0

Giao an tu chon Ngu van 10 tron bo

21 8,304 126

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:26

CHỦ ĐỀ 1. Ngày soạn: 28/08/2008 Tiết :1 – 2 Bài dạy:Tiếng Việt NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT; THỰC HÀNH SỬA LỖI. I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh nắm được yêu cầu cơ bản về sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, nguyên nhân mắc các lỗi thường gặp, cách sửa lỗi. - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tạo lập câu, kĩ năng sửa các lỗi thông thường. -Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức sử dụng tiếng Việt đúng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ - Thầy: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, bài tập cho học sinh thực hành. - Trò: Soạn bài, học bài cũ, làm bài tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. Ổn định tổ chức (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ (4 phút): Em hãy nhắc lại những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt? TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Mục tiêu cần đạt 40 Hoạt động 1: Tìm hiểu những yêu cầu chung khi sử dụng tiếng Việt. GV:Khi sử dụng tiếng Việt chúng ta cần phải chú ý đến những yêu cầu nào? ( về phát âm, nghĩa, cấu tạo ngữ pháp) GV: Hãy lấy ví dụ và sửa lỗi cho đúng? HS: Nhớ lại kiến thức học ở cấp hai, suy nghĩ trả lời. - Đúng âm. - Đúng chính tả. - Đúng cấu tạo ngữ pháp. - Đúng phong cách ngôn ngữ,… HS: Lần lượt lấy ví dụ và nêu cách chữa mình đã làm. I. Những yêu cầu chung khi sử dụng tiếng Việt. 1. Lời nói phải đúng với qui tắc ngôn ngữ. - Sử dụng từ đúng ngữ âm, đúng chính tả -> để người đọc người nghe hiểu đúng ý nghĩa muốn truyền đạt. VD: đi mua chanh và đi mua tranh - Sử dụng từ đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. Muốn vậy phải chú ý quan hệ ngữ nghĩa và ngữ pháp khi kết hợp từ với nhau + Kêt hợp từ phải đúng quan hệ ngữ nghĩa. VD: nghe nói phong phanh -> Không đúng quan hệ ngữ nghĩa + Kết hợp phải đúng về quan hệ ngữ pháp . Qui tắc được mọi người chấp nhận VD: chó mực, ngựa ô -> Đúng. chó ô, ngựa mực -> sai. . Theo các quan hệ từ VD: nói anh và nói với anh -> nghĩa khác nhau. . Quan hệ ngữ pháp của từ trong tiếng Việt được thể hiện ở việc sắp xếp trật tự từ và sử dụng các hư từ. VD: bàn ba và ba bàn -> ý nghĩa thay đổi. - Đặt câu đúng ngữ pháp( phải nắm GV: Khi giao tiếp trong tình huống nhất định ta cần phải đảm bảo yêu cầu gì? ( nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh, mục đích) HS: Thảo luận và trả lời: Khi giao tiếp trong tình huống nhất định cần chú ý đến: - Nói (viết) cho ai? - Nói (viết) vấn đề gì? - Mục đích là gì? được kiểu câu tiếng Việt). - Viết đoạn vănvăn bản phải mạch lạc, có sự thống nhất về đề tài, chủ đề và phù hợp với các đặc điểm của tình huống giao tiếp. 2. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp. a. Nhân vật giao tiếp Xác định rõ nhân vật giao tiếp là ai? Họ có ảnh hưởng như thế nào tới mục đích giao tiếp -> lựa chọn cách diễn đạt sao cho phù hợp. b. Hoàn cảnh giao tiếp Nói viết trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh ấy có ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội dung, hình thức giao tiếp như thế nào? c. Mục đích giao tiếp Nói viết để làm gì? Nhằm mục đích gì? 45 Hoạt động 2: Thống kê một số lỗi thường gặp và thực hành sửa lỗi. GV:Trong quá trình sử dụng tiếng việt bản thân em thường mắc lỗi gi? ( về chính tả, dùng từ, đặt câu) GV:Hãy lấy vd em đã mắc phải và cho biết cách sửa chữa của em? HS: Suy nghĩ và phát biểu. - Lỗi chính tả: Phụ âm đầu hoặc cuối: d/gi; ch/tr; c/t;n/ng/ngh,… - Lỗi dùng từ. - Lỗi đặt câu… HS: Lấy ví dụ và cho biết cách chữa đã làm. II. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng tiếng Việt- những cách chữa cơ bản. 1.Lỗi chính tả * Nguyên nhân: - Do không nắm chắc quy tắc sử dụng chữ viêt tiếng Việt. - Do ảnh hưởng của phát âm không chính xác. - Do viết hoa không đúng quy tắc. 2. Lỗi dùng từ - Dùng sai về hình thức. - Dùng sai về kết hợp ngữ nghĩa. - Dùng sai về quan hệ ngữ pháp. - Dùng thừa từ, lặp từ. - Dùng từ sáo rỗng. - Dùng từ không đúng với phong cách văn bản, sai ý nghĩa biểu thái. - Củng cố, dặn dò (1 phút): Nắm được những yêu cầu cơ bản khi sử dụng tiếng Việt. - Bài tập về nhà: Viết một đoạn văn chủ đề về ngôi trường có sử dụng các phép liên kết câu: Phép thế, phép lặp, phép tỉnh lược,… IV. RÚT KINH NGHIỆM. ……………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ 1 (Tiếp theo) Ngày soạn: 10/09/2008 Tiết :3 - 4 Bài dạy: Tiếng Việt NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT; THỰC HÀNH SỬA LỖI. I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh nắm được yêu cầu cơ bản về sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, nguyên nhân mắc các lỗi thường gặp, cách sửa lỗi. - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tạo lập câu, kĩ năng sửa các lỗi thông thường. -Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức sử dụng tiếng Việt đúng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ 3. Thầy: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, bài tập cho học sinh thực hành. 4. Trò: Soạn bài, học bài cũ, làm bài tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. Ổn định tổ chức (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ (4 phút): Kiếm tra sự chuẩn bị của học sinh. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Mục tiêu cần đạt 85 Hoạt động 2: Thống kê một số lỗi thường gặp và thực hành sửa lỗi. GV: Theo em lỗi về đặt câu có những lỗi cơ bản nào? GV: Lấy ví dụ về lỗi đặt câu và yêu cầu học sinh tiến hành phân tích lỗi, chữa lỗi. HS: Thảo luận phát biểu: - Lỗi cấu tạo ngữ pháp. + Thiếu thành phần chủ ngữ. + Thiếu vị ngữ. +Lỗi thiếu vế câu ghép. - Lỗi sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu. - Lỗi sử dụng sai dấu câu. - Lỗi về nghĩa. II. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng tiếng Việt- những cách chữa cơ bản. 3. Lỗi đặt câu - Lỗi cấu tạo ngữ pháp. + Thiếu thành phần câu, vế câu. VD: Qua tác phẩm Tắt đèn đã cho chúng ta thấy cuộc sống của người nông dân trong chế độ cũ. - > thiếu thành phần chủ ngữ. + Thiếu vị ngữ. VD: Tình cảm của chúng tôi dành cho thầy, người thầy đã cho chúng tôi những bài học đầu tiên về cuộc sống. -> bổ sung: luôn theo chúng tôi trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. +Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ. VD: Để có cơ hội nhận được việc làm như ý trong tương lai, ngay từ bây giờ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường. -> Bổ sung: Để có cơ hội nhận được việc làm như ý trong tương lai, ngay từ bây giờ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải học tập thật tốt. +Lỗi thiếu vế câu ghép. VD: Thời tiết ngày mai, nếu trời có mưa, có gió. Mà chắc sẽ là mưa, gió to vì đài đã báo rồi. -> sửa: Thời tiết ngày mai, nếu trời có mưa, có gió, mà chắc sẽ là mưa, gió GV: Trong những đoạn văn sau em thấy người viết đã mắc lỗi gi? Cho cách chữa? HS: Đọc kĩ đoạn văn, nhận xét và chỉ ra chỗ sai. to vì đài đã báo rồi, chúng ta vẫn phải thực hiện kế hoạch đã đặt ra. - Lỗi sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu. VD: Chúng tôi luôn chú ý đến các hoạt động giáo dục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhà trường. -> Chúng tôi luôn chú ý đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường về bảo vệ thiên nhiên và môi trường. - Lỗi sử dụng sai dấu câu. VD: Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi không giải được bài toán đó? -> Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi không giải được bài toán đó. - Lỗi về nghĩa. VD: Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. -> Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. 4. Lỗi đoạn văn a. Lỗi nội dung - Lạc ý: VD: (1) Trong ca dao Việt Nam, những bài về tình yêu nam nữ là những bài nhiều hơn tất cả. (2) Họ yêu gia đình, yêu cái tổ ấm cùng nhau chung sống, yêu nơi chôn nhau cắt rốn. (3) Họ yêu người làng, người nước yêu từ cảnh ruộng đồng đến công việc trong xóm, trong làng. (4) Tình yêu đó nồng nhiệt và sâu sắc. -> (1) câu chủ đề nói về tình yêu, (2), (3),(4) không nói về tình yêu nam nữ- > lạc ý. - Thiếu ý: VD: Cư dân Văn Lang rất yêu ca hát, nhảy múa. Họ hát trong những đêm trăng hoặc ngày hội. Họ còn hát trong lúc chèo thuyền, săn bắn. Những nhạc cụ đệm cho những điệu hát thường là trống đồng, khèn, sáo, cồng . -> các câu 2, 3, 4 mới đề cập ý 1 câu 1 chưa đề cập ý 2. - Lỗi lặp ý. - Lỗi loãng ý. - Lỗi mâu thuẫn ý. b. Lỗi hình thức GV:Hãy cho vd về các lỗi hình thức? Cho cách chữa? HS: Thảo luận và phát biểu, cho ví dụ. - Lỗi thiếu hoặc dùng sai phương tiện liên kết hình thức - Lỗi tách đoạn. - Củng cố, dặn dò (1 phút): Nắm được những yêu cầu cơ bản khi sử dụng tiếng Việt. - Bài tập về nhà: Viết một đoạn văn chủ đề về ngôi trường có sử dụng các phép liên kết câu: Phép thế, phép lặp, phép tỉnh lược,… IV. RÚT KINH NGHIỆM. ……………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ 2 Ngày soạn: 15/09/08 Tiết: 5 – 6 Bài dạy: Làm văn NHỮNG LỖI VỀ DIỄN ĐẠT TRONG VIỆC VIẾT BÀI VĂN, THỰC HÀNH SỬA LỖI I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức được yêu cầu về diễn đạt trong một bài văn và những lỗi thường mắc phải khi viết văn. - Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích và chữa lỗi về diễn đạt trong bài văn, để hoàn thiện và nâng cao kĩ năng diễn đạt khi viết văn. - Thái độ: Có thái độ thận trọng khi viết văn, có ý thức diễn đạt đúng và thích hợp khi viết văn. II. CHUẨN BỊ - Thầy: Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, bài tập cho học sinh. - Trò: Đọc SGK, học bài cũ, soạn bài mới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ (4 phút):Nêu những yêu cầu khi sử dụng tiếng Việt? TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Mục tiêu cần đạt 85 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái quát về kĩ năng diễn đạt trong bài văn. GV: Em hãy cho biết thế nào là kĩ năng diễn đạt trong bài văn? GV: Kĩ năng diễn đạt ở dạng ngôn ngữ viết của bài văn gồm những phương diện nào? HS: Thảo luận trả lời theo sự hiểu biết của bản thân. HS:Thảo luận phát biểu: + Kĩ năng viết chữ và sử dụng các kí hiệu thuộc về chữ viết. + Kĩ năng dùng từ sao cho đúng và hay. + Kĩ năng đặt câu sao cho mỗi câu đều đúng theo quy tắc cấu tạo của kiểu câu tiếng Việt. + Kĩ năng liên kết các câu để thành bài văn hoàn chỉnh. + Kĩ năng tách đoạn và liên kết các đoạn, mục, phần trong bài văn, kĩ năng đặt đề mục và tiêu đề cho văn bản. I. Khái quát về kĩ năng diễn đạt trong bài văn. 1) Khái niệm kĩ năng diễn đạt. - Kĩ năng diễn đạt là kĩ năng biểu hiện được nhận thức, tưởng, tình cảm của mình bằng phương tiện ngôn ngữ, khiến cho người đọc (người nghe) lĩnh hội được đầy đủ, chính xác những nội dung đó. - Kĩ năng diễn đạt ở dạng ngôn ngữ viết của bài văn có thể gồm nhiều phương diện: + Kĩ năng viết chữ và sử dụng các kí hiệu thuộc về chữ viết: Cần viết đúng các quy định về chữ viết, chính tả, viết hoa và viết từ nước ngoài, việc dùng dấu câu hay các kí hiệu chữ viết khác và cả việc trình bày văn bản… + Kĩ năng dùng từ sao cho đúng và hay: Đúng về hình thức cấu tạo, đúng về nghĩa, về đặc điểm ngữ pháp, cả về sắc thái biểu cảm và phong cách ngôn ngữ chung của bài viết, đồng thời sử dụng từ một cách sáng tạo. + Kĩ năng đặt câu sao cho mỗi câu đều đúng theo quy tắc cấu tạo của kiểu câu tiếng Việt, chính xác và rõ ràng về nội dung biểu đạt. + Kĩ năng liên kết các câu để thành bài văn hoàn chỉnh. GV: Hãy cho biết những yêu cầu cơ bản về diễn đạt trong bài văn? HS: Suy nghĩ, trả lời. + Kĩ năng tách đoạn và liên kết các đoạn, mục, phần trong bài văn, kĩ năng đặt đề mục và tiêu đề cho văn bản. 2) Một số yêu cầu cơ bản về diễn đạt trong bài văn. - Cần diễn đạt trong sáng, gãy gọn. - Cần diễn đạt cho chặt chẽ nhất quán, không mâu thuẫn. - Cần diễn đạt ngắn gọn, giản dị, tránh cầu kì sáo rỗng. - Cần diễn đạt phù hợp với phong cách ngôn ngữ của bài văn. - Củng cố, dặn dò (1 phút): Nắm được khái niệm về kĩ năng diễn đạt trong bài văn; những yêu cầu cơ bản về diễn đạt. - Bài tập về nhà: Thống kê một số lỗi diễn đạt thường mắc phải trong quá trình viết bài văn. IV. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………. CHỦ ĐỀ 2 (Tiếp theo) Ngày soạn: 20/09/08 Tiết: 7 – 8 Bài dạy: Làm văn NHỮNG LỖI VỀ DIỄN ĐẠT TRONG VIỆC VIẾT BÀI VĂN, THỰC HÀNH SỬA LỖI I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức được yêu cầu về diễn đạt trong một bài văn và những lỗi thường mắc phải khi viết văn. - Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích và chữa lỗi về diễn đạt trong bài văn, để hoàn thiện và nâng cao kĩ năng diễn đạt khi viết văn. - Thái độ: Có thái độ thận trọng khi viết văn, có ý thức diễn đạt đúng và thích hợp khi viết văn. II. CHUẨN BỊ - Thầy: Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, bài tập cho học sinh. - Trò: Đọc SGK, học bài cũ, soạn bài mới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ (4 phút):Nêu những lỗi diễn đạt thường gặp trong quá trình viết bài văn? TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Mục tiêu cần đạt 85 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành phân tích và chữa một số lỗi diễn đạt trong việc viết bài văn. GV: Trong quá trình viết bài văn em thường mắc những lỗi gì về mặt diễn đạt? HS: Thảo luận, trả lời: - Diễn đạt tối nghĩa, quan hệ ý nghĩa không rõ ràng, mạch lạc. II. Thực hành phân tích và chữa một số lỗi diễn đạt trong việc viết bài văn. 1) Diễn đạt tối nghĩa, quan hệ ý nghĩa không rõ ràng, mạch lạc. Trong khi gia đình bị tan nát, bọn sai nha hoành hành, hách dịch đem xử Vương Ông, vơ vét của cải cho đầy túi tham, Nguyễn Du đã vạch bộ mặt thật của chúng là trên địa vị của đồng tiền có thể đổi trắng thay đen, đồng tiền tác oai tác phúc hãm hại người dân lương thiện để làm giàu cho lũ quan nha, thật hết sức vô liêm sỉ. *Phân tích lỗi: Đoạn văn trên mắc các lỗi: - Quan hệ ý nghĩa giữa phần trạng ngữ “Trong khi gia đình bị tan nát…”và chủ ngữ “Nguyễn Du” không phù hợp. - Đoạn “trên địa vị của đồng tiền…” tối nghĩa. - Sai hình thức cấu tạo của cụm từ “tác oai tác phúc” = “tác oai tác quái”, sai từ “hãm hại”. - Phần “thật hết sức vô liêm sỉ” không có quan hệ ý nghĩa rõ ràng với các phần trên. * Chữa lại là: Gia đình Thúy Kiều bị tan nát. Bọn sai nha hoành hành, hách dịch vơ vét của cải và tra khảo Vương Ông. Nguyễn Du đã nhìn thấy bộ mặt thật của bọn sai nha và quan lại là chỉ vì tiền. Tiền tài đã khiến cho bọn chúng có thể đổi trắng thay đen. Tiền tài đã tác oai tác quái trong xã hội, đã gieo bao tai họa cho người dân lương thiện, trái lại đã làm giàu cho lũ sai nha và quan lại. Vì tiền, bọn quan lại, sai GV: Yêu cầu học sinh tiến hành phân tích lỗi và chữa lỗi diễn đạt trong một số đoạn văn. GV: Hướng dẫn học sinh tiến hành phân tích lỗi và chữa lại cho phù hợp. - Diễn đạt dài dòng, lủng củng, dây cà ra dây muống. - Diễn đạt mâu thuẫn, không nhất quán giữ hai phần : tuy…nhưng. - Diễn đạt không đúng quan hệ lập luận. - Diễn đạt rời rạc, đứt mạch, thiếu sự liên kết. - Diễn đạt trùng lặp. nha trở nên hêt sức vô liêm sỉ. b) Diễn đạt dài dòng, lủng củng, dây cà ra dây muống. - Trong lớp, thầy không thương ai cũng không ghét ai và đặc biệt những người học sinh trong trường thầy luôn yêu quý nhưng yêu quý nhất là thầy yêu lớp 9A6 này là vì đã chủ nhiệm suốt bốn năm cấp hai mà không năm nào thầy để học sinh của thầy bị ở lại. c) Diễn đạt mâu thuẫn, không nhất quán. - Thầy giáo em tuy đã già, dáng người thầy cao, hơi gầy, nhưng mái tóc của thầy đã bạc phơ, mặt thầy nhiều vết nhăn, năm nay thầy đã ngoài bảy mươi. d) Diễn đạt không đúng quan hệ lập luận. - Quan lại tham nhũng bóc lột nhân dân. Chính vì thế mà tên quan xử kiện đã bắt cha và em Thúy Kiều sau khi vơ vét của cải nhà Vương Ông. * Phân tích lỗi: - Đoạn văn dùng hình thức thể hiện quan hệ lập luận “chính vì thế” nhưng quan hệ ý nghĩa giữa câu trước và câu sau không đúng quan hệ giữa luận cứ và kết luận: Câu đầu không phải nguyên nhân của kết luận ở câu sau. - Phần sau chưa diễn đạt rõ ý. * Chữa lại là: Quan lại tham nhũng, bóc lột nhân dân. Điều đó biểu hiện ngay trong việc: sau khi bọn sai nha vơ vét của cải nhà Vương, thì tên quan xử kiện đã bắt cha và em Thúy Kiều để tra tấn, đánh đập, và chỉ sau khi có ba trăm lạng trao tay thì cha và em Thúy Kiều mới được tha bổng. e) Diễn đạt rời rạc, đứt mạch, thiếu sự liên kết. - “Truyện Kiều” đã được Nguyễn Du sáng tác trên cơ sở vay mượn tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc “Kim Vân Kiều truyện”. Đồng thời Nguyễn Du cũng cho thấy thân phận của người phụ nữ thời xưa. g) Diễn đạt trùng lặp. - Đôi lúc trong xã hội ta ngày nay cũng không còn giữ lấy một chút phẩm giá nào của ông bà ta thời xưa để lại là sống có đạo đức, lành mạnh, mà họ đua đời, ăn chơi sa đọa. Có lúc họ còn tập trung để làm đẹp cho họ, để mình đẹp hơn trong xã hội, họ có tiền trong tay và mua sắm những gì mình thích, đi đến những nơi mà họ thích nếu có kinh phí trong tay, thế nhưng - Diễn đạt sáo rỗng. - Diễn đạt vụng về, thô thiển. - Diễn đạt không phù hợp với phong cách ngôn ngữ viết của bài văn. bên cạnh đó có những người phụ nữ không muốn làm việc mà lại muốn hưởng, sai khiến chồng mình đó là một điều mà phụ nữ thời xưa đặc biệt không có một chút quyền nào cả kể cả lên tiếng tháo quát người chồng của mình. h) Diễn đạt sáo rỗng. - Tác giả đã ca ngợi truyền thống yêu nước, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn khó khăn “ lá lành đùm lá rách”, ca ngợi chí khí quật cường và lòng căm thù giặc sâu sắc thề “không đội trời chung” với quân xâm lược. Tinh thần yêu nước và chí căm thù giặc đã được thể hiện bằng một nghệ thuật tuyệt vời, qua nhiều biện pháp nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn, để lại những ấn tượng không thể phai mờ trong lòng người đọc từ trước đến nay và muôn đời sau. * Phân tích lỗi: - Đoạn văn viết theo “ điệu sáo”: Đề cập thành công đủ cả hai mặt nội dung và nghệ thuật, hơn nữa ở mặt nào người viết cũng dùng những tính từ cấp tuyệt đối “quật cường, sâu sắc, tuyệt vời, độc đáo, hấp dẫn, không thể phai mờ”, nhưng nội dung quá chung chung, không có gì cụ thể, không cho người đọc thấy được thành công cụ thể, riêng biệt. i) Diễn đạt vụng về, thô thiển. - Với truyện “Rừng xà nu”, tác giả Nguyễn Trung Thành còn tạt vào mặt người đọc những ca nước lạnh làm thức tỉnh, làm xóa bỏ những suy nghĩ vớ vẩn bậy bạ mà xoa nhẹ vào tim gan mỗi con người. k) Diễn đạt không phù hợp với phong cách ngôn ngữ viết của bài văn. Có thể nói với tác phẩm ấy đã làm cho tên tuổi của nhà văn bay bổng khắp bốn phương trời. Tài văn chương của nhà văn được rải rác khắp các nẻo đường từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây. Không có nơi nào lại không được nếm mùi vị văn chương vừa sâu sắc vừa ngọt ngào của ông. - Củng cố, dặn dò (1 phút): Biết cách chữa một số lỗi diễn đạt trong bài văn. - Bài tập về nhà: Ôn lại bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam IV. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………. CHỦ ĐỀ 3 [...]... 10/ 10/08 Tiết: 9 – 10 Bài dạy: Đọc văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM QUA CÁC TÁC PHẨM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 I MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh nắm được các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian, những đặc điểm chính của một số thể loại văn học dân gian đã học; hiểu rõ vị trí, vai trò và những giá trị to lớn về nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian trong mối quan... gian còn là “kho” lưu văn học dân gian? bốn chữ, năm chữ,… giữ những thành tựu ngôn ngữ nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc mà các thế hệ đời sau cần học tập và phát huy Hoạt động 2: Hướng III Vai trò và tác dụng của văn học dẫn học sinh tìm dân gian trong đời sống tinh thần của hiểu vai trò và tác xã hội và trong nền văn học dân tộc dụng của văn học 1) Vai trò và tác dụng trong đời sống dân gian trong... luận trả trị một số tác giả, tác lời: VD: Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đoàn phẩm văn học viết đã - Nguyễn Du Thị Điểm, Nguyễn Khuyến, Xương, học tập và sáng tạo từ - Hồ Xuân Hương Tố Hữu cùng nhiều văn nghệ sĩ ngày nay văn học dân gian? - Xương đã tiếp thu có sáng tạo văn học dân gian - Nguyễn Khuyến trong sáng tác của mình - Văn học dân gian mãi mãi là ngọn ngu n nuôi dưỡng, là cơ sở của văn học... 25 /10/ 08 Tiết: 11 – 12 - 13 Bài dạy: Đọc văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM QUA CÁC TÁC PHẨM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (Tiếp theo) I MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh nắm được các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian, những đặc điểm chính của một số thể loại văn học dân gian đã học; hiểu rõ vị trí, vai trò và những giá trị to lớn về nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian... Hoạt động 3: Hướng IV Một số lưu ý về phương pháp đọc – dẫn học sinh một số hiểu văn học dân gian lưu ý về phương - Nắm vững đặc trưng của thể loại pháp đọc – hiểu văn - Đặt nó vào trong hệ thống những văn học dân gian bản tương quan thích ứng VD: Hình ảnh thuyền trong ca dao thường mang ý nghĩa ẩn dụ, nhưng