Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh nam khối 5 trường tiểu học “Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

59 541 0
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh nam khối 5 trường tiểu học “Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

-1- PHẦN MỞ ĐẦU Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX xác định mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước cơng nghiệp Để tiến tới cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bên cạnh việc chuyển đổi cấu kinh tế, cần phải xây dựng đội ngũ lao động có lực cao: bao gồm hai mặt trí tuệ thể chất Để đáp ứng việc thực mục tiêu trên, TDTT, GDTC đóng vai trò quan trọng Bởi lẽ TDTT, GDTC nhằm tăng cường sức khỏe phát triển thể chất, tác động tích cực đến hình thành phát triển nhân cách người tố chất thể lực, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống Trong sống người, sức khoẻ đóng vai trị quan trọng Nó nguồn tài sản quí giá người quốc gia Chính Bác Hồ kêu gọi tồn dân tập thể dục, có đoạn viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khoẻ thành công Mỗi người yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt, người dân khoẻ mạnh tức góp phần làm cho nước mạnh khoẻ…” Xây dựng chiến lược phát triển người trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức mục đích tồn Đảng, tồn dân ta Trong giáo dục giáo dục thể chất đóng vai trị hàng đầu đào tạo người Xã Hội Chủ Nghĩa Chăm lo cho người thể chất trách nhiệm tồn xã hội nói chung, giáo dục thể chất thể thao học đường nói riêng Thực tiễn địi hỏi ngành giáo dục đào tạo phải tìm giải pháp, xây dựng chương trình đồng nhằm: “Cải tiến nâng cao chất lượng Giáo Dục Thể Chất, phát triển bồi dưỡng khiếu thể thao học sinh nhà trường phổ thông” -2- Giáo dục thể chất ngày chiếm vị trí quan trọng giáo dục nước ta Mục tiêu giáo dục thể chất đào tạo người phát triển toàn diện, đào tạo chủ nhân tương lai đất nước phải hội đủ phẩm chất tài đức vẹn tồn, nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để phát triển tồn diện người khơng thể giới hạn tri thức, mà đòi hỏi phải phát triển thể chất Mục tiêu giáo dục thể chất phát triển toàn diện nhân tố thể lực, nâng cao sức khỏe, nâng cao thành tích thể thao, đồng thời góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Chính vậy, năm gần đây, giáo dục đào tạo không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung, đổi phương pháp giảng dạy mơn học nói chung, có mơn Thể dục nói riêng Nhận thức vấn đề cần thiết việc hoàn thiện thể chất cho học sinh, số trường vận dụng cách sáng tạo nội dung chương trình phù hợp với điều kiện cụ thể, góp phần nâng cao hiệu giáo dục thể chất nhà trường phổ thông Một cải tiến nội dung chương trình dạy học nhà trường tăng cường đưa trò chơi vận động vào học thể dục Trò chơi vận động làm kích thích tính tự giác tích cực học sinh giúp em nâng cao thể lực, vận động xác, khéo léo, phản ứng nhanh nhẹn, linh hoạt Ngoài cịn bồi dưỡng cho em đức tính như: Trung thực, dũng cảm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết, tương trợ, tinh thần đồng đội, xây dựng thói quen rèn luyện thân thể, đồng thời làm cho khơng khí lớp học thêm vui tươi, sơi Như tác dụng trò chơi vận động lớn Nó khơng đem lại hứng thú học tập cho học sinh mà giúp cho em phát triển tồn diện thể chất Chính lý trên, chúng tơi mạnh dạn chọn đề -3- tài: “Nghiên cứu ứng dụng số tập trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực cho học sinh nam khối trường tiểu học “Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nghiên cứu Nhằm lựa chọn, xác định số tập trò chơi vận động để phát triển thể lực, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy thể dục cho em học sinh khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Để đạt mục đích trên, chúng tơi tiến hành giải mục tiêu sau: MỤC TIÊU 1: Lựa chọn, xác định số tập trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh nam khối trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh MỤC TIÊU 2: Đánh giá hiệu ứng dụng số tập trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực học sinh nam khối trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh -4- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu Giáo dục thể chât phận văn hóa xã hội di sản quý giá lồi người, tổng hịa thành tựu xã hội nghiệp sáng tạo sử dụng biện pháp chun mơn để hồn thiện thể chất nâng cao sức khỏe người Chăm lo cho người thể chất tinh thần trách nhiệm tồn xã hội cơng việc tồn xã hội công việc vô quan trọng, khâu, công đoạn quan trọng chiến lược đào tạo người cho đất nước Đóng góp cho việc phát triển người toàn diện, giáo dục thể chất có vai trị quan trọng nhà trường mang ý nghĩa định bảo vệ tăng cường sức khỏe cho học sinh Một mục đích giáo dục thể chất nhà trường phổ thơng bước hồn thiện cấu trúc chức thể em, để em trưởng thành, trở thành người phát triển tồn diện Thơng qua giáo dục thể chất giáo dục đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, bồi dưỡng tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật tác phong làm việc có khoa học đời sống Nếu làm tốt công tác giáo dục thể chất trường phổ thông phòng ngừa cho em nhiều bệnh tật, tăng cường sức khỏe cho em Có nhiều cơng trình khoa học giới chứng minh giáo dục thể chất có khả góp phần bảo vệ tăng cường sức khỏe cho hệ trẻ Chính vậy, giáo dục thể chất đưa vào trường hầu giới Qua nhiều năm nghiên cứu, thực nghiệm, số cán khoa học, viện nghiên cứu khoa học Thể Dục thể thao Liên Xô củ X.Xgiosbenkop phụ trách -5- đưa kết luận: “Kết học tập nhóm học sinh tham gia tập luyện thể dục thể thao tăng 12% Trong kết học tập học sinh khác tăng 6% Đáng ý tượng mỏi mệt nhiều kết học tập giảm sút thượng có cuối kỳ cuối năm không biểu em có chế độ tập luyện thể dục thể thao đầy đủ…” Ở Việt Nam, có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề như: PGSTS Trịnh Trung Hiếu, TS Nguyễn Ngọc Can Bác sỉ Đinh Ký trường cấp I, II, III Tân Thuật , Kiến Xương, Thái Bình có kết luận Vị trí tác dụng giáo dục thể chất lớn, khơng đem lại sức khỏe cho học sinh mà cịn góp phần đào tạo người phát triển tồn diện, cho giáo dục thể chất khơng thể thiếu trường học nước Trong năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề: Cơng trình nghiên cứu thể chất cho học sinh (Bộ Giáo Dục năm (19651966).Đáng ý cơng trình nghiên cứu dạy thể dục (PGS-TS Trịnh Trung Hiếu, TS Vũ Huyên năm 1978-1985) Từ công tác giáo dục thể chất nước tiêu biểu rút nhận xét sau: Cơng tác giáo dục thể chất cho học sinh trường học nhằm mục đích nâng cao sức khỏe, thể lực cho hệ trẻ xem chiến lược quốc gia Chương trình giáo dục thể chất quy định nội dung thời lượng môn học, hình thức tổ chức giáo dục thể chất mổi nước có đặc điểm riêng Nhìn chung nước trọng (1/3 dến 1/2 chương trình quy định), hình thức tổ chức giáo dục thể chất học đa dạng, thiết thực quan tâm có tác dụng khuyến khích người tập 1.2 Cơ sở lý luận giáo dục thể chất Giáo dục thể chất phận văn hóa xã hội, di sản quý giá loài người tổng hòa thành tựu xã hội nghiệp sáng tạo sử dụng biện pháp chuyên môn để hoàn thiện thể -6- chất nhân cách, nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ cho người Quá trình giáo dục thể chất, hình thái chức năng, quan thể bước hoàn thiện, tố chất thể lực phất triển hơn, kỹ năng, kỹ xảo vận động hình thành phát triển, giáo dục thể chất có vai trị quan trọng việc hồn thiện lực vận động người Trong thời đại công nghiệp hóa, đại hóa ngày khơng nói lên sức khỏe đơn người dân, nước, mà biểu cường thịnh kinh tế, văn hóa xã hội nước Thể dục thể thao cải tạo nòi giống, tăng dần tầm vóc người dân Ở nước tiên tiến công tác giáo dục thể chất cho niên học sinh trọng hàng đầu điều nói lên phát triển vững thể dục thể thao nước Ở nước ta cơng tác thể đục thể thao giáo dục thể chất Đảng Nhà nước luôn quan tâm mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Mục tiêu bảo vệ nâng cao sức khỏe thể chất nhân dân, chống suy dinh dưởng cho trẻ em, tăng chiều cao cân nặng hệ trẻ tuổi thọ trung bình người Việt Nam Sự phát triển thể chất phát triển trí tuệ có mối liên hệ chặt chẽ với Sự lớn lên phát triển trí tuệ địi hỏi có phát triển thể chất tương ứng Xuất phát từ vấn đề Bộ Giáo dục – Đào tạo, từ năm 2001 có thay đổi nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu kích thích người học Vì việc nâng cao hiệu cơng tác giảng dạy, việc tổ chức giảng dạy tốt môn thể dục thể thao nhà trường trách nhiệm thầy, giáo góp phần vào việc nâng cao sức khỏe cho học sinh, nhằm cải tạo nòi giống mà tảng vững cho thành tích học tập lao động trước mắt sau học sinh Qua năm công tác giảng dạy trường, thân rút -7- giảng dạy, muốn cho ngưới học hiểu, biết ham thích học mơn học người dạy biết kích thích người học ham thích phát huy hết khả tự có thân Từ đạt mục tiêu giáo dục, mà muốn đạt người dạy ln thay đổi hình thức tập luyện cho thật phong phu đa dạng, nên tiến hành nghiên cứu số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực cho học sinh nam khối trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 1.3 Đặc điểm tâm, sinh lý giải phẫu học sinh tiểu học: 1.3.1 Đặc điểm tâm lý: Ở lứa tuối em có biến đổi quan trọng sống, lao động, học tập, đặc điểm tâm lý thể qua hoạt động nhận thức, tình cảm, cảm xúc… có thay đổi So với lứa tuổi mẫu giáo, mối quan hệ giao tiếp, quan hệ xã hội học sinh tiểu học có thay đổi biểu rõ nội dung hình thức giáo dục khác Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, học tập trở thành hoạt động chủ đạo Sự say mê học tập chưa thể nhận thức trách nhiệm với tồn xã hội, mà chủ yếu động mang ý nghĩa tình cảm như: thầy, cơ, ơng bà, bố mẹ, anh chị khen ngợi động viên Do em cố gắng học tập tình yêu thương, chăm lo ông bà, bố mẹ, anh chị…; học tốt để khen ngợi để trở thành “cháu ngoan Bác Hồ” Để hình thành hiểu biết, kiến thức em thường học thuộc lòng câu, chữ Để hình thành kỹ vận động em thường bắt chước, cố gắng làm theo động tác, điệu hành vi giáo viên Trong giảng dạy TDTT, tư em cịn mang tính chất hình ảnh cụ thể nên em tiếp thu dễ dàng nhanh chóng khái niệm có kèm theo hình ảnh trực quan Do giảng dạy TDTT, -8- ngồi việc phân tích, giảng giải kỹ thuật động tác, thiết giáo viên phải làm mẫu sử dụng rộng rãi hình thức trực quan khác Hoạt động vui chơi học sinh nói chung đặc biệt học sinh tiểu học yêu cầu cần thiết, nhu cầu tự nhiên cấp thiết thiếu sống học tập trẻ Thông qua hoạt động vui chơi mà tạo nên hình thức giáo dục tri thức, đạo đức thẩm mỹ hoàn thiện phát triển thể em Mặt khác, hình thức hoạt động vui chơi giúp em giải tỏa “căng thẳng”, “dồn ép” thời gian nhiều cho học tập, hồi phục khả làm việc, hồi phục sức khỏe, góp phần trì tính tích cực - tự giác, lịng hăng say học tập, lao động tạo tâm hồn tươi trẻ cho em Về cảm, thái đọ cư xử sinh hoạt, học tập học sinh tiểu học chưa ổn định Các em thường hay xúc động, thay đổi tâm trạng vui buồn hoạt động, thời điểm Các phẩm chất tâm lý như: tính độc lập, tự kiềm chế, tự chủ cịn thấp 1.3.2 Đặc điểm sinh lý:  Đặc điểm hệ tuần hoàn: Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, nhịp tim nhanh (mạch đập thông thường là: 85-90 lần/phút) Khi hoạt động vận động có trạng thái lo lắng… nhịp tim đập nhanh hơn, dồn dập Lượng máu lần tim co bóp đưa vào động mạch (lưu lượng tâm thu) tăng dần: - Ở lứa tuổi 7- 8, lưu lượng tâm thu là: 23ml Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, em phải chịu đựng hoạt động lao động, học tập, tập luyện thể dục thể thao vui chơi sức kéo dài, dẫn đến tim phải làm việc tải phát sinh bệnh tim - mạch bệnh khác -9-  Đặc điểm hệ hô hấp: Ở lứa tuối học sinh tiểu học, hệ hô hấp thời kỳ hoàn thiện, em tạo nên thói quen chuyển từ thở kiểu bụng sang thở kiểu ngực, lồng ngực phát triển chưa hoàn thiện Độ giãn nở phế nang (túi phổi) thấp nên nhịp thở cịn nơng Số lượng phế nang tham gia lần hơ hấp cịn ít, nên lượng oxi đưa vào máu khơng cao Lượng khơng khí chứa đựng phổi thấp (ở trẻ tuổi là: 1.699 lít, người trưởng thành là: lít), vậy, phổi em phải thường xuyên làm việc khẩn trương cung cấp đủ oxi cho thể Về lượng thơng khí phổi (thể tích khí lần hít vào thở bình thường), dung tích sống (thể tích khí thở cố gắng, sau hít vào hết sức) tăng dần theo phát triển lứa tuổi trẻ Tần số hô hấp (số lần thở ra-hít vào phút) học sinh tiểu học tương đối cao Do đó, hoạt động vận động (tập luyện TDTT) với lượng vận động vừa phải nhịp thở tăng lên cao, em dễ mệt mỏi sớm chuyển sang thở gấp, đòi hỏi phải có thời gian nghỉ ngơi phù hợp với lứa tuổi em  Đặc điểm hệ thần kinh: Hoạt động phân tích tổng hợp học sinh nhạy bén, nhận thức tượng biến đổi xã hội cịn mang tính chủ quan, cảm tính, bị động… Ở lứa tuổi em có khả bắt chước cách máy móc, khả phân biệt, tính sáng tạo cịn hạn chế Lứa tuổi thường có số loại hình thần kinh sau: - 10 - - Loại mạnh – thăng bằng: hưng phấn bình thường, thể trạng thái sức khỏe tốt, em có khả hình thành phản xạ nhanh, có tình cảm sâu sắc, bình tĩnh, tự tin, mức độ tập trung cao, trí nhớ tốt… - Loại mạnh – hưng phấn: hưng phấn mạnh, dễ bị kích thích, chóng thích chóng chán, thành lập phản xạ nhanh dễ phá vỡ, khả tập trung tư tưởng kém… -Loại yếu (thụ động): học sinh nhút nhát, khả phản ứng kém, trí nhớ phát triển, khó thành lập phản xạ có điều kiện… 1.3.3 Đặc điểm hệ – xương  Hệ Cơ em có chứa nhiều nước, tỉ lệ chất đạm, mỡ cịn nên hoạt động chống mệt mỏi Sức mạnh lứa tuổi hạn chế, giới hạn sinh lý khả chịu đựng mà em mang vác tương đối nhỏ khoảng 5kg lứa tuổi 12 Các nhóm to phát triển sớm nhóm nhỏ, khả phối hợp vận động học sinh tiểu học nói chung cịn Lực tăng dần theo lứa tuổi Với học sinh nam tuổi lực trung bình -7 kg, 12 tuổi 11,3 – 13,9 kg Ở lứa tuổi phát triển thiếu cân đối nên khả phối hợp vận động  Hệ xương: Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, tốc độ phát triển xương nhanh so với phận khác thể, đặc biệt xương tay chân Ở lứa tuổi học sinh tiểu học , đốt xương cột xương sống có độ dẻo cao, chưa thành xương hồn tồn cịn giai đoạn hình thành đường cong sinh lý Do đó, tư ngồi, đứng, lại, chạy, nhảy… không phù hợp với cấu trúc tự nhiên giải phẫu dễ làm cong vẹo cột sống, gây ảnh - 45 - 7) Cướp cờ 15) Kiệu người 8) Chuyển nhanh nhảy nhanh 16) Nhảy lướt sống 9) Nhảy thỏ 17) Kết bạn 10) Ai nhanh khéo 18) Con cóc cậu ơng trời 11) Trồng nụ trồng hoa 19) Chim tổ 12) Chạy tiếp sức theo vòng trịn 20) Chuyển đồ vật 13) Dẫn bóng 21) Mèo đuổi chuột 14) Lăn bóng tay - Qua trình tổng hợp thu thập trị chơi vận động để ứng dụng giảng dạy nhằm phát triển thể lực cho học sinh, nhận thấy hầu hết giáo viên trường sử dụng trị chơi q trình giảng dạy Vì việc thuận lợi cho việc tổ chức nghiên cứu chúng tơi 3.1.2 Lựa chọn trị chơi phát triển thể lực Để chọn lựa tập trò chơi phát triển thể lực để ứng dụng giảng dạy nhằm phát triển thể lực cho học sinh, tiến hành vấn phiếu để lấy ý kiến cán quản lý, giáo viên, huấn luyện viện TDTT, nhà chuyên mơn có nhiều kinh nghiệm, chúng tơi tiến hành lựa chọn lại số trò chơi cho phù hợp với tình hình thực tế trường Chúng tơi tiến hành vấn 30 nhà chuyên môn mức độ sử dụng tập (sử dụng tốt, sử dụng, khơng sử dụng) Trên sở chúng tơi chọn tập trị chơi nhiều người đồng ý sử dụng tốt (từ 80% trở lên đồng ý) đưa vào chương trình thực nghiệm Cịn trị chơi lựa chọn (dưới 80% ) sử dụng không tốt, loại bỏ khơng sử dụng chương trình thực nghiệm Kết vấn thể bảng 3.1 - 46 - Bảng 3.1 Kết vấn trò chơi phát triển thể lực cho học sinh nam khối trường tiểu hoc Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM TT Tên trò chơi Sử Số phiếu dụng Phát Thu tơt vào Tỉ lệ % Có thể sử dụng Tỉ lệ Không % sử dụng Tỉ lệ % 0.00 10.0 16.67 26.67 16.67 20.0 26.67 0.00 3.33 0.00 6.67 3.33 6.67 10.00 6.67 0.00 10.00 3.33 1 0 3.33 3.33 0.00 0.00 6.67 Chạy tiếp sức 30 30 30 100.0 Nhảy tiếp sức Lị cị tiếp sức Chạy nhanh theo số Bóng chuyền 30 30 30 30 30 30 30 30 26 25 20 24 86.67 83.33 66.67 80.00 Người thừa thứ Cướp cờ 30 30 30 30 22 19 73.33 63.33 8 Chuyển nhanh nhảy nhanh 30 30 27 90.00 Nhảy thỏ 30 30 24 80.00 10 11 Ai nhanh khéo Trồng nụ trồng hoa Chạy tiếp sức theo vịng trịn Dẫn bóng Lăn bóng tay Kiệu người Nhảy lướt sống 30 30 30 30 18 24 60.00 80.00 3.33 20.0 30.0 16.67 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 25 28 23 22 73.33 83.33 93.33 76.67 73.33 7 23.33 13.33 2.00 23.33 20.0 12 13 14 15 16 - 47 - 17 Kết bạn 30 30 17 56.67 10 33.33 10.00 18 Con cóc cậu ơng trời 30 30 24 80.00 6.67 19 Chim tổ 30 30 27 90.00 13.33 10.0 0 20 Chuyễn đồ vật 30 30 28 93.33 0.00 21 Mèo đuổi chuột 30 30 26 86.67 6.67 10.0 3.33 Căn vào kết vấn, chúng tơi chọn 13 tập trị chơi có 80% ý kiến đồng ý “ sử dụng tốt ” để đưa vào chương trình thực nghiệm, trò chơi sau: STT 10 11 12 13 Trò chơi Chạy tiếp sức Nhảy tiếp sức Lị cị tiếp sức Bóng chuyền Chuyển nhanh nhảy nhanh Nhảy thỏ Dẫn bóng Lăn bóng tay Trồng nụ trồng hoa Con cóc cậu ơng trời Chim tổ Chuyễn đồ vật Mèo đuổi chuột Tỉ lệ % 100.00 86.67 83.33 80.00 90.00 80.00 80.00 83.33 93.33 80.00 90.00 86.67 93.33 0.00 - 48 - 3.2 Đánh giá hiệu ứng dụng số tập trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh nam khối trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM 3.2.1 Xác định test dùng để kiểm tra đánh giá thể lực cho nam học sinh khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM Chúng tham khảo sách, tài liệu chuyên môn để chọn test dùng đánh giá thể lực cho học sinh khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM Chúng tơi chọn test theo tài liệu điều tra thể chất nhân dân năm 2001 cụ thể sau: 1/ Chạy 30m XPC (giây) 2/ Bật xa chổ (cm) 3/ Chạy phút tùy sức (m) 4/ Dẻo gập thân (cm) 5/ Chạy thoi 4x10m (giây) 3.2.2 Quá trình thực nghiệm: Sau xác định tập trò chơi phát triển thể lực nhằm nâng cao chất thể lực cho học sinh nam khối lớp Để biết tập lựa chọn có hiệu đến tố chất học sinh nam khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh,Quận Bình Thạnh, TPHCM, điều cần kiểm chứng Vì tiến hành thực nghiệm để đánh giá hiệu trò chơi Để nghiên cứu tác dụng trò chơi chọn lựa nhằm phát triển thể lực nâng cao thể lực cho học sinh nam khối lớp tiến hành chọn đối tượng tham gia chương trình gồm 70 em học sinh nam khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh,Quận Bình Thạnh,TPHCM, chia thành hai nhóm: nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng - 49 - + Nhóm đối chứng gồm 35 em học sinh nam lớp chọn ngẫu nhiên Mỗi tuần tập buổi, buổi tiết, tiết 35 phút Nội dung tập luyện theo chương trình hữu nhà trường + Nhóm thực nghiệm gồm 35 em học sinh nam lớp chọn ngẫu nhiên, em tập tập trị chơi chúng tơi biên soạn dựa theo trò chơi chọn qua két vấn thực vào 10 phút cuối tiết học Thời gian tập luyện tuần buổi, buổi tập tiết, tiết 35 phút Nội dung thực nghiệm biên soạn dựa theo chương trình giảng dạy khóa trường Các đối tượng nghiến cứu tiến hành trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM Được đồng ý BGH nhà trượng trình bày phụ lục 3.2.3 Trước thực nghiêm Thơng qua việc sử dụng phép tốn thống kê để xử lý số liệu thu thập chúng tơi có đước bảng kết so sánh sau mẫu, X , Sau tiến hành tính tốn tham số cho tập hợp S, ε , CV% chương trình Excel máy vi tính, chúng tơi thu kết bảng 3.2 sau: Bảng 3.2: Thống kê kết test kiểm tra thể lực em học sinh khối trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM trước thực nghiệm ĐC STT TEST Chạy 30 m XPC (S) Bật xa (cm) Ép dẻo (cm) Chạy X 10 m (S) Chạy phút tùy sức (m) X S Cv ε - 50 - TN Chạy 30 m XPC (S) Bật xa (cm) Ép dẻo (cm) Chạy X 10 m (S) Chạy phút tùy sức (m) Qua bảng 3.2 chúng tơi nhận thấy Cả hai nhóm thực nghiệm đối chứng điều có Cv% < 10% mẫu có độ đồng cao ( Duy có dẻo = Sai số tương đối ε %) W% (đối chứng) Ép dẻo: W%(thực nghiệm) = W% (đối chứng) = W%(thực nghiệm) > W% (đối chứng) Chạy X 10 m: W%(thực nghiệm) = W% (đối chứng) = W%(thực nghiệm) > W% (đối chứng) Chạy phút tùy sức: W%(thực nghiệm) = W% (đối chứng) = W%(thực nghiệm) > W% (đối chứng) Từ kết cho thấy việc ứng dụng tập trò chơi vận động phát triển thể lực cho học sinh nam khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM, lựa chọn mang lại kết tôt PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Căn vào mục đích, mục tiêu kết nghiên cứu, đưa kết luận sau:  Đề tài lựa chọn 13 tập trò chơi vận động thường xuyên ứng dụng giảng dạy phát triển thể lực cho học sinh nam khối lớp trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM gồm có: 1) Chạy tiếp sức 8) Lăn bóng tay 2) Nhảy tiếp sức 9) Trồng nụ trồng hoa 3) Lò cò tiếp sức 10) Con cóc cậu ơng trời 4) Bóng chuyền 11) Chim tổ 5) Chuyển nhanh nhảy nhanh 12) Chuyễn đồ vật 6) Nhảy thỏ 13) Mèo đuổi chuột 7) Dẫn bóng  Sau thời gian thực nghiệm thể lực nhóm thực nghiệm tăng trưởng tốt nhóm đối chứng Điều chứng tỏ hiệu tập lựa chọn có tác dụng tốt để nâng cao thể lực cho học sinh nam khối trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM KIẾN NGHỊ: Căn vào kết nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau đây:  Ban giám hiệu trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, TPHCM, chấp thuận cho phép vận dụng kết nghiên cứu vào trình giảng dạy, nhằm cao chất lượng giáo dục thể chất trường  Tổ thể dục trường tiểu học Trần Quang Vinh, Quận Bình Thạnh, THCM, tham khảo ứng dụng kết nghiên cứu đề tài trình giảng dạy nhằm nâng cao tố chất thể lực cho học sinh nam khối lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo “ Sách thể dục lớp dành cho GV ” Trịnh Trung Hiếu (2001), “Lý luận phương pháp giáo dục TDTT nhà trường”, Nxb TDTT Hà Nội, Trần Đồng Lâm chủ biên – Đinh Mạnh Cường sưu tầm biên soạn (2005), “Trò chơi vận động”, Nxb ĐHSP Lê Văn Lẩm – Phạm Xuân Thành ( 2007 ) “ Giáo trình đo lường thể dục thể thao ” – NXB TDTT Hà Nội Nguyễn Viết Minh chủ biên Đậu Bình Hương (2001) “ Phương pháp dạy học Thể dục trò chơi vận động cho học sinh tiểu học”, Nxb ĐHSP Đỗ Vĩnh - Huỳnh Trọng Khải (2008) “Thống kê học TDTT” NXB TDTT Đỗ Vĩnh & Nguyễn Anh Tuấn, ( 2008) “Lý Thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT”, NXB TDTT TP HCM Các Đề tài nghiên cứu có liên quan

Ngày đăng: 19/10/2016, 19:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan