0

Việc huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng ở thành phố hồ chí minh nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại địa phương

44 516 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2017, 08:02

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾFULBRIGHTNGUYỄN NGỌC QUỲNH YẾNVIỆC HUY ĐỘNG VỐNPHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNGỞTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH NHÌN TỪKINH NGHIỆMQUỐC TẾVÀ THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG Thành phốHồChí Minh, Tháng8năm 2016 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾFULBRIGHTNGUYỄN NGỌC QUỲNH YẾNVIỆC HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNGỞTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH NHÌN TỪKINH NGHIỆMQUỐC TẾVÀ THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG Chuyên ngành: Chính Sách Công Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS HUỲNH THẾDU Thành phốHồChí Minh, Tháng8năm 2016 iLỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Các đoạn trích dẫn sốliệu sửdụng luận văn dẫn nguồn có độchính xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tếThành phốHồChí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tếFulbright Thành phốHồChí Minh, ngày 30tháng 8năm 2016 Tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến iiLỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Huỳnh ThếDu trực tiếp hướng dẫn thực đềtài Thầy tận tình chia sẻcho kiến thức, kinh nghiệm quý báu lĩnh vực nghiên cứu không ngừng động viên đểtôi có thểhoàn thành luận văn đảm bảo yêu cầu Chương trình Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy, Cô Chương trình giảng dạy Kinh tếFulbright trang bịcho đầy đủkiến thức thông qua giảng Chương trình;xin cảm ơn Anh Trương Minh Hòa, ChịPhạm Hoàng Minh Ngọc hỗtrợtôi vềkỹthuật vàcác thủtục hành trình thực luận văn.Tôi xin cảm ơn lãnh đạo SởTài chính, SởKếhoạch Đầu tư Công ty Đầu tư Tài Nhà nước Thành phốHồChí Minh -nơi công tác hỗtrợ, tạo điều kiện đểtôi tiếp cận, sửdụng nhiều tài liệu, sốliệu quan trọng hữu ích, giúp có thểnghiên cứu hoàn thành Luận văn tiến độ.Cuối cùng, cảm ơn Gia đình, Anh, Chị, Em học viên MPP7, đồng nghiệp Phòng Quản trịNguồn nhân lực Phòng Pháp chếCông ty Đầu tư Tài Nhà nước Thành phốHồChí Minh hỗtrợ, động viên, giúp đỡtrong suốt thời gian tham gia khóa học Chính sách công Chương trình Giảng dạy Kinh tếFulbright Thành phốHồChí Minh, ngày 30 tháng 8năm 2016 Tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến iiiTÓM TẮT Giống tất "thành phố nổi" giới, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)đang phải đối diện với thách thức từyêu cầu phát triển sởhạtầng(CSHT)do trình đô thịhoá đem lại Nhu cầu vốn đểđầu tư phát triển CSHT đáp ứng yêu cầu phát triểncủa TP.HCMrất lớn phương thức huy động vốn chưa đem lại kết kỳ vọng Việc nghiên cứu phương thức tài trợcho CSHT kinh nghiệm huy động vốn nước sẽcó ý nghĩa quan trọng việc giúp TP.HCM nhận diện đầy đủcác nguồn lực, lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp vàtìm giải pháp khảthi đểtriển khai thực hiệu quả.Tác giảluận văn sửdụng lý thuyết kinh tếhọc khu vực công vềphân cấp tài khóa, chuyển giao nguồn lực cấp trung ương địa phương; tài trợnợcủa quyền địa phương; sựtham gia khu vực tư nhân hợp tác công -tư đểphân tích kinh nghiệm thếgiới thực tiễn huy động vốn phát triển CSHT ởViệt Nam TP.HCM Qua đó, khẳng định tầm quan trọng, vai trò nguồn vốn ngân sách nguồn có tính chất tương tựngân sách đầu tư phát triển CSHT; đồng thời phát bất cập công tác huy động vốn phát triển CSHT TP.HCM, gồm có: (i) Các quy định vềphân bổ, điều tiết ngân sách trung ương vàTP.HCM chưa tạo động lực đểphát triển Thành phố; (ii) kỳvọng vào mô hình PPP lớn điều kiện cần thiết đểtriển khai thành công mô hình PPP chưa chuẩn bịđầy đủ; (iii) TP.HCM chưa trao chếphù hợp hệthống quản lý hành chưa đủnăng lực đểtriển khai kỹthuật khai thác giá trịđất đai theo kinh nghiệm thếgiới; (iv) Các định chếtài chuyên biệt chưa có đủthẩm quyền đểphát huy vai trò đạt hiệu quảnhư mong đợi.Luận văn đềxuất sốkhuyến nghịnhằm giúp TP.HCM có thểhuy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển CSHT thời gian tới, quan trọng cần có chếđặc thù vềphân cấp nguồn thu phù hợp với quy mô đô thịlớn cho Thành phốnhằm giúp gia tăng nguồn vốn ngân sách TP.HCM đểđầu tư phát triển CSHT;kiến nghịhoàn thiện khung pháp lý điều kiện cần thiết đểthúc đẩy, nâng cao hiệu quảcủa phương thức huy động vốn phát hành TPCQĐP, hợp tác công –tư, tài trợtừđất đai phát huy vai trò định chếtài trung gian; tháo gỡcác nút thắt thểchếđểtạo điều kiện cho TP.HCM phát triển tương xứng với tiềm năng./ ivMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM TẠ .ii TÓM TẮT ii iDANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼVÀ HỘP ix CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU 11.1.Bối cảnh sách 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4.