0

Biện pháp thi công lắp đặt giàn giáo

11 3,450 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016, 11:56

Biện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáoBiện pháp thi công lắp đặt giàn giáo https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 METHOD STATEMENT FOR SCAFFOLDING INSTALLATION BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT DÀN GIÁO https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 Scope of work / Phạm vi công việc This method statement for scaffolding installation is cover all works of pipe, duct and support, hanger fixing for MEP works Biện pháp lắp đặt dàn giáo phục vụ cho công tác thi công lắp đặt hệ thống neo đỡ, hệ thống đường ống công tác M & E Material/ Vật tư lắp đặt - Scaffolding/ Dàn giáo - Steel tube/ Thép ống - Pipe clamp/ Cùm ống - Timber plate/ Gỗ - Spanner/ Cờ-lê - Driller/ Máy khoan - Wheel/ Bánh xe - Adjustable head/ đầu tăng chống Sequence of work/ Quy trình công việc - Measure the hight from floor level to celing to determine size of scaffolding Đo cao độ từ sàn lên trần bê tông phái để xác định loại dàn giáo cần sử dụng https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 - Install wheel to footing of scaffolding Lắp bánh xe di động vào khung dàn giáo https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 - Erect scaffolding and bracing to be a completed set Lắp dựng dàn giáo giằng thành hợp cho tầng thứ - Install steel ladder to scaffolding with the hight enough for numbering of scaffolding layer Ghép thang thép vào dàn giáo với chiều cao đủ cho số tầng dàn giáo https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 - Install steel platform for 1st scaffolding layer - Lắp sàn thao tác cho dàn giáo thứ https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 - Install 2nd scaffolding layer Lắp dàn giáo cho tầng thứ - Install safety guardrail - Lắp lan can bảo vệ phía - Install timber ledge to prevent dropping of equipment during work - Lắp hộp gỗ bảo vệ cao 150mm xung quanh sàn thao tác - Install adjustable head prop to the ceiling to prevent turning over of scaffolding - Lắp tăng đầu chống lên trần để tránh lật dàn giáo https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 SCHEDULE OF SCAFFOLDING FOR HIGHTS BẢNG PHÂN LOẠI DÀN GIÁO SỬ DỤNG CHO CÁC ĐỘ CAO KHÁC NHAU No Stt Hight Độ cao Scaffolding 1700mm Dàn giáo 1700mm Scaffolding 1530mm Dàn giáo 1530mm Scaffolding 900mm Dàn giáo 1700mm 2580 mm x 01 x https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 2780 mm x 01 x 2880 mm x 01 x 2980 mm x 01 x 3380 mm 01 x 01 3680 mm 01 x 01 3780 mm 01 x 01 4180 mm 01 x 01 5580 mm 02 x 10 5980mm 02 x 01 https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 10 https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 11 [...]...https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien Email: info@lopthietkedien.com Phone : 090 656 1078 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công lắp đặt giàn giáo, Biện pháp thi công lắp đặt giàn giáo,

Từ khóa liên quan