39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

6 90 0
39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề; ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Cho hàm số y  x  x  x  , khẳng định sau tính đơn điệu hàm số:  1  ;      1  B Hàm số nghịch biến  ;      1 C Hàm số đồng biến  1;  3   1  D Hàm số nghịch biến  ; 1  ;     Cho hàm số y  f  x   3 x có đồ thị  C  Khẳng định sau đúng? x2  EO N Câu ET A Hàm số đồng biến  ; 1  A Đồ thị  C  có tiệm cận đứng đường thẳng x  tiệm cận ngang H B Đồ thị  C  có tiệm cận đứng đường thẳng x  tiệm cận ngang đường thẳng y  N G C Đồ thị  C  có hai tiệm cận đứng đường thẳng x  , x   tiệm cận ngang đường thẳng y  Điểm cực đại đồ thị hàm số y    x3  x  x  3 2 3 B  3;  C 1; 2  y Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 2 C Hàm số đồng biến  ;   2;    D Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị  0;   2; 2  Câu 1 x O 2 x2  Tìm giá trị nhỏ hàm số y  đoạn  2; 4 x 1 A y  2;4 Câu D 1;  TH Câu A A  1;  Y G Câu IA O D Đồ thị  C  có hai tiệm cận đứng hai đường thẳng x  , x   tiệm cận ngang B y  2 C y  3 D y  B x  2 C x  D x  2;4 2;4 2;4 19 Nghiệm phương trình x1  A x  LIKE fb.com/webthaygiaongheo cập TOÁNfanpage: HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm vàđể biên tậpnhật tài liệu hay Trang 1/6 – Mã đề thi 001 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT Câu Đạo hàm hàm số y  log x A y  Câu Câu x.ln B y  x 1 Nghiệm bất phương trình   3 A x  B x  Tập xác định hàm số y  C y  x  D y  x.ln 27 C x  1 D x  1 log   x  x  B  0;2 A  0;  ln x C  0;2 \ 1 D  0;2  \ 1 x 1 A y    2     C y  log x  D y  log 2 x  EO N B y  log  x  1 ET Câu 10 Trong hàm số đây, hàm số đồng biến  ? Câu 11 Cho số thực dương a , b , c với c  Khẳng định sau sai? A log c a  log c a  log c b b B log c2 b  log c b  log c a a2 2 b D log c2    log c b  log c a a G H a ln a  ln b C log c  b ln c C  f  x  dx  2e 2x +C Y 4 2 2x B  f  x  dx  2e D  f  x  dx   e +C 2x +C  f  x  dx  1,  f  t  dt  4 Tính  f  y  dy 2 A Câu 13 Cho +C G  f  x  dx  e O 2x A IA N Câu 12 Tính nguyên hàm hàm số f  x   e x TH A I  3 B I  D I  C I  5 x Câu 14 Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y  x e , x  , x  , y    quanh trục Ox V   a  be (đvtt) Tính giá trị biểu thức a  b A B C D Câu 15 Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dày ngày thứ t với số lượng F  t  , biết phát sớm số lượng không vượt 4000 bệnh nhân cứu chữa Biết F  t   1000 ban đầu bệnh nhân có 2000 vi khẩn Sau 15 ngày bệnh nhân phát 2t  bị bệnh Hỏi có vi khuẩn dày bệnh nhân có cứu chữa không? A 5434 không cứu B 1500 cứu C 283 cứu D 3717 cứu LIKE fb.com/webthaygiaongheo cập TOÁNfanpage: HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm vàđể biên tậpnhật tài liệu hay Trang 2/6 – Mã đề thi 001 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT Câu 16 Mệnh đề sai? A Số phức z   i có phần thực phần ảo –1 B Tập số phức chứa tập số thực C Số phức z  3  4i có môđun D Số phức z  3i có số phức liên hợp z  3i Câu 17 Tổng phần thực phần ảo số phức z  1  2i   i  A B 10 C D Câu 18 Cho số phức z   2i Tìm số phức liên hợp của số phức P  A  i 3 B  i 3 z D  C  2 i EO N ET Câu 19 Gọi A , B hai điểm biểu diễn nghiệm số phức phương trình z  z  10  Tính độ dài đoạn thẳng AB A B C 12 D D z  C Hình bình hành D Tam giác Câu 20 Tính môđun số phức z thỏa mãn z  2iz   5i A z  10 C z  G Câu 21 Các mặt hình hộp hình gì: A Hình vuông B Hình chữ nhật 170 H B z  10 O N Câu 22 Cho lăng trụ đứng ABC ABC  biết tam giác ABC vuông cân A , AB  AA  a Thể tích khối lăng trụ cho a3 B 12 IA a3 A a3 C D a A Y G Câu 23 Cho khối trụ có độ dài đường sinh , bán kính đáy Thể tích khối trụ bằng: 32 128 A 32 B 128 C D 3 TH Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC với trọng tâm G Biết A 1; 1; 2  , B  2;1; 3 , G 1; 2; 3 Khi đó, tọa độ điểm C 4 3 8 3 A  ;  ;   B  0; 6; 4  C  4; 2; 8  D  1; 4; 1 Câu 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC với A 1; 1;0  , B  0;1;1 , C 1;0; 1 Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  ABC     A n   3;1;1 B n   3; 1;1 C n   3;1; 1  D n   3;1;1 Câu 26 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1;1;0  , B  0; 1;1 Phương trình đường thẳng qua hai điểm A B x   t  A  y  z  t  x   t  B  y  z   t  t x   C  y  1  2t z   t  LIKE fb.com/webthaygiaongheo cập TOÁNfanpage: HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm vàđể biên tậpnhật tài liệu hay x   t  D  y  1  2t z  t  Trang 3/6 – Mã đề thi 001 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT Câu 27 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(2; 4;0), ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 003 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị hàm số sau nằm trục hoành A y = x + 3x − B y = − x − 2x + x − C y = − x + 2x − D y = − x − 4x + Câu 2: Khoảng đồng biến hàm số y = x2 + x + là: x −1 A ( −∞; −3) ( 1; +∞ ) B ( −∞; −1) ( 3; +∞ ) C ( 3; +∞ ) D ( −1;3) Câu 3: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục có đạo hàm đoạn [ a; b ] Xét khẳng định sau: Hàm số f(x) đồng biến ( a; b ) f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( a; b ) Giả sử f ( a ) > f ( c ) > f ( b ) , ∀c ∈ ( a, b ) suy hàm số nghịch biến ( a; b ) Giả sử phương trình f ' ( x ) = có nghiệm x = m hàm số f ( x ) đồng biến ( m, b ) hàm số f(x) nghịch biến ( a, m ) Nếu f ' ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ( a, b ) , hàm số đồng biến ( a, b ) Số khẳng định khẳng định A B C D 3 2 Câu 4: Nếu x = −1 điểm cực tiểu hàm số f ( x ) = − x + ( 2m − 1) x − ( m + ) x + giá trị m là: A -9 B C -2 D Câu 5: Xét khẳng định sau: 1) Cho hàm số y = f ( x ) xác định tập hợp D x ∈ D , x gọi điểm cực đại hàm số f(x) tồn ( a; b ) ∈ D cho x ∈ ( a; b ) f ( x ) < f ( x ) với x ∈ ( a; b ) \ { x } 2) Nếu hàm số f(x) đạt cực trị điểm x f(x) có đạo hàm điểm x f ' ( x ) = Trang 3) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm điểm x f ' ( x ) = hàm số f(x) đạt cực trị điểm x 4) Nếu hàm số f(x) đạo hàm điểm x không cực trị hàm số f(x) Số khẳng định khẳng định là: A B C D 2 Câu 6: Cho hàm số y = ( x − m ) ( m x − x − 1) có đồ thị ( C m ) , với m tham số thực Khi m thay đổi ( C m ) cắt trục Ox điểm ? A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 7: Đường thẳng ( d ) : y = x + cắt đồ thị (C) hàm số y = x − hai điểm Gọi x x1 , x ( x1 < x ) hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số, tính y − 3y1 A y − 3y1 = B y − 3y1 = −10 C y − 3y1 = 25 Câu 8: Tính tất giá trị tham số m để hàm số y = D y − 3y1 = −27 ( m + 1) x − x + ( 2m + 1) x + 3 có cực trị ?   A m ∈  − ;0 ÷   Câu 9: Cho hàm số y = A     B m ∈  − ;0 ÷\ { −1} C m ∈  − ;0      x + 2x + x − 3x +   D m ∈  − ;0  \ { −1}   Đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận ? B C D Câu 10: Hai đồ thị y = f ( x ) & y = g ( x ) hàm số cắt điểm thuộc góc phần tư thứ ba Khẳng định sau ? A Phương trình f ( x ) = g ( x ) có nghiệm âm B Với x thỏa mãn f ( x ) − g ( x ) = ⇒ f ( x ) > C Phương trình f ( x ) = g ( x ) nghiệm ( 0; +∞ ) D A C Câu 11: Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu đơn vị diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng P ( n ) = 480 − 20n (gam) Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá ? A 10 Trang B 12 C 16 D 24 Câu 12: Cho phương trình log ( x + 1) = Một học sinh giải sau: Bước 1: Điều kiện ( x + 1) > ⇔ x ≠ −1 Bước 2: Phương trình tương đương: log ( x + 1) = ⇔ log ( x + 1) = ⇔ x + = ⇔ x = Bước 3: Vậy phương trình cho có nghiệm x = Dựa vào giải chọn khẳng định khẳng định sau: A Bài giải hoàn toàn xác B Bài giải sai từ Bước C Bài giải sai từ Bước D Bài giải sai từ Bước 2 x Câu 13: Tìm tập xác định D hàm số y = log x + log ( ) A D = [ 0; +∞ ) B D = ( 0; +∞ ) D D = ¡ \ { 0} C D = ¡ Câu 14: Giải bất phương trình : log ( 2x − 3) > −1 B x > A x < C > x > D x > Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x + ) log 2− x − 1  A D =  ;1÷ 2  1  B D =  ; +∞ ÷ 2  1  C D =  ; +∞ ÷ 2  D D = ( −∞;1) C y ' = x + ln x D y ' = Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y = x ln x A y ' = ln x − B y ' = ln x − 1 ( x + x ln x ) x Câu 17: Xác định a, b cho log a + log b = log ( a + b ) A a + b = ab với a.b > B a + b = ab với a, b > C a + b = ab với a, b > D ( a + b ) = ab với a, b > x Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = e log ( x + 1) x A y ' = e ( x + 1) ln10 x B y ' = e   2x x ÷ C y ' = e  log ( x + 1) +  ÷ x + ln10 ( )   2x ( x + 1) ln10   x ÷ D y ' = e  log ( x + 1) +  ÷ x + ln10 ( )   Câu 19: Gọi S tập tất số thực dương thỏa mãn x x = x sin x Xác định số phần tử n S A n = B n = C n = D n = Câu 20: Tìm tất giá trị m để phương trình 32x −1 + 2m − m − = có nghiệm Trang   B m ∈  − ;0 ÷   A m ∈ ( 0;l ) 3  C m ∈  −1; ÷ 2  D m ∈ ( 0; +∞ ) Câu 21: Anh A mua nhà trị giá 500 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ THI MINH HA K THI THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: TON s 039 Cõu Hm s y = Thi gian lm bi: 90 phỳt x3 - x + x ng bin trờn khong no? A Ă C ( 1;+ Ơ B ( - Ơ ;1) ) D ( - Ơ ;1) v ( 1;+ Ơ ) Cõu th ca hm s y = x - x cú hai im cc tr l: A ( 0; ) hoc ( 1; - ) B ( 0; ) hoc ( 2; ) C ( 0; ) hoc ( 2; - ) D ( 0; ) hoc ( - 2; - ) Cõu Cho hm s y = ax + bx + cx + d Nu th hm s cú hai hai im cc tr l gc ta O v im A ( 2; - ) thỡ phng trỡnh ca hm s l: 3 A y = - x + x B y = - x + x C y = x - x D y = x - x 2 Cõu Gi x1 , x l hai im cc tr ca hm s y = x - 3mx + ( m - 1) x - m + m Giỏ tr ca m x12 + x 22 - x1 x = l: B m = C m = D m = 2 Cõu Cho hm s y = x - mx + ( m - 1) x - vi m l tham s, cú th l ( Cm ) Xỏc nh m ( Cm ) cú cỏc im cc i v cc tiu nm v cựng mt phớa i vi trc tung ? A m = Cõu Giỏ tr ca tham s m bng bao nhiờu th hm s y = x - 2mx + cú ba im cc tr A ( 0;1) , B , C tha BC = ? A m = B m = Cõu Trờn on [ - 1;1] , hm s y = - C m = D m = x - 2x - x - 3 A Cú giỏ tr nh nht ti x = - v giỏ tr ln nht ti x = B Cú giỏ tr nh nht ti x = v giỏ tr ln nht ti x = - C Cú giỏ tr nh nht ti x = - v khụng cú giỏ tr ln nht D Khụng cú giỏ tr nh nht v cú giỏ tr ln nht ti x = Cõu Giỏ tr nh nht ca hm s y = cos3 x - cos x + cos x + l: 2 A B - 24 C - 12 D - Cõu th hỡnh bờn l ca hm s no? y A y = - x + x + 4 B y = x - x + C y = x - x + D y = x - x + -1 O Cõu 10 Cho ng cong ( C ) : y = A L ( - 2;2 ) x x- im no di õy l giao ca hai tim cn ca ( C ) ? x+ B M ( 2;1) C N ( - 2; - ) D K ( - 2;1) Cõu 11 Tỡm m ng thng d : y = m ( x - 1) + ct th hm s y = - x + x - ti ba im phõn bit A ( 1;1) , B, C A m B m < C m < D m = hoc m > Cõu 12 Bit log = a, log = b thỡ log15 tớnh theo a v b bng: A b - a + B b + a + C 6a + b D a - b + Cõu 13 Cho a, b, c l cỏc s thc dng v a, b Khng nh no sau õy sai log b c A log a c = B log a c = log c a log b a C log a c = log a b log b c D log a b log b a = Cõu 14 Mt ngi gi tit kim vi lói sut 8, 4% /nm v lói hng nm c nhp vo Hi sau bao nhiờu nm ngi ú thu c gp ụi s tin ban u? A B 10 C D x- Cõu 15 Tp xỏc nh ca hm s y = log l: x A ( 0;1) B ( 1;+ Ơ ) C Ă \ { 0} D ( - Ơ ;0 ) ẩ ( 1; + Ơ ) x x C y ' = ln D y ' = x 21+ x ln / C y = / D y = ln 10 x C { 1; - 6} D { - 1;6} Cõu 16 o hm ca hm s y = x bng: A y ' = x 21+ x ln 2 B y ' = x 21+ x ln Cõu 17 o hm ca hm s y = log x l: x ln 10 ự Cõu 18 Tp nghim ca phng trỡnh log ộ ởx ( - x ) ỷ= l: / A y = x ln A { 2;3} x ln 10 / B y = B { 4; 6} Cõu 19 Tp nghim ca bt phng trỡnh 3.9 x - 10.3 x + Ê cú dng S = [ a; b] Khi ú b - a bng: A B C D 2 Cõu 20 F ( x ) l mt nguyờn hm ca hm s y = xex Hm s no sau õy khụng phi l F ( x ) : A F ( x ) = e x + C F ( x ) = - B F ( x ) = x2 e +C ( D F ( x ) = - Cõu 21 Cho ũ f ( x ) d x = 10 Khi ú A 32 x2 e +5 ũ ộở2 B 34 ) 2 - ex ( ) f ( x)ự ỷd x bng: C 36 D 40 b Cõu 22 Giỏ tr no ca b ũ( x - 6) d x = ? A b = hoc b = C b = hoc b = B b = hoc b = D b = hoc b = 2 Cõu 23 Tớnh tớch phõn I = ũ x x + 1d x 16 A 16 B e Cõu 24 Cho I = ũ C 52 D - 52 + ln x d x v t = + ln x x Chn khng nh sai cỏc khng nh sau: A I = td t 3ũ B I = t dt 3ũ 2 C I = t D I = 14 Cõu 25 Din tớch ca hỡnh phng gii hn bi th hai hm s y = x + v y = x l: ...  y   4t Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng?  z   6t  B d1 d trùng hau C d1 d chéo D d1 d song song với ET A d1 d cắt EO N Câu 29 Cho đồ thị hàm số bậc trùng phương y  ax  bx  c có đồ thị... BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm vàđể biên tậpnhật tài liệu hay x   t  D  y  1  2t z  t  Trang 3/6 – Mã đề thi 001 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT Câu 27 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho... fb.com/webthaygiaongheo cập TOÁNfanpage: HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm vàđể biên tậpnhật tài liệu hay Trang 2/6 – Mã đề thi 001 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT Câu 16 Mệnh đề sai? A Số phức z   i có phần thực

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:21

Hình ảnh liên quan

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị là hình bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định  sai?  - 39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

u.

4. Cho hàm số  có đồ thị là hình bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi - 39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

u.

14. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 21. Các mặt của hình hộp là hình gì: - 39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

u.

21. Các mặt của hình hộp là hình gì: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 29. Cho đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương y ax 4 bx c có đồ thị như hình bên dưới - 39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

u.

29. Cho đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương y ax 4 bx c có đồ thị như hình bên dưới Xem tại trang 4 của tài liệu.
y  chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính bằng 22 thành hai phần có diện tích là S 1 và S2, trong đó S1S2 - 39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

y.

 chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính bằng 22 thành hai phần có diện tích là S 1 và S2, trong đó S1S2 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 44. Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC.  có đáy ABC là tam giác vuông, AB  AC a, cạnh bên - 39. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Dien Bien

u.

44. Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC.  có đáy ABC là tam giác vuông, AB  AC a, cạnh bên Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan