0

Năng lực xét nghiệm vi sinh và thực trạng kháng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh năm 2012 - 2015

138 1,481 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2017, 17:00

Tại các bệnh viện, kết quả xét nghiệm vi sinh đảm bảo chất lƣợng đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng và giám sát các bệnh nhiễm khuẩn [1],[2]. Trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn, việc phát minh ra kháng sinh là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý trong điều trị đã tạo điều kiện cho vi khuẩn thích nghi và trở nên kháng thuốc. Phòng xét nghiệm vi sinh phát hiện kịp thời, chính xác tác nhân gây bệnh và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn; Triển khai tốt xét nghiệm vi sinh sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng lựa chọn kháng sinh điều trị và xây dựng hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp, giảm chi phí; cũng nhƣ đề ra những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi khuẩn kháng thuốc lan tràn trong cộng đồng [3],[4]. Vì vậy, việc nâng cao năng lực phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng là một trong những giải pháp quan trọng hạn chế gia tăng kháng kháng sinh tại các bệnh viện. Trên thế giới, kháng kháng sinh đang trở thành vấn đề đáng báo động, xuất hiện nhiều loài vi khuẩn đa kháng làm cho việc điều trị hết sức khó khăn [5]. Các bệnh viện ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tốc độ lan rộng của những chủng vi khuẩn đa kháng [6],[7],[8]. Gánh nặng do kháng thuốc ngày càng tăng lên do chi phí điều trị tăng, ngày điều trị kéo dài, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời bệnh, cộng đồng và sự phát triển chung của xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các quốc gia phải có kế hoạch kịp thời để đối phó với tình trạng kháng kháng sinh [3]. Do đó, việc thực hiện kế hoạch chống kháng thuốc mang tính toàn diện, tổng thể, dài hạn là hết sức cần thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. ... 2012 - 2015 đƣợc thực với mục tiêu: Mô tả lực xét nghiệm vi sinh 26 bệnh vi n đa khoa tuyến tỉnh thực trạng kháng kháng sinh bệnh vi n năm 2012 - 2015 Phân tích số yếu tố liên quan đến lực xét nghiệm. .. vi n đa khoa tuyến tỉnh thực trạng kháng kháng sinh bệnh vi n 53 3.1.1 Năng lực xét nghiệm vi sinh 26 bệnh vi n đa khoa tuyến tỉnh 53 3.1.1.1 Cơ cấu tổ chức nhân lực cho xét nghiệm vi sinh. .. giá lực xét nghiệm Vi sinh bệnh vi n tuyến tỉnh, thực trạng kháng kháng sinh số vi khuẩn gây bệnh thƣờng gặp bệnh vi n, nhƣ phân tích số yếu tố liên quan đến lực xét nghiệm vi sinh để từ giúp bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực xét nghiệm vi sinh và thực trạng kháng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh năm 2012 - 2015, Năng lực xét nghiệm vi sinh và thực trạng kháng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh năm 2012 - 2015,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan