0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trường THPT

19 408 0
  • Sáng kiến kinh nghiệm  SKKN  một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn giáo dục quốc phòng   an ninh ở trường THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 21:45

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NỘI DUNG NHẬN THỨC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRƯỜNG THPT" Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lí chọn đề tài Từ năm 2000 trở lại đây, trước mục tiêu chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh Đảng Nhà nước định đưa môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh trở thành môn học khóa cấp bậc THPT hệ thống Giáo dục Đạo tạo Quốc dân Đây môn học có ý nghĩa vô quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa giai đoạn nay, giai đoạn mở nhiều thách thức hội đất nước ta, đất nước yêu chuộng hòa bình có ý chí tự tôn dân tộc vô mãnh liệt Trong ý nghĩa môn học giáo dục cho học sinh chủ trương quan điểm Đảng Quốc phòng - An ninh, nâng cao ý thức cảnh giác Cách mạng rèn luyện kĩ quân cần thiết Nhận rõ vai trò, vị trí môn học, hàng năm Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa lại tổ chức hội thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp tỉnh, hội để em học sinh lớp 11, 12 tất trường THPT giao lưu, học hỏi lẫn trau dồi, nâng cao kiến thức môn học, đồng thời để đánh giá lại kết giáo dục môn học nhà trường Vì thấy việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm phát tài học sinh nhiều môn học bậc học nói chung môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh nói riêng công việc diễn thường xuyên hàng năm, công tác trọng tâm nhà trường THPT Một điều nhân thấy rằng, kì thi cấp Tỉnh môn học bao gồm nhiều nội dung thi Nhiệm vụ giáo viên ôn luyện đội tuyển phải trọng tất nội dung cách hợp lí cho phù hợp với nguồn lực học sinh để nhằm đạt đươc số lượng chất lượng giải mong muốn Và nội dung thi nhận thức nội dung gây nhiều trở ngại đối tượng học hình thức nội dung thi viết, đề thi bao hàm chương trình ba khối lớp 10, 11, 12 kiến thức lại tích hợp nhiều môn khác Do đòi hỏi học sinh phải có kĩ trình bày tốt, khoa học, chữ viết sạch, đẹp, có trí nhớ tốt khả tổng hợp kiến thức cao đạt giải, muốn hướng đến giải cao nội dung Hơn tài liệu tham khảo cho giáo viên chuyên đề hạn chế Trước thực tế đó, việc trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm công tác giảng dạy ôn luyện học sinh giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp bậc THPT đặc biệt nội dung nhận thức công việc quan trọng, cần thiết để nâng cao chất lượng ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi tăng dần số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi qua năm học, khẳng định uy tín chất lượng chuyên môn nhà trường nói chung với chất lượng môn học nói riêng Điều lại đặc biệt có ý nghĩa việc thúc đẩy phong trào học tập tình hình giới khu vực có nhiều biến động quân diễn biến hoà bình lực thù địch chống phá cách mạng ta Xuất phát từ lí trên, mạnh dạn lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường THPT” 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.2.1.Đối tượng Đối tượng nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao hiệu bồi dưỡng ôn luyện học sinh giỏi dạy học giáo dục Quốc phòng An ninh trường THPT, nội dung nhận thức 1.2.2 Phạm Vi Phạm vi nghiên cứu việc dạy học, bồi dưỡng HSG môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường THPT 1.3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 1.3.1 Mục đích Thông qua nghiên cứu lí luận thực trạng ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi trường THPT khẳng định vai trò, ý nghĩa biện pháp nhằm nâng cao hiệu ôn luyện học sinh giỏi nội dung nhận thức daỵ học giáo dục Quốc phòng An ninh Từ xác định việc áp dụng phù hợp với đơn vị kiến thức để có kết cao 1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực trạng liên quan đến vấn đề - Tham khảo tài liệu nội dung ôn luyện môn nhận thức - Tập hợp, thống kê, lựa chọn nội dung quan trọng - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thí, hiệu việc sử dụng phương pháp 1.4 Phương Pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận biện pháp nâng cao hiệu ôn luyện học sinh giỏi nội dung nhận thức, môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường THPT - Nghiên cứu chương trình SGK, đề thi học sinh giỏi năm trước, tài liệu tham khảo liên quan để ôn luyện cho học sinh - Phương pháp thực nghiệm Phần GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Giới thiệu nội dung chương trình phần thi nhận thức Chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp THPT ban hành 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo a Vị trí: - Giáo dục Quốc phòng - An ninh phận quốc dân, nội dung xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, môn học khóa trương trình giáo dục cấp THPT - Môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội niềm tự hào dân tộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lực thù địch; có kỹ quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào nghiệp xây dựng, củng cố Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân b Mục tiêu: - Về kiến thức: Có hiểu biết ban đầu quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân, truyền thống chống ngoại xâm vẻ vang dân tộc, quân đội, công an nghệ thuật đánh giặc giữ nước ông cha Có kiến thức tối thiểu phòng thủ dân sự, tính kĩ thuật, chiến thuật, số loại vũ khí binh - Về kĩ năng: Có kĩ tối thiểu điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến thuật binh, biết sử dụng súng AK CKC, thực hành bắn mục tiêu cố định ban ngày Làm động tác người chiến đấu, có khả tự bảo vệ - Về thái độ: Xây dựng niềm tự hào trân trọng truyền thống dựng nước giữ nước dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm học sinh tham gia vào hoạt động, công tác Quốc phòng - An ninh nhà trường, địa phương nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, góp phần hình thành lối sống có ý thức tổ chức kỉ luật hệ trẻ học sinh - Hệ thống kiến thức chương trình môn học cấu trúc theo hệ thống hình bậc thang từ thấp đến cao có kế thừa phát truyển kiến thức kỹ lớp dưới, tiền đề để nhận thức tốt kiến thức kỹ lớp Mặc dù mạch nội dung kiến thức thực hành có tính độc lập tương đối song tổ hợp lớp sễ tạo cho học sinh mảng kiến thức tương đối Quốc phòng - An ninh - Môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp THPT giai cần coi trọng việc giaó dục nhận thức Quốc phòng - An ninh cho học sinh giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc gắn với lịch sử, truyền thống địa phương, gắn liền với phần thực hành kĩ quân sự, an ninh tổ chức hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo quy định c Nội dung chương trình: Chương trình ôn luyện học sinh giỏi nội dung nhận thức môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn kiến thức chương trình sách giáo khoa lớp 10,11,12 Đây lượng kiến thức tương đối dài rộng có lý thuyết thực hành nội dung thi viết trắc nhiệm tự luận, tự luận thường phần Vì việc đưa biện pháp ôn luyện phù hợp đạt hiệu cao cần thiết để học sinh nắm vững kiến thức 2.1.2 Biện pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả: Là hình thức cách thức hoạt động giáo viên học sinh điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy học Những hình thức cách thức chủ yếu thực học khóa thực ngoại khóa 2.1.3 Thể lệ nội dung thi nhận thức: Mỗi trường THPT thành lập đoàn gồm học sinh lớp 11,12 nội dung thi nhận thức cử tối đa học sinh không phân biệt nam nữ, hình thức thi viết, thời gian thi 120 phút, đề thi theo chương trình sách giáo khoa GDQP - AN (lớp 10,11,12), gồm hai hình thức tự luận trắc nghiệm( hình thức tự luận chính) - Tự luận: hình thức kiểm tra, thi mà đề kiểm tra, thi gồm câu hỏi dạng mở yêu cầu thí sinh phải trình bày nội dung trả lời câu hỏi viết để giải vấn đề nêu - Trắc nghiệm: hình thức kiểm tra, thi mà đề kiểm tra, thi thường gồm nhiều câu hỏi, câu nêu vấn đề với thông tin cần thiết yêu cầu thí sinh trả lời vắn tắt với câu hỏi 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Thực trạng chung: Đối với học sinh chưa quan tâm đén môn học em cho môn học để hiểu biết thêm không thiết thực cho việc thi vào trường đại học nên giáo viên môn chương trình giảng dạy phải tích hợp, tìm hiểu môn khoa học quân sự, tình hình thời nước Quốc tế để ngoại khoá kích thích ham học hỏi, tìm tòi tư liệu kiến thức lịch sử dân tộc từ mà yêu thích môn Cùng với quan tâm tạo đièu kiện nhà trường tạo điều kiện để nâng cao chất lượng học sinh giỏi qua kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, nhà trường xây dựng phòng học đa để thực giảng giáo án điện tử, đoạn vidioclip phục vụ bô môn đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện dạy học mô hình học cụ, tranh ảnh Sở Giáo dục trang cấp … 2.2.2 Thực trạng giáo viên: Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tâm giảng dạy Có nhiều giáo viên có kinh nghiệm nên thông qua công tác dự giờ, thao giảng đóng góp ý kiến giúp cho thân nhiều kinh nghiệm quý báu vận dụng lên lớp không chuyên môn Ngoài thuận lợi này, giáo viên gặp phải nhiều khó khăn trường có giáo viên môn quốc phòng nên việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vu hạn chế Giáo viên phải tự lực cánh sinh nhiều việc nghiên cứu, chắt lọc trọng tâm kiến thức phương pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh để có chất lượng hiệu dạy học Thầy trò phải ôn luyện hoàn cảnh khó khăn thời tiết, địa hình đặc biệt thời gian em phải học môn khác 2.2.3 Thực trạng học sinh: Đa số em học sinh em nông nghiệp, nông thôn gia đình khó khăn nên thiếu tự tin tính chủ động Việc tự học học thêm hạn chế, học em phải phụ giúp gia đình làm việc Các em phải đến trường điều kiên kinh tế khó khăn, vất vả Vì mà chất lượng đầu vào em nhà trường thấp Tuy hầu hết em chăm ngoan, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhiều em có tố chất môn học cần bồi dưỡng phát huy mạnh 2.3 Giải pháp tổ chức thực biện pháp nâng cao hiệu bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức, môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường THPT 2.3.1 Xác định vai trò người thầy: Trước hết, ta phải xác định vai trò người thầy quan trọng Bởi người thầy có vai trò đạo hướng dẫn học sinh, gợi ý, dẫn dắt học sinh để đến phương pháp học tích cực Nếu học sinh có kiến thức tốt, có tố chất thông minh mà không bồi dưỡng, nâng cao tốt khó có hiệu hiệu Đồng thời giáo viên lại phải lựa chọn đối tượng học sinh vào bồi dưỡng phải soạn thảo chương trình bồi dưỡng cách hợp lí, khoa học, sáng tạo Thực tế cho thấy số em có tố chất tốt ý thức học tập không cao, cẩu thả, thiếu nỗ lực cố gắng dẫn đến thi cử kết thấp Vì thế, để học sinh cố gắng hết khả mình, giáo viên cần thường xuyên tác động tới ý thức học tập học sinh nhiều hình thức khác nhau, : Nêu gương anh chị năm trước, kể cho em nghe số kì thi tiêu biểu… cho em thấy nỗ lực cố gắng đạt giải cao kì thi, từ mang lại niềm vinh dự tự hào không cho mà cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè, trường, lớp… Ngược lại thiếu cố gắng chút không đem lại kết 2.3.2 Phát hiện, lựa chọn đối tượng học sinh giỏi để bồi dưỡng: Đây bước đầu tiên, quan trọng, có ảnh hưởng mang tính định đến số lượng chất lượng giải Nó thể tận tâm óc nhạy bén người giáo viên việc phát huy lực học sinh Giáo viên nên lựa chọn cách khách quan, xác, tránh tình trạng bỏ sót em giỏi, chọn nhầm em không đạt yêu cầu Việc nên tiến hành qua trình dạy học, qua việc học sinh phát biểu ý kiến xây dựng đặc biệt trước câu hỏi khó, qua kiểm tra, qua tình khác… nhằm bộc lộ khả học sinh Từ sở giáo viên nên chọn học sinh (thuộc khối 11 12) có học lực trở lên, có đạo đức tốt, đăc biệt phải chăm chỉ, chủ động, tích cực Ngoài cần tiêu chí cụ thể sau: chữ viết rõ ràng, sạch, đep, biết diễn đạt, không mắc lỗi tả, có hứng thú với môn học, Lợi lớn chọn em có trí nhớ tốt, thông minh, có khả tư sáng tạo, học tốt, học môn học hai môn văn toán… Nhìn chung khó có nhiều em đáp ứng hoàn hảo yêu cầu nên trình chọn lựa giáo viên linh hoạt cho em đáp ứng yêu cầu chữ viêt, cần cù, niềm hứng thú với môn học để qua trình ôn luyện giúp em tiến đạt thêm nhiều tiêu chí Số lượng tối đa em Tuy nhiên, giáo viên nên định lượng học sinh thi nội dung tùy vào tình hình chất lượng năm học, không ôm đồm mà nên đầu tư mũi nhọn để có giải cao giành thời gian cho nội dung khác Cá nhân nhiều năm học giảng dạy tuyển chọn đội tuyển thi đạt nhiều kết 2.3.3 Làm công tác tư tưởng: Sau lựa chọn đội ngũ thích hợp giáo viên cần gieo cho học sinh tư tưởng vững vàng tự tin tâm cao độ Nên tạo cho em tâm tốt để ôn luyện Dù thời tiết nắng mưa, dù đến trường vất vả em phải thực lịch ôn đặn hiệu quả, tạo cho em tính kỷ luật học tập, Giáo viên phải khiến em chủ động tích cực việc tự học hướng dẫn thầy Tránh tình trạng đưa vào đội tuyển mà có trường hợp bỏ lửng, không tham gia 2.3.4 Xây dựng chương trình bồi dưỡng: Hiện nay, chương trình bồi dưỡng sách hướng dẫn chi tiết chương trình khóa Trong việc soạn thảo chương trình bồi dưỡng việc làm quan trọng khó khăn đòi hỏi phải có tham khảo, nghiên cứu, tìm tòi biết chắt lọc, chắt lọc kiến thức, chắt lọc kinh nghiệm qua năm Điều cần thiết giáo viên cần nắm vững nội dung, chương trình học, cần phải soạn thảo nội dung nhằm dẫn dắt học sinh từ bản, khắc sâu kiến thức từ vận dụng để nâng cao dần lên Cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo yêu cầu: cung cấp kiến thức, hướng dẫn tự học rèn luyện kĩ làm bài, Cả ba khâu quan trọng nên trọng đến kĩ làm Từ nên soạn thảo buổi ôn có nội dung sau: Kiến thức truyền đạt (lí thuyết, ví dụ…) Nên ôn cho học sinh theo chủ đề để học sinh hình thành hệ thống kiến thức mình, từ chủ đề 1: Một số hiểu biết chung Quốc phòng- An ninh gồm 10 nội dung,…cho đến hết chủ đề Bài tập vận dụng gồm trắc nghiệm tự luận Phần việc nhà Sau cung cấp đầy đủ kiến thức chủ đề cho học sinh dạng tập tổng hợpkiến thức, kỹ Trong trình soạn thảo cần ý đảm bảo mức độ tiếp thu học sinh, cho em tiêu hóa được, để thực lưu nhớ biết vận dụng, phát huy cao độ tính tích cực chủ động học sinh Nhìn chung giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, tham khảo nhiều tài liệu để đúc rút cô đọng nội dung chương trình bồi dưỡng, phù hợp với đối tượng học sinh thời gian ôn luyện Giáo viên phải người tìm cung cấp (pho to) số tài liệu cần thiết hướng dẫn học sinh cách học 2.3.5 Tiến hành phương pháp ôn luyện, bồi dưỡng: * Truyền đạt kiến thức cho học sinh theo chủ đề theo trình tự từ thấp đến cao, từ đến chuyên sâu Để thực tốt phương pháp giáo viên cần phân chia chủ đề để học sinh tái khắc sâu dần đơn vị kiến thức cần nhớ, hình thành em hệ thống mạch lạc nhất, tránh lẫn lộn, mơ hồ dàn trải đến lúc cần vận dụng lại vận dụng Ví dụ ôn tập “những hiểu biết chung Quốc phòng - An ninh” phải cho học sinh ghi nhớ nội dung luật nghĩa vụ quân sự, hiểu nội dung chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia Hay ôn tập đến chủ đề “điều lệnh đội ngũ” phải hiểu rõ ý nghĩa nắm vững động tác điều lệnh đội ngũ trường hợp…cho đến nhũng chủ đề lại * Giành thời gian cho em tự ôn tập Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp, kĩ năng, thói quen ý chí tự học cho học sinh biện pháp nâng cao hiệu dạy học tốt Sau hướng dẫn truyền đạt cặn kẽ, đầy đủ kiến thức cho em giáo viên ôn nên giành thời gian cho học sinh tự học Các em phải học thuộc lòng đơn vị kiến thức tránh tình trạng học vẹt, mà học đến đâu, ghi nhớ đến đó, trao đổi, truy cho nhau, nâng cao tính hợp tác tiến Các em phải luôn người chủ động, tích cực trình ôn luyện, phải tự lực khám phá điều chưa rõ tiếp thu cách thụ động * Hướng dẫn rèn kĩ làm cho học sinh Đây công việc quan trọng học sinh có kiến thức kĩ chưa cao dẫn tới kết tốt - Muốn giáo viên phải xây dựng hệ thống câu hỏi, tập để rèn kĩ năng, thực hành theo chuyên đề tiến tới tổng hợp kiến thức câu hỏi dành cho đối tượng học sinh giỏi ( nên tham khảo đề qua năm) - Tiếp đến hướng dẫn học sinh kĩ làm + phải bình tĩnh nhận đề, đọc kĩ nội dung câu hỏi + Cụ thể: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm đề trắc nghiệm, chủ yếu hình thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, phải đọc kĩ phần câu hỏi đáp án nhanh chóng đáp án Khi làm đề tự luận, cần giành nhiều thời gian tâm huyết cho dạng đề phần có thang điểm cao nhất, phần kiểm tra rõ nét lực thí sinh Phải đọc kĩ nội dung câu hỏi, xác định trọng tâm yêu cầu đề, phác họa ý nháp để tránh bỏ sót trùng lặp ý Lưu ý bố cục làm chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi tả, nên đầu tư cho ý trọng tâm làm bật vấn đề, thể khả tư sáng tạo, tư trừu tượng bộc lộ ý tưởng cá nhân… + Cần phân bố thời gian hợp lí tránh dồn hết thời gian vào câu khó - Giáo viên phải cho học sinh thưc hành thật nhiều đề cụ thể * Thảo luận trao đổi, giải đáp thắc mắc học sinh Sau sử dụng hình thức trên, giáo viên giành thời gian định đến hai buổi học cho học sinh thảo luận kiến thức học, tập hợp ý kiến thắc mắc, băn khoăn, vướng mắc học sinh để giải đáp, bổ sung, củng cố lại giúp em có lượng kiến thức vững vàng trước thi * Tổ chức kiểm tra, thi thử Giáo viên cần thực bước để em nhận rõ khả Giáo viên lụa chọn số đề phù hợp cho học sinh làm bài, giám sát chặt chẽ, quán triệt học sinh nghiêm túc, tính thời gian làm chấm theo đáp án, biểu điểm Cần ưu tiên cho làm có sáng tạo, trình bày khoa học Sau nhận xét làm, sửa chữa, bổ sung, công bố kết đánh giá cho em Những em chưa đạt yêu cầu cần động viên lưu tâm nhiều hơn, em có kết tốt không chủ quan MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ Môn thi: Giáo dục Quốc phòng - An ninh Câu 1.(1.5 điểm): Trách nhiệm công dân học sinh việc xây dựng quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia? Câu 2.(1.5 điểm): Trình bày đối tượng tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trường Quân đội? Câu 3.(1.5 điểm): Trình bày mục đích, nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân? Câu 4.(2.5 điểm): Hãy phân tích làm rõ Truyền thống vẻ vang dân tộc ta nghiệp đánh giặc giữ nước? Câu 5.(3.0 điểm: câu trắc nhiệm 0.25 điểm): chọn phương án câu hỏi trắc nhiệm sau? 5.1 Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chức vụ Phó đô đốc hải quân tương đương cấp hàm nào? A Thiếu tướng B.Trung tướng C Thượng tướng D Đại tướng 5.2 “Dĩ đoản chế trường” cách đánh giặc ai? A Lý Thường Kiệt B Lê Lợi C Trần Quốc Tuấn D Quang Trung 5.3 Bộ đội địa phương thành lập vào năm nào? A Năm 1945 B Năm 1946 C Năm 1949 D Năm 1954 5.4 Dùng vai làm giá súng cho đồng đội tiêu diệt địch Anh hùng thuộc lực lượng vũ trang nào? A Tô Vĩnh Diện B Nguyễn Viết Xuân C Bế Văn Đàn D Phan Đình Giót 5.5 Súng tiểu liên AK súng trường CKC có cỡ nòng ? A 7.26mm B 7.62mm C 6.72mm D 6.27mm 5.6 Bom từ trường MK-82,117 dùng để đánh phá giao thông đối phương tự hủy sau thời gian? A 6-8 tháng B 12-18 tháng C 24 tháng D 36 tháng 5.7.Đường kính lựu đạn Φ1 là? A.15 cm B 10 cm C 11,8 cm D cm 5.8 Ecstasy thuộc nhóm nào? A Nhóm chất ma túy có hiệu lực cao B Nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp C Nhóm chất ma túy gây ảo giác D Nhóm chất ma túy 5.9 Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh hóa đơn vị trực thuộc? A Bộ chủ huy quân tỉnh Thanh hóa B Bộ quốc phòng C Bộ tự lệnh bồ đội biên phòng C Quân khu 5.10 Vùng đặc quyền kinh tế biển tính từ đường ranh giới vùng đặc quyền kinh tế đến đường nào? A Đường bờ biển B Đường sở C Ranh giới thềm lục địa D Biên giới Quốc gia biển 5.11 Theo quy định Luật Công an nhân dân, hệ thống chức vụ công an nhân dân nhỏ là: A.Tiểu đội trưởng B.Trung đội trưởng C.Đại đội trưởng D.Tiểu đoàn trưởng 5.12 Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm? A 09-12-1946 B 19 -12 -1946 ĐÁP ÁN - BI ỂU CHẤM A PHẦN TRẮC NGHI ỆM : (3.0 điểm) (Mỗi câu trả lời 0, 25 đ ) C 29 -12 -1946 D.29 -12 -1947 Câu 5.1: B Câu 5.2: C Câu 5.3: C Câu 5.4: C Câu 5.5: B Câu 5.6: A Câu 5.7: D Câu 5.8: C Câu 5.9: C Câu 5.10: D Câu 5.11:A Câu 5.12: B B PHẦN TỰ LUẬN(7.0 điểm): Câu Đáp án Điểm a Trách nhiệm công dân việc xây dựng quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia? - Mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ biên giới quốc gia - Trước hết công dân phải nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia - Thực nghiêm luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật biên giới; tuyệt đối trung thành với tổ quốc - Làm tròn nghĩa vụ quân sự, thực nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao b Trách nhiệm học sinh việc xây dựng quản 1.5 lí, bảo vệ biên giới quốc gia? - Học tập nâng cao trình độ nhận thức mặt, hiểu biết sâu sắc truyền thống dựng nước, giữ nước dân tộc - Xây dựng, củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc - Tích cực học tập kiến thức QP -AN, sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ QP -AN nhà nước người có thẩm quyền huy động - Tích cực tham gia phong trào Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào mùa hè xanh, phong trào niên tình nguyện hướng vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo a)Đối tượng tuyển sinh: - Quân nhân ngũ hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, có tháng tuổi quân trở lên; - Công nhân viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ quân đội từ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm dự thi tuyển) 1.5 - Nam niên quân đội( kể quân nhân xuất ngũ) - Nữ niên quân đội nữ quân nhân: Nếu số trường có tuyển nữ b)Tiêu chuẩn tuyển sinh: Phân tích tiêu chuẩn sau - Tự nguyện đăng ký dự thi - Có lí lịch trị gia đình thân rõ ràng - Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, đủ điểm qui định vào trường dự thi - Sức khỏe ( theo qui định ) *Mục đích: - Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ, Bảo vệ nghiệp đổi mới, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, Bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Giữ vững ổn định trị, môi trường hòa bình… 1.5 *Nhiệm vụ : - Nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đánh thắng kẻ thù xâm lược, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ lực phản động - Nhiệm vụ xây dựng an ninh nhân dân: Giữ vững ổn định phát triển hoạt động, xã hội; đấu tranh chống lại hành động gây rối, phá hoại; giữ gìn trật tự an toàn xã hội Phân tích làm rõ sáu truyền thống sau 2.5 Truyền thống dựng nước đôi với giữ nước Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy địch nhiều Truyền thống nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện Truyền thống thắng giặc trí thông minh, sáng tạo, nghệ thuật quân độc đáo Truyền thống đoàn kết quốc tế Truyền thống môt lòng theo Đảng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào thắng lợi CM Việt Nam ĐỀ SỐ MÔN THI: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Câu 1.(2.5 điểm): Phân tích nội dung công tác phòng không nhân dân? Câu 2.(2.0 điểm): Trình bầy biện pháp phòng tranh bom đạn thông thường? Câu 3.(1.0 điểm): Hãy nêu mục đích, nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy? Câu 4.(1.5 điểm): Sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi gì? Câu 5.(3.0 điểm: câu trắc nhiệm 0.25 điểm):Chọn phương án hỏi trắc nhiệm sau? 5.1.Nhóm chất ma túy gây ảo giác gồm? A Amphetamine, methamphetamine B Thuốc phiện, morphine,côcain C Amphetamine, côcain D.Cần sa, lyergide 5.2.Động tác chạy chân tay phối hợp nhịp nhàng chạy với tốc độ? A 110 bước/phút B.150 bước/phút C 170 bước/phút D 190 bước/phút 5.3 Công dân Việt Nam Nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội, tự nguyện vục vụ ngũ từ? A.Từ 18-25 tuổi B.Từ 18-40 tuổi C Từ 19-25 tuổi D Từ 19-45 tuổi 5.4 Nghệ thuật đánh giặc “ Dĩ đoản chế trường” cách đánh giặc của? A Lý Thường Kiệt B Lê Lợi C Trần Quóc Tuấn D Quang Trung 5.5 Nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp? A Morphine,côcain, lyergide B Thuốc phiện, morphine,côcain C Diazepam, clordiazepam D Diazepam, lyergide 5.6 Lực lượng Công an bảo vệ an ninh tổ Quốc,bảo đảm an ninh,trật tự, an toàn xã hội sở là? A Công an huyện B.Công an xã C Cảnh sát điều tra D.Cảnh sát hình 5.7 Lãnh hải nước CHXHCNVN tính từ đường sở rộng hải lý? A 12 hải l ý B 24 hải lý C 188 hải lý D 200 hải lý 5.8 Thủ tướng Chính phủ kí ban hành Nghị định số 65/ 2002/ NĐ- CP công tác phòng không nhân dân tình hình vào ngày tháng năm nào? A 01/ 5/ 2002 B 01/ 6/ 2002 C 01/ 7/ 2002 D 01/ 8/ 2002 5.9 Tổng cục tình báo trực thuộc bộ, ngành nào? A Bộ Ngoại giao B Bộ Quốc phòng C Bộ công an D Bộ Nội vụ 5.10 Là đường thẳng từ mắt người ngắm qua mép khe thước ngắm đến điểm mép đầu ngắm, định nghĩa về? A Đường ngắm B Đường ngắm C Điểm ngắm D Đường ngắm sai 5.11.Ở Việt Nam, ký kết gia nhập điều ước quốc tế biên giới quốc gia quan có thẩm quyền định? A Bộ Quốc phòng B Chính phủ C Chủ tịch nước D Quốc hộ 5.12 Tầm ngắm hiệu súng tiểu liên AK súng trường CKC bao nhiêu? A 400m B 500m C 800m D 1000m ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM A PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3.0 điểm) (Mỗi câu trả lời 0, 25 đ ) Câu 5.1: D Câu 5.2: C Câu 5.3: B Câu 5.4: C Câu 5.5: C Câu 5.7: A Câu5 8: C Câu 5.9: C Câu 5.10: B Câu 5.11 :B B PHẦN TỰ LUẬN(7.0 điểm): Câu5.6: B Câu 5.12: A Câu Đáp án Điểm Phân tích làm rõ nội dung sau a Tuyên truyền giáo dục công tác phòng không nhân dân: b Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động, quan sát nắm hoạt động đánh phá địch: 2.5 c Tổ chức nguỵ trang, sơ tán, phòng tránh: d Tổ chức đánh trả phục vụ chiến đấu: e Tổ chức khắc phục hậu quả: Một số biện pháp phòng tránh thông thường a Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động: - Mục đích nhằm phát hoạt động máy bay địch để kịp thời thông báo, báo động cho nhân dân phòng tránh b Nguỵ trang, giữ bí mật chống trinh sát địch - Nguỵ trang kết hợp nghi binh đánh lừa không để lộ mục tiêu, chống trinh sát địch c.Làm hầm, hố phòng tránh: - Để phòng tránh tác hại bom, đạn địch, tuỳ theo tình hình cụ thể Đào hầm, hố… cho lớp học, bệnh viện, trường học, 2.0 đường nơi học tập công tác d Sơ tán phân tán nơi tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh tụ họp đông người e Đánh trả: - Việc đánh trả tiến công đường không của địch góp phần lớn phòng tránh bom đạn lực lượng vũ trang đảm nhiệm g Khắc phục hậu quả: + Tổ chức cứu thương + Tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hoả, cứu hộ sông + Đối với bom napan: Dùng bao tải cát, chăn, chiếu nhúng nước trùm lên đám cháy Nếu cháy nhỏ dùng cành tươi để dập + Đối với bom phốt pho: Khi chữa cháy cần phải chuẩn bị dụng cụ phòng độc trang, gang tay, dùng nước với lực lượng lớn để dập tắt dùng xẻng xúc cấc mảnh phốt cháy dở đổ vào hố nước + Chôn cất người chết, phòng dịch bệnh, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống + Khôi phục sản xuất, sinh hoạt bình thường Mục đích: làm giảm đau đớn, cầm máu vết thương, giữ cho đầu xương gãy tương đối yên tĩnh, đảm bảo an toàn trình vận chuyển người bị thương tuyến cứu chữa, phòng ngừa tai biến: choáng máu, đau đớn; tổn thương thứ phát đầu xương gãy di động; nhiễm khuẩn vết thương Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy: - Nẹp cố định phải 1.5 cố định khớp khớp ổ gãy - Không đặt nẹp cứng sát vào chi, phải đệm, lót mỡ, gạc vải mềm chõ tiếp xúc để không gây thêm tổn thương khác - Không co kéo, nắn chỉnh ổ gãy tránh tai biến nguy hiểm cho người bị thương - Băng cố định nẹp vào chi phải tương đối chắc, không để nẹp xộc xệch, không chặt để gây cản trở lưu thông máu chi * Nghĩa vụ trách nhiệm: + Tuyệt đối trung thành + Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, sách, điều lệnh, thị, mệnh lệnh 1.0 + Trung thực, dũng cảm, hoàn thành nhiệm vụ + Vì dân phục vụ + Luôn học tập nâng cao trình độ mặt + Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp cấp thuộc quyền mệnh lệnh mình, mệnh lệnh cấp thực nhiệm vụ cấp * Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an không làm: + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xâm phạm lợi ích Nhà nước, dân + Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an việc mà pháp luật qui định không làm * Quyền lợi + Quyền công dân theo qui định Hiến pháp pháp luật + Nhà nước bảo đảm chế độ sách ưu đãi + Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích tạo điều kiện phát triển tài 2.4 Những học kinh nghiệm: Xác định vai trò người thầy vô quan trọng Lựa chọn đối tượng học sinh để đưa vào bồi dưỡng Xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng khoa học, sáng tạo Lựa chọn phương pháp dạy học dễ hiểu, phù hợp yêu cầu đổi Hướng dẫn theo dõi học sinh thực hành Với kinh nghiệm cá nhân tin tưởng gặt hái kết cao Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 3.1 Nhận định chung : Qua thực tế thân áp dụng nhiều năm cho thấy kết khả quan nêu Vì thiết nghĩ bạn đồng nghiệp tham khảo vận dụng Tuy nhiên, không thỏa mãn với đạt mà cần phải luôn tìm tòi, học hỏi không ngừng sáng tạo 3.2 Những ý kiến đề xuất : Đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo cần mở lớp tập huấn môn thêm để giáo viên toàn Tỉnh tiếp thu thông tin đáp ứng yêu cầu đổi sách giáo khoa Qua năm bồi dưỡng, nhận thấy người thầy cần phải không ngừng học hỏi tự học hỏi để nâng cao trình độ, đúc rút kinh nghiệm, thường xuyên xây dựng nội dung chương trình sáng tạo công tác giảng dạy Tuy nhiên, để có vụ mùa bội thu, vai trò người thầy, nỗ lực cố gắng học sinh, đòi hỏi phải có quan tâm hỗ trợ nhà trường để giáo viên có nhiều tài liệu tham khảo, có nhiều thời gian nghiên cứu, truy cập Internet tổ chức bồi dưỡng Đồng thời giáo viên cần phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh Trên số kinh nghiệm nhỏ tôi, thân áp dụng thu kết khả quan ... mạnh dạn lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường THPT 1.2 Đối tượng phạm... nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao hiệu bồi dưỡng ôn luyện học sinh giỏi dạy học giáo dục Quốc phòng An ninh trường THPT, nội dung nhận thức 1.2.2 Phạm Vi Phạm vi nghiên cứu việc dạy học, bồi dưỡng. .. chức hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo quy định c Nội dung chương trình: Chương trình ôn luyện học sinh giỏi nội dung nhận thức môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn kiến thức chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trường THPT , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trường THPT , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trường THPT

Từ khóa liên quan