0

Giáo án Sinh học 8 bài Phản xạ

5 293 0
  • Giáo án Sinh học 8 bài Phản xạ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 11:31

• CÂU 1 :Chú thích hình 47.1và 47.2,dựa vào những gợi ý cho sẵn. • CÂU 2: Các ý kiến nào sau đây là đúng nhất về cấu tạo của đại não. Đáp án A. Chất trắng là các đường thần kinh nối các vùng của vỏ nãovà là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. B. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ trán và thuỳ chẩm.Rãnh thái dương ngăn cách thùyb đỉnh với thuỳ trán. C. Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. D. Tácdụng chính của não và khe là chia não thành các thuỳ và các hồi não. 1 2 4 3 5 6 7 9 10 11 12 8 Thùy chẩm Thùy trán Thùy thái dương Khe não Rãnh đỉnh Khúc cuộn não Rãnh thái dương Rãnh liên bán cầu Thùy đỉnh Hình 47-1: Não bộ nhìn từ trên Hình 47-2: Bán cầu não trái Thùy đỉnh Thùy chẩm Thùy trán DỰA VÀO CHỨC NĂNG: Hệ thần kinh Hệ thần kinh sinh dưỡng Hệ thần kinh vận động TIẾT 50 Rễ sau Rễ sau Da Cơ Sừng sau A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng Rễ trước Rễ sauRễ sau Hạch thần kinh Sừng bên Sừng sau Da Ruột Cơ A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng TIẾT 50 BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I. Cung phản xạ sinhdưỡng II.Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng Da Rễ sau Sừng bên Rễ sau Sừng trước Hạch giao cảm Cơ Ruột Hình 48-1: Cung phản xạ Hình48-2: Cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim Sợi cảm giác Sợi trước hạch Sợi sau hạch Hạch đối giao cảm Dây phế vị thụ quan áp lực Lỗ tuỷ Sừng sau [...]... Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 1) Chuỗi hạch thần kinh của phân hệ giao cảm: a) Nằm xa cơ quan phụ trách b) Nằm gần cơ quan phụ trách c) Sợi trục của nơron sau hạch ngắn d) Sợi trục của nơron trước hạch dài Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 2) Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm: a) Các dây thần kinh và sợi thần kinh b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh c) Các nơron d) Các hạch thần kinh. .. hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến) Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I Cung phản xạ sinh dưỡng -Trung khu: chất xám ở sừng bên tủy sống và trụ não -Có hạch thần kinh → Điều khiển các cơ quan nội tạng II Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng Học bảng 48- 1 SGK trang 152 III Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau, điều khiển, điều hòa hoạt động... thần kinh b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh c) Các nơron d) Các hạch thần kinh Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 3) Trung ương của phân hệ giao cảm nằm ở: a) Chất xám ở đại não b) Chất xám thuộc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 6: PHẢN XẠ A MỤC TIÊU: - Học sinh trình bày chức nơron Trình bày thành phần cung phản xạ đường dẫn truyền cung phản xạ B PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, nêu vấn đề, làm việc với SGK C PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: - GV chuẩn bị tranh phóng to hình 6.1 - SGK trang 20 - 21 D TIẾN TRÌNH: I ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm diện, vệ sinh II KIỂM TRA BÀI CŨ: III GIẢNG BÀI MỚI: GIỚI THIỆU BÀI: - Khi chạm tay vào vật nóng, tay co lại Hiện tượng gọi phản xạ Vậy phản xạ gì? Làm để thực phản xạ Bài hôm giúp trả lời câu hỏi CÁC HOẠT ĐỘNG: T G Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm hiểu Cấu tạo chức cấu tạo chức nơron nơron HS thảo luận nhóm để thực GV hướng dẫn HS quan  SGK, vài HS phát sát tranh hình 6.1 biểu ý kiến, em khác nhận thực  SGK xét bổ sung Nội dung ghi Cấu tạo chức nơron a Cấu tạo nơron Nơron gồm: - Thân: chứa nhân, xung quanh tua ngắn gọi sợi nhánh GV nhận xét, bổ sung Đáp án: hướng dẫn HS nêu - Mô thần kinh gồm tế - Tua dài: sợi trục có bao lên đáp án bào thần kinh tế bào VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GV phân tích, gợi ý thần kinh đệm Miêlin nơi tiếp nối nơron giúp HS tự nêu đáp - Nơron thần kinh gồm có gọi xináp án thân (chứa nhân), sợi trục sợi nhánh Diện tiếp đầu mút sợi trục nơron nơron gọi xináp b Chức hệ thần kinh GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK tranh phóng to hình 6.1 SGK, thảo luận nhóm để nêu lên chức nơron loại nơron Đại diện vài nhóm trình bày kết thảo luận, - Cảm ứng với kính thích nhóm khác bổ sung để từ môi trường cách phát xây dựng đáp án sung thần kinh Đáp án: Chức nơ ron là: - Cảm ứng: khả tiếp nhận - Dẫn truyền sung thần kinh kích thích phản ứng lại kích thích cách phát sinh xung thần kinh - Dẫn truyền xung thần kinh: khả lan truyền xung thần kinh theo chiều định từ nơi phát sinh tiếp nhận * Các loại nơron thân nơron truyền dọc Có loại nơ ron theo sợi trục - Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ quan cảm giác trung ương thần Các loại nơron: kinh - Nơron hướng tâm (nơron - Nơron li tâm dẫn truyền cảm giác) xung thần kinh từ trung ương - Nơron li tâm (nơron vận thần kinh tới quan trả lời động) - Nơron li tâm: liên hệ - Nơron trung gian (nơron liên nơron lạc) GV nêu câu hỏi  SGK, HS suy nghĩ, vài em trả Cung phản xạ kích thích tư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HS: Em có nhận xét hướng lan truyền xung thần kinh nơron hướng tâm nơron li tâm? lời, em khác bổ sung Đáp án: Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ quan cảm giác trung ương thần GV chỉnh ý, bổ sung kinh chốt lại Nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới quan trả lời Cung phản xạ: Hoạt động 2: Tìm hiểu a Phản xạ: cung phản xạ HS suy nghĩ, thảo luận nhóm, GV thông báo: Tay vài em trả lời, em chạm vào vật nóng khác bổ sung rụt lại, đèn sáng chiếu vào mắt đồng tử co lại, thức ăn vào miệng Đáp án: tiết nước bọt Các - Phản xạ phản ứng phản ứng phản xạ thể trả lời kích thích Vậy phản xạ gì? môi trường GV nhận xét, bổ sung điều khiển hệ thần kinh nêu đáp án GV nêu câu hỏi: Sự - HS thảo luận nhóm cử đại khác phản xạ diện trả lời, nhóm khác động vật cảm nhận xét, bổ sung để đưa đáp án chung lớp ứng thực vật gì? Đáp án: b Cung phản xạ: a Phản xạ Phản xạ phản ứng thể trả lời kích thích môi trường điều khiển hệ thần kinh b Cung phản xạ - Cung phản xạ đường mà xung thần kinh truyền từ quan thụ cảm (da ) qua trung ương thần kinh đến quan phản ứng (cơ, tuyến….) - Một cung phản xạ có nơron: nơron hướng tâm, Phản xạ động vật phản nơron trung gian nơron li ứng có tham gia hệ tâm thần kinh, thực vật hệ thần kinh GV treo tranh phóng to b Cung phản xạ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hình 6.2 SGK, yêu cầu Dưới hướng dẫn GV, vài HS phát biểu câu trả HS thực  SGK lời, HS khác bổ sung GV hướng dẫn lưu ý HS nhận biết xây dựng đáp án loại nơron Đáp án: cung phản xạ Cung phản xạ đường mà xung thần kinh truyền từ quan thụ cảm (da ) qua trung ương thần kinh đến quan phản ứng (cơ, tuyến….) - Một cung phản xạ có nơron: nơron hướng tâm, nơron trung gian nơron li tâm c Vòng phản xạ -Thành phần cung phản xạ gồm: quan thụ cảm, nơron (hướng tâm, trung gian li tâm) quan trả lời GV cho HS thực  c Vòng phản xạ: SGK - Một vài HS nêu ví dụ GV nghe, nhận xét, phản xạ phân tích đường chỉnh lý bổ sung dẫn truyền xung thần kinh phản xạ phân tích HS GV treo tranh hình 6.3 SGK yêu cầu HS quan sát kết hợp với thông tin SGK để mô tả vòng phản xạ c Vòng phản xạ: Trong phản xạ có luồn thông tin ngược báo trung ương thần kinh để trung ương thần kinh điều chỉnh phản ứng - HS thực lệnh GV, cho thích hợp Luồng thần trao đổi nhóm cử đại diện kinh bao gồm cung phản xạ đường phản hồi tạo nên vòng mô tả sơ đồ cung phản xạ phản xạ Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bổ sung GV hướng dẫn, gợi ý Đáp án: giúp HS nêu lên đáp án Trong phản xạ có luồn thông tin ngược báo trung ương thần kinh để trung ương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thần kinh điều chỉnh phản ứng cho thích hợp Luồng thần kinh bao ...Bài mở đầu I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa môn học. - Xác định được vị trí của con người trong vị trí tự nhiên. - Xác định được phương pháp học tập bộ môn phù hợp cho bản thân. 2. Kỹ năng: - Kỹ năng làm việc hợp tác nhóm. 3. Thái độ: - Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng II. CHUẨN BỊ: Phiếu học tập: Nội dung phiếu giống SGK nên học sinh có thể làm sẵn ở nhà. Bảng phụ tranh vẽ H 1.1; 1.2; 1.3. Hoặc máy chiếu. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG H H o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g 1 1 : : Tìm hiểu vị trí của con người trong tự nhiên. Mục tiêu: - Chỉ rõ vị trí của người là thuộc lớp thú. - Bằng ví dụ chứng minh được người tiến hóa hơn thú. Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Kể tên theo đúng trật tự từ thấp đến cao các ngành, lớp đã học. - Ghi tên các ngành, lớp theo trật tự ở góc bảng? -Lớp động vật trong ngành ĐVCXS tiến hóa nhất? -Hướng dẫn học sinh đọc thông tin 1: + Đặc điểm nào của người giống thú. + Đặc điểm nào của người khác thú. - Chiếu phim trong hoặc - Trả lời độc lập: Ngành: ĐVNS Ruột khoangGiuntrònGiun đốtThân mềmChân khớp ĐVCXS Các lớp của ĐVCXS: CáLưỡng cư Bò sát Chim Thú - Trả lời độc lập: Lớp thú - Nghiên cứu TT độc lập - Phát phiếu học tập. - Thảo luận nhóm bàn. Người có cấu tạo chung giống ĐVCXS - Một số đặc điểm giống thú như: có lông mao đ ẻ con, nuôi con b ằng sữa… - Người tiến hóa hơn thú nh ờ những đặc điểm: + Phân hóa b ộ xương phù h ợp với chức năng lao đ ộng và tạo dáng đứng th ẳng + B ộ não phát triển là cơ s ở ngôn ngữ, chữ viết, ý th ức và tư duy trừu tượng. treo bảng bài tập lựa chọn (lệnh 2) Lưu ý: Trên bảng phụ thể hiện 4 cột để 4 nhóm đều được trình bày kết quả. - Hướng dẫn thảo luận lớp: Nhận xét và phân tích các nhóm làm sai; nêu đáp án đúng. - Giáo viên bổ sung kiến thức: ở động vật cũng có tư duy cụ thể (ví dụ con khỉ biết dùng que để khều một vật ở xa), còn người bên cành tư duy cụ thể còn có thêm tư duy trừu tượng nữa (ví dụ tưởng tượng những công đoạn phải làm trong một việc nào đó). - Đại diện 4 nhóm lên bảng điền đáp án lên 4 cột - Các nhóm tự so sánh kết quả - Phân tích và chọn đáp án đúng: + Sự phân hóa của bộ xương + Lao động có mục đích + Tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng, ý thức + Biết dùng lửa + Não phát triển H H o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g 2 2 : : Tìm hiểu nhiệm vụ của cơ thể người và vệ sinh Mục tiêu: - Xác định nhiệm vụ môn học. - Nêu mối quan hệ chứng minh sinh học Người và các ngành khoa học khác. Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Hướng dẫn cho học sinh đọc thông tin: + Nhiệm vụ: Cần nghiên cứu vấn đề gì + Ý nghĩa: Nghiên cứu vấn đề đó để làm gì - Yêu cầu học sinh quan sát H1.1; 1.2; 1.3, trả lời câu hỏi SGK. - Hãy phân tích cụ thể mối quan hệ đó? - HS nghiên cứu thông tin độc lập - HS trả lời hai vấn đề đó: + Cần nghiên cứu: Cấu tạo, chức năng sinh lý từ tế bào đến hệ cơ quan, mối quan hệ qua lại với môi trường + Nghiên cứu để bảo vệ sức khỏe - HS trả lời độc lập: Y tế, giáo dục, thể thao. - Thảo luận nhóm bàn nhanh, đại diện nhóm phân tích. Dự kiến: + Hiểu được cấu tạo và chức năng sinh lý từng bộ phận mới dễ dàng chuẩn đoán và điều trị bệnh. + Biết cấu tạo nguyên lý hoạt động của cơ và xương để có biện pháp luyện tập và thi Nếu được thêm hình ảnh vào mục này, em sẽ thêm vào hình nào? Vì sao em thêm vào những hình đó? đấu hợp lý, không quá sức hạn chế chấn thương. + Hiểu được các quá trình sinh lý trong từng giai đoạn phát triển của cơ thể để giảng dạy những kiến thức phù hợp. -1-2 nhóm khác bổ sung. - Trả lời độc lập - HS bổ sung Dự kiến trả lời:Người mẫu trên sàn diễn, họa sĩ đang vẽ, kiến trúc sư đang thiết kế nhà… Kết luận 2: Nhiệm vụ: + Chứng minh loài người trừ động vật nhưng con người ở nấc thang tiến hóa cao nhất. + Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 35: ÔN TẬP HỌC KỲ I I. MỤC TIÊU. 1 . Kiến thức: • Hệ thống hoá kiến thức ở học kì I . • Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2. Kỹ năng: • Vận dụng kiến thức, khái quát theo chủ đề • Hoạt động nhóm . 3. Thái độ: • GD ý thức tìm hiểu ứng dụng sinh học vào đời sống. Trọng tâm: hệ thống hóa kiến thức cơ bản ở học kì I II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh : Tế bào, mô, hệ cơ quan vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá. - Các nhóm với nội dung đã phân công 1 tờ giấy khổ to. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra: 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung  Hoạt động 1 : - Gv chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu các nhóm hoàn thành bảng kiến thức, cụ thể: + Nhóm 1 bảng 35.1 - Các nhóm thiến hành thảo luận theo nội dung trong bảng. - Mỗi các nhân phải vận dụng kiến thức thảo luận thống nhất câu trả lời. I. Hệ thống hoá kiến thức: TaiLieu.VN Page 1 + Nhóm 2 bảng 35.2 + Nhóm 3 bảng 35.3 + Nhóm 4 bảng 35.4 + Nhóm 5 bảng 35.5 + Nhóm 6 bảng 35.6 - GV cho các nhóm dán kết quả lên bảng. - GV ghi ý kiến bổ sung của nhóm vào bên cạnh. - Sau khi HS thảo luận Gv cho 1 - 2 HS nhắc lại toàn bộ kiến thức đã học. - Gv giúp HS hoàn thiện kiến thức. - Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của Gv và mỗi nhóm cử địa diện thuyết minh kết quả của nhóm nhóm khác bổ sung. - Thảo luận toàn lớp. - các nhóm hoàn thiện kiến thức. - Toàn bộ nội dung ở trong bảng (từ 35.1; 35.6).  Hoạt động 2 : - Gv yêu cầu trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK trang 112. - Gv nhận xét giúp HS hoàn thiện kiến thức. - HS thảo luận theo nhóm thống nhất câu trả lời. - đại diện nhóm trình bày nhóm khác bổ sung. II. Câu hỏi ôn tập: - Nội dung trong SGK trang 168, 169 4. Củng cố • Gv cho điểm các nhóm có kết quả tốt. • Gv nhấn mạnh ý quan trọng. 5. Hướng dẫn về nhà •Ôn tập chuẩn bị thi HK I . •Tìm hiểu các vitamin và muối khoáng trong thức ăn. TaiLieu.VN Page 2 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Page 1 GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải:  Kiến thức: - Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học. - Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên. - Nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học.  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, nghiên cứu thông tin.  Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê nghiên cứu khoa học, giữ gìn vệ sinh cơ thể. B. Phương pháp: - Nghiên cứu, tìm tòi. - Hoạt động nhóm. C. Chuẩn bị: * GV: - Bảng phụ. - Tranh vẽ H.1-1, H.1-2, H.1-3. * HS: - Làm bài tập (T5) D. Tiến trình lên lớp I. Ổn định : Vắng (1') II. Kiểm tra bài cũ: Không III. Bài mới (38') 1. Đặt vấn đề: (1') VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Page 2 GV: Trong chương trình sinh học 7, các em đã được học các ngành động vật nào? HS: GV: Vậy lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất? 2.Triển khai bài (37') a. Hoạt động 1.(17') Vị trí của con người trong tự nhiên: GV: Yêu cầu học sinh nắm chắc thông tin SGK và làm bài tập. HS: thảo luận nhóm. ? Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người không có ở ĐV. GV: Gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung→ kết luận. ? Vị trí của con người trong tự nhiên, đặc điểm cơ bản phân biệt giữa người và thú. − Người là ĐV thuộc lớp thú, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết. b. Hoạt động 2: (10')Nhiệm vụ của môn cơ thể ngưòi và vệ sinh: GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin. HS: Làm việc độc lập. ? Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. ? Quan sát h1.1;h1.3 Hãy cho biết về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong hội. GV: Gọi đại diện học sinh trình bày, học sinh khác nhận xét, bổ sung. -Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tb → cq. → Hệ cơ quan→ cơ thể trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hoà các quá trình sống →biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khoẻ, có ý thức bảo vệ môi trường. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Page 3 GV: Đánh giá→hoàn thiện kiến thức. - Kiến thức cơ thể người có liên quan đến: Y học, tâm lí học, giáo dục học, c. Hoạt động 3(10') Phương pháp học tập môn học cơ thể người và vệ sinh. GV: Yêu cầu học sinh nắm chắc thông tin. HS: Làm việc độc lập. ? Nêu các phương pháp học tập môn học cơ thể người. GV: Gọi đại diện học sinh trình bày, học sinh khác nhận xét, bổ sung. Đánh giá→hoàn thiện kiến thức. - Quan sát. - Thí nghiệm. - Vận dụng những hiểu biết KH gt các hiện tượng thực tế→ có các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể. IV: Củng cố (3') ? Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú. ? Nêu nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. V: Dặn dò, ra bài tập về nhà: (3')  Bài cũ: + Học bài cũ. + Trả lời câu hỏi 2, GV hướng dẫn.  Bài mới: Tìm hiểu cấu tạo cơ thể người. ? Cơ thể người gồm mấy phần. ? Hãy kể tên các cơ quan trong từng hệ cơ quan. ? Hãy cho biết vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết đối với các hệ cơ quan. E: Bổ sung. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Page 4 Giáo án Sinh học Bài 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN I Mục tiêu: Sau học này, học sinh cần đạt: Kiến thức: - HS phân biệt phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện - HS trình bày trình hình thành phản xạ có điều kiện ức chế phản xạ, điều kiện cần thành lập phản xạ có điều kiện - HS trình bày ý nghĩa phản xạ có điều kiện đời sống Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ tự nghiên cứu hoạt động nhóm Thái độ: - Có ý thức học tập môn II Đồ dùng dạy học : - GV: Chuẩn bị tranh vẽ H52.1, H52.2, H52.3, bảng phụ - HS: Đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học : Kiểm tra: * Sĩ số: 8a:…………… 8b: …………… 8c: …………… *Bài cũ: - Trình bày cấu tạo tai? - Trình bày chức thu nhận sóng âm tai? Bài mới: Giáo án Sinh học Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu phản xạ có I Phân biệt phản xạ có điều kiện phản điều kiện phản xạ điều kiện xạ điều kiện: - GV yêu cầu HS làm tập mục sau chữa bảng - GV yêu cầu HS thảo luận: - Phản xạ không điều kiện: phản xạ sinh có, không cần phải học tập rèn luyện - Phản xạ có điều kiện: phản xạ + Phản xạ không điều kiện gì? hình thành đời sống cá thể, phải học + Phản xạ có điều kiện gì? tập rèn luyện có HS thảo luận sau trình bày, nhận xét, bổ sung rút kết luận - GV hoàn thiện kiến thức cho HS * Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thành phản xạ có điều kiện + VĐ 1: Tìm hiểu hình thành phản xạ có điều kiện II Sự hình thành phản xạ có điều kiện Hình thành phản xạ có điều kiện - Điều kiện để thành lập phản xạ cos diều kiện: + Phải có kết hợp kích thích có - GV yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm điều kiện với kích thích điều kiện Paplốp yêu cầu HS trình bày thí + Quá trình lặp lại nhiều lần nghiệm - Thực chất việc hình thành phản xạ - GV yêu cầu HS thảo luận: + Để thành lập phản xạ có điều kiện có điều kiện hình thành đường liên hệ tạm thời nối vùng vỏ não với cần điều kiện nào? + Thực chất việc thành lập phản xạ có điều kiện? HS đọc thông tin, thảo luận sau lên bảng trình bày, nhận xét, bổ sung - GV hoàn thiện kiến thức cho HS Ức chế phản xạ có điều kiện - Khi phản xạ có điều kiện không củng cố phản xạ dần - Ý nghĩa: Đảm bảo thích nghi với môi + VĐ 2: Tìm hiểu ức chế phản xạ có trường sống thay đổi, hình thành điều kiện thói quen tập quán tốt người - GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo Giáo án Sinh học luận: + Nếu bật đèn không cho chó ăn nhiều lần tượng xảy ra? + ý nghĩa việc ức chế phản xạ có điều kiện kiện? III So sánh tính chất phản xạ * Hoạt động 3: Tìm hiểu khác không điều kiện phản xạ có điều kiện: giống phản xạ có điều kiện - Nội dung ghi phiếu học tập điều kiện - GV yêu cầu HS thảo luận hoàn thành tập bảng 52.2 trang 168 HS đọc thông tin, thảo luận sau lên bảng trình bày, nhận xét, bổ sung - GV hoàn thiện kiến thức cho HS - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung Kiểm tra đánh giá: - Phân biệt phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? - Trình bày điều kiện cần để hình thành phản xạ có điều kiện? Sự ức chế phản xạ có ý nghĩa đời sống người? Hướng dẫn học nhà; - Học - Đọc mục: Em có biết - Soạn ... luận nhóm cử đại khác phản xạ diện trả lời, nhóm khác động vật cảm nhận xét, bổ sung để đưa đáp án chung lớp ứng thực vật gì? Đáp án: b Cung phản xạ: a Phản xạ Phản xạ phản ứng thể trả lời kích... gồm cung phản xạ đường phản hồi tạo nên vòng phản xạ Tổng kết: - GV cho HS đọc phần ghi nhớ SGK - Phản xạ gì? Hãy nêu ví dụ phản xạ? - Từ ví dụ nêu, phân tích đường xung thần kinh phản xạ đó? Hướng... ăn vào miệng Đáp án: tiết nước bọt Các - Phản xạ phản ứng phản ứng phản xạ thể trả lời kích thích Vậy phản xạ gì? môi trường GV nhận xét, bổ sung điều khiển hệ thần kinh nêu đáp án GV nêu câu hỏi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài Phản xạ, Giáo án Sinh học 8 bài Phản xạ,

Hình ảnh liên quan

- GV chuẩn bị tranh phóng to hình 6.1-3 SGK trang 20 - 21. - Giáo án Sinh học 8 bài Phản xạ

chu.

ẩn bị tranh phóng to hình 6.1-3 SGK trang 20 - 21 Xem tại trang 1 của tài liệu.
hình 6.2 SGK, yêu cầu HS thực hiệnSGK. GV hướng dẫn và lưu ý HS nhận biết được các loại nơron trong một cung phản xạ. - Giáo án Sinh học 8 bài Phản xạ

hình 6.2.

SGK, yêu cầu HS thực hiệnSGK. GV hướng dẫn và lưu ý HS nhận biết được các loại nơron trong một cung phản xạ Xem tại trang 4 của tài liệu.