0

25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1

6 105 0
  • 25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017  truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:35

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 Ngày 5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 150 phút Câu I (2,5 điểm) 1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí. Giải thích vì sao mùa đông gần biển sẽ ấm hơn, mùa hạ gần biển sẽ mát hơn trong đất liền. 2. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm. Nêu các thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. Câu II (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1. Phân tích tài nguyên khoáng sản và hải sản ở vùng biển nước ta. 2. Cho biết trong mùa gió Đông Bắc ở nước ta, thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao? Câu III (2,5 điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích một số loại cây trồng của nước ta giai đoạn 2000 – 2010 (Đơn vị: nghìn ha) Năm 2000 2005 2008 2010 Cây lúa 7.666 7.329 7.422 7.489 Cây công nghiệp hàng năm 778 862 806 798 Cây công nghiệp lâu năm 1.451 1.634 1.886 2.011 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê, 2013) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích một số loại cây trồng của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2010. 2. Nhận xét về sự tăng trưởng diện tích một số cây trồng của nước ta giai đoạn trên. Câu IV (2,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1. Trình bày quy mô và cơ cấu ngành của các trung tâm công nghiệp chính ở vùng Đông Nam Bộ. 2. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta hiện nay? Hết Lưu ý: - Thí sinh được sử dụng Atlát địa lí Việt Nam và máy tính cá nhân theo quy định. - Giám thị không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2015 Môn thi: ĐỊA LÝ Ngày thi: 05 tháng 04 năm 2015 Thời gian làm bài: 150 phút CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I (2,5 điểm) 1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí. Giải thích vì sao mùa đông gần biển sẽ ấm hơn, mùa hạ gần biển sẽ mát hơn trong đất liền. 1,0 - Các nhân tố: vị trí gần hoặc xa biển, độ cao, vĩ độ 0,5 - Giải thích: do đặc tính hấp thu nhiệt của đất và nước khác nhau (diễn giải) 0,5 2. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm. Nêu các thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. 1,5 - Nêu khái niệm 0,5 - Thế mạnh + Nguồn nhiên liệu dồi dào từ than và dầu khí (phân tích) 0,5 + Nguồn thủy năng (phân tích) 0,25 + Các thế mạnh khác: sức gió, năng lượng Mặt trời… 0,25 II (3,0 điểm) 1. Phân tích tài nguyên khoáng sản và hải sản ở vùng biển nước ta. 1,5 - Tài nguyên khoáng sản + Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất là dầu khí. Dầu khí tập trung ở các bể trầm tích: Nam Côn Sơn, Cửu Long, Thổ Chu – Mã Lai và Sông Hồng 0,25 + Các bãi cát ven biển có trữ lượng lớn titan là nguồn nguyên liệu quý cho ngành công nghiệp 0,25 + Vùng ven biển còn thuận lợi cho nghề làm muối, nhất là ven biển Nam Trung Bộ 0,25 - Tài nguyên hải sản + Trữ lượng lớn, năng suất sinh học cao (dẫn chứng) 0,25 + Có nhiều loài có giá trị kinh tế cao và có khả năng xuất khẩu 0,25 + Ven các đảo, nhất là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có rạn san hô và đông đảo các loài sinh vật khác. 0,25 2. Cho biết trong mùa gió Đông Bắc, thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao? 1,5 - Đặc điểm + Bắc Bộ: đầu mùa đông lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm. Nhiệt độ trung 0,25 bình dưới 200C, lượng mưa ít. + Trung Bộ: mưa rất lớn vào các tháng cuối năm (d/c) 0,25 + Nam Bộ: thời tiết nóng, khô ổn định suốt mùa 0,25 - Giải thích + Miền Bắc: ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ vùng áp cao lục địa phương bắc 0,25 + Miền Trung mưa do địa SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KỲ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: Vật lý Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) Mã đề: 132 SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………… Câu 1: Đặt vào Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ KỲ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: Toán học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) Mã đề: 109 SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………… Câu 1: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng nào? A (1; 2) B (0; 2) C (0;1) D (1; )    Câu 2: Cho biểu thức  a  b     ab  với  a  b Khi biểu thức cho rút gọn     A a  b B b  a C b  a D a  b 1 Câu 3: Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục tung điểm A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 4: Cho tứ diện ABCD có cạnh 2a Gọi M , N , P, Q, R, S trung điểm AB, AC , AD , BC , BD , CD Ta tích khối bát diện MNPQRS là:  A 2a  B a3 C a3 D a3 Câu 5: Hàm số y  x  x , hệ thức liên hệ giá trị cực đại ( yCĐ ) giá trị cực tiểu ( yCT ) là: A yCT  yCĐ B yCT  yCĐ C yCT   yCĐ D yCT  yCĐ x2 Câu 6: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  có hai đường tiệm cận x  mx  đứng A m  ( ; 2]  [2;  ) B m  5  C m  (; 2)  (2;  ) D m  ( ; 2)  (2; ) \   2 Câu 7: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x đoạn [0; 2] A B C -24 D -16 Câu 8: Cho log2 14  a Tính log49 32 theo a A 2a  Câu 9: Đồ thị hàm số y  A y  1; x  4 B 2a  C 10 a 1 x 1 có đường tiệm cận đứng ngang x4 B y  1; x  C y  1; x  Câu 10: Hàm số sau đồng biến R x 1 A y  B y  x  x  x2 C y  x3  x  x  D 5(a  1) D y  1; x  4 D y  x  x  3x  Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 1/6 - Mã đề thi 109 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 11: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  m cos x đồng biến R A m  B m  C m  [ 1;1] \{0} D 1  m  Câu 12: Cho hàm số y  x với x  0,   R Phát biểu sau hàm số cho? A Hàm số đồng biến khoảng (0; ) B Hàm số nghịch biến khoảng (0;  ) C Tập giá trị hàm số (0;  ) D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận   Câu 13: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng  ABCD  , SA  a Gọi  góc SC mặt phẳng  ABCD  Ta có giá trị tan  là: A 2 B C 45 D Câu 14: Cho a  0, a  1; x, y  Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? x A log a ( )  log a x  log a y B log a x y  y log a x y C log a ( x  y)  log a x  log a y D aloga ( xy )  xy Câu 15: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a 2, cạnh bên 2a Gọi M trung điểm SC Mặt phẳng   qua AM song song với BD cắt SB, SD P Q Thể tích khối đa diện S APMQ là: A 4a 3 27 B 2a 3 C 2a 3 D 4a 3 Câu 16: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  điểm có hoành độ -1 ? A y  x  B y  x  12 C y  x  D y  x  12 Câu 17: Khối đa diện sau có số đỉnh nhiều A Khối nhị thập diện (20 mặt đều) B Khối tứ diện C Khối bát diện ( mặt đều) D Khối thập nhị diện ( 12 mặt đều) Câu 18: Cho hàm số y  x  x  Hàm số đồng biến khoảng nào? A (1;  ) B ( ;1) C (0; ) Câu 19: Cho đồ thị hàm số y  f ( x ) hình bên Hỏi phương trình f ( x)  m có hai nghiệm phân biệt m nhận giá trị bằng nhiêu? A m  B m  C m  D (; 0) D m  2 Câu 20: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông A, BC  2a, ABC  600 Gọi M trung điểm BC Biết SA  SB  SM  A a B 3a a 39 khoảng cách từ S đến mặt phẳng  ABC  C a D a Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/6 - Mã đề thi 109 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 21: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục ( 4; 4) có bảng biến thiên ( 4; 4) bên Phát biểu sau đúng? A max y  y  4 ( 4;4) B y  4 max y  10 ( 4;4) ( 4;4) D Hàm số GTLN, GTNN ( 4; 4) C max y  10 y  10 ( 4;4) ( 4;4 ) ( 4;4) Câu 22: Cho a, b  0; m, n  N * Mệnh đề sau đúng? n A n am  a m m B n ab m  a.b n C n am  am n D n 1 a m  a m n x 1 đường thẳng y  2 x  m Điều kiện cần đủ để đồ thị để hai hàm x 1 số cho cắt điểm A, B phân biệt, đồng thời điểm trung điểm đoạn thẳng AB có hoành độ là: A -9 B C D 10 x 1 Câu 24: Cho hàm số y  Hỏi tổng số tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho x 2 bao nhiêu? A B C D Câu 23: Cho hàm số y  Câu 25: Điểm cực đại xCĐ hàm số y  x3  x2  là: A xCĐ  3 B xCĐ  2 C xCĐ  D xCĐ  Câu 26: Tung độ giao điểm đồ thị hai hàm số y  3x  y  x  x  là: A B C D Không có giao điểm Câu 27: Trong khẳng định sau khẳng định A Hình chóp đa giác hình chóp có đáy đa giác cạnh bên B Hình chóp đa giác hình chóp có đáy đa giác C Hình chóp tứ diện D Hình chóp đa giác hình chóp có trân đường cao hạ từ đỉnh xuống mặt đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy Câu 28: Cho a, b  0;  ,   R Mệnh đề sau sai? A (a.b)  a b B a b   (ab)    C  a    a  ,   D a  a    a Câu 29: Cho hàm số y   x3  3mx  (Cm ) Đồ thị (Cm ) nhận điểm I (1; 0) tâm đối xứng m thỏa mãn A Không tồn giá trị m B m  C m  1 D m  Câu 30: Một xà lan bơi ngược dòng sông để vượt qua khoảng cách 30km Vận tốc dòng nước 6km/h Nếu vận tốc xà lan nước đứng yên v (km/h) lượng dầu tiêu hao xà lan t Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, ...Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 Ngày 5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 150 phút Câu I (2,5 điểm) 1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí. Giải thích vì sao mùa đông gần biển sẽ ấm hơn, mùa hạ gần biển sẽ mát hơn trong đất liền. 2. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm. Nêu các thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. Câu II (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1. Phân tích tài nguyên khoáng sản và hải sản ở vùng biển nước ta. 2. Cho biết trong mùa gió Đông Bắc ở nước ta, thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao? Câu III (2,5 điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích một số loại cây trồng của nước ta giai đoạn 2000 – 2010 (Đơn vị: nghìn ha) Năm 2000 2005 2008 2010 Cây lúa 7.666 7.329 7.422 7.489 Cây công nghiệp hàng năm 778 862 806 798 Cây công nghiệp lâu năm 1.451 1.634 1.886 2.011 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê, 2013) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích một số loại cây trồng của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2010. 2. Nhận xét về sự tăng trưởng diện tích một số cây trồng của nước ta giai đoạn trên. Câu IV (2,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1. Trình bày quy mô và cơ cấu ngành của các trung tâm công nghiệp chính ở vùng Đông Nam Bộ. 2. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta hiện nay? Hết Lưu ý: - Thí sinh được sử dụng Atlát địa lí Việt Nam và máy tính cá nhân theo quy định. - Giám thị không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2015 Môn thi: ĐỊA LÝ Ngày thi: 05 tháng 04 năm 2015 Thời gian làm bài: 150 phút CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I (2,5 điểm) 1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí. Giải thích vì sao mùa đông gần biển sẽ ấm hơn, mùa hạ gần biển sẽ mát hơn trong đất liền. 1,0 - Các nhân tố: vị trí gần hoặc xa biển, độ cao, vĩ độ 0,5 - Giải thích: do đặc tính hấp thu nhiệt của đất và nước khác nhau (diễn giải) 0,5 2. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm. Nêu các thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. 1,5 - Nêu khái niệm 0,5 - Thế mạnh + Nguồn nhiên liệu dồi dào từ than và dầu khí (phân tích) 0,5 + Nguồn thủy năng (phân tích) 0,25 + Các thế mạnh khác: sức gió, năng lượng Mặt trời… 0,25 II (3,0 điểm) 1. Phân tích tài nguyên khoáng sản và hải sản ở vùng biển nước ta. 1,5 - Tài nguyên khoáng sản + Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất là dầu khí. Dầu khí tập trung ở các bể trầm tích: Nam Côn Sơn, Cửu Long, Thổ Chu – Mã Lai và Sông Hồng 0,25 + Các bãi cát ven biển có trữ lượng lớn titan là nguồn nguyên liệu quý cho ngành công nghiệp 0,25 + Vùng ven biển còn thuận lợi cho nghề làm muối, nhất là ven biển Nam Trung Bộ 0,25 - Tài nguyên hải sản + Trữ lượng lớn, năng suất sinh học cao (dẫn chứng) 0,25 + Có nhiều loài có giá trị kinh tế cao và có khả năng xuất khẩu 0,25 + Ven các đảo, nhất là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có rạn san hô và đông đảo các loài sinh vật khác. 0,25 2. Cho biết trong mùa gió Đông Bắc, thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao? 1,5 - Đặc điểm + Bắc Bộ: đầu mùa đông lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm. Nhiệt độ trung 0,25 bình dưới 200C, lượng mưa ít. + Trung Bộ: mưa rất lớn vào các tháng cuối năm (d/c) 0,25 + Nam Bộ: thời tiết nóng, khô ổn định suốt mùa 0,25 - Giải thích + Miền Bắc: ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ vùng áp cao lục địa phương bắc 0,25 + Miền Trung mưa do địa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 MÔN: ĐỊA LÍ (Đề thi01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: (2,0 điểm) a Trình bày đặc điểm chung địa hình nước ta b Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁNĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ KỲ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: Toán học Thời HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ Đề số 025 ĐỀ MINH HỌA THI THPT QUỐC GIA 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Hàm số y = x3 + x + đồng biến khoảng nào? A (−∞; −1) B (1; +∞) D R \ { ±1} C R Câu 2: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 2x − 2x − A y = B y = x +1 1− x C y = − D y = + x x +1 Câu Cho hàm số y = f ( x) xác định, lên tục ¡ có bảng biến thiên Khẳng định sau đúng? x −∞ −1 f ′( x) − + − f ( x) +∞ z = − 2i +∞ +∞ A Hàm số có cực trị B Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = −1 C Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn D Hàm số có giá trị cực đại −1 Câu 4: Đồ thị hàm số y = A (−1; ) x4 − x + có điểm cực tiểu là: B (−1; ) Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B C ( ; −1) x+2 là: x −1 C Câu Số giao điểm đường thẳng y = x + đồ thị hàm số y = A B C A B C Câu 7: Giá trị nhỏ hàm số y = x − 3x + đoạn [ 0; 2] là: D ( ; −1) D 3x − là: x −1 D D −1 1/6 Câu Giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x − 2mx + có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích : A m = B m = C m = 3 D m = Câu 9: Cho hàm số y = x + ax + bx + c có đồ thị ( C ) đường thẳng ( d ) : y = x + biết đồ thị ( C ) tiếp xúc với ( d ) M (−2; −1) cắt ( d ) điểm khác có hoành độ bằng1 Giá trị a.b.c là: A −9 B C D −8  m +1 Câu 10.Cho hàm số y =  ÷x − mx + Tập tất giá trị tham số m để hàm số cho có   cực tiểu là: A m ≤ B −1 < m ≤ C −1 ≤ m ≤ D m ≤ −1 Câu 11.Để làm cốc thủy tinh hình trụ với đáy cốc dày 1,5cm, thành xung quanh cốc dày 0,2 cm tích thật (thể tích đựng được) 480πcm người ta cần cm3 thủy tinh? A 75, 66π cm3 B 71,16 π cm3 C 85, 41π cm3 D 84, 64π cm3 Câu 12: Nghiệm phương trình log3 ( x − 4) = là: A x = B x = C x = 13 D x = C y ' = x ln D y ' = Câu 13: Đạo hàm hàm số y = log x là: A y ' = x ln B y ' = ln x x ln Câu 14: Nghiệm bất phương trình log ( x − 1) ≥ −1 là: A x ≥ B < x ≤ ( ) C ≤ x < D x < Câu 15 Tập xác định hàm số y = ln x − x là: A D = ( −∞;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) B [ 0; 2] C D = ( 0; ) D ( −∞; 0] ∪  2; +∞ ) Câu 16 Khẳng định khẳng định ? A Nếu x > y > log a x > log a y với a > a ≠ B ln ( xy ) = ln x + ln y với xy > C a logb c = c logb a với a, b, c dương khác D Nếu x, y > ln ( x + y ) = ln x + ln y Câu 17: Biết log = a log tính theo a là: 2/6 1 B ( 2a − 3) ( 4a − 1) 3 Câu 18: Đạo hàm hàm số y = x.4 x là: ( 4a + 1) A C x A y ' = ( + x ln ) x C y ' = ( + ln ) D ( 2a + 1) B y ' = x x ln D y ' = x ln Câu 19: Cho a, b > thỏa mãn a + b = 14ab khẳng định khẳng định đúng? a+b a+b = log a + log b = (log3 a + log b) A log B log3 4 a+b a+b = (log3 a + log3 b) = (log3 a + log3 b) C log3 D log3 4 Câu 20: Cho số thực dương a, b với a ≠ log a b < Khẳng định khẳng định đúng? 0 < a, b < B  1 < a, b 0 < a, b < A  0 < a < < b 0 < b < < a C  0 < a < < b 0 < b, a < D  0 < a < < b Câu 21 Năm 2001, dân số Việt Nam 78685800 người Tỷ lệ tăng dân số năm 1,7% Biết sự tăng dân số ước tính theo thức S = Ae Nr , A dân số năm lấy làm mốc tính, S: dân số sau N năm, r: tỉ lệ tăng dân số hàng năm Tăng dân số với tỉ lệ tăng đến năm dân số nước ta mức 120 triệu người A 2025 B 2030 C 2026 D 2035 Câu 22 Nguyên hàm hàm số y = là: x x A B x C x D x Câu 23 Nguyên hàm hàm số y = e2 x A 2x e B e x C xe2 x −1 D 2e x C D −1 1− x Câu 24 Giá trị I = ∫ xe dx : A 1− e B e − ln Câu 25 Giá trị I = ∫ e x − 1dx là: π π π C − D + 2 Câu 26: Thể tích vật thể tròn xoay tạo quay hình phẳng giới hạn đường y = x − x A − π B − y = , x = , x = quanh trục hoành Ox có giá trị bằng? A 8π B 7π C 15π D 8π 15 3/6 Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x , y = − x , y = , x = là: A − ln B − C + ln D + ln ln Câu 28: Diện tích hình elip giới hạn ( E ) : x2 y2 + = là: π C 7π B 4π Câu29: Số phức liên hợp số phức z = − 5i là: A D 2π A z = −2 − 5i B z = − 2i C z = −2 + 5i D z = + 5i Câu 30: Cho số phức z = + 3i Phần thực phần ảo số phức z là: A Phần thực , phần ảo B Phần thực −2 , phần ảo −3 C Phần thực , phần ảo −3 D Phần thực , phần ảo −2 Câu 31 Cho số phức z = − i Gọi M tọa độ điểm TUYENTAPHAY.COM SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ (Đề thi gồm trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 ĐIỂM) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ đến 4: Dòng sông điệu Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha Trưa trời rộng bao la Áo xanh sông mặc may Chiều trôi thơ thẩn mây Cài lên màu áo hây hây ráng vàng Đêm thêu trước ngực vầng trăng Trên nhung tím trăm ngàn lên Khuya sông mặc áo đen Nép rừng bưởi, lặng yên đôi bờ (Trích Dòng sông mặc áo - Nguyễn Trọng Tạo) Phương thức biểu đạt đoạn thơ gì? Đoạn thơ làm theo thể thơ nào? Đọc đoạn thơ em liên tưởng đến văn chương trình Ngữ Văn 12 học kỳ I? 4.Trong bốn dòng thơ đầu, tác giả dùng biện pháp tu từ từ vựng nào? Tác dụng phép tu từ đó? Đọc văn sau trả lời câu hỏi từ đến 8: (1) Có nhiều lý khiến người tuyệt vọng tình yêu tự tìm đến chết Người tự nhằm… "minh chứng tình yêu", lại có trường hợp chết để… "dằn vặt người tình" hay "không thiết sống nữa" (2) Điều đáng nói là, trường hợp tự tử yêu lại thường xảy với người tuổi đời trẻ Sự họ dấu chấm hết, lời đàm tiếu, nỗi đau đeo đẳng, ám ảnh đấng sinh thành, người thân thuộc… (Theo báo An ninh giới-Tháng 2/2016) Tóm tắt ngắn gọn nội dung đoạn trích TUYENTAPHAY.COM Đoạn trích viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Thao tác lập luận đoạn (1) gì? Viết đoạn văn(không dòng) trình bày suy nghĩ anh (chị) tượng: Các trường hợp tự tử yêu lại thường xảy với người tuổi đời trẻ PHẦN II: LÀM VĂN (7, ĐIỂM) Câu (3,0 điểm) Tôn Vận Tuyền (1913-2006), nhà kinh tế, khách tiếng người Đài Loan thư gửi trai có viết: Tuy có nhiều người thành công đường đời mà học hành chẳng đến đâu Nhưng điều nghĩa không cần học hành mà có thành công Kiến thức đạt việc học hành vũ khí tay Ta lập nên nghiệp từ hai bàn tay trắng thiếu hiểu biết Viết văn không 600 từ, trình bày suy nghĩ anh/chị nội dung lời khuyên trên? Câu (4,0 điểm) Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Mị chủ động cắt dây trói cho A Phủ tự giải thoát mình, tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân), bữa cơm ngày đói, người vợ nhặt nói: Trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không chịu đóng thuế nữa… Người ta phá kho thóc Nhật, chia cho người đói… Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp nhân vật Mị người vợ nhặt qua hai chi tiết .HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm TUYENTAPHAY.COM SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I LƯU Ý CHUNG: - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; khuyến khích viết có khoa học, lập luận sắc sảo, có khả cảm thụ văn học tính sáng tạo cao - Sau chấm xong, điểm toàn làm tròn đến 0,25 điểm II ĐÁP ÁN PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM ĐỌC HIỂU I Phương thức biểu đạt đoạn thơ : Biểu cảm 0,25 Bài thơ làm theo thể thơ lục bát ( /8) 0,25 Liên tưởng đến bút ký: Ai đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường 0,25 - Trong bốn câu thơ đầu, tác giả dùng biện pháp tu từ từ vựng: Nhân hóa so sánh - Tác dụng: Phép nhân hóa “Dòng sông điệu làm sao” khiến dòng sông có tâm hồn biết làm duyên làm dáng người Phép so sánh “Áo xanh sông mặc may” diễn tả thay đổi dòng sông ánh nắng mặt trời Đó vẻ ... x3  x  x  C A D 12 D 2 y   x4  x D y  x  - - HẾT 10 A C D B C D D B D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D C B B D C A C ĐÁP ÁN 21 D 22 D 23 A 24 B...Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 11 : Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  m cos x đồng biến R A m  B m  C m  [ 1; 1] {0} D 1  m  Câu 12 : Cho hàm... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 5/6 - Mã đề thi 10 9 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT 1 B C 24 48 Câu 49: Thể tích khối tứ diện có cạnh là: 2 A B C 12 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1, 25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1,

Từ khóa liên quan