0

skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4

31 1,055 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2016, 15:02

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn luyện kỹ đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng dạy phần đội hình đội ngũ khối áp dụng khối khác Tên tác giả: Họ tên: Nguyễn Văn Chiểu Ngày/tháng/năm sinh: 06/10/1987 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Thể dục thể thao Chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại: - Giáo viên thể dục - Trường Tiểu học An Lạc - Điện thoại: 01694393493 Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường Tiểu học An Lạc – Chí Linh – Hải Dương Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên chuẩn bị kế hoạch giảng dạy, giáo án Cơ sở vật chất: - Sân bãi rộng rãi, - Một số đồ dùng phục vụ cho việc nghiên cứu như: tranh ảnh… Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Sáng kiến áp dụng năm học 2014 – 2015 HỌ TÊN TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Nguyễn Văn Chiểu TÓM TẮT SÁNG KIẾN Mục tiêu giáo dục nước ta phát triển người toàn diện về: đức – trí - thể - mĩ đặc biệt giáo dục thể chất trường học quan tâm trọng, nhiên thực tế cho thấy: ý thức, tác phong, chuẩn bị trang phục học sinh chưa thực tốt, nhiều em thực chưa tốt học thể dục đặc biệt nội dung đội hình đội ngũ Vì giáo viên thể dục, qua thực tế giảng dạy rút số biện pháp rèn luyện tập đội hình đội ngũ lớp sau: Rèn ý thức, tác phong, trang phục (Thực qui định, nề nếp tiết học mà giáo viên đề từ đầu năm học) Rèn tập đội hình đội ngũ Giáo viên hướng dẫn học sinh động tác tập hợp (chủ yếu dùng lệnh để tập hợp) Đối với tập di chuyển đội hình đội ngũ giáo viên chủ yếu dùng động lệnh, dự lệnh, giúp cho học sinh di chuyển nhanh xác Cho học sinh làm quen với đội hình khác Sau áp dụng giải pháp nhận thấy học sinh có nhiều chuyển biến em dần yêu thích phân môn, chất lượng thực kỹ thuật động tác nâng cao, nề nếp ổn định, quen dần với tư tác phong học việc thực đội hình đội ngũ ngoại khóa MÔ TẢ SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 1.1 Đặt vấn đề Trong năm vừa qua hòa với bước chuyển mạnh mẽ đất nước, sống ngày đại, công nghiệp hoá - đại hoá diễn toàn cầu đòi hỏi người phải động để theo kịp phát triển Ngoài việc trang bị cho kiến thức, tầm hiểu biết ứng dụng khoa học kĩ thuật đại đòi hỏi người phải có sức khỏe để thích nghi, đáp ứng với sống Có nhiều cách để nâng cao sức khỏe cách tốt hiệu tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, liên tục, phương pháp khoa học làm cho thể phát triển toàn diện sức mạnh, sức bền, sức nhanh khéo léo Sức khoẻ tảng cho công việc: “ Nếu bạn có sức khỏe bạn thực nhiều ước mơ, bạn sức khỏe bạn có ước mơ thôi” Nhận thức tầm quan trọng sức khỏe người nên sau dành độc lập, Hồ Chủ Tịch Đảng quan tâm trọng tới nghiệp thể dục thể thao Xuyên suốt năm vừa qua nhà nước ta tích cực đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục thể thao tới tất quần chúng, số lượng chất lượng nội dung, môn thi đấu ngày nâng lên Để làm cho đất nước ta ngày lên vấn đề giáo dục hệ trẻ ngồi ghế nhà trường quan trọng cần thiết Chính mà hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục thể chất cho học sinh phận tách rời Cho nên mục tiêu giáo dục người phát triển toàn diện trí lực, thể, mĩ Thông qua việc giảng dạy thể dục bồi dưỡng cho học sinh tư tưởng, tình cảm tốt đẹp theo “5 điều Bác Hồ dạy” “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt – khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”… làm cho học sinh biết vận dụng điều vào học tập, lao động sống hàng ngày Giáo dục thể chất cho học sinh phổ thông nói chung tiểu học nói riêng mặt thiếu được, đảm bảo cân giáo dục giáo dục toàn diện, chiến lược người nước ta Mặt khác, thể dục phận giáo dục cộng sản chủ nghĩa mà mục đích giáo dục thể chất "Bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người phát triển toàn diện, có sức khoẻ dồi dào, thể chất cường tráng, có dũng khí kiên cường để kế tục nghiệp cách mạng Đảng cách đắc lực sống sống vui tươi lành mạnh "có nghĩa người đào tạo phải khoẻ thể chất lẫn tinh thần, có khả lao động trí óc đồng thời có khả lao động chân tay, sáng tạo sản xuất, học tập mưu trí dũng cảm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nghiệp cách mạng Đảng Trong chương trình từ lớp đến lớp phần đội hình đội ngũ vấn đề cần quan tâm nội dung lớp có liên quan đến ví dụ: Phần tập hợp hàng dọc lớp có liên quan tới tất lớp Bên cạnh để đạt dạy tốt có chất lượng khâu tổ chức học sinh quan trọng Khâu tổ chức thể phần mở đầu học sử dụng hầu hết phần đội hình đội hình đội ngũ để có dạy tốt từ đầu người giáo viên cần truyền đạt tốt nội dung kiến thức đội hình đội ngũ tới người học cách xác cho học sinh thực hành cách thục 1.2 Lý chọn đề tài Học sinh tiểu học thuộc lứa tuổi từ - 11 tuổi Ở lứa tuổi em có biến đổi quan trọng sống, lao động, học tập, đặc điểm tâm lý thể qua hoạt động nhận thức, tình cảm, cảm xúc có thay đổi Học sinh lớp bước đầu biết tìm dấu hiệu đặc trưng cho vật, biết phân biệt đặc điểm chi tiết, phần kỹ thuật động tác Khả phân tích tượng tập luyện, lao động, sinh hoạt hạn chế nên dễ bị động nhắc nhở, dẫn đến biểu tự tin, khả kiềm chế hành vi, thái độ Chính mà gặp tình trình tập luyện việc xử lý tình em có độ linh hoạt chưa cao Ở nội dung chương trình thể dục phần đội hình đội ngũ sử dụng rộng rãi sống ngày hoạt động khác Chính mà đòi hỏi em phải nhớ biết áp dụng phần nội dung học Song thực tế giáo viên kiểm tra việc thực kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ nhiều em sai, tập chưa xác, bên cạnh dự trình giảng dạy năm trước nhận thấy số nội dung giáo viên truyền tải tới học sinh chưa cụ thể khiến cho học sinh khó nắm bắt kỹ thuật Trước tình hình thực tế nhà trường, nói đến học thể dục đa số học sinh ham thích, ham học, thích luyện tập Song bên cạnh có số phận điều kiện sống em hay phát triển tâm sinh lý em chậm chưa phù hợp với kiến thức nội dung học hay tác phong chậm, chưa nhạy bén, chưa linh hoạt, ý thức học tập hạn chế Đặc biệt học sinh tiểu học em nhỏ, việc quan sát, tập luyện lúng túng, không nắm bắt yếu lĩnh kỹ thuật thực động tác chưa ý, chưa nghiêm túc thực tập, học nô nghịch nhiều không ý giáo viên làm mẫu thị phạm động tác, học sinh chưa xác định phương hướng động tác, học sinh nhỏ em mải chơi, không ý đến học Bên cạnh có giáo viên giảng dạy chưa bao quát hết học sinh lớp, chưa để ý tới chất lượng thực tập em Do em chưa thực tập Vậy để học sinh hứng thú, yêu thích học tốt phần đội hình đội ngũ, với vai trò người giáo viên dạy chuyên thể dục, nghiên cứu, suy nghĩ nhằm tìm tập hợp lý nhất, giúp học sinh lớp học số tập học đội hình đội ngũ cho em Qua trình giảng dạy, dự học hỏi kinh nghiệm bạn bè đồng nghiệp nghiên cứu rút “Một số biện pháp rèn luyện kỹ đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4” để giúp em nắm kiến thức học, thực hành thục kỹ thuật động tác Từ giúp em vận dụng vào trình sinh hoạt nhà trường cách tốt 1.3 Phạm vi đối tượng áp dụng: 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Giáo viên số trường: Đồng Lạc, Tân Dân, Bắc An, An Lạc, Thái Học - Toàn học sinh khối trường tiểu học An Lạc 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Đổi phương pháp giảng dạy đội hình đội ngũ theo hướng phát huy tính tích cực, hăng say tập luyện, chủ động, sáng tạo học sinh 1.4 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục tiêu: - Trong phần nghiên cứu đưa số biện pháp giúp giáo viên dạy môn thể dục rèn luyện kỹ đội hình đội ngũ cho học sinh lớp đạt hiệu cao * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu chương trình phân môn thể dục khối - Nghiên cứu tài liệu, chuyên sâu đề cập tới việc tập đội hình đội ngũ cho học sinh - Qua thực tế giảng dạy, lấy ý kiến giáo viên, rút kinh nghiệm, học hỏi đồng nghiệp đưa biện pháp cụ thể để chất lượng tập đội hình đội ngũ học sinh khối nâng cao 1.5 Phương pháp nghiên cứu: - Để thực đề tài áp dụng số phương pháp sau: - Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu, sách, báo, sách giáo khoa, sách giáo viên có nội dung tập đội hình đội ngũ cho học sinh - Phương pháp điều tra: + Điều tra thực trạng + Dự giờ, lấy ý kiến giáo viên giảng dạy khối + Khảo sát chất lượng - Phương pháp thực nghiệm: Dạy học sinh khối - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Tổ chức so sánh, đối chiếu kết trước sau thực giải pháp - Phương pháp đúc rút kinh nghiệm: Để thấy kết hạn chế nhằm tìm hướng điều chỉnh, khắc phục hợp lý 1.6 Điểm vấn đề nghiên cứu: Trong trình giảng dạy dự học hỏi kinh nghiệm bạn bè đồng nghiệp, cho học sinh thực hiện, bên cạnh quan sát hoạt động ngoại khóa cần sử dụng đến đội hình đội ngũ: thể dục giờ, … nhận thấy nhiều em học sinh biết thực động tác cách hời hợt, kĩ thuật thực động tác không ý đến, ý thức , nề nếp tác phong nhiều học sinh chưa thực tốt Chính mà trình giảng dạy trình dự bạn bè đồng nghiệp rút số biện pháp rèn luyện kỹ đội hình đội ngũ áp dụng vào dạy Sau áp dụng nhận thấy không thể dục đạt hiệu hơn, học sinh nhanh chóng thực kỹ thuật động tác mà áp dụng kỹ thuật tốt vào hoạt động ngoại khóa đặc biệt việc xếp hàng chỉnh đốn đội hình đội ngũ buổi sinh hoạt Cơ sở khoa học lý luận 2.1 Cơ sở khoa học: Học sinh tiểu học lứa tuổi từ đến 11 tuổi mà mang đặc điểm tâm sinh lý sau: 2.1.1 Đặc điểm sinh lý: Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, tốc độ phát triển xương nhanh so với phận khác thể, đặc biệt xương tay chân Cấu trúc xương khớp chưa phát triển hoàn chỉnh, vững mà đến tuổi 16 - 17 tương đối ổn định Vì vậy, tập luyện thể dục thể thao sinh hoạt, lao động cần tránh động tác đè nén lên thể, đòi hỏi học sinh phải chống đỡ, làm cân xứng hai bên chậu hông, tạo nên sai lệch thể, gây ảnh hưởng xấu đến phát triển trưởng thành sau cho em Ở lứa tuổi này, đốt xương cột xương sống có độ dẻo cao, chưa thành xương hoàn toàn giai đoạn hình thành đường cong sinh lý Do đó, tư ngồi, đứng, lại, chạy, nhảy không phù hợp với cấu trúc tự nhiên giải phẫu dễ làm cong vẹo cột sống, gây ảnh hưởng không tốt tới phát triển lồng ngực cấu trúc cân đối toàn thân Ở độ tuổi 20 - 25 xương sống cốt hoá hoàn toàn Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, sở có hướng dẫn khoa học với chương trình, kế hoạch tập luyện hợp lý, phù hợp đặc điểm cấu tạo giải phẫu đặc điểm sinh lý học sinh tiểu học tạo nên điều kiện thuận lợi cho trình phát triển hệ xương thể em Ở lứa tuổi này, hoạt động phân tích tổng hợp học sinh nhạy bén, nhận thức tượng biến đổi xã hội mang tính chủ quan, cảm tính, bị động Các em có khả bắt chước cách máy móc, khả phân biệt, tính sáng tạo hạn chế Do đó, giảng dạy thể dục thể thao, giáo viên cần phải làm mẫu xác kỹ thuật động tác theo yêu cầu học 2.1.2 Đặc điểm tâm lý: Học sinh tiểu học lớp đầu cấp, có khuynh hướng ghi nhớ cách máy móc, chưa có khả phân tích tự giác Học sinh lớp 4, bước đầu biết tìm dấu hiệu đặc trưng cho vật, biết phân biệt đặc điểm chi tiết, phần kỹ thuật động tác, song giản đơn Khả phân tích tượng tập luyện, lao động, sinh hoạt kém, nên dễ bị động nhắc nhở, sai bảo, dẫn đến biểu tự tin, khả kiềm chế hành vi, thái độ Để hình thành hiểu biết, kiến thức em thường học thuộc lòng câu, chữ Để hình thành kỹ vận động em thường bắt chước, cố gắng làm theo động tác, điệu bộ, hành vi giáo viên Ở lớp cuối cấp (lớp 4, 5) việc ghi nhớ hình thành phát triển, đó: lên lớp giảng dạy lý thuyết thực hành giáo viên cần ý sử dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp giảng dạy nhằm kích thích suy nghĩ, tính sáng tạo, ý thức tự giác, tích cực tập luyện học sinh Trong giảng dạy thể dục thể thao, tư em mang tính chất hình ảnh cụ thể Các em tiếp thu dễ dàng nhanh chóng khái niệm có kèm theo minh hoạ (hình ảnh trực quan) Do vậy, giảng dạy động tác thể dục thể thao việc phân tích - giảng giải kỹ thuật động tác, thiết giáo viên phải làm mẫu động tác sử dụng rộng rãi hình thức trực quan khác 2.2 Cơ sở lý luận Mục tiêu giáo dục đào tạo cho học sinh tiểu học phát triển toàn diện, Bộ giáo dục đào tạo thường xuyên phải đổi nội dung, chương trình dạy học cho phù hợp Phải đổi phương pháp giảng dạy để kích thích phát huy vai trò chủ động, tích cực người học Khơi dậy cho học sinh ý thức tự học Muốn thực điều việc nắm vững kiến thức học quan trọng Giáo dục thể chất nhà trường đóng góp phần không nhỏ vào công đổi Việc luyện tập với mục đích nhằm giúp học sinh củng cố kỹ có cấp tiểu học, có kiến thức, kỹ định làm sở cho học tập môn, phát triển tố chất thể lực phục vụ cho học tập môn học Mặt khác toàn chương trình giáo dục thể chất bậc tiểu học phần đội hình đội ngũ chiếm vị trí quan trọng Nó xuyên suốt từ lớp đến lớp trọng tâm bao gồm tất cá nội dung cần phải nhắc đến phần đội hình đội ngũ lớp Nếu học tốt phần đội hình đội ngũ lớp giúp cho em vận dụng tốt kỹ năng, động tác vào hoạt động đoàn thể nhà trường cách nhanh nhẹn, có nề nếp đạt hiệu cao Thực trạng vấn đề 3.1 Tích cực Ở bậc tiểu học rèn đội hình đội ngũ phân môn thực hành Nhiệm vụ chủ yếu cốt lõi hình thành ý thức, kỷ luật, nề nếp cho học sinh Đa số giáo viên thực tốt việc đổi phương pháp dạy học, dạy học lấy học sinh làm trung tâm phần nhiều học sinh chăm chỉ, có ý thức học tập 3.2 Hạn chế: - Trình độ học sinh không đồng đều, có nhiều học sinh ý thức tốt, có học sinh ý thức chưa tốt em đứng hàng ngũ nô nghịch nhiều không ý đến giáo viên hướng dẫn - Một số giáo viên chuẩn bị chưa chu đáo, xem nhẹ nội dung đội hình đội ngũ, dẫn đến chất lượng tập chưa cao, giáo viên cho học sinh tập luyện nhiều dẫn đến học sinh mệt mỏi không muốn học - Học sinh tiểu học em thường hiếu động tập luyện em chưa nghiêm túc dẫn đến em thực động tác chưa - Như biết vào học thể dục, thể dục giờ, thầy cô giáo nhiều thời gian ổn định tổ chức chất lượng thực kỹ thuật động tác học sinh chưa cao nguyên nhân: * Tác phong : - Lề mề học sinh từ lớp đến sân, từ lớp xuống sân trường, tập trung chen lấn xô đẩy nhau, đứng không hàng lối, thứ tự, người trước người sau, không chịu nhường ai, sân học thể dục sân thể dục em trật tự, nhiều thời gian để ổn định lớp * Phần trang phục: - Quần áo có em chưa thực quy định mà nhà trường đề ra, nhiều em không giầy bắt đầu vào học thể dục, có nhiều học sinh 10 - Tất việc đề giáo viên phải ghi chép thật xác rõ ràng thường xuyên để theo dõi tiến động viên kịp thời em, trường hợp cá biệt chậm tiến cần phải có biện pháp nghiêm khắc 4.2.2 Bài tập 2: Các động tác chỗ đội hình đội ngũ: * Động tác tập hợp: Trong trình giảng dạy từ thực tế nhận thấy nội dung ôn tập tưởng chừng đơn giản dễ tổ chức triển khai lại gặp phải nhiều khó khăn Ví dụ học sinh thực phần tập hợp hàng ngang: - Nhiều em cán hô lệnh tập hợp chưa xác, dùng tay phải để tập hợp hàng - Sau giáo viên hô xong lệnh tập hợp: “thành (2, 3, 4) hàng ngang tập hợp! Một số em chưa biết vị trí đứng hàng, em vào hàng lộn xộn không theo trật tự, khoảng cách đứng em chưa xác, nhiều em đứng gần, dùng tay đẩy bạn lùi xuống, giẫm vào chân nhau; điểm số đánh mặt sang phải, xoay thân người sau, để hình thành hàng phải nhiều thời gian * Phương hướng giải : - Trước tập hợp người giáo viên hướng dẫn cho người huy tìm vị trí thích hợp sau phát lệnh - Khẩu lệnh “Thành 1, 2, hàng ngang (dọc) tập hợp” - Giáo viên hướng dẫn cho người huy đứng nghiêm tay phải đưa trước Mọi người nghe lệnh xác định vị trí người huy nhanh chóng phía người huy, đứng đối diện với người huy Tổ đứng đối diện huy, hàng lại đứng phía bên tay trái tổ * Hàng ngang: Người đầu hàng thứ đứng phía bên trái cách người huy cánh tay 1, 2, 3… người đầu hàng thứ hai đứng sau người đầu hàng thứ nhất, người đầu hàng thứ ba đứng sau người đầu hàng thứ hai, hàng cuối người đầu hàng sau cách người đầu hàng 17 trước (phía trên) cánh tay Những người lại đứng phía trái người đầu hàng theo thứ tự từ cao xuống thấp cách khuỷu tay * Hàng dọc: Khẩu lệnh dóng hàng “Nhìn trước thẳng” - Nghe lệnh, người đầu hàng đứng nghiêm, tất người đứng sau nhìn vào gắy người đứng trước điều chỉnh hàng cho từ xuống thành đường thẳng người sau cách người trước cánh tay (40 - 50 cm) người huy phát lệnh * Động tác đứng nghiêm: Khẩu lệnh “ Nghiêm” ( dự lệnh) - Nghe lệnh người tập đứng thẳng, hai gót chân sát vào nhau, bàn chân mở góc 60 độ trọng tâm dồn vào hai chân, ngực ưỡn, vai mở phía sau, hai tay duỗi thẳng tự nhiên sát vào thân người, mắt nhìn thẳng * Động tác nghỉ: Khẩu lệnh “ Nghỉ” (không có dự lệnh) - Ví dụ 1: Nghe lệnh, người tập từ tư đứng nghiêm, người thả lỏng toàn thân, trọng tâm dồn vào chân, chân gập, khớp gối, mỏi đổi chân không đổi vị trí đảm bảo đội ngũ - Ví dụ 2: Nghe lệnh, người tập từ tư nghiêm, chân trái bước sang trái bước nhỏ, trọng tâm dồn vào hai chân, hai tay nắm nhẹ lấy để phía sau lưng Bên cạnh trình tổ chức học hướng dẫn học sinh tập luyện giáo viên cần cho lớp ghi nhớ lệnh hô, thị phạm mẫu nhóm chuẩn nhấn mạnh sai xót tồn cách sửa sai thực động tác để khắc sâu cho học sinh kỹ thuật động tác Sau giao khối lượng cho nhóm (tổ) giao nhiệm vụ cho nhóm trưởng hướng dẫn nhóm tập luyện - Trong trình học sinh tập luyện theo nhóm giáo viên cần bao quát chung hoạt động nhóm có kế hoạch giúp đỡ nhóm theo đặc thù riêng nhóm, nhóm cán yếu khả tổ chức 18 giáo viên cần phải quan tâm nhiều Bên cạnh công tác bồi dưỡng cán nhóm phải diễn thường xuyên (ví dụ: giáo viên nhóm phát nhóm trưởng nhóm hô sai lệnh giáo viên phải đến nhóm cho học sinh ngừng tập hướng dẫn lại lệnh cho cán sự) Cần sửa sai cho học sinh sai lầm em dễ trở thành thói quen - Để kích thích giúp học sinh thi đua nhóm cho học sinh có hội thể khả Giáo viên cho học sinh tổ tự xung phong lên điều khiển tổ tập luyện, nhiên trình giáo viên phải giám sát chặt chẽ học sinh lên điều khiển phải giáo viên định để tránh gây lộn xộn tập luyện Để khuyến khích hoạt động nhóm đạt hiệu giáo viên phải tiến hành tổ chức thi đua tổ để từ học sinh phát sai lầm bạn, giúp bạn sửa sai Bên cạnh công tác tổ chức giám sát giúp đỡ học sinh luyện tập giáo viên phải thường xuyên theo dõi kiểm tra đánh giá tiến học sinh trình tập luyện, mức độ khả học sinh Đối với em học sinh yếu học sinh khuyết tật giảng dạy giáo viên phải ý giao tập khối lượng vận động cho phù hợp với sức khoẻ em Đặc biệt trình tổ chức hoạt động nhóm giáo viên cần giám sát chặt chẽ hoạt động học sinh, học sinh có thắc mắc cần tháo gỡ giáo viên phải giúp em giải ngay, từ giáo viên động viên khuyến khích học sinh học tập tích cực hơn, nhằm nâng cao hiệu tiết học * Dàn hàng, dồn hàng: - Xô đẩy trình dàn hàng, dồn hàng Khắc phục: Giáo viên nhắc học sinh không chen lấn xô đẩy dàn hàng, dồn hàng, tổ chức thi đua tổ thực tập - Học sinh làm chuẩn thường hô “có” nhỏ không làm ký hiệu dẫn đến học sinh hàng không xác định vị trí làm chuẩn Trong trường hợp giáo viên cần nhắc nhở hướng dẫn học sinh làm động tác (hô 19 “có” to giơ tay phải lên cao) để báo hiệu cho học sinh khác biết vị trí làm chuẩn để dàn hàng, dồn hàng 4.2.3 Bài tập 3: Các động tác di chuyển đội hình đội ngũ * Đi đều: Khẩu lệnh “Đi bước” (có động lệnh, dự lệnh) - Khi nghe động lệnh “ Bước” trọng tâm ngả phía trước đồng thời chân trái bước lên cách mặt đất khoảng 10 - 15 cm đưa phía trước chân chạm đất khớp gối duỗi thẳng từ gót chân đến bàn chân độ dài bước khoảng 30 40 cm đồng thời tay đánh phía trước cao ngang vai cẳng tay vuông góc với cánh tay, cẳng tay song song với hai vai, đồng thời tay trái lăng sau thả lỏng thẳng tay khép sát với thân người, hai bàn tay nắm hờ, ngực ưỡn mắt nhìn trước * Đổi chân sai nhịp: Khi nghe nhịp hô huy không với bước phải dừng lại nhịp sau đổi chân, cách bước chân sau lên bước sát với gót chân trước Tay đánh lăng giữ nguyên vị trí làm tiếp bước chân trước lên bước nhỏ tiếp tục đi, đánh tay bình thường * Đứng lại: Khẩu lệnh “ Đứng lại đứng” (có động lệnh, dự lệnh) - Động lệnh “đứng” vào lúc chân phải chạm đất, người tập tiếp tục phía trước ba bước thân người ngả phía sau bước ngắn dần để giảm tốc độ Bước thứ ba vào chân trái sau thu chân phải ngang chân trái, hay tay ngừng hoạt động ,và trở tư đứng nghiêm 4.2.4 Bài tập 4: Sơ đồ lớp học học thể dục: - Do cấu trúc thể dục gồm phần phần mở đầu, phần bản, phần kết thúc Vì vào thực hành đầu tiên, cho em đứng tập chung theo đội hình hàng ngang, hàng dọc theo sơ đồ cố định, đứng theo đội hình theo tổ lớp học đứng từ thấp đến cao Cụ thể vị trí đội hình: * Đội hình bản: 20 Tổ - x x x x x x x x x x Tổ - x x x x x x x x x x Tổ - x x x x x x x x x x 10 GV - Để em thuộc nhớ vị trí mình, giáo viên cho học sinh điểm số theo hàng dọc, hàng ngang cho em nhận mặt bạn đứng trước, sau, phải, trái Sau giáo viên tiến hành cho lớp giải tán, tập trung nhiều lần thời gian, xếp sơ đồ lớp Sau hình thành sơ đồ lớp tốt giáo viên phải ghi chép lại vào bản, cán giữ để theo dõi hàng ngày - Những em sau xếp hàng theo sơ đồ mà học vắng mặt vị trí để trống, từ nắm nhanh học sinh nghỉ học * Đội hình tập đội hình đội ngũ Đội hình 1: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 5m GV GV 21 Đội hình 2: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đi vòng trái Đội hình 3: Đi vòng phải x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV * Đội hình tập thể dục: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 5m GV 22 x x x x - Theo sơ đồ giáo viên cho học sinh dãn cách theo cự li định, cho em đứng đội hình so le nhau, với đội hình em quan sát tốt hơn, từ giúp cho việc quan sát giáo viên rõ ràng Kết đạt - Qua trình áp dụng : “Một số biện pháp rèn luyện kỹ đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4” Tôi thấy hiệu học nâng lên rõ rệt Kết thu sau: Bảng 1: Đặc điểm đối tượng trước thực nghiệm đối chứng Khối Số Tác phong Trang phục Ý thức Hs động tác Thực Thực Đúng Chưa hiện quy tốt chưa định quy tốt 54 Kỹ thuật 70% 30% Tốt Chưa Thực Thực tốt hiện chưa định 70% 30% 70% 30% 70% 30% Bảng 2: Đặc điểm đối tượng sau thực nghiệm đối chứng Khối Số Tác phong Trang phục Ý thức Hs Kỹ thuật động tác Thực Thực Đúng Chưa hiện quy tốt chưa định quy tốt định 23 Tốt Chưa Thực Thực tốt hiện chưa 54 90% 10% 95% 5% 98% 2% 95% 5% * Về tác phong: Các em đến tập trung vào hàng nhanh nhẹn khẩn trương * Về trang phục: Đúng quy cách, gọn gàng, không tình trạng chạy ra, chạy vào để cất trang phục * Ý thức học tập: Không tình trạng nghỉ học tuỳ tiện em giáo viên cho kiến tập ngồi thăm quan lớp học cách nghiêm túc * Kỹ thuật động tác: Học sinh thực tốt, chất lượng động tác nâng lên rõ rệt - Việc thực quản lý học sinh theo sơ đồ đem lại nhiều giá trị kết cao - Về mặt thời gian tiết kiệm nhiều, khâu báo cáo nhận lớp, cán cần nhìn chỗ trống người đứng đối chiếu theo sơ đồ biết tên người vắng, không nhiều thời gian trước, phần nhận lớp cần phút - Về mặt khối lượng vận động: Các em không tình trạng trốn tập, giáo viên nhắc nhở nhiều tập, em tập cách tự giác - Về mặt thẩm mỹ: Hàng ngũ đứng ngắn, đẹp mắt thuận tiện phân chia đội hình tập luyện - Về tính giáo dục: Đã giúp cho em có tính tổ chức tốt Điều kiện để sáng kiến nhân rộng: Một số tập cho học sinh lớp học đội hình đội ngũ giúp học sinh học tốt có sức khoẻ cân đối, tạo hăng say rèn luyện thể dục thể thao cho em, giúp cho em có tính kỷ luật, đoàn kết, nhà trường nói riêng xã hội nói chung Đây việc làm khó giáo viên dạy thể dục cần cố gắng thực tốt nhiệm vụ 24 Để áp dụng tập đòi hỏi giáo viên dạy thể dục cần phải nghiên cứu kỹ kiến thức, kỹ năng, thái độ tập để xây dựng kế hoạch thực kế hoạch tập cho đối tượng học sinh đặc biệt học sinh khối Muốn làm điều giáo viên cần nghiên cứu kỹ trước lên lớp Chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học Có kế hoạch học cụ thể, chi tiết Đặc biệt phải có dự kiến nhiều phương án xử lí tình Soạn theo chuẩn kiến thức kĩ môn học Đặc biệt sau tiết học giáo viên cần kiểm tra để nắm bắt học sinh đạt gì? Còn chưa đạt Từ giáo viên có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng - phụ đạo kiến thức cho em vào tiết luyện tập sau Bên cạnh giáo viên thể dục cần phải có khả bao quát rộng, phát giúp đỡ học sinh sửa chữa sai sót kịp thời nhằm giúp em nắm thực xác tập mà giáo viên giao cho Giáo viên cần sát với hoạt động học tập nhóm, không phó mặc trách nhiệm cho cán nhóm trưởng mà giáo viên cần phải gần gũi lắng nghe ý kiến giải đáp thắc mắc học sinh kịp thời Hãy coi thắc mắc học sinh tình có vấn đề mà sau giải học sinh củng cố, khắc sâu thêm học Để cho ý thức học sinh tốt hơn, có chuẩn bị trang phục trước vào học giáo viên nhắc nhở em, giao cho cán kiểm tra nhắc nhở trước lên lớp Đối với học sinh khuyết tật, học sinh cá biệt giáo viên cần có kế hoạch quan tâm động viên, giúp đỡ kịp thời để em tránh khỏi mặc cảm, giáo viên cần giao tập cho đối tượng cho phù hợp thường xuyên giám sát, động viên kịp thời nhằm khuyến khích em học tập tích cực Khi thấy học sinh tập sai động tác giáo viên phải có biện pháp sửa sai kịp thời cho em, hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết động tác, để từ học sinh nắm bắt động tác thực tốt tập học đội hình đội ngũ 25 Giảng dạy phần đội hình đội ngũ cho em giúp cho em có nếp sống có kỷ luật, đoàn kết, tự giác, biết yêu thương, tôn trọng bạn bè biết kính trọng lễ phép với thầy giáo, cô giáo nhà trường xã hội Các biện pháp rèn luyện kỹ không áp dụng vào thực tế dạy học riêng phần đội hình đội ngũ cho lớp mà vận dụng vào việc dạy đội hình đội ngũ cho tất khối lớp bậc tiểu học KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Sau áp dụng biện pháp vào giảng dạy, thấy: - Nề nếp, tác phong chuẩn bị trang phục có nhiều tiến Không tượng lộn xộn xếp hàng, thiếu trang phục, có ý thức tích cực, tự giác học - Về phía học sinh em nắm thực tốt tập mà giáo viên giao cho, bên cạnh trình học tập em tích cực tự giác tập luyện độc lập, tinh thần tự quản học nâng cao, em tự tổ chức tập luyện độc lập theo điều khiển nhóm trưởng Vì gióa viên có nhiều thời gian giúp học sinh sửa sai uốn nắn kĩ thuật động tác từ nâng cao chất lượng học - Về phía giáo viên: Nắm nội dung kiến thức đội hình đội ngũ, có thêm nhiều kinh nghiệm công tác tổ chức học theo hướng đổi tích cực - Cán (nhóm trưởng, lớp trưởng) nâng cao kĩ điều khiển Tóm lại, thành công dạy học giáo viên phụ thuộc vào chất lượng học sinh Giáo viên mong muốn học trò sau học xong nắm làm kỹ Tuy nhiên để làm việc đòi hỏi người thực phải có đầu tư công phu phải có thời gian thực Song thiết nghĩ thực tốt giải pháp trên, tin học sinh đạt kết mong muốn Kiến thức em tích lũy hành trang giúp em không thực tốt phần đội hình đội 26 ngũ học thể dục mà thực tốt hoạt động nhà trường khác Khuyến nghị 2.1 Đối với giáo viên - Phần đội hình đội ngũ áp dụng nhiều vào hoạt động bên Đoàn - Đội mà buổi sinh hoạt đồng chí Tổng phụ trách Đội cần nhắc nhở thêm cho em Giáo viên kết hợp với Tổng phụ trách Đội tổ chức thi “Nghi thức Đội” để em tập luyện thực áp dụng học - Giáo viên chuyên trách cần phải nhiệt tình, sát sao, kịp thời hướng dẫn sửa sai cho học sinh 2.2 Đối với cấp lãnh đạo - Đầu tư trang thiết bị, tài liệu, sân bãi, dụng cụ cho môn thể dục - Tổ chức giải thi đấu cho học sinh - Cần quan tâm tới đội ngũ giáo viên chuyên thể dục: tổ chức hội thi dành cho giáo viên chuyên, hàng năm tổ chức lớp học bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình thể dục trường ĐHTDTT Hà Nội Giáo trình hoat động mang tính nghiệp vụ Đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà suất Giáo dục 1998 Giáo trình lý luận phương pháp giảng dạy thể dục thể thao trường ĐHSPTDTT Hà Nội Sách giáo viên thể dục lớp1,2,3 4,5 Nhà xuất giáo dục năm 2005 28 MỤC LỤC Nội dung Trang THÔNG TIN CHUNG VẾ SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN MÔ TẢ SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Cơ sở khoa học sở lý luận Thực trạng vấn đề 10 12 Các giải pháp thực 22 Kết đạt Điều kiện đẻ sáng kiến nhân rộng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 24 26 26 Khuyến nghị 26 29 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ CHO HỌC SINH LỚP 30 Năm học 2014 – 2015 31
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4, skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4,

Từ khóa liên quan