0

Bộ GA Số Học 6 (Cả năm 2 cột)

324 725 4
  • Bộ GA Số Học 6 (Cả năm 2 cột)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:25

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 1 1. tập hợp - Phần tử của tập hợp I. Mục tiêu : - HS làm quen với các khái niệm Tập hợp bằng cách lấy ví dụ về tập hợp, nhận biết đợc một đối tợng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trớc. - HS biết cách viết một tập hợp diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng các ký hiệu. - Rèn cho HS t duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. II. Chuẩn bị của GV và HS : *GV: Bảng phụ vẽ đồ hình 2(SGK) và bài tập 4(sgk) * HS: SGK,SBT, vở ghi, vở bài tập III. Các hoạtđộng dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: (5 phút) GV: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS GV: Giới thiệu chơng trình toán 6 (Tóm tắt) và nội dung kiến thức cơ bản của chơng I số học GV: Nêu những yêu cầu về sử dụng SGK, cách ghi chép vào vở ghi và vở bài tập . * Hoạt động 2( 8 phút) 1. Các ví dụ : GV: Cho HS quan sát hình 1 SGK rồi giới thiệu tập hợp các đồ vật trên bàn ? Em hãy giới thiệu về tập hợp các đồ vật có trong hộp đồ dùng của mình GV: Ghi một số ví dụ lên bảng HS nêu tập các đồ vật có trong hộp đồ dùng của mình ? các em hãy cho ví dụ khác về tập hợp GV: giới thiệu các ví dụ về tập hợp trong SGK và ghi bảng. ĐVĐ: Ngời ta có thể dùng ký hiệu để viết các tập hợp trên một cách ngắn gọn hơn HS : Nêu ví dụ về tập hợp * Hoạt động 3( 15 phút) 2. Cách viết. Các ký hiệu GV : Giới thiệu cách viết tập A các số nhỏ hơn 4 A= {0;1;2;3} hay A={1;3;2;0} HS : ghi vào vở cách viết tập hợp theo GV ghi trên bảng GV: Giới thiệu các số : 0; 1; 2; 3 là các phần tử của tập hợp A GV : giới thiệu các ký hiệu , và cách đọc Điền số hoặc ký hiệu thích hợp vào ô trống ? 3 A; 7 A; A Một HS lên bảng làm bài HS dới lớp làm vào vở nháp HS nhận xét bài làm của bạn Hãy viết tập hợp B các chữ cái a;b;c Một HS lên bảng viết HS nhận xét cách viết của bạn Điền các ký hiệu hoặc số thích hợp vào ô trống? a B; 1 B; B GV: Nêu chú ý SGK Một HS lên bảng làm bài HS nhận xét bài làm của bạn Tại sao khi các phần tử là số thì đợc viết cách nhau bởi dấu; mà không dùng dấu ,? GV: để viết tập hợp A nói trên ngoài cách viết liệt kê các phần tử của tập hợp đó ta còn có thể viết A={xN/x<4} Cách viết này chỉ ra tính chất đặc trng cho các phần tử tập hợp đó HS trả lời HS: Ghi cách viết khác của tập hợp A vào vở Vậy có mấy cách để viết một tập hợp HS trả lời GV : Chốt lại phần ghi nhớ đợc đóng khung trong SGK HS đọc phần đóng khung trong SGK * Hoạt động 4: (15 phút) Củng cố: ?1; ?2; bài 1, Bài 2 GV: Cho HS làm ?1; ?2 Đáp số ?1 D={xN/x<7} 2 D; 10 D Đáp số ?2 E={N,H,A,T,R,G} HS 1:làm bài HS 2: làm bài HS dới lớp làm ra vở nháp HS : Nhận xét bài làm của bạn HS 3: làm bài 1 SGK HS 4 : làm bài 2 SGK Khi viết một tập hợp ta cần chú ý điều gì? Qua bài học hôm nay các em cần nhớ điều gì? HS trả lời GV giới thiệu cách minh hoạ tập hợp bằng đồ Ven rồi cho 2 HS lên bảng ghi các phần tử của các tập hợp A, B trong bt 4 SGK 2 HS lên bảng làm bài HS khác nhận xét bài làm của bạn * Hoạt động 5 Hớng dẫn về nhà ( 2 phút) - HS tự tìm các ví dụ về tập hợp - Lµm c¸c bµi tËp : 3; 5 (SGK)- HS kh¸ lµm bµi 6;7;8 SBT Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2 2. tập hợp các số tự nhiên I. Mục tiêu - HS biết đợc tập hợp các số tự nhiên, nắm đợc các quy ớc về thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên, biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, nắm đợc rằng: điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số - HS phân biệt đợc các tập hợp N và N, biết sử dụng các ký hiệu, biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trớc của một số tự nhiên. - Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu. II. Chuẩn bị của GV và HS *GV: Bảng phụ vẽ tia số và ghi bài tập củng cố Bài 1: Điền vào ô trống ký hiệu hoặc cho đúng 5 N * ; 5 N; O N * ; O N; 3/4 N Bài 2: Điền vào ô trống ký hiệu < hoặc > cho đúng 3 9; 15 7 Bài 3: viết tập hợp A = {x N/6x8} bằng cách liệt kê các phần tử của nó III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (6 phút) Cho ví dụ về tập hợp và làm bài tập 3 (SGK) HS 1 lên bảng làm bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách HS 2 lên bảng trình bày Nêu kết quả của bài tập 5 (sgk) HS 3 : trả lời miệng HS khác nhận xét bài tập của bạn * Hoạt động 2( 12 phút) 1: Tập hợp N và và tập hợp N * Gv giới thiệu ký hiệu và cách ghi tập hợp các số tự nhiên: Tập hợp các số tự nhiên ký hiệu là N N={0;1;2;3;4; .} HS : ghi vào vở Hãy chỉ ra các phần tử của tập hợp N Nêu các phần tử của tập hợp N GV: Vẽ tia số và biểu diễn các số 0;1;2;3 trên tia số HS: Vẽ tia số và biểu diễn các số nh GV làm trên bảng GV: Cho một HS lên bảng biểu diễn tiếp các HS lên bảng làm bài thực hành số 4;5;6 trên tia số ? Mỗi số tự nhiên đợc biểu diễn bởi mấy điểm trên tia số ? Gv : thông báo mỗi số tự nhiên đợc biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi là điểm a GV: Giới thiệu tập hợp N * Mỗi số tự nhiên đợc biểu diễn 1 điểm trên tia số Tập hợp các số tự nhiên khác 0 ký hiệu là N * , N= {1;2;3;4,,,} HS ghi vở Em nào có thể viết tập hợp N * theo cách khác Bài tập củng cố 1: HS lên bảng viết Điền vào ô trống ký hiệu hoặc 5 N * ; 5 N; O N * ; O N; 3/4 N HS lên bảng làm bài HS khác nhận xét bài làm của bạn * Hoạt động 3( 20 phút) 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên GV cho HS đọc phần a( SGK ) HS : đọc bài a) nếu số a nhỏ hơn số b thì ta viết a<b hoặc b>a HS ghi bài điểm biểu diễn của số a có vị trí nh thế nào so với điểm biểu diễn của số b trên tia số? - Củng cố bài 2 HS trả lời : điểm biểu diễn của số a ở bên trái điểm biểu diễn của số b điền vào ô trống ký hiệu > hoặc < 3 9 ; 15 7 Có kết luận gì về điểm 3 và điểm 9 trên tia số ? vì sao? HS lên bảng làm bài và trả lời câu hỏi Nếu số a nhỏ hơn hoặc bằng số b thì ta viết ab hoặc ba HS ghi bài vào vở Củng cố bài 3 Viết tập hợp A = {xN/6x8 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp ? HS lên bảng viết Nếu a <b và b<c thì có thể kết luận gì về a và c? HS trả lời Nếu a<b và b<c thì a<c GV giới thiệu số liền sau, số liền trớc và hai số tự nhiên liên tiếp HS ghi vào vở Củng cố bài tập 6( SGK ) Củng cố ?1 HS 1 làm câu a , HS 2 làm câu b HS lên bảng làm bài Trong tập hợp các số tự nhiên số nào nhỏ nhất? Có số lớn nhất không? Vì sao? Tập hợp các số tự nhiên có bao nhiêu phần HS trả lời : Số 0 là số nhỏ nhất , không có số tự nhiên lớn nhất, vì bất cứ số tự nhiên nào cũng có số liền tử? Hoạt động 4: Củng cố ( 5 phút ) sau lớn hơn nó HS trả lời : có vô số phần tử Gv : cho HS làm bài tập 8(SGK) Hoạt động 5 ( 2 phút) Hớng dẫn về nhà - học bài theo SGK - làm bài tập 7,9,10( SGK ) HS khá làm bài 14, 15( SBT ) - ôn tập về cách ghi cách đọc số tự nhiên HS lên bảng làm bài Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3 3. ghi số tự nhiên I. Mục tiêu - Về kến thức: HS hiểu thế nào là số thập phân, phân biệt đợc số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí - Về kỹ năng: HS biết đọc và viết các số la mã không quá 30 - Về thái độ : HS thấy đợc u điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán II. Chuẩn bị của GV và HS *GV: Bảng ghi sẵn các số La mã từ 1 đến 30, hình vẽ 7( SGK) *HS ôn tập cách ghi và cách đọc số tự nhiên III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A: Kiểm tra bài cũ (5 phút) GV gọi HS lên bảng chữa bài tập cho về nhà Bài 7 b, c (SGK ) Bài 10 (SGK) GV hỏi thêm Biểu diễn tập hợp B trên tia số ? Có gì khác nhau giữa hai tập N và N * ? B. Bài giảng (40 phút) 1. Số và chữ số( 10 phút) HS 1 chữa bài 7 b, c Bài giải : b) B= {1;2;3;4} c) C= {13;14;15} HS 2 chữa bài 10 Bài giải: 4601;4600;4599; A+2;a+1;a; GV cho HS độc các số sau: 312; 3895;112485 HS đứng tại chỗ đọc các số để ghi các số tự nhiên ngời ta sử dụng các chữ số nào ? GV: ghi bảng Với 10 chữ số : 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 ta có thể ghi đợc mọi số tự nhiên HS: Để ghi các số tự nhiên ngời ta dùng 10 chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 HS : ghi bài Hãy lấy ví dụ về các số tự nhiên có 1;2;3;5;7 chữ số HS : cho ví dụ Khi viết các số tự nhiên có nhiều chữ số (từ 5 số trở nên) ta chú ý điều gì )? HS trả lời : Nên viết tách riêng từng nhóm 3 chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc Hãy xác định số trăm , chữ số hàng trăm, số chục , chữ số hàng chục và các chữ số HS: Trả lời củ số tự nhiên 2357? GV: Kẻ bảng nh SGK /9 và điền kết quả vào bảng GV: Thông báo chú ý SGK * củng cố : Bài tập 11 b đối với số 1425 2. Hệ thập phân( 8phút) GV : Giới thiệu hệ thập phân nh SGK và nhấn mạnh : Trong hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số trong một số vừa phụ thuộc vào bản thân đó, vừa phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đã cho HS: Lên bảng làm bài GV : Ghi bảng Trong hệ thập phân cứ mời đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trớc nó GV: Viết số 235 rồi viết giá trị của số đó d- ới dạng tổng của các hàng đơn vị 235=200+30+5 HS: ghi bài GV: yêu cầu HS viết theo cách trên với các số 222;ab;abc HS lên bảng viết theo cách viết của GV * Củng cố ?1 sgk HS lên bảng làm bài ?1 Kết quả : 999 và 987 3. Cách ghi số La mã( 12phút) GV: Ngoài cách ghi số nh trên, còn có những cách ghi số khác, ví dụ nh cách ghi số La mã Gv : Cho HS đọc 12 số La mã trên mặt đồng hồ HS: Đọc các số La mã theo hớng dẫn của gv GV giới thiệu các chữ số I, V, X và hai số đặc biệt IV, IX GV: Nêu rõ ngoài 2 số đặc biệt (IV, IX số La mã còn lại trên mặt đồng hồ có giá trị bằng tổng các chữ số của nó Ví dụ: VII= V+I+I= 5+1+1=7 HS: Ghi các chữ số I,V, X và hai sốđặc biệt vào vở IV, IX GV giới thiệu các chữ số La mã từ 1 đến 30 và nêu rõ Các số IV và IX và các chữ số I, V, X là các thành phần để viết số La mã. Giá trị của số La mã là tổng của các thành phần của nó Ví dụ : XVIII=X+V+I+I+I =10+5+1+1+1=18 HS: Ghi các số La mã từ 1 đến 10 vào vở XXIV=X+X+IV =10+10+4=24 GV lu ý HS : ở số La mã những chữ số ở các vị trí khác nhau nhng vẫn có giá trị nh nhau Củng cố : Đọc các số La mã XIV, XXVII, XXIX HS đứng tại chỗ đọc các số La mã đã cho Củng cố : Viết các số sau bằng số La mã: 26, 28, 14 HS lên bảng làm bài 26= 10+10+5+1=X+X+V+I=XXVI 28=10+10+5+1+1+1 =X+X+V+I+I +I=XXVIII 14=10+4=XIV C- Củng cố (8 phút) GV cho HS trả lời câu hỏi trong phần đóng khung ở đầu bài - cho HS làm bài 12,13sgk Nêu cách viết số La mã không quá 30 HS 1 làm bài 12 A={2;0} HS 2 làm bài 13 a)1000 b)1023 D. Hớng dẫn về nhà( 2 phút) - Học bài theo SGK và đọc phần có thể em cha biết - làm bài tập : 14, 15 SGK - Đọc bài có thể em cha biếtSGK/11 HS khá giỏi làm thêm bài 18,19,21(SBT ) Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 4 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con I. Mục tiêu - Về kến thức: HS hiểu đợc một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào . HS hiểu đợc khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau. - Về kỹ năng: HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con hoặc không là tập hợp con của một tập hợp khác, biết viết một vài tập con của một tập hợp cho trớc, biết sử dụng ký hiệu - Về thái độ : Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu II. Chuẩn bị của GV và HS *GV: Bảng phụ vẽ hình 11(SGK) và ghi bài 16( SGK) III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A: Kiểm tra GV gọi HS lên bảng chữa bài tập Bài 14 SGK Viết gía trị của các số abcd trong hệ thập phân ? Bài 15 SGK HS 1 lên bảng chữa bài 14 đáp số 102, 120; 201;210 HS 2 lên bảng chữa bài 15 Đáp số a) mời bốn ; hai sáu b)XVII; XXV c) IV=V-I =>V=VI-I => VI-V=I B . Bài giảng 1. Một số phần tử của một tập hợp GV giới thiệu các tập hợp nh SGK Các em có nhận xét gì về số phần tử của một tập hợp Củng cố ?1 GV giới thiệu các tập hợp D,E,H Củng cố ?2 Tìm số tự nhiên x mà x+5=2 GV giới thiệu : Tập hợp M các số tự nhiên x mà x+5=2là tập hợp rỗng GV giới thiệu ký hiệu Củng cố bài 17(SGK) GV cho 2 HS lên bảng làm bài HS tìm số lợng các phần tử của mỗi tập hợp HS nêu nhận xét HS đọc số phần tử của từng tập hợp HS trả lời: không có số tự nhiên x nào mà x+5=2 HS đọc phần chú ý( SGK ) HS ghi bài HS 1 làm câu a A={x N/ x20} [...]... Làm tb 67 sgk HS lên bảng điền kết quả Làm bài 69 sgk a) 37; b) 54; c) 27 GV treo bảng phụ có ghi sẵn bài 69 lên bảng D- hớng dẫn về nhà (5 phút) Bài 68 sgk Tính bằng hai cách a) 21 0: 28 Cách 1: 21 0: 28 = 1 024 :2 56 = 4 Cách 2: 21 0: 28 = 21 0 -8 = 22 = 4 Bài 72: GV giới thiệu về số chính phơng: là số bằng bình phơng của một số tự nhiên (vd: 0 = 02; 1= 12; 4 = 22 ; 9= 32 a) Tổng : 13 + 23 = 1 +8 = 9 = 32 nên... số chẵn a đến số chẵn b có : (b-a): 2+ 1 phần tử - Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n-m) :2+ 1 phần tử * Củng cố : Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau a) B={10;11; 12; 99} b) C={15; 16; 17; 114} c) D= {21 ;23 ;25 99} d) E={ 32; 34; 36 96} 3 Làm bài 24 (SGK) *GV giới thiệu đề bài và yêu cầu HS làm bài Đáp số A={0;1 ;2; 3 10} B= {0 ;2; 4 ;6; } N= {1 ;2; 3;4; } Đáp số : 99-10+1phần tử HS 2 làm câu b đáp số. .. HS 2: lên bảng làm câu b a) 321 - 96 Đáp án: b) 1354 -997 a) 321 - 96 = ( 321 +4) - ( 96+ 4) b) 1354 -997 = (1354+3) - (997 +3) Sử dụng máy tính bỏ túi (10 phút) GV giới thiệu cách tính hiệu của 2 hoặc 3 số tự nhiêm bằng máy tính bỏ túi qua ví dụ a) 35 - 16 b) 45 - 28 +14 c) 52 - 27 - 12 GV yêu cầu HS dùng máy tính để tính HS tính bằng máy tính và trả lời đáp 425 - 25 7; 91 - 56; số 65 2 - 46 - 46 - 46 =... HS đọc nội dung bài tập tìm cách giải HS 1 lên bảng làm câu a 15.4=15 .2. 2=30 .2 =60 25 . 12= 25.4.3=100.3=300 125 . 16= 125 .8 .2= 1000 .2= 2000 HS 2 lên bảng làm câu b 25 . 12= 25.(10 +2) =25 0+50=300 34.11=34(10+1)=340+34=374 47.101=47(100+1)=4700+47=4747 HS đọc bài toán và tìm cách giải GV nêu bài toán HS 1 làm câu a Hãy tính HS 2 làm câu b a) 16. 19 b) 35.98 * Sử dụng máy tính bỏ túi ( 10 phút ) GV giới thiệu nút nhân... với số phần tử vừa nêu? Câu 2: Nêu khái niệm về tập hợp con ? Hai tập hợp bằng nhau Chữa bài 20 ( SGK) B Luyện tập 1 Số lẻ - số chẵn * GV giới thiệu số chẵn số lẻ nh bài tập 22 (SGK) Lấy ví dụ về 2 số chẵn liên tiếp, hai số lẻ liên tiếp * Củng cố : Làm bài tập 22 GV cho 4 HS lên bảng mỗi em làm một phần * GV giới thiệu cách ghi số chẵn , cách ghi số lẻ ở dạng tổng quát - số chẵn 2n (nN) - Số lẻ 2n+1... HS 2 lên bảng chữa bài 44 Lời giải Bài 44(SGK): Tìm số tự nhiên x biết b) 1 428 :x=14 c) 4x:17=0 x=1 428 :14 4x=0.17=0 x=1 02 x=0:4=0 e)8(x-3)=0 x-3=0:8=0 x=0+3=3 Bài 45: điền vào ô trống sao cho a = b.q +r với 0r . lên bảng làm câu a 15.4=15 .2. 2=30 .2 =60 25 . 12= 25.4.3=100.3=300 125 . 16= 125 .8 .2= 1000 .2= 2000 HS 2 lên bảng làm câu b 25 . 12= 25.(10 +2) =25 0+50=300 34.11=34(10+1)=340+34=374. A= 26 + 27 +28 +29 +30+31+ 32+ 33 Bài 2: Tìm x biết a) (x-45) .27 =0 b )23 .( 42- x) =23 GV kiểm tra bài tập của hs dới lớp HS 1 lên bảng làm bài 1 đáp số A =2 36 HS 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ GA Số Học 6 (Cả năm 2 cột), Bộ GA Số Học 6 (Cả năm 2 cột), , Mục tiêu : Chuẩn bị của GV và HS : Các hoạtđộng dạy học :, Mục tiêu Chuẩn bị của GV và HS Các hoạt động dạy học, Cách ghi số La mã 12phút GV: Ngoài cách ghi số nh trên, còn có Cách tính số phần tử của một tập hợp, Kiểm tra 8 phút GV nêu đề bài và cho 2 HS lên bảng :, Kiểm tra 8 phút GV nêu bài toán, Kiểm tra 5 phút GV nêu bài toán, Kiểm tra 8 phút GV ghi đề bài lên bảng, Làm bài 24SGK Tìm x biết 8phút a 70 -5x-3 = 45 Bài 80 sgk 10 phút GV chép đề bài lên bảng Tính chất 2 12 phút GV cho HS làm ?2, Luyện tập 12 phút Dấu hiệu chia hết cho 5 8 phút GV tổ chức các hoạt động tơng tự nh dâu Làm bài 97 sgk GV cho HS đọc đề bài và chia nhóm Làm bài 98 sgk GV đa bảng phụ có ghi sẵn bài 98 và chia, Kiểm tra bài cũ 10 phút GV nêu câu hỏi:, Kiểm tra bài cũ 7 phút GV nêu câu hỏi:, Kiểm tra bài cũ 7 phút GV nêu câu hỏi:, Kiểm tra: 8 phút 1 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Bài giảng Luyện tập 25 phút, Hớng dẫn về nhà 2 phút - Xem lại lời giải các bài tập, Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Bội chung 12 phút GV chỉ vào phần kiểm tra bài cũ và hỏi:, Kiểm tra 8 phút 1Thế nào là ƯCLN của hai hay nhiều số, Kiểm tra 10 phút Nêu cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra, KiĨm tra 8 phót 1. ThÕ nµo lµ BC cđa hai hay nhiỊu sè? x, KiĨm tra 8 phót 1 ThÕ nµo lµ BCNN cđa hai hay nhiỊu sè?, Các hoạt động dạy học, Mục tiêu Đề kiểm tra, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Các hoạt động dạy học, Mơc tiªu., Chuẩn bị của GV và HS, Mục tiêu Chuẩn bị của Gv và HS Tiến trình dạy học, Quy đồng mẫu nhiều phân số, Tính chất cơ bản của phép cộng phân số, PhÐp trõ ph©n sè, PhÐp nh©n ph©n sè, NhËn xÐt 7 phót, ¸p dung 11 ph Lun tËp , cđng cè 17 ph, phép chia phân số Số nghịch đảo 8ph, phÐp chia ph©n sè 12ph, LuyÖn tËp 13ph