50 đề thi học sinh giỏi vật lý 12 có đáp án chi tiết

297 7.4K 47

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 23:15

... AN CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 NM HC 2011 - 2 012 ( thi cú trang ) Mụn thi: VT Lí LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu (5im) Mt lc n cú chiu di l 40cm... Lu ý: Thớ sinh gii cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ cho im ti a bi ú 0,25 TRNG THPT K THI HC SINH GII TRNG LP 12 NM HC 2011 - 2 012 Mụn thi: VT L LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian... danh: aSở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2011 - 2 012 Hướng dẫn Biểu điểm chấm đề thức (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: Vt lý Bảng A

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan