0

41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

12 156 0
  • 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:23

HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Năm học: 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: TOÁN-LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 485 Câu 1: Trong không gian cho hình trụ có bán kính đáy R  , chiều cao h  Tính diện tích toàn phần Stp hình trụ A Stp  48 C Stp  18 B Stp  30 D Stp  39 Hướng dẫn giải Chọn A ET Diện tích toàn phần hình trụ cho Stp  2 Rh  2 R2  2 3.5  2. 32  48 1 EO N Cho f ( x) g ( x) hai hàm số liên tục đoạn 1;3 , thỏa mãn:   f ( x)  3g ( x) dx  10   f ( x)  g ( x) dx  Tính I    f ( x)  g ( x) dx B I  C I  Hướng dẫn giải D I  N G A I  H Câu 2: O Chọn C Y G IA 3 3 3 f ( x )  g ( x ) dx  10 f ( x ) dx  g ( x ) dx  10       f ( x)dx  1 1 1 1 Ta có    3  f ( x)  g ( x) dx  2 f ( x)dx  g ( x)dx   g ( x)dx         1  1 1 3 1 TH Câu 3: A Nên I    f ( x)  g ( x) dx   f ( x)dx   g ( x)dx  Một gia đình xây bể hình trụ tích 100m3 Đáy bể làm bêtông 100.000 đ/ m Phần than làm tôn giá 90.000 đ/ m Phần nắp làm nhôm giá 120.000 đ/ m Hỏi chi phí xây dựng bể đạt mức thấp tỉ số chiều cao h bán kính đáy R bể bao nhiêu? h 22 h h 23 h A  B  C  D  R R 22 R R Hướng dẫn giải Chọn A Tổng chi phí để xây dựng bể 100 V   R h  100  h   R2 LIKE FANPAGE: fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT T  Sñ 100  S xq 90  Sñ 120  220Sñ  90S xq  220. R  90.2 Rh  220 R  180 Rh  220 R  180 R f ( x)  220 x  18000 x Xét hàm số f ( x)  220 x  f '( x)   440 x  Vậy T R  18000 18000 , f '( x)  440 x  x x2 18000 450 0 x x 11 450 100 h 22 h  nên  11 R R Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( P) có phương trình x  y  z   đường x 1 y z  thẳng d : Viết phương trình tắc đường thẳng  nằm mặt   phẳng ( P) , đồng thời cắt vuông góc với đường thẳng d x  y 1 z  x  y 1 z  A B     1 1 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 D C     1 3 1 3 Hướng dẫn giải N G H EO N ET Câu 4: 100 18000  220 R  R R O Chọn C TH A Y G IA Gọi I giao điểm d (P) Tọa độ I nghiệm hệ  x 1 y  1  x  y  1 x    x 1 y z     y z2    3 y  z   y 1     x  y  z   1   x  y  z   z  x  y  z      cắt d  nằm (P) nên  phải qua I Đến ta chọn đáp án C mà không cần tìm VTCP  Ta dễ tính VTCP  sau: u   u d ; n( p )   (5; 1; 3) Câu 5: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2;  1; 4) , B(2;2;  6) , C (6;0;  1) Viết phương trình mặt phẳng ( ABC ) A 5x  60 y  16 z  16  B 5x  60 y  16 z   C 5x  60 y  16 z  14  D 5x  60 y  16 z  14  Hướng dẫn giải Chọn C Ta có AB  (4;3; 10) AC  (4;1; 5) LIKE FANPAGE: fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT  AB, AC   (5; 60; 16)   Vậy phương trình (ABC) là: 5( x  6)  60( y  0)  16( z  1)  hay 5x  60 y  16 z  14  Câu 6: Trong không gian cho tam giác ABC vuông A có AB  a , AC  a Tính độ dài đường sinh l hính nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l  3a B l  2a C l  (1  3)a D l  2a Hướng dẫn giải Chọn D Khi quay quanh tam giác ABC quanh trục AB ta hình nón có độ dài đường sinh l  BC  AB2  AC  a  3a  2a Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD B 3 a D a 1 Trong không gian Oxyz cho điểm I(2;6;-3)   : x   0;    : y   0;   : z   Tìm mệnh đề SAI? B    || Oz N A       C EO B 718 N Viết biểu thức L  7 dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ A Câu 9: C a D 27 H Câu 8: 3a3 ET A mặt C    || ( xOz ) D   qua I x x 1 C x  1; y  D x  1; x  G Câu 7: phẳng O Câu 10: Tìm tất đường tiệm cận đồ thị hàm số y  B x  1; y  IA A x  1; y  G Câu 11-21: dễ A Y   Câu 22: Tính nguyên hàm I    x   x  dx x   x3  2ln x  x3  C B I  x3  2ln x  x3  C C I  x3  2ln x  x3  C D I  x3  2ln x  x3  C TH A I  Hướng dẫn giải Chọn D   2 x3 x2   Ta có I    x   x  dx    x   3x  dx   ln x   C x x     Do I  x3  2ln x  x3  C Câu 23: Giải phương trình 3x A x  x  3 x  9 B x  C x  D vô nghiệm Hướng dẫn giải LIKE FANPAGE: fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT Chọn A x   32  x  3x    x  3x    x  Vậy phương trình có nghiệm x  x  Ta có 3x 3 x    3x 3 x  e Câu 24: Tính tích phân I   x ln xdx A I  2e3  1  B I  e3  C I  2e3  1  D I  2e3  1  Hướng dẫn giải Chọn A x3 dx dv  x 2dx  v  x ET Đặt u  ln x  du  e  e3  x2 x3 Ta có I   x ln x    dx  e3   e3       2e3  1  9 e e N EO Câu 25: Trong không gian Oxyz , cho tứ diện ABCD với A 1;6;  , B  5;1;3 , C  4;0;6  , D  5;0;  223 IA B  x  5  y   z    D  x  5  y   z    2 446 223 Hướng ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 003 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị hàm số sau nằm trục hoành A y = x + 3x − B y = − x − 2x + x − C y = − x + 2x − D y = − x − 4x + Câu 2: Khoảng đồng biến hàm số y = x2 + x + là: x −1 A ( −∞; −3) ( 1; +∞ ) B ( −∞; −1) ( 3; +∞ ) C ( 3; +∞ ) D ( −1;3) Câu 3: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục có đạo hàm đoạn [ a; b ] Xét khẳng định sau: Hàm số f(x) đồng biến ( a; b ) f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( a; b ) Giả sử f ( a ) > f ( c ) > f ( b ) , ∀c ∈ ( a, b ) suy hàm số nghịch biến ( a; b ) Giả sử phương trình f ' ( x ) = có nghiệm x = m hàm số f ( x ) đồng biến ( m, b ) hàm số f(x) nghịch biến ( a, m ) Nếu f ' ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ( a, b ) , hàm số đồng biến ( a, b ) Số khẳng định khẳng định A B C D 3 2 Câu 4: Nếu x = −1 điểm cực tiểu hàm số f ( x ) = − x + ( 2m − 1) x − ( m + ) x + giá trị m là: A -9 B C -2 D Câu 5: Xét khẳng định sau: 1) Cho hàm số y = f ( x ) xác định tập hợp D x ∈ D , x gọi điểm cực đại hàm số f(x) tồn ( a; b ) ∈ D cho x ∈ ( a; b ) f ( x ) < f ( x ) với x ∈ ( a; b ) \ { x } 2) Nếu hàm số f(x) đạt cực trị điểm x f(x) có đạo hàm điểm x f ' ( x ) = Trang 3) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm điểm x f ' ( x ) = hàm số f(x) đạt cực trị điểm x 4) Nếu hàm số f(x) đạo hàm điểm x không cực trị hàm số f(x) Số khẳng định khẳng định là: A B C D 2 Câu 6: Cho hàm số y = ( x − m ) ( m x − x − 1) có đồ thị ( C m ) , với m tham số thực Khi m thay đổi ( C m ) cắt trục Ox điểm ? A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 7: Đường thẳng ( d ) : y = x + cắt đồ thị (C) hàm số y = x − hai điểm Gọi x x1 , x ( x1 < x ) hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số, tính y − 3y1 A y − 3y1 = B y − 3y1 = −10 C y − 3y1 = 25 Câu 8: Tính tất giá trị tham số m để hàm số y = D y − 3y1 = −27 ( m + 1) x − x + ( 2m + 1) x + 3 có cực trị ?   A m ∈  − ;0 ÷   Câu 9: Cho hàm số y = A     B m ∈  − ;0 ÷\ { −1} C m ∈  − ;0      x + 2x + x − 3x +   D m ∈  − ;0  \ { −1}   Đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận ? B C D Câu 10: Hai đồ thị y = f ( x ) & y = g ( x ) hàm số cắt điểm thuộc góc phần tư thứ ba Khẳng định sau ? A Phương trình f ( x ) = g ( x ) có nghiệm âm B Với x thỏa mãn f ( x ) − g ( x ) = ⇒ f ( x ) > C Phương trình f ( x ) = g ( x ) nghiệm ( 0; +∞ ) D A C Câu 11: Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu đơn vị diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng P ( n ) = 480 − 20n (gam) Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá ? A 10 Trang B 12 C 16 D 24 Câu 12: Cho phương trình log ( x + 1) = Một học sinh giải sau: Bước 1: Điều kiện ( x + 1) > ⇔ x ≠ −1 Bước 2: Phương trình tương đương: log ( x + 1) = ⇔ log ( x + 1) = ⇔ x + = ⇔ x = Bước 3: Vậy phương trình cho có nghiệm x = Dựa vào giải chọn khẳng định khẳng định sau: A Bài giải hoàn toàn xác B Bài giải sai từ Bước C Bài giải sai từ Bước D Bài giải sai từ Bước 2 x Câu 13: Tìm tập xác định D hàm số y = log x + log ( ) A D = [ 0; +∞ ) B D = ( 0; +∞ ) D D = ¡ \ { 0} C D = ¡ Câu 14: Giải bất phương trình : log ( 2x − 3) > −1 B x > A x < C > x > D x > Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x + ) log 2− x − 1  A D =  ;1÷ 2  1  B D =  ; +∞ ÷ 2  1  C D =  ; +∞ ÷ 2  D D = ( −∞;1) C y ' = x + ln x D y ' = Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y = x ln x A y ' = ln x − B y ' = ln x − 1 ( x + x ln x ) x Câu 17: Xác định a, b cho log a + log b = log ( a + b ) A a + b = ab với a.b > B a + b = ab với a, b > C a + b = ab với a, b > D ( a + b ) = ab với a, b > x Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = e log ( x + 1) x A y ' = e ( x + 1) ln10 x B y ' = e   2x x ÷ C y ' = e  log ( x + 1) +  ÷ x + ln10 ( )   2x ( x + 1) ln10   x ÷ D y ' = e  log ( x + 1) +  ÷ x + ln10 ( )   Câu 19: Gọi S tập tất số thực dương thỏa mãn x x = x sin x Xác định số phần tử n S A n = B n = C n = D n = Câu 20: Tìm tất giá trị m để phương trình 32x −1 + 2m − m − = có nghiệm Trang   B m ∈  − ;0 ÷   A m ∈ ( 0;l ) 3  C m ∈  −1; ÷ 2  D m ∈ ( 0; +∞ ) Câu 21: Anh A mua nhà trị giá 500 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ Đề số 041 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu Đồ thị hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? x +1 2x +1 A y = x − B y = x − C y = x − D y = − x x+2 x+2 Câu Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A y = −2; y = −3 C x = 2; x = − x2 ( x − 2)( x − 3) B x = −2; x = −3 D y = 2; y = Câu Hàm số y = x − x nghịch biến khoảng ? A ( −1;0 ) B ( −1;0 ) ;(1; +∞) C ( −∞; −1) ; ( 0;1) D ( −1;1) Câu Cho hàm số y = x3 − x − x − có hai điểm cực trị x1 , x2 Hỏi tổng x1 + x2 ? A x1 + x2 = −5 C x1 + x2 = −8 B x1 + x2 = D x1 + x2 = Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = − x + x + A yCT = B yCT = −1 C yCT = D yCT = Câu Tìm giá trị lớn nhất hàm số y = x3 − x − x đoạn [1;3] y = −4 A max [1;3] y = −8 B max [1;3] y = −6 C max [1;3] y= D max [1;3] 176 27 Câu Đồ thị hình bên đồ thị hàm số y = − x + x Dựa vào đồ thị bên tìm tấ giá trị thực tham số m cho phương trình x − x + m − = có hai nghiệm A m < 2, m = C m < B m < D m < 0, m = 3 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x − mx − x + m + có cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 + x1 x2 = A m = B m = ±3 C m = ±1 D m = Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = mx + qua điểm M (10; −3) x +1 A m = B m = − C m = D m = −3 Câu 10 Cho x, y hai số không âm thỏa mãn x + y = Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = x3 + x + y − x + A P = B P = 17 C P = 115 D P = Câu 11 Với giá trị tham số m phương trình x + − x = m có nghiệm A −2 < m < B −2 < m < 2 C −2 ≤ m ≤ 2 D −2 ≤ m ≤ Câu 12 Phương trình 52 x−1 = có nghiệm A x = B x = C x = D x = Câu 13 Đạo hàm hàm số y = ln ( x + x + 1) hàm số sau đây? A y′ = 2x + x + x +1 B y′ = x + x +1 2 − ( x + 1) x2 + x + C y′ = D y′ = x −1 Câu 14 Nghiệm bất phương trình 3x−4 >  ÷ 9 A x > −1 x + x +1 7 C x > B x < D x < Câu 15 Tìm tập xác định hàm số y = log ( x − 3x − 4) A (−∞; −1) ∪ (4; +∞) B [ − 1; 4] C (−∞; −1] ∪ [4; +∞) D (−1; 4) Câu 16 Cho a > , a ≠ , x, y số dương Tìm mệnh đề đúng: A log a ( x + y ) = log a x + log a y B log a ( x y ) = log a x + log a y C log a ( x y ) = log a x.log a y D log a ( x + y ) = log a x.log a y Câu 17 Đạo hàm hàm số: A 2a( x2 + x)a- C a( x2 + x)a- (2 x + 1) y = (x + x)a là: B a( x2 + x)a + (2 x + 1) D a( x + x)a- Câu 18 Cho log = a; log3 = b Khi log tính theo a b là: A a+b B ab a+b C a + b D a + b Câu 19 Đạo hàm hàm số y = x3 + là: y'= A C y ' = 3x 5 ( x3 + 8) 3x B y' = D y ' = 5 x3 + 3x3 x3 + 3x 5 ( x3 + 8) Câu 20 Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? A log ( a + b ) = log a + log b C log a+b = ( log a + log b ) a+b = log a + log b a+b = log a + log b D log B log Câu 21 Ông Minh gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền tỷ đồng, với lãi suất 0, 7% tháng, theo phương thức lãi đơn Hỏi sau năm tháng ông Minh nhận số tiền gốc lãi tính theo công thức nào? A.109 + 12.108.7% C 109 (1 + 7.10−1%)12 B.12.108.7% D.12.109 (1 + 7.10−1%) Câu 22 Hàm số A nguyên hàm hàm số sau? B Câu 23 Tích phân A B C D C D C D B Câu 25 Tích phân A D Câu 24 Tích phân A C B Câu 26.Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường A B C Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số độ A B D trục tọa C D Câu 28 Tính thể tích vật thể tròn xoay hình phẳng giới hạn đường quay quanh trục Ox A B C D Câu 29 Cho số phức z = −6 − 3i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực −6 phần ảo −3i B.Phần thực −6 phần ảo C Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo 3i Câu 30 Cho hai số phức z1 = + 2i z2 = − i Tính môđun số phức z1 − z2 A z1 − z2 = B z1 − z2 = C z1 − z2 = D z1 − z2 = Câu 31 Cho số ...   2017 C F(2)   2017 D F(2)  2022 Hướng dẫn giải Chọn A x  f ( x)dx   (2 x   2017) dx x 1   2017 x  2017 2    2x  dx  xdx  ( x  1) d ( x  1)  x  2017 x   C    ... (2 x   2017) , biết F(x) nguyên hàm f ( x ) thỏa mãn LIKE FANPAGE: fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay THAYGIAONGHEO.NET - BLOG HỌC TOÁN THPT A F(2)   2017 B F(2)   2017 C... Gọi M ( x0 ; y0 )  (C ) O Tiếp tuyến M có hệ số góc k  y '( x0 )  3x02  IA Tiếp tuyến M song song với đường thẳng x  y   k  y '( x0 )  3x02    x0  1 G + Với x0  Tiếp tuyến d
- Xem thêm -

Xem thêm: 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue, 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue,

Hình ảnh liên quan

phần Stp của hình trụ đó. - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

ph.

ần Stp của hình trụ đó Xem tại trang 1 của tài liệu.
Khi quay quanh tam giác ABC quanh trục AB ta được hình nón có độ dài đường sinh - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

hi.

quay quanh tam giác ABC quanh trục AB ta được hình nón có độ dài đường sinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 26: Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

u.

26: Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 27: Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là hình lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng   60 - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

u.

27: Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là hình lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 60 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 36: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh a. Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình nón theo a - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

u.

36: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh a. Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình nón theo a Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 43. Cho hàm số yf x ) x3  ax 2 bx 4 có đồ thị (C) như hình vẽ. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số  y f x( ) nào?  - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

u.

43. Cho hàm số yf x ) x3  ax 2 bx 4 có đồ thị (C) như hình vẽ. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số y f x( ) nào? Xem tại trang 9 của tài liệu.
Caâu 49. Người ta muốn mạ vàng cho bề mặt phía ngoài một cái hộp dạng hình hộp đứng không nắp trên, có đáy là - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

a.

âu 49. Người ta muốn mạ vàng cho bề mặt phía ngoài một cái hộp dạng hình hộp đứng không nắp trên, có đáy là Xem tại trang 11 của tài liệu.
Dựa vào bảng biến thiên f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại x =3. - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

a.

vào bảng biến thiên f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại x =3 Xem tại trang 12 của tài liệu.
S nhỏ nhất khi 3 27 23 2 - 41. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD va DT Thua Thien Hue

nh.

ỏ nhất khi 3 27 23 2 Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan