0

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5

18 39 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 12:54

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MƠN ĐỊA LÍ LỚP Lĩnh vực : Địa lí Cấp học : Tiểu học Tên Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Việt Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung Chức vụ : Giáo viên NĂM HỌC 2019 -2020 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp A ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài: 1.1 Lí khách quan Hiện Đảng Nhà nước ta tiến hành đổi toàn diện giáo dục cấp học nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Công đổi liên quan đến nhiều lĩnh vực đổi chương trình, đổi sách giáo khoa, đổi thiết bị dạy học, đổi chế quản lý, đổi quan niệm cách thức kiểm tra đánh giá… Tuy nhiên đổi có đem lại hiệu hay khơng phụ thuộc nhiều vào người giáo viên, người trực tiếp thể tinh thần đổi nói tiết học Vì vậy, việc đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy - học trở thành vấn đề quan trọng cấp bách Chỉ có đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy - học, tạo đổi thực giáo dục, đào tạo lớp người động, sáng tạo, có tiềm cạnh tranh trí tuệ bối cảnh nhiều nước giới hướng tới kinh tế tri thức Định hướng đổi phương pháp dạy - học xác định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Mục tiêu phần Địa lí (trong mơn Lịch sử Địa lí lớp 5) nhằm cung cấp cho học sinh số kiến thức kĩ địa lí bản, thiết thực vật, tượng Nó không dừng lại việc mô tả vật, tượng địa lí bề mặt Trái đất mà cịn giải thích, phân tích, so sánh tổng hợp yếu tố địa lý giúp HS thấy mối quan hệ chúng với Đồng thời cịn giáo dục em việc phát hiện, khai thác, sử dụng, bảo vệ cải tạo tài nguyên thiên nhiên, mơi trường cách hợp lí nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Tổ quốc 1.2 Lí chủ quan Qua thực tế nhiều năm giảng dạy chương trình lớp 5, có phân mơn Địa lí Tơi nhận thấy số giáo viên nhiều học sinh cịn cho phân mơn địa lí mơn phụ, mơn học thuộc lịng, cần cho em tìm hiểu kiến thức thơng qua câu hỏi SGK cho học sinh đọc nhiều lần để rút kết luận học Với phương pháp dạy - học dẫn đến em có thói quen ghi nhớ kiến thức cách máy móc Chính thế, việc ghi nhớ 1/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp kiến thức em khơng lâu bền, em dễ nhầm lẫn kiến thức quan trọng em thấy nhàm chán, dẫn đến khơng u thích mơn học Chính để giúp em học sinh hứng thú với mơn học, có niềm đam mê tìm hiểu kiến thức địa lí, tơi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí 5” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng đưa số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 5A6 năn học 2019 - 2020, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung 3.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phương pháp thử nghiệm, rút kinh nghiệm - Phương pháp trao đổi với đồng nghiệp - Phương pháp nghiên cứu 2/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận: Cùng với mơn học khác, mơn Địa lí góp phần khơng nhỏ cho việc giúp học sinh phát triển toàn diện Ở lớp 1, 2, em biết giới xung quanh qua môn học Tự nhiên xã hội Từ móng đó, lên lớp 4, em biết thêm giới tự nhiên xã hội xung quanh qua môn học Khoa - Lịch sử Địa lý Môn Địa Tiểu học mơn quan trọng Nó giúp học sinh hiểu biết giới xung quanh, vật, tượng mối quan hệ địa lý đơn giản vùng miền đất nước ta Bước đầu rèn luyện hình thành cho học sinh kỹ quan sát vật, tượng, thu thập, tìm hiểu thơng tin Từ góp phần bồi dưỡng phát triển học sinh thái độ thói quen ham học hỏi, tìm hiểu mơi trường xung quanh, yêu thiên nhiên, người, quê hương, đất nước Với học sinh, đặc biệt học sinh Tiểu học khám phá giới tự nhiên xung quanh "du lịch" tới vùng miền đất nước qua câu chữ, hình ảnh điều vơ lý thú Vậy người giáo viên tiểu học làm để giúp em hiểu biết, khám phá giới sâu sắc, tường tận, kĩ càng, dùng phương pháp dạy học theo hướng đổi cho học sinh tham gia vào hoạt động tìm tịi, phát kiến thức cách chủ động Thực trạng vấn đề: Trường Tiểu học giảng dạy trường thành lập, nằm địa bàn phường Thanh Xuân Trung lại giáp với nhiều khu chung cư, dân cư, phố lớn nên có nhiều ảnh hưởng tích cực đến em học sinh trường Nhà trường hiểu giáo dục học sinh phát triển toàn diện xu tất yếu xã hội vấn đề chung toàn cầu Tuy việc giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học đặc biệt học sinh cuối cấp (Lớp 4, 5) vấn đề cần bàn Học sinh lớp hứng thú mơn Địa lí Các em thường lơ đễnh, tập trung học Đồng thời, em tỏ xa lạ với điều giáo viên nêu ra, hầu hết em nhìn vào sách giáo khoa, nêu lại đọc sách để tả lời câu hỏi giáo viên Các tiết học thường khô cứng, gượng ép khơng khí lớp trầm lắng Qua điều tra vào đầu năm học 2019 - 2020, tơi có kết sau: - Tổng số học sinh điều tra: 50 em (toàn HS lớp 5A6 ) 3/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên……………………… Lớp………………………… trường Tiểu học Thanh Xuân Trung Tổng số học sinh lớp 50 em 100% 18 36% Số học sinh thích mơn Địa lí Số học sinh khơng thích mơn Địa lí 32 64% Qua điều tra, thực tế kết thu được: số học sinh yêu thích mơn Địa lí q thấp Các biện pháp cụ thể: 3.1 Nghiên cứu tìm hiểu SGK, SGV để nắm bắt chương trình nội dung phần địa lý Sách giáo khoa, sách giáo viên môn Địa lý định hướng cho giáo viên nhiều kiến thức, kỹ cần đạt phần mục tiêu Nhưng người giáo viên không xây dựng cho kế hoạch giảng dạy cụ thể chắn tiết học nhàm chán, đơn điệu, rời rạc, trùng lặp kiến thức (giảng điều học sinh biết) không gây hứng thú cho học sinh, mục tiêu học không đạt Học sinh học "vẹt" mà khơng hiểu sâu kiến thức học vào sống Chính vậy, trước bước vào năm học tơi nghiên cứu nắm vững chương trình môn địa lý lớp quan điểm xây dựng chương trình, hệ thống kiến thức, mức độ yêu cầu kiến thức, kỹ năng, tính hệ thống mối liên hệ bài, kiến thức lớp với kiến thức học sinh tiếp thu lớp trước Nghiên cứu thể cụ thể chương trình học sách giáo khoa, sách giáo viên, sau lên kế hoạch, bố trí thời gian cho hoạt động dạy học xác định Trước học, tơi cố gắng đọc, tìm hiểu kỹ để xây dựng hoạt động phù hợp với mục tiêu bài, phù hợp với đặc thù học sinh trường Nhờ đọc kỹ mục tiêu, rút nội dung địa lý lớp gồm phần; Địa lí Việt Nam Địa lí Thế giới Trong phần lại chia thành nhóm là: - Phần 1: Địa lí Việt Nam + Nhóm 1: Các đặc điểm thiên nhiên tài ngun; địa hình; khí hậu; sơng ngịi; đất rừng, vùng biển (chỉ chọn trình bày số đặc điểm tiêu biểu nhất) Bài 1: Việt Nam – đất nước Bài 2: Địa hình khống sản Bài 3: Khí hậu Bài 4: Sơng ngịi 4/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Bài 5: Vùng biển nước ta Bài 6: Đất rừng Bài 7: Ơn tập + Nhóm 2: Các người hoạt động kinh tế, đề cập tới dân cư, dân tộc, kiểu quần cư hoạt động sinh hoạt, sản xuất Bài 8: Dân số nước ta Bài 9: Các dân tộc, phân bố dân cư Bài 10: Nông nghiệp Bài 11: Lâm nghiệp thủy sản Bài 12: Công nghiệp Bài 13: Công nghiệp (tiếp theo) Bài 14: Giao thông vận tải Bài 15: Thương mại du lịch Bài 16: Ôn tập Phần II – Địa lí Thế giới + Nhóm 1: Các tìm hiểu địa lí tự nhiên, đặc điểm người châu Á Bài 17: Châu Á Bài 18: Châu Á ( ) Bài 19: Các nước láng giềng Việt Nam + Nhóm 2: Các tìm hiểu địa lí tự nhiên, đặc điểm người châu Âu Bài 20: Châu Âu Bài 21: Một số nước châu Âu + Nhóm 3: Các tìm hiểu địa lí tự nhiên, đặc điểm người châu Phi Bài 23: Châu Phi Bài 24: Châu Phi ( ) + Nhóm 4: Các tìm hiểu địa lí tự nhiên, đặc điểm người châu Mĩ Bài 25: Châu Mĩ Bài 26: Châu Mĩ ( ) + Nhóm 5: Các tìm hiểu địa lí tự nhiên, đặc điểm người châu Đại Dương, châu Nam Cực Bài 27: Châu Đại Dương châu Nam Cực + Nhóm 6: tìm hiểu đại dương giới Bài 29: Các đại dương giới Đặc điểm chung cho dạng cần phải xác định vị trí đồ; vùng đó; thành phố nằm đâu? Xác định phạm vi; giới hạn; sau tiếp tục nghiên cứu đặc điểm khác 5/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Qua nghiên cứu tìm hiểu tài liệu, thực tế giảng dạy bước đầu rút số phương pháp dạy nhóm * Nhóm đặc điểm thiên nhiên tài nguyên: - Tôi kết hợp đồ dùng dạy học trực quan với mô tả, hướng dẫn học sinh khai thác tri thức qua đồ, lược đồ, tranh ảnh kèm theo viết để hình thành biểu tượng địa lý Nếu đồ tranh ảnh hết vật tượng địa lý, sử dụng phương pháp truyền đạt để mô tả, giải thích VD: Sơng đồng nước chảy hiền hồ, bờ thấp, khúc uốn lượn, hai bền bờ có bãi bồi phù sa Để học sinh hứng thú học tập, nhiều bài, cho học sinh hoạt động theo nhóm nhỏ với phiếu học tập; em đọc SGK; khai thác tri thức qua đồ; tranh ảnh trao đổi thống ý kiến, cử đại diện báo cáo trước lớp Khi ôn tập hay học sang vùng tơi cịn hướng dẫn học sinh so sánh vùng rút điểm chung, riêng để học không nhàm chán bị lặp lại * Nhóm người hoạt động kinh tế: nội dung thường có nội dung gắn với thực tiễn thực lớp (chủ đề xã hội) thường đặt câu hỏi khai thác kiến thức có học sinh, kết hợp với việc quan sát tranh ảnh SGK tranh ảnh sưu tầm để hình thành biểu tượng hoạt động sản xuất phong tục, tập quán nhân dân vùng mà học đề cập Để học sinh nắm nhiều tơi cịn liên hệ với địa phương học sinh sinh sống so sánh vùng khác để học sinh nắm VD: Dạy "Công nghiệp” Khi dạy liên hệ thêm làng nghề sản phẩm thủ công tiếng người dân Bắc Bộ gần gũi với em gốm Bát Tràng; dát vàng Kiêu Kỵ (những làng nghề có nghề sản xuất thủ công tiếng huyện Gia Lâm) câu hỏi trước học, sưu tầm tìm hiểu làng nghề truyền thống quê em hay gần nơi em ở, sưu tầm số sản phẩm làng nghề … (hiện vật tranh ảnh) Ngồi tơi cịn hướng dẫn học sinh bước đầu xây dựng mối liên hệ vật tượng địa lý để giải thích số tượng, vật như: Vì trồng cơng nghiệp vùng đồi cao nguyên? Vì trâu bị ni nhiều vùng núi, lợn gia cầm nuôi nhiều đồng bằng? 6/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp * Nhóm châu lục: Sau học sinh xác định vị trí đồ, xem châu lục nằm đâu? cho HS đọc viết, kết hợp với tranh ảnh học sinh sưu tầm để rút thông tin cần thiết đặc điểm đặc trưng châu lục Bên cạnh đó, tơi cịn phát huy tìm tòi ham học học sinh việc tự khám phá kiến thức, điều tra, quan sát điều kiện địa lý gắn liền với quê hương nhằm giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần ham hiểu biết vật xung quanh ý thức tham gia quản lý, bảo vệ, cải tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội học sinh Để làm điều giáo viên cần thiết kế phiếu dạy Nội dung gắn phù hợp khả học sinh phù hợp đặc điểm địa phương Ví dụ: dạy địa lý "Công nghiệp" Tôi định hướng cho HS nghiên cứu tìm hiểu trước, chuẩn bị trước thông tin ngành Công nghiệp Phiếu: - Em hiểu Công nghiệp là: ……………….…………………………… - Công nghiệp bao gồm ngành: ………………………………… - Nêu tên số ngành công nghiệp mà em biết:…………………… - Vị trí quận Thanh Xuân đồ Hà Nội - Tìm ghi lại tên nhà máy xí nghiệp lớn khu vực nơi em - Nhà máy sản xuất gì? * Bài: "Các đại dương giới" -Trên giới có đại dương? - Đại dương lớn giới? Ấn Độ Dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương Bắc Băng Dương - Sắp xếp đại dương theo thứ tự có diện tích từ bé đến lớn: Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương …………………………………………………………………………………… Ở nhóm tơi tổ chức trị chơi cho HS hình thức thi hướng dẫn viên du lịch giỏi Kết luận: Nhờ tìm hiểu kỹ SGK, SGV tơi nắm bắt rõ chương trình, phương pháp, kỹ chủ động xây dựng kế hoạch dạy học cho môn học 7/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp 3.2 Sử dụng đồ dùng dạy học dạy Địa lý: Đồ dùng có vai trị quan trọng dạy học tất phân mơn, góp phần định đổi phương pháp dạy học Đặc biệt môn Địa lý, đồ dùng không phương tiện khai thác kiến thức (hoàn thành biểu tượng, kiến khái niệm địa lý) mà cịn có tác dụng gây hứng thú học tập cho HS Vì khâu chuẩn bị - lựa chọn đồ dùng phù hợp với dạy sử dụng cho có hiệu điều cần thiết tạo nên thành công tiết học * Chuẩn bị - lựa chọn đồ dùng phù hợp Đồ dùng dạy học môn Địa lý đa dạng, có từ nhiều nguồn: đồ dùng Bộ GD cấp, tranh ảnh đồ dùng GV - HS sưu tầm, tự làm Tranh ảnh, lược đồ SGK Ngay từ đầu năm học, lập kế hoạch chuẩn bị lựa chọn cho học qua bảng thống kê đồ dùng: TT Tên Thời gian sử dụng Việt Nam – đất Tuần… nước Kế hoạch tự sưu tầm Đồ dùng có HS sưu tầm Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam Bản đồ hành Việt Nam Lược đồ địa hình Việt Nam Bản đồ châu lục Hình ảnh khai thác loại khoáng sản Video hoạt động khai thác khoáng sản Tranh, ảnh lũ lụt, hạn hán Hình ảnh, video sông vào mùa lũ, vào mùa sông cạn Tranh ảnh, video hoạt động làm muối Địa hình khống sản Tuần… Khí hậu Tuần… Lược đồ khí hậu Tranh ảnh mùa Sơng ngịi Tuần Lược đồ sơng ngịi Tranh ảnh sông Vùng biển nước ta Tuần Lược đồ khu vực Biển Đông Tuần Lược đồ phân bố rừng Việt Nam Đất rừng GV sưu tầm Lược đồ số khoáng sản Việt Nam 8/16 Tranh ảnh vùng biển Việt Nam tranh ảnh khu rừng tiếng : Cúc Phương, Bạch Mã… Tranh ảnh phân biệt loại rừng Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp - Chuẩn bị lựa chọn đồ dùng cho môn học việc làm tốn nhiều thời gian, công sức Nhưng người giáo viên dành nhiều thời gian tâm huyết mang lại hiệu cao cho môn học 3.3 Hướng dẫn sử dụng đồ, lược đồ, bảng thống kê, tranh ảnh: Sau chuẩn bị lựa chọn đồ dùng cho phù hợp, công việc phải biết khai thác sử dụng đồ dùng thật tốt cách tối đa Điều quan tâm, trọng 3.3.1 Hướng dẫn học sinh sử dụng đồ: - Bản đồ: Là hình vẽ thu nhỏ bề mặt trái đất hay phận bề mặt trái đất mặt phẳng theo tỷ lệ định - Bản đồ ngôn ngữ, công cụ đặc biệt sử dụng phổ biến dạy học địa lý - Lược đồ: Mang tính ước lệ, khái quát cao, xong lại giúp học sinh nghiên cứu - đọc - hiểu cụ thể kiến thức Bản đồ, lược đồ sử dụng nhiều việc giảng dạy địa lý lãnh thổ lớp Nếu học sinh biết cách sử dụng đồ để khai thác, tìm tòi kiến thức giúp kiến thức thu nhận bền vững Đồng thời q trình tìm tịi kiến thức, kỹ học Địa lý học sinh rèn luyện củng cố Vì tơi ý thực a Chọn lược đồ, đồ phù hợp vào nội dung bài: VD: Dạy "Châu Á ( )", chuẩn bị Lược đồ: Lược đồ châu lục đại dương (để học sinh đồ - tìm vị tríchâu Á), lược đồ khu vực châu Á(để học sinh tìm điều kiện tự nhiên để châu Á phát triển nông nghiệp) b Hướng dẫn học sinh cách sử dụng Ngay từ học dạy kỹ sâu nhằm trang bị cho học sinh số hiểu biết yếu tố đồ, cách sử dụng đồ để tìm kiến thức như: Tên đồ, phương hướng đồ, nắm ký hiệu bảng giải, bước sử dụng đồ) Khi soạn bài, soạn kỹ hệ thống câu hỏi, yêu cầu học sinh khai thác kiến thức đồ, lược đồ Trên lớp, đưa "lệnh" theo bước sử dụng đồ để học sinh hình thành kỹ kỹ xảo xem đồ - Đọc tên đồ để biết đồ thể nội dung - Xem bảng giải để biết ký hiệu đối tượng lịch sử địa lý - Tìm đối tượng lịch sử địa lý đồ dựa vào ký hiệu VD: Bài "Việt Nam – đất nước chúng ta" 9/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Tìm hiểu nội dung 1: Vị trí địa lí giới hạn Trước hết, học sinh cần xác định vị trí Việt Nam Lược đồ Việt Nam khu vực Đông Nam Á Tôi đưa lệnh: + Đọc tên đồ (Lược đồ Việt Nam khu vực Đông Nam Á) + Xem bảng giải cho biết Thủ đô Hà Nội ký hiệu (hình ngơi đỏ) + Dựa vào ký hiệu, tìm vị trí Hà Nội đồ (Học sinh tìm vị trí Hà Nội) Ngồi ra, tơi phối hợp việc sử dụng đồ với tranh, ảnh, phim băng hình mơ tả lời VD: Bài giảng Vùng biển nước ta, phối hợp cho học sinh sử dụng lược đồ với tìm hiểu kiến thức qua tranh - SGK tranh, ảnh khác giáo viên, học sinh sưu tầm vùng biển nước ta Tôi mô tả thêm: - Khi nói nguồn tài nguyên nước ta, nhân dân ta có câu: Rừng vàng biển bạc - Vùng biển nước ta tạo nhiều điều kiện để phát triển kinh tế 3.3.2 Hướng dẫn học sinh sử dụng số liệu: - Hầu hết học địa lý SGK Lịch sử - Địa lý (hay bảng thống kê) có tác dụng làm sáng tỏ kiến thức kiến thức Vì tơi khơng bắt buộc học sinh thuộc tất số liệu, trừ số liệu có tính chất làm mốc Để học sinh biết cách phân tích, so sánh đối chiếu số liệu tơi hướng dẫn học sinh: + Đọc tiêu đề bảng + Vận dụng cách đọc bảng thống kê: Có hàng? Tên hàng? Có cột? Tên cột? Số liệu tương ứng hàng cột? Sau phân tích, so sánh đối chiếu, tổng hợp rút kiến thức VD 28: Các đại dương giới Ở nội dung bài: Một số đặc điểm đại dương Diện tích Độ sâu trung Độ sâu lớn STT Đại dương (triệu km ) bình (m) (m) Ấn Độ Dương 75 3963 7455 Bắc Băng Dương 13 1134 5449 Đại Tây Dương 93 3530 9227 Thái Bình Dương 180 4279 11034 Để giúp học sinh nhận xét diện tích đại dương, tơi hướng dẫn học sinh + Đọc kỹ tiêu đề bảng: Bảng số liệu đại dương 10/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp + Đọc kỹ để thấy: Bảng có cột hàng, hàng ghi số thứ tự, hàng ghi tên đại dương, hàng ghi diện tích, hàng ghi độ sâu trung bình, hàng ghi độ sâu lớn + Bảng số liệu cho thấy Thái Bình Dương đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn 3.3.3 Sử dụng tranh, ảnh, băng hình: - Tranh ảnh dạy địa lý có sách giáo khoa Giáo dục cấp in, vẽ với màu sắc đẹp, chọn lựa kỹ đưa vào phục vụ nội dung dạy Ngồi ra, tơi học sinh cịn sưu tầm thêm tranh ảnh, sử dụng vào dạy tờ lịch, tờ hoa báo, báo chí, tạp chí tạp chí khoa học, tạp chí giáo dục Ví dụ: Tìm kiếm, sưu tầm tạp chí "Nơng thơn ngày nay"; "Nơng nghiệp"; "Khoa học giáo dục", tơi tìm ảnh hoạt động sản xuất nông nghiệp(thu hoạch lúa, cày ruộng, cấy lúa ….) Tranh ảnh hoạt động sản xuất công nghiệp (khai thác quặng, than đá….) - Cùng với sưu tầm tranh ảnh băng hình Hằng năm, trường tơi có tổ chức cho giáo viên học sinh thăm quan ngoại khoá Mỗi chuyến chuyến tìm hiểu thực tế hữu ích dịp để bạn đồng nghiệp tổ, khối sưu tầm tài liệu cách quay chụp cảnh sắc, hoạt động, sống người dân miền khác đất nước Khi dạy học đến vùng nào, phim, ảnh trở thành đồ dùng để khai thác kiến thức thay đổi khơng khí học tập cho em - Với số lượng tranh ảnh, băng hình có tơi sử dụng để giới thiệu bài: Ví dụ: Dạy "Nông nghiệp", sử dụng tranh để giới thiệu sau: - Tôi đưa ảnh chụp số sản phẩm ngành Nông nghiệp ? Ảnh chụp cảnh gì? (Học sinh trả lời) Giới thiệu: Đây sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp Vậy nông nghiệp bao gồm ngành gì, sản xuất sản phẩm tìm hiểu học Trong phần tìm hiểu mới, tranh ảnh băng hình tơi sử dụng để hình thành biểu tượng, khái niệm địa lý cho học sinh: Đưa tranh học sinh quan sát tranh thật ký, kết hợp với trí tưởng tượng để có biểu tượng vật, hoạt động 11/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp - Ngồi ra, tranh ảnh cịn tơi sử dụng phần củng cố học hình thức thi giới thiệu địa điểm với học làm cho tiết học sinh động, hấp dẫn lôi tất em hào hứng tham gia dự thi Kết luận: Đồ dùng để minh hoạ mà quan trọng để khai thác kiến thức Vì với loại đồ dùng giáo viên cần nắm mục đích yêu cầu sử dụng để phát huy tối đa tác dụng chúng 3.3.4 Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa phát huy trí lực học sinh * Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa Sách giáo khoa tài liệu cụ thể hoá nội dung chương trình, đảm bảo việc cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức, kỹ địa lý phù hợp với mục đích, yêu cầu dạy học nhà trường phổ thông Nội dung sách giáo khoa biểu kênh : Kênh hình kênh chữ - Kênh chữ sở để giáo viên chuẩn bị giáo án, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung dạy cụ thể, lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp đồ dùng dạy học học cần thiết - Kênh hình bao gồm: hệ thống đồ, lược đồ, tranh ảnh … bổ sung cho kênh chữ Có thể coi kênh nguồn thơng tin kiến thức trực quan, ngồi cịn có giá trị minh họa cho học Chính vậy, sách giáo khoa tài liệu chủ yếu để học sinh học tập, khai thác tri thức Trong dạy lớp, hướng dẫn em khai thác, nội dung qua kênh hình kênh chữ + Với kênh chữ : Yêu cầu học sinh đọc kỹ để hiểu vấn đề lệnh " rõ ràng" rõ nhiệm vụ : - Đọc từ đâu đến đâu ? - Đọc để tìm thơng tin gì? + Với kênh hình: Chuẩn bị kỹ hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh quan sát tìm hiểu Nêu yêu cầu quan sát : Quan sát gì? để làm gì? tuỳ tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm cá nhân để học sinh tự khai thác kiến thức Học sinh làm xong, báo cáo, giáo viên chốt ý, ghi bảng => Dưới hướng dẫn giáo viên học sinh lớp tơi tự khai thác tìm hiểu tri thức qua sách giáo khoa cách chủ động - Một điểm tơi ln có ý thức phát huy trí lực học sinh Mơn địa lý khơng phải môn học độc lập với môn học khác tách biệt với môn học khác với khối lớp tách biệt với thực tế sống 12/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Vì với nội dung khai thác kiến thức học sinh học lớp trước liên hệ với kiến thức thực tế học sinh hay vốn hiểu biết môn học khác dự đốn trước dạy lớp tơi khai thác giúp cho tiết học mang tính hệ thống, thực tế thật sôi Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua gần năm học thực tốt kế hoạch tiết Địa lí tơi thấy thu nhiều kết tích cực :  Về phía học sinh : Các em học sinh trang bị cho hiểu biết địa lí Việt Nam địa lí Thế giới Tiết học sân chơi lành mạnh cho học sinh Qua em phát huy tính chủ động, sáng tạo, lĩnh hội, bổ sung thêm nhiều kiến thức Đồng thời nhằm nâng cao ý thức kỷ luật động thúc đẩy học tập cho Tổng số học sinh lớp 50 em 100% Số học sinh u thích mơn Địa lí 45 em 90 % Số học sinh khơng u thích mơn Địa lí em 10 % Không em tự tin mà học tập, em tiến nhiều Do khẳng định Địa lí mơn học lí thú giúp em phát huy hết trí lực Qua khẳng định vai trị mơn Địa lí quan trọng Về phía giáo viên: - Có hội nghiên cứu nhiều lĩnh vực để dạy tốt - Gần gũi hiểu học sinh qua việc hướng dẫn em bộc lộ tài cá nhân, mạnh lớp -Tổ chức hoạt động dạy - học phong phú C – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 13/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Kết luận Đề tài này, tập trung sâu vào nghiên cứu kinh nghiệm, phương pháp để tổ chức tốt tiết Địa lí Các phương pháp dạy học mới, sáng tạo cho học sinh giúp em hứng thú hăng say tiết học Và tiêu chí đánh giá cơng tác giảng dạy giáo viên Vì thế, áp dụng biện pháp q trình giảng dạy, tơi thấy hiệu thích thú em học sinh * Phải khẳng định thực phương pháp giảng dạy cho em tham gia vai trị giáo viên chủ nhiệm quan trọng giáo viên giữ vai trò tổ chức, định hướng * Các hoạt động giảng dạy thay đổi nội dung, hình thức để em khơng nhàm chán * Mạnh dạn giao việc cho em học sinh * Chia học sinh thành nhóm, đội để phấn đấu, ganh đua tiến Việc tổ chức phương pháp dạy học giúp cho học sinh lớp tạo nên sân chơi bổ ích, thu hút học sinh Thông qua hoạt động giáo dục này, nâng cao phong trào học tập, phát huy tính mạnh dạn, tự tin học sinh, đưa em vào hoạt động bổ ích lí thú Đặc biệt phát huy khiếu thuyết trình, phản biện Vì thế, học kinh nghiệm rút trình tổ chức tiết học mơn Địa lí cho học sinh lớp là: Đưa nhiệm vụ cụ thể cho học sinh dựa vào nội dung học, kết hợp trò chơi với củng cố kiến thức Tổ chức thường xuyên hoạt động tìm hiểu nội dung học sinh tham gia, thể khả học tập, vui chơi bổ ích Phong phú, đa dạng hóa nội dung hình thức tổ chức tiết học để học sinh tham gia cách hứng thú, tránh lặp lại nội dung làm cho học sinh bị nhàm chán Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng tổ chức thi để khuyến khích học sinh tạo phong trào thi đua nhiệt tình, sơi Khuyến nghị: Trên vài kinh nghiệm riêng tổ chức dạy học mơn Địa lí cho học sinh lớp Với kinh nghiệm ỏi mình, tơi xin phép đưa vài điều khuyến nghị : - Về phía giáo viên : 14/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp Tơi nghĩ giáo viên cần nhận thức đắn ý nghĩa tiết dạy mơn Địa lí để từ giảng dạy tiết học với chuẩn bị đầu tư kĩ lưỡng nhằm thu hút em học sinh tham gia Học mà chơi giúp em lĩnh hội tiếp thu học hiệu chủ động nhiều Tôi biết kinh nghiệm nhỏ bé hẳn cịn nhiều thiếu sót Vì vậy, tơi kính mong hội đồng xem xét giúp đỡ tơi hồn thiện - Về phía nhà trường: Tơi mong nhà trường trang bị thêm sách tham khảo loại tài liệu hay mơn Địa lí để giáo viên chúng tơi học tập - Về phía Phịng Giáo dục : Tơi mong Phịng giáo dục tạo điều kiện thống đưa nhiều buổi hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Quận để xây dựng phương pháp giảng dạy môn Địa lí cho hay phong phú, thu hút học sinh Trên số kinh nghiệm mà tơi thực q trình dạy phân mơn Địa lý cho học sinh lớp Rất mong đóng góp ý kiến Ban giám hiệu đồng nghiệp để tơi có phương pháp giảng dạy đạt hiệu cao Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết không chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Thị Thanh Việt 15/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 1; 2; Sách giáo khoa Địa lí lớp ( NXB Giáo dục – 2019 ) Sách giáo viên mơn Địa lí lớp Tài liệu hướng dẫn dạy học mơn theo Địa lí Việt Nam Địa lí Thế giới Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học 16/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lí chọn đề tài: 1.1 Lí khách quan 1.2 Lí chủ quan .1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng đưa số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phương pháp nghiên cứu: B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận: .3 Thực trạng vấn đề: .3 Các biện pháp cụ thể: 3.1 Nghiên cứu tìm hiểu SGK, SGV để nắm bắt chương trình nội dung phần địa lý 3.2 Sử dụng đồ dùng dạy học dạy Địa lý: 3.3 Hướng dẫn sử dụng đồ, lược đồ, bảng thống kê, tranh ảnh: 3.3.1 Hướng dẫn học sinh sử dụng đồ: 3.3.2 Hướng dẫn học sinh sử dụng số liệu: 10 3.3.3 Sử dụng tranh, ảnh, băng hình: 11 3.3.4 Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa phát huy trí lực học sinh .12 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 13 C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 14 Kết luận .14 Khuyến nghị: 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 17/16 ... chương trình, phương pháp, kỹ chủ động xây dựng kế hoạch dạy học cho môn học 7/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp 3.2 Sử dụng đồ dùng dạy học dạy Địa lý: Đồ dùng có... môn học khác với khối lớp tách biệt với thực tế sống 12/16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí lớp Vì với nội dung khai thác kiến thức học sinh học lớp trước liên hệ với kiến. .. thích mơn học Chính để giúp em học sinh hứng thú với môn học, có niềm đam mê tìm hiểu kiến thức địa lí, tơi mạnh dạn chọn đề tài ? ?Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí 5? ?? Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 5,

Từ khóa liên quan