  B x  C x  1 D x  Câu 3: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 2x 1 2x 1 2x 1 1 2x A y  B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 x 1 Câu 4: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục có bảng biến thiên hình bên Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hàm số có điểm cực trị lớn 3 C Hàm số đạt cực đại x  điểm cực đại B Hàm số có giá trị D Hàm số có Câu 5: Cho hai số thực       Mệnh đề sau  x y'  ĐÚNG? 1      A  B 4    3  +  2 2  -4  \  2;   y Câu 6: Tập xác định D hàm số y  x  A D  + || 3  C D   2;  2;  2 D D   ;     B D   2;  Câu 7: Mệnh đề sau SAI? A Hàm số y  log x nghịch biến khoảng  0;   B Hàm số y  log x nghịch biến khoảng  0;   C Hàm số y   log x đồng biến khoảng  0;   D Hàm số y  log x  đồng biến khoảng  0;   Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 8: Cho a, b số thực dương Mệnh đề sau ĐÚNG?  a3    3log a  log b b   B log   a3    log a  log b b    D log a b  A log    C log a b  3log a.log b x 1 Câu 9: Tập nghiệm S phương trình  A S  0; 1 B S  0;1 x2  x 2  log a  log b C S  0; 3 D S  1;1 Câu 10: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a thể tích 4a Tính chiều cao h hình chóp cho a Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh 3a cạnh A ' B  5a Tính thể tích V hình lăng trụ cho A V  9a 3 B V  a 3 C V  12a 3 D V  36a 3 A h  3a B h  a Câu 12: Số mặt phẳng đối xứng hình lập phương A B 10 x Câu 13: Nguyên hàm  sin dx bằng: C h  a D h  C D A -2cos x + C Câu 14: Nguyên hàm x + C 2 C - cos x + C D x cos + C 2 D x2 x e + C 2 x ò 3xe dx x2 e + C C 3e x + C - 3i + (5 - 4i )(- - i )là Câu 15: Phần thực số thức z = + 3i A x2 e + C B 2cos B 59 27 27 59 B  C D 2 2 Câu 16: Cho số phức - i, - + 3i, - 4i có điểm biểu diễn mặt phẳng A, B, C Tìm số phức có điểm biểu diễn trọng tâm tam giác ABC A  Câu 17: Tập hợp tất điểm biểu diễn số phức z thỏa z - + A x + y - = B - x - y - = C x A - - i 3 B - + i 3 C 2 i D + i 3 i = z + đường có phương trình y + = D x - y - = Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 18: Cho khối nón có bán kính đáy thể tích 12p Diện tích xung quanh hình nón A 15p B 45p C 30p D 60p Câu 19: Cho hình trụ có bán kính đáy a , chu vi thiết diện qua trục 12a Thể tích khối trụ cho A 4p a B V = 6p a C V = 5p a D p a Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1; 2; - 1), B (2; - 1;3), C (- 3;5;1) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A D (- 4;8; - 3) B D (- 2;2;5) C D (- 2;8; - 3) D D (- 4;8; - 5) Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A(- 1;2; - 3), B (2; - 1;0) Đẳng thức sau đúng? uuur uuur A AB = 3 B AB = uuur uuur C AB = D AB = 11 11 Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x  y   Mệnh đề sau SAI ?  A Vectơ n  (2; 1; 1) vectơ pháp tuyến (P) B (P) song song với trục Oz C Điểm A( 1; 3; 2) thuộc (P ) D (P) vuông góc với mặt phẳng (Q ) : x  y  z   Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I (1; - 2; - 1) tiếp xúc với mặt phẳng (P ): x + y - z - = ? 2 B (x - 1) + (y + 2) + (z + 1) = 2 D (x + 1) + (y - 2) + (z - 1) = A (x - 1) + (y + 2) + (z + 1) = C (x + 1) + (y - 2) + (z - 1) = 2 2 2 Câu 24: Cho số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện y  x  x  y  Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức T  xy  x  y  27 Tổng M  m A 52 B 59 C 58 D 43 Câu 25: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  x  3x  mx  đồng biến khoảng  ;1 A (  ; -3] B (  ; -3) C ( 3 ; 9) Câu 26: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  m  A   m  16  m  16  B  m   m   m  16 C   m  8 D [ 3 ; 9] x4 x2  m có tiệm cận m   D  m  16 Câu 27: Cho hàm số y | x |3 4 x  | x | 1 có đồ thị (C) đường thẳng ( d ) : y  2m - Tập hợp tất giá trị thực tham số m để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) điểm phân biệt Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT  77   77   31 1  A  ;  B  ;  C  ;    54   27   54 Câu 28: Cho a  log b  log Tính log10 60 theo a b 2a  b  ab Câu 29: Số nghiệm nguyên bất phương trình log x.log  x    A B C A 2a  b  ab B 2a  b  ab  77 D  ;  27 C D  ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 036 Thời gian làm bài: 90 phút Câu Hàm số y = − x + 3x − đồ thị sau A B C y y y x -5 D y x -5 x -5 -5 -5 x -5 -5 -5 f (x) = lim f (x) = −3 Khẳng định sau khẳng định Câu Cho hàm số y = f (x) có lim x →+∞ x →−∞ đúng: A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y = y = −3 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x = x = −3 Câu Hàm số y = − x + 4x + nghịch biến khoảng sau đây: ( ) ( A − 2;0 2; +∞ ) ( B − 2; ) ( Câu Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục ¡ có bảng biến thiên: −∞ +∞ x y’ y + – + 2; +∞ ) +∞ −∞ ) ( D − 2;0 ∪ C ( 2; +∞) -3 Khẳng định sau khẳng định đúng: A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -3 D Hàm số đạt cực đại x=0 đạt cực tiểu x=1 Câu Đồ thị hàm số y = 3x − 4x − 6x + 12x + đạt cực tiểu M(x1 ; y1 ) Khi x1 + y1 = A B C -11 D x2 + Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [2; 4] x −1 =6 A miny [2;4] = −2 B miny [2;4] = −3 C miny [2;4] D miny = [2;4] 19 Câu Số giao điểm đồ thị hàm số y = x − 7x − y = x − 13x : A B C D Câu Tìm m để đồ thị (C) y = x − 3x + đường thẳng y = mx + m cắt điểm phân biệt A(-1;0), B, C cho ΔOBC có diện tích A m=3 B m=1 C m=4 D m=2 Câu Đồ thị hàm số y = x +1 có tiệm cận: x + 2x − A.1 B C D Câu 10 Cho nhôm hình vuông cạnh 18 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông có cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn Trang A B C D x=6 x =3 x=2 x=4 Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = ex − m − đồng biến khoảng e x − m2    ln ;0 ÷ :    1  1 B m ∈  − ;   2 Câu 12 Giải phương trình log ( x − 1) = C m ∈ ( 1; ) D m ∈  − ;  ∪ [ 1; )  2 A e − C 101 D π + A m ∈ [ −1; 2] B e + Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = − B y ' = (2 ) x 2x ln 2x 1   x −1 D y ' = − C y ' = x  ÷ Câu 14 Giải bất phương trình log ( − x ) < ln (2 ) x A x = B x < C x > Câu 15 Tìm tập xác định hàm số y = ln ( −2 x + x − 3)   1 1 A D=  −∞ ; ÷ ∪ ( 3; +∞ )    1 C D=  −∞;  ∪ [ 3; +∞ ) B D =  ;3 2   D < x <  Câu 16 Cho hàm số f ( x ) = Khẳng định sau sai : x2 1  D D =  ;3 ÷ 2  x A f ( x ) > ⇔ x + x log > 2 B f ( x ) > ⇔ x log + x > log C f ( x ) > ⇔ x log + x log > log D f ( x ) > ⇔ x ln + x ln > ln 2 Câu 17 Cho hệ thức a + b = 7ab (a, b > 0) khẳng định sau ? A log a + b = log a + log b B log ( a + b ) = log a + log b 2 2 a+b = ( log a + log b ) C log Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y = ( 2e ) A y ' = ( 2e ) 2x D log 2 a+b = log a + log b 2x 2x 2x B y ' = 2.2 e ( + ln ) C y ' = 2.22 x.e2 x ln 2 Câu 19 Giả sử ta có hệ thức a + b = 7ab ( a, b > ) Hệ thức sau D y ' = x ( 2e ) a+b = log a + log b a+b a+b = ( log a + log b ) = log2 a + log b C log D log Câu 20 Cho log = a; log3 = b Khi log Tính theo a b A log ( a + b ) = log a + log b B log Trang 2 x −1 A a+b B ab a+b Câu 21 Tìm nguyên hàm hàm số x3 + 3ln x − x +C A 3 x3 + 3ln x + x +C C 3 C  ∫  x + a+b D a + b  − x ÷dx x  x + 3ln x − x B 3 x3 − 3ln x − x +C D 3 Câu 22 Một nguời gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm lãi hàng năm đuợc nhập vào vốn, hỏi sau tháng ngưòi thu đuợc gấp đôi số tiền ban đầu (lấy giá trị quy tròn) ? A 96; B 97 C 98 D 99 Câu 23 Công thức tính diện tích S hình thang cong giới hạn hai đồ thị y = f ( x ) , y = g ( x ) , x = a, x = b (aHTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 037 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào: A y = x + x + B y = − x + x + y = x + C y = x + D y = − x − x + Câu 2: Cho hàm số y = − x + 3x − Các mệnh để sau mệnh đề sai: A Hàm số đồng biến ( 0; ) B Hàm số nghịch biến ( 3; +∞ ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;0 ) D Hàm đạt cực đại x = 0; y = −5 Câu 3: Cho bảng biến thiên sau : −∞ x y' y +∞ − −∞ +∞ − Kết luận sau đúng: A Hàm số có cực trị x  B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận C Hàm số nghịch biến ¡ D Hàm số có giá trị nhỏ Câu 4: Cho hàm số y = x a với a số nguyên, miền xác định hàm số B ¡ \ { 0} A ¡ D [ 0; +∞ ) C ( 0; +∞ ) Câu 5: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A x > log x = log x B < a < b < c a b > a c C Với a < b log a b < log b a < Câu 6: Cho D Điều kiện để x có nghĩa x ≥ ∫ f ( x ) dx = F ( x ) + C Khi với a ≠ , ta có ∫ f ( ax + b ) dx bằng: A F ( ax + b ) + C B aF ( ax + b ) + C C F ( ax + b ) + C a D F ( ax + b ) + C 2a Câu 7: Cho Môđun số phức w = z − i là: A 89 B 67 C 90 Câu 8: Diện tích xung quanh hình trụ bằng: A Một nửa tích chu vi đáy với độ dài đường cao D 60 Trang B Tích chu vi đáy với độ dài đường cao C Một nửa tích chu vi đáy với độ dài đường sinh D Tích nửa chu vi đáy với độ dài đường sinh Câu 9: Cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z + = Xét mệnh đề: r (I), (P) có vectơ pháp tuyến n = ( 2; −1;5 ) (I), (P) qua điểm A ( 1; 2; −1) Khẳng định sau đúng: A (I) đúng, (II) sai B (I) sai, (II) C (I) (II) D (I) (II) sai 2 Câu 10: Cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − 2x + y − 6z + 10 = , tâm bán kính mặt cầu là: A I ( −1; 2; −3) , R = B I ( 1; −2;3) , R = C I ( 1; −2;3) , R = 16 D I ( 1; −2;3) , R = Câu 11: Hàm số y = x − 2x + có khoảng đồng biến : A ( −1;0 ) B ( −1;0 ) , ( 1; +∞ ) C ( 1; +∞ ) D ∀x ∈ ¡ Câu 12: Giá trị cực đại, cực tiểu hàm số y = x − x − x + 30 là: A 35 B 30 C 40 -1 D 20 Câu 13: Giá trị nhỏ hàm số y = −2 x − x + 12 [ −2; −1] là: A -40 B C 12 D 19 x+2 Câu 14: Cho hàm số y = ( C ) Cố điểm có tọa độ nguyên đồ thị hàm số (C) x −1 A B C D x +1 Câu 15: Phương trình  ÷ 3 A x = 5 =  ÷ có nghiệm 3 B x = Câu 16: : Giá trị x thỏa mãn log A x < 3 ( x − 1) < C x = D x = C < x < D ∀x ≠ là: B x > Câu 17: Đạo hàm hàm số y = x − x là: A y ' = C y ' = 3x3 − 4 ( x3 − x ) B y ' = D y ' = 3x − 4 ( x3 − x ) x3 − x 4 x3 − x 3x3 − (x − 2x) Câu 18: Phương trình log 25 x + log x = có nghiệm A x = 2, x = B x = 3, x = C x = 4; x = Câu 19: Tập xác định hàm số y = ( x − x + ) A ( −∞;1] ∪ [ 5; +∞ ) B [ 1;5] D x = 5; x = C ¡ D ¡ \ { 1;5} Câu 20: Diện tích giới hạn đồ thị hai hàm số: y = x + 1, y = − x + bằng: Trang A Câu 21: B C D π sin x − cos x dx có kết + sin x ∫ A B C a Câu 22: Giá trị a để ∫ ( x − 1) lnxdx = ln − D A B C Câu 23: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Cho x,y hai số phức số phức x + y có số phức liên hợp x + y B Cho x,y hai số phức số phức x − y có số phức liên hợp x − y C Cho x,y hai số phức số phức xy có số phức liên hợp xy D 2 D Số phức z = a + bi z + ( z ) = ( a + b ) Câu 24: Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z ' = −2 + 5i A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Câu 25: Nghiệm phương trình z + z + = tập số phức C A i, −i B + i, −1 − i C −1 − i, −1 + i D Vô nghiệm Câu 26: Thể tích tứ diện cạnh 2a là: 2 3 C D a a a Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm AD SC tạo với đáy góc 30 Thể tích khối chóp S.ABCD A 2a B 15 15 15 B C D Đáp án khác a a a 18 12 Câu 28: Cho ... x + C D x cos + C 2 D x2 x e + C 2 x ò 3xe dx x2 e + C C 3e x + C - 3i + (5 - 4i )(- - i )là Câu 15: Phần thực số thức z = + 3i A x2 e + C B 2cos B 59 27 27 59 B  C D 2 2 Câu 16: Cho số... - 2; - 1) tiếp xúc với mặt phẳng (P ): x + y - z - = ? 2 B (x - 1) + (y + 2) + (z + 1) = 2 D (x + 1) + (y - 2) + (z - 1) = A (x - 1) + (y + 2) + (z + 1) = C (x + 1) + (y - 2) + (z - 1) = 2 2 2. .. Câu 20 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1; 2; - 1), B (2; - 1;3), C (- 3;5;1) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A D (- 4;8; - 3) B D (- 2; 2;5) C D (- 2; 8;

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:32

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D - 37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

u.

3: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 10: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a và thể tích bằng 4a 3 - 37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

u.

10: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a và thể tích bằng 4a 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 18: Cho một khối nón có bán kính đáy bằng 3 và thể tích bằng 12p . Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng - 37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

u.

18: Cho một khối nón có bán kính đáy bằng 3 và thể tích bằng 12p . Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 31: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 21 - 37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

u.

31: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 21 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 36: Cho hình chóp S ABC. có các cạnh SA SB SC ,, đôi một vuông góc với nhau và SA = SB = a, SC =a 2 - 37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

u.

36: Cho hình chóp S ABC. có các cạnh SA SB SC ,, đôi một vuông góc với nhau và SA = SB = a, SC =a 2 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 44: Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD .. Gọ iN là trung điểm SB, M là điểm đối xứng với B qua A - 37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

u.

44: Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD .. Gọ iN là trung điểm SB, M là điểm đối xứng với B qua A Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan