XÂY DỰNG một số TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN tư DUY TOÁN học CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI

86 992 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 22:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA GIÁO DỤC MẦM NON BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI Thuộc nhóm ngành khoa học: Giáo dục Mầm Non THANH HÓA, THÁNG /2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA GIÁO DỤC MẦM NON BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI Thuộc nhóm ngành khoa học: Giáo dục Mầm Non Đại diện nhóm sinh viên : Tống Ngọc Anh Nam, Nữ: Dân tộc : Kinh Lớp, khoa : K17C – Khoa GD Mầm Non Năm thứ : /Số năm đào tạo: Ngành học : Giáo dục Mầm Non Người hướng dẫn : Ths Doãn Đăng Thanh Nữ THANH HÓA, THÁNG /2016 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên Lớp Nội dung tham gia Tống Ngọc Anh K17C Tổng hợp tài liệu Hoàng Thị Trang K17C Tìm hiểu nội dung theo chủ đề Nguyễn Thị Ngọc K17C Xây dựng hoạt động theo chủ đề Trịnh Thị Hiền K17C Tổ chức thử ngiệm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Tên bảng biểu Bảng Kết khảo sát nhóm thử nghiệm Bảng Bảng phân bố tần số ,tần suất Bảng Bảng phân bố tần số,tần suất ghép lớp Bảng Kết khảo sát nhóm đối chứng Bảng Bảng phân bố tần số,tần suất Bảng Bảng phân bố tần số,tần suất ghép lớp Bảng Bảng tổng hợp THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên đề tài: Xây dựng số trò chơi nhằm phát triển tư toán học cho trẻ - tuổi Cấp dự thi: Cấp trường Nhóm sinh viên thực hiện: - Họ tên : + Tống Ngọc Anh + Hoàng Thị Trang + Nguyễn Thị Ngọc + Trịnh Thị Hiền - Lớp : K17C - ĐHGD Mầm Non - Khoa : Giáo dục mầm non Giáo viên hướng dẫn : Th.s: Doãn Đăng Thanh Thời gian thực : Tháng (từ tháng 10 /2015 đến tháng 4/20 16 ) Cơ quan quản lý đề tài : Trường Đại học Hồng Đức Đơn vị chủ trì đề tài : Khoa Giáo dục Mầm Non PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Các kết nghiên cứu khoa học giáo dục rõ “trẻ mầm non có khả cần học toán” Việc hướng dẫn trẻ làm quen với biểu tượng toán học từ tuổi mầm non hội giúp sớm hình thành trẻ khả quan sát, tư duy, so sánh, tìm tòi… hay giúp trẻ nhận thức giới xung quanh mối quan hệ số lượng, hình dạng, kích thước, định hướng không gian định hướng thời gian, đồng thời giúp trẻ giải vướng mắc sống Chẳng hạn, trẻ nhận biết nhóm nhiều hơn, nhóm hơn, làm để hai nhóm có số lượng nhau? Hoặc từ suy hay không? Có thể giải yêu cầu nào?….và thông qua việc hình thành biểu tượng toán làm tăng cường thêm vốn hiểu biết phát triển ngôn ngữ, phát triển trình tư cho trẻ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ trực quan đến trừu tượng, qua hình thành trẻ khả tư cụ thể xác Việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách cho trẻ có vị trí đặc biệt việc giáo dục trí tuệ cho trẻ, đặt móng cho phát triển tư duy, lực nhận biết trẻ góp phần vào phát triển toàn diện nhân cách chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông với biểu tượng toán học sơ đẳng, kỹ phân biệt, so sánh, phân loại, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa… đồng thời giúp trẻ tiếp thu tri thức khoa học khác dễ dàng hơn, hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn, từ mở rộng hiểu biết trẻ mối quan hệ môi trường xung quanh Như vậy, làm tốt công tác mặt trẻ luyện tập phát triển biểu tượng toán, mặt khác thúc đẩy trình tư duy, nhận thức trẻ góp phần hình thành khả nhận thức giới xung quanh giúp trẻ thấy mối liên hệ biểu tượng toán với giới xung quanh, phát huy tính tích cực chủ động độc lập sáng tạo trẻ.Và sở để phát triển trí tuệ cho trẻ nhằm giúp trẻ tự tin bước vào trình học, chơi sống việc chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp Mặt khác, đường nhận thức tri thức khoa học trẻ đường “Học chơi – chơi mà học” Việc sử dụng trò chơi nhằm hình thành, củng cố phát triển biểu tượng toán học với trinh tư trẻ đã, vấn đề trọng tâm trình đổi giáo dục mầm non Vấn đề đặt cần thiết phải tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo trò chơi phù hợp với trẻ, nói cách khác phải thường xuyên làm trò chơi, đồ dùng đồ chơi nhằm tạo hấp dẫn lôi cuốn, thu hút trẻ vào hoạt động nhận thức Đồng thời với việc lựa chọn nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ phù hợp để phát huy tính tích cực, linh hoạt, chủ động sáng tạo trẻ Để làm tốt công tác đòi hỏi thực cần phải nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu lao động sáng tạo Vì “Nghiên cứu xây dựng số trò chơi nhằm phát triển tư toán học cho trẻ mẫu giáo – tuổi ” đề tài thuộc hướng nghiên cứu ứng dụng nói Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng số trò chơi nhằm phát triển tư toán học cho trẻ mẫu giáo - tuổi Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các trò chơi nhằm phát triển tư toán học cho trẻ mẫu giáo – tuổi Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu lí luận: Đọc tổng hợp tài liệu nhằm xây dựng sở lý luận đề tài 4.2 Nghiên cứu thực tiễn Quan sát, dự số học toán tổ chức số hoạt động luyện tập biểu tượng toán cho trẻ mầm non trường 4.3 Phương pháp thống kê toán học Thu thập xử lý số liệu liên quan đến đề tài, từ đưa nhận xét đánh giá dự báo vấn đề mà đề tài tập trung nghiên cứu PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ Để nhanh chóng tiếp cận với trò chơi nhằm luyện tập biểu tượng toán, đồng thời phát triển tư toán học cho trẻ xây dựng chương II, Nhóm tác giả dành toàn chương I nhằm nêu vắn tắt tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nước, đồng thời hệ thống lại cách ngắn gọn sở lý luận chuyên ngành hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non có liên quan trực tiếp đến đề tài Những sở là: Sự phát triển biểu tượng toán học trẻ mẫu giáo – tuổi; Nội dung kết mong đợi việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo; Phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non; Phát triển tư cho trẻ mẫu giáo – tuổi Những yêu cầu công tác tổ chức hoạt động trí tuệ cho trẻ mầm non Cụ thể: Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nước 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Có nhiều công trình nghiên cứu hoạt động chơi hay hoạt động mang tính chất vui chơi nhằm mặt hình thành, củng cố phát triển trẻ tri thức khoa học nói chung, biểu tượng toán học sơ đẳng ban đầu nói riêng ,mặt khác nhằm hình thành, củng cố phát triển khả suy luận trình tư duy, đăc biệt tư toán học cho trẻ Trong nhiều công trình phải kể đến số công trình tiêu biểu như: “Lý luận phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non” Đỗ Thị Minh Liên; “Hướng dẫn trẻ mẫu giáo học toán” Trần Thị Nga – Trần Lan Hương; “Trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo” Trương Kim Oanh – Lê Minh Hoàng ; “Tuyển tập trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo” Nguyễn Thạc – Nguyễn Ngọc Châm – Trần Lan Hương ;… Các công trình có tác dụng thiết thực, hiệu công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng ban đầu trình phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non nói riêng Song, phần lớn công trình xây dựng số hoạt động minh họa cho mảng kiến thức hình thành biểu tượng toán học (các biểu tượng số lượng, hình dạng kích thước,…) cho trẻ Các công trình “Trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo” Trương Kim Oanh – Lê Minh Hòa ; “Tuyển tập trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo” Nguyễn Thạc – Nguyễn Ngọc Châm – Trần Lan 10 - Luyện đếm cho trẻ phạm vi 10 - Luyện tập nhận biết chữ số phạm vi 10 quy luật xếp chúng - Luyện tập khả quan sát, suy luận thực hành trẻ, từ phát triển khả tư toán học trẻ 12.2 Chuẩn bị Mỗi trẻ Sudoku, chẳng hạn: 2 4 12.3 Hình thức chơi - Trẻ chơi theo cá nhân 12.4 Cách chơi - Cô phát cho trẻ Sudoku x Chẳng hạn: 4 1 - Cô đàm thoại với trẻ Sudoku với nội dung: + Có hàng? Có cột? + Số hàng số cột với nhau? + Bài Sudoku chia thành miền? + Mỗi miền ô? + Số miền mà số ô với nhau? + Số hàng, số cột, số miền, số ô với nhau? Cùng mấy? + Có ô lấp đầy chữ số? + Đó chữ số nào? + Có ô để trống? + Hãy đếm số ô để trống - Nhiệm vụ lựa chọn chữ số phù hợp để lấp đầy ô trống 72 cho hàng, cột miền bảng có đủ chữ số 1, 2, 3, - Yêu cầu trẻ ý đến hàng (cột, miền) có ô trống để xác định xem chữ số có mặt, thiếu chữ số nào? Từ xác định đặt (ghi) chữ số phù hợp (có thể dùng bút khác màu chữ số có) vào ô trống Chẳng hạn trẻ hoàn thành giải Sudoku trên: 4 3 4 Với Sudoku khác hướng dẫn trẻ giải tương tự  Chú ý: - Nếu thay chữ số đồ vật , đồ chơi theo chủ đề ta Sudoku phù hợp với chủ đề - Tuỳ theo đối tượng trẻ cụ thể ta nâng dần mức độ khó, dễ với Sudoku (bởi số lượng ô trống vị trí chúng Sudoku) để rèn luyện khả tư cho trẻ 73 CHƯƠNG III: THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ Các hoạt động luyện tập biểu tượng toán đồng thời phát triển tư toán học cho trẻ mẫu giáo xây dựng chương II nhóm tác giả với bạn bè đồng nghiệp số giáo viên mầm non triển khai thực 02 nhóm trẻ mẫu giáo lớn (mỗi nhóm gồm 30 trẻ) trường mầm non Hà Lan – Bỉm Sơn – Thanh Hóa - Nhóm thử nghiệm: Nhóm mẫu giáo lớn Hoa Sen gồm 30 trẻ - Nhóm đối chứng: Nhóm mẫu giáo lớn Hoa Hồng gồm 30 trẻ Nhìn chung, hai nhóm trẻ có sức khỏe khả nhận thức với điều kiện khác tương đương Để có sở đánh giá kết nhận thức biểu tượng toán học khả phát triển tư trẻ, nhóm tác giả xây dựng hệ thống tập đánh giá sau: Hệ thống tập thử nghiệm 1.1 Bài tập Bé quan sát tranh sau: - Trong tranh có tất cây? Bé so sánh số hàng hàng nào? - Bé vẽ thêm để số theo thứ tự từ trái qua phải, từ xuống 4, 5, 6, 7, ghi chữ số tương ứng vào ô trống cây? - Bé tô màu đỏ cho quả, màu xanh cho lá, màu nâu cho thân +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 74 1.2 Bài tập Bé quan sát tranh sau: Chậu Bể Nước - Bé muốn múc nước từ bể để đổ đầy chậu Bé có cốc, dùng cốc số số lần múc nước nhiều nhất, dùng cốc số số lần múc nước - Có đồ vật bé bể nước lại lớn cốc số 2, đồ vật nào? - Trong tranh có tất đồ vật? +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.3 Bài tập Bé quan sát tranh sau: - Trong tranh có hình chữ nhật? 75 - Có cách để chia hình cho bạn - Bé điền chữ số vào ô trống theo cách chia +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.4 Bài tập Bé quan sát tranh sau: = = - Trong tranh có tất cam? - Làm để số cam dòng số cam dòng nhau? - Cứ cam cho cốc nước, cam cho cốc nước? Bé vẽ số cốc nước +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.5 Bài tập Bé quan sát tranh sau: = = - Trong tranh có tất cam? - Làm để số cam dòng số cam dòng nhau? 76 - Cứ cam cho cốc nước, cam cho cốc nước? Bé vẽ số cốc nước +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.6 Bài tập - Bé có kẹo, bé cho bạn Lan Hỏi bé kẹo? - Bé có kẹo, bé cho bạn Lan kẹo, cho bạn Mai kẹo Hỏi bé kẹo? - Bé có kẹo, bé cho bạn Hoa kẹo, cho bạn Phương kẹo Hỏi bé cho bạn kẹo? +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.7 Bài tập - Trong hộp kín có viên bi nhau, màu xanh Khi cho tay vào (không nhìn thấy bi) lấy viên bi Hỏi bé lấy viên bi màu gì? - Trong hộp kín có viên bi nhau, có viên bi màu vàng, viên bi màu đỏ Khi cho tay vào lấy viên bi + Hỏi : - Bé lấy viên bi màu gì? - Bé có chắn lấy viên bi màu vàng không? Vì sao? - Trong hộp kín có viên bi, có viên bi nhỏ màu xanh, viên bi to màu trắng Bé cho tay vào lấy viên bi + Hỏi : - Bé lấy viên bi màu gì? - Bé lấy viên bi màu trắng không? Vì sao? +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.8 Bài tập - Đoàn tàu ghép từ hình gì? Đặc điểm hình đó? - Bé đếm ghi số lượng loại hình vào dòng phía tương ứng với hình 77 - Bé kể số phương tiện giao thông ghép từ hình nhé? +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.9 Bài tập - Bé dùng bút vẽ thêm nét để cánh trở thành hình tam giác - Có hình tam giác tạo thành - Bé ghi lại số lượng hình tam giác tạo thành bên phải hình tam giác +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.10 Bài tập 10 - Bé chia hình vuông thành hình tam giác nhau? - Bé tạo nên đồ chơi từ hình tam giác đó? - Bé so sánh giống khác hình vuông hình tam giác 78 +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.11 Bài tập 11 - Hình vuông chia thành hình gì? - Bé dùng bút chia hình vuông thành hình tam giác - Bé phân biệt giống khác hình tam giác hình chữ nhật +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm 1.12 Bài tập 12 - Bé nói đặc điểm hình tam giác? - Để xếp hình tam giác cần que tính? Bé dùng bút vẽ lại hình tam giác - Để xếp hình tam giác cần que tính? Bé thử với que tính +Nếu trẻ làm ý thứ điểm +Nếu trẻ làm ý thứ hai điểm +Nếu trẻ làm ý thứ ba điểm Từ hệ thống tập đánh giá trên, nhóm tác giả xây dựng thang điểm cụ thể để xếp loại mức độ nắm bắt, vận dụng biểu tượng toán học khả phát triển tư toán học trẻ sau: + Loại yếu: Từ đến 14 điểm; + Loại trung bình: Từ 15 đến 29 điểm; + Loại khá: Từ 