0

Vua Ngô Quyền Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc

2 350 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2017, 16:21

Vua Ngô Quyền Một Trận Bạch Đằng - kết thúc ngàn năm Bắc thuộc Bạch Đằng giang xóa tan ngàn năm Bắc thuộc Vua Ngô Quyền xây dựng thiết lập triều ca Tiếp ngàn xưa bao đời lịch sử Ông Cha Nối ngàn sau Việt Nam non nước nhà Bạch Đằng giang xóa tan ngàn năm Bắc thuộc Vua Ngô Quyền kết thúc ách nạn can qua Một ngàn năm nhục nhằn đau khổ trầm kha Một ngàn năm tang thương máu lệ không nhòa Bạch Đằng giang xóa tan ngàn năm Bắc thuộc Vua Ngô Quyền đời đời lịch sử hoan ca Cứu quê hương ngàn năm đô hộ mịt mờ Đưa núi sông trả sông núi Việt Nam Bạch Đằng giang Bạch Đằng giang Nước sóng triều quét xâm lăng Nước triều dâng ngập tràn Phương Bắc Dân Việt Nam rửa hận căm hờn Bạch Đằng giang Bạch Đằng giang Quân dân Nam bố trận phục binh Dưới lòng sông đóng cọc sáng quắc Trận Bạch Đằng quét ngàn năm Tướng Hoằng Thao chết trận chiến Quân Nam Hán chết nghẹt lòng sông Vua Nam Hán ôm mặt khóc ròng Kéo bại binh chạy hàng hàng Ngô Quyền Vương thiết lập vương triều Chín trăm năm từ thuở Trưng Vương Đến hôm ngàn năm Nước Việt Nam lịch sử năm ngàn Hơn ngàn năm khắc ghi để nhớ Hưng Đạo Vương đại phá Nguyên Mông Bình Định Vương chiến thắng Nhà Minh Bắc Bình Vương đại thắng Mãn Thanh Tất giặc Bắc xâm lăng Mộng Bắc xâm thời Chúng hăm he biên giới Việt - Trung Chúng ngang tàn lấn chiếm Biển Đông Cái gọi Lưỡi Bò Chín Khúc Lưỡi Tàu phù quắt cuồng ngông Việt Nam ta lâu "Hịch tướng sĩ" sáng ngời "Nam quốc sơn hà" há quên "Bình ngô đại cáo" tuyên ngôn xuất Hỡi Bắc phương tự biết hổ Đảo Hoàng Sa Việt Nam Đảo Trường Sa Việt Nam Hỡi Bắc phương đừng mong tham vọng Sử Việt Nam rõ ràng Thế giới chấp nhận nhiễu nhương Nhân loại chấp nhận hoang đường Thời đại đâu thời thượng cổ Quá lỗ ăn lông Cũ xâm thực xâm lăng Cũ bá đạo bá quyền Cũ giành dân chiếm đất Tham vọng nhiều trả lại cuồng ngông Bạch Đằng giang Bạch Đằng giang Hoàng Sa đợi sóng triều dâng Trường Sa tiếp sóng cao ngần Hỡi Bắc cừu muốn ngập Biển Đông Bạch Đằng giang Bạch Đằng giang Ta đợi sẵn Hoàng Sa Ta đợi sẵn Trường Sa Hợp lực quét Bắc cừu Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng Năm ngàn năm dòng giống Lạc Hồng Năm ngàn năm Dân tộc kiêu hùng Kế truyền muôn thuở soi chung Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng Năm ngàn năm toàn vẹn núi sông Năm ngàn năm cháu Tiên Rồng Mãi trường tồn muôn thuở Việt Nam 18-12-2015 TNT mặc Giang ... cuồng ngông Việt Nam ta lâu "Hịch tướng sĩ" sáng ngời "Nam quốc sơn hà" há quên "Bình ngô đại cáo" tuyên ngôn xuất Hỡi Bắc phương tự biết hổ Đảo Hoàng Sa Việt Nam Đảo Trường Sa Việt Nam Hỡi Bắc phương... hoàng Năm ngàn năm toàn vẹn núi sông Năm ngàn năm cháu Tiên Rồng Mãi trường tồn muôn thuở Việt Nam 1 8-1 2-2 015 TNT mặc Giang ... biết hổ Đảo Hoàng Sa Việt Nam Đảo Trường Sa Việt Nam Hỡi Bắc phương đừng mong tham vọng Sử Việt Nam rõ ràng Thế giới chấp nhận nhiễu nhương Nhân loại chấp nhận hoang đường Thời đại đâu thời thượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vua Ngô Quyền Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, Vua Ngô Quyền Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc,

Từ khóa liên quan