0

22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

6 131 0
 • 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:46

WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁNĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Toán 12 ĐỀ THI Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 06 trang) Môn: Toán 12 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 129 Câu 1: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y   x  2mx  có điểm cực trị tạo thành tam giác có tâm đường tròn ngoại tiếp trùng với gốc tọa độ O 1  1  m  2 A m C m  m  Câu 2: A 1  Phương trình log x  log ( x  1)  Phương trình cho vô nghiệm Câu 3: Phương trình  x    m  m  D m  m  có: B nghiệm 1  C nghiệm m3 B D nghiệm x   2  có tích nghiệm là: A B C 2 Câu 4: Hàm số f  x   x  2mx  m x  đạt cực đại x  A 1  B m 1 C m  1;3 D -1 D m  1; 3 D m 1 Câu 5: Hàm số y  mx  (m  1)x  2m  có điểm cực trị khi: A  m 1 B m  m   C  m 1 Câu 6: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình vuông, tam giác A’AC vuông cân A’C = a Thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ 3 C B a a a 24 16 Câu 7: Cho khối tứ diện có cạnh a Chiều cao tứ diện A A Câu 8: a 3 B  a  3   Tính: 810,75       125   32   C a 6 D a 48 D a kết là: Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A 80 27 B  79 27 C  80 27 79 27 D Câu 9: Độ giảm huyết áp bệnh nhân cho công thức G (x ) = 0, 025x (30 - x ) , x > 0(miligam) liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân Để huyết áp giảm nhiều cần tiêm cho bệnh nhân liều lượng bằng: A 20m g B 30mg C 15mg D Đáp án khác Câu 10: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA  3, OB  4, OC  Tính khoảng cách từ O đến (ABC)? 60 469 A 30 91 B 60 769 C 12 61 D Câu 11: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc A’ xuống (ABC) trung điểm AB Mặt bên (ACC’A’) tạo với đáy góc 45 Tính thể tích khối lăng trụ A a3 3 B 3a3 16 C 2a 3 D a3 16 Câu 12: Cho hàm số y  x  x  e x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho   0; 3 bao nhiêu? A 2e3 B 2e6 C 4e D 2e5 Câu 13: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên  SAB   SAC  vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC  a 2a3 a3 a3 a3 C B D 12 Câu 14: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA vuông góc đáy ABCD mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp S.A BCD A A Câu 15: 2a 3 B a3 3 C Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  a3 D a3 x3  x  3x  đoạn  4; 0 M m Giá trị tổng M + m bằng: A  28 B  17 C 5 D  19 Câu 16: Số nghiệm phương trình ( x  2)[ log 0.5 ( x  x  6)  1]  A B C D Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 17: Cho hàm số y  2x  có đồ thị (C) Khẳng định sau khẳng định đúng? 2x  1 tiệm cận ngang y  A Đồ thị (C) có tiệm cận đứng x  B Đồ thị (C) có tiệm cận đứng x   1 tiệm cận ngang y  2 C Đồ thị (C) có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  tiệm cận ngang y  2 D Đồ thị (C) có tiệm cận đứng x  Câu 18: Phương trình 3x2  x 3  3x2 3 x   32 x2 5 x 1  A Có ba nghiệm thực phân biệt C Có hai nghiệm thực phân biệt Câu 19: B Vô nghiệm D Có bốn nghiệm thực phân biệt Hàm số có đồ thị hình vẽ bên? A y = x - 3x B y = x - 4x C y = - x3 D y = x - 3x Câu 20: Một hình nón tròn xoay có đường cao h  20cm , bán kính đáy r  25cm Tính diện tích xung quanh hình nón cho? A   124 41 cm2 B   125 41 cm2 C   120 41 cm2 D   125 40 cm2 Câu 21: Cho hàm số f(x) = ln(4 x  x ) chọn khẳng định khẳng định sau: A f’(2) = B f’(5) = 1.2 C f’(2) = Câu 22: Phương trình 8.3 x  3.2 x  24  x có tổng nghiệm bằng: A B C D f’(-1) = -1.2 D Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, đường chéo A’B  a Thể tích khối lăng trụ A Câu 24: a3 12 B a3   Tìm m đểphươngtrình log x C a3 D a3 12  log x  m  cónghiệmthuộckhoảng (0;1) A 1  m  B m C 0m D m Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 25: A Với giá trị m hàm số y  m  1 B xm đồng biến khoảng xác định? x 1 m  1 C m  1 D m  1 C (  ; ) D ( ;  ) Câu 26: Tập xác định hàm số y  log3 (2 x  1) A ( ; ) B ( ;  ) Câu 27: Biết hình vẽ bên đồ thị (C): y  x4  x2  Tìm m để phương trình x4  x2  m  có nghiệm phân biệt A 4  m  B m  0; m  4 C 4  m  D 3  m  C y '  2016 x.ln 2016 D y '  x.2016 x 1 Câu 28: Tính đạo hàm hàm số : y  2016 x A y '  2016 x B y 2016 x ln 2016 Câu 29: Cho khối chóp S ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông B , AB  a, AC  a Tính thể tích khối chóp S ABC , biết SB  a A Câu 30: a3 B a3 6 C a3 D a 15 log a (a > 0, a  1) bằng: a C D 3 Câu 31: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, cạnh đáy a Cho góc hợp (A’BC) mặt đáy 30 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: A 7/3 B 3 3 3 3 C B D a a a a 12 24 Câu 32: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn quý, với lãi suất 1,65% quý Hỏi người gửi có 20 triệu đồng (bao gồm vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu ? (Giả sử lãi suất không thay đổi) A 19 quý B 17 ...WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁNĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 022 Thời gian làm bài: 90 phút 2x + Chọn phát biểu sai? x −3 A Hàm số không xác định x =   B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm M  − ; ÷   Câu 1: Cho hàm số y = C Hàm số nghịch biến R −11 D y ' = x − ( ) Câu 2: Hàm số y = x4 có điểm cực trị? A B C Câu 3: Đường thẳng y = -2 tiệm cận ngang đồ thị hàm số 1+ x − 2x −2 x + A y = B y = C y = − 2x x +2 1− x D D y = 2x + 2+ x Câu 4: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x − x + với đường thẳng y =4 A B C D y = f ( x ) Câu 5: Cho hàm số có đồ thị hình sau: Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -2 C Hàm số đồng biến (-∞;0) (2; +∞) D Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị (0;2) (2;-2) Câu 6: Đồ thi hàm số sau có điểm cực trị? A y = x + x + B y = x + x − C y = x − x − D y = − x + x − Câu 7: Giá trị nhỏ hàm số y = x − x + tập (−1;3] đạt x A B ±1 C D Câu 8: Hàm số f(x) có đạo hàm R f ′( x ) > ∀x ∈ (0; + ∞) , biết f(1) = Khẳng định sau xảy ra? A f(2) = B f(2) + f(3) = C f(2016) > f(2017) D f(-1) = Câu 9: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x − x + x − x -2 A B C -1 D Câu 10: Tất giá trị m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số (C) y = x − x + phân biệt 13 13 A − < m < B −13 < m < C −13 ≤ m ≤ D − ≤ m ≤ 4 4 Trang 1/5 Câu 11: Người ta muốn xây bể chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp tích 500 m Đáy bể hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể 500000 đồng / m2 Nếu biết xác định kích thước bể hợp lí chi phí thuê nhân công thấp nhất, chi phí thấp A 70 triệu đồng B 75 triệu đồng C 80 triệu đồng D 85 triệu đồng Câu 12: Cho x ≠ 0, ta có A log2 x = log x B log2 x = log2 x C log2 x = log x D log2 x = log2 x Câu 13: Điều kiện xác định hàm số y = (2 x − 2)−3 A x ≥ B x ≠ C x ≠ Câu 14: Hàm số y = log2 x ( x > 0) có đạo hàm 1 A B xln2 C x x ln Câu 15: Cho a = lg2, b = ln2, hệ thức sau đúng? 1 a e A + = B = C 10 a = eb a b 10e b 10 Câu 16: Cho a > 0, a ≠ Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Tập giá trị hàm số y = ax R B Tập giá trị hàm số y = log a x R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +∞) D Tập xác định hàm số y = log a x R D x ≥ D ln x D 10 b = ea Câu 17: Số nghiệm phương trình: log2 x + log x + log8 x = 11 A B C D Câu 18: Giá trị biểu thức F = ln(2 cos10 ).ln(2 cos ).ln(2 cos30 ) ln(2 cos890 ) A B e C Câu 19: Tập xác định hàm số: y = log A [ 0;2 ) B (0;2) 2−x x+2 D 289 89! là: C ( −∞; −2 ) ∪ [ 0;2 ) D ( −∞; −2 ) Câu 20: Tất giá trị m để phương trình log 0,5 ( m + x ) + log (3 − x − x ) = có nghiệm A -6 < m < 20 B -3 < m < 18 C -6 < m < 18 D m < 18 Câu 21: Cho khẳng định sau : (I): Nếu ba số x, y, z theo thứ tự ba số hạng liên tiếp cấp số cộng 2017 x , 2017 y , 2017 z theo thứ tự ba số hạng liên tiếp cấp số nhân (II): Nếu ba số x, y, z theo thứ tự ba số hạng liên tiếp cấp số nhân log x, log y, log z theo thứ tự ba số hạng liên tiếp cấp số cộng Kết luận sau đúng? A (I) đúng, (II) sai B (II) đúng, (I) sai C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai Câu 22: Biết F(x) = mx +2 nguyên hàm hàm số f(x) = x , giá trị m A B C D Trang 2/5 b Câu 23: ∫ xdx a A (a − b2 ) 2 B − (b − a ) 2 C − (a − b ) Câu 24: Nếu f ( x ) = ∫ sin xdx f(0) = f(x) − cos x cos x A B − C − cos 2x 2 Câu 25: Cho khẳng định: b b a a D b - a D cos 2x (I): ∫ s inxdx = cos a − cos b (II): ∫ cos xdx = sinb − sina Kết luận sau đúng? A (I) đúng, (II) sai C Cả (I) (II) B (II) đúng, (I) sai D Cả (I) (II) sai Câu 26: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = -x , trục Ox đường thẳng x = A ∫ x dx 0 B ∫ x dx 1 x3 C ∫ dx D ∫ 2xdx Câu 27: Cho hình phẳng giới hạn đường cong y = tan x , trục hoành hai đường thẳng π x = 0, x = a víi a ∈ (0; ) Thể tích khối tròn xoay thu quay hình phẳng xung quanh trục Ox A −π ( a − tana ) B π ( a − tana ) C −π ln(cos a) D π ln(cos a) Câu 28: Cho hàm số f(x) có đồ thị hình dưới: Trong tích phân sau tích phân có giá trị lớn nhất? 3 A ∫ f ( x ) dx −1 B ∫ −1 f ( x )dx C ∫ f ( x ) dx ∫ f ( x ) dx Câu 29: Số phức z = − 5i có số phức liên hợp là: A z = −2 + 5i B z = − ... khối lăng trụ A a3 3 B 3a3 16 C 2a 3 D a3 16 Câu 12 : Cho hàm số y  x  x  e x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho   0; 3 bao nhiêu? A 2e3 B 2e6 C 4e D 2e5 Câu 13 : Cho khối chóp... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A Câu 44: A 12 a3 B 20a   Tìm tập xác định hàm số y  x  DR B D 10 2a3 C 10 a 5 D   ; 1  1;   C DR  1 D D   1; 1 Câu 45: Gọi x1 , x2 nghiệm... 30 : a3 B a3 6 C a3 D a 15 log a (a > 0, a  1) bằng: a C D 3 Câu 31 : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, cạnh đáy a Cho góc hợp (A’BC) mặt đáy 30 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: A 7 /3 B 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1, 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác A’AC vuông cân và A’ C= a - 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

u.

6: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác A’AC vuông cân và A’ C= a Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 11: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ xuống (ABC) là trung điểm của AB - 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

u.

11: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ xuống (ABC) là trung điểm của AB Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên? - 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

m.

số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 27: Biết rằng hình vẽ bên là của đồ thị (C): y x4 4 x2  1. Tìm m đểphươngtrình x4 4 x2  m có 4 nghiệm phân biệt - 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

u.

27: Biết rằng hình vẽ bên là của đồ thị (C): y x4 4 x2  1. Tìm m đểphươngtrình x4 4 x2  m có 4 nghiệm phân biệt Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 39: Một hình hộp chữ nhật ABCD ABCD.  có ba kích thước là 2 cm, 3cm và 6cm. Thể tích khối hộp . - 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

u.

39: Một hình hộp chữ nhật ABCD ABCD.  có ba kích thước là 2 cm, 3cm và 6cm. Thể tích khối hộp Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 46: Xét khối trụ được tạo thành bởi hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r=3cm, khoảng cách giữa hai đáy bằng 6cm - 22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

u.

46: Xét khối trụ được tạo thành bởi hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r=3cm, khoảng cách giữa hai đáy bằng 6cm Xem tại trang 6 của tài liệu.