0

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

4 334 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2017, 16:21

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương Một danh tướng kiệt xuất đời Trần Một danh tướng kiệt xuất Việt Nam Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông Trong an quốc dân, vững sơn hà Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương "Binh Thư Yếu Lược", kim nam Binh Pháp "Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư", kỹ chiến thuật Binh Thư "Hịch Tướng Sĩ", kế sách lược trận đồ điều binh khiển tướng Không ba lần mà ngàn lần xuất quân đại thắng Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương Sống, mang mệnh lãnh đạo huy thao lược phi thường Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế "Khoan thư sức dân, sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách" Không thời Trần mà thời thời dõng dạc trụ vũ định ban Đất nước trời Nam, nước Việt Nam Mỗi tấc đất, địa dư, vùng trời, vùng biển, biên cương, lãnh thổ Là dân Việt Nam, không biến đổi, không lung lay đâu Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương Người bậc đại phu văn võ song toàn Người bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn Mạng Tướng Nhân: Thương dân thương quân, đường sáng Mạng Tướng Nghĩa: Trọng việc nước nhẹ việc nhà, việc lớn bỏ việc nhỏ, việc chung gác chuyện riêng Mạng Tướng Chí: Lượng định quốc gia, thời thế, đời, làm gì, tới đâu Mạng Tướng Dũng: Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, đứng đầu, xông pha, nhận lãnh Mạng Tướng Khí: "Muốn hàng, chém đầu Thần trước" Đầu Thần chưa đứt, quân giặc tan hoang Mạng Tướng Tín: Một lần Tín vạn lần Thành, bất tín vạn tất vong Bao nhiêu tướng kiệt xuất nhà tướng Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn Muôn vạn tinh tú sáng trăng Bóng đêm đen tan biến vầng dương xuất Một tiếng nói ngân hà xao xuyến Một xuất xử vũ trụ lăn quay " Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục Này lần trang sách cũ Theo lối mòn tìm dấu tích xưa Ô trang sử đẹp chưa Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta Ô trang sử Ông Cha Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng Lựa núi núi sông sông Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong Lựa vật đổi dời Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam "Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng Lục Đầu vang dội tiếng quân reo" Bạch Đằng trận tan phương Bắc Ba lần đại phá nát Nguyên Mông Việt Nam dòng giống Lạc Hồng Việt Nam sông núi tang bồng hồ Việt Nam lịch sử phương đài Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu Nam nữ tú có dư Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty Quý thay tạo nước non Việt Nam Đã thừa thắng cảnh danh lam Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son Đã thừa tình tự keo sơn Lại thừa nghĩa khí thiệt không màng Cấu thành Tổ quốc giang san Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng Một ngàn năm giặc thù Phương Bắc Một ngàn năm bị quét tiêu ma Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta Hàng trăm trận chưa xong hồ ba trận Hỡi quân tướng Thành Cát Tư Hãn Dẫu bách chiến bách thắng khắp Đông Tây Trung Đông, Âu Á, dẫm nát dấu giày Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt Lần thứ kéo tàn binh thống thiết Tại Hưng Hóa tha mạng lần Lần thứ hai ngang ngược tàn Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp: Quân Nguyên Mông kinh hồn bạt vía Lần thứ ba, lại cuồng si ngấm nghé Hỡi bọn giặc phương Bắc Nguyên Mông Các Tàu Phù mà kim cổ không thông Nhứt một, nhị hai, tam ba Nhứt tam gì, nói mau cho biết Trận Vân Hồn, Bạch Đằng giang, Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, toàn dân Nam, tay Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái thống lãnh thị uy Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt sống, tái mét mặt mày Còn Chủ tướng Thoát Hoan, chui trốn ống đồng, kéo lôi nước Ba lần chống ngoại xâm Gieo vạn sầu Phương Bắc Ba lần phá Nguyên Mông Reo chiến thắng huy hoàng Lò cừ nung nấu sử vàng Cổ kim thời xuất trang anh hùng Con thoi đập giũa thỉ chung Những bậc vô hiển soi Vạn năm chiếu rạng ngời Triệu năm tỏa đời đời ngưỡng tôn Ngàn xưa khó kiếm Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm Này người Phương Bắc Sử lưu Bia khắc Ngươi không nhớ Đúng ta không muốn nhắc Bởi sử nhà tủi nhục Quân dân nhà xấu hổ tuyền đài Ngươi đừng có ngang tàn hống hách Ngươi đừng có dương dương tự đắc Ta nói cho nghe Việt Nam ta thêm lần quét Nhà Minh Việt Nam ta thêm lần quét Mãn Thanh Thời đại hôm Đừng dở trò gây hấn quắt Đừng bá quyền bá đạo sai lệch Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình tương quý tương lân Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không: Không chấp nhận Không khoanh tay Không cúi đầu Không khiếp nhược Mà tâm đan Muôn muôn người Triệu triệu người Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, tề Đánh đuổi lực bạo tàn Quét bóng dáng ngoại xâm Dù giai đoạn Dù thời kỳ Tất người Việt Nam Thêm lần tuyên ngôn mà Lịch đại Tổ Tiên tuyên ngôn Thêm lần tuyên xưng mà Lịch đại Ông Cha tuyên xưng Tổ quốc Việt Nam Dân tộc Việt Nam Quê hương Việt Nam Người dân Việt Nam Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng Năm ngàn năm sau, truyền trao hệ Đất nước này, Dân tộc trụ vũ Đại Nam Cờ bay khói quyện Sông núi hồn thiêng Linh linh ứng ứng Non nước Ba Miền Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng Trung Nam Bắc mà son mà sắt Muôn nước sông Muôn sông biển Biển trông nguồn Lựa nước nước non non Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam Lựa sắt chạm pha chàm Năm ngàn năm Việt Nam muôn đời Việt Nam sông núi rạng ngời Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam Ngày 10-12-2015 TNT Mặc Giang ... hùng binh, vạn thù khiếp phục Này lần trang sách cũ Theo lối mòn tìm dấu tích xưa Ô trang sử đẹp chưa Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta Ô trang sử Ông Cha Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng Lựa... Nguyên Mông Reo chiến thắng huy hoàng Lò cừ nung nấu sử vàng Cổ kim thời xuất trang anh hùng Con thoi đập giũa thỉ chung Những bậc vô hiển soi Vạn năm chiếu rạng ngời Triệu năm tỏa đời đời ngưỡng... Mông Việt Nam dòng giống Lạc Hồng Việt Nam sông núi tang bồng hồ Việt Nam lịch sử phương đài Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu Nam nữ tú có dư Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ Mừng thay Tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương,

Từ khóa liên quan