0

Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (1)

13 399 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 08:48

Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh Ngy son: 20/8/2015 Dy hc theo ch tớch hp liờn mụn Vn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh A MC TIấU DY HC: Kin thc: * Sau hc xong tit hc ny hc sinh: - Nhn thc c mi nguy hi khng khip ca vic chy ua v trang, chin tranh ht nhõn - Thy c ý ngha to ln ca vic bo v hũa bỡnh th gii T ú cú nhn thc, hnh ng ỳng gúp phn bo v hũa bỡnh - Thy c tớnh thuyt phc cỏch thuyt minh v nhng kin ngh m tỏc gi xut bn * Thụng qua tit hc cỏc em: - Tớnh c s tin chi phớ cho sn xut v khớ ht nhõn (Kin thc Toỏn 6: Bỡ 15 chng III: Tỡm mt s bit giỏ tr phõn s) - Thy c tỏc hi ca vic chy ua v trang v chin tranh ht nhõn vi tin trỡnh phỏt trin ca lch s nhõn loi Tớch hp vi kin thc lch s lp8 Bi 21.Chin tranh th gii th hai (1939 -1945), lp bi 11: Quan h quc t sau chin tranh th gii ln th II - Thy c tỏc hi ca vic sn xut v s dng v khớ ht nhõn nh hng ln n s sinh trng v phỏt trin ca sinh vt, n vic gii quyt nhng xó hi bi s tn kộm , bi c tớnh hy dit ca v khớ ht nhõn.Tớch hp vi kin thc lch s lp bi 12: S phỏt trin ca khoa hc k thut.Liờn h cỏc nn nhõn cht c mu da cam Vit Nam - Hc sinh m rng kin thc v lch s: Hin nay, nguy c chin tranh th gii ln th khụng cũn, nhng xung t dõn tc, sc tc din nhiu ni Tớch hp vi kin thc lch s lp bi 13: Tng kt lch s th gii t nm 1945 n - Thy c trỏch nhim ca vic bo v hũa bỡnh Tớch hp vi kin thcmụn Giỏo dc cụng dõn 9: Bi 4: Bo v hũa bỡnh) - Cỏc bin phỏp hn ch vic s dng v khớ ht nhõn Tớch hp vi kin thc lch s lp bi 12: S phỏt trin ca khoa hc k thut - Cỏc em tỡm v hỏt hoc sỏng tỏc nhng bi hỏt v bo v hũa bỡnh (Kin thc m nhc bi Ting chuụng v ngn c, õm nhc Bi 7: Ngụi nh chung ca chỳng ta) - Cỏc em v tranh v bo v hũa bỡnh - Cỏc em cú kin thc vit bi thuyt minh - c Hiu mt bn nht dng cp n mt xó hi bc thit Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh - Cỏc em tỡm v hỏt hoc sỏng tỏc nhng bi hỏt v hũa bỡnh (Kin thc m nhc 6, 8) K nng: - K nng thu thp thụng tin SGK, quan sỏt v trỡnh by mt - K nng quyt nh dng kin thc vo thc t - K nng lng nghe v hot ng nhúm - Rốn k nng khai thỏc tranh, khai thỏc thụng tin - Rốn k nng dng kin thc liờn mụn gii quyt cỏc v bo v hũa bỡnh c bit l v khớ ht nhõn v chy ua v trang - K nng liờn kt cỏc kin thc gia cỏc phõn mụn Thỏi : * Qua tit hc: - Giỏo dc hc sinh lũng yờu hũa bỡnh, ý thc bo v hũa binh - Rốn ý thc, tinh thn tham gia mụn hc - Yờu thớch mụn Ng cng nh cỏc mụn khoa hc khỏc nh: Giỏo dc cụng dõn, Toỏn hc, a lý, Sinh hc, m nhac, M thut Hỡnh thnh v phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt , giao tip ting vit, cm th thm m, hp tỏc, dng kin thc liờn mụn gii quyt mt thc tin B CHUN B * Thy: Giỏo ỏn, bi ging, thit b dy hc, t liu dy hc (Hỡnh nh, ti liu ) * Trũ: Đọc tác phẩm, soạn bài, tỡm hiu cỏc kin thc v v khớ ht nhõn, tỏc hi v cỏc bin phỏp hn ch chin tranh ht nhõn C TIN TRèNH LấN LP n nh t chc Kim tra bi c - c im ni bt phong cỏch H Chớ Minh l gỡ? - Em hc c gỡ qua phong cỏch ca Bỏc? Bi mi Hot ng Gii thiu bi Chin tranh ó qua i t lõu nhng nhng hu qu ca nú li cũn ht sc nng n vi nhõn loi : ú chớnh l nhng di chng cht c mu Da Cam m M ó s dng cuc chin tranh xõm lc vit Nam, l hu qu m hai qu bom nguyờn t M ó nộm xung Nht Bn nm 1945, n l nhc nhi Song nhng mi e da v s bỡnh yờn ca trỏi t cng nh s sng ngi trờn hnh tinh ny luụn rỡnh rp v cú th bựng phỏt bt c lỳc no Vỡ vy? V chỳng ta phi cú thỏi cng nh hnh ng gỡ u tranh cho mt th gii hũa bỡnh Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh HOT NG CA GV - HS Hot ng 2:HDHS tỡm hiu chung (Nng lc gii quyt , giao tip ting vit, hp tỏc ) GV nờu yờu cu c: rừ rng, mch lc, chỳ ý phỏt õm chớnh xỏc cỏc thut ng chuyờn mụn, on cui c ging nhn mnh, khn thit - Giỏo viờn c mu mt on - Gi ln lt n hc sinh c ni tip cho n ht bn - Gii thiu vi nột v tỏc gi, tỏc phm? - Hi ỏp chỳ thớch: 1, 2, 3, 4, 5, 6? NI DUNG I c- tỡm hiu chung c Chỳ thớch: * Ga-bri-en Gỏc-xi-a Mỏc-kột - Nh vn: Cụ-lụm-bi-a - Sinh nm 1928 - ễng l tỏc gi ca nhiu tiu thuyt v truyn ngn theo khuynh hng hin thc huyn o - Nm 1982, c nhn gii thng Nụ-ben v hc * Thỏng 8/1986, ụng c mi tham d cuc gp g ca nguyờn th nc vi ni dung kờu gi chm rt chy ua v trang, th tiờu v ht nhõn m bo an ninh v ho bỡnh th gii - Vn bn ny trớch t tham lun ca ụng GV gii thớch cho hc sinh: - Chin tranh ht nhõn:Chin tranh ht nhõn, hay chin tranh nguyờn t, l chin tranh m ú v khớ ht nhõn c s dng iu ny cho n ch mi din mt ln, ú l Hoa K v nộm bom nguyờn t xung Hiroshima v Nagasaki nhm ỏnh vo quc Nht Bn vo thi im kt thỳc Chin tranh th gii th Ngy nay, thut ng Chin tranh ht nhõn thng dựng ch cỏc cuc i u gia cỏc bờn cú trang b v khớ ht nhõn Khỏc vi chin tranh thụng thng, chin tranh ht nhõn cú mc v phm vi phỏ hy ln hn nhiu v gõy nhng hu qu Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh lõu di nhiu nm, thm nhiu thp k sau cuc chin Mt cuc chin tranh ht nhõn trờn quy mụ ln cú th mang n hy dit tt c cỏc dng sng trờn Trỏi t - Lý trớ ca t nhiờn: Quy lut ca t nhiờn, logic tt yu ca t nhiờn ? Vn bn c sỏng tỏc theo th loi no ? Tỡm ch ca bn Th loi: - Vn bn nht dng, nghị luận trị xã hội Ch : - Bo v hũa bỡnh trờn Trỏi tmt thi s ang t xó hi ngy ? Văn chia làm phần? Nêu B cc: phn nội dung phần (1): Từ đầu đến sống tốt đẹp Nguy chiến tranh hạt nhân đè nặnglên toàn trái đất (2): Tiếp đến xuất phát Chứng lý cho nguy hiểm phi lý chiến tranh hạt nhân (3): Còn lại: Nhiệm vụ tất đề nghị tác giả * Vy ni dung c th ca bn ny nh th no, cụ hng dn cỏc em tỡm hiu tip phn II Hot ng 3: HDHS tỡm hiu bn (Nng lc gii quyt , giao tip ting vit, cm th thm m, hp tỏc ) ? Theo dừi bn em hóy cho bit luận điểm mà tác giả nêu tìm