0

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động việt nam thực trạng và giải pháp

83 1,275 20
  • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động việt nam   thực trạng và giải pháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2016, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRẦN HỮU PHÚC HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRẦN HỮU PHÚC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ Mã số: 60380107 NGƯỜI HƯỠNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐÀO THỊ HẰNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực xin chịu trách nhiệm tất số liệu kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015 TRẦN HỮU PHÚC LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn này, nhận giúp đỡ, bảo nhiệt tình cô giáo hưỡng dẫn Luận văn PGS.TS Đào Thị Hằng Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập Ban Giám hiệu, khoa Đào tạo sau đại học, Viện Đại học mở Hà Nội, tạo điều kiện cho chương trình học hoàn thành Luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích suốt trình học tập, thực hoàn thành Luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN HỮU PHÚC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục đính nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Đóng góp luận văn Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 1.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 1.1.2 Khái niệm quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 1.1.3 Ý nghĩa quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 12 1.2 Điều chỉnh pháp luật quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 15 1.2.1 Căn chấm dứt hợp đồng lao động 15 1.2.2 Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động 19 1.2.3 Hậu pháp lý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 25 2.1 Các mà người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 25 2.2 Các thủ tục mà người sử dụng lao động phải tuân thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 35 2.3 Hậu pháp lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 43 2.3.1 Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp 43 2.3.2 Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp 47 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 51 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 51 3.1.1 Đảm bảo tính khả thi quy định pháp luật quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 51 3.1.2 Đảm bảo tính thống quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mối tương quan với vấn đề khác có liên quan 52 3.1.3 Bình ổn quan hệ lao động doanh nghiệp 54 3.1.4 Đảm bảo tương quan quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động với quyền có việc làm người lao động 55 3.1.5 Đảm bảo linh hoạt người sử dụng lao động việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 55 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao thực pháp luật lao động quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 56 3.2.1 Hoàn thiện quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 56 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật lao động quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 59 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLLĐ: Bộ luật lao động HĐLĐ: Hợp đồng lao động NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động ILO: Tổ chức Lao động Quốc tế PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nay, quan hệ lao động ngày phức tạp thiết lập theo nhiều cách thức khác nhau, hợp đồng lao động cách thức nhất, phổ biến nhất, phù hợp để thiết lập quan hệ lao động Quan hệ lao động thông thường loại quan hệ mang tính dài lâu quan hệ vĩnh cửu nên chấm dứt nhiều lý khác Vì vậy, chấm dứt hợp đồng lao động nói chung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tượng khách quan kinh tế thị trường Quyền bên quan hệ lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động pháp luật bảo vệ sách quy định cụ thể, vấn đề thường phát sinh mâu thuẫn ẩn chứa nguy gây tranh chấp lao động, khiếu nại, khởi kiện bên quan hệ lao động Pháp luật lao động dự liệu trường hợp mà bên quan hệ lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trình tự, thủ tục trách nhiệm bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đề đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp họ Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nói chung quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động nói riêng nhiều vướng mắc bất cập Trong nhiều trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quy định pháp luật chưa rõ ràng, mập mờ khiến người sử dụng lao động phải xử lý thực hành vi có lợi cho gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động người lao động lại “lách luật” gây khó khăn cho người sử dụng lao động…Vì vậy, vấn đề cần nghiên cứu, tìm hiểu có giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật nhằm bảo vệ bên quan hệ lao động, góp phần trì quan hệ lao động bền vững, ổn định xã hội Chính lẽ đó, tác giả định chọn đề tài: “Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng giải pháp” với mong muốn làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn, từ đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện lĩnh vực pháp luật Tổng quan nghiên cứu Trong năm gần đây, chấm dứt hợp đồng lao động nói chung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nói riêng vấn đề quan tâm đề cập đến nhiều công trình nghiên cứu Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động lao động chấm dứt hợp đồng lao động lại đề cập ít, đặc biệt người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lại Hiện chưa có công trình nghiên cứu cách cụ thể, trực tiếp vấn đề quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động, thường có công trình nghiên cứu gián tiếp vấn đề Những công trình liên quan gián tiếp như: Luận văn thạc sĩ luật học (1997) tác giả Nguyễn Hữu Chí với đề tài “Hợp đồng lao động với vấn đề bảo đảm quyền lợi ích người lao động nên kinh tế thị trường”; Luận văn thạc sĩ luật học (2001) tác giả Phạm Thị Thúy Nga với đề tài: “Một số vấn đề lý luận thực tiễn hợp đồng lao động”; Luận án tiến sĩ luật học (2002) tác giả Nguyễn Hữu Chí với đề tài “Hợp đồng lao động chế thị trường Việt Nam”; Luận văn thạc sĩ luật học (2004) tác giả Nguyễn Thành Đại với đề tài: “Chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam”; Luận văn thạc sĩ luật học (2007) tác giả Nguyễn Thị Ngọc với đề tài: “Chấm dứt hợp đồng lao động hậu pháp lý”; Luận văn thạc sĩ luật học (2008) hưởng lương từ doanh nghiệp, thời gian hoạt động doanh nghiệp xếp… cán công đoàn dè dặt hoạt động mình; Pháp luật quy định vai trò công đoàn chung chung, mờ nhạt, khó thực thực tiễn vai trò công đoàn việc giải tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ; Hoạt động công đoàn hình thức, mang nặng tính quan liêu, cán công đoàn chưa gắn bó với NLĐ, làm cho NLĐ có khoảng cách với tổ chức công đoàn Vì vậy, để hạn chế việc NLĐ bị quyền lợi NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, cần phải nâng cao hoạt động tổ chức công đoàn theo hướng: Một là, cần phải nhanh chóng đẩy mạnh việc thành lập công đoàn sở doanh nghiệp để đại diện cho NLĐ vấn đề quan trọng Hiện nay, thành viên công đoàn chủ yếu tập trung khu vực Nhà nước nên tính đại diện không cao, đó, cần phát triển tổ chức công đoàn khu vực quốc doanh, đồng thời phải nâng cao chất lượng chuyên môn cán công đoàn Hai là, phương thức hoạt động công đoàn cần phải đổi theo hướng phát huy dân chủ hoạt động công đoàn Công đoàn phải lắng nghe tôn trọng ý kiến đóng góp NLĐ NSDLĐ Đồng thời, cần phải tăng cường cán công đoàn xuống sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng NLĐ, kiểm tra, giám sát đối thoại với NLĐ để kịp thời bảo vệ NLĐ xảy sai phạm Ba là, xây dựng đội ngũ cán công đoàn đảm bảo chất lượng để hoạt động công đoàn có hiệu quả, họ người nắm bắt tâm tư nguyện vọng NLĐ để có kiến nghị cho phù hợp với nhu cầu NLĐ yêu cầu NSDLĐ, xã hội Do đó, công tác công đoàn cần phải chuyên trách hóa hoạt động cán công đoàn sở; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiến thức lý luận pháp luật để vận dụng hiệu hoạt động công đoàn; cán công đoàn phải thường xuyên tự đào tạo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt; cần giảm phụ thuộc 61 cán công đoàn với NSDLĐ để đảm bảo chức công đoàn thực cách công tâm Thứ ba, tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động Trong thực tế, việc vi phạm pháp luật lao động nói chung pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ nói riêng diễn thường xuyên doanh nghiệp NLĐ nhiều chấp nhận vi phạm pháp luật NSDLĐ thiếu hiểu biết quy định pháp luật bị NSDLĐ gây áp lực, vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động NSDLĐ Do đó, việc tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật lao động nói chung, đơn phương chấm dứt HĐLD NSDLĐ nói riêng cần thiết Hiện nay, số lượng tra viên ít, không đáp ứng so với nhu cầu thực tế, yêu cầu tra việc thực pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ địa bàn khó đảm bảo được.Vì thế, cần phải tăng cường đội ngũ tra viên số lượng chất lượng để kịp thời phát xử lý vi phạm việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ Thực điều đảm bảo quyền lợi NLĐ, đồng thời nhắc nhở, tuyên dương doanh nghiệp thực pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ Ngoài ra, cần đẩy mạnh phối hợp với quan, tổ chức, cá nhân khác đặc biệt NLĐ tổ chức công đoàn KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện pháp luật lao động quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ điều kiện kinh tế thị trường bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam điều cần thiết Việc hoàn thiện nhằm khắc phục bất cập, hạn chế quy định pháp luật lao động 62 hành, đảm bảo cân lợi ích hợp pháp NLĐ NSDLĐ, thúc đẩy phát triển quan hệ lao động công bằng, bình đẳng Cần hoàn thiện quy định quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ theo hướng chặt chẽ đầy đủ hơn, cân quyền nghĩa vụ bên Bên cạnh đó, cần thực giải pháp nhằm đảm bảo tính khả thi pháp luật quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ như: nâng cao vai trò Nhà nước việc định hướng, điều tiết thị trường lao động, cân đối cung cầu lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn; tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ 63 KẾT LUẬN BLLĐ 2012 đời có nhiều điểm mới, điểm tiến khắc phục nhiều điểm hạn chế BLLĐ 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007, đặc biệt quy định HĐLĐ chấm dứt HĐLĐ Tuy nhiên, BLLĐ 2012 bộc lộ không vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến chấm dứt HĐLĐ quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ Do vậy, việc nghiên cứu cụ thể vấn đề quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn, góp phần hoàn thiện quy định pháp luật lao động Việt Nam, đảm bảo cho quan hệ lao động phát triển hài hòa ổn định, bảo vệ quyền lợi ích đáng bên quan hệ lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế đất nước Thông qua việc nghiên cứu đánh giá mặt mặt chưa quy định pháp luật lao động thực tiễn áp dụng nay, luận văn mong muốn làm sáng tỏ tồn tại, vướng mắc quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ, để từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam Tuy nhiên, khả nghiên cứu có giới hạn, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý tận tình quý Thầy, Cô giáo độc giả quan tâm đến vấn đề Xin trân trọng cảm ơn! 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2010), Thông tư số 32/2010/TT– BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 127/2008/NЖ CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Thông tư thay Thông tư số04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội hướng dẫn thực chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ (2015), Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động Chủ tịch Chính phủ (1947), Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/3/1947 Chủ tịch nước (1950), Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/5/1950 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội (1994), Bộ luật Lao động Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11;Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 Quốc hội, Nghị 45/2005/NQ-QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội khóa XI việc thi hành Bộ luật Dân 2005 Quốc hội (2012), Bộ luật Lao động Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng Dân 10 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân 11 Quốc hội (2005), Luật Thương mại 12 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp 65 13 Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm xã hội 14 Quốc hội (2012), Luật Công đoàn 15 Quốc hội (2014), Luật Bảo hiểm xã hội 16 Nguyễn Hữu Chí (2002), Hợp đồng lao động chế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2002 17 Trần Thị Thúy Lâm (2007), Pháp luật kỷ luật lao động Việt Nam - Thực trạng phương hướng hoàn thiện, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2007 18 Nguyễn Thị Hoa Tâm (2012), Pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, 2012 19 Phạm Thị Lan Hương (2010), Quyền chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam thực tiễn thực hiện, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 20 Khambee Vilayxiong (2011), Quyền chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động – nhìn từ góc độ so sánh pháp luật CHXHCN Việt Nam pháp luật CHDCND Lào, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011 21 Đỗ Thùy Dương (2012), Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012 22 Phan Thị Thủy (2013), Quyền chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động pháp luật lao động Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 23 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh (2009), Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật – Thực trạng số kiến nghị, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2009 66 24 Nguyễn Phương Anh (2012), Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012 25 Tòa án Nhân dân tối cao, Các định giám đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao năm 2005, 2008 26 Tòa án nhân dân tối cao (2000), Báo cáo tham luận Tòa án lao động công tác xét xử vụ án lao động năm 1999-2000 27 Tòa án nhân dân tối cao (2004), Quyết định giám đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quyển 1, Đặc san Tạp chí Tòa án nhân dân, 2004 28 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết năm 2007, 2008 29 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết năm 2009 30 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết năm 2011 31 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết năm 2012 32 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết năm 2013 33 ILO (1996), Thuật ngữ quan hệ công nghiệp khái niệm liên quan, Văn phòng lao động quốc tế Đông Á, Băng Cốc 34 ILO (2004), Các Công ước khuyến nghị chủ yếu Tổ chức Lao động Quốc tế, Nxb Lao động - Xã hội, 2004 35 ILO (2006), Quan hệ lao động giải tranh chấp lao động Việt Nam 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nguyễn Ngọc Hòa (Cb), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 8/1999 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Từ điển luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2006 67 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2013 39 Nguyễn Như Ý (Cb), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, 1998 40 PGS.TS Lê Minh Tâm (Cb), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2003 41 Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2010), Từ điển luật học, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội 42 Đào Thị Hằng (2001), Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, Tạp chí Luật học, tr.16 43 Nguyễn Việt Cường (2008), Tuyển chọn vụ án tranh chấp lao động điển hình, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 44 Trần Thị Thúy Lâm (2009), Những vấn đề cần sửa đổi HĐLĐ BLLĐ, Tạp chí Luật học, số 9/2009, tr 20-25,58 45 Vũ Thị Thu Hiền (2010), Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng, Tạp chí Nghề luật, số 2/2010, tr 16-19 46 Lê Thị Hoài Thu (2010), Trợ cấp việc pháp luật lao động Việt Nam, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 3/2010, tr 51-59 47 Lê Thị Hoài Thu (2010), Cơ chế ba bên vai trò Công đoàn, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số tháng 4/2010, tr 29-35 48 Nguyễn Bình An (2010), Những bất cập Bộ luật Lao động hành, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử ngày 01/4/2010 49 Trần Hoàng Hải Đỗ Hải Hà (2011), Hoàn thiện quy định trách nhiệm NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2011, tr 25-29, 31 68 50 Nguyễn Hữu Phước (2011), Một số sơ suất đơn phương chấm dứt HĐLĐ, Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 02/03/2011 51 Đào Thị Hằng, Một số nội dung pháp luật lao động Cộng hòa Liên bang Đức, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc san 9/2011, tr.95 - 103 52 Nguyễn Thị Hoa Tâm (2012), Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – quyền tự kinh doanh người sử dụng lao động, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 53 Mai Hồng Quỳ (2012), Tự kinh doanh vấn đề bảo đảm quyền người Việt Nam, Nxb Lao động, tr.22-31 TIẾNG ANH 54 China Labor law 1995, amending 1999, English translation by the Chinese Ministry of Labor 55 Code du travail (2001), Dalloz, Paris 56 John D.R Craig and S Michael Lynk, Globalizayion and the Future of Labour law, 2006 57 United Kingdom Employment Rights Act, 1996 58 Brean Creighton & Andrew Stewart, Labour law, The Federation Press, Sydney, 2005 59 ILO, Social Dialogue and Pension reform ILO Publications Geneva, Switzerland, 1999 WEBSITE 60 http://www.doisongphapluat.com.vn 61 http://www.vietnamnet.vn 62 http://www.vnexpress.net 69 63 http://www.laodong.com.vn 64 http://www.nld.com.vn 70 PHỤ LỤC Phụ lục Bản án phúc thẩm số 72/2012/LĐ-PT TAND TP.HCM Nguyên đơn: Lương Tuyết Trinh Bị đơn: Công ty TNHH may mặc Đan Thanh Tóm tắt nội dung: Bà Trinh làm việc công ty từ tháng 02/2011, đến tháng 3/2011 ký kết hợp đồng lao động thời hạn 01 năm Ngày 08/9/2011 công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ với bà cho bà nghỉ việc ngày bà Trinh làm việc không đảm bảo suất Khi xử lý chấm dứt HĐLĐ công ty bà Trinh mang thai Ngày 09/9/2011 bà nộp đơn đến Phòng Lao động Quận 12, ngày 12/9/2011 công ty báo bà đến công ty để trở lại làm việc Tuy nhiên ngày 14/9/2011 bà đến công ty buộc bà phải chuyển sang làm thợ phụ, muốn tiếp tục làm công nhân may phải ký cam kết đảm bảo ngày công Vì mang thai phải nghỉ dưỡng thai nên bà phải tiếp tục nghỉ dưỡng, bà ký cam kết Công ty không nói gì, không yêu cầu bà trở lại xưởng nên bà nhà nghỉ Công ty đồng ý nhận bà Trinh trở lại làm việc trả lương từ ngày 08/9/2011 đến ngày 14/9/2011, công ty không đồng ý bồi thường thời gian qua bà Trinh không quay trở lại làm việc, bà Trinh tự nghỉ việc, công ty không chấm dứt HĐLĐ với bà Trinh Bà Trinh kiện công ty tòa Án sơ thẩm ngày 3/8/2011, án phúc thẩm số 72/2012/LĐ-PT tòa án TP.HCM xác định công ty vi phạm khoản Điều 111 BLLĐ nên có trách nhiệm bồi thường cho bà Lương Tuyết Trinh số tiền 3.835.000 đồng án có hiệu lực pháp luật Phụ lục Bản án phúc thẩm số thụ lý 02/2009/LĐPT ngày 24/2/2009 TAND TP.HCM Nguyên đơn: Phạm Công Thành 71 Bị đơn: Công ty Foster’s Việt Nam Tóm tắt nội dung: Ngày 16/7/2008 công ty định cho ông việc cấu lại tổ chức, nhận người khác vào làm vị trí Quyết định công ty không báo trước, khoản phụ cấp lương chưa quy định Ngày 21/7/2008 ông nhận định (chỉ photo) Ông khởi kiện yêu cầu công ty bồi thường: tiền lương, trợ cấp việc; bồi thường không thông báo trước; bồi thường ngày không làm việc… Tại án lao động số 12/2008/LĐ – ST ngày 15/9/2008 TAND Quận tuyên xử: Chấp nhận phần yêu cầu ông Thành: Hủy định chấm dứt HĐLĐ 54/07/QĐ/FVN ngày 14/5/2007 công ty việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn ông Thành Công ty phải nhận ông Phạm Công Thành trở lại làm việc theo HĐLĐ ký; phải toán cho ông Thành khoản tiền tổng cộng 136.055.769 đồng Phụ lục Bản án phúc thẩm số 126/PTLĐ ngày 19/10/2001 TANDTC TP HCM Nguyên đơn: Lê Doãn Lợi Bị đơn: Công ty TNHH Công nghiệp xuất nhập dạy nghề Đà Lạt (gọi tắt Penlat) Tóm tắt nội dung: Anh L vào làm việc công ty P với loại HĐLĐ không xác định thời hạn từ tháng 5/1997, công việc giao phó giám đốc xưởng may với mức lương 3.300.000đồng/tháng Do gặp khó khăn sản xuất, kinh doanh tháng 11/1999, ban giám đốc lập phương án tiến hành họp triển khai xếp lại tổ chức cho phù hợp với tình hình công ty, thời gian công ty nguồn hàng ổn định nên phải thay đổi sản xuất để tăng thêm chủng loại hàng hóa quần tây, anh L lúc phụ trách xưởng 72 may quần Jean, công ty có làm việc với anh L anh báo kỹ thuật may quần tây Bên cạnh đó, công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện để đào tạo lại tay nghề cho anh L Do vậy, công ty định giảm biên chế, cho anh L việc toán chế độ cho anh L theo Điều 17 BLLĐ Trước định cho anh L việc, công ty có bàn bạc với anh toán chế độ, anh L nhận chế độ sau chấm dứt hợp đồng mà không ý kiến Nay, anh L khởi kiện công ty với yêu cầu: Tòa án xác định công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, mang tính trù dập yêu cầu công ty toán chế độ theo quy định từ ngày anh vào làm việc 1/8/1996 đến ngày xét xử sơ thẩm 25/5/2001(có kê khai cụ thể kèm theo) Theo án sơ thẩm, Công ty Penlat áp dụng điểm d khoản Điều 17 điểm a khoản Điều 38 BLLĐ anh L việc giải chế độ phù hợp với BLLĐ Anh L kháng cáo toàn án sơ thẩm nói (ngày 25/5/2001) Đồng thời, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh LĐ có định kháng nghị số 191/KN- KSXXLĐ ngày 29/5/2001 với lý do: (i) Công ty Penlat không thay đổi cấu công nghệ hay thay đổi mặt hàng mà mở rộng thêm mặt hàng mới; (ii) Công ty không đào tạo lại cho anh L với lý kinh phí chưa thực trách nhiệm theo quy định Điều 17 BLLĐ; (iii) Trước chấm dứt HĐLĐ với anh L công ty trao đổi với Chủ tịch công đoàn tức đại diện công đoàn mà không họp với Ban chấp hành công đoàn, đồng thời công ty chưa báo cáo với Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh LĐ vi phạm pháp luật; (iv) Công ty cho anh L nghỉ việc để tuyển dụng người khác, xếp, tinh giản, thu gọn tổ chức, làm trái với quy định khoản Điều 23 NĐ/72/CP trái với điểm d khoản Điều 38 BLLĐ; (v) Công ty không báo trước 45 ngày cho NLĐ theo quy định khoản Điều 38 Tại án phúc thẩm số 126/PTLĐ ngày 19/10/2001 Tòa phúc thẩm TANDTC TP HCM, sở nhận định tương tự Hội đồng xét 73 xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm định bác kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án sơ thẩm Ngày 19/2/2002, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 02/KN-ALĐ kháng nghị án lao động phúc thẩm nói Ủy ban Thẩm phán TANDTC giải kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TANDTC nhận định: (i) Sự kiện chấm dứt HĐLĐ công ty Penlat với anh L.D.L có theo Điều 17 BLLĐ, khoản Điều 23 Nghị định 72/CP: công ty có thay đổi cấu sản phẩm, từ mặt hàng quần Jean sang mặt hàng quần tây; (ii) Về việc trao đổi với Ban chấp hành công đoàn: pháp luật không quy định cụ thể phải trao đổi với Ban chấp hành công đoàn Do đó, việc công ty trao đổi với chủ tịch công đoàn thủ tục; (iii) Về vấn đề đào tạo lại: nên hiểu việc đào tạo lại đặt DN có chỗ làm việc mới, trường hợp này, công ty sử dụng lao động (giảm bớt chỗ làm việc); (iv) Vấn đề báo cáo với Sở Lao động - Thương binh Xã hội sau 30 ngày kể từ ngày báo cáo NSDLĐ có quyền định: Trường hợp đặt công ty công đoàn không thống ý kiến (khoản Điều 38 BLLĐ) Ở đây, hai bên thống ý kiến, không đặt thủ tục này; (v) Về thời hạn báo trước: luật quy định NSDLĐ phải báo trước trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định Điều 38 Vì vậy, NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ theo quy định Điều 17 BLLĐ báo trước Trong chứng thể hồ sơ thẩm vấn phiên tòa ông L công ty có thỏa thuận vấn đề biên làm việc việc xếp lại nhân công ty ông L đồng ý với việc chấm dứt HĐLĐ (mặc dù ông L không ký vào biên lý khác) Sau đó, ông L công ty lý HĐLĐ ông L nhận chế độ từ chấm dứt 74 Với nhận định trên, ủy ban Thẩm phán TANDTC cho định Hội đồng xét xử phúc thẩm có pháp luật 75 [...]... pháp luật lao động Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là các quy định của pháp luật lao động Việt Nam liên quan đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và thực tiễn áp dụng các quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động Phạm... Việt Nam hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và thực tiễn thực hiện Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động 6 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm quyền đơn phương. .. người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành 3 Mục đính và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao. .. phát triển của xã hội Chương 1 của luận văn là nền tảng lý luận, làm tiền đề cho việc nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ, cũng như hoàn thiện pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ 24 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN... lao động Luận văn bao gồm các nhiệm vụ chính sau đây: - Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động; - Phân tích, đánh giá thực trạng ban hành các quy định pháp luật và thực tiễn pháp luật lao động Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động; 4 - Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật. .. vi nghiên cứu: Về nội dụng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật lao động hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Về địa bàn nghiên cứu: Do thời gian và điều kiện cũng như... về chấm dứt hợp đồng lao động ở Việt Nam, như: Bài viết Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của tác giả Đào Thị Hằng đăng ở Tạp chí luật học, số 4/2001; Bài viết “Quá trình duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động của tác giả Lưu Bình Nhưỡng đăng ở Tạp chí Nhà nước và Pháp 3 luật số 175 11/2002; Bài viết “Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật của. .. học (2012) của tác giả Đỗ Thùy Dương với đề tài: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động ; Luận án tiến sĩ luật học (2013) của tác giả Nguyễn Thị Hoa Tâm với đề tài: Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”… Còn một số công trình khác cũng nghiên cứu về chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nhưng... về quyền năng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như: Luận văn thạc sĩ luật học (2006) của tác giả Trần Thị Lượng với đề tài: Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; Luận văn thạc sĩ luật học (2010) của tác giả Phạm Thị Lan Hương với đề tài: Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. .. tài: Chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam … Một số công trình lại nghiên cứu về góc độ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không nghiên cứu trực tiếp với đối tượng là người sử dụng lao động như: Luận văn thạc sĩ luật học (2006) của tác giả Trần Thị Kiều Trang với đề tài: Pháp luật lao động về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động ; Luận văn thạc sĩ luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động việt nam thực trạng và giải pháp, Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động việt nam thực trạng và giải pháp, Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động việt nam thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan