0

Kinh tế ngầm là một thị trường

8 170 0
  • Kinh tế ngầm là một thị trường

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2017, 22:38

Kinh tế ngầm thị trường Kinh tế ngầm thị trường nơi mà tất hoạt động thương mại tiến hành mà không liên quan đến thuế, luật quy định thương mại Ảnh hưởng kinh tế ngầm 2.1 Ảnh hưởng tiêu cực Khái niệm Kinh tế ngầm để đối sánh với kinh tế thống kê • Kinh tế ngầm có nhiều ảnh hưởng không tốt đến kinh tế như: không tính thuế (ảnh hưởng đến nguồn thu Chính phủ), không tính vào Tổng GDP (ảnh hưởng đến số liệu thống kê), nơi diễn hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, xã hội ốc gia Kinh tế ngầm gồm: hoạt động kinh tế bất hợp pháp hợp pháp (ví dụ: kinh tế gia đình, buôn hàng vỉa hè) buôn bán hàng cấm (ma tuý), buôn lậu, cờ bạc, mại dâm; hoạt động hợp pháp không báo cáo với quan thuế, hoạt động, hành vi thông đồng, móc ngoặc người quản lý với người thừa hành để bớt xén tiền của, tài sản nhà nước, lập quỹ đen, chia nhau, hành vi hối lộ cá nhân tập thể uật ngữ thường gọi underdog, kinh tế bóng, kinh tế song song kinh doanh ma, ợ đen • Kinh tế ngầm không cung cấp thông tin đầy đủ xác để hoạch định sách vĩ mô hợp lý; hiệu lực sách, hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu lực luật pháp hạn chế, chí bị chệch hướng, vô hiệu hóa Trong xã hội đại, kinh tế bao gồm mảng rộng lớn hoạt động kinh tế Nó thường phần nhỏ quốc gia mà kinh tế tự lớn nhất, trở thành tiến lĩnh vực tham nhũng, quy định, giải pháp hạn chế độc quyền hợp pháp hoạt động kinh tế • Kinh tế ngầm làm cho doanh nghiệp sản phẩm giảm lực cạnh tranh tầm quốc gia, khó hội nhập với hoạt động thương mại quốc tế để tận dụng hết hội có nhờ hội nhập, dễ bị khỏi dòng vận động kinh tế quốc tế, trở thành “ngoại vi” Một kinh tế có nguy đẩy quốc gia tụt hậu xa kinh tế so với nước khác, kể nước khu vực Kinh tế ngầm • Tạo môi trường kinh doanh không bình đẳng, không đáng tin cậy, bất lợi cho người kinh doanh trung thực, bất lợi cho khu vực quy Kinh tế ngầm (Underground Economy) phận không tính đến kinh tế, bao gồm hoạt động hợp pháp bất hợp pháp • Tạo nên yếu tố bất ổn, không lường hết rủi ro định đầu tư Những hoạt động hợp pháp coi nằm Bộ phận Kinh tế ngầm giao dịch tiền mặt hoá đơn Những giao dịch thực kiểm soát nhà nước nhằm trốn thuế tránh bị quan kiểm tra phát Ngoài có hoạt động kinh doanh Chính phủ cho phép miễn thuế Kinh tế ngầm không đồng nghĩa với ị trường đen (Chợ đen, việc tiêu thụ hàng hóa trộm cắp) • Không khuyến khích thúc đẩy tính sáng tạo, không khuyến khích đầu tư dài hạn, đầu tư quy mô lớn, đầu tư phát triển nguồn nhân lực… • Hạn chế hội quy mô kinh doanh mối quan hệ góp vốn chủ yếu dựa quan hệ gia đình, họ hàng, thân quen, phát triển đến quy mô lớn để tận dụng lợi quy mô Những hoạt động mua bán bất hợp pháp rõ ràng nằm Bộ phận Kinh tế ngầm; Ví dụ buôn bán thuốc phiện, ma túy, mại dâm, hoạt động cờ bạc… • Tạo dư địa lớn cho công chức nhà nước sách nhiễu, đòi hối lộ lạm dụng quyền lực phục vụ ý đồ, lợi ích cá nhân Các hoạt động Kinh tế ngầm diễn mạnh nước phát triển - nơi mà hệ thống toán qua ngân hàng chưa áp dụng cách phổ biến • Người làm việc Khu vực kinh tế ngầm không bảo hiểm y tế hình thức an sinh xã hội khác Hoạt động Kinh tế ngầm vấn đề Cơ quan uế, Cảnh sát, anh tra quan tâm GIÁ CẢ 2.2 Ảnh hưởng tích cực • Có đến hàng triệu người giới sống nhờ vào công việc lặt vặt mà nhà Kinh tế học thường xếp vào dạng Kinh tế ngầm, hay gọi phi thức Tại nhiều nước phát triển, khu vực ngầm phát triển mạnh • Tại Chợ Giời Hà Nội hay chỗ đó, cần bày vài sản phẩm dịch vụ sửa chữa kiếm sống qua ngày Hình ảnh phổ biến nhiều địa phương Việt Nam Nếu tính theo tiêu chuẩn chung, người buôn bán lặt vặt có thu nhập bèo Nhưng nó, Họ chẳng có • Khu vực Kinh tế ngầm thu nhận nhiều người giúp họ có nguồn thu nhập • Kinh tế ngầm cho phép ốc gia tồn giai đoạn kinh tế suy thoái Diện mạo Kinh tế ngầm • Những hộ kinh doanh nhỏ, thu nhập thấp đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật • Các hộ kinh doanh cá thể không đăng ký kinh doanh Ở Việt Nam, số chiếm lớn, có ước tính đến nửa số hộ kinh doanh cá thể không đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Taxi “dù", xe khách “dù", xe "ôm” trường hợp điển hình loại • Có đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh không theo quy định pháp luật Loại có nhiều dạng như: Kinh doanh ngành, nghề ngành, nghề đăng ký kinh doanh; Không ghi chép báo cáo tất hoạt động kinh doanh, giấu doanh thu, lợi tức; Có thuê lao động không hợp đồng lao động, không đăng ký lao động; Kinh doanh ngành, nghề phải có giấy phép mà không xin phép; V.v… • Kinh doanh ngành, nghề tư nhân không quyền kinh doanh Nguyên nhân hình thành Kinh tế ngầm • Trình độ phát triển thấp kinh tế, tính tự cung tự cấp di sản kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu; • Tâm lý xã hội nhìn chung chưa thiện cảm với người giàu Vì thói quen che giấu giàu có, che giấu thu nhập phổ biến; • Sự giàu lên cách nhanh chóng bị đánh giá thức hay không thức phi pháp, chiếm đoạt công, buôn lậu, trốn thuế; • Ở Việt Nam, vấn đề doanh nghiệp có xu hướng phi thức, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế mã số hải quan Nói cách khác, doanh nghiệp "chính thức" cố giấu phần không nhỏ doanh thu lợi nhuận Các điều tra nghiên cứu gần Ngân hàng ế giới cho thấy luật lệ nhiều, phức tạp, không rõ ràng, lý giải không thống quán quan nhà nước nguyên nhân trước hết tình trạng ngầm phổ biến quy mô lớn hoạt động kinh doanh; • Sự ngầm thuế uế suất loại Việt Nam không cao nhiều so với nhiều nước khác, mức thuế thực tế phải nộp thường cao, người nộp thuế không dự tính số thuế thực tế phải nộp Trên thực tế, quan thuế định khoản chi, mức chi hợp lý, hợp lệ giá tính thuế để khấu trừ mức thu nhập chịu thuế Trong không trường hợp quan thuế ấn định mức thuế loại phải nộp từ đầu kỳ cuối kỳ làm thủ tục giấy tờ "hợp thức hóa" số thuế nộp mà Giá Hàng hóa mua bất hợp pháp hai mức độ tính chất giá cả: • Người mua mua với giá rẻ so với giá thị trường hợp pháp Các nhà cung cấp trả chi phí cho việc sản xuất chi phí cho loại thuế Điều thường trường hợp thị trường ngầm, với hàng hóa thứ bị cắp Bọn tội phạm ăn cắp hàng hóa chúng bán thị trường hợp pháp bảo hành, bảo lãnh, đảm bảo chất lượng… • Người mua phải mua với giá đắt giá thị trường hợp pháp 3 Các sản phẩm khó khăn để thu mua khó khăn để sản xuất ra, gây nguy hiểm cho xử lý hay không hợp pháp để dễ dàng có sẵn, tất mặt pháp tích cực thích taxi, dẫn chứng họ có nhiều khả dụng, thuận tiện, sản phẩm công bằng.[1] • Một số nhóm người nằm hoạt động hợp pháp, chẳng hạn người nhập cư bất hợp pháp, loại trừ cách hiệu từ kinh tế pháp lý vậy, hầu hết hoạt động hàng ngày thực mua hàng việc làm họ thực kinh tế ngầm Nó giúp cho họ trì sống, thị trường ngầm giúp cung cấp cho họ mặt hàng cần thiết Nếu hàng hóa bất hợp pháp, chẳng hạn số chất ma túy, giá báo tăng qua chi phí sản xuất, vận chuyển Chợ đen hình thành gần biên giới, lân cận vùng với phạm vi quyền hạn phủ thể biên giới để kiểm soát có chênh lệch thuế suất, có hàng hóa hợp pháp bên biên giới không hợp pháp phần bên biên giới Sản phẩm hàng hóa thường buôn lậu bao gồm rượu thuốc Tiêu dùng Ở nước phát triển, số ví dụ hoạt động kinh tế ngầm bao gồm: Ngay thị trường ngầm cung cấp hàng hóa với giá thấp giá thị trường hợp pháp hầu hết người tiêu dùng thích mua thị trường hợp pháp 7.1 có thể, vì: • Người tiêu dùng thích tính hợp pháp nhà cung cấp, họ dễ dàng để liên lạc nhà cung cấp chịu trách nhiệm cho lỗi sản phẩm, hàng hóa mà người tiêu dùng mua • Trong số giới hạn thẩm quyền mình, khách hàng bị tính tiền với vi phạm tố tụng hình họ bị biết có tham gia vào kinh tế ngầm, chí người tiêu dùng • Người tiêu dùng cảm thấy nguy bị tổn hại thực giao dịch thị trường ngầm Thương mại hàng hóa dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ giao thông vận tải Chỗ đậu xe taxi, xe buýt, nhà cung cấp dịch vụ giao thông vận tải quy định chặt chẽ độc quyền phủ, thị trường chợ đen thường phát triển để cung cấp dịch vụ vận chuyển phục vụ dịch vụ với giá rẻ cho cộng đồng Ở Hoa Kỳ,một số thành phố hạn chế nhập vào thị trường chỗ đậu xe với hệ thống medallion; là, xe taxi phải nhận giấy phép đặc biệt hiển thị xe hệ thống medallion Điều dẫn đến thị trường hoạt động bất hợp pháp cho xe taxi đời • Người tiêu dùng có ý thức không thích hàng chợ đen 7.2 • Trong số thẩm quyền (chẳng hạn Anh xứ Wales), vật sở hữu người tiêu dùng bị đánh cắp, hàng hóa họ thực chúng để lại dấu vết, họ họ bị đánh cắp Mặc dù thân họ cam kết vi phạm, họ bên trái hàng hóa tiền lãi Điều có nguy làm cho số không thích để mua hàng hóa mà họ nghĩ từ thị trường ngầm, thực tế, đáng (ví dụ, sản phẩm bán xe bán hàng rong) Từ cuối kỷ 19 đầu kỷ 20, nhiều nước bắt đầu có hành động cấm việc tàng trữ giữ để bán sử dụng số loại thuốc ma túy để giải trí, chẳng hạn Hoa Kỳ có chiến tranh chống ma túy.Tuy nhiên nhiều người dân tiếp tục sử dụng ma túy bất hợp pháp, chợ đen tồn để cung cấp chúng Mặc dù có nhiều nỗ lực thi hành luật pháp để ngăn ngừa chúng, nhu cầu cao, cung cấp nhiều lợi nhuận cho tổ chức tội phạm để cung cấp ma túy.Liên Hợp ốc thông báo thị trường bán lẻ, giá trị ma túy bất hợp pháp thu $ 321,6 tỷ USD Ma túy bất hợp pháp Việc thi hành pháp luật cán chuyên trách Tuy nhiên, thị trường ngầm có số mặt tích cực nắm bắt tỷ lệ nhỏ ma túy bất hợp pháp, nhu mình, đặc biệt phủ quy định cản trở cầu loại thuốc ma túy cao ổn định, giá khác xin dịch vụ hợp pháp Ví dụ: thị trường đen tăng lên cách đơn giản để phản ứng lại giảm xuống việc cung cấp có • Không có giấy phép xe taxi Ở Baltimore, lệnh cấm; khuyến khích nhà phân phối nhảy thông báo nhiều người tiêu dùng bất hợp vào thị trường Nhiều loại thuốc legalisation hoạt động THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ thu hút song song ma túy bất hợp pháp thương mại cấm rượu Hoa Kỳ năm 1920 săn bắn động vật lưu giữ nhà, phải đăng ký với địa phương, lực lượng cảnh sát giữ tủ có khóa, khó tìm kiếm Một số người mua chợ đen họ không đáp ứng điều kiện để đăng ký, ví dụ họ bị ghi tiền sử tội phạm vi phạm pháp luật mình, nhiên số lượng nhỏ Trong Vương quốc Anh, bất hợp pháp dùng ma túy, bất hợp pháp để họ có Điều dẫn đến hậu người buôn lậu nuốt chứng chứng minh họ buôn lậu ma túy; có lần thể chúng cam kết tội phạm Trong số thẩm quyền giải quyết, lần thu gom giữ lại hợp pháp vũ khí cổ xưa Đôi họ bị tước vũ khí (trong khả bị cháy); 7.3 Mại dâm chúng không nên hiệu đại, đạt tiêu chuẩn mà họ phép giữ nguyên vẹn Mại dâm hình thức bất hợp pháp pháp luật quy í dụ, blunderbuss hay cannon khó có khả định xử phạt cao hầu hết quốc gia sử dụng cho lái xe shooting toàn giới Những điển hình thành nơi học tập kinh tế ngầm, nhu cầu cao khách hàng, trả tiền tương đối cao, sử dụng 7.5 Rượu thuốc nhiều lao động tay nghề thấp vào làm việc, thu hút liên tục cung cấp cho công nhân Nó thông báo việc buôn lậu thuốc Trong mại dâm tồn hầu hết quốc gia, xe tải chở hàng chênh lệch từ thuế nghiên cứu cho thấy có xu hướng phát triển mạnh thấp đến thuế cao bang Hoa Kỳ quốc gia nghèo lĩnh vực với dẫn đến lợi nhuận lên đến $ triệu.[3] Các tiểu số lượng lớn nam giới tham gia, ví dụ xung quanh bang thuế thấp nói chung tiểu bang có doanh quân sự.[2] nghiệp sản xuất thuốc lá, theo lời Gái mại dâm thị trường nói chung, kinh tế ngầm nói riêng hoạt động bí mật, đàm phán giá hoạt động thông qua ám hiệu từ lóng Ở quốc gia như:Hà Lan, nơi mà mại dâm coi hợp pháp lại có quy định khác, gái mại dâm tồn bất hợp pháp có dịch vụ cung cấp rẻ mà không liên quan cho yêu cầu pháp lý thủ tục như: kiểm tra sức khỏe, tiêu chuẩn chỗ ở,… Trong quốc gia khác như:Nicaragua, nơi mại dâm pháp luật quy định, khách sạn yêu cầu hai bên để xác minh mình, để ngăn ngừa việc tăng trưởng mại dâm trẻ em trích lớn cho việc miễn cưỡng tăng thuế Bắc Carolina cuối đồng ý để nâng cao loại thuế từ cent đến 35 cent cho gói 20 điếu thuốc lá, xa bên mức trung bình quốc gia.[4] NhưngBắc Carolina từ chối làm theo phù hợp với tăng thuế từ bảy cent cho gói (thấp Hoa Kỳ).[5] Một số cán thi hành pháp luật bày tỏ mối quan tâm lợi nhuận từ buôn lậu thuốc dẫn đến tổ chức khủng bố Điều dẫn đến gọi cho Đại hội Hoa Kỳ để can thiệp cách thiết lập bắt buộc tối thiểu thuốc thuế cho tất tiểu bang 7.4 Tại Vương quốc Anh thông báo “27% thuốc 68% số thuốc cuộn họ mua chợ đen”.[6] Vũ khí Các quy định nhiều quốc gia cấm hạn chế cá nhân có quyền sở hữu loại vũ khí Những hạn chế từ nhỏ dao đến súng, chung tất phân loại (ví dụ: caliber, [[vũ khí tự động,…), để nổ ị trường chợ đen cung cấp nhu cầu vũ khí cho có hợp pháp, hợp pháp sau nhận giấy phép phủ liên bang lệ phí Điều có cách từ tay buôn lậu từ quốc gia mà họ mua hợp pháp bị đánh cắp, trộm cắp từ tay nhà sản xuất nước nó, cách sử dụng người tổ chức Trong trường hợp kinh tế ngầm buôn lậu súng, họ đáp ứng yêu cầu người làm súng riêng họ Những mua theo cách bao gồm tội phạm, người muốn sử dụng chúng để tự bảo vệ, thu gom Những nhà cung cấp mặt hàng đường phố quốc gia, nơi có thi hành luật quyền, đặc biệt khu vực Châu Á, thường bán với giá thấp với phim, âm nhạc đĩa CD,các phần mềm máy vi tính chẳng hạn video game, đôi khi, trước tiêu đề thức phát hành Bất có vài trăm đô la kỹ thuật số giống với gốc mà không bị chất lượng; đổi phong cách tiêu dùng DVD, đĩa CD phổ biến rộng rãi thứ có sẵn phần mềm crack Internet hầu hết hình thức chép bảo vệ làm cho công nghệ rẻ dễ làm Ở Anh xứ Wales số loại vũ khí thiết kế để Điều minh chứng khó để giữ quyền 7.6 Phương tiện truyền thông có quyền 7.8 Nhiên liệu thông qua tòa án để chống lại vi phạm thông qua quy định pháp luật, hoạt động phân phối phổ biến rộng rãi; ông chủ lớn Vấn đề phức tạp phổ biến rộng rãi nên khó thực pháp luật quyền, hai phủ nước công chúng lại có tồn lớn cách nghĩ Để ăn cắp xe xem tội phạm hầu hết mắt người dân, để có trái phép âm nhạc hay trò chơi tội phạm.[7] 7.7 Tiền tệ dụng đô la Mỹ, chủ yếu cho lý này, trình gọi đô la hóa Xem ví dụ Ghanaian cedi từ năm 1970 1980 Các đồng peso Cuba chuyển đổi đồng đô la quốc tế Hoa Kỳ hai có lãi suất thị trường đáng kể khác với giá trị ghi mặt Nếu ngoại tệ khó khăn để có bất hợp pháp cho công dân địa phương để thu được, họ phải trả tiền bảo hiểm để thu uế thường quan trọng nhưng, đủ cao, khuyến khích thị trường đen đơn giản trốn thuế, kinh doanh loại tiền tệ thường hợp pháp Tiền riêng thực thương mại thị trường đen Điều xảy một 7.8 Nhiên liệu vài lý do: Trong khu vực EU bất hợp pháp cho cá nhân doanh nghiệp để mua nhiên liệu • Chính phủ đặt mốc tỷ giá loại ngoại nước Châu Âu cho họ sử dụng riêng, tệ số địa phương tự ý cấp loại tiền với loại hàng hoá mà thuế trả cuối tệ khác mà không phản ánh giá thị trường với khách hàng giá trị nơi thực mua hàng • Chính phủ làm cho khó khăn bất hợp pháp cho công dân để sở hữu nhiều hay loại tiền tệ nước • uế phủ trao đổi loại tiền tệ nước với loại ngoại tệ, hai hướng (Ví dụ: người nước phải đóng thuế để mua tiền tệ địa phương, cư dân địa phương phải đóng thuế để mua ngoại tệ) Giữa nước Ireland Bắc Ai-len có thường xuyên có xuất thị trường đen vềxăng diesel[8] [9] Hướng buôn lậu thay đổi tùy thuộc vào thay đổi loại thuế tỷ giá Euro Pound Sterling; thật diesel buôn lậu hướng khác xăng dầu Trong số quốc gia nhiên liệu diesel cho nông nghiệp nước sử dụng phương tiện đánh thuế tỷ lệ thấp nhiều, bạn dùng cho phương tiện khác Điều gọi diesel đỏ, • Tiền tệ loại tiền màu đỏ máu thêm • Các loại tiền tệ thu thập bất hợp pháp phát hiện, sử dụng xe Tuy nhiên, cần phải rửa tiền trước đưa vào sử dụng việc tiết kiệm đủ hấp dẫn để tạo thị trường hợp pháp đen diesel đỏ Trong năm 2007 ước tính £ 350 triệu thu nhập theo cách này.[10] Chính phủ thức thiết lập tỷ lệ trao đổi tiền tệ với loại ngoại tệ khác; điển hình đô la Mỹ Trong đó, thường trao đổi Hình thức tỷ giá thấp giả tạo; là, có thị trường có giá trị tiền tệ thả Nếu kinh tế tốt bất hợp pháp không Các đưa quyền sở hữu ngoại tệ Ví nhìn thấy nhiều người xã hội, đặc biệt nguy hại, dụ công nhân bị trục xuất khỏi nước, bán ngoại chẳng hạn rượu cấm Hoa Kỳ, chợ đen tệ để mua tiền tệ địa phương mức tỷ giá ngoại tệ cao thành công Chợ đen thu lợi nhuận đa mà họ nhận thức dạng hoạt động hợp pháp hay bất hợp pháp, Hơn khi, phủ đặt mốc loại tiền tệ cao Điều có khuynh hướng làm cho loại tiền tệ nước trở thành tiền tệ cho đất nước sở tại, từ dễ dàng cho tất người làm việc khu buôn bán, trao đổi ngoại tệ địa phương Khách du lịch du khách có khuynh hướng để đối phó tiền tệ cứng thay tiền tệ địa phương Toàn đất nước sau chủ yếu kinh doanh thị trường đen Một số quốc gia, làEcuador, bỏ tiền tệ địa phương họ sử vượt khỏi phạm vi nguồn gốc lợi nhuận Một số, ví dụ tranh luận marijuana-thương mại, tranh luận để loại bỏ thị trường cách làm bất hợp pháp sản phẩm hợp pháp Điều sẽ, lần xem: • Giảm bất hợp pháp cashflow, vậy, làm cho hiệu suất khác, có khả gây hại nhiều hơn, khó hoạt động tài • Cho phép chất lượng an toàn kiểm soát 10 VIỆT NAM thương mại hàng hoá, làm giảm tác hại đến người tiêu dùng • Cho phép hàng hoá đánh thuế, cung cấp nguồn thu nhập • Miễn phí lên tòa án thời gian không gian tù tiết kiệm tiền bạc người đóng thuế Ví dụ đại có mạng lưới rộng lớn tình anh em sorortities (và người khác) mà chạy coi đại ngày speakeasies nhà họ, độ tuổi không thích hợp Vì chất câu hỏi, rượu, luật pháp cho người 21, xem xét chi tiết thị trường xám thị trường đen 9.2.2 Hút thuốc Điều có hiệu lực xem tương tự ngày hôm nay, tòa án có lệnh cấm hút thuốc quán bar 9.1 Cuộc chiến tranh nhà hàng Trong tòa án, hút thuốc dễ dàng nảy sinh cho phép hút thuốc pháp luật ị trường chợ đen hầu tồn cấm Trong cảm giác chủ sở hữu thời gian chiến tranh Tiểu bang có tham gia vào thị trường ngầm từ không thiết phải bán chiến tranh với tổng số lớn quy mô lớn, mở thuốc lá, lợi nhuận việc bán hàng rộng chiến tranh thiết phải hạn chế lạm dụng hoá mặt (thường rượu) việc sử dụng nguồn lực cần thiết cho nỗ lực chiến tranh quan trọng với đất nước mình, chẳng hạn Hiện tượng thịnh hành nhiều tòa án thức ăn, xăng, cao su, kim loại,…, thông thường tiểu bang Hoa Kỳ với cấm hút thuốc lá, bao gồm thông qua phân chia lương thực Trong hầu hết California[12][13] , Philadelphia[14] , Utah[15] , Seale[16] , trường hợp, thị trường đen phát triển để cung cấp Ohio[17] , Washington, D.C.[18] hàng hóa phần giá tăng chừng Các phần kiểm soát giá thi hành nhiều quốc gia thời gian Chiến tranh ế giới ứ II khuyến khích hoạt động phổ biến rộng rãi thị trường đen.[11] 9.2 9.2.1 Cấm Hoa Kỳ Rượu Một ví dụ cổ điển việc tạo thị trường màu đen cấm rượu trình năm 1920 Hoa Kỳ Nhiều tổ chức tội phạm cung cấp lợi hội trục lợi kết việc thị trường đen bị cấm sản xuất bán hàng nước giải khát cồn Hầu hết người không nghĩ uống rượu đặc biệt nguy hại người mua người bán cần đối xử thường tội phạm Vì vậy, bất hợp pháp speakeasies đầy khởi sắc, tổ chức như: Mafia tăng trưởng mạnh thông qua hoạt động phân phối thị trường đen rượu Điều kéo dài có xóa cấm Mặc dù cấm năm 1933 kết thúc, nước có ngày hôm số tương đồng với tránh khéo tuổi uống 21 Hoa Kỳ, cao so với nước công nghiệp ba năm phía đa số tuổi gần tất tiểu bang Giống cấm, pháp luật rộng rãi (nhưng bao phủ) không tuân theo Mặc dù xã hội, nguồn cung cấp chiếm cho người uống tuổi vị thành niên, số quầy bar cửa hàng sang phục vụ bán cho người có tuổi vị thành niên, số chí thực đề với cảnh sát địa phương Nhiều trường cao đẳng thị trấn đặc biệt Graffiti, 2008 10 Việt Nam Với kinh tế ngầm chiếm khoảng 15,6% GDP, Việt Nam xếp hạng với nước tiến khu vực châu Á Trung ốc Singapore (13,1% GDP), Nhật Bản (11,3% GDP) Trong đó, khu vực kinh tế ngầm khu vực châu Á có quy mô khoảng 26% GDP Những số liệu ước tính chuyên gia ngân hàng giới đưa tài liệu soạn thảo lĩnh vực thuế Việt Nam.[19] Nhưng chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh hoài nghi số liệu Ngân hàng giới (WB) cho kinh tế ngầm chiếm vào khoảng 30 - 50% GDP, tỷ lệ phải cao gấp đôi so với số mà WB đưa ra.[20] [14] "'Smoke-easys’ ignore the tobacco ban”, Philadelphia Inquirer, 27 tháng năm 2007 11 [18] “Smoke-easies offer cover from puff police; Aficionados just want a place to light up, relax,” e Washington Times, 20 tháng 11 năm 2003 Xem thêm • Chợ xám [17] “smoke-easies, altoid tins, blue moon, janis joplin and vivid imaginations” Yellow Is e Color Blog [20] Tỷ lệ kinh tế ngầm Việt Nam 30% GDP? • Buôn lậu 13 Liên kết Chú thích [1] Feature: A Baltimore Way of Life | 4/21/2004 | Citypaper.com [2] Journal of Political Economy, “A eory of Prostitution” 16 tháng năm 2001 [3] Cigaree Smuggling (washingtonpost.com) [16] “Smokers find refuge in secret nicotine dens”, Sealepi.com, 31 tháng năm 2006 [19] Kinh tế ngầm chiếm 15,6% GDP Việt Nam • Chợ đen 12 [15] “Everyone Head for the Smoke-Easy,” Utah Statesman, 12 tháng 12 năm 2006 Linked to Terrorism [4] North Carolina’s Cigaree Tax Increase Is A Small Step In e Right Direction But Kids and Taxpayers Will Miss Benefits of Greater Increase (Campaign for Tobacco-Free Kids) [5] e Tax Foundation&emdash; State Sales, Gasoline, Cigaree, and Alcohol Tax Rates by State, 2000-2008 [6] Scotish Grocers’ Federation (ngày 25 tháng năm 2009) “"Illegal Cigarees Partnership Must Address All Aspects of Black Market"” Truy cập ngày 23 tháng năm 2009 [7] Charles W Moore “Is music piracy stealing?” Truy cập ngày 15 tháng năm 2009 [8] Tom Peterkin, Ireland Correspondent (31 tháng năm 2006) “IRA fuel smuggling 'drove oil giants to abandon Ulster'” e Daily Telegraph (London) Truy cập 26 tháng năm 2009 [9] “Fuel smuggling down say customs” Belfast: BBC tháng năm 2017 Truy cập 26 tháng năm 2009 [10] “Red diesel abuse costs UK millions” What Car? (Haymarket Group) tháng 11 năm 2007 Truy cập 26 tháng năm 2009 [11] e Home Front London: Imperial War Museum áng năm 1945 ISBN 1-904-897-11-8 [12] “California’s Ban to Clear Smoke Inside Most Bars,” e New York Times, 31 tháng 12 năm 1997 [13] “e Land of Smoke-Easies, $500 Barfs,” e San Francisco Chronicle, 15 tháng năm 1998 • Shadoweconomy.eu Các ấn phẩm nghiên cứu kinh tế ngầm mưu mẹo tránh thuế • Công văn tháng năm 2000 nghị viện Pháp báo cáo việc trở ngại việc kiểm soát ngăn ngừa tội phạm tài hoạt động rửa tiền Châu Âu người Pháp MPs Vincent Peillon Arnaud Montebourg, phần thứ ba “Luxembourg’s political dependency toward the financial sector: the Clearstream affair” (trang 83–111 PDF version) • e Underground Economy from National Center for Policy Analysis (1998) • Going Underground: America’s Shadow Economy by Jim McTague (2005) • e Underground Economy: Global Evidence of Its Size and Impact (1997) • Các Hiệu ứng thị trường đen sử dụng cung cầu • ông tin sản phẩm thị trường đen • Chiến tranh lạnh thị trường đen bí mật 14 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 14 14.1 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh Văn • Kinh tế ngầm Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ng%E1%BA%A7m?oldid=26454354 Người đóng góp: Robbot, JAnDbot, MSBOT, Bình Giang, VolkovBot, SieBot, Qbot, Alexbot, Y Kpia Mlo, Vizu, Luckas-bot, Mặt trời đỏ, Rubinbot, Xqbot, Doanmanhtung.sc, Volga, Ashitagaarusa, Dinhtuydzao, TuHan-Bot, ZéroBot, FoxBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AvocatoBot, AlphamaBot, Undoer undoer, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Én bạc AWB người vô danh 14.2 Hình ảnh • Tập_tin:Tango_style_Wikipedia_Icon.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Tango_style_Wikipedia_ Icon.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: http://mischamajskij.deviantart.com/art/Tango-Wikipedia-logo-icon-95347433 Nghệ sĩ đầu tiên: mischamajskij • Tập_tin:Харьк.наб.л.8_Спекулянт_VizuIMG_3671.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/%D0%A5% D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA.%D0%BD%D0%B0%D0%B1.%D0%BB.8_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1% 8F%D0%BD%D1%82_VizuIMG_3671.JPG Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: V Vizu 14.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... chẳng có • Khu vực Kinh tế ngầm thu nhận nhiều người giúp họ có nguồn thu nhập • Kinh tế ngầm cho phép ốc gia tồn giai đoạn kinh tế suy thoái Diện mạo Kinh tế ngầm • Những hộ kinh doanh nhỏ, thu... phát triển, số ví dụ hoạt động kinh tế ngầm bao gồm: Ngay thị trường ngầm cung cấp hàng hóa với giá thấp giá thị trường hợp pháp hầu hết người tiêu dùng thích mua thị trường hợp pháp 7.1 có thể,... Một số nhóm người nằm hoạt động hợp pháp, chẳng hạn người nhập cư bất hợp pháp, loại trừ cách hiệu từ kinh tế pháp lý vậy, hầu hết hoạt động hàng ngày thực mua hàng việc làm họ thực kinh tế ngầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế ngầm là một thị trường, Kinh tế ngầm là một thị trường, Kinh tế ngầm là một thị trường

Từ khóa liên quan