0

SKKN xây DỰNG và sử DỤNG sơ đồ TRONG dạy học môn địa lí THPT

11 476 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 17:13

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC MÔN ĐỊA LÍ THPT  PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết đề tài: Từ thực tiễn việc đổi CT-SGK Địa lí 10, 11 thực tiễn việc giảng dạy môn địa lí 10,11 trường THPT năm vừa qua; lí khiến chọn đề tài 2/ Tình hình nghiên cứu: -Trong giảng dạy địa lí PTTH có loại sơ đồ dùng: + Sơ đồ cấu trúc + Sơ đồ trình + Sơ đồ địa đồ học + Sơ đồ logic -Tuy nhiên giáo viên thường sử dụng mà khả đạt hiệu cao tiết giảng dạy thấp -Việc nghiên cứu thử nghiệm để đến ứng dụng cho tất giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận thực tiễn lớn 3/ Mục đích, đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi&giá trị sử dụng đề tài: a, Mục đích, đối tượng: *Mục đích: -Góp phần nâng cao khả xây dựng sử dụng sơ đồ cho giáo viên -Giúp học sinh có khả nhận thức kiến thức tự hoàn thiện kiến thức * Đối tượng: giáo viên học sinh giảng dạy học tập môn địa lí b, Nhiệm vụ: -Nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng sơ đồ dạy học địa lí nói chung địa lí 11 nói riêng -Đưa nguyên tắc chung xây dựng sử dụng sơ đồ c, Phạm vi: -Áp dụng cho nhiều học địa lí 10, 11 chương trình-Sách giáo khoa phân ban -Giới hạn việc tạo kĩ xây dựng sử dụng sơ đồ cho giáo viên d, Giá trị sử dụng: -Đề tài ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực phương pháp sơ đồ giảng dạy môn địa lí -Có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt thông qua sơ đồ 4/ Phương pháp nghiên cứu: -Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT nhiều năm kinh nghiệm qua gần năm thực đổi CT-SGK lớp 10, 11 vừa qua - Phương pháp thử nghiệm - Các phương pháp khác có liên quan PHẦN II-NỘI DUNG VÀ KẾT QỦA NGHIÊN CỨU A/ Cơ sở việc lựa chọn sáng kiến -Cấu trúc chương trình sách giáo khoa địa lí 10, 11 có sử dụng sơ đồ ( ) -Trong trình giảng dạy nhiều giáo viên ngại sử dụng sơ đồ ( nhận thức phương pháp này, sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) B/ Nội dung đề tài: 1/ Các loại sơ đồ: *Sơ đồ cấu trúc: loại sơ đồ thể thành phần, yếu tố chỉnh thể mối quan hệ chúng ( SƠ ĐỒ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ) *Sơ đồ trình: loại sơ đồ thể vị trí thành phần, yếu tố mối quan hệ chúng trình vận động ( SƠ ĐỒ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU ) *Sơ đồ địa đồ học: loại sơ đồ biểu mối quan hệ mặt không gian vật-hiện tượng địa lí lược đồ, đồ ( SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHỐI KHÍ Ở BẮC MỸ ) *Sơ đồ logic: loại sơ đồ biểu mối quan hệ nội dung bên vật-hiện tượng địa lí ( SƠ ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ) 2/ Yêu cầu việc xây dựng sơ đồ: *Tính khoa học: nội dung sơ đồ phải bám sát nội dung học, mối quan hệ phải chất, khách quan người xây dựng đặt *Tính sư phạm, tư tưởng: sơ đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua sơ đồ học sinh nhận thấy mối quan hệ khách quan, biện chứng *Tính mĩ thuật: bố cục sơ đồ phải hợp lí, cân đối, bật trọng tâm nhóm kiến thức 3/ Các bước xây dựng: *Các sơ đồ có sách giáo khoa, sách giáo viên địa lí 10, 11 chủ yếu-phần lớn giáo viên tự xây dựng từ nội dung học, phù hợp với ý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác *Thông thường cấu tạo sơ đồ có đỉnh cạnh (đỉnh khái niệm, thuật ngữ, địa danh lược đồ, đồ; cạnh đường, đoạn thẳng ( có hướng vô hướng ) nối đỉnh biểu tượng trưng hình dáng vật-hiện tượng địa lí *CÁC BƯỚC XÂY DỰNG SƠ ĐỒ -BƯỚC 1: Tổ chức đỉnh sơ đồ ( chọn kiến thức bản, vừa đủ, mã hoá cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí đỉnh mặt phẳng ) -BƯỚC 2: Thiết lập cạnh ( cạnh nối nội dung đỉnh có liên quan ) -BƯỚC 3: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc để điều chỉnh sơ đồ phù hợp với nội dung dạy học logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ dể hiểu ) 4/ Cách xây dựng sơ đồ: -Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn bài, phần có khả áp dụng phương pháp sơ đồ có hiệu Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung dạy, tìm khái niệm bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành -Trong dạy học địa lí ta xây dựng kiểu sơ đồ sau: +Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung giảng cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu +Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống chương, phần kiến thức +Sơ đồ kiểm tra để đánh giá lực tiếp thu, hiểu biết học sinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt 5/ Cách sử dụng sơ đồ: -Giáo viên dựa vào sơ đồ để soạn tình dạy học thao tác, phương pháp dạy; lúc sơ đồ mục đích-phương tiện truyền đạt giáo viên lĩnh hội kiến thức học sinh -Trong sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh sơ đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động liên kết đơn vị kiến thức sơ đồ * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ 1: Sử dụng sơ đồ việc kiểm tra kiến thức cũ học sinh vào đầu học -Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế” học sinh, giáo viên sử dụng sơ đồ kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào sơ đồ sau, sản phẩm ngành công nghiệp Nhật Bản? -Sơ đồ: VÍ DỤ 2: Sử dụng sơ đồ việc định hướng nhận thức học sinh-dùng vào lúc mở đầu học: -Để cho học sinh nắm bắt hiểu cấu trúc nội dung ngành kinh tế Trung Quốc “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 2-Kinh tế” -Sơ đồ: VÍ DỤ 3: Sử dung sơ đồ việc giảng -Trên sở sơ đồ-Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc-> Trình bày phân bố dân cư chênh lệch vùng, thành thị nông thôn Trung Quốc? -Sơ đồ: -Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá mối quan hệ song song với việc hoàn thành sơ đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) -> cách dạy học có tham gia tích cực học sinh => Ví dụ tương tự cho 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hóa VÍ DỤ 4: Sử dụng sơ đồ để thể toàn kiến thức học sinh lĩnh hội -Sau hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức cần nắm mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên dân cư”; giáo viên thể kiến thức cần thiết sơ đồ sau: -Sơ đồ: VÍ DỤ 5: Sử dụng sơ đồ việc củng cố-đánh giá cuối -Giáo viên để số ô trống, để trống số cạnh, yếu cầu học sinh tìm kiến thức điền vào ô trống vẽ điền tiếp cạnh -Sau học xong “Bài 8-Liên bang Nga-Tiết 1-Tự nhiên, dân cư xã hội”, giáo viên sử dụng sơ đồ sau: -Sơ đồ: VÍ DỤ 6: Sử dụng sơ đồ để tập nhà hay kiểm tra kiến thức học sinh -Sau “Bài 13-Ấn Độ-Tiết 1-Tự nhiên dân cư ( Ban nâng cao )” , giáo viên yêu cầu học sinh nhà làm tập sau: Bằng kiến thức học dựa vào câu cho sẵn đây; em chọn hoàn chỉnh sơ đồ ? +Ấn Độ có 22 bang, lãnh địa liên bang, 200 dân tộc với hàng trăm ngôn ngữ khác +Tôn giáo Ấn Độ đa dạng, Ấn Độ giáo (80% dân số), Hồi giáo (11% dân số ), tôn giáo lớn lực +Ấn Độ có đến 600 đảng phái lớn nhỏ đại diện cho quyền lợi giai cấp, tầng lớp, tôn giáo +Sự phân biệt đẳng cấp +Xung đột tôn giáo, sắc tộc, bạo loạn, đòi li khai +Đoàn kết, hòa giải tôn giáo, dân tộc -Sơ đồ: 3/ Kết qủa thực nghiệm: -Giảng dạy khối lớp 10, 11(Sử dụng phấn, bảng viết ) việc sử dụng sơ đồ có hạn chế Học sinh nắm hiểu nội dung phần học, học đạt 60%/ lớp Nếu không sử dụng đạt 50%/lớp -Giảng dạy khối lớp 10, 11 (có sử dụng đèn chiếu ) việc sử dụng sơ đồ nhiều hơn, thuận tiện Học sinh nắm hiểu nội dung qua sơ đồ nhanh hơn, đạt 90%/lớp 10 PHẦN III-KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1/ Kết luận: -Việc đổi phương pháp dạy-học địa lí 10, 11 cấp thiết việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao cần thiết hơn, giáo viên cho dù có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy lớp cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng sử dụng phương pháp sơ đồ 2/ Kiến nghị: -Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy địa lí khối lớp cần quan tâm đến việc xây dựng sử dụng sơ đồ giảng dạy, xem phương pháp thiếu, phương pháp cần thiết, đặc thù môn, phương pháp ứng dụng rộng rãi nhiều mục đích giảng dạy giáo viên tiết lên lớp -Nhà trường cần trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, đồ dùng… để tạo điều kiện tốt cho giáo viên việc nghiên cứu xây dựng sử dụng phương pháp sơ đồ giảng dạy môn địa lí Người thực Trần Phạm Thùy Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN xây DỰNG và sử DỤNG sơ đồ TRONG dạy học môn địa lí THPT , SKKN xây DỰNG và sử DỤNG sơ đồ TRONG dạy học môn địa lí THPT ,

Từ khóa liên quan