cách giải văn gì? ? Tại em biết đợc điều đó? - Lun im ca bn: Chin tranh ht nhõn l mt him ho khng khip ang e ton th loi ngi v mi s sng trờn trỏi t, vỡ vy u tranh loi b nguy c Giỏo vin: Nguyn Th Quyn II c- Tỡm hiu bn Tìm hiểu luận điểm hệ thống luận văn bản: - Lun im ca bn: Chin tranh ht nhõn l mt him ho khng khip ang e ton th loi ngi v mi s sng trờn trỏi t, vỡ vy u tranh loi b nguy c y cho mt th gii ho bỡnh l nhim v cp bỏch ca ton th nhõn loi Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh y cho mt th gii ho bỡnh l nhim v cp - H thng lun c: bỏch ca ton th nhõn loi ? Để làm sáng tỏ luận điểm tác giả sử + Kho v khớ ht nhõn ang c dụng hệ thống luận nhthế nào? tng tr cú kh nng hu dit c trỏi t v cỏc hnh tinh khỏc Gv Nhận xét, chốt h mt tri + Cuc chy ua v trang ó lm mt i kh nng ci thin i sng cho hng t ngi Nhng vớ d so sỏnh cỏc lnh vc xó hi, y t, tip t thc phm, giỏo dc, vi nhng chi phớ khng l cho chy ua v trang ó cho thy tớnh cht phi lý ca vic ú + Chin tranh ht nhõn khụng ch i ngc li lý trớ ca loi ngi m cũn ngc li vi lý trớ ca t nhiờn, phn li s tin hoỏ, a tt c th gii v li im xut phỏt cỏch õy hng nghỡn triu nm + vỡ vy tt c chỳng ta phi cú nhim v ngn chn cuc chin tranh ht nhõn, u tranh vỡ mt th gii ho bỡnh Cỏc lun c mch lc, cht tr, ? Cho nhận xét luận điểm hệ thống luận sõu sc văn này? => Tớnh thuyt phc ca cỏch lp lun H thng lun im, lun c c th, chớnh xỏc, lp lun cht ch l c trng c bn ca ngh lun Hiểm hoạ chiến tranh hạt nhân: - Học sinh đọc đoạn ? Tác giả mở đầu viết ntn? - Chỳng ta ang õu? Hụm ngy 8/8/1986 Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh - Núi nụm na mi ngi, khụng tr tr con, ang ngi trờn mt thựng tn thuc n: Tt c ch ú n tung lờn s lm bin ht thy mi du vt ca s sng trờn trỏi t ? Nhận xét cách mở đầu viết tác giả? - M u trc tip i thng vo xác định cụ thể thời gian, đa số liệu cụ thể, câu hỏi tự trả lời ? Cho biết tác dụng cách viết này? => Tính chất thực khủng khiếp nguy chiến tranh hạt nhân ? Tác giả giúp ngời đọc thấy rõ sức tàn phá kho vũ khí hạt nhân cách nào? - So sánh với điển tích lấy từ thần thoại Hy Lạp Nguy ghê gớm đè nặng lên nh gơm Đa-mô-clét - Những tính toán lý thuyết: Kho vũ khí Có thể tiêu diệt tất hành tinh xoay quanh mặt trời, cộng thêm hành tinh - So sỏnh: Chin tranh ht nhõn vi Thanh gm Đa-mô-clét, vi phá huỷ thăng hệ mặt trời - So sánh nguy hiểm chiến tranh hạt dch hch nhân với dịch hạch (So sánh ẩn dụ) Thu hỳt, gõy n tng mnh m vi ngi c v tớnh cht h trng ca ang núi ti ? Cho biết tác dụng cách viết trên? GV tớch hp vi mụn Lch s Bi 21.Chin tranh th gii th hai (1939 -1945): M nộm hai qu bom nguyờn t xung Nht bn nm 1945 ó gõy hu qu nghiờm trng lp bi 11: Quan h quc t sau chin tranh th gii ln th II Ch tớnh cht nguy him ca chin tranh ht nhõn sau ú tỏc gi tip tc a Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Chứng lý cho Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh nhng chng c cho thy s nguy him v nguy hiểm phi lý chiến tranh hạt nhân phi lớcủa chiến tranh hạt nhân a Chin tranh ht nhõn i ngc li lớ trớ ca ngi Cho HS tho lun nhúm Nhúm 1: So sỏnh chi phớ chun b chin tranh ht nhõn vi lnh vc xó hi Nhúm 2: So sỏnh chi phớ chun b chin tranh ht nhõn vi lnh vc y t Nhúm 3: So sỏnh cho phớ chun b chin tranh ht nhõn vi lnh vc tip t thc phm Nhúm 4: So sỏnh cho phớ chun b chin tranh ht nhõn vi lnh vc giỏo dc GV chiu 1- 100 t USD gii 1- Gn bng chi phớ quyt nhng cho 100 mỏy bay cp bỏch, cu tr y nộm bom chin lc t, giỏo dc cho 500 B.IB v 7000 tờn la triu tr em nghốo vt i chõu (cha trờn th gii (chng u n ht nhõn) trỡnh UNICEF, nm 1981) 2- Kinh phớ ca 2- Bng giỏ 10 chic chng trỡnh phũng tu sõn bay Ni-mớt bnh 14 nm v mang v khớ ht phũng bnh st rột nhõn ca M d nh cho t ngi v cu sn xut t 198614 triu tr em chõu 2000 Phi 3- Nm 1985 (theo Gn bng kinh phớ tớnh toỏn ca FAO), sn xut 149 tờn la 575 triu ngi thiu MX dinh dng 4- Tin nụng c cn Bng tin 27 tờn thit cho cỏc nc la MX nghốo nm Bng tin úng 5- Xoỏ nn mự ch tu ngm mang v Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh cho ton th gii khớ ht nhõn GV chiu s tranh nh mỡnh cuc chy ua v trang ? Qua so sỏnh, em cú nhn xột gỡ v ngh - Nghệ thuật: Đa hàng loạt thut lp lun ca tỏc gi? dẫn chứng với so sánh lĩnh vực, với số liệu cụ Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh thể =>S tn kộm ghờ gm v tớnh cht phi lý ca cuc chy ua v trang Ngi c khụng ngc nhiờn, bt ng trc s tht hin nhiờn m phi lý: Nhn thc y rng, cuc chy ua v trang ó v ang cp i ca th gii nhiu iu kin ci thin cuc sng ca ngi, nht l cỏc nc nghốo ? Tác dụng nghệ thuật lập luận trên? ? Theo tác giả tồn vũ khí hạt nhân Tiềm tàng bệ phóng, chết làm tất khả sống tốt đẹp hơn, vậy? - Sức hủy diệt tàn ác ? Qua cac phng tiờn thụng tin chung (ai, bao) v kin thc lch s cac em biờt nhõn loai a tim cach nao han chờ chay ua chiờn tranh hat nhõn? -Liờn hp quc triu cỏc nc t bn a cac hiờp c cõm th vu hat nhõn, han chờ sn xut õu an hat nhõn Tớch hp vi kin thc lch s lp bi 12: S phỏt trin ca khoa hc k thut,mụn Giỏo dc cụng dõn lp bi 12: Cụng c liờn hp quc v quyn tr em : Tr em cú quyn hc tp, vui chi nhng nu chin tranh n thỡ Cuc chy ua v trang chun b cho chin tranh ht nhõn l s tn kộm v phi lớ Nhng nú ó v angcthc hin Bờn cnh ú nhng bc thit ca xó hi s c gii quyt tt nu c u t chi phớ song iu ú mói mói ch l m c Cú th núi cuc chy ua v trang chun b cho chin tranh ht nhõn ó cp i ca th Giỏo vin: Nguyn Th Quyn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh gii nhiu iu kin ci thin cuc sng ngi Song ú cha phi l thm hc cui cựng Nu chin tranh ht nhõn n mi s sng trờn trỏi t s b xúa s vnh vin b Chin tranh ht nhõn i - Một học sinh đọc đoạn văn Một nhà tiểu ngc li lớ trớ ca t nhiờn thuyết ? Theo tỏc gi Chy ua v trang l i ngc li lý trớ i ngc li lý trớ ca t nhiờn vỡ võy? - Vỡ chin tranh ht nhõn khụng ch tiờu dit ngi m cũn tiờu dit c s sng trờn trỏi t ? Để làm rõ luận này, tác giả đa chứng nào? - T mi nhen nhỳm s sng trờn trỏi t 380 triu nm bm mi bay c, 180 triu nm na bụng hng mi n k a cht, ngi mi hỏt c hay hn chim v mi cht vỡ yờu - Ch cn bm nỳt mt cỏi l a c quỏ trỡnh v i v tn kộm ú ca bao nhiờu triu nm tr li im xut phỏt ca nú ? Nhận xét chứng mà tác giả đa Nhng chng c t khoa hc ra? a cht, c sinh hc + Bin phỏp so sỏnh ? Vi cỏch lp lun nh trờn, tỏc gi giỳp chỳng ta nhn thc c iu gỡ? Tớch hp vi kin thc lch s lp bi 12: S phỏt trin ca khoa hc k thut Chin tranh ht nhõn n khụng ch tiờu dit nhõn loi m cũn tiờu hy mi s sng trờn trỏi t Vi tớnh cht h trng nh vy nờn ngi cn cú thỏi v hnh ng kp thi Giỏo vin: Nguyn Th Quyn 10 => Nhn thc rừ rng v tớnh cht: Phn tin hoỏ, phn t nhin ca chin tranh ht nhõn Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh bo v hũa bỡnh, bo v s sng bỡnh trờn Nhiệm vụ chúng ta: trỏi t - Một học sinh đọc đoạn văn cuối ? Sau cho thấy hiểm hoạ chiến tranh vũ khí hạt nhân, tác giả hớng ngời đọc tới điều - Chúng ta đến để cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói tham gia vào đồng ca ngời đòi hỏi giới vũ khí sống hoà bình, công G Nhận xét ? Với tác giả, ông đa sáng kiến (đề nghị) ? Chúng ta nên hiểu đề nghị tác giả nh nào? - Chỳng ta phi bit ghi nh trõn trng v bo v s sng trờn trỏi t ny Chỳng ta phi bit ghi nh trõn trng v bo v s sng trờn trỏi t ny vnhng thnh tu v i ca nh ú ngi mt cuc sng tt p hn; ng thi lên án lực hiếu chiến, đẩy nhân loại vào thảm hoạ hạt nhân - Tớch hp:Kin thc mụn Giỏo dc cụng dõn bi 4: Bo v hũa bỡnh Hoạt động 3: HDHS tng kt (Nng lc gii quyt , giao tip ting vit, hp tỏc ) ? Khỏi quỏt đặc sắc nghệ thuật văn bản? Giỏo vin: Nguyn Th Quyn 11 - Hớng ngời đọc với thái độ tích cực đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, cho giới hoà bình - Đề nghị tác giả: Lập nhà băng lu trữ trí nhớ Nhân loại cần gìn giữ ký ức mình, lịch sử lên án lực hiếu chiến, đẩy nhân loại vào thảm hoạ hạt nhân III.Tổng kết 1.Nghệ thuật: - Luận điểm đắn, hệ thống luận rành mạch, đầy sức thuyết phục - So sánh nhiều dẫn chứng toàn diện, tập trung - Lời văn nhiệt tình Nội dung: Chiến tranh hạt nhân đe doạ toàn thể loài ngời sống trái đất vậy, nhiệm Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh vụ cấp bách đấu tranh để loạibỏ nguy * Ghi nhớ: (SGK21) ? Nêu nội dung văn bản? IV Luyn * Cho HS lm mt s bi trc nghim - Gi HS c ghi nh (SGK?21) a Vỡ bn u tranh cho mt th gii hũa bỡnh Hoạt động 3: HDHS Luyn c coi l bn nht dng? (Nng lc gii quyt , giao tip ting A Vỡ nú l ln lao luụn vit, cm th thm m, hp tỏc ) c t mi thi i B Vỡ li ca bn giu sc biu cm C Vỡ nú k li mt cõu chuyn vi nhng tỡnh tit li kỡ hp dn b í no núi ỳng nht cỏch lp lun ca Mỏc kột ngi c hiu rừ nguy c khng khip ca chin tranh ht nhõn? A Xỏc nh thi gian v s liu u n ht nhõn mt cỏch c th B a nhng tớnh toỏn lớ thuyt C C A, B u ỳng c Nhn nh no núi ỳng nht nhng nột c sc v ngh thut vit cu Mỏc kột th hin bn u tranh cho mt th gii hũa bỡnh ? A Xỏc nh h thng lun im, lun c rừ rng; Cú chng c sinh ng, c th v giu sc biu cm B S dng kt hp cỏc phộp lp lun khỏc C Tt c cỏc nhn nh trờn Giỏo vin: Nguyn Th Quyn 12 Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh Cng c: Vit mt on ngn, trỡnh by suy ngh ca em sau hc xong bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh * Tớch hp: Kin thc mụn m nhc bi lp ? Em hóy hỏt mt bi hỏt chng trỡnh ó hc v ch : Hũa bỡnh - C lp hỏt bi hỏt: Ting chuụng v ngn c Hng dn v nh: - Hc thuc phn ghi nh, nm vng ni dung ó hc, thc hnh cỏc bin phỏp bo v hũa bỡnh - Giao k hoach nh cho nhúm: su tm cỏc ti liu v tỏc hi ca chin tranh v nguy c chin tranh ht nhõn - Chun b bi cc phng chõm hi thoi (Tip) * Tớch hp (Kin thc mụn M thut 6:ch : Tranh phong cnh, Cuc sng quanh em gi sau t np, cụ giỏo chm im Giỏo vin: Nguyn Th Quyn 13 Trng THCS Thanh Thựy [...]... - Một học sinh đọc đoạn văn cuối ? Sau khi chỉ ra cho chúng ta thấy hiểm hoạ của chiến tranh vũ khí hạt nhân, tác giả đã hớng ngời đọc tới điều gì - Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói của chúng ta tham gia vào bản đồng ca của những ngời đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hoà bình, công bằng G Nhận xét ? Với tác giả, ông đã đa ra sáng kiến (đề nghị) gì ?... trỏi t ny vnhng thnh tu v i ca con nh ú con ngi mt cuc sng tt p hn; ng thi lên án những thế lực hiếu chiến, đẩy nhân loại vào thảm hoạ hạt nhân - Tớch hp:Kin thc mụn Giỏo dc cụng dõn 9 bi 4: Bo v hũa bỡnh Hoạt động 3: HDHS tng kt (Nng lc gii quyt vn , giao tip ting vit, hp tỏc ) ? Khỏi quỏt những đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? Giỏo vin: Nguyn Th Quyn 11 - Hớng ngời đọc với thái độ tích cực là đấu... Lập ra một nhà băng lu trữ trí nhớ Nhân loại cần gìn giữ ký ức của mình, lịch sử sẽ lên án những thế lực hiếu chiến, đẩy nhân loại vào thảm hoạ hạt nhân III.Tổng kết 1.Nghệ thuật: - Luận điểm đúng đắn, hệ thống luận cứ rành mạch, đầy sức thuyết phục - So sánh bằng nhiều dẫn chứng toàn diện, tập trung - Lời văn nhiệt tình 2 Nội dung: Chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn thể loài ngời và mọi sự sống... vì vậy, nhiệm Trng THCS Thanh Thựy Giỏo ỏn tớch hp liờn mụn vn bn: u tranh cho mt th gii hũa bỡnh vụ cấp bách của chúng ta là đấu tranh để loạibỏ nguy cơ ấy * Ghi nhớ: (SGK21) ? Nêu nội dung chính của văn bản? IV Luyn tp * Cho HS lm mt s bi tp trc nghim - Gi HS c ghi nh (SGK?21) a Vỡ sao vn bn u tranh cho mt th gii hũa bỡnh Hoạt động 3: HDHS Luyn tp c coi l vn bn nht dng? (Nng lc gii quyt vn , giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (1) , Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (1) ,