0

Soạn bài lớp 11: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

3 754 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2016, 10:00

Soạn bài văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) là ngôi sao sáng của nền văn nghệ đất nước ta trong nửa sau thế kỷ 18. Bị mù, vừa dạy học, làm thuốc và viết văn thơ. Sống vào thời kỳ đen tối của đất nước: giặc Pháp xâm lăng, đất Nam Kỳ lần lượt rơi vào tay giặc. Tinh thần nhân nghĩa, lòng yêu nước thương dân và căm thù giặc Pháp xâm lược là những tư tưởng, tình cảm sâu sắc, mãnh liệt trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Tác phẩm: - Truyện thơ: Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều y thuật vấn đáp. - Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, Văn tế Nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh. - Thơ: Nhiều bài thơ Đường luật – cảm hứng yêu nước. Xuất xứ, chủ đề - Cần Giuộc thuộc Long An. Trận Cần Giuộc là một trận đánh lớn của quân ta, diễn ra đêm 14/12 âm lịch (1861). Hơn 20 nghĩa quân đã anh dũng hy sinh. Tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang đã yêu cầu Đồ Chiểu viết bài văn tế này. Ngay sau đó, vua Tự Đức ra lệnh phổ biến bài văn tế trong các địa phương khác. - Bài văn tế ca ngợi những nghĩa sĩ – nông dân sống anh dũng, chết vẻ vang trong sự nghiệp đánh Pháp để cứu dân, cứu nước. Hình ảnh người nghĩa sĩ 1. Nguồn gốc: Nông dân nghèo khổ “cui cút làm ăn”, cần cù lao động “chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ”. Chất phác hiền lành: “Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó: 2. Tâm hồn: Yêu, ghét dứt khoát, rõ ràng: “ghét thói mọi như nhà ông ghét cỏ” “đâu dung lũ treo dê bán chó”. Căm thù quyết không đội trời chung với giặc Pháp: “Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan, Ngày xem ống khói chạy đen sĩ, muốn ra cắt cổ” Yêu nước, yêu xóm làng quê hương, tự nguyện đứng lên đánh giặc: “Mến nghĩa làm quân chiêu mộ”, “phen này xin ra sức đoạn kình”, “chuyến này dốc ra tay bộ hổ” 3. Trang bị - Không phải là lính chính quy của Triều đình, “chẳng phải quân cơ, quân vệ”, chẳng có “bao tấu, bầu ngòi”. Họ chỉ là “dân ấp dân lân”, vì “bát cơm manh áo” mà đánh giặc. Trang bị thô sơ, áo mặt chỉ là “một manh áo vải”, vũ khí là một ngọn tầm vông, một lưỡi gao phay, hoặc “hỏa mai đánh bằng rơm con cúi” … Kẻ thù của họ là mã tà, ma ní, là thằng Tây “bắn đạn nhỏ đạn to”, có “tàu thiếc, tàu đồng súng nổ”. 4. Chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh: - Dũng mãnh tiến công như vũ bão, “đạp rào lướt tới”, “kẻ đâm ngang, người chém ngược”, “bọn hè trước lũ ó sau”. - Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lẫm liệt hiên ngang: “nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có”, “trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ”. - Chiến công oanh liệt: “đốt xong nhà dạy đạo kia”, cũng chém rớt đầu quan hai nọ”, “làm cho mã tà, ma ní hồng kinh” - Hy sinh đột ngột trên chiến địa: “Những lăm lòng nghĩa lâu dùng; đâu biết xác phàm vội bỏ”. Tóm lại, Nguyễn Đình Chiểu đã ngợi ca, khâm phục và biết ơn các nghĩa sĩ. Ông đã dựng lên một tượng đài bi tráng về người nông dân đánh giặc cứu nước trong buổi đầu giặc Pháp xâm lăng đất nước ta. Tình cảm đẹp, tư tưởng rất tiến bộ “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” hàm chứa những tình cảm đẹp, tư tưởng rất Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Nguyễn Đình Chiểu I KIẾN THỨC CƠ BẢN Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu viết để tưởng nhớ công ơn người nông dân anh dũng đứng lên chống giặc Năm 1858, giặc Pháp đánh vào Đà Nẵng, nhân dân Nam Bộ đứng lên chống giặc Năm 1861, vào đêm 14-12, nghĩa quân công đồn giặc Cần Giuộc đất Gia Định, gây tổn thất cho giặc, cuối lại thất bại Bài văn tế viết theo yêu cầu tuần phủ Gia Định, song tình cảm chân thực Đồ Chiểu dành cho người xả thân nghĩa lớn Văn tế (ngày gọi điếu văn) thể văn thường dùng để đọc tế, cúng người chết, có hình thức tế - tưởng Bài văn tế thường có phần: Lung khởi (cảm tưởng khái quát người chết); Thích thực (hồi tưởng công đức người chết); Ai vãn (than tiếc người chết); Kết (nêu lên ý nghĩa lời mời người đứng tế linh hồn người chết) Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc có kết cấu đủ bốn phần Với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, lần lịch sử văn học dân tộc có tượng đài nghệ thuật sừng sững người nông dân tương xứng với phẩm chất vốn có đời họ - người nông dân nghĩa sĩ chống giặc, cứu nước Đó người vốn hiền lành chất phác quen với chuyện “ruộng trâu làng bộ” đất nước đứng trước nạn ngoại xâm họ dám đứng lên chống lại kẻ thù mạnh họ nhiều II RÈN KĨ NĂNG Bố cục văn gồm bốn phần: Lung khởi (Từ đầu đến tiếng vang mõ) cảm tưởng khái quát đời người sĩ Cần Giuộc Thích thực (Từ Nhớ linh xưa đến tàu đồng súng nổ) hồi tưởng đời công đức người nghĩa sĩ Ai vãn (Từ Ôi! Những lăm lòng nghĩa lâu dùng đến bóng xế dật dờ trước ngõ lời thương tiếc người chết tác giả người thân nghĩa sĩ Kết (còn lại) tình cảm xót thương người đứng tế linh hồn người chết Câu Súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ có hình thức đối ngẫu hai vế Vế tình VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vế Khi quân giặc đến xâm lăng nhân dân người đứng lên chống giặc cứu nước Câu văn khái quát chủ đề toàn tác phẩm ca ngợi gương hi sinh tự nguyện nghĩa sĩ có lòng yêu nước Nhân dân hình tượng nghệ thuật thơ họ moíư người đứng lên cầm vũ khí đánh giặc Họ sẵn sàng đứng lên đánh giặc Trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy, người dân hiền lành không cần thúc giục, họ dũng cảm đứng lên cầm vũ khí đánh giặc Khi đất nước lâm nguy, người đứng lên dân vua quan Câu thơ thể lòng trọng dân nhà thơ Để khắc họa hình tượng người nông dân nghĩa sĩ, tác giả ý đến việc khắc họa hình thức bên ngoài, phẩm chất hiền lành chất phác mà anh dũng kiên cường, tinh thần tự giác đánh giặc, xả thân đất nước với nhiều biện pháp nghệ thuật so sánh (Ghét thói mọt nhà nông ghét cỏ), đặc tả (Đạp rào lướt tới, coi giặc không ; Xô cửa xông vào, liều chẳng có), đối ngẫu (đối ý, đối thanh: chưa quen cung ngựa - biết ruộng trâu; đợi - chẳng thèm, đối hình ảnh: bữa thấy bòng bong - ngày xem ống khói) Người nghĩa sĩ trở thành hình tượng nghệ thuật trung tâm tác phẩm Vẻ đẹp bên bình dị, đời thường: Ngoài cật manh áo vải Trong tay tầm vông Vẻ đẹp bên lòng dũng cảm, tinh thần xả thân nghĩa Họ vốn người dân hiền lành chất phác: Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; biết ruộng trâu làng Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy tay vốn quen làm; tập khiên tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa ngó Nhưng đất nước đứng trước nạn xâm lăng, họ vùng đứng lên tinh thần quật khởi đáng tự hào với lòng căm thù giặc sâu sắc: ghét thói mọt nhà nông ghét cỏ; muốn tới ăn gan, muốn cắn cổ Họ đánh giặc thứ vũ khí đơn giản với sức mạnh tinh thần vô mạnh mẽ Họ chờ đợi người có trách nhiệm Nhà văn miêu tả tinh thần anh dũng người nghĩa sĩ hình ảnh: Hỏa mai đánh Kẻ đâm ngang, người chém ngược Để xây dựng hình tượng nghệ thuật người nghĩa sĩ, tác giả dùng hệ thống VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hình ảnh ngôn ngữ bình dị, giàu cảm xúc, từ ngữ giàu sức gợi Hệ thống ngôn từ hình ảnh góp phần làm cho hình tượng người nông dân nghĩa sĩ lên với vẻ đẹp bình dị, gần gũi mà thiêng liêng cao quý Thái độ cảm phục niềm xót thương vô hạn tác giả người nông dân nghĩa sĩ tập trung thể đoạn Ôi! Những lăm lòng nghĩa lâu dùng đến hết Đặc biệt chi tiết, hình ảnh giọng điệu lời văn giàu cảm xúc Những người nông dân vốn hiền lành chất phác, yêu sống bìh yên nơi thôn dã sẵn sàng đứng lên cầm giáo cầm mác để đánh đuổi xâm lăng Họ chịu bao gian khổ anh dũng hi sinh, dù thất bại họ khẳng định tinh thần bất khuất kiên cường không cam tâm làm nô lệ người Việt Nam Các chi tiết bật: xác phàm vội bỏ, đợi gươm hùm treo mộ, tấc đất rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta, sống làm chi theo quân tà đạo , thác mà dặng câu địch khái Các hình ảnh ước lệ tượng trưng có ý nghĩa khái quát, thể cách trang trọng nỗi đau mát dân tộc trước hi sinh anh dũng nghĩa sĩ: sông Cần Giuộc cỏ dặm sầu giăng, chợ Trường Bình già trẻ hai hàng lụy nhỏ Hình ảnh người thân người nghĩa sĩ tạo nên giá trị biểu cảm sâu sắc cho văn Đau đớn bấy! bóng xế dật dờ trước ngõ Một loạt từ ngữ biểu cảm, hình thức đối ngẫu sử dụng thể nỗi xót thương tác giả đồng thời làm bật phẩm chất người nghĩa sĩ: đoái - nhìn, vốn không, thác - vinh Chủ đề văn tế ca ngợi ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT BÚNG LAO CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E.LEARNING GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THƯƠNG MÔN: NGỮ VĂN 11 TIẾT 22: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Giới thiệu bài VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế - Hoàn cảnh sử dụng: - Nội dung cơ bản - Giọng điệu - Bố cục: + Lung khởi(Thương ôi, Hỡi ôi): luận chung về lẽ sống chết + Thích thực(Nhớ linh xưa): kể lại cuộc đời người đã khuất + Ai vãn: niềm thương tiếc đối với người đã mất + Kết: bày tỏ lòng thương tiếc và lời cầu nguyện của người đứng tế VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Hãy cho biết những nét chính về thể văn tế? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể loại văn tế Kế tên những tác phẩm văn tế tiêu biểu của văn học Việt Nam? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác Hãy xem video và cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? Hoàn cảnh sáng tác VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác b. Bố cục - Đêm 14-12-1861 nghĩa quân tấn công đồn giặc ở Cần Giuộc, khoảng 20 người hi sinh. Theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang, NĐC viết bài văn tế này để ca ngợi những nông dân nghĩa sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang trong sự nghiệp đánh giặc cứu nước - Bố cục: 4 phần + Lung khởi (câu 1, 2) + Thích thực (câu 3 đến câu 15) + Ai vãn ( câu 16 đến câu 28) + Kết (2 câu cuối) Cho biết bố cục của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác b. Bố cục c. Đọc Hướng dẫn đọc: - Phần lung khởi : Giọng trang trọng - Phần thích thực: Lúc trầm lắng khi hồi tưởng, chuyển sang hào sảng khi kể lại chiến công - Phần ai vãn: Trầm buồn, sâu lắng, xót xa, đau đớn - Phần kết: Thành kính, trang nghiêm. Đọc văn tế [...]... và ý nghĩa cái chết bất tử của người nông dân (câu 1,2) Hãy nối hai cột với nhau để có câu trả lời đúng Cột 1 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được viết theo yêu cầu của Bố cục của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc có mấy phần? Cần Giuộc ngày nay thuộc tỉnh nào? Cột 2 A người nông dân nghĩa sĩ B tuần phủ Đỗ Quang C 4 D lâm li thống thiết E Long An Hình tượng nhân vật trung tâm trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. ..VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn bản 1 Lung khởi (câu 1, 2) Hỡi ôi! Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn bản 1 Lung khởi (câu 1, 2) Câu... Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là Giọng điệu nói chung của văn tế là Trả lời Submit Xóa Clear Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Tiếp tục VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Trò chơi: Mảnh ghép bí mật Bạn muốn mở những mảnh ghép hãy xem những gợi ý sau: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Trò chơi: mảnh ghép bí mật: Gợi ý: 1, Đây là Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc là đỉnh cao sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và cũng là tác phẩm biểu hiện tập trungnhất, sâu sắc nhất tư tưởng yêu nước, thương dân của ông. Với lòng thương cảm và khâm phục chân thành, nhà thơ đãdựng nên một tượng đài nghệ thuật bất hủ về người anh hùng nghĩa sĩ nông dân trong thời kì lịch sử chiến đấu chốngngoại xâm của dân tộc. Có thể nói bài Văn tế là khúc ca bi tráng về người nghĩa sĩ nông dân dám xả thân vì sự sống còncủa đất nước.Vẻ đẹp đầu tiên ở họ là tinh thần tự nguyện đánh giặc, vốn là những người dân cày quanh năm côi cút làm ăn, điều lotoan hằng ngày của họ là làm sao cho đủ ăn đủ mặc, đừng đói khổ, rách rưới. Họ biết thân phận mình là hèn mọn trongxã hội, ngoài sưu thuế phài nộp cho đủ, họ đâu dám nghĩ đến công to việc lớn. Quốc gia đại sự là của vua quan và triềuđình. Vậy mà giờ đây, giặc Lang Sa tràn sang cướp nước, gieo rắc tanh hôi (tinh chiên) đã ba năm mà mặt mũi quanquân chẳng thấy ở đâu, có chăng nữa thì chi là lũ hèn nhát chạy dài. Cảnh tượng ấy khiến họ không thể bưng tai bịt mắtlàm ngơ. Lòng yêu nước hun đúc từ nghìn xưa trong huyết quản sôi sục, họ tự nguyện đứng lên đánh giặc:Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.Họ nhận về mình công việc cực kì khó khăn, to lớn: đoạn kình, bộ hổ, tức là đánh lại quân giặc mạnh hơn mình gấp baolần.Vẻ đẹp tinh thần của họ là dám đánh, dám hi sinh; một lòng xin ra sức, ra tay, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Tịnhthần dám đánh, dám hi sinh ấy càng đẹp biết bao nhiêu khi họ chi là những người dân ấp dân lân, tự liên kết thành độingũ để chiến đấu chứ không phải là quân lính của triều đình. Từ cửa nếp nhà tranh của mình, họ xông thẳng vào trận,không hề được luyện tập mảy may. Tỉnh thần ấy lại thêm lớn lao khi nhìn vào vũ khí trong tay họ. Có thể nói, trang bịsắc bén của họ chính là tấm lòng yêu nước và nghĩa lởn vì nước, chứ rơm con cúi, lưỡi dao phay, gậy tầm vông làm saođem đối chọi được với súng song tâm, với tàu thiếc tàu đổng. Cái sắc bén, cái sức giết giặc của nó chi là ở trái tim, ởdũng khí của người cầm dao, cầm gậy vẻ đẹp của họ thật hào hùng, nhưng bên cạnh cái hào hùng ấy lại là nỗi đau, nỗithương muốn rơi nước mắt!Vậy mà ta hãy xem họ xung trận. Bao nhiêu lời văn là bấy nhiêu chất hùng ca, hừng hực khí phách, rực lửa chiến đấucủa một trận đánh quyết liệt và anh dũng:Hoả mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầuquan hai nọ.Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ni hồn kinh , bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súngnổ.Quả là tuyệt vời! Ai đó đã dùng một cách nói rất đắc (chứ không phải đắt) là hình tượng người nghĩa sĩ nông dân cựcnhọc, nghèo khó đã hiện lên thành một hình ảnh anh hùng lồng lộng giữa chiến trường, làm chủ trận chiến, áp đảo tất cả.Lưỡi dao phay, ngọn tầm vông của họ đâm ngang chém ngược, tung hoành, hiên ngang chiếm lĩnh cả không gian trậnđịa, làm cho giặc hồn kinh phách lạc. Tiếng hè, tiếng ó của họ át cả tiếng đại bác của tàu thiếc tàu đồng. Rơm con cúi,lưỡi dao phay cũng đốt xong đồn giặc, cũng chém rớt đầu quan hai giặc. Đoạn văn đầy những động từ, những cụm độngtừ miêu tả hành động mãnh liệt, hào khí bừng bừng. Trước những con người anh hùng ấy, quân giặc hung dữ với súngđạn nghênh ngang đều như co rúm lại, thấp bé, tồi tàn đến thảm hại. Có thể nói hình bóng người nghĩa sĩ nông dân cầnGiuộc nổi lên trên nền trời rực lửa, sừng sững như một tượng đài kì vĩ.Cảm xúc chủ đạo của bài Văn tế là cảm xúc bi tráng, lời văn rắn rỏi, âm điệu sồi sục, dồn dập. Nghệ thuật đối đã pháthuy hiệu quả cao Soạn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc văn lớp 11 Tháng Tám 13, 2015 - Category: Lớp 11 - Author: admin Đề bài: Soạn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc văn lớp 11 I Tìm hiểu chung Tác giả – Nguyễn Đình Chiểu (1822 -1888) – Quê: Tân thới – Bình Dương – Gia Định thành phố Hồ Chí Minh – Ông người thông minh học giỏi – Năm ông vào Huế chuẩn bị thi nghe tin mẹ ông vội vã chịu tang mẹ – Sau ông bị đau mắt trở nên mù lòa, ông tiếp tục mở lớp dạy học làm nghề bốc thuốc – Cách mạng đến ông người trí thức bàn mưu tính kế làm cách mạng – Ông không ngừng sáng tác thơ ca để truyền tải đạo đức làm cách mạng – Sự nghiệp: • Các tác phẩm tiêu biểu: Dương Hà tự mậu, lục vân tiên, văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc… • Thơ văn Nguyền Đình Chiểu để truyền tải đạo lý làm người phục vụ ca ngợi người cách mạng, cỗ vũ tinh thần đấu tranh nhân dân Tác phẩm a Hoàn cảnh sáng tác: đêm 16 – 12 – 1861, 20 nghĩa quân hi sinh trận chiến công đồn Cần giuộc Chính Nguyễn Đình Chiểu viết văn tế để ghi nhận công lao người nông dân áo vải trở thành anh hùng b Thể loại : văn tế: loại văn gắn với tang lễ để bày tỏ lòng tiếc thương với người c Bố cục : đoạn: – Đoạn 1: lung khởi( câu đầu) -> khái quát bối cảnh bão táp thời đại khẳng định ý nghĩa chết người nông dân nghĩa sĩ – Đoạn 2: thích thực( câu đến câu 15): tái chân thực hình ảnh người nông dân chiến sĩ – Đoạn 3: vãn: (câu 16 đến câu 28) nói lên niềm thương tiếc người chiến sĩ cần giuộc – Đoạn 4: kết: (còn lại): bày tỏ niềm thương tiếc lời cầu nguyện người đứng tế II Tìm hiểu chi tiết Khái quát bối cản bão táp thời đại khẳng định ý nghĩa chết người nông dân nghĩa sĩ – “hỡi ôi” -> thể xót xa nhà thơ người đất nước quên thân – Nghệ thuật đối “súng giặc đất rền” >< “ lòng dân trời tỏ” -> phác họa lại thời đại đau thương anh hùng Thực dân dân Pháp tàn bạo nổ súng vào nhân dân ta không thương tiếc người Việt Nam thể niềm yêu nước vô hạn – Mười năm công vỡ ruộng -> ý thức đường đấu tranh nhân dân ta đắn, mười năm danh chưa phao – -> Nhưng trận đánh Tây tiếng lại vang mõ Bối cảnh nhân dân ta phải chịu thực dân pháp sang xâm chiếm nước ta, chúng tàn ác vô nhân tính Nhân dân ta làm ruộng năm chưa tiếng sau trận đánh Tây tiếng vang mõ niềm thương tiếc người chiến sĩ cần giuộc – đời hoàn cảnh người chiến sĩ cần giuộc: • việc họ làm thường xuyên làm: ruộng trâu, làng bộ,việc cuốc, việc cày việc cấy -> công việc nhà nông • -> việc họ chưa quen làm: cung ngựa, trường nhung, tập khiên giáo mác cờ họ xuất thân từ người nông dân nghèo khổ làm lũ vất vả,họ hiền lành chân chất đến vũ khí bạo lực – đất nước lâm nguy • tâm trạng: mong tin quan chờ mong chiến đấu triều đình, so sánh trời hạn mong mưa -> mong mỏi lớn • lòng căm thù giặc thể hiện: ghét thói rợ muốn tới ăn gan, cắn cổ kẻ thù -> nhà nông ghét cỏ • nhận thức: đất nước khối vẹn toàn thực dân Pháp xâm chiếm • họ hoàn toàn tình nguyện gác chuyện cày cấy để đánh giặc bảo vệ tổ quốc -> qua ta thấy cần người nông dân lại trở thành người chiến sĩ để giúp đất nước chống lại kẻ xâm lăng – từ nhận thức người nông dân bắt đầu chiến đấu hoàn cảnh chiến đấu họ là: • quân triều đình: quân quân vệ, luyện tập 18 ban võ, 90 trận binh thư, trang bị bao tấu dầu ngòi, dao tu, nón gỗ • họ người nông dân, chưa rèn luyện binh bố trận, trang bị có manh áo vải tầm vông – điều kiện chiến đấu • kẻ thù:đạn nhỏ, đạn to, tàu sắt, tàu đồng, súng nổ • nghĩa sĩ cần giuộc: hỏa mai rơm cúi, gươm lưỡi giao phay – tinh thần chiến đấu: • tinh thần với ý chí mãnh liệt cao miêu tả qua động từ mạnh như: đạp, xô, lướt, chém, hè… • -> phép đối:nhỏ to, ngang ngược, Soạn bài văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) là ngôi sao sáng của nền văn nghệ đất nước ta trong nửa sau thế kỷ 18. Bị mù, vừa dạy học, làm thuốc và viết văn thơ. Sống vào thời kỳ đen tối của đất nước: giặc Pháp xâm lăng, đất Nam Kỳ lần lượt rơi vào tay giặc. Tinh thần nhân nghĩa, lòng yêu nước thương dân và căm thù giặc Pháp xâm lược là những tư tưởng, tình cảm sâu sắc, mãnh liệt trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Tác phẩm: - Truyện thơ: Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều y thuật vấn đáp. - Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, Văn tế Nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh. - Thơ: Nhiều bài thơ Đường luật – cảm hứng yêu nước. Xuất xứ, chủ đề - Cần Giuộc thuộc Long An. Trận Cần Giuộc là một trận đánh lớn của quân ta, diễn ra đêm 14/12 âm lịch (1861). Hơn 20 nghĩa quân đã anh dũng hy sinh. Tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang đã yêu cầu Đồ Chiểu viết bài văn tế này. Ngay sau đó, vua Tự Đức ra lệnh phổ biến bài văn tế trong các địa phương khác. - Bài văn tế ca ngợi những nghĩa sĩ – nông dân sống anh dũng, chết vẻ vang trong sự nghiệp đánh Pháp để cứu dân, cứu nước. Hình ảnh người nghĩa sĩ 1. Nguồn gốc: Nông dân nghèo khổ “cui cút làm ăn”, cần cù lao động “chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ”. Chất phác hiền lành: “Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó: 2. Tâm hồn: Yêu, ghét dứt khoát, rõ ràng: “ghét thói mọi như nhà ông ghét cỏ” “đâu dung lũ treo dê bán chó”. Căm thù quyết không đội trời chung với giặc Pháp: “Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan, Ngày xem ống khói chạy đen sĩ, muốn ra cắt cổ” Yêu nước, yêu xóm làng quê hương, tự nguyện đứng lên đánh giặc: “Mến nghĩa làm quân chiêu mộ”, “phen này xin ra sức đoạn kình”, “chuyến này dốc ra tay bộ hổ” 3. Trang bị - Không phải là lính chính quy của Triều đình, “chẳng phải quân cơ, quân vệ”, chẳng có “bao tấu, bầu ngòi”. Họ chỉ là “dân ấp dân lân”, vì “bát cơm manh áo” mà đánh giặc. Trang bị thô sơ, áo mặt chỉ là “một manh áo vải”, vũ khí là một ngọn tầm vông, một lưỡi gao phay, hoặc “hỏa mai đánh bằng rơm con cúi” … Kẻ thù của họ là mã tà, ma ní, là thằng Tây “bắn đạn nhỏ đạn to”, có “tàu thiếc, tàu đồng súng nổ”. 4. Chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh: - Dũng mãnh tiến công như vũ bão, “đạp rào lướt tới”, “kẻ đâm ngang, người chém ngược”, “bọn hè trước lũ ó sau”. - Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lẫm liệt hiên ngang: “nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có”, “trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ”. - Chiến công oanh liệt: “đốt xong nhà dạy đạo kia”, cũng chém rớt đầu quan hai nọ”, “làm cho mã tà, ma ní hồng kinh” - Hy sinh đột ngột trên chiến địa: “Những lăm lòng nghĩa lâu dùng; đâu biết xác phàm vội bỏ”. Tóm lại, Nguyễn Đình Chiểu đã ngợi ca, khâm phục và biết ơn các nghĩa sĩ. Ông đã dựng lên một tượng đài bi tráng về người nông dân đánh giặc cứu nước trong buổi đầu giặc Pháp xâm lăng đất nước ta. Tình cảm đẹp, tư tưởng rất tiến bộ “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” hàm chứa những tình cảm đẹp, tư tưởng rất Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần GiuộcI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được Nguyễn Đình Chiểu viết để tưởng nhớ công ơn của những người nông dân đã anh dũng đứng lên chống giặc. Năm 1858, giặc Pháp đánh vào Đà Nẵng, nhân dân Nam Bộ đứng lên chống giặc. Năm 1861, vào đêm 14-12, nghĩa quân tấn công đồn giặc ở Cần Giuộc trên đất Gia Định, gây tổn thất cho giặc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài lớp 11: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,

Từ khóa liên quan