30 đề thi học sinh giỏi vật lý 11 có đáp án chi tiết

141 8.6K 41
30 đề thi học sinh giỏi vật lý 11 có đáp án chi tiết

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... 0,5đ Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết cho điểm tối đa Điểm thi không làm tròn Sở gd-đt Quảng Bình Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11- THPT Năm học 2007-2008 Đề thức Môn: vật lý chuyên... 2d Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết cho điểm tối đa Điểm thi không làm tròn Sở gd-đt Quảng Bình Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9- THCS Năm học 2007-2008 V Đề thức Môn: vật lý ( Thời... A C V B R D Chỳ ý: Nu thớ sinh gii theo cỏch khỏc m ỳng thỡ cho im ti a Sở gd-đt Quảng Bình Đề thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11- THPT Năm học 2007-2008 Môn: vật lý không chuyên ( Thời gian

Ngày đăng: 07/02/2017, 01:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan