30 đề thi học sinh giỏi ngữ văn 10 có đáp án và thang điểm

175 6.8K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2017, 22:58

... vụ văn học để lí giải) Phần chứng minh - Học sinh phân tích số tác phẩm văn học để làm sáng tỏ - Chọn số tác phẩm văn học Việt Nam văn học nước (văn học dân gian, văn học trung đại, văn học. .. số tác phẩm văn học học đọc để làm sáng tỏ ý kiến ấy? SỞ GD & ĐT TT HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KÌ THI HỌC SINH GIỎI Môn: Ngữ Văn Thời gian: 150 phút ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I Nhận thức đề Mục đích,... ĐT QUẢNG NINH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Năm học: 2009 - 2 010 - Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu 1:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan