0

Slide văn 11 VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU _Thị Thương

21 1,662 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 12:49

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT BÚNG LAO CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E.LEARNING GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THƯƠNG MÔN: NGỮ VĂN 11 TIẾT 22: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Giới thiệu bài VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế - Hoàn cảnh sử dụng: - Nội dung cơ bản - Giọng điệu - Bố cục: + Lung khởi(Thương ôi, Hỡi ôi): luận chung về lẽ sống chết + Thích thực(Nhớ linh xưa): kể lại cuộc đời người đã khuất + Ai vãn: niềm thương tiếc đối với người đã mất + Kết: bày tỏ lòng thương tiếc và lời cầu nguyện của người đứng tế VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Hãy cho biết những nét chính về thể văn tế? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể loại văn tế Kế tên những tác phẩm văn tế tiêu biểu của văn học Việt Nam? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác Hãy xem video và cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? Hoàn cảnh sáng tác VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác b. Bố cục - Đêm 14-12-1861 nghĩa quân tấn công đồn giặc ở Cần Giuộc, khoảng 20 người hi sinh. Theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang, NĐC viết bài văn tế này để ca ngợi những nông dân nghĩa sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang trong sự nghiệp đánh giặc cứu nước - Bố cục: 4 phần + Lung khởi (câu 1, 2) + Thích thực (câu 3 đến câu 15) + Ai vãn ( câu 16 đến câu 28) + Kết (2 câu cuối) Cho biết bố cục của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác b. Bố cục c. Đọc Hướng dẫn đọc: - Phần lung khởi : Giọng trang trọng - Phần thích thực: Lúc trầm lắng khi hồi tưởng, chuyển sang hào sảng khi kể lại chiến công - Phần ai vãn: Trầm buồn, sâu lắng, xót xa, đau đớn - Phần kết: Thành kính, trang nghiêm. Đọc văn tế [...]... và ý nghĩa cái chết bất tử của người nông dân (câu 1,2) Hãy nối hai cột với nhau để có câu trả lời đúng Cột 1 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được viết theo yêu cầu của Bố cục của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc có mấy phần? Cần Giuộc ngày nay thuộc tỉnh nào? Cột 2 A người nông dân nghĩa sĩ B tuần phủ Đỗ Quang C 4 D lâm li thống thiết E Long An Hình tượng nhân vật trung tâm trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. ..VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn bản 1 Lung khởi (câu 1, 2) Hỡi ôi! Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn bản 1 Lung khởi (câu 1, 2) Câu... Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là Giọng điệu nói chung của văn tế là Trả lời Submit Xóa Clear Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Tiếp tục VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Trò chơi: Mảnh ghép bí mật Bạn muốn mở những mảnh ghép hãy xem những gợi ý sau: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Trò chơi: mảnh ghép bí mật: Gợi ý: 1, Đây là một... của nhân dân Câu 2: Ý nghĩa sự hi sinh bất tử của người nông dân - Nghệ thuật so sánh: 10 năm công vỡ ruộng – một trận nghĩa đánh tây chưa ắt còn – tiếng vang như mõ => Tác giả đặt giả thiết để so sánh nhằm khẳng ý nghĩa của cái chết vinh quang, cao cả : VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn bản 1 Lung khởi (câu 1, 2) Củng cố -Thể văn tế - Hoàn cảnh sáng tác,... trong câu “trong tay cầm một ngọn… ” Hãy click vào đây để xem đáp án VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Đáp án: Gậy tầm vông Hãy click vào đây để nhận phần thưởng, vì bạn rất xứng đáng! Tài liệu tham khảo 1, Sách giáo khoa Ngữ văn 11, Tập 1, NXBGD 2, Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN Ngữ văn 11, NXBGD 3, Sách giáo viên Ngữ văn 11, Tập 1, NXBGD 4, Tài liệu tham khảo từ internet . VIÊN: NGUYỄN THỊ THƯƠNG MÔN: NGỮ VĂN 11 TIẾT 22: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Giới thiệu bài VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế -. người đứng tế VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) Hãy cho biết những nét chính về thể văn tế? VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể loại văn tế Kế tên. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? Hoàn cảnh sáng tác VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) I. Tìm hiểu chung 1. Thể văn tế 2. Văn bản a. Hoàn cảnh sáng tác b. Bố cục - Đêm 14-12-1861 nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide văn 11 VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU _Thị Thương, Slide văn 11 VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU _Thị Thương,

Từ khóa liên quan