0

Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra

27 280 0
  • Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 16:17

A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Trong nhà trường, hoạt động dạy học hoạt động thiết yếu, chủ lực cho tất hoạt động giáo dục Vai trò quản lý tổ trưởng góp phần không vào việc nâng cao chất lượng giáo dục Mọi công tác chuyên môn bàn bạc, thống đến thực phải thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn thành viên tổ nhằm đảm bảo hiệu theo tiến độ kế hoạch năm học xây dựng Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn xem yếu tố định chất lượng dạy học môn học nói riêng chất lượng dạy học toàn trường nói chung Bên cạnh việc lập hệ thống sổ sách để theo dõi đánh giá nhận xét rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt chuyên môn cần thiết Do vậy, để xây dựng kế hoạch chuyên môn đạt hiệu cao nhiệm vụ quan trọng người tổ trưởng chuyên môn, người tổ trưởng phải coi khâu số công tác quản lý Chính tầm quan trọng vậy, sở kế hoạch chuyên môn tổng thể năm học Nhà trường xây dựng từ đầu năm, tổ trưởng chuyên môn cần phải lập kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết tháng, thông qua kế hoạch để triển khai tới tổ viên buổi sinh hoạt chuyên môn Tuy nhiên, thực trạng nhà trường phổ thông nói chung trường THPT Lê Lai nói riêng cho thấy: Trường công tác quản lí thiếu khoa học, buông lỏng quản lí việc thực kế hoạch tổ chuyên môn chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn chưa cao, mang tính hình thức, hành chính; chưa thật vào chiều sâu chuyên môn; chưa có đột phá sáng tạo để khai thác đặc trưng môn Mặt khác, không thu hút giáo viên, không tạo không khí thi đua giáo viên với nhau, dẫn đến kết dạy học không mong muốn Ngược lại, Nhà trường nào, tổ chuyên môn mà công tác quản lí, đạo sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn có nề nếp, nội dung sinh hoạt bám sát yêu cầu, mục tiêu dạy học, nội dung chương trình, sách giáo khoa nhiệm vụ năm học, tháo gỡ kịp thời khó khăn trình thực nhiệm vụ giảng dạy giáo viên, phong trào thi đua dạy học tốt, chất lượng học tập học sinh bước nâng lên Vậy làm để điều hành tốt nâng cao hiệu hoạt động tổ chuyên môn, đồng thời động viên tạo không khí thi đua vui vẻ cho thành viên tổ? Tôi mạnh dạn đưa sáng kiến với vai trò tổ trưởng chuyên môn: “Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra” nhằm mang lại hiệu cao công tác quản lý tổ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn Nhà trường II Phạm vi đề tài Trong đề tài này, Tôi đề cập đến việc lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng hệ thống biểu mẫu theo dõi việc thực nề nếp, quy chế chuyên môn giáo viên tổ nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động tổ chuyên môn, qua nâng cao dần chất lượng dạy học môn nói riêng Nhà trường nói chung III Mục tiêu đề tài - Lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn hàng tuần, hàng tháng hợp lý, khoa học, thông qua giám sát theo dõi việc thực kế hoạch thành viên tổ chuyên môn - Thông qua hệ thống biểu mẫu theo dõi, nhận xét đánh giá sát thực ưu điểm, nhược điểm thành viên tổ hàng tuần, hàng tháng để điều chỉnh động viên, giúp đỡ kịp thời - Làm sở để Ban chuyên môn nhà trường kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn kiểm tra toàn diện giáo viên tổ Ban thi đua nhà trường làm để bình xét danh hiệu thi đua cuối năm - Nhằm tác động vào tư tưởng, tình cảm lực nghề nghiệp thành viên tổ, giúp cho người phát huy hết khả sẵn có để góp sức xây dựng cho Nhà trường ngày phát triển mặt B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn Sinh học trường THPT Lê Lai Tổ chuyên môn Năm học 2010 - 2011, tổ Sinh học có 08 thành viên, có 06 giáo viên nữ, 02 giáo viên người dân tộc thiểu số, 02 thành viên có Thạc sĩ Tất giáo viên đào tạo quy trường Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Vinh, Đại học sư phạm Thái Nguyên Hầu hết thành viên tổ giáo viên trẻ, đa số có thời gian công tác từ - 14 năm Tổ có 01 thành viên quản lý, 3/07 thành viên giáo viên giỏi cấp cụm Ở cấp trường, năm học 2010 - 2011 giáo viên tổ đạt dạy trở lên, có giáo viên có dạy giỏi Tổ chuyên môn đạt danh hiệu tập thể tiên tiến xuất sắc Những thuận lợi khó khăn 2.1 Thuận lợi: - Tổ chuyên muôn nhận quan tâm hỗ trợ kịp thời Ban giám hiệu hoạt động dạy học Nhờ đồng thuận nỗ lực cao giáo viên, năm học trước, tổ thực tốt quy chế chuyên môn nội dung thi đua Nhà trường - Phần lớn tổ viên có ý thức học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Đa số giáo viên tổ có ý thức cao việc thực quy chế chuyên môn, nội quy quan nói chung việc thực nề nếp chuyên môn nói riêng - Giáo viên tổ tuổi đời trẻ, tiếp cận nguồn tri thức mới, phương pháp mới, đáp ứng yêu cầu thời đại Nhiệt tình công việc, công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, tất hoạt động khác nhà trường tâm huyết với nghề nghiệp, chịu khó tìm tòi, học hỏi trau kiến thức chuyên môn nghiệp vụ - Tổ có nhiều thành viên nữ, đa số người có ý thức trách nhiệm cao với công việc, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình công tác nên hoạt động tổ tay, công việc hoàn thành nhanh hiệu - Tổ viên có ý thức tương hỗ công việc thường xuyên cập nhật thông tin ngày qua bảng tin tổ môn hòm thư điện tử Nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn tốt 2.2 Khó khăn: Trong năm học trước, chưa áp dụng biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra, Tôi gặp phải nhiều khó khăn việc quản lý, đạo điều hành hoạt động tổ chuyên môn Cụ thể sau: - Do kế hoạch hoạt động cụ thể nên hoạt động tổ chuyên môn dựa vào thông báo hướng dẫn Ban chuyên môn nên nhiều triển khai kịp nội dung mà Ban chuyên môn yêu cầu công tác chuyên môn công tác khác Vì vậy, công đoạn thực nhiệm vụ năm học tổ chuyên môn bị ách tắc, nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn không nội dung yêu cầu mang hình thức - Vì chưa có giám sát chặt chẽ hoạt động chuyên thành viên tổ nên dẫn đến việc vận dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực chủ động giáo viên hạn chế, nội dung kiểm tra, đánh giá học sinh không đồng chưa thật đồng giáo viên tổ chuyên môn - Việc sử dụng phương tiện đại vào trình giảng dạy hạn chế số giáo viên Một vài giáo viên chưa nhiệt tình công việc, làm việc đôi lúc cẩu thả, chưa nhiệt tình việc đầu tư chuyên môn nên công việc bị Ban chuyên môn nhắc nhở - Đa số giáo viên tổ nữ nên nhiều bị chi phối công việc gia đình, thiên chức làm mẹ phần ảnh hưởng tới việc đầu tư chuyên môn khả sử dụng máy vi tính để phục vụ cho việc tìm tài liệu tham khảo, soạn giáo án tự học tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm II Biện pháp thực Xây dựng thực kế hoạch hoạt động 1.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động Trong thực tiễn quản lý tổ chuyên môn nhận thấy rằng, việc xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng tháng phải lập theo quy trình hợp lý, khoa học nhiều biện pháp khác như: Thông qua việc dự dạy giáo viên, tình hình thực quy chế chuyên môn giáo viên trường, nghiên cứu kế hoạch năm học Nhà trường văn thị cấp tính đến thời điểm lập kế hoạch Bên cạnh đó, đặc biệt ý xem xét kết thực kế hoạch năm học trước tháng trước, quan tâm đến thiếu sót, vấn đề tồn nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan Theo tôi, công việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn cần phải qua bước sau: Bước 1: Phân tích đánh giá tình hình để rút mặt mạnh, mặt yếu tổ chuyên môn xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học Tổ trưởng chuyên môn cần nắm vững tình hình nhân tổ đối tượng học sinh trường Ngay từ đầu năm học, phải tổ chức họp tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn, thành viên tổ thống phương hướng xác định nhiệm vụ năm học nhiều mặt khác như: soạn, thực chương trình, chế độ sinh hoạt tổ nhóm, thao giảng chuyên đề… với việc tổ chức đổi phương pháp, sử dụng đồ dùng dạy học, trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy học việc tổ chức hoạt động chuyên môn khác nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đồng thời tham mưu cho Ban giám hiệu phân công chuyên môn phù hợp với lực giáo viên qua kết thực tế giảng dạy năm học trước Bước 2: Thiết lập mục tiêu chung đưa dự thảo kế hoạch hoạt động Trong bước này, người tổ trưởng cần phải rà soát lại tất hoàn thành bước Kiểm tra lần cuối tất nội dung đưa dự kiến Trên sở phân tích yêu cầu khả năng, điều kiện thực tế, tổ trưởng dự kiến nhiệm vụ cần phải thực với mức phấn đấu, tiêu số biện pháp quan trọng nhằm khai thác tiềm thành viên tổ tạo động lực thúc đẩy hoàn thành kế hoạch đặt Bước 3: Thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động Kế hoạch sau dự thảo xong cần đánh máy in ấn to phát trước cho thành viên tổ để có thời gian nghiên cứu góp ý kiến xây dựng Tổ trưởng chuyên môn cần có thái độ cầu thị, tôn trọng ý kiến đóng góp thành viên tổ tiếp thu chia sẻ, sẵn sàng giải thích điều chỉnh kế hoạch góp ý hợp lý Nhờ đó, kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn tăng thêm tính đắn hiệu Bước 4: Hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động Đây bước cuối để kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn hoàn chỉnh Trong bước này, người tổ trưởng phải có phong cách làm việc khoa học, nghiêm túc, trung thực, khách quan, cầu thị đầy lĩnh đoán để thu nhận tối đa lượng thông tin cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch điều chỉnh, thay đổi theo tình hình thực tế nhà trường Cần phải tập hợp nguồn thông tin có được, sàng lọc ý kiến xin ý kiến đạo Ban chuyên môn, Hiệu trưởng để đưa định cuối Kế hoạch Hiệu trưởng Ban chuyên môn duyệt mang tính pháp lý, thành viên tổ phải tuân thủ thực hiện, ý kiến trái chiều cân nhắc xem xét bổ sung hợp lý Sau kế hoạch hoàn chỉnh công bố phát cho thành viên tổ buổi sinh hoạt chuyên môn gần để làm sở thực Tuy nhiên, kế hoạch dù tốt đến đâu dự phòng cho tất tình xảy thực tế, cần đồng thời thực chức điều chỉnh kế hoạch hàng tháng cho phù hợp với tình hình thực tế với tinh thần “quản lý kế hoạch không để kế hoạch quản lý” cách lên kế hoạch tuần vào cuối tuần, lên kế hoạch tháng vào cuối tháng 1.2 Thực kế hoạch hoạt động Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động bản, chủ yếu, thiếu hoạt động chung nhà trường, sinh hoạt tổ chuyên môn giúp cho giáo viên có điều kiện trao đổi, đóng góp ý kiến hay cho dạy Buổi sinh hoạt tổ chuyên môn có thành công hay không phụ thuộc vào nhiều tổ trưởng chuyên môn Do vậy, người tổ trưởng cần suy nghĩ kĩ chuẩn bị trước cách chu đáo nội dung lẫn biện pháp sinh hoạt tổ chuyên môn cho buổi Nội dung họp định kỳ hàng tháng (mỗi tháng hai lần) chủ yếu sâu vào nội dung thiết thực phục vụ cho công tác chuyên môn rút kinh nghiệm tuần qua, triển khai kế hoạch tuần tới, tháng tới, thảo luận khó khăn cách giải đơn vị kiến thức vướng mắc nội dung giảng dạy gặp phải tuần, tháng dạy khối lớp để giáo viên tổ bàn bạc, tìm hướng giải thỏa đáng Theo kế hoạch chung nhà trường, tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ vào thứ năm hàng tuần chẵn, nội dung sinh hoạt bám sát vào kế hoạch tổ chuyên môn xây dựng Trình tự buổi sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh học Tôi quản lý bao gồm nội dung sau: - Xác định mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn người chuẩn bị nội dung sinh hoạt dự kiến kế hoạch hoạt động - Kiểm điểm tình hình tháng trước theo nội dung, với kết đạt công nhận lực tổ viên để tạo niềm tin cho đồng nghiệp Những tồn tìm hiểu nguyên nhân đưa hướng giải cụ thể để khắc phục - Phổ biến công tác tháng theo kế hoạch chung Ban chuyên môn, nắm bắt đạo Ban giám hiệu kịp thời, tranh thủ thông tin nhanh đến thành viên tổ, với kế hoạch cụ thể chuyên môn tổ có phân công thành viên tùy theo trách nhiệm - Trao đổi, thảo luận nội dung sinh hoạt, sau cần thống ý kiến thư ký chốt biên Qua sinh hoạt tổ định kỳ với việc lập kế hoạch bước đưa sinh hoạt tổ vào nề nếp với kế hoạch hàng tuần, hàng tháng với nội dung cụ thể lịch báo giảng, thao giảng, chuyên đề, kiểm tra giáo án, sổ dự giờ, nội dung dạy, bồi dưỡng thường xuyên … Đồng thời, tổ trưởng chuyên môn cần tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu kịp thời yêu cầu chuyên môn, công tác điều hành tổ nhằm đáp ứng hoạt động chung nhà trường việc thực tiến độ kế hoạch đề Với bước xây dựng tổ chức thực kế hoạch rõ ràng vậy, giúp cho người tổ trưởng chuyên môn dễ dàng điều hành hoạt động tổ mình, đồng thời giúp cho người tổ trưởng đánh giá, phân tích tình hình tổ chuyên môn, từ vạch mục tiêu chung mục tiêu riêng tổ, bố trí nhân tổ cho phù hợp với chuyên môn, trình độ lực giáo viên, nhằm thúc đẩy chất lượng chuyên môn hiệu hoạt động tổ chuyên môn tốt Xây dựng hệ thống biểu mẫu để theo dõi kiểm tra 2.1 Hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra Trong công tác quản lý tổ chuyên môn việc lập mẫu biểu để thuận tiện công tác theo dõi, đánh giá nhận xét tổ viên trình thực kế hoạch Nhà trường kế hoạch tổ chuyên môn đề cần thiết Trên sở quy định ngành, loại hồ sơ theo quy định tổ chuyên môn, qua thực tế quản lý tổ chuyên môn, Tôi lập số biểu mẫu sổ kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh học mà áp dụng số năm học gần thấy đem lại hiệu thiết thực là: quản lý chặt chẽ hoạt động thành viên tổ hoạt động tổ chuyên môn, thuận lợi việc đánh giá xếp loại lưu giữ hồ sơ chuyên môn… Cụ thể gồm loại biểu mẫu sau: TT Các loại biểu mẫu Ghi Qui định hệ số điểm kiểm tra tối thiểu Tổng hợp tiến độ cho điểm Quy chế hoạt động tổ chuyên môn Kế hoạch hoạt động công tác tháng Đăng kí thi đua đầu năm tổ chuyên môn cá nhân Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng giảng dạy học kỳ Kế hoạch đăng kí viết SKKN làm đồ dùng dạy học Những thay đổi phân công chuyên môn Theo dõi giáo viên nghỉ phân công dạy thay TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Các loại biểu mẫu Ghi Theo dõi giáo viên tham gia họp Kế hoạch kiểm tra nội Kế hoạch dự giờ, thao giảng Kế hoạch hoạt động ngoại khóa Danh sách đội học sinh giỏi Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, Biên kiểm tra hồ sơ giáo viên Nhận xét cụ thể hồ sơ giáo viên Kết xếp loại hồ sơ chuyên môn Kết thi đua hàng tháng, năm Với hệ thống mẫu biểu việc tìm minh chứng cụ thể để đánh giá xếp loại giáo viên tổ chuyên môn theo Thông tư số: 30/2009/TT-BGDĐT theo hướng dẫn công văn số 660/BGD&ĐTNGCBQLGD thuận tiện rõ ràng Cũng qua hệ thống biểu mẫu này, người tổ trưởng dễ dàng tổng hợp dự kiến đánh giá xếp loại thi đua xếp loại lao động cuối năm học thành viên tổ cách xác, khách quan công Ví dụ biểu mẫu số 09: Tuần DANH SÁCH GIÁO VIÊN XIN NGHỈ VÀ PHÂN CÔNG DẠY THAY Năm học: 2010 - 2011 Ngày Giáo viên Môn nghỉ dạy Tiết thứ Lớp Nội dung dạy Tiết PPCT Giáo viên Ghi phân công dạy thay Đi kèm theo mẫu hai loại biểu mẫu là, giấy xin phép nghỉ bàn giao chuyên môn phân công dạy thay: SỞ GD & ĐT THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Lê Lai Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP NGHỈ VÀ BÀN GIAO CHUYÊN MÔN 10 - Động viên, khuyến khích giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học phát huy tinh thần sáng tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy hiệu công tác - Quá trình tổ chức kiểm tra cần đảm bảo nghiêm túc, xác, khách quan công Có tác dụng tích cực khuyến khích, động viên thành viên tổ tiếp tục phát huy hết khả - Việc kiểm tra thực kế hoạch giúp tổ trưởng chuyên môn thu nhận thông tin phản hồi tình hình thực kế hoạch tổ viên, làm điều chỉnh, tổng kết Nếu tổ chức thực tốt công tác kiểm tra có hệ thống thông tin phản hồi đáp ứng yêu cầu khác hoạt động giáo dục chất lượng giáo dục 2.2.2 Nội dung phương pháp kiểm tra Để thực tốt việc kiểm tra, đánh giá người tổ trưởng chuyên môn cần phải lập kế hoạch kiểm tra tất thành viên tổ, nhiên cần tập trung vào loại hồ sơ theo quy định mặt yếu người để điều chỉnh sửa chữa kịp thời, tạo động lực để phấn đấu vươn lên Các nội dung kiểm tra bao gồm: - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên, trọng tâm giáo án, đăng ký giảng dạy, sổ điểm, sổ dự Chú trọng kiểm tra chất lượng giáo án như: Nội dung kiến thức có theo chuẩn kiến thức kỹ không? Có thực đổi phương pháp giảng dạy, số tiết soạn có theo phân phối chương trình hay không? Tiết kiểm tra đánh giá học sinh 45 phút có xây dựng ma trận đề hợp lý, khoa học, phù hợp với dối tượng học sinh theo yêu cầu tập huấn không?… - Kiểm tra dạy: Tiến hành dự dạy giáo viên Với giáo viên, tổ trưởng cần dự 01 tiết/học kỳ cần dự tất loại hình dạy: Bài mới, luyện tập, ôn tập, thực hành 13 - Kiểm tra việc thực tiến độ chương trình (tiến độ nhanh - chậm) tính nghiêm túc việc thực chương trình, tiến độ điểm tính đến thời điểm kiểm tra Có thể nghe báo cáo, kiểm tra đối khớp sổ ghi đầu đăng ký giảng dạy… - Kiểm tra việc đề cương ôn tập, đề kiểm tra chung, đề thi khối lớp xem có với quy định không? phân công giáo viên phản biện đề, rà soát lại đề đáp án, in ấn, giao nộp… đặc biệt phải đảm bảo tính bảo mật cao đề thi học kỳ, đề thi chung - Ngoài nội dung kiểm tra nêu trên, vào nội dung kế hoạch Nhà trường, tổ trưởng chuyên môn kiểm tra công tác khác theo yêu cầu Ban chuyên môn công tác chủ nhiệm lớp, việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, tình hình sử dụng thiết bị thực hành thí nghiệm … Phương pháp kiểm tra: Trước kiểm tra, tổ trưởng chuyên môn cần nắm vững văn đạo, nắm vững chương trình, chuẩn kiến thức kĩ môn học khối lớp - Khi kiểm tra chủ yếu xem xét thực tế công việc cần kiểm tra, có nghe xem báo cáo tham khảo - Khi nhận xét đánh giá, kết luận phải dựa vào qui định, qui chế, cần tránh nhận định chủ quan, đánh giá cảm tính người kiểm tra, phải khách quan, công bằng, phản ánh thực trạng chất lượng công việc kiểm tra - Trước hết, cần thực tốt kỳ kiểm tra nhà trường ấn định, sau tích cực chủ động thực kỳ kiểm tra theo kế hoạch thực tế hoạt động tổ - Phải kết hợp kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất để đánh giá ý thức thực quy chế chuyên môn tổ viên tránh tình trạng có 14 kiểm tra đánh giá, dự đợt thi đua giáo viên lúc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dạy vào lớp quy định - Sau kiểm tra cần thống kê lỗi vi phạm, thiếu sót thông báo trực tiếp đến thành viên tổ văn qua hòm thư điện tử cá nhân Từ kết thu thực tế qua kiểm tra việc thực kế hoạch giúp cho người tổ trưởng chuyên môn có điều chỉnh kế hoạch kịp thời giải nhanh chóng khó khăn trình thực nhiệm vụ chuyên môn Nhà trường III Kết đạt Từ thực việc lập kế hoạch hoạt động biểu mẫu theo dõi kiểm tra đánh vừa trình bày trên, Tôi nhận thấy hoạt động tổ chuyên môn kết dạy học có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt, cụ thể: - Nội dung công việc tổ chuyên môn nhiều, song nhờ có kế hoạch hoạt động cụ thể loại sổ sách, biểu mẫu (như trình bày) nên thuận tiện, đơn giản việc thống kê, lưu trữ nội dung chuyên môn quan trọng liên quan đến dạy học xếp loại công chức, giúp cho lãnh đạo Nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng dạy - học, từ có kế hoạch đạo cho phù hợp - Các giáo viên tổ biết lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng môn, hình thức giảng dạy phong phú nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh qua chất lượng tay nghề giáo viên nâng cao Giáo viên lên lớp có kế hoạch dạy đầy đủ, sử dụng thường xuyên đồ dùng dạy học tối thiểu có danh mục Sở GD-ĐT cấp trường đồ dùng dạy học tự làm Số tiết có ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng nhiều thường xuyên hơn… 15 - Xây dựng nề nếp hoạt động tổ chuyên môn, tạo tính chủ động phát huy sáng tạo hoạt động tổ chuyên môn phù hợp với đặc trưng môn Với cách tổ chức lập kế hoạch thực vậy, kết hoạt động tổ chuyên môn có hiệu rõ rệt Xin nêu vài số liệu tổ chuyên môn Sinh học quản lý năm gần đây: * Về phía giáo viên: Năm học Giáo viên đạt Giáo viên chiến sĩ thi đạt lao động đua sở tiên tiến Giáo viên hoàn thành nhiệm vụ Giáo viên có chuyên môn yếu 02 0 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 * Về phía học sinh: Năm học 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 Khối lớp %Giỏi %Khá Khối 10 Khối 11 Khối 12 Khối 10 Khối 11 Khối 12 Khối 10 Khối 11 Khối 12 2.0 2.6 4.0 3.5 3.0 4.5 3.5 4.5 6.5 14.5 20.4 27.9 16.5 23.4 30.9 16.5 25.5 37.5 %Trung bình %Yếu, 60.5 57.5 59.4 60.2 63.5 58.9 60.5 61.5 53.5 23.0 19.5 8.7 19.8 11.1 5.7 19.5 9.0 2.5 C KẾT LUẬN I Bài học kinh nghiệm Để xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn khả thi, người tổ trưởng chuyên môn cần nắm vững kế hoạch tổng thể năm học Nhà trường 16 tình hình giáo viên học sinh toàn trường Biết rõ lực chuyên môn giáo viên tổ, mặt mạnh hạn chế người, sở tìm cách huy động, khai thác tiềm thành viên tổ việc phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với người Điều thực người tổ trưởng chuyên môn trang bị kiến thức lý luận thực tiễn, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm tiên tiến quản lý tổ chuyên môn để giúp Hiệu trưởng nhà trường điều hành tổ chức thực tốt hoạt động nghiệp vụ sư phạm Nhà trường Công tác quản lý tổ trưởng chuyên môn có vai trò quan trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên ngày trưởng thành trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ Để đạt điều này, Tôi thiết nghĩ cần có quan tâm sâu sát Ban giám hiệu, Ban chuyên môn với nỗ lực thân người tổ trưởng với đoàn kết cao tinh thần trách nhiệm, có tâm với nghề tập thể giáo viên tổ chuyên môn Tất yếu tố kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo động lực cho hoạt động tổ chuyên môn đến chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao dần chất lượng dạy học Nhà trường II Đề xuất, kiến nghị - Xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh mục tiêu hướng tới Nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Muốn vậy, Hiệu trưởng cần phải đạo Ban chuyên môn làm việc phải có kế hoạch tổng thể, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động cách khả thi Cần thống soạn thảo sẵn loại hồ sơ, mẫu biểu cách khoa học để thuận lợi cho giáo viên tổ chuyên môn sử dụng thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá Ban chuyên môn, Ban giám hiệu - Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học công tác quan trọng người làm công tác quản lý; cần tập trung xây dựng kế 17 hoạch hoạt động có nhiều biện pháp phù hợp để kết kiểm tra phản ánh thực chất Từ có giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tổ chuyên môn Trên số kinh nghiệm bước đầu mà đúc rút, thực trình quản lý, đạo hoạt động tổ chuyên môn mang màu sắc chủ quan, chưa hoàn thiện, hạn chế trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn Tôi mong nhận đóng góp ý kiến quí báu thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để ngày hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Mục lục Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài II Phạm vi đề tài .2 III Mục tiêu đề tài B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .3 18 I Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn Sinh học trường THPT Lê Lai .3 Tổ chuyên môn Những thuận lợi khó khăn 2.1 Thuận lợi: .3 2.2 Khó khăn: .4 II Biện pháp thực Xây dựng thực kế hoạch hoạt động 1.