0

Vua Trần Nhân Tông và Huyền Trân công chúa

3 335 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2017, 16:21

Vua Trần Nhân Tôn Huyền Trân Công Chúa Vua Trần Nhân Tông Vua Trần Nhân Tông Đệ quân vương đất trời Nam An dân, an quốc, bình thiên hạ Quốc Tổ, quốc Tông, định ban Vua Trần Nhân Tông Vua Trần Nhân Tông Xứng danh bậc đấng minh quân Quốc ngoại, hai phương khiếp vía Quốc nội, phương vững thần Vua Trần Nhân Tông Vua Trần Nhân Tông Phía Bắc, tan xương giặc Nguyên Mông Phía Nam, Chiêm Thành xin quy phục Rạng danh bậc thời Nhà Trần Xuyên qua lịch sử huy hoàng Thảm nhung tô thắm giống dòng Việt Nam Quê hương cẩm tú danh lam Son vàng thếp ngọc, sắt chàm châu pha Năm ngàn năm, đất nước ta Vững bàn thạch, nhà Việt Nam Năm ngàn năm, dân tộc ta Bắc Nam Trung, quyện câu ca muôn đời Dù cho vật đổi dời Việt Nam muôn thuở, không dời đổi thay Dù cho Nam Bắc Đông Tây Việt Nam sông núi, không lay bụi hồng Dòng lịch sử, năm ngàn năm văn hiến Nước non nầy, trang lẫm liệt hùng anh Trời, ê ẩm màu xanh Đất, e úng ngành thấp cao Ngàn năm Bắc Thuộc lộn nhào Trăm năm Tây Thuộc cào cào lăn quay Ngoại lai, ngoại nhập, biết tay Xâm lăng, xâm thực, mặt mày nát tan Sách, không chỗ luận bàn Sử, không chỗ sử vàng đẹp Nay, ta nhắc Vua nhà Trần Tự Phật Hoàng, hiệu Nhân Tông Làm Vua, Vua Xuất gia, thành Sư Tổ Trúc Lâm Đầu Đà, núi Yên Tử Giác Hoàng Điều Ngự, nước Đại Nam Dân Việt tôn xưng “Đức Cù Đàm” Dòng Thiền Việt Nam khai Phật tích Ta bổng nhớ, Huyền Trân Công Chúa Tuyệt giai nhân, với nét ngọc cành vàng Nhớ câu “Cây quế rừng” Tiếc thay không tựa bách tùng kiêu sa Bởi nghe lời dạy Vua Cha Bởi thương sống cửa nhà muôn dân Bắc, nghiệt ngã phong trần Nam, yên bờ cõi, gá thân ngọc ngà Nay, sinh ra, lớn lên, trưởng thành Đang sống hay xa tỉnh Miền Trung Miền thùy dương khô cằn sỏi đá Lúa mòn gốc rạ Đèo xéo ruộng đồng Sông dài biển rộng Muối mặn mềm môi Xa xa bóng núi lưng đồi Trăng ngàn vòi vọi, dõi soi mờ Có nhớ không Châu Ô, Châu Lý Có nhớ sắc nước hương trời Đêm dài ngày ngắn chơi vơi Ai nghiêng nắng đổ mưa rơi tháng ngày Cảm thôi, quý thương thay Huống chi sương gió bụi bay bốn mùa Bảy trăm năm trước, đèn mờ tỏ Bức rèm thưa, nhòa dấu lệ trăng khuya Giọt dài, giọt ngắn chia lìa Giọt khô, giọt ướt, đầm đìa mắt mơ Bảy trăm năm sau, xây điện ngọc bệ thờ Khói hương trầm, linh linh hồn Công Chúa Xin chắp tay, chân thành dâng luyến nhớ Đàn Nam Ai, hòa điệu lý Huyền Trân dấu ấn thấm son Nhân Tôn triện ngọc không mòn thời gian Tâm nguyền, tâm hạnh, tâm đan Muôn đời ghi nhớ, hò khoan, khoan hò Sông Gianh, đò Bến Hải, cho ấm lòng Thu Bồn, ước mong Hương Giang, chờ trông "Nước non, nặng lời thề" Non non nước nước không chia xa Quê hương gấm vóc sơn hà Muôn đời rạng rỡ nhà Việt Nam Ngày 14-11-2008 TNT Mặc Giang ... nát tan Sách, không chỗ luận bàn Sử, không chỗ sử vàng đẹp Nay, ta nhắc Vua nhà Trần Tự Phật Hoàng, hiệu Nhân Tông Làm Vua, Vua Xuất gia, thành Sư Tổ Trúc Lâm Đầu Đà, núi Yên Tử Giác Hoàng Điều... thề" Non non nước nước không chia xa Quê hương gấm vóc sơn hà Muôn đời rạng rỡ nhà Việt Nam Ngày 14 -11 -2008 TNT Mặc Giang ... nét ngọc cành vàng Nhớ câu “Cây quế rừng” Tiếc thay không tựa bách tùng kiêu sa Bởi nghe lời dạy Vua Cha Bởi thương sống cửa nhà muôn dân Bắc, nghiệt ngã phong trần Nam, yên bờ cõi, gá thân ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Vua Trần Nhân Tông và Huyền Trân công chúa, Vua Trần Nhân Tông và Huyền Trân công chúa,

Từ khóa liên quan