0

Đề cương ôn tập Hệ thống tự động

39 206 0
  • Đề cương ôn tập Hệ thống tự động

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 20:03

Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Câu : Hãy trình bày thông số đặc trng Bộ điều tốc vẽ sơ đồ nguyên lý kết cấu Bộ điều tốc đặc tính điều chỉnh Trả lời : Hệ số không đồng tốc độ (speed droop) đặc trng cho khả trì ổn định vòng quay động so với vòng quay cho trớc (vòng quay đặt - setting speed) phụ tải thay đổi giới hạn cho phép = no n1 ( no + n1 ) ì100(%) n1: Vòng quay chế độ toàn tải (100% tải) n0: Vòng quay chế độ không tải (0% tải) N(PS) N(PS) N(PS) 100% 100% 100% >0 =0 no n n1 no n 0 A) Hậu sức căng lò xo bị thay đổi lợng nhỏ tức vòng quay động sau trạng thái cân đợc thiết lập bị sai lệch so với giá trị đặt lợng nhỏ Có thể thay đổi cách thay đổi vị trí điểm B Nếu dịch B phía A giảm thay đổi sức căng lò xo ứng với phụ tải khác giảm Ngợc lại đa B gần C làm tăng Lu Hành nội -6hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Hình 5.3: Đặc tính tĩnh đặc tính cấp nhiên liệu điều chỉnh vòng quay có liên hệ ngợc cứng Bộ điều tốc có liên hệ ngợc phụ cứng có tác động điều chỉnh nhanh mang tính xung tính chất hoạt động liên hệ ngợc theo qui luật tỷ lệ Hình 5.3 biểu thị quy luật thay đổi lợng nhiên liệu cấp Thời gian điều chỉnh điều tốc không thay đổi đợc, loại động lại phải có điều tốc phù hợp Thời gian điều chỉnh điều tốc thay đổi theo tình trạng kỹ thuật điều tốc động cũ dẫn tới trờng hợp thời gian điều chỉnh thời gian tăng tốc động không phù hợp Khi động có khói đen tăng tải vòng quay động lâu trở trạng thái cân Bộ điều tốc có liên hệ ngợc cứng đợc trang bị cho động diesel lai máy phát điện, động diesel lai chân vịt, lai bơm, máy nén, tua bin nớc, tua bin khí Trờng hợp tăng tốc độ đặt điều chỉnh hoạt động tơng tự nhng kết vòng quay động tăng lên ổn định giá trị đặt Trờng hợp phụ tải giảm giảm tốc độ đặt điều chỉnh hoạt động ngợc lại Câu : Sơ đồ nguyên lý kết cấu điều tốc có liên hệ ngợc phụ mềm GiảI thích Nguyên Lý hoạt động , nêu đặc điểm , phạm vi ứng dụng ( TD.9) Trả lời : Sơ đồ nguyên lý kết cấu BĐT có liên hệ ngợc phụ cứng (nh hình vẽ ) Flyweights: cặp văng ly tâm Speeder spring: lò xo tốc độ Adjusting nut: đai ốc điều chỉnh sức căng lò xo tốc độ Thrust bearing: Vòng bi chặn (khớp trợt) Ball head: mâm đỡ văng Driving gear: bánh truyền động từ động Lu Hành nội -7hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Feedback lever: truyền liên hệ ngợc cứng To sump: két sump Oil supply from gear pump: dầu cấp từ bơm Pilot control valve: van trợt điều khiển Pilot control valve bush: xilanh (ống bao) van trợt điều khiển Power piston: piston lực Compensating needle valve: van kim tiết lu Compensating spring: lò xo cấu bù Output shaft: trục điều chỉnh (nối với nhiên liệu) Nguyên Lý hoạt động trạng thái cân (vòng quay động không thay đổi) sức căng lò xo tốc độ cân với lực ly tâm cặp văng tạo ra, khớp trợt đầu bên trái (A) truyền liên hệ ngợc cứng đứng yên vị trí định Van trợt điều khiển đợc trì vị trí che kín cửa dầu vào khỏi xi lanh lực Piston lực đợc giữ vị trí định qui định vị trí nhiên liệu tơng ứng với phụ tải động trạng thái cân lò xo cấu bù trạng thái tự không chịu kéo không chịu nén Trong trờng hợp phụ tải tăng, vòng quay động bị giảm đi, lực ly tâm cặp văng tạo nhỏ sức căng lò xo làm cho khớp trợt bị đẩy xuống kéo theo đầu bên trái (A) truyền liên hệ ngợc cứng xuống vị trí (A) Thanh ABC quay tức thời quanh đầu bên phải (C), điểm (B) xuống vị trí (B) kéo theo van trợt điều khiển xuống Do khoang bên dới xi lanh lực thông với đờng dầu cấp từ bơm khoang phía xilanh lực lại thông két sump Dầu đợc cấp vào khoang phía bên dới xả khoang xilanh lực làm cho piston lực bị đẩy lên kéo trục điều khiển nhiên liệu quay theo chiều tăng lợng nhiên liệu cấp vào động Tác động liên hệ ngợc cứng: piston lực lên đầu (C) truyền liên hệ ngợc cứng lên (C=>C), ABC quay tức thời quanh (A) làm (B) lên (B=>B) Tác động có xu hớng kéo cho van trợt điều khiển trở vị trí che kín cửa dầu (ngợc với tác động giai đoạn trớc) Tác động liên hệ ngợc mềm: piston lực lên dầu phải tiết lu qua van kim tiết lu nên tức thời lò xo bù bị nén lại Lu Hành nội -8hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Một nhiên liệu cấp vào động tăng lên, vòng quay động tăng dần lên, lực li tâm cặp văng tạo tăng dần lên cân với sức căng lò xo, khớp trợt lại đợc đẩy dần lên, đầu A truyền ABC lên (A=>A) Trong lò xo bù trớc bị nén giãn đẩy dầu từ khoang qua van kim tiết lu xuống khoang dới xilanh bù làm cho piston bù chuyển động xuống dới (nghĩa điểm (C) xuống (C=>C)) Tốc độ chuyển động piston bù (tốc độ chuyển động điểm (C)) phụ thuộc vào độ mở van kim tiết lu, vào độ nhớt dầu độ cứng lò xo Nếu tốc độ lên điểm (A) tốc độ xuống điểm (C) phù hợp ABC quay quanh B=B nghĩa van trợt điều khiển đợc trì vị trí đóng kín cửa dầu Piston lực đợc cố định xác lập vị trí nhiên liệu tơng ứng với thay đổi phụ tải Nếu tốc độ chuyển động (A) (C) không phù hợp van trợt điều khiển dao động quanh vị trí cân bằng, trình điều chỉnh lặp lặp lại van trợt đợc định vị vị trí đóng kín cửa dầu Trong trờng hợp vòng quay động bị dao động Trạng thái cân đợc thiết lập van trợt điều khiển che kín cửa dầu ra, vào xilanh lực tức điểm B lại trở điểm B=B=B Vị trí ABC trạng thái cân ABC=ABC Lò xo bù lại trở trạng thái tự không chịu kéo, nén Chỉ có vị trí tơng đối piston xilanh bù thay đổi Trờng hợp tăng tốc độ đặt điều chỉnh hoạt động tơng tự nhng kết vòng quay động tăng lên ổn định giá trị đặt Trờng hợp phụ tải giảm giảm tốc độ đặt điều chỉnh hoạt động ngợc lại Đặc điểm Bộ điều tốc có liên hệ ngợc mềm với cấu trúc kiểu có hệ số không = Thời gian điều chỉnh điều tốc có liên hệ ngợc mềm thay đổi đợc thông qua việc thay đổi độ mở van kim tiết lu Đặc điểm quan trọng loại điều chỉnh trang bị cho động khác mà không cần thay đổi cấu trúc điều tốc động cơ, Lu Hành nội -9hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 điều tốc cũ hiệu chỉnh để phối hợp công tác tốt với Tác động điều tốc để thay đổi lợng nhiên liệu cấp phụ tải thay đổi đợc thực bớc trình điều chỉnh đợc mềm hoá so với điều chỉnh có liên hệ ngợc cứng Bộ điều tốc có liên hệ ngợc mềm đợc trang bị cho động diesel lai chân vịt, lai máy phát điện hoạt động độc lập Câu 10 : Sơ đồ nguyên lý kết cấu điều tốc có liên hệ ngợc phụ tổng hợp GiảI thích Nguyên Lý hoạt động , nêu đặc điểm , phạm vi ứng dụng ( TD.10) Trả lời : Sơ đồ nguyên lý kết cấu điều tốc có liên hệ ngợc phụ tổng hợp Flyweights: cặp văng ly tâm Speeder spring: lò xo tốc độ Adjusting nut: đai ốc điều chỉnh sức căng lò xo tốc độ Thrust bearing: Vòng bi chặn (khớp trợt) Ball head: mâm đỡ văng Driving gear: bánh truyền động từ động Feedback lever: truyền liên hệ ngợc cứng To sump: két sump Oil supply from gear pump: dầu cấp từ bơm Pilot control valve: van trợt điều khiển Pilot control valve bush: xilanh (ống bao) van trợt điều khiển Power piston: piston lực Pivot: khớp quay Compensating needle valve: van kim tiết lu Receiving piston: Piston bù thụ động (bị động) Transmitting piston: piston bù chủ động Compensating spring: lò xo cấu bù Floating lever: truyền tự Output shaft: trục điều chỉnh (nối với nhiên liệu) Nguyên lý hoạt động trạng thái cân (vòng quay động không thay đổi) sức căng lò xo tốc độ cân với lực ly tâm cặp văng tạo ra, khớp trợt đầu (E) truyền tự EFG (floating lever) đứng yên vị trí định Van trợt điều khiển đợc trì vị trí che kín cửa dầu vào xi lanh lực Piston lực đợc giữ vị trí định qui định vị trí nhiên liệu tơng ứng với phụ tải Lu Hành nội - 10 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Sự thay đổi đột ngột phụ tải Sự thay đổi trình cháy Sự thay đổi việc cấp nớc vào NH Sóng gió làm thay đổi mức nớc giả tạo Đờng 1: thay đổi mức nơc Qtt> Qsr Đờng 2: thay đổi mức nớc tăng phụ tải (Bùng sôi sau giảm ngay) Đờng 3: thay đổi mức nớc giảm phụ tải Đờng 4: thay đổi mức nớc tăng nhiên liệu Đờng 5: thay đổi mức nớc tăng lợng cấp Nớc vào nồi Tóm lại: Qua thực nghiệm xét ảnh hởng tông hợp yếu tố ngời ta thấy phụ tải thay đổi ban đầu mực nớc thay đổi chiều với phụ tải sau ngợc lại So sánh điều chỉnh mức nớc sung hai sung : - Với Bộ điều chỉnh xung cấu tạo đơn giản, trì mực nớc nồi không thay đổi không phụ thuộc vào phụ tải, bắt đầu tác động vào van cấp nớc theo hớng không tác động điều chỉnh thuộc loại tác động đổi chiều nên tợng bùng sôi co lai gây hiên tợng mở van nhầm hớng - Với điều chỉnh hai sung cấu tao phức tạp , có tợng bùng sôi co lại có su hớng trở trạng thái cân cách nhanh chóng , hệ số tín hiệu lu lợng đợc tăng nên khả hệ thống để bắt đầu thay đổi lợc nớc cấp theo hớng trạng thái chuyển tiếp đợc cải thiện nhiên tăng hệ số khuyếch đại làm ảnh hởng đến tính ổn định hệ thống hệ số khuyếch đại cao làm cho hệ thống không đạt đựoc tính ổn định Câu23 : Trình bầy phơng pháp tự động điều chỉnh trình cháy buồng đột nồi tàu thuỷ ? Trả lời Thực tế, để điều chỉnh đợc trình cháy với chất lợng cao điều chỉnh cách hợp lý tỷ lệ nhiên liệu không khí Trên sở này, phân loại hệ thống tự động điều chỉnh trình cháy nh sau: - Điều chỉnh theo phơng pháp nối tiếp: không khí theo nhiên liệu nhiên liệu theo không khí - Điều chỉnh theo phơng pháp song song - Điều chỉnh dựa thiết bị tính nhiệt lợng *Đối với phơng pháp điều chỉnh nối tiếp, điều chỉnh áp suất trực tiếp cảm ứng thay đổi phụ tải thông qua thay đổi áp suất sau tác động vào cấu điều chỉnh lợng nhiên liệu cấp lợng không khí cấp Tiếp theo phận cảm ứng đo lợng nhiên liệu cấp lợng không khí cấp Lu Hành nội - 25 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 cho quay ngợc trở lại điều chỉnh nhằm mục đích điều chỉnh cách thích hợp lợng không khí cấp lợng nhiên liệu cấp Trên hình 3.17 cho thấy sơ đồ khối biểu thị phơng pháp điều chỉnh nối tiếp Không khí nồi BDC áp suất Không khí 3.Cơ cấu ĐC nl(kk) Cơ cấu ĐC kk(nl) *Phơng pháp pháp điều chỉnh song song, điều chỉnh áp suấthơi trực tiếp cảm ứng thay đổi phụ tải đồng thời tác động lên hai cấu điều chỉnh: nhiên liệu không khí Sơ đồ khối biểu thị cấu trúc hệ thống điều chỉnh trình cháy theo phơng pháp song song nh thấy hình 3.18 Điều chỉnh trình cháy theo phơng pháp đo nhiệt lợng đợc thực thông qua kiểm tra chất lợng trình cháy nhờ đo đạc lu lợng công tác luôn tỷ lệ với lợng nhiên liệu cấp lợng không khí cấp Hệ thống loại đợc thể sơ đồ hình 3.19 Bộ điều chỉnh loại thờng đợc trang bị cho nồi sử dụng nhiều loại nhiên liệu nồi thiết bị đo nhiệt lợng đo tất loại nhiên liệu đợc sử dụng nồi BDC áp suất 3.Cơ cấu ĐC nl Cơ cấu ĐC kk Hình 3.19 bdc trình cháy theo phơng pháp đo nhiệt lợng Lu Hành nội - 26 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Đề cập đến chất lợng làm việc phơng pháp điều chỉnh, rút số kết luận sau: - Phơng pháp điều chỉnh nối tiếp không khí theo nhiên liệu không đợc sử dụng rộng rãi dới tàu thuỷ trình chuyển tiếp yêu cầu có thay đổi nhiên liệu trớc theo sau thay đổi không khí Vậy nên muốn để có trình cháy hợp lý tốc độ thay đổi nhiên liệu yêu cầu phải xảy từ từ áp dụng hệ thống điều chỉnh loại xảy nguy hiểm nhiên liệu tiếp tục đợc điều chỉnh loại xảy nguy hiểm nhiên liệu tiếp tục đợc cấp không khí nên, đòi hỏi phải trang bị thiết bị ngắt nhiên liệu.ở phơng pháp điều chỉnh nối tiếp nhiên liệu theo không khí, lợng không khí đợc định trớc điều chỉnh áp suất lợng nhiên liệu cấp đợc xác định lợng không khí cấp vào nồi Với cấu tạo nh nên hệ thống loại hoạt động nhạy thực chất có mạch cắt nhiên liệu nên giảm đợc khả tạo hỗn hợp buồng đốt Vì có u điểm nh nêu nên hệ thống đợc sử dụng tơng đối rộng rãi tàu thuỷ - Phơng pháp điều chỉnh song song đợc áp dụng tàu thuỷ lâu Ưu điểm phơng pháp thay đổi đồng thời lợng nhiên liệu cấp lợng không khí cấp, nên tránh đợc tợng tích tụ nhiều hỗn hợp cháy buồn đốt nồi Tuy nhiên hệ thống cần đợc trang bị mạch dừng cấp dầu để ngăn ngừa khả gây cháy nổ khởi động trình vận hành nồi - Phơng pháp điều chỉnh trình cháy dựa sở đo nhiệt lợng tạo đợc nhiều u điểm trình làm việc, nhiên Lu Hành nội - 27 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 hệ thống thờng có cấu tạo tơng đối phức tạp thờng ứng dụng nồi làm việc với nhiều loại nhiên liệu khác Câu : 24 Trình bầy phơng pháp điều chỉnh nhiệt độ nhiệt ? Trả lời : Phơng pháp điều chỉnh nhiệt độ tận dụng nhiệt khí thải số nồi cỡ nhỏ, để làm cho đạt đợc mức nhiệt cần thiết, ngời ta thờng đặt sấy nằm đờng dẫn khí thải Tại đây, đờng dẫn khí thải đợc chia làm hai phần: phần có chứa nhiệt bên phần dẫn khí thải môi trờng đợc điều chỉnh hệ thống van bớm (hình 3.26) 3: Trống nớc 4:Bộ sấy hơI 5: Cánh bứơm 6: Động trợ động 7: Bộ điều chỉnh 8: Phần tử cảm ứng nhiệt Hình 3.26 Nguyên lý hoạt động hệ thống tự động điều chỉnh loại đơn giản Phần tử cảm ứng nhiệt độ nhiệt (8) đo nhiệt độ nhiệt đa tín hiệu đến điều chỉnh (7), sau sinh tác động điều chỉnh đến động trợ động (6) để làm thay đổi vị trí van điều chỉnh cánh bớm (5) Khi nhiệt độ nhiệt tăng, điều chỉnh (7) tác động đến van cánh bớm làm van mở to ra, lợng khí thải qua cửa tăng lên làm giảm lợng khí thải qua bầu nhiệt, nhiệt độ nhiệt giảm Ngợc lại nhiệt độ nhiệt giảm, điều chỉnh đóng bớt van điều chỉnh cánh bớm lợng khí thải qua nhiệt nhiều làm cho nhiệt độ tăng lên Đối với phơng pháp điều chỉnh này, u điểm đợc thể qua: cấu tạo hệ thống đơn giản, tận dụng đợc nhiệt khí thải, tơng đối dễ dàng vận hành Tuy nhiên qua khai thác, hệ thống bộc lộ số nhợc điểm: van điều chỉnh kiểu cánh bớm hay bị h hỏng làm việc điều kiện khắc nghiệt, đờng Lu Hành nội - 28 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 thoát khói nồi đợc chiết tạo cồng kềnh khó khăn việc làm vệ sinh bảo dỡng Điều chỉnh theo phơng pháp trích phần nhiệt cho qua bầu làm mát Theo phơng pháp này, ngời ta cho trích lợng đá nhiệt cho qua bầu làm mát đặt bên trống nớc nồi Sau cho lợng đợc làm mát hoà trộn với nhiệt theo tỷ lệ thích hợp Việc tạo tỷ lệ thích hợp điều chỉnh nhiệt độ nhiệt đảm nhận Nguyên lý cấu tạo hệ thống tự động điều chỉnh theo phơng pháp trích phần cho qua bầu làm mát (trên hình 3.27) Khi phụ tải thay đổi làm cho nhiệt độ nhiệt thay đổi, phần tử cảm ứng (12) cảm ứng đợc, thông qua tay đòn (13) tác động đến van trợt (14) sau áp suất đờng ống dẫn (21) Phụ thuộc vào chênh áp áp suất đờng ống (21) (22) làm cho van (16) giảm cách tơng ứng áp suất công tác đến phận phân phối (19) Khi tua bin chạy tiến, phận phân phối cho không khí công tác đến đờng ống (18) Bằng cách này, áp suất không khí công tác hàm số nhiệt độ nhiệt đo đợc đờng ống dẫn (15) tác động đến van (8) phía màng đàn hồi vào van (9) phía dới màng Khi nồi làm việc phụ tải nhỏ, van (9) đóng lại hoàn toàn, van (8) đợc mở hoàn toàn Trong trờng hợp này, toàn lợng từ phận thứ bầu sấy nhiệt đợc đa đến phận thứ hai Ngợc lại nồi làm việc với phụ tải cao nhất, van (9) mở hoàn toàn lợng nhiệt cho qua bầu làm Lu Hành nội - 29 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 mát đáng kể Các van (8) (9) có diện tích thiết diện cửa mở khác nhau, van (8) có cửa mở lớn so với van (9) Để làm giảm đợc nhiệt độ nhiệt trờng hợp cho tua bin chạy lùi làm việc, phận phân phối (19) đợc nối với đờng dẫn không khí nén (20) có thiết bị điều chỉnh tay quay Khi chuyển sang cho tua bin chạy lùi làm việc, đờng ống dẫn không khí công tác (18) thông qua thiết bị phân phối (19) đợc nối thông với môi trờng bên Điều làm cho van (9) mở hoàn toàn van (8) đợc đóng lại hoàn toàn Nh toàn lợng nồi tạo (khi chạy lùi chạy tiến) qua bầu làm mát (6), đạt đợc giảm nhiệt độ qua nhiệt tới mức cao (điều có lợi cho chạy lùi) Nhợc điểm chủ yếu phơng pháp điều chnhr hậu thay đổi áp suất nhiệt thay đổi tỷ lệ qua bầu làm mát, điều có ảnh hởng đến điều chỉnh trình cháy giống nh phụ tải giảm Ngoài ra, lợng thay đổi qua bầu làm đặt ống - nớc làm ảnh hởng đáng kể đến chế độ cân nhiệt nồi Vậy nên thực tế để loại trừ nhợc điểm này, ngời ta thiết kế bầu làm mát đặt bên nồi đợc làm mát nớc không khí trớc cấp vào nồi Điều chỉnh nhiệt độ nhiệt phơng pháp phun nớc dới dạng sơng vào qua nhiệt Một phơng pháp khác dùng để điều chỉnh nhiệt độ nhiệt phun lợng nớc dới dạng sơng vào dòng nhiệt dẫn tới nơi tiêu thụ Phơng pháp đợc ứng dụng cho trình điều chỉnh nhiệt độ nhiệt không cao (khoảng 4000C) Sơ đồ nguyên lý cấu tạo hệ thống tự động điều chỉnh theo phơng pháp đợc thể hình 3.28 Lu Hành nội - 30 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Hệ thống tự động điều chỉnh thiết bị đo bao: thạch anh (1) đợc gá dầu phía thiết bị đợc gắn vào hai điểm (6 7) cách cố định với đờng ống dẫn công tác Sự rãn nở độ dài đoạn ống từ điểm đến so với chiều dài thạch anh làm lệch vị trí ống phụ thuộc thiết bị điều chỉnh kiểu dòng chảy Thông qua ống phun này, dòng dầu công tác đợc đa đến khoang khoang dới động trợ động (3) Cán piston động trợ động điều chỉnh đóng mở van điều chỉnh (5) lợng nớc đợc phun vào dòng nhiệt Tuỳ phụ thuộc vào độ mở van điều chỉnh (5) đa lợng nớc lớn nhỏ khoảng thời gian định vào dòng nhiệt làm thay đổi đợc nhiệt độ nhiệt Để loại trừ đợc giao động thờng xuyên nấm van (5), mà xuất hậu dịch chuyển van thay đổi nhiệt độ hơi, ngời ta thiết kế thiết bị liên hệ ngợc tác động vào ống phun thông qua dịch chuyển van (5) Thiết bị liên hệ ngợc bao gồm dây xích truyền động (8) liên hệ đến bánh xe (9) đợc nối với "ty" có ren để điều chỉnh vị trí ống phun Độ xác hệ thống tự động điều chỉnh đạt tới độ sai số từ + 30C, ngợc lại điều chỉnh tay độ sai số đến + 200C Câu 25: Nêu chức giải thích sơ đồ khối Hệ thống tự động điềuchỉnh động lai chân vịt biến bớc (TD25) Trả lời Chức : Chức chủ yếu hệ thống đảm bảo cho động hoạt động với mức tiên hao nhiên liệu nhỏ giá trị khác vận tốc tàu ( V1=V2=const ) thông qua việc thay đổi vòng quay động bớc xoắn (H/D) chân vịt cách hợp lý GiảI thích sơ đồ khối a Hệ thống đợc thiết kế để điều khiển chân vịt biến bớc với máy phát đồng trục Tại thiết bị phát tín hiệu hàm H=f(n) mà điều chỉnh vòng quay đặt với giá trị cho trớc n0=const thiết bị tạo tín hiệu H=f(n) chuyển sang đảm bảo chức phối hợp công tác chân vịt biến bớc máy phát đồng trục Lu Hành nội - 31 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 b ??? Câu26: Hãy trình bày sơ đồ khối mạch điều khiển trình đốt nồi hơI phụ tàu thuỷ(TD18): Trả lời: Tự động điều chỉnh trình cháy buồng đốt nồi đợc thực nhờ rơle áp suất (9), mà qua trì áp suất vùng giá trị từ ữ KG/cm2 từ ữ 11KG/cm2 tuỳ phụ thuộc theo yêu cầu thực tế Khi áp suất đạt giá trị 11KG/cm2, rơ le đa tín hiệu đến van điện tử đóng mạch thiết bị rơle thời gian Khi đó, van cấp nhiên liệu đợc đóng lại, nhng động lai quạt gió (1) bơm cấp nhiên liệu (12) đợc trì hoạt động Sau 15 giây kể từ ngừng quy trình cháy, rơle thời gian dừng hoạt động quạt gió bơm cấp nhiên liệu Khi áp suất giảm xuống 7KG/cm2, rơ le áp suất đa tín hiệu đến thiết bị khởi động (13) quạt gió bơm nhiên liệu đồng thời đa tín hiệu cấp nớc nồi đến rơle thời gian Sau 15 giây rơle thời gian đóng mạch phận cao áp (2) van điện từ cấp nhiên liệu (11) Khi hỗn hợp nhiên liệu không khí đợc hình thành, với tia lửa điện đợc phát từ điện cực, trình cháy bắt đầu buồng đốt nồi Khi cháy bắt đầu ổn định rơle quang điện đa tín hiệu đến phận cao áp (2) ngừng cấp điện cho phận trì trình cháy Câu 27: GiảI thích sơ đồ cấu tạo Nguyên Lý hoạt động thống tự động điều chỉnh nhiệt độ hâm nhiên liệu dùng hơI nớc So sánh với hệ thống điều chỉnh thiết bị hâm nhiên liệu điện (TD27) Trả lời sơ đồ cấu tạo ( nh hình vẽ ) Nguyên Lý hoạt động a Giá trị nhiệt độ hâm dầu đợc đặt đai ốc hiệu chỉnh sức căng lò xo (3) , Giả sử nhiệt độ dầu tăng làm áp suất bầu cảm biến nhiệt độ dầu tăng làm cho màng cảm ứng (1) đI xuống đóng dần nấm van (5) làm cho lợng hơI đI vào bầu hâm giảm dần Nhiệt độ dầu khỏi bầu hâm trở nhiệt độ đặt ban đầu Van điều chỉnh nhiệt độ dầu tay đợc dùng van tự động bị cố , lúc ngời khai thác mở nhiều hay độ mở van để có nhiệt độ dầu phù hợp b So sánh với thiết bị hâm nhiên liệu điện :??? Câu28 :GiảI thích sơ đồ hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ nớc làm mát , dầu bôI trơn , không khí tăng áp động Diesel tàu thuỷ Dể đảm bảo hệ thống làm việc tốt trình khai thác lu ý (TD28)? Lu Hành nội - 32 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Trả lời : GiảI thích : Nhiệt độ nớc biển sau bơm (8) đợc trì cách hoà trộn phần nớc biển vào với phần nớc trích qua van TĐĐC nớc biển vào (7) nhiệt độ gió tăng áp đợc điều chỉnh van TĐĐC nhiệt độ KKtăng áp (2), thiết bị cảm biến nhiệt độ cảm biến nhiệt độ không khí tăng áp khỏi sinh hàn (1) để điều chỉnh lu lợng nớc làm mát qua sinh hàn (1) nhiệt độ dầu nhờn tới bôI trơn cho đông nhiệt độ nớc tới làm mát động đợc điều chỉnh van TĐĐC nhiệt độ dầu nhơn, nhiệt độ nớc cách cho lu lợng dầu nhờn nớc qua sinh hàn (4) , (6) nhiều hay it tuỳ theo nhiệt độ đặt Nớc biển sau vào làm mát đợc xả mạn Những lu ý khai thác: Để đảm bảo độ tin cậy, tuổi thọ độ xác điều chỉnh nhiệt độ, phải thực chế độ bảo dỡng sau: - Định kỳ vệ sinh phin lọc không khí - Kiểm tra "phớt" làm kín phần tử thực tra mỡ bôi trơn bạc trợt cần van - Kiểm tra làm việc áp kế, h hỏng làm việc không xác phải thay - Không khí điều khiển phải sạch, khô, áp suất công tác phải đợc trì khoảng 1,4KG/cm2 + 0,1 Nhiệt độ không khí không nên thấp 0C để tránh ngng tụ nớc, đóng băng, ảnh hởng xấu đến hoạt động điều chỉnh - Định kỳ phải kiểm tra làm vệ sinh thiết bị trao nhiệt nh bầu sinh hàn bầu hâm Bên cạnh công việc cần phải làm nh nêu trên, sau lần bảo dỡng thiết bị hệ thống tự động điều chỉnh, cần phải tiến hành điều chỉnh độ nhạy, hiệu chỉnh độ không đồng , hiệu chỉnh động( xem kỹ sách) Câu 29: GiảI thích sơ đồ thuật toán tự động điều chỉnh máy nén khí Máy nén khí đợc lai động điện thờng đợc bảo vệ qua thông số : Trả lời Trong hệ thống tự động điều khiển, đối tợng điều chỉnh cụm động điện lai máy nén thông số điều chỉnh áp suất khí nén Nhằm tự động hoá hoàn toàn trình làm việc máy nén gió, chức hệ thống nh sau: - Duy trì áp suất khí nén khoảng giá trị quy định - Bảo vệ cụm động - máy nén khí bị tải, áp lực dầu, nớc mát vv - Điều khiển theo chơng trình làm việc van xả nớc Lu Hành nội - 33 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 - Trong số trờng hợp hệ thống đợc thiết kế có phận tính thời gian làm việc máy nén phục vụ cho trình bảo dỡng sửa chữa Thuật toán điều khiển hệ thống đợc thể hình 5.3 Hệ thống đợc trang bị phần tử cảm ứng, áp suất không khí nén, cảm ứng dòng chảy nớc làm mát, nhiệt độ nớc làm mát, áp suất dầu bôi trơn vv Điều kiện để khởi động máy nén bao gồm: đầy đủ nớc làm mát, nhiệt độ nớc làm mát thích hợp, trạng thái động điện máy nén bình thờng áp suất chai gió nhỏ áp suất quy định Hệ thống tự động điều khiển loại cho phép máy nén hoạt động theo chu kỳ bao gồm bớc sau đây: Thời gian khoảng 10 giây dùng cho việc xả nớc, máy nén hoạt động nhng không nén Thời gian khoảng 600 giây máy nén hoạt động Trong trờng hợp, điều kiện không đảm bảo, xuất tín hiệu dừng máy nén Máy nén khí đợc lai động điện thờng đợc bảo vệ qua thông số sau áp suất dầu nhờn , nhiệt độ khí nén lu lợng nhiệt độ nớc làm mát , tải động điện,các cố trớc máy nén Câu 30: GiảI thích sơ đồ khối nêu chức hệ thống tự động điều khiển bơm Lacanh buồng máy thiết bị phân ly dầu nớc Các lu ý vận hành hệ thống (TD30) Trả lời: GiảI thích : Hệ thống Lacanh có nhiệm vụ bơm dồn nớc từ đáy tàu hố Lacanh két chứa xả nớc Lacanh qua phân ly , làm dầu mạn tàu để Bơm Lacanh hoạt động tự động công tắc lựa chọn chế độ auto-manual bảng điều khiển phải đặt vị trí auto tín hiệu từ công tắc cảm biến mức nớc kiểu phao đợc đa bảng điều khiển để điều khiển hoạt động bơm Giả sử mức nớc hố Lacanh phía lái cao , bơm tự động hoạt động van hút hố Lacanh phía lái mở Khi mức nớc hố Lacanh giảm xuống thấp bơm tự dừng vanhút hố Lacanh náy đóng lại mức nớc hố Lacanh cao bơm dùng mức nớc tất hố Lacanh đếu giảm tới mức dừng bơm hố Lacanh cạn vanhút đóng lại , van hút hố Lacanh khác đợc bơn hút mở Khi bơm nớc mạn qua thiết bị phân ly dầu nớc thí thiết bị cảm biến dầu nớc liên tục nhận mấu nớc Lu Hành nội - 34 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 xả để kiểm tra nồng độ dậu nớc nhỏ 15ppm van ngả thông theo chiều cho nớc xả nớc=mạn , ngợc lại van ngả cho nớc tuần hoàn két chứa đồng thời đa tín hiệu báo động Lu ý vận hành : Nếu nồng động dầu nớc vợt 15ppm phải vệ sinh thay phin lọc thiết bị phân ly , sử lý gạn lọc dầu két trớc tiếp tục xả nớc tuyệt đối không xả nớc lẫn dầu trực tiếp Câu Sơ đồ chức hệ thông tự động điều chỉnh ( định nghĩa, sơ đồ chức năng, giảI thích phần tử ) Cho ví dụ minh hoạ Trả lời: Định nghĩa : - Hệ thống tự động hệ thống mà bao gồm nhiều phần tử , trang thiết bị có quan hệ mật thiết với sơ đồ chức - Phần tử phản hồi : Là phần tử lấy tín hiệu điểm hệ thống đa phía trớc : a Phần tử phản hồi phần tử lấy tín hiệu cuối đầu đa đa phần tử ban đầu hệ thống b Phần tủ phản hồi phụ lấy tín hiệu bên Lu Hành nội - 35 Cấm chép dới hình thức Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 c Phần tử phản hồi (+) phân lấy tín hiệu mà đầu với tín hiệu vào từ phần tử ban đầu 3.Ví dụ minh hoạ ( Xem ví dụ động Diesel ) Hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay Diesel trực tiếp : Câu2: Trình bầy nguyên tắc điều chỉnh tự động phân tích u nhợc điểm chúng.Cho ví dụ minh hoạ hệ thống tự động tốc độ quay động Diesel hoạt động theo nguyên tắc điều chỉnh theo nguyên tắc điều chỉnh theo độ lệch Trả lời : Các nguyên tắc điều chỉnh tự động - Nguyên tắc điều chỉnh theo độ lệch thông số cần điều chỉnh ( nguyên tắc độ lệch ) :đây hệ thống kín thời gian điều chỉnh lớn độ xác cao tín hiệu điều chỉnh U(t) đợc hình thành từ tín hiệu độ lệch tín hiệu cho trớc X0 tín hiệu liên hệ ngợc - Nguyên tắc điều chỉnh theo tác động nhiễu ( Nguyên tắc bù nhiễu ) : Đây hệ thống hở thời gian tác động nhỏ, độ xác nhỏ phần tử cảm ứng cảm ứng trực tiếp thay đổi phụ tảI động ( Đó nguyên nhân gây phá vỡ trạng tháI cân động ) sau tạo tác động điều chỉnh U(t) để trì giá trị đặt trớc không đổi Với nguyên tắc nh nên điều chỉnh loại thờng có Lu Hành nội - 36 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 trình làm việc nhạy so với điều chỉnh xây dung theo nguyên tắc độ lệch - Nguyên tắc kết hợp ( kết hợp hai nguyên tắc ) gặp thực tế đợc dùng trờng hợp đặc biệt nh động Diesel lai máy phát đồng trục chân vịt biến bớc Ví dụ minh hoạ hệ thống tự động tốc độ quay động Diesel hoạt động theo nguyên tắc điều chỉnh theo nguyên tắc điều chỉnh theo độ lệch Chú ý : Tất động Diesel đợc điều chỉnh vòng quay điều tốc đếu hoạt đông theo nguyên lý Câu : Trình bầy chế độ tĩnh đặc tính tĩnh Hệ thống tự động điều chỉnh Vẽ đặc tính tĩnh hệ thống Hệ thống tự động điều chỉnh để minh hoạ Trả lời : Chế độ tĩnh dặc tính tĩnh Hệ thống tự động điều chỉnh: a Chế độ tĩnh : Là chế độ mà thông số không thay đổi theo thời gian chế độ tĩnh đợc đặc trng thông số : hệ số không đồng đều( ); Hệ số không nhạy () ;Độ phi tuyến() b Đặc tính tĩnh : ng biểu th mi quan h gia tín hiu v tín hiu vo ca phn t h thng trng thái cân bng Đặc tính tĩnh: đặc tính vô sai Lu Hành nội đặc tính hữu sai - 37 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 Đặc tính tĩnh thực tế : đặc tính hữu sai đặc tính vô sai Câu4: Trình bầy chế độ động đặc tính động Hệ thống tự động điều chỉnh Vẽ đặc tính động hệ thống Hệ thống tự động điều chỉnh để minh hoạ Trả lời : Chế độ động đặc tính động Hệ thống tự động điều chỉnh a Chế độ động: Là chế độ mà thông số thay đổi theo thời gian Chế độ động đợc đặc trng thông số sau : Thời gian điều chinh Tđ ; độ lệch động (đ ) b Đặc tính động: ng biểu th mi quan h gia tín hiu v tín hiu vo ca phn t h thng trạng tháI động Câu 5: Trình bầy tính chất tự chỉnh đối tợng điều chỉnh Hãy xác định hệ số Lu Hành nội - 38 hình thức Cấm chép dới Đề cơng ôn tập môn HTTĐ Lớp MKT43 ĐH1 tự chỉnh động Diesel lai chân vịt định bớc nhận xét? Trả lời: Tính chất tự chỉnh :là khả tự ổn định đối tợng điều chỉnh Đợc đặc trng hệ số tự chỉnh Fôđ (Kđ) Kđ hệ số tự chỉnh, đặc trng cho khả tự ổn định vòng quay động Ta có Kđ Fôđ tức Kđ > động có tính tự ổn định cao Kđ < động khả tự ổn định xác đinh hệ số tự chỉnh động Diesel lai chân vịt định bớc Với lợng thoát E1 = Mpt, lợng cấp E2 = Mđ, đại lợng đợc điều chỉnh y = n, áp dụng công thức xác định hệ số tự chỉnh đối tợng điều chỉnh (xem lại giáo trình Cơ sở lý thuyết - phần tử tự động): M pt M d E1 E2 Fđ = = Có Mpt = C.n , N C n.p Mđ = 716,2 e = 716,2 e = K.pe n n 2.n .n = = 60 30 Fđ = (2C.n K.pe) = A.n B Từ giải thích khái niệm vòng quay tối thiểu ổn định động vòng quay nhỏ mà động hoạt động ổn định (có khả tự ổn định vòng quay) Cũng từ thấy động hoạt động gần chế độ vòng quay định mức hệ số tự chỉnh cao, nghĩa động hoạt động ổn định tin cậy Lu Hành nội - 39 hình thức Cấm chép dới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Hệ thống tự động, Đề cương ôn tập Hệ thống tự động,

Hình ảnh liên quan

Hình 5.3: Đặc tính tĩnh và đặc tính cấp nhiên liệu của bộ điều chỉnh vòng quay có liên hệ ngợc cứng - Đề cương ôn tập Hệ thống tự động

Hình 5.3.

Đặc tính tĩnh và đặc tính cấp nhiên liệu của bộ điều chỉnh vòng quay có liên hệ ngợc cứng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3.19 bdc quá trình cháy theo phơng pháp đo nhiệt l- l-ợng - Đề cương ôn tập Hệ thống tự động

Hình 3.19.

bdc quá trình cháy theo phơng pháp đo nhiệt l- l-ợng Xem tại trang 26 của tài liệu.