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động .5 1.2 Thực kế hoạch hoạt động .7 Xây dựng hệ thống biểu mẫu để theo dõi kiểm tra 2.1 Hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra 2.2 Theo dõi kiểm tra .12 III Kết đạt .15 C KẾT LUẬN .16 I Bài học kinh nghiệm 16 II Đề xuất, kiến nghị 17 Mục lục 18 Phần phụ lục 19 Phần phụ lục (Biểu mẫu số 01) QUI ĐỊNH SỐ CON ĐIỂM KIỂM TRA TỐI THIỂU CỦA CÁC MÔN HỌC TT Môn Khối M Học kì I 15’ 45’ KTHK M Học kì II 15’ 45’ KTHK Ghi 10 11 12 (Biểu mẫu số 02) TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ CHO ĐIỂM KIỂM TRA CÁC MÔN HỌC Môn Khối Số tiết/tuần Tổng hệ số Các điểm kiểm tra Tuần kiểm Tuần vào sổ Tổ trưởng 19 điểm tra CM Điểm trừ cho lần vi phạm Ghi Miệng Miệng 15' lần Điểm Viết lần hệ số Viết lần Kiểm tra học kỳ Điểm hệ số (Biểu mẫu số 03) QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ:………… Năm học 201… – 201… Hình thức vi phạm Hồ sơ Nội dung vi phạm Giáo án Giờ dạy Chế độ KT Chế độ điểm Chế độ báo cáo Hội họp Công tác chủ nhiệm Bị lập BB Nhắc nhở Khiển trách (Biểu mẫu số 04) Tháng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I Tuần Kế hoạch tổ CM Kế hoạch bổ sung 8/2010 01 16/8 – 22/8 02 23/8 - 29/8 (Biểu mẫu số 05) 20 ĐĂNG KÝ THI ĐUA TỔ CHUYÊN MÔN: …………… TT Chỉ tiêu phấn đấu tổ Danh hiệu phấn đấu tổ Lao động tiên tiến xuất sắc Lao động tiên tiến Giáo viên có dạy giỏi cấp trường Giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hiệu trưởng tặng giấy khen Giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GĐ Sở tặng giấy khen Học sinh đạt giải Tỉnh: Tổng số giải Giải nhì (Huy chương bạc) Giải ba (Huy chương đồng) Giải khuyến khích: Viết SKKN Cấp trường Cấp Tỉnh Số Lượng Ghi DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC:…… TT Họ tên Chức vụ Danh hiệu thi đua BK TTgCP BK Bộ GD&ĐT BK GK UBND Giám đốc Sở tỉnh (Biểu mẫu số 06) CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 – 201… Khối Tổng số Giỏi SL % Khá SL % TB SL Yếu % SL % Kém SL % 10 11 12 Tổng CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 201…– 201… 21 Khối Giỏi Tổng số SL % Khá SL TB % SL Yếu % SL % Kém SL % 10 11 12 Tổng (Biểu mẫu số 07) KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VIẾT SKKN VÀ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TT Giáo viên thực Tên SKKN Tên đồ dùng dạy Thời gian Đánh giá học hoàn thành kết (Biểu mẫu số 08) PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK I - NĂM HỌC 201… - 201… Tổ chuyên môn: … (Từ tuần … đến tuần … ) T T Họ tên GV Môn Kiêm Giảng dạy nhiệm lớp Tổng Số tiết thực kiêm dạy nhiệm Tổng TD + KN (Biểu mẫu số 09) DANH SÁCH GIÁO VIÊN XIN NGHỈ VÀ PHÂN CÔNG DẠY THAY Tuần Năm học: 201… - 201… Ngày Giáo viên Môn nghỉ dạy Tiết thứ Nội Giáo viên Tiết Lớp dung phân PPCT dạy công dạy thay Ghi 22 Đi kèm theo mẫu hai loại biểu mẫu là, giấy xin phép nghỉ bàn giao chuyên môn phân công dạy thay: SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường THPT Lê Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP NGHỈ VÀ BÀN GIAO CHUYÊN MÔN Kính gửi: - Ban giám hiệu trường THPT Lê lai - Tổ trưởng chuyên môn Sinh học Tên là: … Giáo viên môn: Xin phép nghỉ bàn giao chuyên môn từ ngày… …tháng……năm ………., đến ngày ……………tháng……… năm… Số buổi xin nghỉ:……………………; Số tiết học:…………………tiết Lý bàn giao chuyên môn:…………………………………………………… Kính mong Ban giám hiệu, Ban chuyên môn, TTCM cho phép nghỉ bố trí giáo viên dạy thay Duyệt Ban giám hiệu Ngày…….tháng… năm….… Giáo viên môn ……….…………………………… …………………………………… …………………………… BÀN GIAO CHUYÊN MÔN Thứ, ngày Buổi Tiết thứ Lớp SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường THPT Lê Lai Tên dạy Tiết theo PPCT Ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÂN CÔNG DẠY THAY TUẦN:…… TỔ CHUYÊN MÔN: SINH HỌC (Từ ngày……tháng… năm…… , đến ngày……….tháng… năm…… ) TTCM phân công dạy thay Đ/C: ………………….…………………………………… 23 Thứ, ngày Tiế Buổ t Môn i thứ Lớp Tiết theo PPC T Tên dạy Giáo viên dạy thay Tổ trưởng chuyên môn (Biểu mẫu số 10) BẢNG THEO DÕI CHẾ ĐỘ HỘI HỌP THÁNG:… Năm học 201… – 201… TT Họ tên Ngày Họp tổ CM Ngày Ngày Ngày Họp khác Ngày Ngày Ngày Cộng (Biểu mẫu số 11) KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ Tháng Nội dung kiểm tra Giáo viên Thành phần Xếp Ghi kiểm tra kiểm tra loại (Biểu mẫu số 12) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ, THAO GIẢNG HỌC KỲ:…… Ngày Họ tên giáo viên Tên giảng Tiết PPCT Tiết thứ Lớp Mục đích thao giảng 24 Ngày Họ tên Tên giảng giáo viên Tiết PPCT Tiết thứ Lớp Mục đích thao giảng (Biểu mẫu số 13) KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Hình thức tổ chức Nội dung Đối tượng tham dự Thời gian Ghi (Biểu mẫu số 14) DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN:…… Khối:…… STT Họ tên Ngày sinh Nơi Lớp Ghi (Biểu mẫu số 15) KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Môn: … GV phụ trách: Buổi Họ tên GV dạy Nội dung dạy (Biểu mẫu số 16) KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH TT Thời gian Môn Khối Nội dung Phương pháp GV Ghi lớp chương trình tiến hành giảng dạy (Biểu mẫu số 17) SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường THPT Lê Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 25 BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN Tổ chuyên môn: Thời gian: Hồi phút, ngày tháng năm …… Địa điểm: ……………………… …… Nội dung: …………………………… TT Họ tên Giáo viên Các loại hồ sơ kiểm tra Đánh giá nhận xét chất lượng loại hồ sơ Xếp loại Ghi (Biểu mẫu số 18) NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ HỒ SƠ CỦA TỪNG GIÁO VIÊN Họ tên: …………… .…….;Giảng dạy môn: .Chủ nhiệm lớp:… Loại hồ sơ Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại) Học kì I Học kì II Giáo án Đăng ký kế hoạch giảng dạy Sổ chủ nhiệm Sổ dự Kế hoạch giảng dạy Sổ điểm cá nhân Sổ tích lũy CM 26 Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại) Học kì I Học kì II Loại hồ sơ Sổ hội họp (Biểu mẫu số 19) KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỒ SƠ CHUYÊN MÔN – HỌC KÌ … TT Xếp loại loại hồ sơ (A,B,C) Sổ Sổ Giáo ĐK Sổ KH TL dự hội Họ tên án KHGD điểm GD CM họp Sổ chủ Tổng nhiệm cộng XL chung (Biểu mẫu số 20) TỔNG HỢP XẾP LOẠI THI ĐUA TT Tháng Họ tên giáo viên 10 11 12 HKI Tháng CN 27 ... chuyên môn: Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra nhằm mang lại hiệu cao công tác quản lý tổ chuyên môn góp phần nâng cao. .. lượng chuyên môn hiệu hoạt động tổ chuyên môn tốt Xây dựng hệ thống biểu mẫu để theo dõi kiểm tra 2.1 Hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra Trong công tác quản lý tổ chuyên môn việc lập mẫu biểu để... 1.2 Thực kế hoạch hoạt động .7 Xây dựng hệ thống biểu mẫu để theo dõi kiểm tra 2.1 Hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra 2.2 Theo dõi kiểm tra .12 III Kết đạt .15 C KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra , Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra ,

Hình ảnh liên quan

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ:………….. Năm học 201… – 201… - Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra

m.

học 201… – 201… Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình thức vi phạm Nội dung vi phạm Điểm trừ cho mỗi lần vi phạm Ghi chú Hồ sơ - Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra

Hình th.

ức vi phạm Nội dung vi phạm Điểm trừ cho mỗi lần vi phạm Ghi chú Hồ sơ Xem tại trang 20 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI CHẾ ĐỘ HỘI HỌP THÁNG:… Năm học 201… – 201… - Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra

m.

học 201… – 201… Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình thức tổ chức Nội dung Đối tượng tham dự Thời gian Ghi chú - Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra

Hình th.

ức tổ chức Nội dung Đối tượng tham dự Thời gian Ghi chú Xem tại trang 25 của tài liệu.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA - Biện pháp nâng cao quản lý tổ chuyên môn thông qua việc xây dựng kế hoạch và hệ thống biểu mẫu theo dõi kiểm tra
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan