Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

26 1.5K 14
Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

Chương 1: Những lý luận chung độc quyền nhóm lý thuyết trị chơi 1.1.Độc quền nhóm 1.1.1.Đặc trưng thị trường độc quyền nhóm - Trên thị trường độc quyền nhóm có số cung ứng phần lớn toàn sản phẩm thị trường - Sản phẩm, hàng hóa đồng khơng đồng - Có rào cản lớn việc gia nhập, rút lui khỏi thị trường - Tính phu thuộc lẫn hãng thị trường độc quyền nhóm lớn: Do có cơng ty ngành độc quyền thiểu số, sản lượng công ty chiếm thị phần lớn thị trường Do điều này, định giá sản lượng cơng ty có tác động đáng kể lên lợi nhuận công ty khác 1.1.2.Các mô hình độc quyền nhóm 1.1.2.1.Mơ hình couunort:( Do Augustin Cournot đưa vào năm 1838) Là mơ hình độc quyền nhóm đó:  Các hãng sản xuất sản phẩm đồng  Các hãng biết đường cầu thị trường  Các hãng phải định sản lượng đồng thơi ( định chưa biết định hãng đối thủ) -Giả sử thị trường có hãng đối thủ PP La hãng1(H1) hãng2 (H2) -Nếu H1 nghĩ H2 không sản xuất đơn vị sản phẩm tồn đường cầu thị trường đường cầu H1 (D0;MR0) D1(0) MR1(0) H1 sản xuất Q=MR0MC1 với mức 50 (dvsp) -Nếu H1 nghĩ H2 sản xuất mức sản lượng 50(dvsp) đường cầu H1 dịch chuyển sang trái(D50;MR50) với mức D1(75) MR1(75) D1(50) MR1(50) sản lượng Q=25(dvsp) -Nếu H1 nghĩ H2 sản xuất mức sản lượng 25(dvsp) đương cầu H1 tiếp tục dịch chuyển sang trái (D75;MR75) sản xuất với mức sản lượng Q=12,5(dvsp) =>tùy thuộc vào sản lượng H2 mà H1 định sản lượng để tối đa hóa lơi nhuận Đường phản ứng cân bằngCournot: 12,5 25 50 Q Đường phản ứng:Đường mối quan hệ múc sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hãng với mức sản lượng mà hãng nghĩ hãng khác định sản xuất Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hãng phụ thuộc vào lượng sản phẩm mà hãng nghĩ hẫng khác định sản xuất Cân Cournot: Là trạng thái cân xáy hãng dự báo đũng mức sản lượng hãng đối thủ qua xác định mức sản lượng P Q2*=h(Q1) Cân Cournot Q2* Q1*=g(Q2) Q2* Q Ví dụ mơ hình Cournot: Có hãng kinh doanh sản phẩm Đường cầu tiêu dung: P=20-1/2Q(Q=Q1+Q2) Hai hãng có chi phí cận biên nhau: MC1=MC2 Khi xác định đường phản ứng hãng : TR1=PQ1(20-0,5Q).Q1 MC1=20-Q1-0,5Q2 Dể hãng tối đa hóa lợi nhuận MR=MC nên 20-Q1-0,5Q2=0 Q1=-0,5Q2 (1) đường phản ứng hãng1 Tương tự đương phản ứng hãng : Q2=-0,5Q1+20 (2) Mức sản lượng cân (Q1,Q2) điểm cắt đường phản ứng Giải hệ (1),(2) ta : Q1=Q2=40/3 điểm cân Cournot 1.1.2.2.Mơ hình Stackeberg: Là mơ hình độc quyền nhón hãng cạnh tranh giá Có trường hợp: -Sản phẩm đồng -Sản phẩm khác biệt, định đồng thời -Sản phẩm khác biệt định Cân Stackelberg: cân đạt giao điểm đường phản ứng hãng trước hãng sau,quyết định sản lượng hãng vào sau phụ thuộc vào sản lượng hãng vào trước Ví dụ mơ hình Staclkerg: Cũng tương tự phần ví dụ cho mơ hình Cournot lúc hãng hãng đinh trước hãng vào sau Quyết định hãng phụ thuộc vào định hãng Chúng ta bắt đầu với Hãng Vì Hãng tiến hành định đầu sau Hãng 1, coi đầu Hãng cố định Do đó, đầu có sức tối đa hóa lợi nhuận Hãng biểu thị đường phản ứng Cournot, mà tìm : Q2=-0,5Q1+20 Hãng chon Q1sao cho MR1=MC 1, ta có :TR1= (20-0,5Q1-0,5Q2).Q1 TR1phụ thuộc vào Q2 Hãng dự đoán xem hãng sản xuát (Q theo đường phản ứng) Thay Q2 vào TR1 ta : TR1=(20-0,5Q1-10+0,25Q1).Q1 Mà MR1=(TR1)’Q1=20-Q1-10+0,5Q1=0  Q1=20,Q2=10 sản lượng cân Hãng sản xuất nhiều Hãng va thu lợi nhuận nhiều Việc trước mang lại cho Hãng lợi Lý việc thông báo trước tạo việc đối thủ cạnh tranh bạn làm gì, đầu bạn lớn Để tối đa hóa lợi nhuận, đối thủ cạnh tranh bạn coi mức đầu lớn bạn có ấn định mức đầu thấp cho thân (nếu đối thủ cạnh tranh bạn sản xuất mức đầu lớn, điều tất kéo giá xuống thấp, hai thua thiệt tiền của) Cho nên, đối thủ cạnh tranh bạn coi “trả đũa” quan trọng kiếm tiền, sản xuất số lượng lớn việc phi lý nó).Các mơ hình Cournot Stackelbeg biểu thái độ độc quyền nhóm để lựa chọn Việc mơ hình thích hợp tùy thuộc vào ngành cơng nghiệp Đối với ngành cơng nghiệp gồm có hãng đại giống nhau, khơng hãng có lợi hành động hay vị thếlãnh đạo mạnh mẽ, mơ hình Cournot chắn hẳn thích hợp Mặc khác, số ngành công nghiệp bị khống chế hãng lớn, hãng thường lãnh đạo việc đưa sản phẩm hay việc định giá, thị trường máy điện tốn nhiều cơng dụng ví dụ, với IBM người lãnh đạo Trong trường hợp mơ hình Stackelbeg thiết thực 1.1.2.3.Mơ hình đường cầu gãy: Vì cấu kết ngầm có xu hương mong manh, hãng độc quyền nhóm thường hay mong muốn có ổn định, đặc biệt lĩnh vực giá Đó lý tính cứng nhắc giá lại thường đặc điểm ngành độc quyền nhóm Dù cho chi phí hay nhu cầu thay đổi, hãng sẵn lòng thay đổi giá Nếu chi phí giảm xuống hay nhu cầu thị trường suy thoái hãng khơng sẵn lịng hạ thấp việc gửi thơng điệp sai lạc tới đối thủ cạnh tranh họ, dẫn tới hiệp chiến tranh giá Và chi phí hay nhu cầu gia tăng, hãng khơng sẵn lịng nâng cao giá họ sợrằng đối thủ cạnh tranh họ nâng cao giá Tính cứng nhắc giá tảng mơ hình “đường cầu gãy” quen thuộc độc quyền nhóm Theo mơ hình này, hãng đứng trước đường cầu gãy với giá phổ biến đương thời P*) Ở giá cao hơn, P* hãng khác không theo, thua thiệt doanh sốvà nhiều phần thị trường Mặt khác, hãng cho hạ giá thấp P*, hãng khác theo họ khơng muốn phần họ thị trường, số bán tăng tới phạm vi mà giá thị trường thấp nâng cao tổng cầu thị trường Vì đường cầu hãng đường gãy khúc nên đường thu nhập biên hãng đường gián đoạn (phần đường thu nhập biên ứng với phần co giãn đường cầu, biểu phần gạch đứt đoạn ấy) Do đó, chi phí hãng thay đổi mà khơng dẫn tới thay đổi giá Như biểu hình, chi phí biên tăng, phải thu nhập biên mức đầu cũ, giá cũ Mơ hình đường gãy đơn giản cách hấp dẫn khơng thực giải thích định giá độc quyền tay đơi Nó không cho biết làm mà hãng tới giá P* trước hết họ lại không tơi giá để giải thích P MC2 MC1 P * B MR Q* Q 1.1.2.4 Sự lãnh đạo giá Một trở ngại chủ yếu để ngấm ngầm cấu kết định giá hãng khó mà thỏa thuận với (mà khơng cần nói chuyện với nhau) giá phải có Sự thỏa thuận trở thành đặc biệt khơng có điều kiện chi phí nhu cầu thau đổi giá “xác đáng” thay đổi Sự lãnh đạo giá hình thức ngấm ngầm cấu kết để tiến tới vấn đề Dưới lãnh đạo giá cả, hãng ấn định giá cả, hãng khác, “những người theo giá” theo giá Cách dàn xếp giải vấn đề thỏa thuận giá – đòi “người lãnh đạo” đòi Người lãnh đạo ấn định giá nào? Giá tùy thuộc vào việc hãng hạn chế sản xuất, việc làm cho giá xứng hợp với nhau, cho phần thị trường cũ, sản xuất nhiều với giá cao Nếu hãng khác hạn chế sản xuất, người lãnh đạo ấn định giá có sức tối đa hóa lợi nhuận chung Nhưng người lãnh đạo hãng có ảnh hưởng chi phối, hãng ấn định giá có sức tối đa hóa lợi nhuận mà họ muốn theo giá 1.2.Lý thyết trò chơi 1.2.1.Lý thuyết trị chơi gì? Lý thuyết trị chơi nhánh toán học ứng dụng thường sử dụng phân tích kinh tế Sử dụng mơ hình nghiên cứu tình chiến thuật , người tham gia để cố gắng tối đa hóa kết thu nhập có tính đến hành động phản ứng đối thủ 1.2.2.Các khái niệm lý thuyết trò chơi - Trò chơi: tình mà trị chơi đưa định chiến lược có tính đến hành động đối thủ - Người chơi: người tham gia - Chiến lược: nguyên tắc hành động tiến hành trò chơi - Kết cuc: giá trị tương đương với kết xảy -Trị chơi hợp tác:là trị chơi mà đónhững người chơi đàm phán cam kết ràng buộc lẫn cho phép họ lập chiến lược chung -Trò chơi bất hợp tác:các bên tham gia đàm phán thực thi hiệu lực cam kết ràng buộc 1.2.3.Cân lý thuyết trò chơi 1.2.3.1.Các giả định nghiên cứu -Những người chơi người có lý trí biết tính tốn -Mục đích người chơi tối đa hóa lợi ích thân -Mọi người chơi biết lý thuyết 1.2.3.2.Cân Nash cân Chiến lược ưu lý thuyết trò chơi Cân Nash Là tập hợp mà người chơi làm điều tốt cho trước hành đọng đối thủ Mỗi người chơi khơng có động xa rịi chiến lược Nash =>chiến lược ổn định Chiến lược ưu Là chiến lược hay hành động mang lại kết cục tốt dù đối thủ có định Nếu người chơi có chiến lược ưu => đối thủ chọn chiến lược ưu cho 1.3.Ứng dụng lý thuyết trị chơi phân tích chiến lược cạnh tranh Khác với độc quyền túy hay hãng có sức mạnh cạnh tranh hoàn hảo, đa số hãng phải quan tâm đến đối phó sẽcó đối thủ cạnh tranh họ đề định chiến lược giá cả, chi tiêu quảng cáo, đầu tư vốn biến số khác Dù chúng bắt đầu khảo sát kỹ số định chiến lược chương trên, cịn có nhiều vấn đề cấu trúc thị trường thái độ hãng mà chưa đề cập đến Ví như, hãng lại có xu hương cấu kết với mộ số thị trường khác? Một số hãng xoay sở để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh tiềm tàng họ vào doanh trường? Và hãng phải tiến hành định điều kiện nhu cầu hay chi phí thay đổi đối thủ cạnh tranh vào thị trường Để trả lời câu hỏi ấy, tần mở rộng phân tích việc hãng tiến hành định trò chơi lãnh vực lý thú khoa học Kinh tế vi mô Chương giải thích số điểm lý thuyết trình bày cách sử dụng để hiểu thị trường tiến hóa hoạt động nhà quản lý phải suy nghĩ định chiến lược kinh tế mà họ liên tục phải đương đầu Chúng ta thấy, chẳng hạn như, điều xảy hãng độc quyền nhòm phải ấn định điều chỉnh giá cách chiến lược thời gian, cho khó xử người bị giam giữ, mà bàn đến chương 12, lắp lắp lại Chúng ta bàn luận hãng tiến hành biện pháp chiến lược để có d lợi so với đối thủ cạnh tranh họ hay để tiến vào tình mặc Và thấy hãng sử dụng đe dọa, hứa hẹn hay hành vi cụ thể đểngăn chặn đối thủ cạnh tranh tiềm tàng vào thị trường Chương2: Ứng dụng lý thuyết trị chơi phân tích chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Việt Nam 2.1.Tổng quan thị trường viễn thông di động Việt Nam Bước vào đầu năm 2007, thị trường viễn thông di động Việt Nam diễn cạnh tranh liệt chủ yếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thơng di động nước Trong đó, có ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động sử dụng công nghệ GSM Công ty thông tin di động VMS (MobiFone), Công ty dịch vụ viễn thông (Vinaphone) Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel); ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động sử dụng công nghệ CDMA Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom), Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom với mạng di động HT mobile, từ ngày 15/3/2008 HT mobile thức chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang e - GSM) Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Bưu Viễn thơng Sài Gòn (với mạng di động S - Fone) Quá trình ganh đua doanh nghiệp viễn thơng di động (DNVTDĐ) Việt Nam mang lại kết tích cực Quy mơ mạng lưới vùng phủ sóng ngày rộng sâu MobiFone Vinaphone hai mạng di động đời sớm thị trường viễn thơng di động Việt Nam có tăng trưởng vùng phủ sóng lắp đặt trạm thu phát sóng BTS tăng liên tục qua năm Viettel doanh nghiệp đời sau, song tiến hành phát triển mạng lưới trước kinh doanh sau, thời gian ngắn đời từ năm 2004 nhanh chóng tăng vùng phủ sóng liên tục năm 2006 bắt đầu vượt xa Vinaphone MobiFone, đến Viettel phủ sóng 63/63 tỉnh thành nước Viettel mạng di động có vùng phủ sóng rộng sâu nước đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên cương hải đảo nơi mà mạng di động khác khó vươn tới Mạng di động S-fone, EVN Telecom HT Mobile chủ yếu khai thác thị trường nhu cầu lớn thành phố lớn, thị xã nên có vùng phủ sóng thấp Doanh thu ngày tăng, số lượng thuê bao di động tăng nóng với nhiều người sử dụng dịch vụ di động Cùng với việc đẩy mạnh lắp đặt thêm trạm thu phát sóng thêm vùng phủ sóng, DNVTDĐ khơng ngừng cạnh tranh, đẩy mạnh chạy đua phát triển thuê bao Tính đến quý I/2008, nước đạt gần 50 triệu thuê bao di động, 43,9 triệu thuê bao thuộc ba nhà khai thác có cơng nghệ GSM gồm có Viettel với 17 triệu, Mobifone với 14,5 triệu, Vinaphone với 12,4 triệu, lại 6,1 triệu mạng di động sử dụng công nghệ CDMA gồm có S-Fone, EVN Telecom HT phát triển khách hàng Các doanh nghiệp viễn thông đặc biệt doanh nghiệp lớn Viettel, Mobifone, Vinaphone trọng cơng tác chăm sóc khách hàng, tăng nhân viên callcenter phục vụ khách hàng nhanh xác nhất, cơng tác chăm sóc khách hàng thực khâu: trước, sau bán hàng Thị trường dịch vụ di động tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao với mức tăng trung bình hàng năm đạt 35% Dự báo đến năm 2011, tổng thuê bao di động vượt mốc 50 triệu, với mật độ đạt 56% Các nhà khai thác di động cạnh tranh mạnh mẽ để giành thị phần chương trình khuyến hấp dẫn kéo dài liên tục Việc MIC cấp thêm mã mạng cho nhà khai thác giúp mở rộng kho số dịch vụ Tuy nhiên, chương trình khuyến tập trung vào bán thêm SIM card dẫn đến việc không xác định số lượng thuê bao thực mạng Việc dễ dàng cung cấp SIM card mang đến thuận tiện lớn cho khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ điện thoại cố định Tuy nhiên, tạo vấn đề lớn quản lỹ xã hội xác định trách nhiệm chủ thuê bao nguồn thông tin (quấy phá, truyền phát thông tin vi phạm phong mỹ tục, vấn đề an ninh quốc phòng quản lý xã hội) Để giải vấn đề này, tháng 9/2007, Bộ MIC ban hành định bắt buộc phải đăng ký thông tin cá nhân chủ thuê bao trả trước Thủ tục tác động phần đến tâm lý NSD lựa chọn sử dụng dịch vụ, tác động không lớn việc nhà khai thác phải lập lại hồ sơ quản lý thuê bao trả trước có Các mạng di động Việt Nam thời theo chuẩn 2G hay 2.5 G cung cấp chủ yếu dịch vụ thoại số loại dịch vụ giá trị gia tăng SMS, WAP, GPRS Hiện nhà khai thác di động tập trung chuyển đổi sang mạng 3G, với tốc độ chậm chạp gặp nhiều khó khăn dịch vụ nội dung thơng tin thiết bị đầu cuối đắt đỏ Dự kiến đến 2011, thị trường dịch vụ 3G đạt khoảng triệu thuê bao chiểm 6% tổng thuê bao di động Thị trường dịch vụ di động đạt mức tăng trưởng cao với 10 triệu thuê bao năm 2006, tăng 104% so với 2005, nâng tổng số thuê bao di động Việt Nam lên khoảng 20 triệu Thị trường bùng phát nhu cầu tiêu dùng tăng cao, với sách tạo cạnh tranh thị trường viễn thơng di động Chính phủ Hiện tại, có nhà cung cấp dịch vụ di động Việt Nam Các nhà khai thác không cạnh tranh phát triển thuê bao di động, mà cạnh tranh phát triển dịch vụ vô tuyến cố định mạng di động để cung cấp cho hộ gia đình có thu nhập thấp Dịch vụ GPhone VNPT dịch vụ vô tuyến cố định VNPT sử dụng mạng Vinaphone để cạnh tranh với dịch vụ tương tự ECom EVN Telecom dịch vụ vô tuyến cố định Viettel Các dịch vụ dự kiến đạt triệu thuê bao vào cuối năm 2007 Các nhà khai thác di động sử dụng công cụ giá để tiến hành cạnh tranh Việc liên tục giảm giá cước tạo tăng trưởng nhanh chóng thị trường di động Với việc VNPT với tư cách nhà khai thác khống chế thị trường (30%) bị quản lý chặt chẽ giá cước tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khác thác Viettel bứt phá Tuy nhiên, chiến giá cước dẫn đến suy giảm chất lượng dịch vụ, tắc nghẽn mạng lưới gia tăng khiếu kiện khách hàng Điều buộc quan quản lý nhà nước vào qua việc công bố tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bắt buộc kiểm tra, giám sát quy trình cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi khách hàng Hiện tại, MIC trình xem xét cấp phép mạng 3G Theo dự kiến giấy phép 3G WiMAX cấp theo chế xét tuyển (beauty contest) vào cuối năm 2007 Cả sáu nhà cung cấp dịch vụ đệ trình hồ sơ xin cấp phép Vinaphone Mobifone dự kiến cung cấp thương mại dịch vào cuối năm 2007 Trong đó, Mobifone kết thúc dự án thử nghiệm năm dịch vụ 3G, Vinaphone giai đoạn thử nghiệm với đối tác Nokia, dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2007 S-Fone triển khai công nghệ CDMA EV-DO 3G EVN Telecom Hanoi Mobile (HTC) có kế hoạch tương tự để triển khai dịch vụ hệ mạng CDMA Viettel triển khai dịch vụ 3G mạng WCDMA Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ, quan quản lý nhà nước lại dự kiến cấp giấy phép 3G Về dịch vụ WiMAX, nhà khai thác triển khai thử nghiệm dịch vụ, gồm công ty VDC tỉnh Lào Cai, VTC TP Hồ Chí Minh, FPT Viettel Trong đó, FPT Viettel triển khai thử nghiệm dịch vụ WiMax mạng di động 2.2.Ứng dụng lý thuyết trị chơi để phân tích chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Việt Nam: Hiện nay, thị trường viễn thơng di động Việt Nam có nhiều doanh nghiệp kinh doanh Trong phạm vi thảo luận này, nhóm tơi lựa chọn hai nhà mạng điển hình đểnghhiên cứu Viettel Vinaphone - hai ba nhà mạng có thi phần lớn thị trường viễn thông di động Việt Nam Viettel: Công ty Viễn thông Viettel doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông quân đội (Bộ Quốc phòng) thành lập ngày 03 tháng năm 2001 Trước ngày 1/7/2004, Công ty Viễn thông Viettel - Tổng Công ty VTQĐ trực thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc Từ 1/7/2004, theo định Bộ trưởng Bộ Quốc phịng, Tổng Cơng ty trực thuộc Bộ Quốc phịng; có nhiệm vụ thiết lập mạng Điện thoại Cố định, Internet Điện thoại Di động; tổ chức kinh doanh toàn lãnh thổ Việt Nam kinh doanh quốc tế Cuối năm 2000, từ mốc khởi đầu 0, với số vốn đầu tư ỏi, dịch vụ điện thoại đường dài sử dụng công nghệ VoIP tuyến Hà Nội –Tp.Hồ Chí Minh mang thương hiệu 178 thử nghiệm thành cơng Đây tín hiệu báo trước tương lai đại phát triển mạnh mẽ công nghệ viễn thông Viettel nói riêng Việt Nam nói chung Bắt đầu từ đây, khách hàng tôn trọng khái niệm độc quyền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông bị lung lay, bắt đầu đau cạnh tranh lành mạnh Năm 2002, Viettel tiếp tục triển khai lắp đặt Tổng đài, đưa dịch vụ Điện thoại cố định (PSTN) vào hoạt động, khai trương Dịch vụ truy nhập Internet Và đến tháng 10/2004, dịch vụ Điện thoại di động thức Viettel cung cấp, dự báo cách mạng thị trường thông tin di động Việt Nam sau Vào thời điểm đó, tên Viettel Mobile khiến hàng triệu người phải đổ dồn ý lần dịch vụ viễn thông giảm giá, chất lượng chăm sóc khách hàng nâng cao thị trường thông tin di động Việt Nam lành mạnh hóa Chính mà tổng kết kiện công nghệ thông tin truyền thông năm 2004, hàng loạt tờ báo lớn bình chọn kiện Viettel Mobile đời top 10 kiện tiêu biểu Ngày 25/05/2007 Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố thành lập, sở sát nhập công ty lớn Công ty Điện thoại Đường dài (kinh doanh dịch vụ internet, điện thoại cố định, dịch vụ 178) Công ty Điện thoại Di động (kinh doanh dịch vụ điện thoại di động) thành công ty cung cấp đa dịch vụ Viettel Telecom đời đảm trách toàn hoạt động kinh doanh Tổng công ty Viễn thông Quân đội lĩnh vực viễn thông Mục tiêu đặt đưa Viettel Telecom trở thành nhà cung cấp viễn thông số Việt Nam có tên tuổi giới Đến cuối năm 2007, Viettel chinh phục đỉnh núi cao nhất, vươn lên trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn mạnh mạng di động số Việt Nam Vùng phủ lớn nhất, số thuê bao lớn nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất… Tháng 3.2008, Viettel Telecom đạt vị trí 62/100 nhà cung cấp dịch vụ di động lớn giới, theo đánh giá tổ chức Wireless Intelligence – tổ chức uy tín thống kê viễn thông giới Vùng phủ lớn nhất, phủ tới 98% dân số - Số lượng thuê bao lớn với 19,5 triệu thuê bao tính đến hết tháng 3.2008 - lọt vào Top 20 mạng di động phát triển nhanh giới -Tốc độ tăng trưởng lớn với mức tăng trưởng năm sau cao gấp 2,5 lần năm trước v.v… Những số minh chứng rõ rệt cho phát triển mạnh mẽ thần kỳ Viettel Telecom đường chinh phục thị trường viễn thơng ngồi nước Nhưng, điều đáng nói thành tựu xây dựng sau vài năm phát triển Từ bước khởi đầu với số tròn trĩnh, Viettel bước bước thần tốc để leo tới đỉnh vinh quang trở thành nhà khai thác dịch vụ viễn thông số Việt Nam Quan trọng hơn, thương hiệu Viettel khiến độc quyền tồn nhiều năm thị trường phá bỏ Bức tranh viễn thông Việt Nam trở nên tươi sáng Cục diện cạnh tranh trở nên rõ ràng, minh bạch lành mạnh hết Khơng thế, Viettel cịn nhà mạng thực thành công việc thuyết phục người tiêu dùng Minh chứng hàng loạt giải thưởng quan uy tín trao tặng giải mạng nhiều người biết đến nhất, mạng tin cậy Về Vinaphone: Công ty dịch vụ viễn thông (thuộc tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam VNPT) đơn vị chủ quản Vinaphone Vinaphone mạng di động hàng đầu Việt Nam tính số lượng thuê bao chất lượng dịch vụ.Tổng số thuê bao tính đến cuối năm 2009 27 triệu thuê bao phát triển thực, hoạt động phát sinh cước khai báo đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định Bộ TT&TT Năm 2009 đánh dấu bước phát triển đặc biệt quan trọng Vinaphone Doanh thu toàn mạng đạt xấp xỉ 21.000 tỷ đồng, thuê bao phát triển thêm đạt 10 triệu thuê bao, đặc biệt số lượng thuê bao trả sau phát triển tương đương tổng số thuê bao mười năm trước cộng lại Cùng với việc phát triển lớn quy mô, lực hệ thống phạm vi phủ sóng, VinaPhone trở thành nhà khai thác khai trương mạng 3G Việt Nam Đây kiện số 10 kiện ngành CNTT 2009 Hơn nữa, với việc tham gia liên minh di động hàng đầu khu vực CONEXUS, VinaPhone xây dựng nên hình ảnh Vinaphone đại, động hội nhập quốc tế trước khách hàng toàn xã hội Bằng việc tăng thị phần từ 26% lên 30% năm 2009, Vinaphone khẳng định vị nhà khai thác di động hàng đầu Việt Nam, đồng thời đóng góp lớn vào thành cơng tồn Tập đồn Bưu Viễn thơng Vinaphone bước khẳng định chất lượng Chăm sóc khách hàng: Ln khơng ngừng cải thiện hoạt động có hiệu Để nâng cao chất lượng dịch vụ giải đáp khách hàng Công ty xây dựng ban hành quy trình giải khiếu nại cho thuê bao trả trước trả sau, phân cấp mạnh xuống Đài khai thác VNP khu vực để giải tỏa đáng kể khiếu nại tồn đọng, làm cho khách hàng thực hài lòng; triển khai phân nhóm KTV theo kỹ để giải đáp khách hàng, tăng hiệu gọi vào dịch vụ 18001091 Chất lượng giải đáp 18001091 cải thiện rõ rệt; tỷ lệ gọi giải đáp thành công đạt 98.82% tăng cao so nhiều với năm 2008 (vượt quy định chuẩn ngành), nội dung giải đáp hỗ trợ chăm sóc khách hàng đượ nâng cao rõ rệt Năm 2009, theo kết đo kiểm tra Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin Truyền thông: tỷ lệ gọi thiết lập thành công, chất lượng thoại mức độ đáp ứng giải khiếu nại khách hàng chất lượng dịch vụ mạng VinaPhone cao so với quy định chuẩn Ngành Là nhà mạng tiên phong phát triển dịch vụ GTGT:Quyết giữ vững danh hiệu “Mạng di động có dịch vụ phi thoại tốt nhất”, với việc triển khai mạng lõi 3G, VinaPhone cung cấp cho khách hàng dịch vụ mới, gồm: dịch vụ Internet di động tốc độ cao Mobile Internet (truy cập Internet tốc độ cao trực tiếp từ điện thoại), Mobile Broadband (truy cập Internet tốc độ cao từ máy tính thơng qua sóng di động), đặc biệt, bốn dịch vụ có tính đột phá, hấp dẫn Video Call (đàm thoại nhìn thấy hình ảnh thuê bao VinaPhone), Mobile Camera (xem trực tiếp hình ảnh tình trạng nút giao thơng), dịch vụ giải trí cao cấp Mobile TV (xem trực tiếp 15 kênh truyền hình máy di động), 3G Portal (thế giới thơng tin giải trí điện thoại di động) Tốc độ đường truyền liệu truy cập Internet VinaPhone 3G với tốc độ tối đa lên tới 14,4 Mbps, người dùng sử dụng đa dạng truyền liệu, truy nhập Internet điện thoại di động với tốc độ cao lúc, nơi VinaPhone đưa thị trường hoà mạng ALO- 3G (điện thoại sử dụng dịch vụ 3G VinaPhone) với giá 1,6 triệu đồng cung cấp dòng thiết bị 3G- DataCard cho khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Broadband 2.1.Chiến lược cạnh tranh giá cước: Gía cước viễn thơng di động ại Việt Nam năm gần giảm nhiều Song thực tế, cao mặt chung giới Tuy nhiên, nhà mạng lo ngại tiếp tục giảm giá cước làm phá vỡ thị trường viễn thông di động Việt Nam (theo ông Nguyễn Sinh Hùng – Phó tổng giám đốc tạp đồn viễn thông quân đội Viettel) Cho nên nhà mạng di động Việt Nam phải cân nhắc việc có nên tiếp tục giảm mạnh giá cước hay khơng? Viettel Vinaphone cân nhắc xem có nên giảm giá cước thuê bao hay không chiến lược cạnh tranh Trong trường hợp định gảm giá cước hay không Viettel hay Vinaphone có ảnh hưởng đên hãng Ma trận lợi ích hãng thể sau: Vinaphone Giảm giá Tăng giá Bảng Viettel Giảm giá 50 50 60 10 Tăng 10 60 30 30 Nếu hãng giảm giá lợi nhuận chia cho hãng: hãng nhận 50 đơn vị lợi ích Nếu hãng tăng giá, hãng nhận 30 đơn vị lợi ích Nếu hãng tăng giá, hãng giảm giá hãng tăng giá bị khách hàng so với hãng giảm giá nên nhận 10 đơn vị lợi ích Còn hãng giảm giá thu hút lượng khách hàng lớn thu 60 đơn vị lợi ích Trong trường hợp này, hai hãng suy nghĩ lựa chọn chiến lược để tối đa hố lợi ích cho mình? Với Viettel: -Nếu Vinaphone giảm giá, định tốt Viettel giảm giá để thu lợi ích 50 thay 10 -Nếu Vinaphone tăng giá định tốt Viettel giảm giá để thu mức lợi ích 60 thay 30 Như Viettel có chiến lược ưu giảm giá Với Vinaphone: -Nếu Viettel giảm giá định tốt cho Vinaphone giảm giá để thu mức lợi ích 50 thay 10 -Nếu Viettel tăng giá định tốt cho Vinaphone giảm giá để thu mức lợi ích 60 thay 30 Như vậy: Vinaphone có chiến lược ưu giảm giá Vì có chiến lược ưu nên hãng lựa lựa chọn chiến lược ưu để tối đa hố lợi ích Cân chiến lược ưu ( giảm giá; giảm giá) trường hợp cân Nash Cả Viettel Vinaphone làm điều tốt cho dù hãng có làm Sở dĩ có kết cục thị trường viễn thông di đông Việt Nam, nhu cấu sử dụng dịch vụ viễn thông co giãn theo giá Chỉ cần hãng tăng giá chút mà đối thủ không tăng giá, hãng phải đối mặt với sụt giảm lớn số lượng khách hàng Trong Viettel Vinaphone chi phí cố đinh ban đầu rấ lớn cho việc đầu tư sử vật chất Do vậy, giảm giá để tăng số lượng người sử dụng dịch vụ định khơn ngoan cho Viettel Vinephone Chính điều làm cho giá cước viễn thông Việt Nam ngày có xu hướng giảm xuống Chưa người tiêu dùng Việt Nam sử dụng dịch vụ di động với giá cước rẻ Sự xuất lớn mạnh Viettel làm cho thị trường viễn thông di động Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn, lợi ích thực mang đến nhiều cho người tiêu dùng Đề xuất từ cuối năm 2009, phải đợi đến tận đầu tháng 8.2010, nhà mạng gồm Viettel, VinaPhone MobiFone giảm cước Theo chấp thuận Bộ Thông tin & Truyền thơng (TTTT) mức cước giảm từ 10% - 15% tương ứng với gói cước khác Với đợt giảm cước này, viễn thông di động tiếp tục lĩnh vực đầu việc giảm giá dịch vụ, đồng thời đưa mức cước xuống 1.000đ/phút Mức cước cụ thể đa số mạng di động áp dụng 900đ/phút Chỉ có số mạng di động đời mạng di động nhỏ có mức cước 1.000đ/phút Tuy nhiên thực tế, mạng lại phải liên tục chạy đua khuyến Vì nói mức cước viễn thơng di động VN trì phổ biến mức 1.000đ/phút Các chuyên gia viễn thông nhà mạng cho rằng, mức cước rẻ so với thị trường VN Kể từ ngày 5/6/2009, VinaPhone thức thực chương trình giảm cước lớn từ trước đến cho thuê bao di động tồn mạng với mức giảm trung bình lên tới 21% Đây đợt giảm cước lớn từ trước đến mạng VinaPhone Các gói cước trả trước chiếm tỷ lệ cao tổng số thuê bao VinaPhone VinaCard, Vina Daily, VinaXtra, Vina365 giảm mạnh Cụ thể, cước gọi nội mạng liên mạng gói VinaCard giảm tới 21% (giảm từ 1.750 đồng/phút xuống 1.380 đồng/phút với gọi nội mạng từ 1.990 đồng/phút xuống 1.580 đồng/phút với gọi liên mạng) Gói cước bình dân Vina365 giảm tới 16% cước gọi, cước thuê bao gói cước tiết kiệm Talk24 giảm 20% Giá cước thuê bao tháng dịch vụ trả sau giảm từ 55.000 đồng xuống 49.000 đồng Đây mức cước thuê bao thấp dịch vụ di động GSM Đồng thời, cước gọi thuê bao trả sau giảm đến 10% 2.2.2.Chiến lược cạnh tranh khuyến mãi: Trước tình hình nhà mạng di động đua đưa chương trình khuyễn “khủng” nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ dấu hiệu không lành mạnh hoạt động khuyến này,ngày 22/4/2010, Bộ TT&TT có buổi làm việc với tất mạng di động để chốt lại ý kiến góp ý cho Dự thảo thơng tư quản lý khuyến lĩnh vực di động Tại buổi làm việc với mạng di động, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng khẳng định quan điểm Bộ TT&TT xiết chặt việc khuyến mạng di động, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cạnh tranh chất lượng dịch vụ tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giảm giá thành, giá cước cho khách hàng Theo đó, từ ngày 1/7/2010, đua khuyến “khủng” mạng di động khơng cịn sau thơng tư quản lý khuyến lĩnh vực có hiệu lực Tuy nhiên thực xiết chặt khuyến mãi, nhà mạng lo ngại : số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ giảm đáng kể Trong đó, với xu mở cửa ngày có nhiều hãng gia nhập thị trường di động Việt Nam Viettel Vinnaphone phải đứng trước định có hay khơng mở rộng chương trình khuyến nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thay hãng khác Ma trận lợi ích hai hãng thể bảng sau: Vinaphone Khuyến Bảng Không khuyến Khuyến 20 10 30 Không khuyến 12 15 40 ... TR1=(20-0,5Q1-10+0,25Q1).Q1 Mà MR1=(TR1)’Q1=20-Q1-10+0,5Q1=0  Q1=20,Q2=10 sản lượng cân Hãng sản xuất nhiều Hãng va thu lợi nhuận nhiều Việc trước mang lại cho Hãng lợi Lý việc thông báo trước tạo việc đối thủ... phẩm hay việc định giá, thị trường máy điện toán nhiều cơng dụng ví dụ, với IBM người lãnh đạo Trong trường hợp mơ hình Stackelbeg thiết thực 1.1.2.3.Mơ hình đường cầu gãy: Vì cấu kết ngầm có... động Việt Nam diễn cạnh tranh liệt chủ yếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thơng di động nước Trong đó, có ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động sử dụng công nghệ GSM Công ty thông tin

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:25

Hình ảnh liên quan

Ví dụ về mô hình Cournot: - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

d.

ụ về mô hình Cournot: Xem tại trang 3 của tài liệu.
kênh truyền hình trên máy di động), và 3G Portal (thế giới thông tin và giải trí trên điện thoại di động). - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

k.

ênh truyền hình trên máy di động), và 3G Portal (thế giới thông tin và giải trí trên điện thoại di động) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Trước tình hình các nhà mạng di động đua nhau đưa ra các chương trình khuyễn mãi “khủng” nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của mình và những dấu hiệu không lành mạnh của hoạt  động khuyến mãi này,ngày 22/4/2010, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với  - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

r.

ước tình hình các nhà mạng di động đua nhau đưa ra các chương trình khuyễn mãi “khủng” nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của mình và những dấu hiệu không lành mạnh của hoạt động khuyến mãi này,ngày 22/4/2010, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3 - Doc quyen nhom va ly thuyet tro choi.doc

Bảng 3.

Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan