0

Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

26 1,503 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:25

Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc Chương 1: Những luận chung về độc quyền nhóm thuyết trò chơi1.1.Độc quền nhóm1.1.1.Đặc trưng của thị trường độc quyền nhóm- Trên thị trường độc quyền nhóm chỉ có một số ít cung ứng phần lớn hoặc toàn bộ sản phẩm thị trường.- Sản phẩm, hàng hóa có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất- Có rào cản lớn về việc gia nhập, rút lui khỏi thị trường- Tính phu thuộc lẫn nhau giữa các hãng trên thị trường độc quyền nhóm là rất lớn: Do có ít các công ty trong một ngành độc quyền thiểu số, sản lượng của mỗi công ty chiếm một thị phần lớn trên thị trường. Do điều này, quyết định giá cả sản lượng của mỗi công ty có tác động đáng kể lên lợi nhuận của các công ty khác.1.1.2.Các mô hình độc quyền nhóm cơ bản1.1.2.1.Mô hình couunort:( Do Augustin Cournot đưa ra vào năm 1838)Là mô hình độc quyền nhóm trong đó:• Các hãng sản xuất sản phẩm đồng nhất• Các hãng đều biết về đường cầu thị trường• Các hãng phải quyết định sản lượng đồng thơi ( quyết định khi chưa biết quyết định của hãng đối thủ) MR1(75) MR1(50) 0 12,5 25 50 Q Q2* Q 0 Q2*Đường phản ứng cân bằngCournot:P MR1(75) MR1(50)D1(75) D1(50)D1(0)MR1(0) 0 12,5 25 50 Q-Giả sử trong thị trường có 2 hãng là đối thủLa hãng1(H1) hãng2 (H2)-Nếu H1 nghĩ H2 không sản xuất bất cứ đơn vị sản phẩm nào thì toàn bộ đường cầu thị trường là đường cầu của H1 (D0;MR0) H1 sẽ sản xuất Q=MR0MC1 với mức 50 (dvsp) -Nếu H1 nghĩ H2 sẽ sản xuất ở mức sản lượng 50(dvsp) thì đường cầu của H1 sẽ dịch chuyển sang trái(D50;MR50) với mức sản lượng Q=25(dvsp)-Nếu H1 nghĩ H2 sẽ sản xuất ở mức sản lượng 25(dvsp) thì đương cầu của H1 tiếp tục dịch chuyển sang trái (D75;MR75) sản xuất với mức sản lượng Q=12,5(dvsp)=>tùy thuộc vào sản lượng của H2 mà H1 quyết định sản lượng để tối đa hóa lơi nhuậnP Q2* Q 0 Q2*Đường phản ứng:Đường chỉ ra mối quan hệ giữa múc sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của một hãng với mức sản lượng mà hãng nghĩ rằng các hãng khác định sản xuất . Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hãng phụ thuộc vào lượng sản phẩm mà hãng nghĩ các hẫng khác định sản xuấtCân bằng Cournot: Là trạng thái cân bằng xáy ra khi mỗi hãng dự báo đũng mức sản lượng của hãng đối thủ qua đó xác định mức sản lượng của mình.Ví dụ về mô hình Cournot:Có 2 hãng cùng kinh doanh 1 sản phẩmĐường cầu tiêu dung: P=20-1/2Q(Q=Q1+Q2)Hai hãng có chi phí cận biên bằng nhau: MC1=MC2Khi đó có thế xác định đường phản ứng của hãng 1 :TR1=PQ1(20-0,5Q).Q1MC1=20-Q1-0,5Q2Dể hãng tối đa hóa lợi nhuận thì MR=MC nên 20-Q1-0,5Q2=0 Q2* Q 0PQ2*=h(Q1)Cân bằng CournotQ1*=g(Q2) Q2*Q1=-0,5Q2 (1) là đường phản ứng của hãng1Tương tự đương phản ứng của hãng 2 :Q2=-0,5Q1+20 (2)Mức sản lượng cân bằng (Q1,Q2) ở điểm cắt của 2 đường phản ứngGiải hệ (1),(2) ta được : Q1=Q2=40/3 là điểm cân bằng Cournot1.1.2.2.Mô hình Stackeberg: Là mô hình độc quyền nhón trong đó các hãng cạnh tranh nhau về giá cảCó 3 trường hợp:-Sản phẩm đồng nhất-Sản phẩm khác biệt, quyết định đồng thời-Sản phẩm khác biệt quyết định tuần tựCân bằng Stackelberg: là cân bằng đạt được tại giao điểm của 2 đường phản ứng khi một hãng đi trước một hãng đi sau,quyết định sản lượng của hãng vào sau phụ thuộc vào sản lượng của hãng vào trướcVí dụ về mô hình Staclkerg:Cũng tương tự như phần ví dụ cho mô hình Cournot nhưng lúc này hãng 1 là hãng quyết đinh trước hãng 2 vào sau. Quyết định của hãng 2 phụ thuộc vào quyết định của hãng 1.Chúng ta hãy bắt đầu với Hãng 2. Vì Hãng này tiến hành quyết định đầu ra của mình sau Hãng 1, nó coi đầu ra của Hãng 1 là cố định. Do đó, đầu ra có sức tối đa hóa lợi nhuận của Hãng 2 được biểu thị bởi đường phản ứng Cournot, mà chúng ta tìm ra là : Q2=-0,5Q1+20Hãng 1 chon Q1sao cho MR1=MC 1, ta có :TR1= (20-0,5Q1-0,5Q2).Q1TR1phụ thuộc vào Q2 . Hãng 1 dự đoán xem hãng 2 sẽ sản xuát bao nhiêu (Q2 theo đường phản ứng)Thay Q2 vào TR1 ta được : TR1=(20-0,5Q1-10+0,25Q1).Q1Mà MR1=(TR1)’Q1=20-Q1-10+0,5Q1=0 Q1=20,Q2=10 là sản lượng cân bằngHãng 1 sản xuất nhiều hơn Hãng 2 va thu được lợi nhuận nhiều hơn. Việc đi trước mang lại cho Hãng 1 lợi thế.Lý do là việc thông báo trước tạo ra một việc đã rồi bất kể đối thủ cạnh tranh của bạn làm gì, đầu ra của bạn sẽ lớn. Để tối đa hóa lợi nhuận, đối thủ cạnh tranh của bạn coi mức đầu ra lớn của bạn là đã có ấn định một mức đầu ra thấp cho bản thân mình (nếu đối thủ cạnh tranh của bạn sản xuất một mức đầu ra lớn, điều đó tất kéo giá cả xuống thấp, cả hai đều thua thiệt tiền của). Cho nên, trừ phi đối thủ cạnh tranh của bạn coi “trả đũa” là quan trọng hơn kiếm tiền, sản xuất một số lượng lớn là việc phi đối với nó).Các mô hình Cournot Stackelbeg là những biểu hiện của thái độ độc quyền nhóm để lựa chọn. Việc mô hình nào thích hợp hơn tùy thuộc vào ngành công nghiệp. Đối với một ngành công nghiệp gồm có những hãng đại thế giống nhau, không một hãng nào có được một lợi thế hành động hay vị thếlãnh đạo mạnh mẽ, mô hình Cournot chắc chắn hẳn thích hợp hơn. Mặc khác, một số ngành công nghiệp bị khống chế bởi một hãng lớn, hãng này thường lãnh đạo trong việc đưa ra những sản phẩm mới hay việc định giá, thị trường máy điện toán nhiều công dụng là một ví dụ, với IBM là người lãnh đạo. Trong trường hợp này mô hình Stackelbeg có thể là thiết thực hơn. 1.1.2.3.Mô hình đường cầu gãy:Vì cấu kết ngầm có xu hương là mong manh, các hãng độc quyền nhóm thường hay rất mong muốn có một sự ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực giá cả. Đó là do tại sao tính cứng nhắc của giá cả lại thường là một đặc điểm của các ngành độc quyền nhóm. Dù cho các chi phí hay nhu cầu thay đổi, các hãng vẫn sẵn lòng thay đổi giá cả. Nếu các chi phí giảm xuống hay nhu cầu của thị trường suy thoái các hãng đều không sẵn lòng hạ thấp giá cả mà việc gì đó có thể gửi một thông điệp sai lạc tới các đối thủ cạnh tranh của họ, do đó dẫn tới một hiệp chiến tranh giá cả. nếu như các chi phí hay nhu cầu gia tăng, các hãng cũng không sẵn lòng nâng cao giá vì họ sợrằng các đối thủ cạnh tranh của họ không thể cũng nâng cao giá cả. Tính cứng nhắc này của giá cả là nền tảng của mô hình “đường cầu gãy” rất quen thuộc về độc quyền nhóm. Theo mô hình này, mỗi hãng đứng trước một đường cầu gãy với giá phổ biến đương thời P*). Ở những giá cao hơn, P* các hãng khác sẽ không đi theo, do đó sẽ thua thiệt về doanh sốvà mất nhiều trong phần thị trường của mình. Mặt khác, hãng cho rằng nếu hạ giá của mình thấp hơn P*, các hãng khác sẽ đi theo vì họ không muốn mất phần của họ trên thị trường, do đó số bán ra sẽ chỉ tăng tới phạm vi mà một giá thị trường thấp hơn nâng cao tổng cầu thị trường. Vì đường cầu của hãng là một đường gãy khúc nên đường thu nhập biên của hãng cũng là một đường gián đoạn (phần căn bản của đường thu nhập biên ứng với phần co giãn ít hơn của đường cầu, như được biểu hiện bởi các phần gạch đứt đoạn của mỗi được ấy). Do đó, các chi phí của hãng có thể thay đổi mà không dẫn tới một thay đổi trong giá cả. Như đã biểu hiện trong hình, chi phí biên có thể tăng, nhưng nó vẫn phải bằng thu nhập biên ở cùng một mức đầu ra như cũ, vì vậy giá cả vẫn như cũ. Mô hình đường gãy là đơn giản một cách hấp dẫn nhưng nó không thực sự giải thích được sự định giá độc quyền tay đôi. Nó không hề cho biết làm thế nào mà các hãng đi tới được giá P* trước hết tại sao họ lại không đi tơi một giá cả hơn là để giải thích nó. 1.1.2.4. Sự lãnh đạo giá cả. Một trong trở ngại chủ yếu để ngấm ngầm cấu kết định giá là các hãng khó mà thỏa thuận được với nhau (mà không cần nói chuyện với nhau) về giá cả phải có. Sự thỏa thuận trở thành đặc biệt không chắc có khi các điều kiện về chi phí nhu cầu đang thau đổi do đó giá cả “xác đáng” cũng đang thay đổi. Sự lãnh đạo giá cả là một hình thức ngấm ngầm cấu kết để tiến tới vấn đề này. Dưới sự lãnh đạo giá cả, một hãng ấn định giá cả, những hãng khác, “những người theo giá” đi theo giá cả ấy. Cách dàn xếp này giải quyết được vấn đề thỏa thuận về giá cả – đòi đúng cái giá mà “người lãnh đạo” đang đòi. Người lãnh đạo sẽ ấn định giá cả nào? Giá cả nào tùy thuộc vào việc các hãng hoặc hạn chế sản xuất, ngoài việc làm cho các giá cả xứng hợp với nhau, sao cho các phần trên thị trường vẫn như cũ, hoặc sản xuất nhiều hơn với một giá cả cao hơn. Nếu các hãng khác hạn chế sản xuất, người lãnh đạo có thể ấn định giá cả có sức tối đa hóa lợi nhuận chung .Nhưng người lãnh đạo có thể là một hãng có ảnh hưởng chi phối, hãng này ấn định một giá cả có sức tối đa hóa lợi nhuận mà họ muốn theo cái giá cả ấy. 1.2.Lý thyết trò chơiPP*0 Q* QMC2MC1MRB1.2.1.Lý thuyết trò chơi là gì?Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụng thường được sử dụng trong phân tích kinh tế.Sử dụng các mô hình nghiên cứu các tình huống chiến thuật , trong đó những người tham gia để cố gắng tối đa hóa kết quả thu nhập của mình có tính đến hành động phản ứng của đối thủ.1.2.2.Các khái niệm cơ bản trong thuyết trò chơi- Trò chơi: một tình huống mà trong đó trò chơi đưa ra quyết định chiến lược có tính đến hành động của đối thủ- Người chơi: người tham gia - Chiến lược: nguyên tắc hành động trong khi tiến hành trò chơi- Kết cuc: giá trị tương đương với một kết quả có thể xảy ra-Trò chơi hợp tác:là trò chơi mà trong đónhững người chơi có thể đàm phán những cam kết ràng buộc lẫn nhau cho phép họ cùng lập chiến lược chung-Trò chơi bất hợp tác:các bên tham gia không thể đàm phán thực thi các hiệu lực các cam kết ràng buộc1.2.3.Cân bằng trong thuyết trò chơi1.2.3.1.Các giả định nghiên cứu-Những người chơi là những người có trí biết tính toán.-Mục đích của những người chơi là tối đa hóa lợi ích bản thân.-Mọi người chơi đều biết về thuyết này.1.2.3.2.Cân bằng Nash cân bằng Chiến lược ưu thế trong thuyết trò chơiCân bằng NashLà tập hợp mà mỗi người chơi có thể làm điều tốt nhất cho mình trước hành đọng của đối thủMỗi người chơi không có động cơ xa ròi chiến lược Nash của mình =>chiến lược ổn địnhChiến lược ưu thếLà một chiến lược hay hành động mang lại kết cục tốt nhất dù đối thủ có quyết định thế nàoNếu một người chơi có chiến lược ưu thế => các đối thủ sẽ chọn chiến lược ưu thế cho mình1.3.Ứng dụng thuyết trò chơi trong phân tích chiến lược cạnh tranhKhác với một độc quyền thuần túy hay một hãng có sức mạnh cạnh tranh hoàn hảo, đa số các hãng phải quan tâm đến những sự đối phó chắc sẽcó của các đối thủ cạnh tranh khi họ đề ra những quyết định chiến lược về giá cả, chi tiêu quảng cáo, đầu tư vốn mới những biến số khác. Dù chúng đã bắt đầu khảo sát kỹ một số trong những quyết định chiến lược ấy ở chương trên, còn có nhiều vấn đề cấu trúc thị trường thái độ của các hãng mà chúng ta chưa đề cập đến. Ví như, tại sao các hãng lại có xu hương cấu kết với nhau trên mộ số thị trường khác? Một số hãng xoay sở như thế nào để ngăn chặn những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của họ đi vào doanh trường? các hãng phải tiến hành quyết định giá như thế nào khi các điều kiện nhu cầu hay chi phí đang thay đổi hoặc những đối thủ cạnh tranh mới đang đi vào thị trường. Để trả lời những câu hỏi ấy, chúng ta tần mở rộng phân tích việc các hãng tiến hành các quyết định trò chơi là một trong những lãnh vực thú nhất của khoa học. Kinh tế vi mô. Chương này giải thích một số điểm thuyết ấy trình bày cách sử dụng nó để hiểu các thị trường tiến hóa hoạt động như thế nào các nhà quản phải suy nghĩ ra sao về những quyết định về chiến lược kinh tế mà họ liên tục phải đương đầu. Chúng ta thấy, chẳng hạn như, điều gì xảy ra khi các hãng độc quyền nhòm phải ấn định điều chỉnh các giá cả một cách chiến lược trong thời gian, sao cho thế khó xử của những người bị giam giữ, mà chúng ta đã bàn đến trong chương 12, cứ lắp đi lắp lại mãi. Chúng ta sẽ bàn luận các hãng có thể tiến hành như thế nào các biện pháp chiến lược để có d một lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh của họ hay để tiến vào một tình huống mặc cả. chúng ta sẽ thấy các hãng có thể sử dụng như thế nào những sự đe dọa, những sự hứa hẹn hay những hành vi cụ thể hơn đểngăn chặn các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng đi vào thị trường. Chương2: Ứng dụng thuyết trò chơi trong phân tích chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam2.1.Tổng quan về thị trường viễn thông di động Việt Nam.Bước vào đầu năm 2007, trên thị trường viễn thông di động Việt Nam đã diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt chủ yếu giữa 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động trong nước. Trong đó, có ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động sử dụng công nghệ GSM là Công ty thông tin di động VMS (MobiFone), Công ty dịch vụ viễn thông (Vinaphone) Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel); ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động sử dụng cùng công nghệ CDMA là Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom), Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom với mạng di động HT mobile, từ ngày 15/3/2008 HT mobile chính thức chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang e - GSM) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (với mạng di động S - Fone). Quá trình ganh đua giữa các doanh nghiệp viễn thông di động (DNVTDĐ) Việt Nam đã mang lại những kết quả tích cực.Quy mô mạng lưới vùng phủ sóng ngày càng rộng sâu. MobiFone Vinaphone là hai mạng di động ra đời sớm nhất thị trường viễn thông di động Việt Nam có tăng trưởng vùng phủ sóng cũng như lắp đặt trạm thu phát sóng BTS tăng liên tục qua các năm. Viettel là một doanh nghiệp ra đời sau, song đã tiến hành phát triển mạng lưới trước kinh doanh sau, vì thế trong một thời gian ngắn ra đời từ năm 2004 đã nhanh chóng tăng vùng phủ sóng liên tục năm 2006 đã bắt đầu vượt xa Vinaphone MobiFone, đến nay Viettel đã phủ sóng 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Viettel là mạng di động có vùng phủ sóng rộng sâu nhất cả nước đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, biên cương hải đảo nơi mà các mạng di động khác khó vươn tới. Mạng di động S-fone, EVN Telecom HT Mobile chủ yếu chỉ khai thác ở những thị trường nhu cầu lớn như thành phố lớn, thị xã nên có vùng phủ sóng thấp nhất.Doanh thu ngày càng tăng, số lượng thuê bao di động tăng rất nóng với nhiều người sử dụng dịch vụ di động. Cùng với việc đẩy mạnh lắp đặt thêm trạm thu phát sóng thêm vùng phủ sóng, các DNVTDĐ đã không ngừng cạnh tranh, đẩy mạnh chạy đua phát triển thuê bao. Tính đến quý I/2008, cả nước đạt gần 50 triệu thuê bao di động, trong đó 43,9 triệu thuê bao thuộc về ba nhà khai thác có cùng công nghệ GSM gồm có Viettel với 17 triệu, Mobifone với 14,5 triệu, Vinaphone với 12,4 triệu, còn lại 6,1 triệu là của các mạng di động sử dụng cùng công nghệ [...]... là một nhánh của toán học ứng dụng thường được sử dụng trong phân tích kinh tế.Sử dụng các mơ hình nghiên cứu các tình huống chiến thuật , trong đó những người tham gia để cố gắng tối đa hóa kết quả thu nhập của mình có tính đến hành động phản ứng của đối thủ.1.2.2.Các khái niệm cơ bản trong thuyết trị chơi- Trị chơi: một tình huống mà trong đó trị chơi đưa ra quyết định chiến lược có tính... vẫn đang trong quá trình xem xét cấp phép mạng 3G. Theo dự kiến các giấy phép về 3G WiMAX sẽ được cấp theo cơ chế xét tuyển (beauty contest) vào cuối năm 2007. Cả sáu nhà cung cấp dịch vụ đã đệ trình hồ sơ xin cấp phép. Vinaphone Mobifone dự kiến cung cấp thương mại các dịch này vào cuối năm 2007. Trong đó, Mobifone đã kết thúc dự án thử nghiệm 2 năm về dịch vụ 3G, còn Vinaphone đang trong giai... nguyên tắc hành động trong khi tiến hành trò chơi- Kết cuc: giá trị tương đương với một kết quả có thể xảy ra-Trò chơi hợp tác:là trò chơi mà trong đónhững người chơi có thể đàm phán những cam kết ràng buộc lẫn nhau cho phép họ cùng lập chiến lược chung-Trị chơi bất hợp tác:các bên tham gia khơng thể đàm phán thực thi các hiệu lực các cam kết ràng buộc1.2.3.Cân bằng trong thuyết trò chơi1.2.3.1.Các... biên ứng với phần co giãn ít hơn của đường cầu, như được biểu hiện bởi các phần gạch đứt đoạn của mỗi được ấy). Do đó, các chi phí của hãng có thể thay đổi mà khơng dẫn tới một thay đổi trong giá cả. Như đã biểu hiện trong hình, chi phí biên có thể tăng, nhưng nó vẫn phải bằng thu nhập biên ở cùng một mức đầu ra như cũ, vì vậy giá cả vẫn như cũ. Mơ hình đường gãy là đơn giản một cách hấp dẫn nhưng... di động toàn mạng với mức giảm trung bình lên tới 21%. Đây là đợt giảm cước lớn nhất từ trước đến nay của mạng VinaPhone Các gói cước trả trước hiện đang chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thuê bao của VinaPhone là VinaCard, Vina Daily, VinaXtra, Vina365 đều được giảm mạnh. Cụ thể, cước gọi nội mạng liên mạng của gói VinaCard giảm tới 21% (giảm từ 1.750 đồng/phút xuống 1.380 đồng/phút với gọi nội... Ngay khi đợt khuyến mãi "3 ngày Vàng" tặng 100% giá trị thẻ nạp của VinaPhone vừa kết thúc hơm 26/11 thì Viettel cũng tung ra chương trình khuyến mãi nhân đơi giá trị thẻ nạp trong 4 ngày từ 26 đến 30/11.Trong "3 ngày Vàng" của thẻ cào, VinaPhone cho phép tất cả các khách hàng trả sau dùng Mobile Internet miễn phí khơng giới hạn lưu lượng. Cịn người anh em MobiFone thì tặng khách... thế là giảm giáVì cả 2 cùng có chiến lược ưu thế nên các hãng sẽ lựa lựa chọn chiến lược ưu thế của mình để tối đa hố lợi ích. Cân bằng chiến lược ưu thế ( giảm giá; giảm giá) trong trường hợp này chính là cân cạnh tranh trong phát triển các dịch vụ vô tuyến cố định trên nền mạng di động để cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Dịch vụ GPhone của VNPT là dịch vụ vô tuyến cố định mới nhất... khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.Chủ động đầu tư ra nước ngoài. Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cần sự chủ động tìm kiếm cơ hội mới dám chấp nhận mạo hiểm thách thức ở thị trường bên ngoài Việt Nam để phát triển. Từ bài học kinh nghiệm của Viettel - là doanh nghiệp đi tiên phong về đầu tư ra nước ngồi, có thể rút ra kinh nghiệm để thành công trong địa bàn đầu... mạng CDMA của mình. Viettel sẽ triển khai dịch vụ 3G trên mạng WCDMA. Tuy nhiên, trong 6 nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản nhà nước lại dự kiến chỉ cấp 4 giấy phép 3G. Về dịch vụ WiMAX, 4 nhà khai thác đang triển khai thử nghiệm dịch vụ, gồm công ty VDC tại tỉnh Lào Cai, VTC tại TP. Hồ Chí Minh, FPT Viettel. Trong đó, FPT Viettel đang triển khai thử nghiệm dịch vụ WiMax trên mạng di động.2.2.Ứng... dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam:Hiện nay, trên thị trường viễn thông di động ở Việt Nam có khá nhiều các doanh nghiệp kinh doanh. Trong phạm vi bài thảo luận này, nhóm tơi lựa chọn hai nhà mạng điển hình đểnghhiên cứu là Viettel Vinaphone - hai trong ba nhà mạng có thi phần lớn nhất trên thị trường viễn thơng di động tại Việt NamViettel:Công ty Viễn thông Viettel là một doanh nghiệp . lãnh đạo trong việc đưa ra những sản phẩm mới hay việc định giá, thị trường máy điện toán nhiều công dụng là một ví dụ, với IBM là người lãnh đạo. Trong. chi phí của hãng có thể thay đổi mà không dẫn tới một thay đổi trong giá cả. Như đã biểu hiện trong hình, chi phí biên có thể tăng, nhưng nó vẫn phải bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc, Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc,

Hình ảnh liên quan

Ví dụ về mô hình Cournot: - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

d.

ụ về mô hình Cournot: Xem tại trang 3 của tài liệu.
kênh truyền hình trên máy di động), và 3G Portal (thế giới thông tin và giải trí trên điện thoại di động). - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

k.

ênh truyền hình trên máy di động), và 3G Portal (thế giới thông tin và giải trí trên điện thoại di động) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Trước tình hình các nhà mạng di động đua nhau đưa ra các chương trình khuyễn mãi “khủng” nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của mình và những dấu hiệu không lành mạnh của hoạt  động khuyến mãi này,ngày 22/4/2010, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với  - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

r.

ước tình hình các nhà mạng di động đua nhau đưa ra các chương trình khuyễn mãi “khủng” nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của mình và những dấu hiệu không lành mạnh của hoạt động khuyến mãi này,ngày 22/4/2010, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3 - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

Bảng 3.

Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan