0

19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

6 126 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:46

SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 Môn thi: TOÁN - Lần Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = x − x + Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số f ( x ) = x − + đoạn [ 2;5] x −1 Câu (1,0 điểm) a) Giải phương trình cos x − 3sin x − = b) Giải bất phương trình log ( x − 1) − log ( x − ) ≤ n 2  Câu (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức Niu - tơn biểu thức  x − ÷ , x  x > Trong n số tự nhiên thỏa mãn An − 2Cn = 180 Câu (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có A(1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2) A'(2; 2; 1) Tìm tọa độ đỉnh B', C' viết phương trình mặt cầu qua bốn điểm A, B, C, A' Câu (1,0 điểm) α − cos 2α a) Cho cos α = Tính giá trị biểu thức P = cos b) Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn toán trường phổ thông có học sinh nam khối 12, học sinh nữ khối 12 học sinh nam khối 11 Để thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn em từ em học sinh Tính xác suất để em chọn có học sinh nam học sinh nữ, có học sinh khối 11 học sinh khối 12 Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), đáy ABCD hình chữ nhật có AD = 3a, AC = 5a, góc hai mặt phẳng (SCD) (ABCD) 45 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD tính góc đường thẳng SD mặt phẳng (SBC) Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông A, B AD = 2BC Gọi H hình chiếu vuông góc điểm A lên đường chéo BD E trung điểm đoạn HD Giả 5  sử H ( −1;3) , phương trình đường thẳng AE : x + y + = C  ; ÷ Tìm tọa độ đỉnh A, B 2  D hình thang ABCD x2 − x − x + Câu (1,0 điểm) Giải bất phương trình x + ≥ tập hợp số thực 2x +1 − Câu 10 (1,0 điểm) Cho a, b, c số thực không âm thỏa mãn a 2b + c 2b + ≤ 3b Tìm giá trị nhỏ 4b P = + + biểu thức 2 ( a + 1) ( + 2b ) ( c + 3) - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………… ; Số báo danh: ……………………… SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: TOÁN - Lần Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu Đáp án Điểm Khảo sát biến thiên… - TXĐ: D = ¡ 1,0   y = lim x  − + ÷ = +∞ - Giới hạn: xlim →±∞ x →±∞ x   x - Sự biến thiên: +) Ta có: y' = 4x3 - 4x ⇒ y ' = ⇔ x = ∨ x = ±1 +) Bảng biến thiên x y' - -1 - 0,25 f(x)=x^4-2x^2+1 0 + - + + + + 0,25 y 0 Suy ra: * Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −1) , ( 0;1) hàm đồng biến khoảng ( −1;0 ) , ( 1; +∞ ) * Cực trị: xCĐ = 0, yCĐ = xCT = ±1 , yCT = - Đồ thị: 0,25 y x -2 -1 0,25 -1 -2 - NX: Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất… 1,0 S - Ta có f ( x ) liên tục xác định đoạn [ 2;5] ; f ' ( x ) = − - Với x ∈ [ 2;5] f ' ( x ) = ⇔ x = K ( x − 1) H - Ta có: f ( ) = 3, f ( 3) = 2, f ( ) = A - Do đó: Max[ 2;5f ] ( x ) = ⇔ x = ∨ x = , f ( x ) = ⇔ x = B 0,25 D [ 2;5] C 0,25 0,25 0,25 a) - Ta có phương trình cos x − 3sin x − = ⇔ 2sin x + 3sin x + = π   x = − + k 2π  sin x = −1 π  ⇔ ⇔  x = − + k 2π , k ∈ ¢  sin x = −    x = 7π + k 2π  - KL: Phương trình có ba họ nghiệm… b)- ĐK: x > - Khi bất phương trình có dạng: log ( x − 1) + log ( x − ) ≤ ⇔ log ( x − 1) ( x − )  ≤  5 ⇔ x − x ≤ ⇔ x ∈ 0;   2  5 - Kết hợp điều kiện ta có: x ∈  2;   2 Tìm số hạng chứa… - ĐK: n ∈ ¥ , n ≥  n = 15 2 DK → n = 15 - Khi đó: An − 2Cn = 180 ⇔ n − 3n − 180 = ⇔   n = −12 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 15 15 − 3k 15 2 k  - Khi n = 15 ta có:  x − ÷ = ∑ C15k ( −1) 2k x x  k =0 15 − 3k =3⇔ k =3 Mà theo ta có: Do số hạng chứa x khai triển là: C153 ( −1) 23 x = −3640 x3 Tìm tọa độ điểm và… uuur uuur - Do ABC.A'B'C' hình lăng trụ nên BB ' = AA ' ⇒ B ' ( 2;3;1) uuuu r uuur Tương tự: CC ' = AA ' ⇒ C ' ( 2; 2; ) - Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRUNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi: 102 (Đề thi có 05 trang ) Họ tên thí sinh:………………………………………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………………………………………………… Câu Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số y  x y  2 x đối xứng qua trục tung B Đồ thị hàm số y  x nằm bên phải trục tung C Đồ thị hàm số y  x qua điểm (1; 0) D Đồ thị hàm số y  3x y  log x đối xứng qua trục hoành Câu Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  3x  điểm có hoành độ A y  3 x  B y  x  C y  x  D y  3 x  Câu Tìm giá trị cực đại hàm số y  x3  3x  A B C -2 D Câu Cho khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A V  a B V  a3 C V  3 a D V  3 a 12 Câu Tìm tất giá trị m để đường thẳng y  2m cắt đồ thị hàm số y  x  x  điểm phân biệt 3 C  m  D  m  2 Câu Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC vuông B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), A  m  B  m  SA=AB=a, SCA  300 Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC, cắt SB, SC H, K Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH a a B R  a C R  2 Câu Một hải đăng đặt vị trí A cách bờ A 5km, bờ biển có kho hàng vị trí C cách B A R  khoảng 7km Người canh hải đăng chèo D R  a 5km thuyền từ A đến M bờ biển với vận tốc 4km/h từ M đến C với vận tốc 6km/h Xác định độ B C M dài đoạn BM để người từ A đến C nhanh Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 1/5 - Mã đề thi 102 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A km Câu Đồ thị hàm số y  A x  2 B km C km D km  2x có tiệm cận đứng đường thẳng x 1 B y  2 C y  D x  Câu Cho a  log 3, b  log Hãy biểu diễn log18 42 theo a, b 1 a  b  ab a b A log18 42  C log18 42  B log18 42  2a 1 a  2a Câu 10 Giải phương trình x 3  84 x A x  B x  C x  Câu 11 Cho  a   b Khẳng định sau khẳng định sai? A log a  log b B lg a  lg b D log18 42  D x  1 a  b  2a 1 D ( ) a  ( ) b 2 C  ln a  ln b Câu 12 Số nghiệm phương trình x  3.2 x   A B C Câu 13 Hàm số sau đồng biến ? D x 1 D y  x3  x  x 1 Câu 14 Cho hình lập phương có cạnh a Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình lập A y  x  x  B y   x  C y  B S  2 a C S  3 a phương A S   a2 D S  4 a Câu 15 Số giao điểm đồ thị hàm số y  ( x  2)( x  x  1) trục hoành A B C D Câu 16 Bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số sau đây? A y  x3  3x  Câu 17 Cho hàm số y  ln A xy '  e y B y   x3  3x  C y   x3  3x  D y   x3  3x  Khẳng định sau khẳng định đúng? x 1 B xy '  e y C xy '  e y D xy '  e y Câu 18 Tính khoảng cách d hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  A d  2 C d  D d  Câu 19 Hàm số y  x3  x  nghịch biến khoảng nào? A (; 0) B C (2; ) D (0; 2) B d  Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/5 - Mã đề thi 102 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 20 Tính P  log  log   log  log 10 A P  B P  C P  D P  1 Câu 21 Cho hình chóp S.ABC gọi A’, B’, C’ ảnh A, B, C qua phép vị tự tâm S tỉ số k=2 Gọi V, V’ thể tích khối chóp S.ABC S.A’B’C’ Tính tỉ số A V'  V 27 B V'  V C V' V V'  V D V'  V Câu 22 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x.e x đoạn [1; 2] e A y  2e B y  e C y  D y  e x[1;2] x[1;2] x[1;2] x[1;2] Câu 23 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB=a, BC= 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V  3 a B V  3 a Câu 24 Tìm tập giá trị hàm số y  x  x A [0;1] B [0; ] C V  3a D V  3a C [0; 2] D [0; ] Câu 25 Tính đạo hàm hàm số y  x   A y '  ( x  1) B y '  2x 3 ( x  1)  2x C y '  ( x  1) D y '  2x 3 x2  Câu 26 Tìm tất giá trị m để hàm số y  (m  1) x  2(m  2) x  có ba cực trị A m  1 B 1  m  C 1  m  D m  mx  Câu 27 Tìm tất giá trị m để hàm số y  đồng biến khoảng xác định 2x  m  m  2  m  2 A  B 2  m  C  D 2  m  m  m  Câu 28 Cho hàm số f ( x )  log ( x  1) , tính f '(1) 1 A f '(1)  B f '(1)  ln C f '(1)  2 ln D f '(1)  log 2 x2  m có hai đường tiệm cận? x  3x  A m  m  B m  C m  D m  Câu 30 Hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 29 Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y  Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 3/5 - Mã đề thi 102 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  2 B Hàm số đồng biến khoảng ( ; 2), ( 2,  ) C Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm M (0; 1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 2), ( 2; ) Câu 31 Trong hàm số sau hàm số nghịch biến tập xác định? A y  x B y  ( ) x C y  e x D y  (1  2) x Câu 32 Tìm tập xác định D hàm số y  ( x  x  3) 2 A D  B D  ( ; 3)  (1; ) C D  \{  3;1} D D  ( ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 019 Thời gian làm bài: 90 phút Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số liệt kê phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y A y = x4 - 4x2 + Câu Cho hàm số y = B y = x3 - 3x2 + x C y = -x3 + 3x2 + D y = - x4+3x2-4 2x − Khẳng định sau đúng? x +1 A Hàm số đồng biến tập xác định B Hàm số đồng biến (-∞; - 1) (−1; +∞ ) C Hàm số nghịch biến tập xác định D Hàm số nghịch biến (-∞; -1) (−1; +∞ ) Câu Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số sau đây? 3x + 3x + 2x + A y = B y = C y = 2−x x+2 x −1 D y = 3x + x+2 Câu Bảng biến thiên sau hàm số ? x y’ -∞ - 0 +∞ + 2 +∞ - y -2 A y = x − 3x − B y = − x + 3x − -∞ C y = x + 3x − Câu Kí hiệu M giá trị lớn nhất, m giá trị nhỏ hàm số y = D y = − x − 3x − 2x − đoạn [ 0;2] , giá x +1 trị M m là: Trang 1/10 A M= , m=-3 B M= − , m=3 C M= − , m=-3 D M= , m=3 Câu Đồ thị sau hàm số y = x − x + Với giá trị m phương trình x − x − m = có nghiệm  m < −2 B  m > A − < m < C m =3 m < −1 D  m > Câu Hàm số y = 3x − x3 nghịch biến khoảng ? 1  1  A  −∞; − ÷ va  ; +∞ ÷ 2  2   1 B  − ; ÷  2 C (-∞; 1) D (0; +∞) Câu Hàm số sau cực trị: A y = x − 3x + Câu Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số tung bằng: A -2 B D y = x3 + 3x + C y = x3 − 3x + B y = x − x + y= x− x +1 giao điểm đồ thị hàm số với trục C D Câu 10 Với giá trị m hàm số y = x − mx + ( m + 1) x − đạt cực trị x = 1: A m=-1 B Câu 11 Cho hàm số y = m=2 C m=3 D m=-6 x+3 (C) Giá trị m sau đường thẳng d : y = x + m cắt (C) tại x +1 hai điểm phân biệt M, N cho độ dài MN nhỏ nhất? A m = B m = C m = D m = -1 C x = D x = Câu 12 Nghiệm phương trình 22x −1 = là: A x = B x = Câu 13 Trong khẳng định sau, khẳng định sai: A Hàm số y = log x đồng biến khoảng ( 0;+∞ ) B Hàm số y = 2x đồng biến R Trang 2/10 x 1 C Hàm số y =  ÷ nghịch biến R  2 D Hàm số y = log x nghịch biến R Câu 14: Tập xác định hàm số y = ( x − ) : A D = [ 2; +∞ ) B D = R \ { 2} C D = (2; +∞ ) D C e 2x ln D e 2x C ( 4; +∞ ) D ( −∞; 4] D=R Câu 15: Đạo hàm hàm số y = e là: 2x A 2xe 2x B 2e 2x Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình log ( ) ( x − 1) > là: B ( 3; +∞ ) A −∞; + Câu 17 Cho x ≠ , khẳng định sau đúng: A log8 ( x − 1) = log ( x − 1) C log8 ( x − 1) = log x − 2 B log8 ( x − 1) = log ( x − 1) D log8 ( x − 1) = log x − Câu 18: Lãi suất ngân hàng 6%/năm Lúc vào học lớp 10 ông Hải gửi tiết kiệm 200 triệu đồng Hỏi sau năm ông Hải tốt nghiệp THPT, ông Hải nhận vốn lẫn lãi bao nhiêu? A 233,2032 triệu đồng B 228,2032 triệu đồng C 238,2032 triệu đồng D 283,2032 triệu đồng Câu 19 Nếu log12 = a;log12 = b log bằng: A a a −1 B − b a −1 C a b +1 D a 1− b Câu 20 Cho hàm số y = x.3x , khẳng định sau sai: A f ( x ) > ⇔ x + 2x log > B f ( x ) > ⇔ x + 2x ln > ln C f ( x ) > ⇔ x log + 2x log > log D f ( x ) > ⇔ x + x log > Câu 21 Cho hệ thức a + b − 14ab = (a,b > 0) , khẳng định sau đúng: 2 A 2log a+b = log a + log b B 2log ( a + b ) = log a + log b C 2log a+b = log a + log b 16 D log x a+b = 14 ( log a + log b ) x 1 1 Câu 22: Phương trình  ÷ − m  ÷ + 2m + = có nghiệm m nhận giá trị : 9 3 A − < m < − B m < − Trang 3/10 D m < − C m ≥ + ∨m ≥ 4+2 Câu 23 Cho hàm số y = f ( x ) liên tục [a; b] Công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f ( x ) , trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) là: b S = ∫ f ( x ) dx b b B S = π ∫ f ( x ) dx a C S = ∫ f ( x ) dx a A a b D S = − ∫ f ( x )dx a Câu 24 Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = e x là: A C ∫e ∫e 2x ∫ 2x e +C ∫ x e +C dx = e x + C 2x B e dx = dx = 2e x + C 2x D e dx = 2x e Câu 25 Tích phân I = ∫ ln xdx bằng: I=e−1 Câu 26 Diện hình phẳng giới hạn đường y = x , y = x là: A I=1 A − B I = e B C C D D I=1−e π Câu 27 Ký hiệu (H) hình phẳng giới hạn đường y = x(1 − x) , trục hoành đường thẳng x=0, x=1 Khối tròn xoay thu quay hình (H) quanh trục hoành tích bằng: π π π π A B C D 10 20 30 Câu 28 Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc v(t) = 1+2t (m/s) Tính vận tốc thời điểm mà vật cách A 20m? (Giả thiết thời điểm vật ... TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 A A C C D D D D D A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/5 - Mã đề thi 10 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 20 Tính P  log  log   log  log 10 A P  B P  C P  D P  1 Câu... Hãy biểu diễn log18 42 theo a, b 1 a  b  ab a b A log18 42  C log18 42  B log18 42  2a 1 a  2a Câu 10 Giải phương trình x 3  84 x A x  B x  C x  Câu 11 Cho  a   b Khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1, 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1,

Hình ảnh liên quan

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG. - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1
TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 6. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA=AB=a, SCA300 - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

u.

6. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA=AB=a, SCA300 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14. Cho hình lập phương có cạnh bằng a. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

u.

14. Cho hình lập phương có cạnh bằng a. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 21. Cho hình chóp S.ABC gọi A’, B’, C’ lần lượt là ảnh của A, B, C qua phép vị tự tâm S tỉ số k=2 - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

u.

21. Cho hình chóp S.ABC gọi A’, B’, C’ lần lượt là ảnh của A, B, C qua phép vị tự tâm S tỉ số k=2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

u.

36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 45. Cho hình trụ có bán kính đáy 2cm và chiều cao 3cm. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ. - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

u.

45. Cho hình trụ có bán kính đáy 2cm và chiều cao 3cm. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 42. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại S, tam giác SCDđều - 19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

u.

42. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại S, tam giác SCDđều Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan