0

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (Từ tuần 11 đến tuần 18)

65 6,144 74

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2016, 22:11

Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH MỚI NHẤT CỰC HAY NĂM HỌC 2016 – 2017 Từ khối (Từ Tuần 11 đến Tuần 18) TuÇn 11: Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề EM VÀ BẠN EM ( tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Nêu tên phận thể người - Thể tranh chủ đề ‘ em bạn em’ cách vẽ xé dán II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: sử dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, Hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Sách học Mt Sách học Mt - Ảnh chụp khuôn mặt hình dáng Giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán, kéo,… người - Hình hướng dẫn bước tạo hình sản phẩm - Hình ảnh sản phẩm Hs IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài *HĐ1 Hướng dẫn thực hành: Yêu cầu Hs vẽ xé dán tranh Hs làm tiếp về bạn * Lưu ý: Thể đặc điểm nhân vật tóc, kính, mũ, Tạo hình phận không to, nhỏ so với tờ giấy, tọa thêm hình ảnh khác cho tranh Sử dụng chất liệu khác nhau, phối hợp màu sắc có đậm, nhạt cho tranh Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 thêm sinh động * HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản Hs trưng bày sản phẩm phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày giới thiệu sản phẩm * HĐ3 Nhận xét đánh giá Đánh giá học * Dặn dò Nhận xét chung tiết học, sau học tiếp Líp 2: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề TƯỞNG TƯỢNG VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Nhận số vật có dạng hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,hình tam giác - Biết tạo hình theo trí tưởng tượng từ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC Phương pháp: Sử dụng quy trình tạo hình ba chiều Hình thức tổ chức:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Đồ vật có dạng hình tròn, vuông, tam Các vật tìm CD hỏng, đĩa giác, chữ nhật giấy… Một số sản phẩm sáng tạo từ Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật dán… IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài * HĐ1 Hướng dẫn thực hành: - Các em chọn hai hình thức + Vẽ hình vuông, chữ nhật, tam giác, tròn Từ hình vẽ vẽ thêm Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 chi tiết để tạo hình ảnh khác + Có thể xé dán hình ảnh banr bàng giấy màu Từ hình tạo thêm chi tiết để hình thành sản phẩm + Lựa chọn vật tìm được, kết hợp với chất liệu khác để tạo hình sản phẩm * Lưu ý: Nhắc nhở Hs chọn màu giấy để thêm chi tiết trang trí phải ý tạo cho sản phẩm có độ đậm, nhạt khác để sản phẩm sinh động Gợi ý Hs xếp hình ảnh chi tiết phù hợp đẹp, sau dán keo * HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản phẩm * Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau Hs làm Líp 3: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề TẠO HÌNH TỰ DO VÀ TRANG TRÍ BẰNG NÉT (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Biết cách tạo hình theo chủ đề tự chọn - Tạo hình sản phẩm trang trí theo ý thích màu vẽ, đất nặn chất liệu khác - Phát triển khả thể hình ảnh thông qua trí tưởng tượng - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THƯC TỔ CHỨC Phương pháp Gợi mở, trực quan, luyện tập thực hành, sử dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG DẠY VÀ PHƯƠNG TIỆN: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Các hình ảnh tự nhiên đồ vật sống Một số vẽ tạo hình tự thêt nét màu sắc Hs Hình minh họa hướng dẫn cách vẽ IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp 2, Kiểm tra đồ dùng Bài *HĐ1 Hướng dẫn thực hành: Các em ý không vẽ to hay nhỏ Có thể sử dụng tranh phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, vật,…để tạo hình trang trí Gợi ý Hs chọn chất liệu, thực hoạt động vẽ, cắt dán theo ý thích Quan sát hình 5.5 để có ý tưởng sáng tạo sản phẩm * HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Em thích tranh nhất? + Em có nhận xét cách xếp bố cục, màu sắc, đường nét trang trí sản phẩm? + Em tạo hình gì? Em trang trí sản phẩm nét gì? Màu sắc nào? *HĐ3 Nhận xét đánh giá Nhận xét học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hoàn thành Hs đánh giá hoàn thành hay chưa hoàn thành Hoàng Thị Thu Huyền Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, màu chì, sợi Hs làm Hs trưng bày sản phẩm Hs trả lời Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 * Vận dụng sáng tạo Tự trang trí làm khung để trưng bày tranh tham gia triển lãm tranh trang trí góc học tập * Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học Hs đánh giá vào sách Líp 4: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề EM SÁNG TẠO CÙNG NHỮNG CON CHỮ(Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Nêu đặc điểm kiểu chữ nét đều, nét nét đậm kiểu chữ trang trí - Tạo dáng trang trí tên người thân theo ý thích - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: Sử dụng quy trình Vẽ - Hình thức tổ chức.Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Hình ảnh chữ trang trí Giấy vẽ, màu vẽ Một số trang trí chữ Hs Bìa báo, bìa sách, tạp chí IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài mới: Tiếp tiết HĐ1: Trưng bày giới thiệu sản phẩm * GV nhận xét đánh giá sản phẩm Hs trưng bày sản phẩm HS.( cá nhân nhóm) + Em có cảm nhận thực tập tạo dáng trang trí chữ? Hs trả lời + Tên nhóm em tạo dáng trang trí nào? Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 + Em thích trang trí tên bạn nhóm? Em nhận xét cách tạo dáng chữ, đường nét, màu sắc chữ bạn? Em học hỏi điều từ bạn? + Em thích phần trình bày tên nhóm nào? Vì sao? *Vận dụng-sáng tạo: Hs lấy vật liệu khác để Tiếp tục sáng tạo với chữ để trang trí chữ tạo hình tên người thân, trang trí chữ để làm bưu thiếp, báo tường,…hoặc tạo dáng, trang trí chữ hình thức chất liệu khác *HĐ2 Nhận xét đánh giá Đánh giá học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hoàn thành Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề TRƯỜNG EM ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Khai thác hình ảnh, hoạt động đặc trưng nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp.Vận dụng quy trình Tạo hình ba chiều, tiếp cận theo chủ đề Điêu khắc- nghệ thuật tạo hình không gian - Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Một số hình ảnh trường học Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, Hình minh họa sản phẩm chủ keo dán, hồ , vật tìm đề trường học IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Khởi động.cho lớp hát “ Mái trường mến yêu”, “ Bụi phấn”,Gv giới thiệu chủ đề * HĐ1 Hướng dẫn tìm hiểu Nhớ lại hình ảnh trường + Quang cảnh trường em nào? Hs hát + Những hoạt động thường diễn trường? + Em tham gia vào hoạt động trường? Hoạt động trường làm em nhớ nhất? Hoạt động diễn nào? + Quang cảnh trường em lúc có khác so với ngày bình thường? Quan sát hình 5.1 + Những hoạt động thể sản phẩm? + Những vật liệu sử dụng để tạo hình sản phẩm? + Em thấy sản phẩm thể hình thức nào? + Độ đậm, nhạt màu sắc có thể sản phẩm không? *Gv tóm tắt *HĐ2 Hướng dẫn thực + Nhóm em thể hoạt động, kiện gì? + Nhóm em thể quang cảnh sân hay lớp học? + Nhóm em chọn hình thức thể nào? + Nhóm em chọn vật liệu để thể sản phẩm? Gv tóm tắt * Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau Hoàng Thị Thu Huyền Cổng trường có biển ghi tên trường, có cột cờ, cây, hoa, ghế đá, phòng học, bàn ghế, bục giảng,… Dạy, học, vui chơi, lao động Hs trả lời Hs trả lời Quan sát sản phẩm Lắng nghe Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 TuÇn 12: Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề EM VÀ BẠN EM ( tiết 3) I.MỤC TIÊU: - Nêu tên phận thể người - Thể tranh chủ đề ‘ em bạn em’ cách vẽ xé dán - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: sử dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, Hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Sách học Mt Sách học Mt - Ảnh chụp khuôn mặt hình dáng Giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán, kéo,… người - Hình hướng dẫn bước tạo hình sản phẩm - Hình ảnh sản phẩm Hs IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài *HĐ1 Hướng dẫn thực hành: Cho Hs làm tiếp tiết Hs làm tiếp * HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức phát Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 triển lĩ thuyết trình, tự đánh giá + Em nhận bạn tranh Hs trưng bày sản phẩm không? + Em thích tranh bạn nhất? Vì sao? + Em thể tranh thân hay bạn em? Em thực tranh nào? + Em bạn em thường chơi trò chơi chơi? + Em bạn làm việc tốt cho nhau? Hs trả lời câu hỏi * HĐ3 Nhận xét đánh giá Đánh giá học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hoàn thành * Vận dụng sáng tạo: Gợi ý Hs vẽ, xé dán tranh thể làm việc yêu thích * Dặn dò Nhận xét chung tiết học, Hs lắng nghe sau học tiếp Líp 2: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề TƯỞNG TƯỢNG VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Nhận số vật có dạng hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,hình tam giác - Biết tạo hình theo trí tưởng tượng từ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC Phương pháp: Sử dụng quy trình tạo hình ba chiều Hình thức tổ chức:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Đồ vật có dạng hình tròn, vuông, tam Các vật tìm CD hỏng, đĩa Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật giác, chữ nhật Một số sản phẩm sáng tạo từ hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài * HĐ1 Hướng dẫn thực hành: Bạn chưa xong làm tiếp * HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Em có cảm nghĩ sản phẩm nhóm? + Em chia sẻ sản phẩm mình? Em tạo hình vật liệu gì, xếp chi tiết trang trí nào? + Em thích sản phẩm bạn nhóm bạn nào?Vì sao? Em học hỏi từ sản phẩm bạn, nhóm? * HĐ3 Nhận xét đánh giá Đánh giá học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hoàn thành Hs đánh giá Gv đánh giá * Vận dụng sáng tạo: Em sử dụng sản phẩm vừa tạo trang trí lớp học nhà * Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau Hoàng Thị Thu Huyền Năm học 2016-2017 giấy… Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán… Hs làm Hs trả lời Hs tự đánh giá Ghi nhớ Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 + Em thực hình thức cắt dán hay xé dán? +Em trang trí bình hoa họa tiết gì? Màu sắc nào? + Em làm để tạo dáng lọ hoa với hai nửa lọ hoa nhau? - GV cho HS quan sát hình 8.3 - HS quan sát Hình 8.3 để tham khảo cách thực tạo hình sản - GV hướng dẫn HS cách thực cắt phẩm bình hoa xé dán vẽ trang trí lọ hoa - HS ý theo dõi + Gấp đôi tờ giấy vẽ bình hoa phần gấp tờ giấy - vài HS nhắc lại cách thực + Cắt xé theo hình vẽ để bình hoa có hai phần + Trang trí bình hoa đường nét màu sắc - Cho học sinh tham khảo sản phẩm tạo bình hoa hình 8.4 - HS tham khảo để có thêm ý tưởng * Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho tiết thực sản phẩm thực hành Líp 2: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề CON VẬT THÂN THUỘC( tiết 2) I.MỤC TIÊU: Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 - Nhận nêu hình dáng, đặc điểm riêng cảm nhận vẻ đẹp số vật thân thuộc - Vẽ xé dán, nặn vật thân thuộc II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp Vận dụng quy trình xây dựng côt truyện, vẽ - Hình thức tổ chức.Hoạt động cá nhân, Hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Tranh ảnh vật Giấy vẽ, giấy màu,màu vẽ, đất nặn, Hình minh họa cách vẽ xé dán nặn kéo, keo dán,… vật IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài * HĐ1 Hướng dẫn thực hành * Hoạt động cá nhân Yêu cầu Hs thực hành tạo hình vật theo ý thích Hs làm cá nhân - Thảo luận nhóm để thống nội dung chất liệu thể hiện, nhiệm vụ thành viên - Lựa chọn vật liệu hình thức thể phù hợp Hs giới thiệu vật làm Sau hoàn thành sản phẩm cá nhân Gv cho vài Hs lên giới thiệu, thuyết trình trước lớp vật * Hoạt động nhóm + Nhóm em tạo hình vật gì? + Em xếp vật vào vị trí tờ giấy? + Em tạo thêm hình ảnh Hs làm theo nhóm để tranh thêm sinh động? - Gv dùng cách khác để tạo tranh tập thể Vẽ lại, can lại, cắt rời từ sản phẩm cá nhân để ghép lại Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 - Quan sát hình 7.8 tham khảo số sản phẩm để có cách xếp riêng cho nhóm * Dặn dò Chuẩn bị tiết sau trưng bày sản phẩm Líp 3: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề LỄ HỘI QUÊ EM (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Nhận đa dạng, phong phú lễ hội vùng miền khác nước - Chọn hình ảnh tiêu biểu để thể tranh chủ đề “ lễ hội quê em” II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp Vận dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt dộng nhóm III.ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Một số vẽ Hs chủ đề lễ hội Giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, Hình minh họa hướng dẫn thực Tranh ảnh lễ hội IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài * HĐ1 Hướng dẫn thực hành Hoạt động cá nhân: - GV yêu cầu HS tự tạo hình ảnh cách vẽ, xé dán, nặn… theo nội - HS vẽ, xé dán, nặn… theo nội dung chủ đề lễ hội dung chủ đề + Các dáng người mà em vừa vẽ gợi cho em hoạt động gì? Trong lễ hội gì? + Em bạn vẽ tranh lễ HS tách rời hình ảnh khỏi tờ giấy hội nào? Lễ hội diễn đâu? Có ngững hoạt động gì? + Đâu hình ảnh chính, hình ảnh phụ Hs trả lời Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật tranh? + Các nhân vật tranh mặc trang phục nào? Trang phục thuộc địa phương dân tộc nào? + Em định sử dụng màu sắc để thể tưng bừng, nhộn nhịp rực rỡ lễ hội? + Em vẽ thêm hình ảnh khác? Cho HS tách rời hình ảnh tạo thành kho hình ảnh nhóm Hoạt động nhóm: - Cho nhóm thảo luận thống nội dung tranh nhóm - GV yêu cầu nhóm xếp hình ảnh tạo thành tranh tập thể với chủ đề “ Lễ hội” Lưu ý cho HS: Có thể thêm hình ảnh, chi tiết khác để làm rõ hoạt động nhân vật GV bao quát lớp, hướng dẫn cho nhóm điểm chưa đẹp để HS hoàn thành tốt nhóm * GV nhận xét tiết học * Dặn dò tiết học sau: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm Năm học 2016-2017 - HS thảo luận nhóm chọn nội dung tranh - HS làm việc theo nhóm, xếp hình ảnh tạo thành tranh chủ đề “ Lễ hội” HS thảo luận, thống thêm hình ảnh để tranh sinh động - HS lắng nghe, ghi nhớ Líp 4: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề NGÀY TẾT, LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Hiểu nêu số đặc điểm Ngáy Tết, lễ hội, mùa xuân - Sáng tạo sản phẩm mĩ thuật cách vẽ, nặn, tạo hình từ vật liệu tìm đặt theo nội dung chủ đề “Ngày tết, lễ hội, mùa xuân” II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Phương pháp Xây dựng cốt truyện, tạo hình rối- nghệ thuật biểu diễn Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Tranh, ảnh,clip sản phẩm tạo hình từ Giấy vẽ, giấy màu, dây thép, giấy chủ đề Ngày tết, lễ hội, mùa xuân” báo, vải, keo, hồ dán, đất nặn, Những sản phẩm tạo hình Hs Các vật liệu dễ tìm que, ống lớp học số dáng người phù hút, vỏ hộp, hợp nội dung IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng 3.Bài tiếp Khởi động cho Hs hát Hs hát * HĐ 1: Hướng dẫn thực hành * Hoạt động nhóm GV yêu cầu nhóm: + Thảo luận nhóm để lựa chọn nội Hs làm dung đề tài + Lựa chọn dáng người kho hình ảnh + Chỉnh sửa xếp dáng người phù hợp với nội dung đề tài + Thêm chi tiết tạo không gian cho sản phẩm * HĐ2 Nhận xét hoạt động nhóm, tích cực tham gia làm *Dặn dò Chuẩn bị tiết sau trưng bày sản phẩm Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề ƯỚC MƠ CỦA EM (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Nêu nội dung, hình ảnh, màu sắc hai tranh quan sát chủ đề “ Ước mơ em” - Phát triển kĩ phân tích đánh giá sản phẩm mĩ thuật Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 - Thể ước mơ thông qua sản phẩm mĩ thuật hình thức vẽ xé dán II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp Liên kết Hs với tác phẩm - Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Tranh ảnh chủ đề “ Ước mơ em” Giấy vẽ, giấy màu, bút chì, màu Hình minh họa cách vẽ tranh vẽ, keo dán IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dung Bài Khởi động yêu cầu Hs chia sẻ ước mơ Sau giới thiệu chủ đề *HĐ1 Hướng dẫn tìm hiểu - Tổ chức cho Hs hoạt động cá nhân - Yêu cầu Hs quan sát hình 7.1 + Em thấy có hình ảnh tranh? Hs quan sát tranh + Màu sắc hai nào? + Các tranh thể chủ đề gì? +Các tranh thể chất liệu gì? Hs trả lời * Gv tóm tắt *HĐ2 Hướng dẫn thực + Em định thể tranh ước mơ nội dung gì? Bằng hình thức nào? + Em thể hình ảnh trước, hình ảnh sau? + Màu sắc chủ đạo tranh gì? Hs trả lời Quan sát hình 7.2 Cách vẽ Lựa chọn nội dung Thể hình ảnh chính, hình ảnh phụ ( vẽ, xé dán, cắt) Vẽ màu theo ý thích Quan sát hình 7.3 * Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho tiết Hs nhắc lại cách vẽ học thứ Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 TuÇn 18: Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề BÌNH HOA XINH XẮN( tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Nhận nêu đặc điểm hình dáng, cân đối, màu sắc số bình ( lọ) hoa - Vẽ, cắt xé dán bình hoa theo ý thích - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC Phương pháp Trực quan, gợi mở, luyện tập, thực hành Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Một số hình ảnh lọ hoa đơn giản Giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, keo đẹp Hình hướng dẫn tạo hình bình hoa Hình minh họa sản phẩm Hs IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài * HĐ1 Hướng dẫn thực hành - Tạo dáng bình hoa theo ý thích - HS tham khảo hình 8.5 - Cho HS tham khảo hình 8.5 - vài HS nhắc lại cách thực - GV hướng dẫn HS bước thực - HS thực hành + Đặt bình hoa phần tờ giấy - Phần tờ giấy khoảng không gian để vẽ hoa, Có thể vẽ xé gián thêm trái vào phần giấy phía để tạo tranh + Vẽ màu theo ý thích GV lưu ý: + Hình hoa, lá, trái cân bình hoa phù hợp với khổ giấy * HĐ4: Trưng bày giới thiệu sản phẩm - GV hướng dẫn HS trưng bày SP + Em cảm thấy ngắm bình hoa mình? - HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - Đại diện nhóm giới thiệu chia sẻ sản phẩm + Em thấy bình hoa hoa có cân đối vưới không?Hoa có nhỏ hay Hs trả lời to so với bình không? + Em tưởng tượng bình hoa làm chất liệu gì? Gốm hay thủy tinh? + Bình hoa em dùng làm Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 gì? Trong dịp nào? + Em thích bình hoa bạn lớp nhóm? Em học hỏi điều từ tranh * HĐ3 Nhận xét đánh giá - HS tự đánh giá sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm HS theo mức độ Đánh giá học, tuyên dương Hs tích + Hoàn thành cực, động viên, khuyến khích Hs + Chưa hoàn thành chưa hoàn thành - HS tham khảo hình 8.6 thực * Vận dụng – sáng tạo: hành làm lọ hoa theo sáng tạo riêng - Tham khảo hình 8.6 để làm lọ hoa theo ý thích *Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề Líp 2: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề CON VẬT THÂN THUỘC( tiết 3) I.MỤC TIÊU: - Nhận nêu hình dáng, đặc điểm riêng cảm nhận vẻ đẹp số vật thân thuộc - Vẽ xé dán, nặn vật thân thuộc - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp Vận dụng quy trình xây dựng côt truyện, vẽ - Hình thức tổ chức.Hoạt động cá nhân, Hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Tranh ảnh vật Giấy vẽ, giấy màu,màu vẽ, đất nặn, Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Hình minh họa cách vẽ xé dán nặn vật IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài * HĐ1 Trưng bày giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Em giới thiệu tranh nhóm em? + Các vật tranh làm gì? Ở đâu? + Câu chuyện em muốn kể vật tranh gì? + Em muốn kể câu chuyện vật tranh hình thức sắm vai hay thuyết trình? *HĐ2 Nhận xét đánh giá Đánh giá học, tuyên dương Hs tích cực, động viên khuyến khích Hs chưa hoàn thành Hs tự đánh giá *Vận dụng sáng tạo.em tạo hình vật cây, củ, quả, đá cuội, giấy báo, vật tìm * Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề kéo, keo dán,… Hs trưng bày sản phẩm Thuyết trình sản phẩm nhóm Hs tự đánh giá Líp 3: Thứ , ngày tháng năm 2016 Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Chủ đề LỄ HỘI QUÊ EM (Tiết 4) I MỤC TIÊU: - Nhận đa dạng, phong phú lễ hội vùng miền khác nước - Chọn hình ảnh tiêu biểu để thể tranh chủ đề “ lễ hội quê em” - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nóm mình, nhóm bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp Vận dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt dộng nhóm III.ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Một số vẽ Hs chủ đề lễ hội Giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, Hình minh họa hướng dẫn thực Tranh ảnh lễ hội IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài * HĐ1 Trưng bày giới thiệu sản - HS trưng bày sản phẩm nhóm phẩm - GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm ghi tên nhóm phía -hs trả lời tranh + Bức tranh em thể hoạt động gì? Ở lễ hội nào? + Em tham gia lễ hội hay nhìn thấy đâu? + Tại nhóm em lại thể màu sắc tranh mình? + Em bạn nhóm kể lại câu chuyện tranh mình? - GV gọi đại diện nhóm HS nhóm trình bày câu lên giới thiệu, chia sẻ sản phẩm chuyện nhóm giống nhóm kịch ngắn *HĐ2 Nhận xét đánh giá - GV cho HS nhóm nhận xét - HS nhận xét vẽ nhóm bạn Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật vẽ nhóm bạn - GV nhận xét nhóm * Vận dụng – Sáng tạo - GV đưa số ý tưởng mở rộng để nhóm thực Đồng thời hướng dẫn HS cách thực ý tưởng * GV nhận xét tiết học Năm học 2016-2017 - HS lắng nghe, ghi vào phần đánh giá - HS thực số ý tưởng mở rộng sau: + Sao chép tô màu phiên khác câu chuyện + Viết thành câu chuyện cho tranh tập hợp câu chuyện lớp thành sách - HS lắng nghe Líp 4: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề NGÀY TẾT, LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN (Tiết 4) I MỤC TIÊU: - Hiểu nêu số đặc điểm Ngáy Tết, lễ hội, mùa xuân - Sáng tạo sản phẩm mĩ thuật cách vẽ, nặn, tạo hình từ vật liệu tìm đặt theo nội dung chủ đề “Ngày tết, lễ hội, mùa xuân” - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC Phương pháp Xây dựng cốt truyện, tạo hình rối- nghệ thuật biểu diễn Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Tranh, ảnh,clip sản phẩm tạo hình từ Giấy vẽ, giấy màu, dây thép, giấy chủ đề Ngày tết, lễ hội, mùa xuân” báo, vải, keo, hồ dán, đất nặn, Những sản phẩm tạo hình Hs Các vật liệu dễ tìm que, ống lớp học số dáng người phù hút, vỏ hộp, hợp nội dung IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Kiểm tra đồ dùng 3.Bài tiếp Khởi động cho Hs hát * HĐ 1: Trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Nội dung câu chuyện thể thông qua sản phẩm mĩ thuật nhóm em gì? + Các nhân vật ai? Họ làm đâu? + Em thể không khí lễ hội, ngày tết, mùa xuân nào? + Em có nhận xét bố cục màu sắc sản phẩm nhóm mình? + Em thích sản phẩm mĩ thuật nhóm nào? Vì sao? +Em thích sản phẩm bạn lớp? + Em có nhận xét học hỏi điều từ sản phẩm bạn? * HĐ2 Nhận xét đánh giá - Nhận xét học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hoàn thành * Vận dụng sáng tạo Viết đoạn văn ngắn ngày tết, lễ hội, mùa xuân trình diễn sắm vai theo nội dung bố cục tranh sản phẩm đặt từ đất nặn, vật liệu tìm * Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề Hoàng Thị Thu Huyền Hs hát Hs trưng bày sản phẩm Hs trả lời Hs tự đánh giá hoàn thành hay chưa hoàn thành Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 2016 Chủ đề ƯỚC MƠ CỦA EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Nêu nội dung, hình ảnh, màu sắc hai tranh quan sát chủ đề “ Ước mơ em” - Phát triển kĩ phân tích đánh giá sản phẩm mĩ thuật - Thể ước mơ thông qua sản phẩm mĩ thuật hình thức vẽ xé dán - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp Liên kết Hs với tác phẩm - Hình thức tổ chức Hoạt động cá nhân III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Tranh ảnh chủ đề “ Ước mơ em” Giấy vẽ, giấy màu, bút chì, màu Hình minh họa cách vẽ tranh vẽ, keo dán IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dung Bài *HĐ1 Hướng dẫn thực hành Yêu cầu Hs chọn nội dung tranh Hs làm cá nhân chue đề ý tưởng thể tranh, thực hành cá nhân theo ý thích * Lưu ý Sắp xếp hình ảnh chính, hình ảnh phụ cho cân đối, chọn màu sắc tươi sáng, thể rõ độ đậm nhạt *HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Hs trưng bày sản phẩm mình Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án Mĩ thuật Năm học 2016-2017 + Bức tranh em thể ước mơ gì? Nó thể điều em mong muốn chưa? Em muốn gửi thông điệp Hs trả lời qua tranh mình? + Em thấy bố cục, màu sắc tranh nào? Em hài lòng với sản phẩm chưa? + Em có nhận xét học hỏi từ tranh bạn? * HĐ3.Nhận xét đánh giá Nhận xét tiết học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hoàn thành Hs tự đánh giá hoàn thành hay * Vận dụng sáng tạo chưa hoàn thành Thể ước mơ em bàng vẽ, xé dán, cắt dán vào khung hình sách Mt * Dặn dò Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau chủ đề Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (Từ tuần 11 đến tuần 18), Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (Từ tuần 11 đến tuần 18),