30 đến 44 điểm; + Loại giỏi: Từ 45 đến 60 điểm 79 Kết thử nghiệm 2.1 Kết khảo sát nhóm thử nghiệm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên Nguyễn Bảo My Lục Khánh Linh Nguyễn Thị Phương Lê Huyền Trang Lê Tuấn Minh Chu Đức Linh Lê Thị Linh Trần Văn An Đỗ Ngọc Anh Lê Thị Hằng Lê Hải Yến Nguyễn Thị Ngọc Lê Tiến Dũng Nguyễn Nhật Nam Hoàng Thị Nguyệt Trần Văn Huy Lưu Anh Tú Hà Minh Nguyệt Vũ Lan Anh Trần Thị Linh Chu Nam Thành Trương Tùng Chi Hoàng Khánh Ly Lê Phương Nguyên Trần Tuệ Minh Đỗ Anh Đào Trần Văn Nhật Trương Văn Dương Lê Yến Nhi Vũ Linh Đan Tổng Xếp Bài tập thử nghiệm 4 4 4 5 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 5 4 3 3 5 3 3 2 2 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 3 0 3 3 3 3 0 Bảng 5 4 4 5 5 3 2 3 4 3 3 5 5 2 3 3 5 4 3 4 5 5 5 2 điểm loại 10 5 4 4 5 4 2 3 0 11 4 4 0 4 4 5 4 12 5 4 4 5 5 5 Từ kết khảo sát ta có bảng phân bố tần số, tần xuất sau: Tổng điểm 14 16 24 32 35 38 80 Tần số 3 Tần suất 3,3 6,7 10,0 3,3 10,0 10,0 51 41 16 48 35 46 41 51 24 54 38 48 51 44 14 54 48 51 38 51 38 46 24 32 35 35 38 16 24 48 Giỏi Khá TB Giỏi Khá Giỏi Khá Giỏi TB Giỏi Khá Giỏi Giỏi Khá Yếu Giỏi Giỏi Giỏi Khá Giỏi Khá Giỏi TB Khá Khá Khá Khá TB TB Giỏi 41 44 46 48 51 54 2 4 6,7 6,7 6,7 13,3 13,3 10,0 100 N = 30 Bảng Để tiện cho việc đánh giá kết trình luyện tập phát triển biểu tượng số lượng, hình dạng, kích thước, không gian, trẻ nhóm thử nghiệm ta chuyển Bảng thành bảng phân bố tần số, tầm xuất ghép lớp sau: [ − 15) [15 − 30) [ 30 − 45) [ 45 − 60) Lớp Tần số Tần suất 11 13 3,3 16,7 36,7 43,3 100% N = 30 Bảng Từ bảng phân bố tần số tần xuất ghép lớp (Bảng 3) ta thấy : Tổng số trẻ khảo sát 30 trẻ nhóm thử nghiệm thu kết sau: - Loại giỏi: 13 trẻ chiếm 43,3 % - Loại khá: 11 trẻ chiếm 36,7 % - Loại trung bình : trẻ chiếm 16,7 % - Loại yếu: trẻ chiếm 3,3 % 2.2 Kết khảo sát nhóm đối chứng S TT 10 81 Họ tên Lê An Bảo Lê Thùy Linh Lê An Thư Trần Thi Minh Lê Tuấn Anh Phạm Thị Mai Mai Thị Nhâm Lê Mai Anh Lò Thị Nha Lê Thị Nga Tổng Xếp Bài tập đối chứng 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 4 5 10 3 4 11 2 5 5 12 5 5 5 5 điểm loại 31 31 27 48 14 48 40 34 23 55 Khá Khá TB Giỏi Yếu Giỏi Khá Khá TB Giỏi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lê Thị Yến Lê Thị Vi Lê Văn Tiến Tô Hoài Nam Lê Ánh Tuyết Lê Văn Huy Đỗ Thị Lan Lê Thị Trúc Nguyễn Thị Diệp Lê Thị Lan Chu Thị Thúy Nguyễn Ánh Vân Vũ Ngọc Huy Lê Phương Mai Lê Bá Ngọc Lê Anh Đào Trần Văn Tân Vũ Thị Lan Lê Thảo Nhi Lê Trúc Nhã 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 2 3 0 2 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 0 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 0 2 2 4 2 5 4 4 4 5 0 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 2 29 29 44 31 14 12 44 23 34 31 40 40 27 31 55 34 16 16 23 48 TB TB Khá Khá Yếu Yếu Khá TB Khá Khá Khá Khá TB Khá Giỏi Khá TB TB TB Giỏi Bảng Từ kết khảo sát ta có bảng phân bố tần số, tần suất ghép sau: Tổng điểm 12 14 16 23 27 29 31 34 40 44 48 55 Tần số 2 2 3 N = 30 Tần suất 3,3 6,7 6,7 10,0 6,7 6,7 16,7 10,0 10,0 6,7 10,0 6,7 100 Bảng Để tiện cho việc đánh giá kết trình luyện tập phát triển biểu tượng số lượng, hình dạng, kích thước, không gian, trẻ nhóm đối chứng ta 82 chuyển Bảng thành bảng phân bố tần số, tần xuất ghép lớp sau: [ − 15) [15 − 30) [ 30 − 45) [ 45 − 60) Lớp Tần số Tần suất 13 10 30 43,3 16,7 100 N = 30 Bảng Từ bảng phân bố tần số tần xuất ghép lớp (Bảng 6) ta thấy : Tổng số trẻ khảo sát 30 trẻ nhóm đối chứng thu kết sau: - Loại giỏi: trẻ chiếm 16,7 % - Loại khá: 13 trẻ chiếm 43,3 % - Loại trung bình : trẻ chiếm 30 % - Loại yếu: trẻ chiếm 10 % Để tiện cho việc so sánh mức độ nắm bắt, liên hệ, vận dụng, biểu tượng số lượng, hình dạng, kích thước, không gian khả phát triển tư trẻ nhóm thử nghiệm đối chứng, từ bảng bảng ta xây dựng bảng tổng hợp sau: Lớp [ − 15) [15 − 30) [ 30 − 45) [ 45 − 60) Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng ni ni 11 13 N = 30 fi 3,3 16,7 36,7 43,3 100 13 N = 30 fi 10 30 43,3 16,7 100 Bảng Từ bảng tổng hợp ta thấy hệ thống hoạt động có tác động tích cực tới trẻ trực tiếp tham gia thử nghiệm Ngoài tác dụng lôi cuốn, thu hút trẻ tham gia hoạt động nhận thức biểu tượng số lượng, hình dạng, kích thước, không gian nói riêng biểu tượng toán nói chung luyện tập củng cố, tác động đến trẻ đồng thời nhiều giác quan, trẻ dễ làm quen tiếp thu, liên hệ vận dụng chúng cách tự nhiên Vì vậy, điều kiện tương đương 83 kết thu nhóm thử nghiệm cao hẳn so với nhóm đối chứng, cụ thể: - Loại giỏi nhóm đối chứng 16,7 % nhóm thử nghiệm 43.3 % - Loại nhóm đối chứng 43.3 % nhóm thử nghiệm 36,7 % - Loại trung bình nhóm đối chứng 30 % nhóm thử nghiệm 16,7 % - Loại yếu nhóm đối chứng 10 % nhóm thử nghiệm 3.3 % Những kết khẳng định tính đắn hiệu tác động tích cực đến trình nhận thức phát triển tư trẻ hệ thống tập xây dựng 84 PHẦN III: KẾT LUẬN Hình thành, cố phát triển biểu tượng toán học ban đầu, trình tư trẻ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, đặc biệt khả suy luận logic tư toán học vấn đề trọng tâm chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non nói chung trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng Bỡi lẽ, làm tốt công tác tạo dựng trẻ sở, tiền đề giúp trẻ trải nghiệm với thực tiễn, làm quen với giới xung quanh – giới tập hợp đa dạng, phong phú mà biểu tượng toán học mô hình hóa, cụ thể hóa để trở nên đơn giản, quen thuộc, gần gũi trẻ khắp nơi (ngày đối tượng giới tập hợp đa dạng đó) mối quan hệ số lượng, hình dạng, màu sắc, kích thước … Từ đó, kinh nghiệm trẻ tích lũy, biểu tượng toán học trẻ tiếp cận, tiếp thu liên hệ vận dụng cách tự nhiên, trình hoạt động đồng thời nhiều giác quan (xúc giác, thị giác …) Để làm tốt công tác nhằm giúp trẻ hiểu sâu, nhớ lâu thấy ý nghĩa việc học tập nói chung việc phát triển tư toán học trẻ nói riêng với thực tiễn sống tổ chức hoạt động nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động mang tính chất vui chơi thường sử dụng cách hiệu Các nhà khoa học giáo dục khẳng định “Trẻ học chơi, chơi mà học”, thông qua trò chơi mà hình thành, cố phát triển biểu tượng toán, đồng thời phát triển trí tuệ, phát triển khả suy luận tư toán học cho trẻ.Thực đề tài chúng em xây dựng hệ thống hoạt động gồm: 12 trò chơi 12 tập Theo chúng em, trò chơi tập gần gũi với hoạt động học tập sống hàng ngày trẻ Thông qua tập biểu tượng toán học trẻ tiếp thu liên hệ vận dụng linh hoạt, tự nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái qua trẻ trải nghiệm với thực tiễn,được ứng dụng biểu tượng toán học kết hợp với kiến thức khoa học khác vào tình cụ thể Từ đó, khả phán đoán, suy luận trẻ dần phát triển, khả tư logic, tư toán học cho trẻ dần phát triển Đây sở tốt giúp trẻ vững vàng, tự tin trẻ bước vào sống trình tiếp thu biểu tượng, kiến thức toán học phổ thông Vì điều kiện thời gian có hạn vốn kiến thức kinh nghiệm thực tiễn chúng em hạn chế, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Chúng em kính mong nhận ý kiến quý báu thầy cô bạn, đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn, góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng, hiệu trình chăm sóc, giáo dục trẻ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Bộ giáo dục đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 [2]Đỗ Thị Minh Liên – Lý luận phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non NXB Đại học sư phạm 2010 [3]Trần Thị Nga – Trần lan Hương – Hướng dẫn trẻ mẫu giáo học toán NXB Hà Nội 2004 [4]Trương Kim Oanh – Lê Minh Hòa – Trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo NXB Giáo dục, 2002 [5]Nguyễn Thạc – Nguyễn Ngọc Châm – Trần Lan Hương – Tuyển tập trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo NXB Hà nội 2004 [6]Đào Nh.Trang - Đổi nội dung phương pháp giáo dục mầm non NXB Giáo dục 1999 [7]O.A.Mikhailova, Các toán, trò chơi lý thú dành cho trẻ mẫu giáo, NXB Maxcơva, 1985 [8]Taruntaura, Phát triển tập toán học cho trẻ mầm non, NXB Maxcơva, 1989 [9] A.I Xorôkina, Giáo dục trí tuệ trình dạy học cho trẻ mẫu giáo, NXB Giáo dục Hà Nội, 1997 86 [...]... các đối tư ng khác nhau… 5 Phát triển tư duy cho trẻ 3 – 6 tuổi Từ 3 đến 6 tuổi là thời điểm quan trọng để bồi dưỡng và phát triển khả năng tư 33 duy cho trẻ Trong thời điểm này chúng ta cần tiến hành rèn luyện tư duy cho trẻ một cách có kế hoạch nhằm tạo cơ sở, tạo nền móng tốt cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ ở trẻ 5. 1 Rèn luyện khả năng tư duy hình tư ng Khi trẻ 3 tuổi, tư duy hình tư ng đã... bản vuông, tròn, tam giác, ” Như vậy phát triển khả năng tư duy trừu tư ng cho trẻ là ta phải giúp trẻ tư ng tư ng để nhớ lại những cái mà trẻ đã biết, đã thực hành, rồi từ đó khơi gợi tính độc lập, sáng tạo của bản thân trẻ 5. 3 Bồi dưỡng khả năng tư duy phân loại Tư duy phân loại đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tư duy của trẻ Nếu khả năng tư duy phân loại của trẻ phát triển tốt thì... biết số lượng của các vật trong nhóm không nhất thiết lúc nào cũng phải đếm, mà đôi lúc chỉ cần nhìn con số biểu thị số lượng của chúng Việc làm quen trẻ với các con số có tác dụng phát triển tư duy trừu tư ng cho trẻ em, phát triển khả năng trừu tư ng số lượng khỏi những vật cụ thể, dạy trẻ thao tác với các ký hiệu – các con số Như vậy cần tiếp tục phát triển biểu tư ng về tập hợp cho trẻ mẫu giáo 5 –. .. quát hoá, đặc biệt hoá, của trẻ cũng được phát triển tốt, từ đó tạo nền tảng cho quá trình tư duy trừu tư ng và tư duy loogics của trẻ phát triển tốt Để phát triển khả năng tư duy phân loại cho trẻ chúng ta có thể tổ chức nhiều hoạt động, nhiều trò chơi quen thuộc, gần gũi với trẻ, ví dụ: Yêu cầu trẻ phân loại các đồ dùng đồ chơi mỗi khi tổ chức cho trẻ chơi hoặc yêu cầu trẻ phân loại quần áo, phân... dẫn trẻ chơi, dạy trẻ nặn những vật to - nhỏ, những nhóm đối tư ng có số lượng trong phạm vi 10 hay dạy trẻ cắt, xé, dán, bố trí các bức tranh, chẳng hạn cắt dán ngôi nhà, các phương tiện giao thông từ bởi các hình vuông, tròn, tam giác, 5. 2 Phát triển khả năng tư duy trừu tư ng Tư duy trừu tư ng là một bước phát triển cao hơn từ tư duy trực quan hình tư ng Chỉ khi nào trẻ tư duy trực quan hình tư ng... chất vui chơi, có yếu tố thi đua … Chúng rất phù hợp cho trẻ mẫu giáo, nó tạo cho trẻ cảm xúc tốt và làm giảm căng thẳng cho trẻ khi luyện tập b) Sử dụng trò chơi Trong quá trình hình thành những biểu tư ng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, trò chơi được sử dụng nhiều với chức năng như một biện pháp hay một phương pháp dạy học với trẻ Việc sử dụng các trò chơi trong quá trình dạy học với trẻ nhỏ tạo... tư ng đối tư ng có số đối tư ng trong cùng loại có tổng lượng trong phạm vi phạm vi 10 và trong phạm vi 5 5, đếm và nói kết đếm quả 1 .5 Tách một nhóm 1 .5 Tách một nhóm 1 .5 Tách một đối tư ng có số lượng đối tư ng thành hai nhóm đối tư ng có trong phạm vi 5 thành nhóm nhỏ hơn số lượng hai nhóm phạm vi 10 thành hai cách trong khác nhau 1 .6 Sử dụng các số 1 .6 Nhận biết các từ 1 – 5 để chỉ số số từ 5 – 10 và... là rất lớn Sử dụng trò chơi được coi là một phương pháp dạy học khi toàn bộ tiết học được lồng vào một trò chơi mà trẻ là người tham gia chính Sử dụng trò chơi được xem là một biện pháp dạy học khi chỉ một phần của tiết học được lồng vào nội dung chơi, ví dụ: trò chơi “tìm nhà” được sử dụng ở phần sau của tiết học nhằm củng cố và ứng dụng kiến thức, kĩ năng cho trẻ Để sử dụng trò chơi có hiệu quả thì... đơn giản và tư duy toán học cho trẻ Tuy nhiên, trong các công trình này các hoạt động chưa có sự phân loại theo các chủ đề học tập cũng như chưa được phân loại đầy đủ theo các nội dung hình thành các biểu tư ng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non Phần lớn các hoạt động được xây dựng đối với nội dung hình thành các biểu tư ng về số lượng cho đối tư ng trẻ 3 – 4 tuổi và trẻ 5 – 6 tuổi Các hoạt động đối với... của trẻ mẫu giáo lớn đã phát triển lên một bước mới, trẻ rất có hứng thú đếm và phần lớn trẻ nắm được trình tự của các số từ 1 – 10, thậm chí còn nhiều số hơn nữa Trẻ biết thiết lập tư ng ứng 1:1 trong quá trình đếm, mỗi từ số ứng với một phần tử của tập hợp mà trẻ đếm Trẻ không chỉ hiểu rằng, khi đếm thì số cuối cùng là số kết quả ứng với toàn bộ nhóm vật, mà trẻ còn bắt đầu hiểu con số là chỉ số cho
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG một số TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN tư DUY TOÁN học CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI , XÂY DỰNG một số TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN tư DUY TOÁN học CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI , XÂY DỰNG một số TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN tư DUY TOÁN học CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI

Từ khóa liên quan

Mục lục