Đối tượng nghiên cứu 1.5.Phương pháp nghiên cứu khung phân tích .31.6.Cấutrúc luận văn CHƯƠNG 2CƠ SỞLÝ THUYẾT VỀCÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐNPHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNG 2.1.Tổng quan vềCSHT nguồn vốn phát triển CSHT 2.1.1.Khái niệm sởhạtầng 2.1.2.Nguồnvốn phát triển CSHT 52.2.Các phương thức huy động vốn phát triển CSHT 2.2.1.Sửdụng vốn ngân sách 2.2.2.Sựtham gia tư nhân 2.2.3.Các kỹthuật tài trợdựa vào đất đai .10 v2.2.4.Thông qua định chếtài chuyên biệt .10 2.3.Khungphân tích 11 CHƯƠNG 3KINH NGHIỆM THẾGIỚI VỀHUY ĐỘNG VỐNPHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNG 13 3.1.Kinh nghiệm giới triển khai phương thức huy động vốn phát triển CSHT 13 3.1.1.Sử dụng vốn ngân sách 13 3.1.2.Sựtham gia tư nhân .17 3.1.3.Tài trợdựa vào đất đai 19 3.1.4.Thông qua định chếtài chuyên biệt .20 3.2.Nhận xét học rút vềhuy động vốn phát triển CSHT 22 3.2.1.Nguồn vốn từngân sách nguồn tài có tính chất tương tựngân sách nên nguồn tài trợchính yếu đầu tư CSHT 22 3.2.2.Sựtham gia tư nhân tài trợphát triển CSHT nguồn tài bổsung cho phát triển CSHT; nhiên, cần lưu ý đảm bảo điều kiện cần thiết đểcó thểtriển khai PPP thành công 23 3.2.3.Các kỹthuật huy động vốn thông qua khai thác giá trịđất đai có khảnăng trởthành nguồn tài quan trọng tài trợphát triển CSHT, đặc biệt đô thịtăng trưởng nhanh nước phát triển 24 3.2.4.Các định chế chuyên biệt giải pháp bổ sung giúp nâng cao hiệu phương thức huy động vốn kể .24 CHƯƠNG 4THỰC TIỄN HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNG CỦA VIỆT NAMVÀ NHỮNG VẤN ĐỀBẤT CẬP TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂNCƠ SỞHẠTẦNG TẠI THÀNH PHỐHỒCHÍ MINH 25 vi4.1.Thực tiễn huy động vốn phát triển CSHT Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng thời gian qua 25 4.1.1.Tổng quan vềhuy động vốn phát triển CSHT Việt Nam thời gian qua 25 4.1.2.Tổng quan vềtình hình đầu tư CSHT TP.HCM thời gian qua .25 4.2.Những bất cập việc huy động vốn phát triển CSHT TP.HCM thời gian qua 28 4.2.1.Các quy định vềphân bổ, điều tiết ngân sách TP.HCM trung ương, giới hạn trần nợvay CQĐP chưa tạo động lực đểphát triển Thành phố 28 4.2.2.Kỳvọng vào mô hình PPP lớn điều kiện cần thiết đểtriển khai thành công mô hình PPP chưa chuẩn bịđầyđủ; chưa có quy định rõ ràng vềphân cấp nguồn thu từtư nhân hóa .31 4.2.3.TP.HCM chưa trao chếphù hợp hệthống quản lý hành chưa đủnăng lực đểtriển khai kỹthuật khai thác giá trịđất đai theo kinh nghiệm thếgiới, đặc biệt kỹthuật không cần thu hồi đất 32 4.2.4.Các tổchức trung gian đểthúc đẩy huy động vốn phát triển CSHT củaTP.HCM chưa phát huy vai trò kỳvọng 34 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN -ĐỀXUẤT KIẾN NGHỊ 37 5.1.Kết luận .37 5.2.Đềxuất kiến nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 PHỤLỤC 45 CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU 1.1.Bối cảnh sách Đô thịhóa diễn phổbiến toàn thếgiới, đặc biệt thành phốcó quy môtrung bình1của nước phát triển(còn gọi "thành phốmới nổi") trởthành xu hướng tất yếu trình phát triển (Kim, 2016) Giống tất "thành phố nổi" giới, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)đang phải đối diện với vấn đềvà thách thức từyêu cầu phát triểncơ sởhạtầng(CSHT)do trình đô thịhoá đem lại Mặc dù hệthống CSHT TP.HCMđược đánh giá đại bậc cảnước thực tếvẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhu cầu sửdụng người dân, thểhiện qua nhiều vấn đềyếu kém: tình trạng kẹt xe, ngập úng, hạtầng giao thông thiếu đồng bộvà xuống cấp, Đểcải tạo, nâng cấp, xây dựng đồng bộhệthống CSHT đáp ứng nhu cầu thực tếcủa xã hội đảm bảoduy trìtốc độtăng trưởng kinh tếổn định đòi hỏi TP.HCM cầnrất nhiều nguồn lực, nguồn lực tài đóng vai trò quan trọng Ước tính giai đoạn 2016-2020, đểtăng trưởng kinh tếcủa Thành phốđạt bình quân khoảng 8%-8,5%/năm2, dựkiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội Thành phốcần khoảng 1.829.379 tỷđồng, chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) Thành phố, tăng 53,3% so với giai đoạn 2011-2015 (SởKếhoạch Đầu tư, 2016) Trong dài hạn, ước tính đến năm 2030, TP.HCM cần nguồn vốn khoảng triệu tỷđồng (tương đương 44 tỷđô la Mỹ) đểđầu tư CSHTtạo tảng phát triển.Mặc dù sớm nhận thức tầm quan trọng việc phát triển CSHT nỗlực triển khai thửnghiệm nhiều phương thức đểhuy động vốn đầu tư cho CSHT đổi đất lấy hạtầng, hình thành đối tác công -tư (PPP) thông qua QuỹĐầu tư phát triển địa phương (MusilvàPerset, 2015) TP.HCM gặp nhiều khó khăn việc cân đối ngân sách đểđáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạtầng kỹthuật hạtầng xã hội ngày trởnên thiết Thành phố Mặt khác, việc triển khai thực 1Thànhphốcó quy mô trung bình định nghĩa thành phốcó dân sốtrong khoảng từ200.000 đến 10.000.000 dân.2Theo Nghịquyết Đại hội Đảng bộTP.HCMlần thứX, nhiệm kỳ2015-2020 2phương thức huy động vốn đầu tư CSHT Thành phố nhiều bất cập vàgặp sốtrục trặc định.Vì thế, nâng cao hiệu quảđầu tư công, sửdụng nguồn lực có cách tiết kiệm, nghiên cứu triển khai thêm kỹthuật huy động vốn theo kinh nghiệm thếgiới sẽgiúp đáp ứng phần đáng kểnhu cầu vốn đầu tưphát triển CSHT Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng (WB, 2013).Nghiên cứu tài trợ để phát triển CSHT đề tài nước, kể nước phát triển nước phát triển Tùy đặc điểm tình hình quốc gia quanđiểm tác giả mà nghiên cứu phân tích tổng hợp hình thức huy động vốn hay sâu vào loại hình tài trợ cụ thể, đó, hình thức huy động vốn thông qua vay nợ quyền,hợp tác công -tư(PPP)và giải phóng giá trị đất đai phương thức nhiều tác giả quan 27vốn vay ODA chỉđạt khoảng 130.295 tỷđồng, tương đương 32,75% Phần lại chiếm khoảng 67,25% tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng thiếu hụtkinh phí mà quyền kỳvọng sẽbù đắp phương thức PPP "đổi đất lấy hạtầng" Tuy nhiên, thực tếđến nay, phần lớn khoảng thiếu hụt chưa tìm vốn đầu tư dựán nằm danh mục dựán kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP Thành phố.Trong giai đoạn 2016-2020, tông mức đầu tư dưkiên đểthực bốn chương trình đột phá liên quan đến đầu tư xây dưng CSHT giai đoan 2016-2020 theo Nghiquyêt Đai hôi Đang bôThanh phôKhoa X la654.645 tỷđồng, đó, khảnăng thu xếp nguồn tài cho dựán CSHT giai đoạn 2016-2020 273.751 tỷđồng, chỉđáp ứng 41,8% nhu cầu vốn đầu tư Nguồn kinh phí thiếu hụt khoảng 380.894 tỷđồng, quyền TP.HCM hi vọng sẽkêu gọi sựtham gia tư nhân thông qua 52 dưan triển khai theo phương thưc PPP phương thức huy động vốn khác.Bảng 4.2: Nhu cầu vốn đầu tư khảnăng cân đối nguồn vốn ngân sách vay vốn ODA đáp ứng nhu cầu đầu tư CSHT TP.HCM giai đoạn 2016-2020Đơn vịtính: TỷđồngSTTTên dự ánTổng mức đầu tưKhảnăng thu xếp nguồn tài chínhKhoảng thiếu hụt kinh phíNSTPODANSTU1Giảm ùn tắc giao thông315.52537.83272.36779.363125.9622Chống ngập74.3516.96726.7221.78838.8743Giảm ô nhiễm môi trường79.6996.50942.20230.9884Chỉnh trang đô thị 185.070185.070TỔNG CỘNG654.64551.308141.29181.151380.894Nguồn: Tác giảtổng hợp từBáo cáo SởXây dựng SởKếhoạch Đầu tư 28Hình4.1a: So sánh khảnăng cân đối nguồn vốn ngân sách vayvốn ODA đáp ứng nhu cầu đầu tư CSHT TP.HCM giai đoạn 2011-2015 2016-2020Đơn vịtính: TỷđồngHình4.1b: So sánh khảnăng cân đối nguồn vốn ngân sách vay vốn ODA đáp ứng nhu cầu đầu tư CSHT TP.HCM giai đoạn 2011-2015 2016-2020Đơn vịtính: %4.2.Những bất cập việc huy động vốn phát triển CSHT TP.HCM thời gian qua4.2.1.Các quy định vềphân bổ, điều tiết ngân sách TP.HCM trung ương, giới hạn trần nợvay CQĐP chưa tạo động lực đểphát triển Thành phố.* Vềcơ chếphân cấp ngân sách chuyển giao nguồn lực NSTU ngân sách TP.HCM130.295273.751267.522380.8940100.000200.000300.000400.000500.000 600.000700.000Giai đoạn 2011-2015Giai đoạn 2016-2020Mức thiếu hụt kinh phíNguồn ngân sách + ODA33%42%67%58%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Giai đoạn 2011-2015Giai đoạn 2016-2020Thiếu hụtNguồn ngân sách + ODA 29Mặc dù sốthu NSNNtrên địa bàn TP.HCM tăng cao qua năm, đóng góp 30% tổng thu ngân sách cảnước sốthu ngân sách Thành phốđược hưởng không tăng tương ứng, ngược lại ngày giảm tỷlệđiều tiết từtổng sốthu ngân sách địa bàn đểlại cho thành phốngày thấp6(Xem phụlục 2) Theo đó, tỷlệchi đầu tư phát triển so với tổng khoản thu cân đối ngân sách địa bàn TP.HCM bịsụt giảm tương ứng.Bảng 4.3: Tính toán tỷlệchi đầu tư phát triển so với tổng khoản thu cân đối NSNN, Tổng thu NSĐP, Tổng chi NSĐPtrong giai đoạn 2006 -2015Chỉ tiêuNăm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Chi đầu tư phát triển/ Tổng khoản thu cân đối NSNN12,9%12,0%11,2%12,4%10,3%10,9%9,3%7,5%8,5%9,4%Chi đầu tư phát triển/ Tổng thu NSĐP49,6%42,6%48,4%47,7%42,9%52,4%39,8%36,7%40,7%40,0%Chi đầu tư phát triển/ Tổng chi NSĐP53,4%53,8%54,4%48,0%49,4%51,3%42,9%38,2%40,5%46,0%Nguồn: Tác giảtính toán từsốliệu Phụlục 2* Vềvay nợcủa CQĐP-Vềhạn mức vay nợ:Theo quy định hành, NSĐPcấp tỉnh bội chi đểđầu tưcho dựán đầu tưcông trung hạn; bội chi NSĐPcóthểđược tài trợbằng nguồn vay nước từphát hành TPCQĐP vay lại từnguồn Chính phủvay vềcho vay lại khoản vay nước khác theo quy định pháp luật Đối với TP.HCM, khoảnvốnđượchuyđộng6Từ33% năm 2003 giảm 29% giai đoạn 20042006, 26% giai đoạn 2007 -2010 từnăm 2011 đến nay, TP.HCM chỉcòn giữlại 23% 30khôngđượcvượtquá150%vốnđầutưcơbảntrong nước hàng năm NSĐP -Phát hành TPCQĐP: TP.HCM địa phương thí điểm phát hành TPCQĐP/TPĐTtrên cảnước.Từnăm 1994, UBNDTP.HCM đềxuất BộTài cho phép huy động 30 tỷđồng hình thức TPĐT đểtài trợcho dựán đường Nguyễn Tất Thành.Gần 10 năm sau, TP.HCM tiếp tục phát hành TPĐT Kết quảtừnăm 2003 đến hết năm 2015, TP.HCM phát hành thành công 23.851 tỷđồng trái phiếu, phát hành cho ngân sách Thành phốlà 22.311 tỷđồng phát hành cho dựán Khu đô thịmới ThủThiêm (nhằm huy động vốn phục vụcông tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độthực dựán) 1.540 tỷđồng Trong năm qua, Thành phốđều cân đối bốtrí dựtoán ngân sách đểhoàn trảnợgốc, lãi TPCQĐP đầy đủvàđúng hạn (Xem phụlục 3), góp phần làm cho hạn mức tín nhiệm sựhấp dẫn TPCQĐP TP.HCM ngày cao, thu hút nhà đầu tư quan tâm tham gia đợt đấu thầu trái phiếu với lượng giá trịlớn kỳhạn dài hơn.Bên cạnh thành công định,việc huy động vốn thông qua phát hành TPCQĐP tồn 3bất cậplớn,đó là: (1)so với tiềm năng, quy mô đợt phát hành TPCQĐPTP.HCM chưa tương xứng, chưa đáp ứng đầy đủnhu cầu vềvốn cho TP.HCM; (2) công tác lập kếhoạch phát hành TPCQĐP chưa tốt, chưa tính đến chiến lược tổng thểvềphát triển kinh tế-xã hội mục tiêu sách tài địa phương; (3)tính khoản TPCQĐP thấp thịtrường thứcấp chưa phát triển, hình thức trái phiếu chưa thật phong phú, chưa có nhiều loại trái phiếu đại, hấp dẫn nhà đầu tư Chính điều này, tạo sựđơn điệu phát hành lưu thông TPCQĐPTP.HCM nói riêng, TPCQĐP nói chung ởViệt Nam.-Vay lại vốn ODA:TP.HCM làmột địa phương nhận đượcvốnODAđángkểsovớitổngvốntàitrợODAquốctếchoViệtNam (chiếm khoảng25% vốnODAchoViệtNam)8.Ngoàicácdựáncóquymônhỏvàhỗtrợkỹthuậtchonghiêncứu,q uyhoạch,ThànhphốcũngnhậnđượcnguồnvốnlớntàitrợchocácdựánđầutưxâydựngCS HT.7Sốliệu học viên tổng hợp từbáo cáo SởTài TP.HCM.8Theo sốliệu tổng hợp từSởTài TP.HCM, từnăm1993đếnnay,Thànhphốđã vậnđộngvà triểnkhai thựchiện94dựán ODAvớitổnggiátrịtàitrợODAkhoảng115.447,66tỷđồng,trongđóđếnhếtnăm 2014đãhoànthành74dựánvớigiátrịgiảingânvốnODAlà44.363,77tỷđồng(trongđóvốn ODAlà 35.591,50tỷđồngvà vốnđốiứnglà8.772,27tỷđồng) 31Hiện nay, thành phốđang theo dõi 16 dựán triển khai thực với với tổng vốn đầu tư 110.122 tỷđồng, vốn ODA 93.686 tỷđồng, vốn đối ứng 16.436 tỷđồng.Vấn đềbất cập giới hạn trần nợcông cảnước nênhiện nay, việc đềxuất vay lại nguồn vốn ODA từChính phủcủa TP.HCM khó khăn Ngay cảkhi TP.HCM đàm phán thành công với nhà tài trợvềcác khoản vay với nhiều ưu đãi, nhiên, quan Trung ương thường viện nhiều lý vềthủtục đểtừchối việc Chính phủbảo lãnh khoản vay này.Bên cạnh đó, Việt Nam đãtrởthành nước có thu nhâp trung bình, thế, theo lộtrình, tới, Việt Nam sẽkhông đủđiều kiện vay vốn ODA nữa.4.2.2.Kỳvọng vào mô hình PPP lớn điều kiện cần thiết đểtriển khai thành công mô hình PPP chưa chuẩn bịđầy đủ; chưa có quy định rõ ràng vềphân cấp nguồn thu từtư nhân hóa.TP.HCM địa phươngcókinhnghiệmxâydựngvàtriểnkhai dựán PPP so với địa phương khác cảnước Hình thức đầu tư BOT BT Thành phốthực sớmvà chiếm tỷlệ87,5%trong số32 dựán PPPđã hoàn thành triển khai Đây hai hình thức áp dụng nhiều góp phần cải thiện đáng kểhệthống giao thông hạtầng thành phốvới nhiều công trình trọng điểm như: Dựán đại lộNguyễn Văn Linh, dựán Đường Tân Sơn Nhất -Bình Lợi, dựán đường Hộp 4.1:Một sốdựán điển hình triển khai từnguồn vốn ODA TP.HCMTrong thời gian qua, nguồn vốn ODA góp phần đáng kểvào việc triển khai dựán hạtầng trọng điểm Thành phố Trong sốcác dựán ODA đầu tư vào CSHT, dựán giao thông chiếm phần lớn chủyếu tài trợtừnguồn vốn ODA Nhật Bản, WB ADB Một sốdựán điển hình triển khai từnguồn vốn ODA có thểkểđến bao gồm: (1) Dựán đường Xuyên Á ADB tài trợ, với tổng nguồn vốn vay thực dựán khoảng 144,77 triệu USD; (2) Dựán Đại lộĐông Tây từnguồn vốn vay ODA Nhật Bản với tổng kinh phí đầu tư 660 triệu USD; (3) Dựán Vệsinh Môi trường Nhiêu Lộc-ThịNghè WB tài trợ, với tổng vốn vay ODA ưu đãi 166 triệu USD.Nguồn: Viện nghiên cứu phát triển (2010) 32Điện Biên Phủvà đường Hùng Vương, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, tuyến cầu đường Bình Triệu 2, tuyến đường An Sương -An Lạc Mặc dù có sốdựán thành công xu hướng phát triển mô hình PPP tất yếu, nhiên, sựkỳvọngquá lớn vàomô hình PPP sẽgiúp giải toán nguồn vốn đầu tư phát triển CSHT cho TP.HCM thiếu sởvà khó trởthành thực, giai đoạn nay.SởKếhoạch Đầu tưTP.HCMđã lập danh sách 52 dưan kêu gọi đầu tư theo phương thưc PPP giai đoạn 2016-20120 dưkiên triển khai thành công tất cả52 dựán sẽbổsung khoảng 179.660 tyđông cho nhu cầu vốn đầu tư Đây thực sựlà kếhoạch tham vọng, lẽ10 năm trước (2004-2014), TP.HCM chỉmới có tổng cộng 32 dựán đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO, BOO hoàn thành triển khai thực với tổng mức đầu tư khoảng 73.375 tỷđồng Đặc biệt, bối cảnh chưa có khung pháp lý rõ ràng vềPPP; thủtục lựa chọn nhà đầu tư, thực giải phóng mặt phức tạp nhiều thời gian, kinh phí; khu vực công thường bên không đảm bảo thực cam kết nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủquan; chưa cócác chếphân định rủi ro phù hợp mô hình PPP khó có thểtriển khai thuận lợi thành công quy mô lớn.Thực chủtrương tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, TP.HCM đãtriển khai thực cổphần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước UBND TP.HCM chủsởhữu Công tác triển khai, chưa có quy định rõ ràng vềphân cấp nguồn thu từcổphần hóa Nếu TP.HCM tiếp nhận nguồn vốnnày, sẽlà nguồn tài bổsung vào ngân sách giúp TP.HCM cung cấp thêm vốn đểđầu tư phát triển CSHT Thành phố.4.2.3.TP.HCM chưa trao chếphù hợp hệthống quản lý hành chưa đủnăng lực đểtriển khai kỹthuật khai thác giá trịđất đai theo kinh nghiệm thếgiới, đặc biệt kỹthuật không cần thu hồi đất.TP.HCM thực khai thác giá trịđất đai đầu tư phát triển CSHT thông qua ba kỹthuật, là: thu tiền sửdụng đất/ tiền thuê đất, áp dụng mô hình “đổi đất lấy hạtầng” với sựtham gia nhà đầu tư tư nhân thửnghiệm mô hình bán đấu giá đất dôi dư xung quanh dựán 33Tiền thuê đất/tiền sửdụng đất tạo thành nguồn thu lớn cho quyền Thành phố Năm 2010, thu từđất đai chiếm 17% tổng nguồn thu TP.HCM (tức khoảng 510 triệu USD) (Trần Anh Tuấn, 2013) Việc giao/cho thuê đất có thểđược chấp thuận thông qua đàm phán bán đấu giá Theo tổng hợp Phòng Quản lý Ngân sách, SởTài TP.HCM, từkhi thành lập đến nay, Hội đồng đấu giá quyền sửdụng đất TP.HCM tổchức đấu giá thành công 18 khu đất, thu vềhơn 5.000 tỷđồng(Bùi Quỳnh Nhi, 2016).Giá trịđất đai khu vực nội thành TP.HCM cao hấp dẫn nhà đầu tư Do đó, TP.HCM có điều kiệnthuận lợiđểtriển khai phương thức "đổi đất lấy hạtầng" Dựán thực phương thức này, dựán đánh giá thành công theo phương thức "đổi đất lấy hạtầng" tuyến đường Nguyễn Văn Linh Công ty Phú MỹHưng đầu tư đường đổi lại quyền sửdụng 600ha đất mà ngày Khu đô thịPhú MỹHưng.Mô hình bán đấu giá đất dôi dư xung quanh dựánđược vận dụng thành mô hình "bán đấu giá đất mặt tiền" vàđã áp dụngkhá thành côngtại TP.HCM với trường hợp đường Nguyễn Hữu Thọ.Tuy nhiên, TP.HCM khôngcòn nhiều quỹđất ởcác khu vực hấp dẫn nhà đầu tư đểcó thểtiếp tục thực phương thức "đổi đất lấy hạtầng" Trong quyền TP.HCM chưa trao chếđểhuy động vốn thông qua loại thuế/ phí khai thác giá trịgia tăng bất động sản nhờphát triển CSHT 344.2.4.Các tổchức trung gian đểthúc đẩy huy động vốn phát triển CSHT TP.HCM chưa phát huy vai trò kỳvọng.* VềQuỹĐầu tư phát triển địa phươngTP.HCM CQĐPđầu tiên ởViệt Nam thành lập LDIF Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) thừa nhậnlà cờ đầu hệ thống LDIF triển khai đầy đủ chức nhiệm vụ theo quy định đồng thời đơn vị có quy mô tốc độ phát triển nhanh,bền vững nước (WB, 2013).Tháng 02/2010, sựđồng ý vềnguyên tắc ủy quyền Thủtướng Chính phủ, UBND TP.HCM thành lập Công ty Đầu tư Tài nhà nước thành phốHồChí Minh (HFIC) sởtổchức lại HIFU.Trong giai đoạn 2010-2015, tổng mức huy động, cam kết cho vay đồng tài trợcủa tổchức dành cho HFIC 9.026 tỷđồng Trong đó, HFIC trực tiếp huy động 7.501tỷđồng, gấp 2,34 lần giá trịhuy động giai đoạn 2005-2009 Đồng thời, HFIC giải ngân hạn triển khai có hiệu quảcác nguồn vốn ODA theo cam kết với nhà tài trợ Cơ quan phát triển Pháp (AFD)lựa chọn HFIC đối tác cho vay trực tiếp bảo lãnh Chính phủViệt Nam, điều kiện ưu đãi nàykhông làm tăng gánh nặng nợcông HFIC tiếp nhận khoản vay(HFIC, 2015).Tuy nhiên, bên cạnh kết quảnhất định, cảHIFU HFIC chưa huy động nguồn vốn đểđầu tư phát triển CSHT kỳvọng Xét giai đoạn 2010 352015, nguồn vốn HFIC huy động chỉchiếm khoảng 0,75% tổng vốn đầu tư toàn xã hội TP.HCM giai đoạn Trải qua 18 năm hoạt động, tổng vốn huy động HIFU/HFIC chỉđạt xấp xỉ26.926 tỷđồng9 Nếu tính 23.851 tỷđồng TPCQĐP mà HFIC phôi hơp vơi SơTai chinh Thanh phôhuy động côngtrong giai đoạn 2003 đến 2015 tổng nguồn vốn HIFU/HFIC tham gia huy động chỉđạt 50.776 tỷđồng, khiêm tốn so với quy mô kinh tếcủa TP.HCM * Vềmô hình công ty đầu tư phát triển hạtầngTP.HCM có 02 doanh nghiệp hoạt động mạnh lĩnhvực đầu tư phát triển hạtầng, công cụgiúp TP.HCM triển khai thực dựán CSHT trọng điểm Thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênPhát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)và Công ty Cổphần Đầu tư Hạtầng Kỹthuật TP.HCM (CII).CảIPC CII doanh nghiệp đóng góp nguồn thu đáng kểvào ngân sách Thành phố, nhiên, cả02đơn vịvẫn chưaphát huy tốt vai trò tổchức chuyên biệt tham gia huy động vốn đầu tư phát triển CSHT TP.HCM, nguyên nhân chưa trao đủthẩm quyền đểhuy động vốn triển khai thực dựán phát triển hạtầng quy mô lớn.9Tác giảtổng hợp từbáo cáo HIFU HFIC 36Hộp 4.3: Giới thiệu sơ nét vềIPC CII.IPC hình thành từnăm 1989, với mục đích ban đầu đầu tư hình thành khu chếxuất nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội TP.HCM IPC hoạt động chủyếu lĩnh vực xây dựng thực chương trình, dựán đầu tư hạtầng phát triển hạtầng cho khu chếxuất, khu công nghiệp cụm dân cư, khu đô thịmới TP HCM địa phương khác Dấu ấn thành công quan trọng IPC năm qua tham gia đầu tư xây dựng thành công Khu chếxuất Tân Thuận khu đô thịmới Phú MỹHưng Hiện nay, IPC doanh nghiệp đầu đàn TP.HCM việc đầu tư kinh doanh CSHTphục vụcho phát triển kinh tếvà đô thị.CII thành lập vào năm 2001, hoạt động với mô hình công ty cổphần đại chúng.Việc đời CII nhằm mục đích xã hội hoá lĩnh vực đầu tư phát triển CSHTkỹthuật đô thịcủa TP.HCM Đến thời điểm nay, CII đạt sốthành công định, dựán đầu tư có hiệu quảvà theo định hướng phát triển, tập trung vào mảng hoạt động chính, hạtầng giao thông (Dựán Cầu Sài Gòn 2, Cầu Rạch Chiếc ), hạtầng nước (Dựán nhà máy nước BOOThủĐức ) hạtầng bất động sản.Nguồn: Website IPC CII 37CHƯƠNG 5KẾT LUẬN -ĐỀXUẤT KIẾN NGHỊ5.1.Kết luậnĐểTP.HCM phát triển tương xứng với tiềm đáp ứng yêu cầu phát triển tạo động lực thúc đầy phát triển kinh tếcảnước, TP.HCM cần phải có nguồn lực tài đủlớn đểđầu tư phát triển CSHT Đây yêu cầu quan trọngđểgiúp TP.HCM giải "điểm nghẽn" trình phát triển Kinh nghiệm triển khai phương thức huy động vốn phát triển CSHT địa phương quốc gia thếgiới cung cấp nhiều học hữu ích mởra nhiều khảnăng áp dụng kỹthuật tương tựcho TP.HCM Bởi nguồn lực cần đểphát triển CSHT lớn, cần phải có hệthống giải pháp, công cụhuy động vốn từnhiều nguồn khác cảtrong nước, cảkhu vực công khu vực tư Kinh nghiệmởnhiều nước cho thấy nguồnvốn ngân sách nguồn có tính chất ngân sách nguồn tài chủyếu đểđầu tư CSHT giai đoạn đầu phát triển hệthống CSHT đồng bộ, đại.Ngoài ra, phương thức cách thức triển khai khác nên có thểdẫn đến kết quảtrái ngược nhau, có thểthành công ởnơi thất bại ởnơi khác.Chínhquyền TP.HCM động,chủđộng, mạnh dạn thửnghiệm cách thức huy động vốn phát triển CSHT từrất sớm (so với cảnước) đạt sốthành tựu định Vềcơ bản, TP.HCM nghiên cứu triển khaigần đầy đủcác phương thức huy động vốn phát triển CSHT thếgiới Xét vềkhảnăng tiếp cận nguồn vốn, có thểthấy nỗlực TP.HCM thời gian qua giúp TP.HCM huy động nguồn lực không nhỏđểđầu tư phát triển CSHT, nhờđó góp phần cải thiện chất lượng dịch vụcông mỹquan đô thịcủa Thành phố.Tuy nhiên, với hệthống quy định pháp luật áp dụng chung cho cảnước nhưngkhông phù hợp với điều kiện TP.HCM, kết hợp với sốyếu tốchủquan khác, khiếnTP.HCM phải đối diện với khó khăn, xúc công tác huy động nguồn lực đểphát triển CSHT Nguyên nhân chủyếu bất cập là:(1) Tỷlệđiều tiết ngân sách vềtrung ương TP.HCM ngày cao, tỷlệđược giữlại ngày thấp, nguồn thu TP.HCM phải chia sẻcho địa phương phát triển TP.HCM phải chật vật vay nợvà tìm kiếm giải pháp khác đểtài trợcho nhu cầu thiết Thành phốvềphát triển CSHT 38(2) Quy định vềhạn mức vay nợkhông dựa vào khảnăng trảnợ, nhu cầu nguồn vốn địaphương mà áp đặt so với tổng mức đầu tư xây dựng từngân sách Do ngân sách dành đểchi đầu tư phát triển TP.HCM thấp (do tỷlệngân sách Thành phốđược giữlại ngày thấp) nên hạn mức vay Thành phốcũng thấp, không đủđáp ứng nhu cầu đầu tư Thành phố.(3) Do ảnh hưởng giới hạn trần nợcông Chính phủnên việc ký kết khoản vay ODA khó khăn Bên cạnh đó, Việt Nam gia nhập nhóm quốc giacó thu nhập trung bình nên tới không đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi (4) Việc triển khai mô hình hợp tác công -tư chưa thật sựhiệu quảdo thiếu khung pháp lý mạnh mẽvà ổn định; thủtục đểlựa chọn nhà đầu tư thực dựán nhiêu khê thời gian; công tác giảiphóng mặt gặp nhiều khó khăn thường nguyên nhân gây chậm trễtiến độdựán;bất cập quy hoạch, quản trịrủi ro khảo sát nhu cầu khiến khu vực công thường không hoàn thành đầy đủcác trách nhiệm dựán PPP tiến độvànội dung thỏa thuận ban đầu (5) TP.HCM chưa trao chếđểáp dụng thí điểm sốkỹthuật tài trợvốn phát triển CSHT từđất đai Việc cân nhắc nghiên cứu áp dụng hình thức huy động vốn sẽgiúp mởra nhiều hội đểtăng nguồn vốn huy động cho TP.HCM phát triển CSHT.(6) Các định chếtài chuyên biệt chưa có đủthẩm quyền đểphát huy vai trò hiệu quảnhư mong đợi.5.2.Đềxuất kiến nghịTrong thời gian tới, TP.HCM cần tập trung giải pháp nâng cao hiệu quảcác phương thức huy độngvốn có, gắn với nâng cao hiệu quảsửdụng vốn;đồng thời nghiên cứu triển khai thêm kỹthuật huy động mới, kiên trì kiến nghịcác cấp quyền tháo gỡcác rào cản sách đểTP.HCM cóthêm điều kiện huy động vốn phát triển CSHT Một là, xác định vốn ngân sách nguồn lực định, chủyếu đểđầu tư xây dựng hệthống CSHT đồng bộ, đại thời gian ngắn, tạo động lực đểTP.HCM phát triển phá, đó, Thành phốcần kiến nghịcơ chếđặc thù vềphân cấp nguồn 39thu phù hợp với quy mô đô thịlớn cho Thành phố, nhằm giúp gia tăng nguồn vốn ngân sách TP.HCM đểđầu tư phát triển CSHT.Vớiyêu cầu phát triển tương xứng với vai trò đầu tàu kinh tếcủa cảnước, trung tâm vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam áp lực đô thịhóa ngày mạnh mẽ, TP.HCM cần kiên trì kiến nghịTrung ương xem xét điều chỉnh nâng tỷlệNSĐPđược giữlại cho TP.HCM đểtập trung vốn đầu tư phát triển CSHT Theo tính toán Huỳnh ThếDu (2015), ngân sách TP.HCM tăng gấp đôi (tỷlệchingân sách so với GRDP với Singapore) có thểchỉsau 10 năm, TP.HCM sẽtrởthành đô thịphát triển hàng đầu khu vực Do đó, TP.HCM cần kiên trì kiến nghịTrung ương có chếphân cấp ngân sách chuyển giao nguồn lực đặc thù cho TP.HCM, như: (1)cho phép TP.HCM giữlại phần ngân sách thu vượt chỉtiêu giao năm (như khoảng thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao) đểTP.HCM bổsung vốn cho chi đầu tư phát triển10và/hoặc (2)cho phéptăng tỷlệngân sách TP.HCM giữlại11, áp dụng kỳngân sách ổn định.Việc tập trung nguồn vốn cho TP.HCM chắn sẽcó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trung ương ngân sách cấp bổsung cho tỉnh thành khác Tuy nhiên, xem xét ởhiệu quảnguồn vốn việc tập trung nguồn lực cho TP.HCM sẽgiúp đem lại giá trịgia tăng cao Saumột thời gian ngắn(từ05 đến 10 năm), TP.HCM có thểcó hệthống CSHT hoàn thiện, giúp kinh tếTP.HCM phát triển phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tếcủa cảvùng kinh tếtrọng điểm phía Nam cảnước Khi đó, nguồn thu ngân sách TP.HCM từhoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn Thành phốđemlại sẽcao gấp nhiều lần nay, đóng góp vào ngân sách cảnướcvới giá trịtuyệt đối cao nhiều so với điều kiện Vềdài hạn, TP.HCM cần nghiên cứu đềxuất trung ương cho TP.HCM phép tạo lập nguồn thu riêng từmột sốloại thuế/phí dành riêng đểđầu tư phát triển CSHT (như cách làm Nhật Bản) Đây giải pháp đểTP.HCM có nguồn thu ổn định cho phát triển CSHT tương lai 40Hai là, kiến nghịhoàn thiện chế, sách huy động vốn quản lý nợCQĐP, tạo môi trường thuận lợi đểphát huy hình thức huy động vốn cách phát hành TPCQĐP.Kiến nghịtrung ương trao chếchủđộng cho thành phốtrong phát hành TPCQĐP Thay đổi quy định vềhạn mức vay TP.HCM, không áp đặt dựa tỷlệvốn ngân sách chi đầu tư xây dựng mà nên quy định cứkhảnăng trảnợcủa Thành phốthông quacác chỉsốvềgiới hạn nợ, hệsốthanh toán nợvà tỷlệnợtrên doanh thu.Cần có lộtrình sửdụng dịch vụtài đánh giá tín nhiệm tổchức đánh giá tín nhiệm độc lập; đẩy mạnh phát hành TPCQĐP cho dựán có nguồn thu; phát triển thịtrường thứcấp nhằm tăng tính khoản cho TPCQĐP, thu hút sựtham gia đầu tư từmọi nguồn lực xã hội.Ba là, kiến nghịTrung ương ban hành khung pháp lý cho PPP với quy định ưu đãi thu hút sựtham gia khu vực tư cụthể; đồng thời, nghiên cứu tư nhân hóa tài sản công đểbổsung vốn đầu tư phát triển CSHT đại hơn.Đểtạo hành lang pháp lý cao vềđầu tư theo hình thức đối tác công tư, thời gian tới đềnghịChính phủgiao bộngành có liên quan nghiên cứu xây dựng Luật vềPPP trình Quốc hội thông qua đểtạo niềm tin thu hút nhà đầu tư nước tham gia đầu tư vào dựán CSHT Việt Nam nói chung Thành phốnói riêng.Đẩy mạnh cổphần hóa đơn vịsựnghiệp, doanh nghiệp nhà nước kiến nghịTrung ương cho phép Thành phốđược giữlại nguồn thu từviệc cổphần hóa đơn vịsựnghiệp, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBNDThành phốđểbổsung nguồn lực chi đầu tư phát triển.Tạo lập phát triển thịtrường chuyển nhượng quyền khai thác công trình CSHT đầutư xây dựng hoàn chỉnh Những công trình hạtầng sau đầu tư nguồn vốn ngân sách có thểđượcThành phốxem xét chuyển nhượng quyền khai thác cho nhà đầu tư khác đểsớm thu hồi vốn đầu tư công trình khác.Bốn là, nghiên cứu mạnh dạn áp dụng sốkỹthuật đểkhai thác giá trịđất đai.Trong trình phát triển không gian đô thị, hình thành đô thịvệtinh Thành phốcần phải thực công cụkhai thác giá trịgia tăng từđất đầu tư CSHT mang lại Thực nội dung vửa đảm bảo nguồn thu lớn cho ngân sách, đồng 41thời gắn với thực quy hoạch phát triển thành phốmột cách đồng bộtrong thời gian tới.Thành phốcần nghiên cứu kiến nghịTrung ương cho phép Thành phốáp dụng thí điểm kỹthuật liên quanđến giải phóng giá trịđất đai đánh thuếđối với doanh nghiệp phát triển CSHT, thuếcải thiện, bán quyền phát triển, phí tác động,cho thuê quyền khai thác kết cấu hạtầng, chuyển nhượng có thời hạn kết cấu hạtầng giao thông, bán quyền thu phí sửdụng kết cấu hạtầng giao thông thời gian định Khai thác hiệu quảquỹđất địa bàn thành phố, tạo lập quỹđất đểđấu giá quyền sửdụng đất nhằm tạo nguồn tiền đầu tư cho hạtầng đổi cho nhà đầu tư đểlấy hạtầng Năm là, kiến nghịtrao thêm thẩm quyền cần thiết đểphát huy vai trò HFIC, IPC, CII Mặc dù thành lập với sứmệnh "những cánh tay nối dài" Thành phốnhằmđa dạng cách thức huy động vốn phát triển CSHT, nhiên, nay, cả03 doanh nghiệp chưa có chếchính sách cần thiết đểphát huy vai tròcủa Vì vậy, Thành phốcần nghiên cứu trao thêm thẩm quyền, bổsung thêmcho HFIC, IPC, CIImột sốchức tương tựmô hình định chếtài chuyên biệt Indonesia (như IIFF, IIGF)và Philippines (như LGUGC)đểcác tổchức phát huy vai trò huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển CSHT Thành phố.Cuối cùng,đểhuy động nguồn vốn phát triển CSHT, trước mắt tương lai, TP.HCM cần phải xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển TP.HCM đồng bộ, có lộtrình triển khai thực phù hợp Đồng thời phải nâng cao chất lượng, lực, tinh thần phục vụcủa đội ngũ công chức, hiệu lực hiệu quảcủa công tác quản lý nhà nước, qua góp phần tăng hiệu quảsửdụng vốn; tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi đểdoanh nghiệp phát triểncảvềchất lượng, đóng góp nguồn thu bền vững cho ngân sách; kiên trì đeo bám kiến nghịtrung ương tháo gỡcác nút thắt thểchếđểtạo điều kiện cho TP.HCM pháttriển tương xứng với tiềm năng./ 42TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt:1.Chương trình Giảng dạy Kinh tếFulbright (2015a), "Tài công địa phương", Bài giảng môn Kinh tếhọc khu vực Công, Học kỳxuân 2015.2.Chương trình Giảng dạy Kinh tếFulbright (2015b), "Sựtham gia khu vực tư nhân hợp tác công tư", Bài giảng môn Kinh tếhọc khu vực Công, Học kỳxuân 2015.3.Huỳnh ThếDu (2011), "Cấu trúc Ngân sách tôm hùm", Thời báo kinh tếSài GònOnline,truy cập ngày 18/8/2016 địa chỉhttp://www.thesaigontimes.vn/62248/Cau-trucngan-sach-tom-hum.html4.Huỳnh ThếDu (2015), "Nếu tăng gấp đôi ngân sách cho TP.HCM", Báo Tuổi trẻOnline, truy cậpngày 20/8/2016tại địa chỉhttp://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150727/nen-tang-gap-doi-ngan-sach-chotphcm/783519.html.5.Huỳnh ThếDu (2016), Một sốlựa chọn cho việc huy động vốn đầu tư CSHT ởTP.HCM nhìn từkinh nghiệm quốc tếvà thực tiễn địa phương, Tài liệu Hội thảo Các giải pháp huy động vốnđầu tư pháttriển sởhạtầngTP.HCM giai đoạn 2016-2021, tổchức ngày 07/7/2016.6.Đại hội Đảng bộTP.HCM lần thứX (2015), Nghịquyết Đại hội Đảng bộTP.HCM lần thứX, nhiệm kỳ2015-2020.7.Phạm Thiên Hoàng đ.t.g (2015), "Chính sách huy động nguồn lực tài cho phát triển CSHT hướng đến năm 2020", đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.8.HFIC (2015), Báo cáo kết quảhoạt động Công ty Đầu tư Tài nhà nước Thành phốHồChí Minh (HFIC) giai đoạn 2010-2015và định hướng phát triển đến năm 2020.9.Đinh Văn Hiệp Tsunokawa, K.(2007), "Nguồn vốn bền vững cho phát triển quản lý sởhạtầng giao thông vận tải Việt Nam", Tạp chí Giao thông Vận tải, BộGiao Thông Vận tải, sốtháng 8/2007.10.Trương Minh, ĐỗThiện, Trung Nhân (2013), “Huy động trái phiếu địa phương học từTrung Quốc”, vietstock.vn, truy cập ngày 10/5/2015 địa 43http://vietstock.vn/2013/01/huy-dong-trai-phieu-dia-phuong-va-bai-hoc-tutrung-quoc-785-253533.htm11.Musil, C vàPerset, M.(2015), Đầu tư CSHT giao thông TP.HCM -công cụ, đổi mới, thách thức, Trung tâm Dựbáo Nghiên cứu Đô thị-PADDI.12.Văn Nam (2016), "TP.HCM kiến nghịthưởng 10.000 tỷđồng vượt thu ngân sách", Thời báo kinh tếSài Gòn online,truy cập ngày 03/9/2016tại địa chỉhttp://www.thesaigontimes.vn/141761/TPHCM-kien-nghithuong-10000-ti-dong-vuot-thu-ngan-sach.html13.Trần ThịHồng Nga (2016), "Kinh nghiệm quốc tếvềquản lý, kinh doanh tài sản kết cấu hạtầng đường sắt", Tạp chí Tài chính, kỳI tháng 5/2016.14.Ngân hàng Thếgiới (2013), Báo cáo cuối Đánh giá khung tài trợcho CSHT địa phương ởViệt Nam.15.Bùi Quỳnh Nhi (2016), Báo cáo tham luận vềhuy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu đầu tư CSHT TP.HCM, Tài liệu Hội thảo Các giải pháp huy động vốnđầu tư pháttriển sởhạtầngTP.HCM giai đoạn 2016-2021, tổchức ngày 7/7/2016.16.Peterson, G.E.(2011), Giải phóng giá trịđất đai đểcung cấp tài cho CSHT đô thị, Ngân hàng Thếgiới Trung tâm Dựbáo Nghiên cứu Đô thịPADDI.17.SởKếhoạch Đầu tư (2016), Báo cáo Tình hình đầu tư địa bàn thành phốgiai đoạn 2011 –2015 phương hướng đầu tư giai đoạn 2016 – 2020.18.SởTài (2015), Báo cáo sốliệu vềthu chi ngân sách Thành phốgiai đoạn 2011-2015 kếhoạch giai đoạn 2016-2020.19.Minh Thư (2015), "TPHCM thu ngân sách năm 2014 vượt chỉtiêu 25.800 tỷđồng", Công thông tin điện tửChính phủTP.HCM, truy cập ngày 03/9/2016 địa chỉhttp://tphcm.chinhphu.vn/tphcm-thu-ngan-sach-nam-2014-vuot-chi-tieu-25800ty-dong20.Quang Toàn (2015), "Việt Nam tham khảo kinh nghiệm xã hội hóa sân bay, cảng biển", Thông xã Việt Nam, truy cậpngày 20/8/2016tại địa chỉhttp://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tham-khao-kinh-nghiem-xa-hoi-hoa-sanbay-cang-bien/326040.vnp 4421.Trần Anh Tuấn (2013), Giảipháp huy động vốn đầu tư phát triển CSHT Thành phố, Tài liệu Hội thảo Các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển sởhạtầng TP.HCM giai đoạn 2016-2021, tổchức ngày 7/7/2016.22.Phạm ThịTúy (2009),Thu hút sửdụng ODA vào phát triển kết cấu hạtầng kinh tếởViệt Nam, NXB Chính trịquốc gia.23.Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (2010), Báo cáo vềcơ chếtạo vốn cho dựán giao thông trọng điểm, cấp bách Thành phố.Tiếng Anh:24.Asian Development Bank (2014), A comparative infrastructure development assessment of The Republic of Korea and The Kingdom of Thailand.25.Chong, S Poole, E.(2013), "Financing Infrastructure: A Spectrum of Country Approaches", truy cậpngày 19/8/2016tại địa chỉhttp://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2013/sep/8.html26.Dun&Bradstreet , "Growth Drivers", India 2020 Economy Outlook, truy cập ngày 19/8/2016 địa chỉhttp://www.dnb.co.in/India2020economyoutlook/growth_drivers.asp vào ngày 26/8/201627.Fulmer, J E.(2009),"What in the world is infrastructure?",PEI Infrastructure Investor, July/August.28.Kim, J.(2016), Handbook on Urban Infrastructure Finance, New Cities Foundation ... ro, thực dựán CQĐP 25CHƯƠNG 4THỰC TIỄN HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNG CỦA VIỆT NAMVÀ NHỮNG VẤN ĐỀBẤT CẬP TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂNCƠ SỞHẠTẦNG TẠI THÀNH PHỐHỒCHÍ MINH4 .1 .Thực tiễn huy. .. thức huy động vốn kể .24 CHƯƠNG 4THỰC TIỄN HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNG CỦA VIỆT NAMVÀ NHỮNG VẤN ĐỀBẤT CẬP TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂNCƠ SỞHẠTẦNG TẠI THÀNH PHỐHỒCHÍ MINH. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾFULBRIGHTNGUYỄN NGỌC QUỲNH YẾNVIỆC HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN CƠ SỞHẠTẦNGỞTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH NHÌN T KINH NGHIỆMQUỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng ở thành phố hồ chí minh nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại địa phương, Việc huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng ở thành phố hồ chí minh nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại địa phương,

Từ khóa liên quan