trong từng GV: Lấy một số dẫn HS: Thảo luận trả trường hợp cụ thể, đều có sắc thái riêng chứng... thể, để đọc – hiểu chính xác và sâu sắc ý nghĩa tác phẩm cần đặt nó trong mối quan hệ với các hình thức sinh hoạt cộng đồng VD: Bài ca dao Thách cưới cần đặt trong mối quan hệ giao duyên diễn ra trong khuôn khổ cuộc hát đối đáp nam – nữ, có thể mới hiểu được rằng đây chỉ là lời hát đùa nhưng đùa mà lại thật – cái thật lòng của những thanh niên nam – nữ lao động nghèo yêu đời tha thiết - Củng cố, dặn... sinh tìm 1) Các phạm vi hoạt động giao tiếp, giao hiểu về phong cách tiếp hằng ngày, ngôn ngữ sinh hoạt, phong ngôn ngữ sinh hoạt cách ngôn ngữ sinh hoạt GV: Giúp học sinh HS: Nhắc lại khái a) Các phạm vi hoạt động giao tiếp và giao nắm được các phạm niệm ngôn ngữ sinh tiếp hằng ngày vi hoạt động giao tiếp, hoạt Hoạt động giao tiếp của con người diễn ra khái niệm ngôn ngữ trong nhiều tình huống rất phong... cách ngôn ngữ sinh hoạt - Ngôn ngữ sinh hoạt là ngôn ngữ sử dụng trong phạm vi giao tiếp hằng ngày nhằm mục đích trao đổi thông tin, biểu thị cảm xúc, tạo lập và củng cố các quan hệ trong đời sống - Việc sử dụng ngôn ngữ ở một phạm vi giao tiếp nhất định và nhằm những mục đích giao tiếp nhất định dần dần làm hình thành những đặc điểm trong việc lựa chọn và sử dụng phương tiện ngôn ngữ Những đặc điểm... CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 ( Tiếp theo) I MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh hiểu sâu hơn các khái niệm, đặc điểm của ngôn ngữ nói- ngôn ngữ viết, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, một số phép tu từ trong chương trình ngữ văn 10 - Kĩ năng:Củng cố kĩ năng xác định và phân tích các đặc điểm của ngôn ngữ nói – ngôn ngữ viết, phong cách chức năng ngôn ngữ và các phép tu từ qua một... ngôn ngữ sinh hoạt, một số phép tu từ trong chương trình ngữ văn 10 - Kĩ năng:Củng cố kĩ năng xác định và phân tích các đặc điểm của ngôn ngữ nói – ngôn ngữ viết, phong cách chức năng ngôn ngữ và các phép tu từ qua một số ngữ liệu tiêu biểu - Thái độ: Có ý thức hơn về cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong các phong cách chức năng, tăng cường kĩ năng tạo lập văn bản trong phong cách ngôn ngữ sinh . Ngày soạn: 10/ 10/08 Tiết: 9 – 10 Bài dạy: Đọc văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM QUA CÁC TÁC PHẨM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 I. MỤC. cần đặt nó trong mối quan hệ với các hình thức sinh hoạt cộng đồng. VD: Bài ca dao Thách cưới cần đặt trong mối quan hệ giao duyên diễn ra trong khuôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tu chon Ngu van 10 tron bo, Giao an tu chon Ngu van 10 tron bo, , CHUẨN BỊ Những yêu cầu chung khi sử dụng tiếng Việt., CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 1 phút: Kiểm tra sĩ số học sinh. Khái quát về kĩ năng diễn đạt trong bài văn., CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 1 phút: Kiểm tra sĩ số học sinh., HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 1 phút: Kiểm tra sĩ số học sinh., CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 1 phút: Kiểm tra sĩ số học sinh. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian qua các tác phẩm đã học., Vai trò và tác dụng của văn học dân gian trong đời sống tinh thần của Một số lưu ý về phương pháp đọc – hiểu văn học dân gian., HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 1 phút: Kiểm tra sĩ số học sinh., Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. 1 Các phạm vi hoạt động giao tiếp, giao