0

Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

98 2,180 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 57 Phú sông bạch đằng (Bạch Đằng giang phú) Trơng Hán Siêu A-Mục tiêu bài học Giúp Học sinh: 1.Hiểu đợc nội dung cơ bản của bài phú: Hoài niệm và suy ngẫm của tác giả về chiến thắng lịch sử trên sông Bạch Đằng. 2.Nắm đợc những nét đặc sắc của bài Phú. 3.Làm quen và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu một tpvh viết theo thể Phú. B-Phơng tiện thực hiện -SGK, SGV. -Thiết kế bài học. C-Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. D-Tiến trình dạy học. 1.Kiểm tra bài cũ: -Kiến thức về thể Phú, văn học Lý Trần. 2.Giới thiệu bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Tiểu dẫn (HS đọc SGK) -Phần Tiểu dẫn đã trình bày những nội dung cơ bản gì về tác giả, về tác phẩm và thể phú? - GV định hớng: I- Giới thiệu chung 1-Tác giả Trơng Hán Siêu tính tình cơng trực, có học vấn uyên thâm, sinh thời đợc các vua Trần tin cậy, nhân dân kính trọng. Ông từng giữ chức Hàn lâm học sĩ, làm môn khách của Trần Hng Đạo. 2-Tác phẩm. -Tác phẩm của ông hiện còn bốn bài thơ và ba bài văn, trong đó có Phú sông Bạch Đằng- tác phẩm đặc sắc của văn học trung đại VN. -Bối cảnh ra đời và cảm hứng sáng tác của bài Phú: Đợc viết bằng cảm hứng hào hùng và bi tráng; khi tác giả vừa tự hào, hoài niệm, nhớ tiếc anh hùng xa (Nhà Trần có biểu hiện suy thoái) khi du ngoạn Bạch Đằng. -Thể Phú: +Tác phẩm thuộc thể Phú cổ thể, hình thức mợn Chủ khách đối đáp để bày tỏ, diễn đạt nội dung; kết thúc bằng một bài thơ. Kết cấu Phú th- ờng có 3 phần: Mở đầu (thông báo việc giới thiệu n/ vật, nêu lý do sáng tác), nội dung (đối đáp), kết thúc (lời từ biệt của khách). +Loại Phú cổ thể (có trớc đời Đờng, làm lối biền văn hoặc văn xuôi có vần) khác Phú Đờng luật (từ đời Đờng, có vần đối, có luật bằng trắc chặt chẽ). 1 -HS đọc diễn cảm -Nhân vật Khách là ngời Ntn? Trớc cảnh sông nớc Nh/v chú ý đến những cảnh gì? Tâm trạng ra sao? -Tác giả tạo ra nh/v các bô lão nhằm M.đ gì?Các chiến công kì vĩ, các phép miêu tả đợc dùng Ntn? Kết thúc lời ca, vì sao các bô lão lại buồn? II.Phân tích. 1-Đoạn 1: Phần mở đầu: Giới thiệu nhân vật khách. *Nhân vật Khách (cái Tôi tác giả) đợc giới thiệu với những đặc điểm nổi bật về tính cách của một ngời có tâm hồn phóng khoáng, tự do: Nơi có ng- ời đi Mà tráng chí bốn ph ơng vẫn còn tha thiết. Đồng thời, là con ngời ham du ngoạn để tìm hiểu L/s dân tộc. Cách giới thiệu đợc đặt trong không gian rộng lớn, khoáng đạt và bút pháp liệt kê, ngữ điệu trang trọng: -Cách miêu tả phần trớc thiên về khái quát, ớc lệ. -Phần sau: Đa ngời đọc về cảnh thực, là những điều Khách đặc biệt chú ý đến trớc cảnh sông nớc Bạch Đằng (Cửa Đại Than, bến Đông Triều, sông Bạch Đằng, bát ngát sóng kình). Cảnh thực này đợc nhìn mang tính hồi tởng mỗi lúc một cụ thể (Bờ lau san sát, bến lách đìu hiu Sông chìm giáo gãy, gò đầy xơng khô). =>Nhân vật khách tuy có tính chất công thức ở thể Phú, nhng đã đợc tác giả thổi hồn vào thành một con ngời sinh động. Chính là Cái Tôi tác giả - một ngời có cá tính mạnh mẽ đồng thời là một hồn thơ trác việt, một kẻ sĩ nặng lòng trớc thiên nhiên, chiến tích. 2-Đoạn 2: Hình tợng tập thể các bô lão. *Nhân vật các bô lão xuất hiện nh một hô ứng hình ảnh có tính lịch đại nhằm tạo không khí đối đáp tự nhiên, kể cho Khách nghe những trận thủy chiến trớc đây: -Những kỷ niệm đầy tự hào về chiến thắng vĩ đại trên sông BĐ của tớng sĩ nhà Trần: lời kể trang trọng, những kì tích trên sông đợc gợi tả qua cách liệt kê sự kiện trùng điệp (Đây chiến địa phá Hoằng Thao), các hình ảnh đối nhau miêu tả không khí bừng bừng chiến trận (Thuyền bè muôn đội giáo gơm sáng chói); miêu tả thế giằng co quyết liệt (ánh nhật nguyệt chừ sắp đổi). - Đây là thế trận nói chung bao gồm cả thời Ngô Quyền và thời Trần Hng Đạo nổi bật tính chất Th hùng hết sức căng thẳng, vận nớc Ngàn cân treo sợi tóc. Việc lựa chọn các chi tiết, hình ảnh, điển tích đã diễn tả nổi bật sự thất bại thảm hại của quân giặc (Trận Xích Bích, quân Tào tan tác tro bay Trận Hợp Phì, giặc Bồ Kiên hoàn toàn chết trụi). Đó cũng là thủ pháp so sánh, đặt tầm thủy chiến B.đằng ngang những trận đánh 2 Trong niềm tự hào, tác giả khẳng định nhân tố nào quyết định đến thắng lợi của công cuộc giữ nớc? -Hãy chỉ ra và phân tích chất hoành tráng của bài phú? Gv cho Hs tự rút ra. oanh liệt nhất trong L/s Trung Quốc. Khẳng định tài trí vua tôi nhà TRần (Hội nào bằng hội Mạnh Tân: nh vơng s họ Lã - TRận nào bằng trận Duy Thủy: nh quốc sĩ họ Hàn). =>Sông B.Đằng nh bài thơ đậm chất anh hùng ca. Chiến thắng oanh liệt bởi Trời đất cho nơi hiểm trở; cũng nhờ Nhân tài giữ cuộc điện an; nhờ đại vơng coi thế giặc nhàn. Chính vì thế kết thúc đoạn 2, tác giả viết: Đến bên sông chừ ủ mặt Nhớ ngời xa chừ lệ chan. Đây là lời bô lão nói với khách, nhng trớc cảnh sông nớc BĐ, với tính cách và tâm hồn phóng khoáng, Khách vừa cảm phục vừa trở nên sững sờ nhớ tiếc. Tính cách và tâm hồn ấy gặp gỡ niềm hoài niệm của các bô lão chừng nh sở cầu (điều mong muốn) của chính nhân vật khách. 3-Niềm tự hào về non sông hùng vĩ gắn liền với chiến công lịch sử và quan niệm của tác giả về nhân tố quyết định trong công cuộc đánh giặc giữ nớc. (Đoạn 3) -Lời ca của các bô lão: khẳng định sự tồn tại vĩnh hằng của dòng sông và những chiến công hiển hách ở đây, đồng thời khẳng định sự tồn tại vĩnh hằng của chân lý lịch sử: Bất nghĩa thì tiêu vong, anh hùng thì lu danh thiên cổ. -Lời ca của Khách (theo lối liên ngâm): cũng tiếp nối niềm tự hào về non sông hùng vĩ, nhng thể hiện về nhân tố quyết định trong công cuộc đánh giặc giữ nớc không chỉ ở địa thế hiểm trở mà vai trò quan trọng đặc biệt hơn là nhân tố Con ngời đầy tiến bộ (Anh minh hai vị thánh quân). 4-Nghệ thuật *Chất hoành tráng của bài Phú: Cảm hứng L/s, hình tợng dòng sông, quang cảnh chiến trận, điển cố đợc sử dụng, hình tợng tác giả III-Tổng kết: HS đọc ghi nhớ sgk E- Củng cố và Dặn dò: Chuẩn bị học bài Nguyễn Trãi và Bình Ngô đại cáo Ngày soạn: 3 Ngày giảng: Tiết:58 đại cáo bình ngô- Nguyễn Trãi phần một: tác giả A-Mục tiêu bài học Giúp Học sinh: 1.Hiểu đợc Nguyễn Trãi là ngời anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa, nhà t tởng, nhà văn, nhà thơ lớn. 2.Những đóng góp to lớn, nhiều mặt của Nguyễn Trãi đối với văn học dân tộc, cụ thể là văn chính luận, thơ chữ Hán và thơ Nôm. B-Phơng tiện thực hiện -SGK, SGV. -Thiết kế bài học. C-Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. D-Tiến trình dạy học. 1.Kiểm tra bài cũ: -Kiến thức về tác gia Nguyễn Trãi và đoạn trích học bậc THCS. 2.Giới thiệu bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I-Cuộc đời: HS đọc SGK -Cuộc đời NT có những sự kiện quan trọng nào?Phân tích các sự kiện thể hiện con ngời và tầm vóc vĩ đại của ông? HS đọc SGK -Nêu những đóng góp quan trọng của Ng.T cho văn hóa dân tộc? I-Cuộc đời: -Nguyễn Trãi (1380- 1442), hiệu Ưc Trai, quê gốc làng Chi Ngại, huyện Phợng Sơn, lộ Lạng Giang (nay là h. Chí Linh, tỉnh Hải Dơng, sau dời đến làng Ngọc ổi, xã Sơn Nam thợng, h.Th- ợng Phúc (nay là xã Nhị Khê, h.Thờng Tín Hà Tây). -Ông là một ngời uyên bác, toàn đức, toàn tài; có hiếu với cha; vẹn trung với nớc. Tuy ông là con cháu nhà Trần, đỗ đạt thời nhà Hồ, nhng với t t- ởng trung quân đã hăng hái dâng Bình Ngô sách cho Lê Lợi và theo nghĩa quân cho đến ngày toàn thắng. Ông có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Minh. -Ông là ngời chịu oan khiên bậc nhất trong lịch sử Việt Nam (vụ Lệ Chi Viên). II-Sự nghiệp văn học: 1-Tác phẩm của Nguyễn Trãi *Nguyễn Trãi là một tài năng hiếm có. Ông để lại cho nớc nhà một di sản to lớn về các mặt quân sự, văn hóa, văn học. -Tác phẩm chịu nhiều số phận long đong. 25 năm sau khi ông mất, vua Lê Thánh Tông cho su tầm. Đến TK XIX mới đợc khắc in. -Về quân sự và chính trị: tập Quân trung từ mệnh tập, Cáo bình Ngô, 28 bài phú, chiếu, 4 -Phân tích những biểu hiện, cho VD minh họa? -Tại sao nói Ng.T đặt nền móng cho thi ca T.V? HS đọc SGK và tự rút ra biểu, tấu, bi ký, lục -Về lịch sử: Lam Sơn thục lục, Văn bia Vĩnh Lăng -Về địa lý: D địa chí. -Về văn học: tập chữ Hán Ưc Trai thi tập, chữ Nôm : Quốc âm thi tập đánh dấu sự hình thành của nền văn học tiếng Việt. 2-Thơ văn Nguyễn Trãi thấm nhuần t tởng nhân nghĩa, triết lý thế sự và tình yêu thiên nhiên. a-T tởng nhân nghĩa: cơ bản nhất mang nội dung yêu nớc, thơng dân. Đề cao việc yêu ngời, tạo dựng cho ngời, không áp đặt cho ngời. Nguyễn Trãi tiếp thu truyền thống cao đẹp đó, vận dụng tiến bộ vào trong cuộc sống và thơ văn (VD: Bình Ngô ; Cảnh ngày hè ). b-Những suy nghĩ, triết lý về thế sự, nhân sinh. Nguyễn Trãi là nhà thơ có lý tởng sống cao đẹp, hiểu thời thế, biết giữ mình (VD: SGK). c-Nguyễn Trãi là ngời rất mực yêu thiên nhiên, xem thiên nhiên nh bầu bạn (VD: SGK). Đồng thời ông còn là ngời đa tình, thông cảm với mọi rung động tình yêu tuổi trẻ (Cây chuối, Dục Thúy Sơn ). 3-Thơ văn Nguyễn Trãi là đỉnh cao chói lọi trong nên văn học dân tộc. *Nguyễn Trãi là nhà thơ lớn, ngời đặt nền móng cho thi ca viết bằng tiếng Việt. -Là nhà văn chính luận kiệt xuất: ngòi bút sắc sảo, giàu nhân nghĩa, tính chiến đấu. -Thơ chữ Hán là một thế giới thẩm mỹ phong phú, vừa trữ tình, trí tuệ, vừa hào hùng, lãng mạn. -Thơ chữ Nôm: là ngời tiên phong, để lại tập thơ xa nhất và nhiều bài nhất: giàu tính trí tuệ, sâu sắc, trải nghiệm về cuộc đời qua ngòi bút tài hoa. Vận dụng và đa ca dao tục ngữ vào tác phẩm đạt hiệu quả cao, sử dụng sáng tạo thơ Đờng luật (thất ngôn xen lục ngôn). III-Tổng kết: 1-Là ngời toàn đức, toàn tài, yêu nớc thơng dân. 2-Có cống hiến nhiều mặt cho văn hóa, văn học VN. 3-Nhà t tởng sâu sắc, nhân nghĩa, nhân văn, yêu thiên nhiên. 4-Có công đầu đặt nền móng cho thơ ca tiếng Việt. 5-Ông xứng đáng với sự công nhận và tôn vinh của UNESCO: Là Danh nhân văn hóa Thế giới. 5 E-Củng cố và Dặn dò: Chuẩn bị học bài Đại cáo bình Ngô Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết:59,60 đại cáo bình Ngô (bình ngô đại cáo) Nguyễn Trãi Phần hai: Tác phẩm A-Mục tiêu bài học Giúp Học sinh: 1.Hiểu đợc lòng yêu nớc và tinh thần nhân nghĩa là 2 yếu tố quyết định đa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đến thắng lợi vẻ vang. 2.Giá trị nội dung to lớn và giá trị nghệ thuật độc đáo của áng thiên cổ hùng văn: kết hợp sức mạnh lý trí và giá trị biểu cảm của hình tợng nghệ thuật. 3.Làm quen và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu một tpvh viết theo thể Cáo, một tác phẩm văn chính luận thời trung đại. B-Phơng tiện thực hiện -SGK, SGV. -Thiết kế bài học. C-Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. D-Tiến trình dạy học. 1.Kiểm tra bài cũ: -Kiến thức về tác gia Nguyễn Trãi và đoạn trích học bậc THCS. 2.Giới thiệu bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt -Tiểu dẫn SGK (HS đọc) -Giải thích nhan đề? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm? -HS đọc diễn cảm. -Nêu bố cục? Trình bày ý chính của các I-Giới thiệu chung. -Cáo: là thể văn chính trị, thể hiện mệnh lệnh của nhà Vua; nhng Đại cáo lại mang ý nghĩa trọng đại nh bản tuyên ngôn, đợc viết bằng giọng văn hùng biện, lời lẽ đanh thép, lý luận sắc bén, bố cục rõ ràng. Hiểu: Tuyên bố về sự nghiệp đánh dẹp giặc Minh. -Hoàn cảnh ra đời: cuối năm 1427, sau khi dẹp xong giặc Minh, Lê Lợi giao Nguyễn Trãi thay mình tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống xâm lợc: lên án tội ác giặc, kể lại quá trình vợt qua hi sinh, gian khổ, ngợi ca tinh thần nhân nghĩa cao cả và tuyên bố hòa bình, độc lập dân tộc. II.Phân tích *Bố cục:4 đoạn: 6 đoạn? -Nội dung đoạn 1? -Luận điệu của giặc Minh? -So sánh với Nam quốc sơn hà -Nguyễn Trãi đứng trên lập trờng nào để tố cáo âm mu xâm lợc, chủ trơng cai trị của giặc? -Đặc điểm hình tợng Lê Lợi? -Đoạn 1: Nêu t tởng nhân nghĩa và chân lí độc lập dân tộc của Đại Việt. -Đoạn 2: Kể tội ác kẻ thù. -Đoạn 3 : Kể lại diễn biến của cuộc chiến, nêu cao sức mạnh của t tơng nhân nghĩa và sức mạnh của lòng yêu nớc kết tinh thành sức mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn -Đoạn 4: Tuyên bố kháng chiến thắng lợi, rút ra bài học lịch sử. 1. Đoạn 1: - Nguyễn Trãi nêu nguyên lý chính nghĩa làm chỗ dựa, làm căn cứ xác đáng để triển khai toàn bộ nội dung ĐCBN. Trong nguyên lý chính nghĩa có hai nội dung: T tởng nhân nghĩa, chân lý về độc lập và chủ quyền của Đại Việt. - T tởng nhân nghĩa: Phổ biến đợc thời bấy giờ mặc nhiên thừa nhận. Đó là mối quan hệ tốt đẹp ngời ngời trên cơ sở tình thơng và đạo lý. Nhân nghĩa là yên dân, trừ đạo: Tiêu trừ tham tàn bạo ngợc, bảo vệ cuộc sống yên bình của ngời dân. Chúng ta chiến đấu chống xâm lợc là nhân nghĩa. Nguyễn Trãi bóc trần luận điệu nhân nghĩa xảo trá của địch, phân định rạch ròi ta là chính nghĩa giặc là phi nghĩa. - Sau khi nêu t tởng nhân nghĩa, tác giả nêu chân lý khách quan về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nớc Đại Việt. Nố có cơ sở chắc chắn từ thực tiễn lịch sử. Đợc khẳng định qua từ ngữ chỉ tính chất hiển nhiên và lâu đời: Từ trớc, vốn xng, đã lâu, đã chia Nguyễn Trãi đ a ra yếu tố căn bản để xác định độc lập chủ quyền của dân tộc: Cơng vực, lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời, truyền thống lịch sử riêng Thể hiện rõ tự hào dân tộc. 2. Đoạn 2: - Với 12 cặp tứ lục gồm 24 câu, tác giả đã viết nên một bản cáo trạng đanh thép tội ác của giặc Minh với một trình tự lôgíc: vạch trần âm mu xâm lợc, lên án chủ trơng cai trị thâm độc, tố cáo mạnh mẽ những hành động tội ác. - Nguyễn Trãi chỉ rõ âm mu cớp nớc ta của giặc Minh, vạch trần luận điệu bịp bợp phù Trần diệt Hồ của chúng. Việc nhà Hồ cớp ngôi nhà Trần chỉ là một nguyên cớ để giặc Minh thừa cơ xâm lợc. Luận điệu đó cũng là một cách chúng mợn gió bẻ măng. Tác giả vạch rõ âm mu xâm lợc trên lập trờng dân tộc. - Đứng trên lập trờng nhân bản bảo vệ quyền sống con ngời, Nguyễn Trãi tố cáo chủ trơng cai trị thâm độc và tội ác của giặc: diệt chủng, tàn sát ngời dân vô tội, huỷ hoại môi trờng sống Hình t ợng: nớng 7 -Hãy tìm những từ ngữ, h/a để chứng minh cho khí thế quân ta, sự thất bại của kẻ thù? -Thể hiện t tởng và khát vọng gì của dân tộc? dân đen, vùi con đỏ diễn tả tội ác man rợ thời trung cổ. Đối lập lại là hình ảnh kẻ thù khát máu: Thằng há miệng chán - Kết thúc bản cáo trạng bằng hai câu văn đầy hình tợng Độc ác thay sạch mùi tội ác mà trời không dung, đất không tha, ngời lên án. 3. Đoạn 3: - Bản hùng ca về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: hai phần tơng ứng với hai giai đoạn. - Giai đoạn đầu: ý chí tiêu diệt giặc Minh, giải phóng đất nớc của nhân dân ta thể hiện qua ngời anh hùng dân tộc Lê Lợi- Linh hồn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. + Con ngời bình thờng lãnh tụ: xuất thân bình th- ờng căm thù sâu sắc, lý tởng hoài bão lớn, quyết tâm cao. + Qua hình tợng Lê Lợi nói đợc tính chất nhân dân của cuộc khởi nghĩa: Nhân dân bốn cõi một nhà. - Giai đoạn 2: Bản anh hùng ca chiến đấu chiến thắng: + Chiến thắng liên tiếp dồn dập đợc đo bằng sự lớn rộng, kỳ vĩ của thiên nhiên. + Tơng phản rõ rệt hai mảng đen trắng ta - địch. -Việc miêu tả khí thế chiến thắng của ta nh vũ bão cũng chính là thể hiện sự thất bại thảm hại của kẻ thù: Đá núi cũng mòn, nớc sông phải cạn, sạch không kình ngạc, tan tác chim muông, trút sạch lá khô, phá toang đe vỡ -Nguyễn Trãi sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật đặc sắc, nh: liệt kê, đối lập, so sánh tơng phản làm câu văn kể giàu hình ảnh và nhạc điệu. VD: những câu văn tả thất bại kẻ thù kéo dài nh sự thất bại đó còn cha kể hết và không sao kể hết; những câu tả khí thế, chiến thắng của quân ta thờng ngắn gọn, đanh chắc, mạnh mẽ. Câu văn biến hóa, linh hoạt: Vừa hào hùng, vừa tráng ca, vừa gợi cảm. 4. Đoạn 4: - Thể hiện t tởng nhân nghĩa xuyên suốt tác phảm: yêu nớc là an dân, muốn an dân phải trừ bạo, đem lại cuộc sông ấm no cho dân. -Thể hiện khát vọng của dân tộc ta sau chiến thắng: hòa bình, xây dựng nền độc lập, thái bình vững chắc. III-Tổng kết: HS tự rút ra E-Củng cố và Dặn dò: 1-Củng cố: Bài tập: Hãy chứng minh rằng nhân nghĩa là t tởng chiến lợc xuyên suốt bài cáo. 2-Dặn dò: Chuẩn bị bài làm văn. 8 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết:61 tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh A-Mục tiêu bài học Giúp Học sinh: - Nắm những kiến thức cơ bản về tính chuẩn xác, tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. - Bớc đầu vận dụng những kiến thức đã học để viết những văn bản thuyết minh có tính chuẩn xác và hấp dẫn. B-Phơng tiện thực hiện -SGK, SGV. -Thiết kế bài học. C-Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp: Thuyết giảng kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. D-Tiến trình dạy học. 1.Kiểm tra bài cũ: Phân tích đoạn 1 bài Bình Ngô đại cáo. 2.Giới thiệu bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt -Vì sao VBTM phải có tính chuẩn xác? (mục đích thuyết minh) -Vì sao ý kiến không chuẩn xác?. Thiên cổ hùng văn có nghĩa là gì? -Đoạn văn giới thiệu gì về Nguyễn Bỉnh Khiêm? -Tính hấp dẫn là gì? -Vì sao văn bản thuyết minh phải hấp dẫn? -Nêu các biện pháp tạo tính hấp dẫn? I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh. 1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh. - Tính chuẩn xác: là yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất của mọi văn bản thuyết minh. Có chuẩn xác thì VBTM mới cung cấp cho ngời đọc những tri thức chính xác, khoa học và phong phú. - Yêu cầu: + Tìm hiểu thấu đáo đối tợng. + Thu thập phong phú tài liệu, cập nhật tài liệu mới. + Tôn trọng thực tế khách quan, không h cấu phóng đại. 2. Luyện tập: a. Trên cơ sở kiến thức đã học ở lớp 10 có thể rút ra nhận xét: ý kiến không chuấn xác vì lớp 10 không chỉ học riêng VHDG mà còn cả VHTĐ. VHDG lớp 10 cũng không chỉ có ca dao tục ngữ, câu đố mà còn cả sử thi, truyện dân gian b. Hiểu sai khái niệm thiên cổ hùng văn: hùng văn nghìn đời chứ không phải áng văn đợc viết ra từ nghìn năm trớc. c. Không nên sử dụng văn bản đó vì yêu cầu thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong khi đoạn văn không đề cập đến t cánh nhà thơ ở tác giả. II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. 9 -Các phơng pháp thuyết minh đã sử dụng? HS tổng kết dựa vào SGK. HS nhận xét cách phối hợp các loại câu, cách dùng hình ảnh so sánh? 1. Tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của VBTM - Tính hấp dẫn là sự lôi cuốn, gây đợc chú ý, hứng thú của ngời đọc ngời nghe. - Tính hấp dẫn tạo đợc ý nghĩa thực tiễn, tác dụng thiết thực của VBTM. - Những biện pháp tạo tính hấp dẫn: + Khắc phục sự chung chung, mơ hồ bằng cách đa ra những chi tiết, ví dụ cụ thể, sự việc, con số . + Sử dụng biện pháp so sánh (tơng đồng, tơng phản) + Sử dụng kết hợp linh hoạt các kiểu câu dài ngắng. + Phối hợp nhiều loại tri thức để soi dọi đối tợng (văn hoá, lịch sử, địa lý, ) 2. Luyện tập. a. Đa ví dụ cụ thể: Nghiên cứu của đại học y khoa Bailo, Đại học Ilinoi. b. Kể truyền thuyết tạo tính hấp dấn cho văn bản (vẻ li kì huyền ảo) thuyết minh hồ Ba Bể. Việc kể truyền thuyết không làm giảm tính chuẩn xác vì tác giả đã nói rõ đây là cách hiểu của ngời x- a. III. Tổng kết. - Ghi nhớ (SGK). IV. Luyện tập. 1. Phân tích những biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng: - Sử dụng các loại câu: Đơn, ghép, nghi vấn, cảm thán - Hình ảnh so sánh, liên tởng phù hợp (vận dụng nhiều giác quan khác nhau). - Cảm xúc đợc bộc lộ trực tiếp và tự nhiên. 2. Viết một đoạn văn thuyết minh (về một món ăn ngon). Canh cua đồng. - Món ăn dân dã, ngon miệng. - Chế biến nguyên liệu. - Hấp dẫn: + Màu vàng ngậy của gạch cua, màu xanh của hành hoa, rau răm. + Mùi thơm quyến rũ gợi mùi của mùa màng, đất quê ngày vào vụ E- Củng cố và Dặn dò: Chuẩn bị học bài: Tựa Trích diễm thi tập. 10 [...]... bài cũ II-Bài mới I-Đoạn văn thuyết minh ? Thế nào là đoạn văn (hình thức, -Đoạn văn là một phần của văn bản gồm từ 2 câu văn trở nội dung )? lên, thể hiện 1 ý (chủ đề) + Nằm giữa 2 chỗ xuống dòng +Thể hiện 1 chủ đề thống nhất, toàn vẹn +Liên kết chặt chẽ với những đoạn văn trớc và sau nó +Diễn đạt chính xác, trong sáng -Đoạn văn thuyết minh: Là đoạn văn trong VBTM So sánh đoạn văn thuyết minh và +Giống:... tóm tắt văn bản thuyết của văn bản thuyết minh (ví dụ tóm tắt ý cơ bản của phần tiểu dẫn SGK) minh tóm tắt? -Yêu cầu tóm tắt: văn bản ngắn gọn, trình bày chính xác những ý chính của văn bản đợc tóm tắt Tóm tắt phải trung thành với nguyên bản -Hs đọc kĩ văn bản Nhà sàn và trả lời câu hỏi trong SGK GV định hớng: -Các bớc tóm tắt văn bản thuyết minh? II.Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh 1 .Văn bản Nhà... cần đạt - Thế nào là văn bản I.Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh thuyết minh? Vì sao -Văn bản thuyết minh là văn bản thông dụng trong đời sống phải tóm tắt Nó giới thiệu về một danh lam thắng cảnh, một công việc, một tác (HS đọc SGK) giả, tác phẩm -Văn bản thuyết minh cung cấp cho ngời đọc những tri thức khách quan Phơng pháp biểu đạt là giới thiệu, giải thích Ngôn ngữ chính xác, khoa học,... Tiết:72 Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh a-mục đích yêu cầu Giúp học sinh : -Củng cố vững chắc kĩ năng viết đoạn văn đã học, đồng thời thấy đựơc mối liên quan chặt chẽ giữa các kĩ năng đó với kĩ năng lập dàn ý -Vận dụng các kỹ năng đó để viết đợc một đoạn văn thuyết minh có đề tài gần gũi với cuộc vận động hoặc công việc học tập của các em b-phơng pháp phơng tiện SGK, SGV, Giáo án C-cách thức tiến... nữ trong tình yêu và văn học Việt Nam trung đại? hôn nhân Truyện đề cao tinh thần dân tộc, niềm tự hào về nhân tài, văn hoá Việt, đề cao đạo đức nhân hậu, thủy chung, quan điểm sống lánh đục về trong của trí thức ẩn dật 26 II-Phân tích -Hớng dẫn học sinh đọc tác phẩm, -Tóm tắt: sơ đồ hoá nhân vật, sự kiện tóm tắt và chia đoạn 1-Nhân vật Tử Văn ?Nhân vật Tử Văn có tính cách -Tử Văn đựơc giới thiệu theo... thuộc và gần gũi -Đại ý văn bản:giới thiệu ngôi nhà sàn VN về các mặt: nguồn gốc, vật liệu, cấu trúc, công dụng -Bố cục văn bản:3 phần +Mở bài: giới thiệu khái quát về nhà sàn và công dụng của nó +Thân bài: giới thiệu cụ thể các mặt khác nhau của nhà sàn +Kết bài: ý nghĩa sử dụng và ý nghĩa văn hoá du lịch 2.Tóm tắt một văn bản thuyết minh +Xác định yêu cầu tóm tắt + Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt, phân... động của GV và HS -HS đọc Tiểu dẫn- SGK -HS đọc Văn bản -Nêu cách hiểu? -Qđ với ngời hiền tài Ntn? Yêu cầu cần đạt I-Giới thiệu chung 1-Tác giả: -Thân Nhân Trung (1418- 1489), tên chữ: Hậu Phủ, ngời Yên Ninh, Yên Dũng (nay ở Bắc Giang) Đỗ TS năm 1469, hội viên Hội Tao đàn -Ngoài văn bia, còn sáng tác thơ 2-Tác phẩm: -Đây là 1 trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu QTG, nh bài tựa viết năm 1484 thời Hồng... Cùng trình bày 1 sự kiện, miêu tả một sự vật đoạn văn tự sự? +Khác: Đoạn văn thuyết minh tuỳ vào mục đích mà có các phơng pháp thuyết minh thích hợp còn tự sự là kể lại -HS trả lời câu hỏi 3 SGK -Đoạn văn thuyết minh có 3 phần (đầy đủ): mởđoạn, thân đoạn, kết đoạn Nhng cũng có thể gồm 2 phần mở đoạn thân đoạn, thân đoạn kết đoạn -Có thể sắp xếp đoạn văn thuyết minh theo trình tự trên vì 29 nó phù hợp... và gợi những tình cảm thiêng liêng khi con ngời mới chào đời III- Củng cố và Dặn dò: Chuẩn bị học bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh Ngàysoạn Ngày giảng Tiết 76 34 Tóm tắt văn bản thuyết minh A.Mục tiêu bài học Giúp HS: 1 Thấy đợc yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh 2 Nắm đợc cách tóm tắt văn bản thuyết minh B Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế bài học C Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ học... cần trình bày lại bằng lời của mình, chú ý giữ lại những từ, những câu then chốt tiêu biểu cho nội 35 dung văn bản đợc tóm tắt +Đối chiếu với văn bản gốc III.Luyện tập Bài tập 1 a.Đối tợng: Tiểu sử và sự nghiệp nhà thơ Nhật Bản M Ba sô và những đặc điểm của thơ hai-k - Đọc văn bản và b.Bố cục văn bản: 2 đoạn thực hành tóm tắt +Đoạn 1:Tiểu sử và sự nghiệp theo yêu cầu +Đoạn 2: Những đặc điểm về nội . danh nhân văn hóa, nhà t tởng, nhà văn, nhà thơ lớn. 2.Những đóng góp to lớn, nhiều mặt của Nguyễn Trãi đối với văn học dân tộc, cụ thể là văn chính luận,. sai khái niệm thiên cổ hùng văn: hùng văn nghìn đời chứ không phải áng văn đợc viết ra từ nghìn năm trớc. c. Không nên sử dụng văn bản đó vì yêu cầu thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo ăn Ngữ văn lớp 10, Giáo ăn Ngữ văn lớp 10, , Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh., Chữ viết Tiếng Việt Ghi nhớ Giới thiệu chung 1.Tác giả:, Cách thức tiến hành GV nhận xét về bài viết và hớng dẫn học sinh sửa lỗi. Tiến trình dạy học I. Đề bài:, Giới thiệu bài mới Hoạt động GV,HS, Giíi thiƯu bµi míi, Giới thiệu bài mới Hớng dẫn Tìm hiểu chung 1. Vị trí đoạn trích, Luyện tập Bài tập 1: Củng cố và Dặn dò:, Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 1.Tính hình tợng của ngôn ngữ nghệ thuật. Luyện tập, Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung - Vị trí đoạn trích. Khái niệm về lập luận trong văn nghị luận., Giới thiệu bài mới Hoạt động của GV và HS, Cách xây dựng lập luận 1. Xác định luận điểm: Tìm hiểu chung Đọc - hiểu, Mục tiêu bài học Phơng tiện thực hiện Cách thức tiến hành Tiến trình dạy học Hoạt động của GV và HS

Hình ảnh liên quan

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 4 của tài liệu.
GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 21 của tài liệu.
GV tổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 40 của tài liệu.
GV tổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 42 của tài liệu.
GV tổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa đọc, gợi tìm với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa đọc, gợi tìm với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 46 của tài liệu.
GV có thể tổ chức giờ dạy học theo cách: Cho HS đọc, gợi tìm, kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

c.

ó thể tổ chức giờ dạy học theo cách: Cho HS đọc, gợi tìm, kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 65 của tài liệu.
GV tổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức gìơ theo cách kết hợp giữa các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 73 của tài liệu.
nội dung và hình thức của văn bản văn học. A.Mục tiêu bài học - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

n.

ội dung và hình thức của văn bản văn học. A.Mục tiêu bài học Xem tại trang 74 của tài liệu.
thẩm mĩ Ngôn ngữ xây dựng nên hình tợng, hình tợng phải mang tính   thẩm  mĩ.  Văn   chơng  là  nghệ thuật của ngôn từ, là sự  thể hiện giá trị thẩm mĩ của  ngôn ngữ - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

th.

ẩm mĩ Ngôn ngữ xây dựng nên hình tợng, hình tợng phải mang tính thẩm mĩ. Văn chơng là nghệ thuật của ngôn từ, là sự thể hiện giá trị thẩm mĩ của ngôn ngữ Xem tại trang 87 của tài liệu.
Bảng xác định yêu cầu khi sử dụng tiếng việt - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

Bảng x.

ác định yêu cầu khi sử dụng tiếng việt Xem tại trang 88 của tài liệu.
- Phong cách ngôn ngữ sinh họat dùng rất nhiều tình thái từ, phó từ từ  - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

hong.

cách ngôn ngữ sinh họat dùng rất nhiều tình thái từ, phó từ từ Xem tại trang 88 của tài liệu.
ngời nói và ngời nghe. Đây là hình thức sống động, cơ bản, tự nhiên nhất của con  ngời. - Giáo ăn Ngữ văn lớp 10

ng.

ời nói và ngời nghe. Đây là hình thức sống động, cơ bản, tự nhiên nhất của con ngời Xem tại trang 89 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN