0

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

142 294 0
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2017, 09:46

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông ́H U Ế tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Tác giả i Nguyễn Thúy Hồng LỜI CẢM ƠN Cho phép trân trọng đặc biệt bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hoàn, người thầy nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô giáo cán công chức trường Đại học Kinh tế Huế dạy bảo giúp đỡ nhiều trình học Ế tập làm luận văn Cám ơn lãnh đạo, cán phòng ban UBND huyện U Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Cám ơn đồng nghiệp, bạn bè lớp cao học QTKD ́H K15A, toàn thể người giúp đỡ trình điều tra vấn TÊ thu thập số liệu góp ý kiến để xây dựng luận văn Để thực luận văn, thân cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với tinh thần chịu khó, nghị lực ý chí vươn lên Tuy nhiên, không tránh khỏi H hạn chế thiếu sót định Kính mong Quý Thầy, Cô giáo bạn bè, IN đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện K Do trình độ hạn chế, việc có số lỗi điều tránh khỏi, tác ̣C giả luận văn mong nhận đóng góp ý kiến từ quý vị, mong muốn cho O luận văn hoàn chỉnh ̣I H Cuối cùng, xin cám ơn gia đình người thân động viên, giúp Đ A an tâm công tác hoàn thành luận văn này./ Thanh Hóa, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thúy Hồng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THÚY HỒNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2014 - 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN KHẮC HOÀN Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA Tính cấp thiết đề tài Ế Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước U nội dung quan trọng công tác cải cách hành Vì vậy, ́H Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước bảy chương TÊ trình hành động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, bước đại, xây dựng máy H nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu Xuất phát từ nhận thức trên, nghiên cứu IN đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA" K Phương pháp nghiên cứu ̣C Phương pháp nghiên cứu luận văn là: Phương pháp nghiên cứu tổng O quan lý luận; tổng hợp tài liệu, số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp, xử lý số liệu ̣I H phần mềm EXCEL SPSS;Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân tích liệu chuỗi thời gian; Phương pháp so sánh; Phương pháp hạch toán kinh tế Đ A Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Kết nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho thấy: Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện hạn chế như: Bố trí, xếp sử dụng CBCC UBND huyện bất cập; Công tác đào tạo, bồi dưỡng hạn chế; Chưa xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nhân lực Bên cạnh đó, số yếu tố ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện Trên sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện thời gian tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Ế DANH MỤC CÁC BẢNG U PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu đề tài TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 H Nội dung nghiên cứu .4 IN PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN K VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ̣C 1.1 Nguồn nhân lực O 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội ̣I H 1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.2.1 Khái niệm Đ A 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực .9 1.2.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 13 1.2.4 Vai trò nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 13 1.3 Cán công chức chất lượng đội ngũ cán công chức 15 1.3.1 Cán công chức 15 1.3.2 Chất lượng đội ngũ cán công chức 18 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức số địa phương nước học kinh nghiệm .30 iv 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức số địa phương nước 30 1.4.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức 35 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA 37 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 37 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Tĩnh Gia 37 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39 Ế 2.1.3 Cơ hội phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời gian tới 42 U 2.1.4 Những khó khăn, thách thức trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh ́H Gia thời gian tới 43 TÊ 2.2 Đặc điểm cấu tổ chức máy UBND huyện Tĩnh Gia .43 2.3 Thực trạng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 51 2.3.1 Số lượng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 51 H 2.3.2 Chất lượng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 54 IN 2.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 60 K 2.4.1 Việc xây dựng ban hành văn phá6p luật .60 2.4.2 Kết nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh ̣C Gia từ năm 2012 đến 61 O 2.5 Đánh giá chung thực trạng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh ̣I H Gia .62 2.5.1 Ưu điểm 62 Đ A 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế 63 2.5.3 Những nguyên nhân tồn tại, hạn chế 64 2.6 Đánh giá chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia .65 2.6.1 Cơ cấu mẫu điều tra 65 2.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 70 2.6.4 Mô hình hồi qui bội .74 2.6.5 Kiểm định trung bình nhân tố qua One Sample T test 76 2.6.6 Kiểm định khác biệt đánh giá đối tượng điều tra .79 2.7 Đánh giá người dân cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia .80 v Chương MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA .84 3.1 Mục tiêu .84 3.1.1 Mục tiêu chung 84 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 84 3.2 Các giải pháp chủ yếu 85 3.2.1 Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 85 3.2.2 Tuyển dụng, đổi sách chế độ cán công chức 90 Ế 3.2.3 Đổi công tác quản lý đánh giá, bố trí luân chuyển cán công chức 92 U 3.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị 94 ́H 3.2.5 Thực tốt việc khen thưởng, kỷ luật cán công chức dựa trê việc TÊ thực thi công việc giao .94 3.2.6 Ban hành quy định sách thu hút, đãi ngộ sinh viên tốt nghiệp đại học công tác .95 H KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 IN KẾT LUẬN 96 K KIẾN NGHỊ 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 ̣C PHỤ LỤC 101 O BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ̣I H NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ A BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA XÁC NHẬN HOÀN THIỆN vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCC Cán công chức CBCT Cán chuyên trách CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa CNXD Công nghiệp xây dựng ĐT Đào tạo ĐHDH Đại học dài dạn ĐHNH Đại học ngắn hạn ĐTBD Đào tạo bồi dưỡng GTGT Gía trị gia tăng GPMB Giải phóng mặt U ́H TÊ H IN HĐND Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân K HĐND&UBND Kinh tế xã hội ̣C KTXH O MTTQVN ̣I H ND Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nông dân QLNN Quản lý nhà nước TMDV Thương mại dịch vụ Đ A Ế BHXH UBND Ủy ban nhân dân UBKT Ủy ban kiểm tra vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2.1: Bộ máy hành UBND huyện Tĩnh Gia 45 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Giá trị gia tăng (VA) huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2012 - 2014 40 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Tĩnh Gia 2010 - 2012 42 Bảng 2.3: Biên chế công chức UBND huyện Tĩnh Gia 49 Bảng 2.4: Tình hình cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 51 Bảng 2.5: Quy mô cán công chức UBND huyện phân theo giới tính, độ tuổi số năm công tác 53 Bảng 2.6: Cơ cấu đội ngũ theo trình độ đào tạo .54 Bảng 2.7: Cơ cấu đội ngũ theo trình độ lý luận trị .55 Bảng 2.8: Cơ cấu đội ngũ theo trình độ ngoại ngữ, tin học 57 Bảng 2.9: Cơ cấu đội ngũ theo trình độ quản lý nhà nước .58 TÊ ́H U Ế Bảng 2.1 Bảng 2.10: Chất lượng đội ngũ cán công chức huyện 59 H Bảng 2.11 Cơ cấu mẫu điều tra 67 IN Bảng 2.12 Hệ số Cronbach Alpha 69 Bảng 2.13 Kiểm định KMO Bartlett EFA 71 K Bảng 2.14 Ma trận xoay nhân tố 72 ̣C Bảng 2.15 Kết phân tích hệ số hồi qui 74 O Bảng 2.16 Ý kiến đánh giá cán công chức bố trí tuyển dụng cán 76 ̣I H Bảng 2.17 Ý kiến đánh giá cán công chức đào tạo thăng tiến 77 Bảng 2.18 Ý kiến đánh giá cán công chức tiền lương phúc lợi 78 Đ A Bảng 2.19: Ý kiến đánh giá cán công chức môi trường làm việc 79 Bảng 2.20 Kiểm định khác biệt 79 Bảng 2.21 Ý kiến đánh giá người dân công chức chuyên môn 81 ix PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (sau gọi chung cán bộ, công chức) nội dung quan trọng công tác cải cách hành Vì vậy, Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công Ế chức bảy chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây U dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, ́H bước đại, xây dựng máy nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu Huyện Tĩnh Gia huyện phía nam tỉnh Thanh Hóa, vùng kinh tế TÊ điểm tỉnh Thanh Hóa, với Khu Kinh tế Nghi Sơn, thu hút nhiều dự án trọng điểm quốc gia Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức H UBND huyện mang lại hiệu quả, yêu cầu cấp thiết hệ IN thống trị, quyền nhân dân huyện Tĩnh Gia K Xã hội ngày phát triển, vai trò nguồn nhân lực nâng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật- công nghệ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân ̣C lực chìa khóa để đáp ứng nhu cầu phát triển Công tác nâng cao chất lượng đội O ngũ cán công chức có tác động tích cực đến việc đinh hướng thúc ̣I H đẩy trình phát triển kinh tế- xã hội huyện Trong kinh tế chuyển đổi nước ta nay, quản trị nguồn nhân lực cho có hiệu vấn đề cấp Đ A thiết thách thức hầu hết tổ chức Sự biến đổi mạnh mẽ, thường xuyên môi trường, tính chất cạnh tranh hội nhập, yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày cao cán công chức kinh tế thị trường tạo sức ép lớn, đòi hỏi nhà quản trị phải có thay đổi sách thích ứng với môi trường hoạt động, đặc biệt sách nguồn nhân lực điều định đến ổn định, tồn phát triển tổ chức Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, đội ngũ cán công chức huyện lại có vai trò quan trọng Bởi lẽ đội ngũ cán 1 Cong viec phu hop voi nang luc ban than 18 Phuong thuc danh gia can bo ro rang -.855 130 394 -.057 -.19 08 -.652 130 515 -.042 -.17 09 -1.396 130 165 -.095 -.23 04 -.379 130 705 -.027 -.17 11 -.409 130 683 -.027 10 Chinh sach tuyen dung dam bao tuyen dung nguoi Cong viec phu hop voi chuyen nganh dao tao -.16 10 U dai ngo, khen thuong ro Ế 11 Chinh sach thu hut, ́H rang TÊ - F2 One-Sample Statistics 131 ro rang 060 3.54 704 062 131 3.50 706 062 131 3.52 705 062 131 3.28 747 065 ̣C O bao 684 131 minh bach Std Error Mean 3.49 K Co hoi thang tien ro rang, 5.Thoi gian lam viec dam Std Deviation IN 13 Co ke hoach boi duong Mean H N ̣I H 14 Cong tac dao tao boi duong dam bao theo nhu cau cua cong viec Đ A 19 Dao tao, boi duong co gan ket voi co hoi thang tien One-Sample Test Test Value = 3.5 95% Confidence Interval of the Mean t df Sig (2-tailed) 119 Difference Difference Lower Upper 13 Co ke hoach boi duong ro rang Co hoi thang tien ro rang, minh bach 5.Thoi gian lam viec dam bao -.192 130 848 -.011 -.13 11 682 130 496 042 -.08 16 -.062 130 951 -.004 -.13 12 310 130 757 019 -.10 14 -3.333 130 001 -.218 14 Cong tac dao tao boi duong dam bao theo nhu cau cua cong viec -.35 U co gan ket voi co hoi Ế 19 Dao tao, boi duong ́H thang tien TÊ - F3 One-Sample Statistics Mean khich chat luong cong viec O 12 Chinh sach luong phu 3.56 776 068 3.53 807 071 131 3.43 895 078 Đ A ̣I H hop 131 Std Error Mean ̣C 17 Che phuc loi khuyen 131 K dam nhan IN Che tien luong ro rang phu hop voi cong viec dang Std Deviation H N 120 -.09 One-Sample Test Test Value = 3.5 95% Confidence Interval of the Difference Mean t df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper Che tien luong ro rang phu hop voi cong 844 130 400 057 379 130 705 027 -.928 130 355 -.08 19 khuyen khich chat luong U 17 Che phuc loi -.073 -.11 17 -.23 08 TÊ hop ́H cong viec 12 Chinh sach luong phu Ế viec dang dam nhan H - F4 IN One-Sample Statistics Phuong tien trang thiet bi 131 O thien vui ve doan ket ̣I H Ap luc cong viec nang doi Std Error Mean 768 067 131 3.44 766 067 131 3.05 816 071 Đ A voi anh chi? Std Deviation 3.49 ̣C lam viec day du Moi truong lam viec than Mean K N One-Sample Test Test Value = 3.5 95% Confidence Interval of the Mean t Phuong tien trang thiet bi lam viec day du -.171 df Sig (2-tailed) 130 865 121 Difference -.011 Difference Lower Upper -.14 12 Moi truong lam viec than thien vui ve doan -.970 130 334 -.065 -.20 07 -6.261 130 000 -.447 -.59 -.31 ket Ap luc cong viec nang doi voi anh chi? Kiểm định khác biệt U Ế - Giới tính Group Statistics Mean Nam Std Deviation - 100 1.9545051 99582106 09958211 Nam 0630486 1.02736348 18451993 100 0075243 96366382 09636638 1.12605400 20224527 1.05794278 10579428 79871575 14345358 1.03389886 10338989 84443739 15166543 IN F2 31 H E-2 Nu Std Error Mean ́H F1 N TÊ Gioi tinh Nu - K 31 2.4271970 F3 Nam ̣C E-2 - ̣I H O 100 1.1567556 Nu Nam Đ A F4 31 Nu E-2 0373147 - 100 8.1138276 E-2 31 2617364 122 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2- assumed 834 -.400 Equal variances not assumed F2 Equal variances 392 532 Equal variances 689 -.394 48.767 695 154 129 08259360 - 08259360 1.160 20623473 20967642 813 -.274 65.624 785 K assumed 888 03179628 22403042 129 284 -.237 ̣C Equal variances O not assumed ̣I H 1.916 Equal variances 1.680 1.868 129 095 60.408 067 04888225 04888225 34287465 34287465 20631802 17824522 20414285 18355346 Upper - 49063407 50400513 37646020 41957153 45708750 40479835 74677629 70998521 32544687 33881792 44005276 48316409 35932299 30703384 06102699 02423592 Đ A not assumed 169 - Lower Ế - 878 03179628 20634391 IN F3 Equal variances assumed 129 142 44.474 not assumed F4 Equal variances tailed) Difference Difference H assumed df U 044 t ́H F1 Equal variances Sig Difference Std Error TÊ F Mean - Độ tuổi ANOVA Sum of Squares F1 F2 Between Groups df Mean Square 5.129 1.710 Within Groups 124.871 127 983 Total 130.000 130 3.065 Between Groups 123 1.022 F Sig 1.739 162 1.022 385 F3 126.935 127 Total 130.000 130 3.627 1.209 Within Groups 126.373 127 995 Total 130.000 130 2.506 835 Within Groups 127.494 127 1.004 Total 130.000 130 Between Groups Between Groups 999 1.215 307 832 479 U Ế F4 Within Groups ́H Multiple Comparisons Depend Mean Difference (J) Do tuoi (I-J) F1 tu 31-40 tuoi 69723335 32655000 148 -.1528983 1.5473650 tu 41 - 50 tuoi 64696746 33022699 209 -.2127368 1.5066717 82446221 40622496 183 -.2330931 1.8820175 -.69723335 32655000 148 -1.5473650 1528983 -.05026589 19213145 994 -.5504558 4499240 12722886 30476768 975 -.6661953 9206530 duoi 30 tuoi -.64696746 33022699 209 -1.5066717 2127368 tu 31-40 tuoi 05026589 19213145 994 -.4499240 5504558 tren 50 17749475 30870424 939 -.6261777 9811672 duoi 30 tuoi -.82446221 40622496 183 -1.8820175 2330931 tu 31-40 tuoi -.12722886 30476768 975 -.9206530 6661953 tu 41 - 50 tuoi -.17749475 30870424 939 -.9811672 6261777 tu 31-40 tuoi 30662582 32923778 788 -.5505031 1.1637547 tu 41 - 50 tuoi 19302969 33294504 938 -.6737506 1.0598100 tren 50 65136639 40956853 388 -.4148935 1.7176263 duoi 30 tuoi -.30662582 32923778 788 -1.1637547 5505031 tu 41 - 50 tuoi -.11359613 19371285 936 -.6179030 3907108 H Variable (I) Do tuoi duoi 30 tuoi ̣C duoi 30 tuoi K tren 50 tu 31-40 tuoi O tu 41 - 50 tuoi tren 50 Đ A ̣I H tu 41 - 50 tuoi tren 50 F2 duoi 30 tuoi tu 31-40 tuoi Std Error 124 Sig 95% Confidence Interval IN ent TÊ Tukey HSD Lower Bound Upper Bound tu 41 - 50 tuoi duoi 30 tuoi -.19302969 33294504 938 -1.0598100 6737506 tu 31-40 tuoi 11359613 19371285 936 -.3907108 6179030 tren 50 45833669 31124514 457 -.3519507 1.2686241 duoi 30 tuoi -.65136639 40956853 388 -1.7176263 4148935 tu 31-40 tuoi -.34474057 30727618 677 -1.1446952 4552141 tu 41 - 50 tuoi -.45833669 31124514 457 -1.2686241 3519507 tu 31-40 tuoi 45223788 32850847 516 -.4029924 1.3074681 tu 41 - 50 tuoi 54155843 33220752 365 -.3233018 1.4064187 tren 50 73725234 40866128 276 Ế tu 31-40 tuoi 1.1446952 -.3266456 1.8011503 -.45223788 32850847 516 -1.3074681 4029924 tu 41 - 50 tuoi 08932055 19328375 967 -.4138693 5925104 tren 50 28501447 30659552 789 -.5131682 1.0831971 duoi 30 tuoi -.54155843 33220752 365 -1.4064187 3233018 tu 31-40 tuoi -.08932055 19328375 967 -.5925104 4138693 19569391 31055569 922 -.6127986 1.0041864 -.73725234 40866128 276 -1.8011503 3266456 -.28501447 30659552 789 -1.0831971 5131682 -.19569391 31055569 922 -1.0041864 6127986 -.27176055 32996196 843 -1.1307748 5872537 -.17876116 33367738 950 -1.0474480 6899257 tren 50 18018327 41046941 972 -.8884219 1.2487885 duoi 30 tuoi 27176055 32996196 843 -.5872537 1.1307748 tu 41 - 50 tuoi 09299939 19413894 964 -.4124168 5984156 tren 50 45194383 30795206 460 -.3497704 1.2536581 duoi 30 tuoi 17876116 33367738 950 -.6899257 1.0474480 tu 31-40 tuoi -.09299939 19413894 964 -.5984156 4124168 35894443 31192974 659 -.4531252 1.1710141 duoi 30 tuoi -.18018327 41046941 972 -1.2487885 8884219 tu 31-40 tuoi -.45194383 30795206 460 -1.2536581 3497704 tu 41 - 50 tuoi -.35894443 31192974 659 -1.1710141 4531252 duoi 30 tuoi tren 50 duoi 30 tuoi tu 31-40 tuoi tu 31-40 tuoi O duoi 30 tuoi ̣I H tu 41 - 50 tuoi tu 31-40 tuoi Đ A F4 ̣C tu 41 - 50 tuoi tu 41 - 50 tuoi tren 50 tren 50 K tren 50 U duoi 30 tuoi -.4552141 ́H F3 677 TÊ tren 50 30727618 H tu 41 - 50 tuoi 34474057 IN tren 50 125 - Trình độ học vấn ANOVA 5.666 Within Groups 113.003 127 890 Total 130.000 130 304 101 Within Groups 129.696 127 1.021 Total 130.000 130 226 Within Groups 129.774 127 Total 130.000 130 Between Groups F3 Between Groups Between Groups 2.209 127.791 Total 130.000 IN Within Groups 6.367 099 000 960 075 074 974 732 535 1.022 736 127 1.006 130 ent ̣I H Tukey HSD Depend Multiple Comparisons O ̣C K F4 Sig U ́H F2 16.997 F TÊ Between Groups Mean Square H F1 df Ế Sum of Squares (I) Trinh (J) Trinh 95% Confidence Interval Mean Difference hoc van (I-J) Std Error F1 Cao dang 06947217 24649786 992 -.5722539 7111982 Dai hoc 67369501 * 21597296 012 1114367 1.2359533 Sau dai hoc -.44523092 40008529 682 -1.4868024 5963405 Trung cap -.06947217 24649786 992 -.7111982 5722539 Dai hoc 60422285 * 20370338 019 0739069 1.1345388 Sau dai hoc -.51470309 39359749 560 -1.5393844 5099782 Trung cap -.67369501 * 21597296 012 -1.2359533 -.1114367 Cao dang -.60422285 * 20370338 019 -1.1345388 -.0739069 Đ A Variable hoc van Trung cap Cao dang Dai hoc 126 Sig Lower Bound Upper Bound .37523607 018 -2.0958056 -.1420463 Trung cap 44523092 40008529 682 -.5963405 1.4868024 Cao dang 51470309 39359749 560 -.5099782 1.5393844 * 37523607 018 1420463 2.0958056 Cao dang 06172192 26407734 995 -.6257700 7492139 Dai hoc 01729285 23137549 1.000 -.5850640 6196497 Sau dai hoc -.16523640 42861814 980 -1.2810895 9506167 Trung cap -.06172192 26407734 995 -.7492139 6257700 Dai hoc -.04442907 21823088 997 -.6125656 Sau dai hoc -.22695833 42166766 950 Ế 5237074 -1.3247167 8708001 Trung cap -.01729285 23137549 1.000 -.6196497 5850640 Cao dang 04442907 21823088 997 -.5237074 6125656 -.18252926 40199675 969 -1.2290770 8640185 Trung cap 16523640 42861814 980 -.9506167 1.2810895 Cao dang 22695833 42166766 950 -.8708001 1.3247167 Dai hoc 18252926 40199675 969 -.8640185 1.2290770 -.02830989 26415626 1.000 -.7160073 6593875 04472713 23144464 997 -.5578097 6472640 14066523 42874625 988 -.9755214 1.2568519 02830989 26415626 1.000 -.6593875 7160073 07303702 21829610 987 -.4952693 6413433 16897512 42179368 978 -.9291114 1.2670616 Trung cap -.04472713 23144464 997 -.6472640 5578097 Cao dang -.07303702 21829610 987 -.6413433 4952693 09593810 40211690 995 -.9509224 1.1427986 Trung cap -.14066523 42874625 988 -1.2568519 9755214 Cao dang -.16897512 42179368 978 -1.2670616 9291114 Dai hoc -.09593810 40211690 995 -1.1427986 9509224 Cao dang 25964041 26213011 755 -.4227822 9420630 Dai hoc 33148126 22966940 475 -.2664340 9293965 Sau dai hoc 11924234 42545764 992 -.9883828 1.2268675 -.25964041 26213011 755 -.9420630 4227822 F2 Trung cap Cao dang Dai hoc 1.11892594 Trung cap Cao dang Dai hoc ̣C Sau dai hoc Trung cap O Cao dang ̣I H Dai hoc Sau dai hoc Đ A Dai hoc Sau dai hoc F4 Trung cap Cao dang IN F3 K Sau dai hoc H Sau dai hoc Sau dai hoc Trung cap ́H Dai hoc TÊ Sau dai hoc -1.11892594 U * Sau dai hoc 127 Dai hoc Dai hoc Sau dai hoc 07184085 21662171 987 -.4921064 6357881 Sau dai hoc -.14039807 41855841 987 -1.2300620 9492658 Trung cap -.33148126 22966940 475 -.9293965 2664340 Cao dang -.07184085 21662171 987 -.6357881 4921064 Sau dai hoc -.21223892 39903255 951 -1.2510697 8265919 Trung cap -.11924234 42545764 992 -1.2268675 9883828 Cao dang 14039807 41855841 987 -.9492658 1.2300620 Dai hoc 21223892 39903255 951 -.8265919 1.2510697 U Ế * The mean difference is significant at the 0.05 level ANOVA 352 127 1.015 Total 130.000 130 522 174 129.478 127 1.020 130.000 130 235 078 Within Groups 129.765 127 1.022 Total 130.000 130 1.737 579 Within Groups 128.263 127 1.010 Total 130.000 130 IN 128.943 Between Groups O Total ̣I H Between Groups Đ A F4 Within Groups Within Groups F3 1.057 Mean Square K F2 Between Groups ̣C F1 df H Sum of Squares TÊ ́H - Thâm niên công tác Between Groups 128 F Sig .347 791 171 916 077 972 573 634 Multiple Comparisons Tukey HSD Depend ent 95% Confidence Interval (I) Tham nien (J) Tham nien Mean Difference cong tac F1 duoi nam -.07772269 27965204 992 -.8057614 6503160 duoi nam 13491173 26442646 957 -.5534891 8233126 tren nam 08359966 31482101 993 -.7359970 9031963 duoi nam 07772269 27965204 992 duoi nam 21263442 21586333 tren nam 16132235 27529600 duoi nam -.13491173 duoi nam tren nam 936 -.5553760 8780207 26442646 957 -.8233126 5534891 -.21263442 21586333 758 -.7746073 3493385 tren nam -.05131208 25981529 997 -.7277083 6250842 duoi nam -.08359966 31482101 993 -.9031963 7359970 -.16132235 27529600 936 -.8780207 5553760 05131208 25981529 997 -.6250842 7277083 -.18437051 28023157 913 -.9139180 5451770 -.17344706 26497444 914 -.8632745 5163804 -.13583305 31547342 973 -.9571282 6854621 duoi nam 18437051 28023157 913 -.5451770 9139180 duoi nam 01092344 21631067 1.000 -.5522140 5740609 tren nam 04853745 27586651 998 -.6696461 7667210 duoi nam 17344706 26497444 914 -.5163804 8632745 duoi nam -.01092344 21631067 1.000 -.5740609 5522140 tren nam 03761401 26035371 999 -.6401840 7154120 duoi nam 13583305 31547342 973 -.6854621 9571282 duoi nam -.04853745 27586651 998 -.7667210 6696461 duoi nam -.03761401 26035371 999 -.7154120 6401840 duoi nam -.09490379 28054228 987 -.8252601 6354526 duoi nam -.12718665 26526824 964 -.8177790 5634057 K ̣C duoi nam O duoi nam ̣I H tren nam Đ A duoi nam duoi nam tren nam F3 duoi nam 129 U 7746073 duoi nam duoi nam Upper Bound -.3493385 duoi nam F2 Lower Bound 8057614 758 ́H TÊ duoi nam Sig -.6503160 H duoi nam Std Error IN duoi nam (I-J) Ế Variable cong tac duoi nam duoi nam duoi nam 09490379 28054228 987 -.6354526 8252601 duoi nam -.03228286 21655051 999 -.5960447 5314790 tren nam 00339112 27617238 1.000 -.7155887 7223710 duoi nam 12718665 26526824 964 -.5634057 8177790 duoi nam 03228286 21655051 999 -.5314790 5960447 tren nam 03567399 26064238 999 -.6428755 7142235 duoi nam 09151267 31582321 991 -.7306931 9137184 duoi nam -.00339112 27617238 1.000 -.7223710 7155887 duoi nam -.03567399 26064238 999 -.7142235 6428755 duoi nam 34449126 27891457 606 -.3816276 1.0706101 duoi nam 17808820 26372915 906 -.5084973 8646737 tren nam 29043785 31399080 792 -.5269975 1.1078732 duoi nam -.34449126 27891457 606 -1.0706101 3816276 duoi nam -.16640306 21529408 867 -.7268940 3940879 tren nam -.05405341 27457003 997 -.7688617 6607549 -.17808820 26372915 906 -.8646737 5084973 16640306 21529408 867 -.3940879 7268940 11234965 25913013 973 -.5622629 7869622 -.29043785 31399080 792 -1.1078732 5269975 05405341 27457003 997 -.6607549 7688617 -.11234965 25913013 973 -.7869622 5622629 duoi nam K duoi nam ̣C tren nam duoi nam O tren nam ̣I H duoi nam duoi nam Ế 7306931 U duoi nam -.9137184 ́H F4 991 TÊ tren nam 31582321 H duoi nam -.09151267 IN duoi nam tren nam Đ A - Mức thu nhập ANOVA Sum of Squares F1 F2 Between Groups df Mean Square 1.173 586 Within Groups 128.827 128 1.006 Total 130.000 130 533 266 129.467 128 1.011 Between Groups Within Groups 130 F Sig .583 560 263 769 F3 F4 130.000 130 561 281 Within Groups 129.439 128 1.011 Total 130.000 130 1.002 501 Within Groups 128.998 128 1.008 Total 130.000 130 Between Groups Between Groups 758 497 609 U Multiple Comparisons TÊ Mean ́H Tukey HSD Dependent 95% Confidence Interval Difference (I) Muc thu nhap F1 Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu (I-J) -.15718361 29910438 859 -.8664468 5520795 -.07328088 26084615 957 -.6918227 5452609 -.23046449 21371676 529 -.7372489 2763199 15718361 29910438 859 -.5520795 8664468 23046449 21371676 529 -.2763199 7372489 -.18788620 26149323 753 -.8079624 4321900 -.17572834 29984637 828 -.8867510 5352943 18788620 26149323 753 -.4321900 8079624 01215786 21424693 998 -.4958837 5201994 17572834 29984637 828 -.5352943 8867510 IN tren trieu dong ̣C O tren trieu dong ̣I H Đ A Tu den duoi trieu dong Tu den duoi trieu dong Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu dong tren trieu dong Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu dong dong tren trieu dong tren trieu dong Bound 6918227 dong dong Bound 957 -.5452609 Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu tren trieu dong Sig Upper 07328088 26084615 dong dong Std Error Lower K dong (J) Muc thu nhap H Variable F2 277 Ế Total Tu den duoi trieu dong 131 Tu den duoi trieu dong F3 Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu dong dong tren trieu dong -.01215786 21424693 998 -.5201994 4958837 -.19409506 26146451 739 -.8141031 4259130 -.14655148 29981344 877 -.8574960 5643930 19409506 26146451 739 -.4259130 8141031 04754357 21422340 973 -.4604422 5555293 14655148 29981344 877 -.5643930 8574960 Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu dong dong tren trieu dong tren trieu dong Tu den duoi trieu -.04754357 21422340 973 -.5555293 4604422 873 -.4891425 7487580 28713170 29930188 604 -.4225998 9968632 -.12980776 26101839 873 -.7487580 4891425 15732394 21385788 743 -.3497950 6644429 -.28713170 29930188 604 -.9968632 4225998 -.15732394 21385788 743 -.6644429 3497950 Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu dong 12980776 26101839 dong TÊ F4 U dong ́H Tu den duoi trieu Ế dong tren trieu dong dong IN dong H Tu den duoi trieu Tu den duoi trieu tren trieu dong Tu den duoi trieu K tren trieu dong dong ̣C Tu den duoi trieu Đ A ̣I H O dong 132 133 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ ... cán công chức công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Mục tiêu... nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán công chức - Đánh giá thực trạng đội ngũ cán công chức công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia giai... chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho thấy: Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện hạn chế như: Bố trí, xếp sử dụng CBCC UBND huyện bất cập; Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan