0

SKKN một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH

28 483 0
  • SKKN một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG   AN NINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 20:19

SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GÍAO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tổ chuyên môn có nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ; hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, môn học Bộ Giáo dục - Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo qui định Bộ Gíao dục Đào tạo - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên" GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” Như tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò quan trọng việc triển khai, thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường Có thể khẳng định hoạt động tổ chuyên môn tốt thực đầy đủ nhiệm vụ điều lệ trường trung học qui định định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu trình đổi giáo dục Tuy nhiên tổ chuyên môn cấp sở có đầy đủ thẩm quyền để thực nhiệm vụ giáo dục, chất lượng hoạt động tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động nhà trường, vào lãnh đạo Ban giám hiệu Trong văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Gíao dục Trung học đạo cho đơn vị, trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, coi nhiệm vụ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy - học GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” Nhưng đa số đồng chí Tổ trưởng hoạt động chủ yếu dựa kinh nghiệm tích lũy qua thời gian công tác, chưa có đồng chí đào tạo qua lớp đào tạo nghiệp vụ Tổ trưởng tập huấn nghiệp vụ Tổ trưởng Cho nên phần lớn hoạt động tổ chuyên môn chưa vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, mà nặng giải vụ, thi đua họp nhóm chuyên môn chưa đều, mang tính hình thức, đối phó theo việc Trước tình hình thực tế trường, trước đòi hỏi bách phải nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu trình đổi thực tốt vận động hai không Bộ Gíao dục Đào tạo: “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” Là người làm công tác quản lý tổ chuyên môn trường THPT, tập thể GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” cán bộ, giáo viên trường không ngừng tìm tòi, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học Qua 10 năm làm công tác quản lý tổ Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng - an ninh trường THPT Tân Phú, tích lũy số kinh nghiệm đưa vào đề tài: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GÍAO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH” II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuận lợi: - Luôn hỗ trợ kịp thời Ban Giám hiệu hoạt động dạy học đạo trực tiếp phó hiệu trưởng chuyên môn - Được quan tâm, giúp đỡ Ban huy Quân huyện Định Quán GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - Đa số thành viên tổ có tinh thần trách nhiệm cao, bên cạnh tổ có nhiều giáo viên trẻ, động nhiệt tình công tác - Các trang thiết bị đầy đủ, đồ dùng dạy học phong phú Khó khăn: - Đa số giáo viên tổ trẻ tuổi nghề nên thiếu kinh nghiệm đứng lớp cần trau dồi thêm chuyên môn, nghiệp vụ - Tổ phụ trách giảng dạy môn: Gíao dục quốc phòng - an ninh Giáo dục thể chất, số lượng giáo viên đông so với định mức biên chế nên công tác quản lý tổ gặp số khó khăn việc phân công giảng dạy - Trường học hai môn trái buổi (buổi sáng học Giáo dục quốc phòng – an ninh, buổi chiều học thể dục) nên ngày nghỉ dành cho họp tổ chuyên môn, nên kế hoạch họp tổ chuyên môn phụ thuộc vào kế hoạch họp nhà trường dẫn đến không chủ động thời gian sinh hoạt, hội họp GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” III NỘI DUNG ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận: - Dựa điều 16 Điều lệ trường trung học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2011 nhiệm vụ "Tổ chuyên môn” - Căn Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 - Đối tượng nghiên cứu :Thành viên tổ GDQP/AN - GDTC học sinh trường trường THPT Tân Phú Nội dung ,biện pháp thực giải pháp đề tài: GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” Để quản lý tốt hoạt động dạy - học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn trường THPT, thực số biện pháp rút số kinh nghiệm sau: 2.1 Phát huy vai trò người tổ trưởng chuyên môn Để tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả, tổ trưởng phải có kinh nghiệm giảng dạy, có uy tín với đồng nghiệp, tổ trưởng người tiên phong hoạt động tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn người có đóng góp quan trọng việc nâng cao chất lượng học tập môn học sinh tác động tích cực chất lượng hoạt động tổ chuyên môn Vì năm học thực tốt phong trào thi đua như: làm chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học, giáo án điện tử, áp dụng CNTT vào soạn giảng làm động lực để thúc đẩy anh em tổ thực làm theo Trong chương trình môn GDQP/AN khối lớp, có khó, then chốt thực hành Vì vậy, tổ môn lựa chọn GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” giao thành viên chuẩn bị đề cương, giáo án lên lớp dạy để toàn tổ dự giờ, rút kinh nghiệm Qua tiết dạy đó, tổ trưởng người chủ động thể hướng gợi mở, để giải vấn đề khúc mắc trình giảng dạy giáo viên, tạo điều kiện cho thành viên tổ thẳng thắn mặt mạnh, mặt yếu tiết dạy, góp ý kiến với giáo viên phương pháp, kỹ dạy khó, giúp học sinh tiếp thu đạt hiệu cao 2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động Tổ: Ngay từ đầu năm học tổ chức họp tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn thành viên tổ thống phương hướng xác định nhiệm vụ năm học nhiều mặt khác như: soạn giảng, thực chương trình, chế độ sinh hoạt tổ nhóm, hội thao GDQP/AN cấp trường theo đợt thi đua năm học nhà trường… với việc tổ chức cải tiến phương pháp, sử dụng đồ dùng dạy học, trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy học việc tổ chức hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” học môn GDQP/AN Đồng thời tham mưu, đề xuất cho ban giám hiệu phân công chuyên môn phù hợp với lực giáo viên qua thực tế đứng lớp năm học trước Nhằm thực xã hội hóa giáo dục, phát huy nguồn lực xã hội động viên tinh thần học tập học sinh, học tập rèn luyện thông qua môn học với đăc trưng môn, tổ GDQP/AN - GDTC kết hợp với tổ chức Đoàn TNCSHCM trường, chi đoàn giáo viên nhà trường tham gia hoạt động phong trào, thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến môn GDQP/AN - GDTC lồng ghép trò chơi giải trí kỷ niệm ngày lễ 20/11, 22/12, 09/1, 26/3…như: Rung chuông vàng, đường lên đỉnh Olympia, Tổ môn GDQP/AN - GDTC lúc vừa đảm bảo hoạt động chuyên môn vừa hỗ trợ, tư vấn cho Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn trường lên kế hoạch tổ chức phân công thành viên tổ làm công tác giám khảo thi giữ trật tự ngày lễ lớn nhà trường GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” Thông qua hoạt động chuyên môn hỗ trợ phong trào nhà trường cách chặt chẽ mạnh dạn giao việc cho thành viên tổ, theo dõi giúp đỡ lúc, kịp thời Muốn bàn bạc kế hoạch cụ thể nhằm lắng nghe ý kiến thành viên tổ có phân công phân nhiệm rõ ràng, từ bước đưa sinh hoạt tổ vào nề nếp với hoạt động mang tính định kỳ Theo kế hoạch chung nhà trường, tổ môn họp định kỳ lần/ tháng, vào đầu tháng tháng, dịp sinh hoạt chung thực họp tổ GDQP/AN - GDTC với nội dung sau: + Kiểm điểm tình hình tháng trước theo nội dung, khen ngợi, tuyên dương kết mà tổ viên đạt nhằm tạo niềm tin cho đồng nghiệp Những tồn tìm hiểu nguyên nhân đưa hướng giải cụ thể để khắc phục + Phổ biến công tác tháng theo kế hoạch chung Ban giám hiệu, GV:Hồ Văn Thành Trang 10 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - Chuyên đề “Các tư vận động chiến đấu”: Thầy Quang (Thầy Quang báo cáo chuyên đề vào cuối tháng 3) - Chuyên đề “Chạy bền”: Cô Dung, Cô Thanh,(Cô Dung làm nhóm trưởng, báo cáo chuyên đề vào cuối tháng 4) Tài liệu chuyên đề phải gửi đến tay giáo viên chậm tuần trước ngày thực hiện, để giáo viên có thời gian tham khảo chuẩn bị ý kiến trao đổi Biểu dương giáo viên có thành tích tốt, mạnh dạn vận dụng kiến thức tập huấn vào tiết thao giảng với khó, từ thảo luận chọn giải pháp tốt nhân rộng việc vận dụng khối lớp dạy khác theo chuyên môn: GDQP/AN , GDTC… Tôi khuyến khích giáo viên vận dụng đổi phương pháp giảng dạy tích cực lớp kết hợp với phương tiện đại rút kinh nghiệm cho tiết dạy, phân môn, khối lớp nhân điển hình tiết GV:Hồ Văn Thành Trang 14 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” dạy tốt để tháo gỡ khó khăn trình thực áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực học sinh học tập Đặc biệt năm học gần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nên luôn vận động đồng chí tổ tham gia đăng ký tiết dạy có ứng dụng CNTT vào dạy học để nâng cao chất lượng tiết dạy Tôi nhận thấy nhiều đồng chí tổ ngại, chưa tự tin việc soạn giảng, dạy học phương tiện CNTT nên thân người tổ chức chuyên đề ứng dụng CNTT giảng dạy để đồng chí Tổ trường mạnh dạn việc ứng dụng CNTT vào soạn giảng b) Đối với học sinh: Bên cạnh việc theo dõi số liệu nhận xét đánh giá kiểm tra lớp, lưu ý giáo viên phải phân tích mặt hạn chế học sinh như: khả vận dụng kiểu băng bó, cứu thương thực tế hạn chế, GV:Hồ Văn Thành Trang 15 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” cách trình bày tháo lắp súng tiểu liên AK tư vận động có tiến sao… Tất yếu học sinh tùy theo chủ đề tiết tự chọn giáo viên giúp em bước khắc phục nâng cao khả học tập môn GDQP/AN Đối với việc theo dõi chất lượng môn GDQP/AN giúp đỡ học sinh yếu thực hành thao trường, bồi dưỡng, huấn luyện học sinh chuẩn bị cho hội thao GDQP/AN hội thao TDTT huyện tỉnh tổ chức Sau kiểm tra tiết, kiểm tra cuối học kỳ Tôi yêu cầu giáo viên môn khối lớp ngồi lại xem xét đánh giá kết tìm nguyên nhân hạn chế nhằm có hướng khắc phục Tôi thường xuyên nhắc nhở giáo viên phải cập nhật danh sách học sinh yếu môn để động viên khích lệ kịp thời em có tiến đồng thời nhắc nhở em học sinh thiếu nỗ lực thân học tập có hướng giúp đỡ em học tập thiết thực Bên cạnh đó, khuyến khích giáo viên: Trong GV:Hồ Văn Thành Trang 16 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” trình giảng dạy phân loại phát học sinh học tốt thích có tư tốt môn môn GDQP/AN , để có phân công bồi dưỡng theo giai đoạn nhằm tìm nhân tố để chọn em vào hội thao học sinh cấp trường, có khả dự kỳ hội thao cấp cao 2.4 Chia tổ viên thành nhiều nhóm nhỏ hỗ trợ quản lý nhóm trưởng Để thuận lợi việc quản lý Tổ, từ đầu năm học chia giáo viên tổ thành nhóm, cụ thể chia nhóm theo khối VD: Nhóm môn GDQP/AN 10,11,12, nhóm GDTC 10,11,12 Mỗi nhóm có giáo viên làm trưởng nhóm Tôi quản lý nhóm thông qua mối dây liên hệ với trưởng nhóm Mọi công việc nhóm giáo viên làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành, phân chia công việc cho nhóm thực Ví dụ việc thực chuyên đề, phân công cho nhóm thực theo chủ đề riêng, công tác thao giảng, nhóm chịu trách nhiệm tiết thao giảng GV:Hồ Văn Thành Trang 17 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” thuộc khối lớp dạy Tôi lên kế hoạch nhóm sinh hoạt theo định kỳ Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn bao gồm: xem xét việc thực chương trình, thống tiết dạy tuần nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học yêu cầu tất dạy thống trao đổi sinh hoạt nhóm Rút kinh nghiệm qua kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ Từ có phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Thống kiến thức trọng tâm phần, chuẩn bị cho kiểm tra tới (nếu có) Công tác bồi dưỡng, huấn luyện học sinh bắn đạn thật hàng năm huyện tỉnh tổ chức, giúp đỡ học sinh yếu hay số học sinh không thích môn này… Nhờ cách làm phát huy vai trò tập thể công tác, nâng cao trách nhiệm cá nhân tổ Phát huy vai trò nhóm chuyên nghiên cứu trước phân môn để kịp thời phát khó, GV:Hồ Văn Thành Trang 18 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” hay dạy 2.5 Phát huy tính dân chủ, đoàn kết góp phần xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh Trong trình đạo hoạt động dạy học, người quản lý phải ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể Vì nói: người dạy học giáo viên - người đánh giá học sinh giáo viên Do trình đạo hoạt động dạy học, cán quản lý giáo dục phải ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng cán bộ, giáo viên Đồng thời xếp thời gian cách khoa học hợp lý để thầy cô giáo tự đánh giá công tác làm học kỳ, từ đề biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học học kỳ Phân công giáo viên có kinh nghiệm, hay qua hệ đào tạo dài hạn môn GDQP/AN dự thăm lớp, theo dõi giúp đỡ không kiến thức chuyên môn mà công tác chủ nhiệm lớp, công tác đoàn thể GV:Hồ Văn Thành Trang 19 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” Ngược lại giáo viên trẻ trợ giúp, hỗ trợ giáo viên lớn tuổi việc sử dụng phương tiện đại trình soạn thảo giảng dạy theo hướng giảng dạy tích cực Quan hệ đồng nghiệp không công tác chuyên môn mà thành viên tổ quan tâm lắng nghe, chia sẻ hoàn cảnh sống để có nâng đỡ kịp thời, lúc nhằm hoàn thành tốt công tác nhà trường tinh thần tương thân tương Luôn gần gũi, tạo niềm tin tin tưởng thành viên tổ thực nhiệm vụ Phải làm cho tổ đoàn kết, có tinh thần tương thân tương trợ lẫn công tác sống dạy thay đồng nghiệp bệnh, học bồi dưỡng… Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, quyên góp để giúp đỡ vật chất tinh thần gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn… IV KẾT QUẢ GV:Hồ Văn Thành Trang 20 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” Qua bốn năm thực biện pháp vừa trình bày trên, hoạt động tổ, nhóm chuyên môn kết dạy học có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể sau: - Hoạt động tổ nhóm chuyên môn ngày có chất lượng, không mang tính chất giải vụ, công việc hành đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học - Tuy số lượng tổ viên đông tổ lại dạy hai môn trái buổi nhau, nội dung công việc tổ chuyên môn nhiều, xong nhờ phân chia tổ viên thành nhiều nhóm tùy theo phân môn khối lớp đảm nhiệm, có nhóm trưởng quản lý nên công việc tổ tiến hành đầy đủ, xác, kịp GV:Hồ Văn Thành Trang 21 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” thời… giúp cho lãnh đạo nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng dạy- học, từ có kế hoạch đạo cho phù hợp - Xây dựng nề nếp hoạt động chuyên môn chung cho tổ, song tạo tính chủ động phát huy sáng tạo hoạt động thành viên tổ chuyên môn phù hợp với đặc trưng môn - Chất lượng dạy học trường ngày nâng cao củng cố vững *Số liệu thống kê: - Với cách thực quản lí hiệu công tác quản lý Tổ tăng lên rõ rệt - Trong năm học vừa qua chất lượng môn có nhiều chuyển biến, công việc Tổ có thống cao, nhiều năm liền Tổ môn GDQP/AN - GDTC đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến GV:Hồ Văn Thành Trang 22 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - Những kết đạt năm học vừa qua, cụ thể: * Năm học 2011- 2012: - Công nhận GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường - Chiến sĩ thi đua cấp sở: 02 - 6/7 GV đạt lao động tiên tiến - Đạt Tổ Lao động tiên tiến * Năm học 2012 - 2013: - Công nhận GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường - Chiến sĩ thi đua cấp sở: 02 - Đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến - 7/7 GV đạt lao động tiên tiến * Năm học 2013 - 2014: - Chiến sĩ thi đua cấp sở: 03 GV:Hồ Văn Thành Trang 23 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - Đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến - 7/7 GV đạt lao động tiên tiến * Năm học 2014 - 2015: - Chiến sĩ thi đua cấp sở: 03 - Đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến - 7/7 GV đạt lao động tiên tiến V BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Muốn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học khả thi, tổ trưởng chuyên môn cần nắm bắt rõ tình hình trường lớp, cụ thể đối tượng học sinh kết học tập môn năm trước thực lực giáo viên trực tiếp đứng lớp với kinh nghiệm lực sư phạm thuộc tính tâm lý cá nhân khí chất người - Tổ trưởng cần có tầm nhìn xác đối tượng học sinh đội ngũ giáo viên đề biện pháp thực cho họat động GV:Hồ Văn Thành Trang 24 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - Kế hoạch cần khoa học có tính sáng tạo uyển chuyển tình nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế việc giảng dạy khối lớp VI KẾT LUẬN * Đề xuất, kiến nghị - Để thực tốt sáng kiến thân có số kiến nghị sau: + Ban Giám hiệu nhà trường cần lên sớm lịch họp hội đồng, họp chuyên môn, kế hoạch tháng … để tổ chủ động việc lên kế hoạch họp tổ chuyên môn *Lời kết Ở đề tài đưa đuợc số kinh nghiệm mà đúc rút sau bảy năm làm công tác quản lý tổ chuyên môn, chưa đưa hết tất biện pháp “nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn” Rất mong nhận ủng hộ lãnh đạo cấp trên, ý kiến đóng góp xây dựng quý GV:Hồ Văn Thành Trang 25 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” đồng nghiệp để rút kinh nghiệm, học hỏi nhằm nâng cao công tác quản lý tổ chuyên môn thân Với thời gian kinh nghiệm hạn chế nên SKKN tránh khỏi sai sót nội dung hình thức Vì mong nhận đóng góp ý kiến quý ban giám khảo, quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè,…Để SKKN hoàn chỉnh phong phú Tôi xin chân thành cảm ơn! VI TÀI LIỆU THAM KHẢO - Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) GV:Hồ Văn Thành Trang 26 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 - Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 - Chỉ thị 12/CT/TW Bộ trị - BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/5/2007 - quocphonganninh.edu.vn/index.aspx - giaoan.violet.vn - nde.agu.edu.vn/sites/default - https://sites.google.com/site/thaytuqu - sgdbinhduong.edu.vn/tabid/180/Mode/2/AnnID/1056/Default.aspx - Một số vấn đề phương pháp viết SSKKN Phạm Phúc Tuy trưởng khoa CBQL& Nghiệp vụ trường CĐSP Bình Dương GV:Hồ Văn Thành Trang 27 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN” - thpt-thixaquangtri.violet.vn/present/show/entry_id/1165770 Định Quán, ngày 15 tháng 05 năm 2016 NGƯỜI THỰC HIỆN Hồ Văn Thành GV:Hồ Văn Thành Trang 28 ... tác quản lý tổ Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng - an ninh trường THPT Tân Phú, tích lũy số kinh nghiệm đưa vào đề tài: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GÍAO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH ... Văn Thành Trang 25 SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP /AN đồng nghiệp để rút kinh nghiệm, học hỏi nhằm nâng cao công tác quản lý tổ chuyên môn thân Với thời gian kinh nghiệm hạn... chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy GV:Hồ Văn Thành Trang SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP /AN học môn GDQP /AN Đồng thời tham mưu, đề xuất cho ban giám hiệu phân công chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH , SKKN một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH , SKKN một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH

Từ khóa liên quan