0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

43 289 0
  • TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 23:17

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXHVN TP BHXH NLĐ CNTT NSDLĐ UBND QH BHTN BHYT HTX DSPHSK Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thành phố Bảo hiểm xã hội Người lao động Công nghệ thông tin Người sử dụng lao động Uỷ ban nhân dân Quốc hội Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm y tế Hợp tác xã Danh sách phục hồi sức khỏe LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách lớn Đảng Nhà nước ta nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cán bộ, công chức, quân nhân người lao động Ngay từ thành lập Đảng Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến việc thực chế độ, sách an sinh xã hội cán bộ, công chức, quân nhân người lao động thuộc thành phần kinh tế Trong công đổi đất nước, kinh tế không ngừng phát triển đời sống cải thiện nâng cao, nhiên phận người lao động bấp bênh không đảm bảo gặp phải rủi ro thiếu việc làm, ốm đau, tuổi già…để bù đắp phần thiếu hụt đó, từ năm 1995 Đảng ta cụ thể hóa đường lối sách BHXH cụ thể hóa chế độ BHXH; Chính sách BHXH, chế độ BHXH bổ xung cho phù hợp kinh tế đất nước Ngày 29/6/2006 Quốc hội thông qua Luật BHXH số 71/2006/QH11 thi hành kể từ ngày 01/01/2007 theo đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mở rộng đến người lao động đơn vị quốc doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể có thêm loại hình tham gia BHXH tự nguyện cho người có nguyện vọng tham gia để hưởng sách BHXH; Người lao động hưởng chế độ thất nghiệp (BHTN) tham gia BHTN BHXH bảo đảm xã hội với người lao động thông qua việc huy động nguồn đóng góp người sử dụng lao động, người lao động hỗ trợ Nhà nước, để hỗ trợ cho người lao động họ bị sức lao động tạm thời vĩnh viễn ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuổi già chết nhằm đảm bảo an toàn đời sống cho người lao động gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn xã hội Như BHXH sách xã hội quan trọng quốc gia nhằm ổn định đời sống kinh tế, xã hội góp phần ổn định an ninh quốc phòng Nước ta, nước phát triển, công nghiệp hóa đại hóa đẩy mạnh, kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa phát huy hiệu không tránh khỏi mặt trái nó, BHXH 2 công cụ quan trọng hiệu việc đảm bảo an sinh xã hội giải công xã hội Trong năm qua quan tâm Đảng, Nhà nước cố gắng vượt bậc ngành BHXH nên chế độ BHXH thực ngày tốt hơn, `công tác quản lý quỹ giải chế độ, sách BHXH cho đối tượng theo luật vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi niềm tin cho người tham gia thụ hưởng chế độ BHXH.Vì em chọn “ Tình hình thực bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016”làm nội dung báo cáo thực tập Ngoài phần mở đầu phần kết luận, báo cáo có kết cấu phần sau: Phần I: Khái quát đặc điểm, tình hình chung quan BHXH thành phố Tuyên Quang Phần II: Tình hình thực BHXH BHXH thành phố Tuyên Quang Phần III: Nhận xét khuyến nghị Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Bùi Thị Thu Hà giúp em hoàn thành báo cáo Đồng thời em xin cảm ơn cô chú, anh chị cán công tác BHXH thành phố Tuyên Quang cung cấp tài liệu tình hình thực BHXH thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 giúp đỡ em trình thực tập.Trong trình làm nhiều phần thiếu sót, em mong nhận đóng góp thầy cô giáo khoa để em rút kinh nghiệm cho làm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 3 PHẦN I: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CƠ QUAN BHXH TP TUYÊN QUANG 1.1 Đặc điểm tình hình chung quan BHXH thành phố Tuyên Quang 1.1.1 Đặc điểm địa lý tỉnh Tuyên Quang Diện tích: 5.870,4 km² Dân số: 732,3 nghìn người Các huyện: Nà Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình, Thành phố Tuyên Quang Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Sán Chay Tuyên Quang tỉnh vùng cao phía Bắc với nhiều núi cao 2.000m Rừng Tuyên Quang rộng lớn chủ yếu rừng nguyên sinh có nhiều gỗ 1.000 loại thuốc quý Tỉnh có hai sông lớn chảy qua sông Lô sông Gấm Khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh hưởng khí hậu lục địa Bắc Á trung hoà Có mùa mùa mưa mùa khô Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều Nhiệt độ trung bình năm 22ºC - 24ºC Kinh tế vùng: Trong năm qua kinh tế tỉnh tăng trưởng với tốc độ cao, GDP tăng bình quân đật 15,52%, GDP bình quân đầu người theo giá hành đạt 25,0 triệu đồng/người/năm, cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng nghành công nghiệp , dịch vụ, giảm tỉ trọng nghành nông, lâm nghiệp ( nông lâm nghiệp chiếm 26%, công nghiệp xây dựng 34,5%, dịch vụ 39,5% ) thu ngân sách tỉnh đạt 65,487 triệu USD, giá trị xuất hàng hóa đật 61,44 triệu USD Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật tăg cường đáng kể, hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc, thủy lợi… Nông, lâm nghiệp tiếp tục có bước chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, thành tựu bật đưa số giống mới, có hiệu kinh tế cao vào sản xuất, hình thành vùng chuyên canh.Lĩnh vuẹc văn hóa, xã hội tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hài hòa với tăng trưởng kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh 4 thần nhân dân Chất lượng giáo dục đào tạo , bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên Tuyên Quang có 300 điểm di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng Trong tiếng di tích Tân Trào - thủ đô kháng chiến, thuộc huyện Sơn Dương, nơi làm việc vị lãnh đạo, quan Trung ương Đảng Chính phủ Việt Nam năm kháng chiến chống Pháp Tỉnh có khu rừng nguyên sinh Na Hang, thác Mơ, suối khoáng Mỹ Lâm Giao thông đường bộ, đường thuỷ thuận lợi.Tỉnh Tuyên Quang nằm bên bờ phải sông Lô cách Hà Nội 165km Tỉnh nằm tuyến đường quốc lộ 2: Hà Nội - Việt Trì - Tuyên Quang - Hà Giang 1.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH thành phố Tuyên Quang Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang nằm hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trực thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, bảo hiểm xã hội thành phố chịu quản lý trực tiếp toàn diện bảo hiểm tỉnh Tuyên Quang, chịu quản lý hành Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang Bảo hiểm xã hội có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tỉnh lỵ, có dấu, có tài khoản riêng Thực nghị định số 100/2002/ND-CP ngày 06/12/2002 phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh lại tiếp tục bàn giao sở vật chất cán từ bảo hiểm y tế chuyển sang có nhiều biền động tổ chức cán bộ, năm đầu đội ngũ cán công chức ngành có trình độ chuyên môn khác nhau, chủ yếu cán có trình độ trung cấp, chưa qua đào tạo nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội Hơn mười năm xây dựng phát triển, đến hầu hết cán bộ, công chức viên chức quan đào tạo đại học, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao tình hình 5 Chi ủy Ban giám đốc, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, thực có hiệu công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cử học trường đại học…đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày cao tình hình Người có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm công tác hướng dẫn cho cán thiếu kinh nghiệm… Thành tích đạt : Trong nhiều năm qua, BHXH TP Tuyên Quang Chủ tịch nước tặng huân chương lao động Hạng ba.Nhiều tập thể cá nhân tặng khen BHXH Việt Nam UBND tỉnh.Có cán bộ, công chức cuả nghành tặng thưởng : Huân chương lao động hạng ba, hạng nhì, khen phủ cấp, có đồng chí đạt chiến sĩ thi đua nghành, chiến sĩ thi đua sở.Ngoài đạt thành tích văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền sau: Giải cầu lông giao lưu nghành, Giải nhì văn hóa tuyên truyền địa phương Giải văn nghệ cấp tỉnh nhiều giải thi đua khác… 1.1.3.Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức máy BHXH thành phố Tuyên Quang Căn Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức bảo hiểm xã hội địa phương chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang sau: 1.1.3.1.Chức BHXH TP Tuyên Quang Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang đơn vị nghiệp trực thuộc BHXH tỉnh Tuyên Quang, có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực chế độ sách BHXH, BHYT, BHTN địa bàn thành phố theo quy định pháp luật 6 1.1.3.2 Nhiệm vụ BHXH TP Tuyên Quang Các nhiệm vụ bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang theo quy định bao gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt tổ chức thực Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ BHXH, cấp loại sổ, thẻ BHXH Tổ chức thực thu khoản đóng BHXH bắt buộc tự nguyện Tổ chức quản lý phát triển đối tượng tham gia BHXH Tổ chức quản lý lưu trữ hồ sơ đối tượng BHXH Tổ chức hợp đồng với sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định Tổ chức thực công tác giám định chi khám, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh, đảm bảo khám, chữa bệnh hướng dẫn nghiệp vụ giám định BHXH cấp huyện Tổ chức thực chi trả chế độ BHXH cho đối tượng theo quy định Thực quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, chế đọ kế toán thống kê theo quy định nhà nước, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH cấp huyện thực Kiểm tra thực chế độ thu, chi BHXH quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, sở khám, chữa bệnh địa bàn thành phố Tuyên Quang Kiến nghị với quan pháp luật, quan quản lý nhà nước quan cấp đơn vị sử dụng lao động sở khám chữa bệnh để sử lý hành vi vi phạm pháp luật chế độ BHXH Giải khiếu nại, tố cáo tổ chức cá nhân có thẩm quyền Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ BHXH địa bàn thành phố Tuyên Quang Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sách chế độ BHXH 7 Tổ Chức ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, điều hành hoạt động BHXH Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài tài sản thuộc BHXH thành phố theo phân cấp BHXH tỉnh Tuên Quang Thực chế độ báo cáo với BHXH tỉnh Tuyên Quang UBND thành phố Tuyên Quang theo quy định 1.1.3.3 Hệ thống tổ chức máy BHXH TP Tuyên Quang Theo định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức BHXH địa phương, BHXH TP Tuyên Quang bao gồm: Đứng đầu Ban Giám đốc , bao gồm có giám đốc, hai phó Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung Tiếp theo tổ nghiệp vụ có chức giúp Giám đốc BHXH TP Tuyên Quang thực công tác chuyên môn quản lý đơn vị trực thuốc địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.Cơ cấu tổ chức BHXH TP Tuyên Quang thể rõ sơ đồ sau: 8 Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu tổ chức máy BHXH TP Tuyên Quang – tỉnh Tuyên Quang GIÁM ĐỐC BHXH THÀNH PHỐ PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Bô phân môt cưa Bô phân thu Bô phân giam đinh Bô phân kê toan Bô phân cấp sổ thẻ (Nguồn : BHXH TP Tuyên Quang) Chức nhiệm vụ cụ thể phận sau: Giám đốc người đứng đầu quan, người đại diện theo pháp luật quan, thay mặt đạo giám sát hoạt động quan, đại diện quan thực nhiệm vụ trị, đối ngoại, định vấn đề quan trọng.Điều hành công việc ngày, chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Giám đốc người trợ giúp đắc lực người định việc Giám đốc vắng Nhiệm vụ cụ thể Giám đốc phân công cho phó giám đốc có bảng phân công nhiệm vụ.Theo dõi tổng hợp tình hình chung mặt 9 quản lý quan xây dựng hoạt động khác thực thị, nghị cấp trên, kế hoạch công tác báo cáo đủ thông tin để xử lý Bộ phận kế toán: cán có trách nhiệm việc cung cấp thông tin cho Giám đổc kinh tế, tổ chức hạch toán tất nghiệp vụ sảy đơn vị, quy định cùa đơn vị công tác quản lý tài Đồng thời làm nhiệm vụ chi BHXH Có nhiệm vụ, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người tham gia BHXH hưu trợ cấp BHXH, cho người sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuất Bộ phận giám định có bố trí giám định viên thường trực sở y tế để giám sát người, thẻ BHYT, giám sát bệnh nhân vào viện Có cán thống kê sở y tế tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, phía sở y tể có thống kê tương tự đế hàng tháng hai bên đối chiếu toán lý hợp đồng quý lần Bộ phận thu BHXH, BHYT: cán thực nhiệm vụ thu BHXH, hướng dẫn đơn vị lập danh sách lao động, quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT phiếu điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT hàng tháng.Vào sổ kết thu BHXH, BHYT đến người lao động, quan đơn vị hàng tháng.Thông báo kịp thời đến đơn vị nợ tiền BHXH.Xác nhận mức đóng, thời gian đóng BHXH NLĐ thực chế độ BHXH chuyển nơi làm việc.Báo cáo kết thu bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh Tuyên Quang theo quy định Bộ phận cửa có nhiệm vụ: Tiếp nhận hồ sơ cấp sổ BHXH, chốt sổ BHXH ,tư vẫn chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo dõi chi trả cho xã, quản lý đối tượng.Phân lọc hồ sơ, phân quyền hồ sơ cho phận nghiệp vụ BHXH theo quy định Bộ phận cấp sổ thẻ: Phụ trách công nghệ thông tin quan , in sổ BHXH, in sổ BHYT.Tổng hợp chung việc cấp sổ thẻ BHXH, cấp mới, cấp lại sổ BHXH cho đối tượng tham gia Bộ phận giám định: Có nhiệm vụ giám định, kiểm tra , tổng hợp báo cáo chi phí khám chữa bệnh BHYT bệnh viện 10 10 nước , đặc biệt khối đơn vị hành nghiệp thiếu hiểu biết NLĐ, tổ chức công đoàn với ngại ngần công việc người chịu trách nhiệm không đem lại quyền lợi cho NLĐ 6.2.1.2 Chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Kết chi trả chế độ TNLĐ, BNN đạt kết sau: Bảng 1.13 Kết chi trả chế độ TNLĐ - BNN BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 Năm 2014 st t Chỉ tiêu Trợ cấp lần Trợ Số người cấp 117 Năm 2015 Số tiền (trđ) Số người Năm 2016 Số tiền (trđ) Số người Số tiền (trd) 109 125 102 129 109 3 111 128 104 132 111 TNLĐ, BNN hàng tháng Trợ cấp phục 3 vụ BNN Tổng TNLĐ120 (Nguồn: Phòng kế toán BHXHTPTQ) Qua bảng số liệu ta thấy, trợ cấp tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp hàng tháng tăng từ 117 người ( năm 2014) đến 129 người ( năm 2016) tăng 12 người tương đương 10,25% Số tiền trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng giảm từ 109 triệu đồng ( năm 2014) tới 102 triệu đồng ( năm 2016 ) giảm triệu đồng, đến năm 2016 tăng triệu đồng so với năm 2015 Qua ta nhậ thấy số đơn vị sử dụng lao động chưa tốt công tác khai báo, điểu tra tai nạn lao động.Quy định tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp văn hành văn luật, tương đối đầy đủ , chi tiết vẫn trường hợp chưa hướng dẫn cụ thể, nên chưa giải giải không thống 29 29 2.6.1.3 Chi trả chế độ hưu trí tử tuất Công tác chi trả nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt BHXH huyện.Vì thường xuyên liên quan đến lương hưu trợ cấp đối tượng nên trình tổ chức thực BHXH đề kế hoạch phù hợp để công tác chi đảm bảo Công tác chi trả lương lưu hàng tháng thực xã thành phố Việc chi trả lương hưu thực xã nhờ việc chi trả diễn nhanh chóng, không gây lộn xộn trật tự cho quan BHXH thành phố Kết chi trả chế độ hưu trí tử tuất sau: Bảng 1.14 Kết chi trả chế độ hưu trí, tử tuất BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 Năm 2014 ST T ChỈ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Số người Số tiền (trđ) Số người Số tiền (trđ) Số người Số tiền (trđ) 489 3449 530 4024 580 4539 5457 17979 5860 20755 6147 22384 Trợ cấp cán xã 10 11 Trợ cấp tuất DSCB 153 87 164 96 181 115 BHXH lần - - - - - - Hưu quân đội Hưu CNVC ( Nguồn: Phòng kế toán BHXH TP TQ ) 30 30 Qua bảng số liệu ta thấy hưu quân đội 489 người ( năm 2014) đến 580 người ( năm 2016) tăng 91 người, tương đương 86,09%.Số tiền chi trả cợ cấp hưu quân đội năm 2014 đến năm 2016 tăng 1090 triệu đồng Hưu công nhân viên chức tăng từ 5457 người ( năm 2014) đến 6147 người ( năm 2016) tăng 690 người, tương đương 26,44% Số tiền chi trả năm 20142016 tăng triệu đồng Trợ cấp cán xã số tiền chi trả tăng từ triệu đồng ( năm 2014) đến 11 triệu đồng ( năm 2016) tăng triệu đồng, tương đương 22,22% Trợ cấp DSCB tăng từ 153 người ( năm 2014) đến 181 người ( năm 2016) tăng 28 người, đương đương 18,3 % Qua ta thấy sô tiền chi trả địa bàn thành phố Tuyên Quang tăng qua năm phần mức lương hà nước quy định tăng mức lương thấp, số tiền đáp ứng phần nhu cầu sống người nghỉ hưu 2.6.2 Chi trả bảo hiểm y tế Kết chi trả bảo hiểm y tế sau: Bảng 1.15 Kết chi trả bảo hiểm y tế BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 Đơn vị: triệu đồng ST T Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu sở Chi trực tiếp cho đối tượng Chi cho sở khám chữa bệnh 449 722 833 21 50 796 962 1002 Nguồn: (BHXH TP Tuyên Quang) Qua bảng số liệu ta thấy chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tăng từ 449 triệu đồng ( năm 2014) đến 722 triệu đồng ( năm 2015) tăng 273 triệu đồng, tương đương 60,8%, đến năm 2016 tăng lên 111 triệu đồng so với năm 2015 31 31 Chi trực tiếp cho đối tượng tăng từ triệu đồng ( năm 2014) đến 21 triệu đồng ( năm 2015) tăng 15 triệu đồng, tương đương 2,5%, đến năm 2016 tăng lên 29 triệu đồng so với năm 2015 Chi cho sở khám chữa bệnh tăng từ 796 triệu đồng ( năm 2014) đến 962 triệu đồng ( năm 2015) tăng 166 triệu đồng, tương đương 20,8%, đến năm 2016 tăng lên 40 triệu đồng so với năm 2015 2.6.3 Chi trả bảo hiểm thất nghiệp Kết chi trả bảo hiểm thất nghiệp sau: Bảng 1.16 Kết chi trả bảo hiểm thất nghiệp BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 Đơn vị: triệu đồng Năm 2014 Số người Số tiền ( trđ) 632 1.903 Năm 2015 Năm 2016 Số người Số tiền Số người Số tiền ( trđ) ( trđ) 997 2.025 1049 2.322 Nguồn: ( BHXH TP Tuyên Quang) Qua bảng số liệu ta thấy kết chi trả thất nghiệp tăng từ 632 người( năm , 2014) đến 997 người ( năm 2015) tăng 365 người tương đương 57,75%, năm 2015 tăng lên 52 người so với năm 2016 Số tiền chi trả BHTN tăng từ 1.903 triệu đồng ( năm 2014) đến 2.025 triệu đồng ( năm 2016) tăng 0.122 triệu đồng tương đương với 64,1%, năm 2016 tăng 0.297 triệu đồng so với năm 2015 2.7 Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH Trong năm vừa qua BHXH TP Tuyên Quang tổ chức, hướng dẫn thực thu BHXH, BHYT, BHTN cấp sổ BHXH, thẻ BHYT NSDLĐ NLĐ theo phân cấp quản lý Hằng năm BHXH TP Tuyên Quang gửi kế hoạch “Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc” đến BHXH tỉnh Tuyên Quang, BHXH TP thực chi trả chế độ BHXH đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng nhằm đảm bảo nguyên tắc tài quy định nghành, số liệu toán quý gửi BHXH tỉnh xét duyệt toán.Toàn quỹ BHXH chuyển BHXH tỉnh Tuyên Quang Mỗi quý BHXH TP 32 32 có trách nhiệm toán số tiền 2% đơn vị giữ lại, đồng thời xác định chênh lệch thừa thiếu để báo cáo BHXH tỉnh Tất khoản chi thông qua phòng kế toán kế toán trưởng định Đối với chế độ dài hạn sau nhận lệnh chi trả danh sách chi trả BHXH tỉnh BHXH TP Tuyên Quang tiến hành phân bổ cho đại lý chịu trách nhiệm chi trả theo danh sách Các khoản chi khác hạch toán hàng tháng báo cáo hàng quý BHXH cấp 2.8 Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ BHXH Hồ sơ BHXH BHXH TP Tuyên Quang quản lý qua khâu chính: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phòng thu, phòng tổng hợp thu kho lưu trữ Tại phận tiếp nhận trả kết hồ sơ tất đối tượng thuộc diện áp dụng BHXH theo quy trình, thủ tục, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ theo quy định Phân loại hồ sơ vào phần mềm tiếp nhận Lập giấy hẹn thực luân chuyển hồ sơ theo quy định Sau đó, hồ sơ chuyển sang phận thu: nơi đối chiếu tình hình thu nộp đơn vị tham gia Hồ sơ lưu trữ theo mã đối tượng, theo loại trợ cấp theo xã, phường Sau kiểm tra, tính toán trợ cấp, hồ sơ chuyển sang phận tổng hợp thu để phận tổng hợp, lập dự toán thu chi, báo cáo tổng kết đề phương hướng, nhiệm vụ theo tháng, theo quý theo năm trình lên giám đốc phê duyệt Cuối cùng, hồ sơ lưu trữ kho lưu riêng quan Bảng 1.17 Báo cáo thống kê tài liệu lưu trữ (Thực theo công văn số 838/BHXH-VP ngày 01 tháng năm 2016) TÊN ĐỀ MỤC VÀ TIÊU ĐỀ HỒ SƠ 33 33 SỐ MÉT GIÁ LƯỢNG (BỘ) I TÀI LIỆU LỮU TRỮ ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI (BỘ HỒ SƠ) Nhóm tài liệu thu 9800 Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN 9111 Tờ khai cấp sổ BHXH, BHYT 250 Tổng hợp đề nghị cấp sổ BHXH 275 Báo cáo thu gia BHXH, BHYT, BHTN 164 Nhóm tài liệu cấp thẻ BHYT 2105 Tổng hợp đề nghị cấp thẻ BHYT (cấp mới, cấp 62 lại, đổi thẻ BHYT) Hồ sơ tham gia BHYT nhóm đối tượng 1397 Báo cáo toán danh sách nhóm đối tượng 88 NSNN hỗ trợ Nhóm tài liệu thu BHXH tự nguyện 189 Hồ sơ thu BHXH tự nguyện 91 Sổ theo dõi đóng BHXH tự nguyện 91 Báo cáo tổng hợp thu BHXH tự nguyện (Nguồn: BHXHTP Tuyên Quang) 112 109 0.5 0.5 24.5 6.5 17.5 0.5 2.5 1 0.5 2.9 Công tác tra kiểm tra tình hình thực sách , chế độ BHXH việc xử lý vi phạm BHXH TP Tuyên Quang phối hợp với phòng kiểm tra thực kế hoạch kiểm tra ngành giải tồn sau kiểm tra Kết kiểm tra năm 2014 BHXH TP Tuyên Quang sau: Số đợt kiểm tra 13 đợt Số đơn vị kiểm tra 36 đơn vị • • Kết kiểm tra năm 2014 BHXH TP Tuyên Quang sau: Số đợt kiểm tra 15 đợt Số đơn vị kiểm tra 36 đơn vị • • Kết kiểm tra năm 2014 BHXH TP Tuyên Quang sau: • • Số đợt kiểm tra 16 đợt Số đơn vị kiểm tra 36 đơn vị Sau tra, kiểm tra BHXH thành phố xử lý nghiêm phòng làm sai, làm ẩu.Cụ thể 2014 có phòng làm sai quy tắc, năm 2015 phòng công tác sổ thẻ cấp chậm thẻ cho người tham gia, năm 2016 phòng kế toán chi trả nhầm đối tượng Khắc phục tình trạng trên, BHXH thành phố Tuyên 34 34 Quang kiểm điểm bắt phòng làm sai viết kiểm điểm tường trình, cam kết, xử phạt tùy vào mức độ vi phạm nặng hay nhẹ Bên cạnh BHXH TP Tuyên Quang phối với BHXH tỉnh Tuyên Quang tra doanh nghiệp đóng địa bàn huyện, sở KCB (2 bệnh viện huyện trạm y tế xã) đại lý thu BHYT tự nguyện, đại diện chi trả xã thị trấn công tác quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng Qua công tác tra đánh giá việc chấp hành đơn vị sử dụng lao động quy định pháp luật BHXH, BHYT, từ nâng cao nhận thức NLĐ NSDLĐ việc thực quy định Luật BHXH Đồng thời phát vướng mắc, tồn để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ, thông qua đơn vị đôn đốc có văn nhắc nhở đơn vị nợ đóng BHXH 2.10 Giải khiếu nại, tố cáo BHXH Xác định công tác giải khiếu nại, tố cáo nhân dân đóng vai trò quan trọng việc tạo niềm tin nhân dân vào chế độ, sách pháp luật Đảng Nhà nước BHXH, năm 2014, BHXH TP Tuyên Quang tiếp nhận 20 đơn thư khiếu nại, năm 2015, BHXH TP Tuyên Quang tiếp nhận 25 đơn thư khiếu nại, năm 2016, BHXH TP Tuyên Quang tiếp nhận 21 đơn thư khiếu nại tố cáo NLĐ thân nhân NLĐ việc thực chế độ BHXH; tiếp đón trả lời trực tiếp hàng trăm lượt công dân đến hỏi chế độ BHXH Với phương châm tiếp nhận đến đâu giải đên đó, tránh tình trạng ứ đọng đơn thư, không để xảy khiếu nại vượt cấp, khiếu nại kéo dài, BHXH TP hướng dẫn trả lời dứt điểm theo trình tự thẩm quyền quy định 35 35 36 36 PHẦN III:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1.Nhận xét Trong thời gian vừa qua , sở chức năng, nhiệm vụ, trị giao, BHXH TP Tuyên Quang có nhiều nỗ lực, thực tốt sách BHXH, BHYT địa bàn.BHXH thành phố Tuyên Quang tiếp tục quan tâm , đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với Đài phát thanh- Tuyền hình tình hình thực tuyên truyền sách BHXH, BHYT, BHTN, nêu gương đơn vị thực tốt sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT tự nguyện tới người dân để họ thấy mục đích, ý nghĩa tính nhân văn việc tham gia BHYT 3.2 Những mặt đạt Từng bước thực cải cách thủ tục hành công tác nghiệp vụ BHXH giải chế độ sách cho NLĐ thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin Các thủ tục NSDLĐ NLĐ phải làm ngày giảm; thời gian giải rút ngắn hơn; khiếu nại, tố cáo giải chế độ, sách cho NLĐ giảm bớt đáng kể Số đơn vị số lao động tham gia BHXH địa bàn địa bàn TP Tuyên quang giai đoạn 2014-2016 ngày tăng Việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thủ tục hẹn ngày trả kết xét duyệt, trả tiền thực nhanh chóng, quy định Công tác tuyên truyền chế độ, sách tới người dân ngày sâu, rộng có hiệu Công tác thu, chi thực nghiêm túc đảm bảo tính xác chế độ, kịp thời gian, biểu mẫu.Số lượng phôi sổ thẻ quản lí chặt chẽ Hệ thống mẫu biểu, sổ sách đầy đủ, rõ ràng, số liệu chuẩn xác góp phần giúp công tác lập báo cáo, lập kế hoạch thu nhanh chóng xác Sự phối hợp với ban ngành liên quan địa bàn TP thực có hiệu quả, giám sát quản lý đơn vị SDLĐ NLĐ chặt 37 37 chẽ, xác hơn; hạn chế phần tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội 3.3 Những mặt chưa đạt Kinh nghiệm công tác, phương pháp làm việc số cán quan nhiều hạn chế Tình trạng lách luật, trốn đóng, nợ đóng BHXH cố tình khai báo thông tin sai lệch nhằm trục lợi, đặc biệt khối DN hoạt động sản xuất kinh doanh diễn phổ biến Do việc quản lý đối tượng tham gia TLTC làm đóng BHXH phức tạp Việc mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc nhiều bất cập, chưa tương ứng với tiềm có nguồn lao động TP Điều kiện sở vật chất biên chế gần không tăng, điều tạo nhiều áp lực công việc BHXH TP Tuy số thu hàng năm BHXH TP Tuyên Quang tăng số nợ đọng lại giảm đáng kệ tình trạng vẫn tồn tiếp diễn Mặc dù có biện pháp tuyên truyền đến đơn vị, vẫn nhiều doanh nghiệp thiếu tự giác tham gia BHXH cho NLĐ Mở rộng đơn vị, phát triển đối tượng mở rộng tăng không cao ảnh hưởng suy thoái kinh tế, số đơn vị quốc doanh chưa tham gia đóng BHXH địa bàn thành phố nhiều, có nhiều doanh nghiệp hoạt động từ lâu năm chưa đăng ký tham gia BHXH Công tác BHYT tự nguyện nhiều hạn chế nhận thức người dân chưa cao, ốm đau tìm mua BHYT, số người tham gia đa phần ốm đau, bệnh nặng Công tã xét duyệt hồ sơ chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia Công tác chi trả gặp nhiều khó khăn số lượng tải Công tác cấp sổ BHXH , thẻ BHYT gặp nhiều vướng mắc.Hiện địa bàn vẫn số người lao động tham gia BHXH từ alau năm vẫn chưa có sổ BHXH thiếu xác định thời gian công 38 38 tác, tập trung chủ yếu xã, thị trấn Các đối tượng tham gia BHYT đối tượng người nghèo , cận nghèo, người cao tuổi, người có công Một số phần mềm chưa kết nối liên thông, khó cho việc liên kết liệu, việc ứng dụng phần mềm tới đơn vị sử dụng lao động chưa rộng rãi Thiết bị phục vụ CNTT ngành thiếu, chưa chuyển hóa đồng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đội ngũ cán có trình độ công nghệ thông tin hạn chế Mặc dù đạt kết định công tác thu nộp loại bảo hiểm vẫn gặp nhiều khó khăn tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT địa bàn thành phố chưa cao Còn số đơn vị, đặc biệt doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực sách BHXH, BHYT cho người lao động Tình trạng nợ BHXH, BHYT cao, có doanh nghiệp để nợ nhiều, kéo dài, gây khó khăn cho quan BHXH 3.4 Một số kiến nghị: Xuất phát từ hạn chế trên, cộng với kiến thức học em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác giải chế độ BH đơn vị sau : 3.4.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước BHXH: - Hiện nhà nước thực sách giảm độ tuổi hưu cho người lao động, tăng tỉ lệ hưởng nghỉ hưu trước tuổi nên tất yếu làm giảm nguồn thu BHXH tăng nguồn chi lên nhanh chóng Trong tương lai điều kiện làm việc, mức sống nâng lên , theo độ tuổi thọ người tăng lên cần thiết phải điều chỉnh tăng độ tuổi nghỉ hưu người lao động Tuy nhiên để làm điều khó thu hẹp hội việc làm cho người trẻ tuổi - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu công tác chi trả chế độ BHXH nói chung chế độ trợ cấp BHXH nói riêng Bên cạnh dó nhà nước nên tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư quỹ BHXH hoạt động góp phần không nhỏ việc bảo toàn , tăng trưởng quỹ, đảm bảo an toàn có đủ nguồn lực tài đáp ứng kịp 39 39 thời yêu cầu chi trả chế độ BHXH cho người lao động góp phần phát triển kinh tế đất nước - Nhà nước phải phối hợp chặt chế với quan tài , co quan tổ chức y tế, tổ chức công đoàn đơn vị kiểm tra, giám sát 3.4.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam - Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH BHYT, BHTN doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để cung cấp cho tổ chức công đoàn khởi kiện đề nghị quan chức khởi tố theo quy định pháp luật - BHXHVN nên cấp dư lượng kinh phí định để BHXH Tỉnh có số tiền dự trữ nhằm chủ động giải tạm ứng cho gia đình, đối tượng bị ốm đau, tạm ứng trước tiền mai táng phí , tiền hưu thời gian làm thủ tục duyệt hồ sơ - BHXHVN ban nghành có liên quan ban hành quy định xử phạt hành người giao làm công tác chi trả không thực việc báo cắt, giảm, báo giảm chậm.Toàn số tiền sai thu hồi vào tài khoản để khen thưởng, động viên, khuyến khích người phát đối tượng sai.Như tiền thưởng thực đòn bẩy kinh tế tạo động lực giúp cán chuyên quản người làm ban chi trả xã, phường, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ - BHXHVN cải tiến thủ tục chi trả BHXH, chi kịp thời chi đúng, chi đủ chế độ Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vị đối tượng tham gia BHXH nâng cao vị thế, uy tín nghành BHXH, tạo dựng niềm tin quan, đơn vị - Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện tổ chức máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ ngành, cấu lại tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giảm áp lực tăng biên chế 40 40 - Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty bưu điện Việt Nam để tổ chức tốt công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng chế độ BHXH - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với quan có thẩm quyền sách bảo hiểm y tế cho trẻ em tuổi, đảm bảo nguyên tắc quyền trẻ em hưởng sách ưu đãi nhà nước bao hiểm y tế, hiệu phù hợp với thực tế 3.4.3 Kiến nghị với BHXH tỉnh Tuyên Quang - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH TP thực tốt công việc - Phối hợp với tra tỉnh đôn đốc doanh nghiệp tra phủ tra tỉnh khắc phục hậu vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kết luận tra - Rà soát số tiền chậm đóng chưa tính lãi để thực tính, thu bổ sung lãi chậm đóng theo quy định, kịp thời chấn chỉnh tồn công tác quản lý thu - Xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra việc chấp hành luật BHXH, BHYT đơn vị sử dụng lao động - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với quan liên quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức đơn vị sử dụng lao động người lao động pháp luật BHXH, BHYT 3.4.4 Kiến nghị với BHXH thành phố Tuyên Quang - Tiếp tục tăng cường đôn đốc đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH hàng tháng theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội - Xây dựng kế hoạch thu chi tiết loại hình, đơn vị sử dụng lao động, tổng hợp báo cáo thu kịp thời để đôn đốc đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH theo tháng, không để nợ đọng BHXH kéo dài 41 41 - Cùng với đó, tiếp tục triển khai BHXH tự nguyện địa bàn xã, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sách BHYT tự nguyện địa bàn - Về trang thiết bị cho cán bảo hiểm: BHXH TP Tuyên Quang nên trang bị cho cán bảo hiểm số máy vi tính mới, máy in có quy mô lớn để nâng cao hiệu làm việc cán bảo hiểm Đơn vị nên kiểm tra thường xuyên thiết bị tích trữ điện tạm thời cho hệ thống máy vi tính để dự phòng trường hợp điện đột ngột có đủ thời gian ngừng hoạt động máy, tránh cố gây ảnh hưởng đến liệu máy, thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra vận hành máy vi tính, thực quét virut định kỳ cho máy vi tính - Mở thêm số lớp huấn luyện chi tiết cách sử dụng phần mềm giải chế độ bảo hiểm cho cán vào làm, chưa có kinh nghiệm nhiều 3.4.5 Kiến nghị với quan, ban nghành liên quan Phòng Lao động thương binh xã hội chủ trì phối hợp với ban nghành liên quan nghiên cứu mức đóng BHXH, BHYT, BHTN người sử dụng lao động người lao động để đề xuất với quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp với khả doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Phòng Lao động Thương binh – Xã hội cần xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp với tổ chức quyền, UBND thành phố để giải dứt điểm tồn từ trước để lại, tiến hành điều tra trường hợp giả mạo hồ sơ , khai man tuổi đời thời gian công tác, giải đơn thư tố cáo, khiếu nại nhằm bảo vệ quyền lợi đáng cho người lo động 42 42 KẾT LUẬN BHXH sách lớn Đảng nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn NLĐ, góp phần ổn định đời sống hàng triệu người lao động gia đình họ gặp phải rủi ro ốm đau, bệnh tật, khó khăn sống Kể từ BHXH TP Tuyên Quang thành lập đạt kết đáng khích lệ, số đối tượng tham gia BHXH số thu BHXH năm sau cao năm trước.Việc quản lý, giải chế độ BHXH triển khai, thực kịp thời, điều lệ BHXH, với văn quy định khác BHXH Việt Nam, góp phần vào việc hoàn thiện kế hoạch chung toàn nghành BHXH tỉnh Tuyên Quang thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển Phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục mặt tồn công tác quản lý thu BHXH, BHXH thành phố Tuyên Quang cần có giải pháp tích cực phù hợp với thực tiễn để mở rộng nguồn thu hạn chế tối đa hỗ trợ ngân sách nhà nước BHXH TP Tuyên Quang góp phần ổn định ngân sách nhà nước giảm gánh nặng cho ngân sách, giúp nhà nước tập trung vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giúp người lao động ổn định sống, an tâm lao động Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa bảo hiểm trường Đại học lao động xã hội truyền đạt cho em kiến thức chuyên nghành.Cám ơn cô chú, anh chị quan BHXH TP Tuyên Quang tạo điều kiện, giúp đỡ em, đặc biệt cám ơn cô giáo Bùi Thị Thu Hà tận tình hướng dẫn em để em hoàn thành báo cáo thực tập này./ 43 43 ... cho làm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 3 PHẦN I: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CƠ QUAN BHXH TP TUYÊN QUANG 1.1 Đặc điểm tình hình chung quan BHXH thành phố Tuyên Quang 1.1.1 Đặc... thành phố Tuyên Quang sau: 1.1.3.1.Chức BHXH TP Tuyên Quang Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang đơn vị nghiệp trực thuộc BHXH tỉnh Tuyên Quang, có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực chế... đóng BHXH NLĐ xác, BHXH TP Tuyên Quang tiến hành cấp sổ BHXH gồm bìa sổ tờ rời cho NLĐ nguyên tắc Số liệu cụ thể thực qua bảng sau: Bảng 1.5: Tình hình cấp sổ BHXH BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức và lao đông Của BHXH TP Tuyên Quang năm 2016. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

Bảng 1.1.

Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức và lao đông Của BHXH TP Tuyên Quang năm 2016 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên ta thấy đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố tương đối cao .Hầu như các khối đơn vị đều thực hiện khá tốt việc  tham gia chính sách BHXH bắt buộc.Cụ thể như sau: - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng số liệu trên ta thấy đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố tương đối cao .Hầu như các khối đơn vị đều thực hiện khá tốt việc tham gia chính sách BHXH bắt buộc.Cụ thể như sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.
2.2.2 Tình hình tham gia BHYT - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

2.2.2.

Tình hình tham gia BHYT Xem tại trang 18 của tài liệu.
2.2.3 Tình hình tham gia BHTN - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

2.2.3.

Tình hình tham gia BHTN Xem tại trang 19 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình tham gia BHYT tăng đều qua các năm, điển hình như khối doanh nghiệp nhà nước tăng từ 67 đơn vị ( năm 2014) đến  102 đơn vị ( năm 2016 ) tăng 35 đơn vị tương đương với 22,38%. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng số liệu trên ta thấy tình hình tham gia BHYT tăng đều qua các năm, điển hình như khối doanh nghiệp nhà nước tăng từ 67 đơn vị ( năm 2014) đến 102 đơn vị ( năm 2016 ) tăng 35 đơn vị tương đương với 22,38% Xem tại trang 19 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên cho ta thấy tình hình tham gia BHTN được đa số NLĐ lựa chọn, cụ thể như: - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng số liệu trên cho ta thấy tình hình tham gia BHTN được đa số NLĐ lựa chọn, cụ thể như: Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 1.5: Tình hình cấp sổ BHXH tại BHXHTP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2015 - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

Bảng 1.5.

Tình hình cấp sổ BHXH tại BHXHTP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2015 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên ta thấy từ năm 2014 đến năm 2016 tổng số cấp sổ trong kỳ tăng 47 người, tổng số lao động giảm đã có sổ trong kỳ năm 2015 đến năm 2015 tăng 74 người, năm 2016 chỉ còn 97 người giảm 77 người.Tổng số lao động đã được cấp sổ đến thờ điểm - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng số liệu trên ta thấy từ năm 2014 đến năm 2016 tổng số cấp sổ trong kỳ tăng 47 người, tổng số lao động giảm đã có sổ trong kỳ năm 2015 đến năm 2015 tăng 74 người, năm 2016 chỉ còn 97 người giảm 77 người.Tổng số lao động đã được cấp sổ đến thờ điểm Xem tại trang 21 của tài liệu.
2.4 Tình hình thu nộp BHXH - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

2.4.

Tình hình thu nộp BHXH Xem tại trang 22 của tài liệu.
Qua bảng số liệu ta thấy bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng từ 59.857 triệu đồng ( năm 2014) đến 76.689 triệu đồng ( năm 2015) tăng 16.832 triệu đồng,, tương đương 28,12%,  năm 2016 tăng 5.584 triệu đồng so với năm 2015. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng số liệu ta thấy bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng từ 59.857 triệu đồng ( năm 2014) đến 76.689 triệu đồng ( năm 2015) tăng 16.832 triệu đồng,, tương đương 28,12%, năm 2016 tăng 5.584 triệu đồng so với năm 2015 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 1.8 Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tại BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2015. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

Bảng 1.8.

Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tại BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2015 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng1.10: Công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ-BNN tại BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

Bảng 1.10.

Công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ-BNN tại BHXH TP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 Xem tại trang 25 của tài liệu.
Qua bảng ta thấy về ốm đâu, số hồ sơ phải xét duyệt tăng từ 2025 hồ sơ (năm 2014) đến 2239 hồ sơ ( năm 2016) tăng 214 hồ sơ , số hồ sơ đã được xét duyệt tăng từ 2021 hồ sơ ( năm 2014) đến 2238 hồ sơ ( năm 2016) tang 217 hồ sơ - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng ta thấy về ốm đâu, số hồ sơ phải xét duyệt tăng từ 2025 hồ sơ (năm 2014) đến 2239 hồ sơ ( năm 2016) tăng 214 hồ sơ , số hồ sơ đã được xét duyệt tăng từ 2021 hồ sơ ( năm 2014) đến 2238 hồ sơ ( năm 2016) tang 217 hồ sơ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Qua bảng ta thấy vềTNLĐ-BNN hàng tháng, số hồ sơ phải xét duyệt tăng từ 1369 hồ sơ ( năm 2014) đến 1501 hồ sơ ( năm 2016) tăng 132 hồ sơ , số hồ sơ đã được xét duyệt tăng từ 1367 hồ sơ ( năm 2014) đến 1500 hồ sơ ( năm 2016) tăng 133 hồ sơ. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng ta thấy vềTNLĐ-BNN hàng tháng, số hồ sơ phải xét duyệt tăng từ 1369 hồ sơ ( năm 2014) đến 1501 hồ sơ ( năm 2016) tăng 132 hồ sơ , số hồ sơ đã được xét duyệt tăng từ 1367 hồ sơ ( năm 2014) đến 1500 hồ sơ ( năm 2016) tăng 133 hồ sơ Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 1.13 Kết quả chi trả chế độ TNLĐ-BNN tại BHXHTP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

Bảng 1.13.

Kết quả chi trả chế độ TNLĐ-BNN tại BHXHTP Tuyên Quang giai đoạn 2014-2016 Xem tại trang 29 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên ta thấy hưu quân đội là 489 người( năm 2014) đến 580 người ( năm 2016)  tăng 91 người, tương đương 86,09%.Số tiền chi trả cợ cấp hưu quân đội năm 2014 đến năm 2016 tăng 1090 triệu đồng. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

ua.

bảng số liệu trên ta thấy hưu quân đội là 489 người( năm 2014) đến 580 người ( năm 2016) tăng 91 người, tương đương 86,09%.Số tiền chi trả cợ cấp hưu quân đội năm 2014 đến năm 2016 tăng 1090 triệu đồng Xem tại trang 31 của tài liệu.
2.9 Công tác thanh tra kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH về việc xử lý các vi phạm. - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TP TUYÊN QUANG

2.9.

Công tác thanh tra kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH về việc xử lý các vi phạm Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan