Skkn một số kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường mầm non

20 487 0
Skkn một số kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... tảng cho trẻ học tốt phổ thơngssausnày”… Chính thân tơi sâu nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm đưa “ Một số kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường mầm non B NỘI DUNG... trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực phù hợp với trường mầm non nhà trường xây dựng mơi trường xanh đẹp, thân thiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Nhà trường xây dựng. .. đầu năm học, nhà trường triển khai cho giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức lồng ghép trò Tháng năm 2015 Một số kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trường mầm non Trần

Ngày đăng: 10/02/2017, 11:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan