skkn đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao hiệu quả giờ chào cờ đầu tuần ở trường THPT triệu sơn 2

32 492 1
skkn đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao hiệu quả giờ chào cờ đầu tuần ở trường THPT triệu sơn 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜI CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN Ở TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN Người thực hiện: Lê Đình Thắng Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Cơng tác Đồn THANH HĨA NĂM 2013 Mơc lơc Néi dung trang A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài……………………………………………………… .2 II Mục đích nghiên cứu đề tài……………………………………… .2 III Phạm vi nghiên cứu IV Khách thể đối tượng nghiên cứu V Nhiệm vụ nghiên cứu VI Giả thuyết khoa học ……………………………………………… VII Phương pháp nghiên cứu B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận sở thực tiễn Cơ sở lý luận…………………………………………………………… C¬ së thùc tiƠn ………………………………………………………… II Thực trạng việc tổ chức chào cờ đầu tuần Trường THPT Triệu Sơn trước thực đề tài Vài nét thực trạng Kết thực trạng ………………………………… III Giải pháp tổ chức thực Khái niệm tiết chào cờ Những ngun tắc cần đảm bảo tiết chào cờ Nội dung tiết chào cờ Quy trình tổ chức tiết chào cờ đầu tuần .8 Các điều kiện nâng cao hiệu tiết chào cờ .10 Một số mơ hình tổ chức tiết chào cờ Trường THPT Triệu Sơn năm học 2012 – 2013 11 IV Kiểm nghiệm C KẾT LUẬN I Kết luận…………………… ……………………………… 16 II Kiến nghị, đề xuất………………………………………………… 16 PHỤ LỤC 17 A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Chào cờ giây phút vơ thiêng liêng ta đứng trang nghiêm cờ tổ quốc hát vang quốc ca Trong nhà trường, chào cờ thường tổ chức vào tiết ngày thứ hai hàng tuần Giờ chào cờ nhằm hun đúc tinh thần dân tộc, lòng u nước cơng dân, từ thể tâm làm việc có hiệu cho tuần Giờ chào cờ có vai trò quan trọng dịp để đánh giá, tổng kết hoạt động thi đua tuần trước vạch nhiệm vụ, phương hướng chủ đề hoạt động tuần Đây dịp để giáo dục ý thức đạo đức, tính kỷ luật, kỹ cho học sinh Nhưng thực tế tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần trường thực khác, đơi lúc lãng phí thời gian, khơng phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh, gây nhàm chán học sinh Vì với tình hình đổi phương pháp giáo dục phải làm cách để có tiết chào cờ đầu tuần hiệu Tức vừa đánh giá thi đua, triển khai kế hoạch vừa tạo tính chất thiêng liêng buổi chào cờ, gây ý, thích thú học sinh, giáo dục học sinh lòng u Tổ quốc, u dân tộc, tạo hứng thú học tập, rèn luyện kỷ sống cho học sinh, đồng thời giúp em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế tiết học lớp em chưa có điều kiện tiếp cận chưa có điều kiện để ơn lại Là giáo viên đồng thời Bí thư Đồn trường nhiều năm làm cơng tác Đồn giao nhiệm vụ tổ chức chào cờ Tơi ln trăn trở tìm tòi để đổi nội dung hình thức để nâng cao hiệu chào cờ Trên sở đó, từ tháng đầu kỳ I năm học 2012 – 2013 đến tơi phối kết hợp tổ chức buổi sinh hoạt dười cờ việc đổi nội dung hình thức đưa chủ đề cho tuần, tháng, tạo diễn đàn để học sinh thể hiện, bày tỏ ý kiến nhận thấy học sinh đón nhận cách tự nhiên, sơi động, hứng thú tham gia vào hoạt động ấy.Giờ chào cờ góp phần to lớn vào việc nâng cao kiến thức hiểu biết thư giãn thoải mái cho em, góp phần giáo dục đạo đức cho em, giúp em nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý Từ lí tơi muốn chia sẻ với đồng nghiệp kinh nghiệm “Đổi nội dung hình thức để nâng cao hiệu chào cờ đầu tuần Trường THPT Triệu Sơn 2” II Mục đích nghiên cứu đề tài Việc áp dụng mơ hình chào cờ mẫu vào chào cờ đầu tuần mà tơi đưa trước hết để giáo dục cho học sinh phát triển hồn thiện mặt, rèn luyện đạo đức cho em tạo phấn khởi học tập, tạo hứng thú cho học sinh tham gia hoạt động tiết chào cờ Sau để nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động Đồn thân, để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp III Phạm vi nghiên cứu - Đối với chào cờ đầu tuần Trường THPT Triệu sơn IV Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu - Thực trạng giải pháp việc tổ chức chào cờ đầu tuần Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu việc áp dụng số mơ hình chào cờ mẫu vào chào cờ đầu tuần V Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận cách thức tổ chức buổi chào cờ đầu tuần nhằm nâng cao hiệu giáo dục - Đưa mơ hình chào cờ mẫu để nâng cao chất lượng hiệu chào cờ VI Giả thuyết khoa học - Việc nghiên cứu áp dụng đại trà góp phần nâng cao chất lượng dạy hiệu chào cờ đầu tuần VII Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận - Thu thập thơng tin lý luận tập san, tham luận Internet Phương pháp nghiên cứu thực tế gồm phương pháp : Quan sát, điều tra, phân tích, trao đổi, thống kê, tổng hợp, so sánh, tổng kết kinh nghiệm Phương pháp chun gia - Tham khảo kinh nghiệm số đồng nghiệp làm cơng tác Đồn lâu năm trường phổ thơng tỉnh B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận sở thực tiễn Cơ sở lý luận Tiết chào cờ đầu tuần thời điểm mở đầu tuần học mới, tháng học mới, chủ điểm Nó có tính chất định hướng hoạt động cho học sinh tuần, tháng sở khắc phục mặt tồn tuần qua tiếp tục phát huy ưu điểm có Tiết chào cờ đầu tuần dịp để học sinh sinh hoạt tư tưởng, tham gia hoạt động nhà trường tổ chức ( sinh hoạt kỷ niệm ngày lễ lớn, văn nghệ, chơi trò chơi dân gian, sinh hoạt tự quản ) đồng thời dịp để tập thể lớp thấy kết phấn đấu, rèn luyện sau tuần thực nhiệm vụ người học sinh Mặt khác, tiết chào cờ có hoạt động nhịp nhàng tập thể sư phạm tập thể học sinh tồn trường, có phối hợp điều khiển giáo viên học sinh Do đó, tiết chào cờ hội để tập thể lớp với tập thể lớp khác có dịp thể thi đua trực tuyến thơng qua việc tn thủ kỷ luật tiết Có thể nói, tiết chào cờ đầu tuần điểm xuất phát mà học sinh tự xác định phương hướng phấn đấu Điểm ban đầu có ý nghĩa tích cực việc định hướng nhận thức, thái độ hành động học sinh Và có tác dụng nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm lớp trách nhiệm việc giúp học sinh thực cơng việc tuần, tháng Cơ sở thực tiễn Trong nhà trường nay, cách thức tổ chức Lễ chào cờ, tiết chào cờ trường học khơng đồng định hướng, cấu trúc Một số trường hợp tiết chào cờ nặng kiểm điểm nhận xét đánh giá, phê bình, chí trích nặng nề áp dụng biện pháp kỷ luật học sinh Chính nhiều học sinh cảm thấy tiết chào cờ đầu tuần nặng nề tham dự chào cờ cách miễn cưỡng Việc tổ chức thiếu chuẩn bị chu đáo, nội dung chương trình qua loa, chủ yếu tập trung cơng bố điểm thi đua xếp vị thứ lớp, thiếu phân cơng cụ thể Trong chào cờ, nhiều hoạt động diễn bình thường học sinh qut lớp, giáo viên chuyện trò, học sinh học tự nhiên việc khơng phải thấy vài trường học Điều chứng tỏ vị trí tiết chào cờ chưa nhận thức cách đầy đủ chưa đặt vị trí Từ thực tiễn trên, tơi nhận thấy việc lồng ghép nội dung có tính giáo dục cho học sinh : thi đố vui tìm hiểu kiến thức mơn học, thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ sống, Biểu diễn tiểu phẩm an tồn giao thơng, Matúy, HIV/AIDS tạo hứng thú cho học sinh Giúp em bước vào tuần học phấn khích hăng say Và thực tế thời gian qua 100% học sinh trường tham dự tiết chào cờ đầu tuần II Thực trạng việc tổ chức chào cờ đầu tuần Trường THPT Triệu Sơn trước thực đề tài Vài nét thực trạng Hiện trường học tiết sinh hoạt cờ tổ chức chương trình khóa thường vào thời điểm đầu tuần tồn trường nhà trường đạo Đồn niên phối hợp giáo viên chủ nhiệm phụ trách Nhìn chung chào cờ thực sinh hoạt theo u cầu, tiến hành theo thời gian Nhưng thực tế thời gian qua tơi nhận thấy tiết sinh hoạt cờ nhiều trường THPT có Trường THPT Triệu Sơn số tồn sau: Một số giáo viên chưa xác định vị trí, tính chất tiết sinh hoạt cờ nên cơng tác phối hợp lỏng lẻo, thiếu tính nhiệt tình, dự với vai trò thụ động miễn cưỡng nghĩ Đồn trường phụ trách làm tất cả.Trong q trình tổ chức nhiều giáo viên làm việc riêng khơng ý đến hoạt động diễn ra.Nội dung buổi sinh hoạt cờ tổ chức tiến hành qua loa đại khái (như nhận xét sơ qua nội dung đưa vài việc cần làm thời gian tới chủ yếu dành phần lớn thời gian để phê bình khuyết điểm mà học sinh mắc phải thời gian qua học tập, rèn luyện, ý thức tham gia phong trào ), cơng tác chuẩn bị người có trách nhiệm thiếu bản, sơ sài sở dẫn đến sinh hoạt cờ đầu tuần trở nên nặng nề với học sinh, học sinh khơng hứng thú, sinh hoạt khơng phản ánh mục tiêu giáo dục đề Trong cơng tác đạo BGH nhà trường chưa thực quan tâm đến sinh hoạt cờ, chưa có kế hoạch thực cụ thể cho tuần, tháng, thiếu phân cơng giao mặc cho Đồn trường phụ trách Từ dẫn đến giáo viên chưa thực quan tâm mức, tiết sinh hoạt nghèo nàn nội dung, hình thức, cách thức tiến hành theo quy trình lặp lặp lại nhàm chán Kết thực trạng Từ việc tổ chức dẫn đến nhiều học sinh khơng hứng thú với tiết sinh hoạt cờ đầu tuần Các em tham gia cho có lệ, tiết chào cờ em khơng ý thầy, truyền đạt bục mà tập trung nói chuyện, có số học sinh để ý đến nội dung thầy, nói Ngồi việc tổ chức khơng mang lại hiệu việc giáo dục nhân cách đạo đức cho học sinh Đầu năm học tơi tiến hành điều tra 450 học sinh khối thu kết sau: Học sinh Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng số Số lượng 150 150 150 450 thích 10 15 % thích % 6% 3% 0% 3% 80 50 30 160 54% 33% 20% 36% khơng thích 60 95 120 275 % 40% 64% 80% 61% III Giải pháp tổ chức thực Khái niệm tiết chào cờ Chào cờ đầu tuần ( gọi sinh hoạt cờ) hình thức tập hợp học sinh tồn trường, thời gian cho hoạt động học sinh quy mơ tồn trường Đây hoạt động có tính chất tổng hợp nhằm giáo dục tư tưởng trị, đạo đức cho học sinh Chào cờ đầu tuần thực dịp để mở rộng mối quan hệ tập thể học sinh nhà trường, nhằm tác động đồng thời đến tập thể học sinh Chào cờ đầu tuần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, khắc phục xu hướng hẹp hòi cục bộ, tạo ảnh hướng tích cực học sinh với Chào cờ thời điểm mở đầu tuần mới, tháng học mới, chủ điểm giáo dục Nó có tính định hướng hoạt động cho học sinh tuần tháng sở khắc phục mặt tồn tuần qua tiếp tục phát huy ưu điểm có Đây thời điểm cho sinh hoạt tư tưởng học sinh theo quy mơ tồn trường Các em tham gia nhiều hoạt đồng nhà trường tổ chức ( nghe nói chuyện, phát động thi đua, văn nghệ, trò chơi…) dịp để tập thể hiểu biết lẫn thành tích phấn đấu mình, biết tồn để tìm kiếm hội thuận lợi mà giúp đỡ tiến Mặt khác chào cờ đầu tuần giúp học sinh cập nhật thơng tin tình hình kinh tế xã hội đất nước, địa phương Các em hiểu rõ ngày kỉ niệm lớn địa phương mình, đất nước Có thể nói chào cờ đầu tuần điểm xuất phát mà học sinh xác định phương hướng phấn đấu cho thân, cho tập thể lớp Điểm ban đầu có ý nghĩa tích cực định hướng nhận thức, thái độ hành vi thân Chào cờ đầu tuần dịp để học sinh tập dượt điều khiển hoạt động quy mơ tồn trường Vì có tác dụng góp phần rèn luyện ý thức lực tự quản cho học sinh Các em học kĩ điều khiển hoạt động tập thể biết thao tác thực điều khiển cách logic Có thể nói chào cờ đầu tuần có tác dụng nhiều mặt cho tập thể lớp học sinh Vì tiết chào cờ trở thành tiết thức thời khoa biểu nhà trường để thực Những ngun tắc cần đảm bảo tiết chào cờ Tính trang nghiêm : Trang nghiêm trước Quốc kì ngun tắc đảm bảo tuyệt đối tính giáo dục cao, phải có người phụ trách theo dõi kỷ luật học sinh (Ban nề nếp) Tính giáo dục: Bao gồm giáo dục tư tưởng, hạnh kiểm, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, xây dựng tinh thần thái độ học tập, bồi đắp khát vọng, hồi bão lớn làm cho học sinh có ý thức trân trọng với Quốc kì, Quốc ca Như tiết chào cờ phải có nội dung phong phú, bám sát chủ đề tháng, vấn đề có tính thời thực tiễn sống xã hội Tính khoa học : Nội dung phải chuẩn bị cách cẩn thận, có nội dung, có mục, có người thực cụ thể Hình thức tổ chức phải nhịp nhàng, tiết kiệm thời gian mà hiệu Tính thời sự: Những vấn đề thời lớn nước, thành phố cần trở thành nội dung tiết chào cờ kiện trị lớn đất nước: Đại hội Đảng, thơng tin thiên tai, bão lũ Tính thuyết phục, có sức hấp dẫn, lơi cuốn: Cần có nhiều hoạt động thu hút ý học sinh Muốn hoạt động phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, có tính thách đố trí tuệ, vui chơi, khơng biến chào cờ thành phê bình cá nhân tập thể Nội dung tiết chào cờ Tiết chào cờ quy định kế hoạch giáo dục trường học Nó thực cơng tác giáo dục ngồi lên lớp xây dựng theo chủ điểm giáo dục Vì nội dung tiết chào cờ phải phản ánh nội dung chủ điểm giáo dục Mặt khác tính chất đặc thù tiết tính thực tiễn nên bao hàm nội dung phản ánh thực tiễn nhà trường Đó thi đua học tập rèn luyện tập thể học sinh Tiết chào cờ đầu tuần phải thể nội dung sau: 3.1 Đánh giá kết thi đua sau tuần hay sau đợt thi đua tồn trường tập thể lớp hay cá nhân học sinh Đây nội dung tiết chào cờ cho dù tiết đầu hay cuối tháng Những nỗ lực phấn đấu thành tích đạt được, tồn tập thể hay cá nhân phải cơng khai kịp thời có tác dụng động viên , khích lệ học sinh Điều thể tính dân chủ giáo dục học sinh Kết thi đua phản ánh nhiều mặt khác nhau: học tập, lao động, ý thức kỷ luật…Kết thi đua tổng hợp cụ thể trình bày rõ ràng trước tồn trường Muốn cho thơng tin thi đua khúc triết, cụ thể để lại cho học sinh tình cảm thái độ tích cực phải xác định tiến rõ rệt Trên sở học sinh nhận thức tập thể lớp tuần qua tháng qua có chuyển biến mặt nào, mặt cần khắc phục 3.2 Thơng tin kiện trị xã hội diễn tuần , tháng có liên quan trực tiếp đến chủ điểm giáo dục tháng Trong đời sống xã hội có biết kiện việc diễn hàng ngày hàng Những luồng thơng tin đa chiều, ln xuất đưa vào nhà trường nhiều hình thức khác Với chủ điểm tháng bên cạnh nội dung hoạt động đưa vào kế hoạch khơng thể khơng bổ sung kiện thơng tin nhằm giúp học sinh có thêm hiểu biết xã hội, người Việc cung cấp cho học sinh thơng tin cho chủ điểm thêm phong phú nội dung hình thực hoạt động, đồng thời có tác dụng giáo dục tư tưởng trị giúp củng cố hình thành niềm tin học sinh Chủ điểm giáo dục thường gắn với ngày kỉ niệm hay ngày lễ dân tộc Thực tế ngày kỉ niệm hay ngày lễ trở thành truyền thống tồn xã hội nhà trường có nhiệm vụ tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tập thể để hòa vào khí chung tồn xã hội Trong nhiều dạng hoạt động khác tiết chào cờ đầu tuần là dạng hoạt động để học sinh có điều kiện nhớ truyền thống dân tộc mà tâm phấn đấu rèn luyện để xứng đáng chủ nhân tương lai đất nước Mặt khác đơi có u cầu mới, đột xuất nhà trường như: hưởng ứng tháng an tồn giao thơng, ủng hộ bạn nghèo gặp hoạn nạn….thì lúc tiết chào cờ phải chuyển đến học sinh u cầu cấp bách Đó nội dung nhân văn mà nhà trường có nhiệm vụ đưa vào nội dung mang tính thời đại 3.3 Đưa vấn đề cập nhật mà nhân loại quan tâm coi nội dung tiết chào cờ Các vấn đề : bảo vệ mơi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình, an tồn giao thơng, dịch bệnh, cháy nổ….những vấn đề cần lựa chọn nội dung hình thức tính tốn phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học, tránh ơm đồm gây q tải học sinh 3.4 Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, hội vui học tập Đó nội dung khơng phần quan trọng có tính chất giáo dục khích lệ động viên học sinh Với hình thức, thể loại khác hoạt động đem lại cho học sinh niềm hững thú, tiếng cười sảng khối, điều tạo tâm phấn khởi , tâm lý sẵn sàng cho tuần học tập rèn luyện học sinh Những nội dung nội dung khơng thể thiếu tiết chào cờ nhà trường Vấn đề chỗ phải biết lựa chọn nhũng nội dung phù hợp vừa sức, có khả lơi học sinh tồn trường Chỉ có tác dụng khích lệ, gây khí hoạt động tồn diện học sinh hàng tuần Quy trình tổ chức tiết chào cờ đầu tuần Tiết chào cờ đầu tuần trường THPT tổ chức theo quy trình định Quy trình đảm bảo cho tiết chào cờ đạt hiệu giáo dục tốt, giúp học sinh trưởng thành nên sau sinh hoạt Quy trình tổ chức tiết chào cờ quy trình phối hợp, đảm bảo tính logic hoạt động giáo viên học sinh Quy trình tổ chức tiết chào cờ bao gồm bước: bước chuẩn bị, bước tiến hành, bước đánh giá kết Mỗi bước có nội dung hoạt động cụ thể cho đối tượng tham gia vào tiết chào cờ, bước có mối liên hệ mật thiết với tạo nên thống việc tổ chức tiết chào cờ có hiệu 4.1 Bước chuẩn bị Khác với tiết sinh hoạt lớp, việc chuẩn bị cho tiết chào có có nhiều lực lượng khác Trong Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đồn trường thành phần giữ vai trò chủ chốt q trình chuẩn bị tiến hành chào cờ Ban giám hiệu lập kế hoạch cho tiết chào cờ tháng Bí thư Đồn trường phối hợp để tổ chức hoạt động xen kẽ với hoạt động nhà trường tránh chồng chéo, trùng lặp Kế hoạch phải rõ hoạt động tiết chào cờ tháng phân cơng lực lượng chuẩn bị nội dung chuẩn bị Trên sở thơng báo cho hội đồng sư phạm biết kế hoạch để giáo viên chủ nhiệm đối tượng liên quan nắm phần việc Bản kế hoạch bao gồm: - Nội dung: Nội dung tiết chào cờ phải thể nội dung giáo dục chủ điểm tháng, phần hoạt động tháng theo kế hoạch xây dựng Tuy nhiên tiết cần xác định rõ nội dung trọng tâm vầ nội dung khác nhằm tăng tính đa dạng hấp dẫn học sinh -Biện pháp thực hiện: xếp trình tự nội dung thực tiết chào cờ mà thực chất chương trình tiết diễn thực tế - Người thực hiện: Trên sở nội dung chương trình vạch ra, Ban giám hiệu Bí thư Đồn trường phân cơng cơng việc cho thành viên có trách nhiệm Khi phân cơng cần làm rõ cơng việc cho học sinh, cơng việc cho 10 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết SKKN Lê Đình Thắng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÂU HỎI ĐỐ VUI VẬT LÝ Câu : Sự kiện lịch sử chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu ? Sự kiện Magellen thực chuyến vòng quanh Trái Đất ( cụ thể ngày 20 – – 1519 đến ngày – – 1522 : Tổng cộng 1083 ngày ) chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu Câu 2: Nhà bác học Vật Lý đưa lý thuyết với nội dung Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời ? Đó nhà Bác học Copernic ( Người Ba Lan : 1473 – 1543 ) với thuyết nhật tâm vào 1530 Câu 3: Ai người bác bỏ quan điểm vật nặng rơi nhanh vật nhẹ ? Nhà Vật Lý học Galiléo ( 1564 – 1642 ) người ý làm thí nghiệm thả rơi tự vật từ tháp nghiên Pisa Ý Câu : Vẩy nước lên sắt nung 1000C sắt nung đỏ chói (nhiệt độ lớn 1000C) giọt nước bay nhanh ? Giọt nước sắt nung 1000C bốc nhanh Câu 5: Một thành phố cấp điện từ nhà máy thủy điện, chế độ làm việc nhà máy cần làm cao điểm? Giữ tốc độ quay tuabin khơng đổi Câu 6: Nó khối khí cầu có nhiều màu bao gồm đỏ, vàng, xanh trắng, chủ yếu màu vàng, trơng to gần so với ngơi khác dãy Ngân Hà Nó ? Là Mặt Trời Câu : Vào buổi bình minh người ta gọi Sao Mai, buổi hồng hơn, người ta gọi Sao Hơm Đó hành tinh hành tinh thái dương hệ Mặt Trời ? Nó Kim Tinh hay gọi Sao Kim hành tinh thứ hành tinh thái dương hệ Mặt Trời ? 18 Câu : Từ hai địa điểm AB cách 100 km, có hai ơtơ chuyển động thẳng ngược chiều với vận tốc 36 km/h 64 km/h Có ruồi từ ơtơ thứ bay thẳng sang chạm vào ơtơ thư hai, lại bay thẳng sang chạm ơtơ thứ với vận tốc khơng đổi 120 km/h Biết thời gian ruồi chạm chạm vào ơtơ khơng đáng kể Hỏi hai hai xe gặp ruồi bay tổng qng đường ? Chú ruồi bay qng đường 120 km Vì AB cách 100 km nên để hai ơtơ gặp ơtơ thứ phải chuyển động đoạn 36 km ơtơ thứ hai chuyển động đoạn 64 km, nghĩa hai ơtơ gặp sau h, Câu : Ngắm chừng vơ cực : Mắt nhìn ảnh ảo vơ cực qua kính Câu 10 : Nếu ta đứng Mặt Trăng nhìn lên bầu trời thấy có màu ? Màu đen Mặt Trăng khơng có tầng khí ánh sáng khơng bị khuếch tán đứng Mặt Trăng ta nhìn thấy bầu trời màu đen PHỤ LỤC 2: VẤN NẠN “BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG” Tình trạng bạo lực trường học diễn nóng bỏng khắp giới tất cấp học, lớp học khác Bạo lực học đường khơng xảy học sinh nam mà học sinh nữ; Tại Việt Nam, số liệu Bộ Giáo dục đào tạo (GD- ĐT) đưa gần nhất, năm học, tồn quốc xảy gần 1.600 vụ việc học sinh đánh ngồi trường học (khoảng vụ/ngày) Cũng theo thống kê Bộ GD-ĐT, khoảng 5.200 học sinh (HS) có vụ đánh nhau; 11.000 HS có em bị buộc thơi học đánh nhau; trường có trường có học sinh đánh [3] Bạo lực học đường trở thành mối quan tâm nhiều gia đình, nhà trường nỗi trăn trở tồn xã hội hậu nghiêm trọng mà gây Bài viết cung cấp cho có cách nhìn thấu đáo hậu bạo lực học đường gia đình, nhà trường em học sinh Khái niệm “Bạo lực học đường” - Bạo lực học đường hành vi thơ bạo, ngang ngược, bất chấp cơng lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên tổn thương tinh thần thể xác diễn phạm vi trường học - Bạo lực học đường có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn nhiều nơi giới,hiện xâm nhập lan rộng VN.Do trở thành vấn nạn nghiêm trọng tồn xã hội 19 Hiện trạng: a) Thực trạng: Bạo lực học đường biểu “xuống cấp” nghiêm trọng đạo đức lối sống bất cẩn phận học sinh Điều nhà trường bậc cha mẹ quan tâm tăng cường giáo dục, học sinh có biểu phát triển khơng bình thường tình trạng chưa có chiều hướng thun giảm VD cụ thể tìm báo chí, internet, -Biểu hiện: + Xúc phạm, lăng mạ, xỉ nhục, đay nghiến, chà đạp nhân phẩm, làm tổn thương mặt tinh thần người thơng qua lời nói + Đánh đập, tra tấn, hành hạ, làm tổn hại sức khỏe, xâm phạm thể người thơng qua hành vi bạo lực Cụ thể hình thức: Trích: Thân thể + Giữ ơm chặt bạn bạn khơng muốn + Bóp cổ, đá, đấm, tát, đánh bạn Xã hội + Làm bạn bẽ mặt phớt lờ bạn nơi cơng cộng + Khơng cho bạn gặp gỡ bạn bè + Khơng cư xử tốt với bạn bè bạn + Gây chuyện cãi lộn + Thay đổi nhân cách với người khác Tình cảm/Lời nói/Tâm lý + Đe doạ bạn, làm bạn sợ hãi + Phớt lờ tình cảm bạn cười giễu bạn bạn cố nói cho anh ta/cơ ta điều quan trọng + Doạ nạt bạn lời nói + Gọi tên để chế giễu bạn + Hét lên, cao giọng, lớn tiếng qt tháo với bạn + Chế nhạo trích + Làm bạn gia đình bạn + Buộc tội sai cho bạn, đổ oan, vu cáo bạn + Bới móc nói lỗi bạn + Nhận xét tiêu cực ngoại hình bạn + Nói đùa theo kiểu ác ý nhằm mục đích bới móc khiếm khuyết bạn b Chứng minh: - Chỉ cần thao tác nhanh google ta tìm thấy hàng loạt clip 20 bạo lực khơng đơn giản nam sinh mà hot clip nữ sinh: Ở Phú Thọ, nữ sinh đánh bạn giày cao gót; Hà Nội,(nữ sinh hà nội bị đánh hội đồng gây xơn xao)được dư luận đề cập nhiều gần với đoạn clip dài chưa q 2phút; Ở TPHCM, Nghệ An… - Học sinh có thái độ khơng mực vs thầy giáo, dùng dao đâm chết bạn bè, thầy cơ…(Tại TP.HCM,2 nam hs (1 em lớp 7,1 em lớp 9)trường THCS Nguyễn Huệ,Q.4,xích mích chát zớii mạng dẫn đến đâm ngày tổng kết trường,khiến em bị thương nặng)(1 nữ học sinh lớp trường THCS Nguyễn Cơng Trứ dùng dao lam"xả" lên mặt nữ sinh trường khác) - Lập nên nhóm hội hoạt động đánh có tổ chức Thử tìm hiểu ngun nhân - Sự thiếu quan tâm bố mẹ, gia đình người thân, số bậc phụ huynh lo toan sống mưu sinh mà qn việc giáo dục cái, chí gây bạo lực sống gia đình, làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý - Mặt trái chế thị trường xuống cấp đạo đức xã hội có ảnh xấu đến lứa tuổi thiếu niên Xã hội thờ ơ, dửng dưng, bng xi, chưa có quan tâm mức, giải pháp thiết thực, đồng bộ, triệt để - Sự bùng nổ phương tiên thơng tin, Internet ĐTDĐ thực tế lợi bất cập hại, em dành q nhiều thời gian cho chát chít, u đương chơi trò điện tử, xem phim ảnh thiếu lành mạnh Một số thầy cho ngun nhân bạo lực học đường học sinh bị ảnh hưởng game online đầy bạo lực Các game bạo lực dần phá hủy tâm hồn nhân cách em, biến em thành người tợn - Ảnh hưởng gương phản diện từ người lớn, số cha mẹ chưa gương mẫu sống thiếu tâm lý, chí thơ bạo cách giáo dục em, học cá biệt - Sự giáo dục nhà trường: nặng dạy kiến thức văn hóa, đơi lãng qn nhiệm vụ giáo dục người “tiên học lễ hậu học văn” - xảy lí trực tiếp khơng đâu: Nhìn đểu, nói móc, tranh giành người u, khơng đẳng cấp - Sự phát triển thiếu tồn diện, thiếu hụt nhân cách, thiếu khả kiểm sốt hành vi ứng xử thân, non nớt kĩ sống, sai lệch quan điểm sống - Xã hội thờ ơ, dửng dưng, bng xi, chưa có quan tâm mức, giải pháp thiết thực, đồng bộ, triệt để.( Đa số học sinh cho bạo lực học đường sai trái khơng dám lên tiếng sợ liên lụy, sợ nạn nhân tiếp theo, mà khơng dám báo với thầy hay quyền địa phương Một phận học sinh khác thờ ơ, dửng dưng, im lặng, 21 chí cổ vũ, đồng tình với bạo lực ) Hậu nghiêm trọng từ bạo lực học đường * Ảnh hưởng đến thân học sinh Cả nạn nhân lẫn kẻ thực hành vi bạo lực có hậu khơng hay Trong nhiều vụ bạo lực nói tới, khơng vụ bạo lực gây hậu nghiêm trọng mặt thể xác Nhẹ nhàng vết bầm tím thương tích nặng phải vào bệnh viện điều trị Tồi tệ khơng vụ bạo lực cướp sinh mạng học sinh vơ tội để lại thiệt thòi, đau đớn khơng mặt thể xác mà tinh thần cho học sinh gia đình Những đứa trẻ bị bạo lực, bạo lực tinh thần, bạo lực ngơn ngữ thường cảm thấy bị tổn thương, chán nản, lo âu, đơn, suy sụp… Sự sợ hãi nỗi ám ảnh làm để đối phó kẻ bắt nạt khiến trẻ bị stress Thậm chí, tình trạng kéo dài suốt đời Các em khơng dám ngồi chơi đến trường, khơng thể tập trung vào học hành Theo số nghiên cứu Mỹ, em bị bắt nạt thường bị lập nên khơng muốn đến trường bạn bè khác xa lánh khơng muốn “cùng nhóm với kẻ đáng ghét” “cùng nhóm với kẻ yếu thế” để thân trở thành nạn nhân bị bắt nạt Tình trạng bị bắt nạt kéo dài, ngồi ảnh hưởng xấu đến học tập, có tác hại lớn đến phát triển em, mặt xã hội lẫn cảm xúc Các em dễ bị trầm cảm ln có cảm giác thấp kém, điều gây khó khăn cho sống em lúc trưởng thành Kể em chứng kiến khơng tham gia hành vi bạo lực bị ảnh hưởng Chứng kiến hành vi bạo lực khiến em cảm thấy sợ hãi, thấy kẻ gây bạo lực khơng bị trừng trị em chứng kiến hùa theo số đơng, ủng hộ hành vi này, có nhiều khả trở thành kẻ có hành vi bạo lực tương lai Những thăm dò Mỹ cho thấy em chứng kiến mà im lặng 33% cảm thấy giận bất lực, cho lẽ em nên làm khơng dám làm; 24% cho việc chẳng liên quan đến em; điều kéo dài lặp lặp lại tạo nên nhóm người vơ cảm trước bất cơng hay nỗi đau người khác Nhiều nghiên cứu thực nước Bắc Mỹ, số nước Châu Âu, Châu Á cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ hành vi thường xun bắt nạt người khác thời niên thiếu cá nhân với hành vi phạm pháp thiếu khả trì mối quan hệ tốt sau trưởng thành Đồng thời, em học sinh bị bắt nạt thường xun đến tự tử loạn để trả thù 22 Nghiêm trọng hậu hành vi bạo lực tình dục Khơng tổn thương thể chất, mà tổn thương tinh thần khó khắc phục Khủng hoảng tâm lý, suy sụp tinh thần, hoảng loạn, có xu hướng muốn tự tử, nhận thức lệch lạc giới tính, ác cảm vấn đề tình bạn – tình u hay nhận thức sai lầm sống, muốn trả thù đời tìm qn lãng tệ nạn khác hậu đặc biệt nghiêm trọng Tổn hại từ bạo lực tình dục ảnh hưởng lâu dài, dai dẳng, mà tuổi nhỏ, em chưa hình dung hết Đến lập gia đình, trưởng thành nỗi ám ảnh đeo bám, gây bất hạnh cho sống nạn nhân Những hậu mà bạo lực học đường gây kể thể xác hay tinh thần trực tiếp ảnh hưởng đến cơng việc học tập tương lai học sinh khơng can thiệp kịp thời Với ảnh hưởng mặt sức khỏe với tâm lý lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, học sinh khơng thể học tập với kết tốt Thậm chí, căng thẳng q mức mặt tâm lý buộc học sinh kết thúc việc học mình, gây hành vi bạo lực mà học sinh phải nhận kỷ luật đuổi học Từ đó, tương lai em rẽ sang bước ngoặt khác khơng khả quan Đặc biệt, đứa trẻ có hành vi bạo lực, lạm dụng quyền hành từ nhỏ, lớn lên mắc phải hành vi tội ác nhiều đứa trẻ khác Trẻ em liên lụy vào hành vi bạo lực dù vai trò hay vai trò có nguy lạm dụng rượu, thuốc lá, loại ma túy *Ảnh hưởng đến gia đình Những hành vi bạo lực học đường học sinh khơng thể làm cho bậc phụ huynh vừa lòng Nếu đánh với bạn, bị nhà trường xử phạt, bị cha mẹ nạn nhân lên tiếng cách xử lý phổ biến bậc cha mẹ lựa chọn chửi mắng, trách móc, chí đánh đập Điều đồng nghĩa với việc họ gieo thêm vào đứa nỗi bực tức làm nảy sinh mâu thuẫn cha mẹ Khơng khí gia đình trở nên căng thẳng cha mẹ đổ lỗi cho việc quản lý giáo dục Khơng chịu nhận lỗi mình, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn với Khơng hành vi bạo lực học sinh để lại hậu nghiêm trọng mặt thể xác gia đình phải thêm khoản tài lớn để giải hậu Đó chưa kể, gần có vụ bạo lực học đường dẫn tới chết thương tâm em học sinh vơ tội Nỗi đau gia đình khơng thể bù đắp Trước thực trạng bạo lực học đường trở nên nghiêm trọng lo lắng bậc phụ huynh đẩy lên cao Khơng lo lắng cho việc học mà lo lắng cho an tồn cái, lo lắng cho tương lai tính mạng * Ảnh hưởng đến nhà trường 23 Hành vi bạo lực khơng tác động xấu đến nạn nhân mà khiến khơng khí trường học trở nên nặng nề, căng thẳng với nỗi sợ hãi, bất an ln bao trùm Người lớn, thầy lẫn cha mẹ, có khơng hay biết, có xem phần tự nhiên tuổi lớn nên để em tự giải (trừ hành vi đến thái q) mà khơng biết hành vi bạo lực lặp lặp lại nhiều lần gây tổn thương thể chất tâm lý cho nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường học tập chung em học sinh khơng cảm nhận an tồn ngơi trường Đã có khơng học sinh từ chối đến trường sợ bị bạn bè trêu chọc, đánh đập Điều cho thấy mơi trường nhà trường khơng tính lành mạnh, hấp dẫn nỗi sợ hãi học sinh Ngồi ra, hành vi bạo lực học đường học sinh làm ảnh hưởng đến thành tích thi đua lớp, trường ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường thầy Cũng khơng qn nói tới hành vi bạo lực giáo viên làm cho mơi trường giáo dục nhà trường tính quy phạm, uy tín, danh dự người giáo viên bị hạ thấp tất nhiên hiệu dạy học khơng thể đạt mong đợi Đó chưa kể, hành vi bạo lực giáo viên làm cho học sinh có cảm giác lo lắng sợ hãi đến tiết học * Ảnh hưởng đến xã hội Xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Nho giáo với lễ nghi, phép tắc chuẩn mực đạo đức Chính nhờ lễ nghi, phép tắc mà xã hội ln ổn dịnh Những nét văn hóa ăn sâu vào tâm thức người dân Việt với tơn trọng lễ nghĩa cha con, anh em, thầy trò, hữu Thế nhưng, kể từ đất nước chuyển hướng theo chế kinh tế thị trường, với xu tồn cầu hóa, đất nước mở cửa hội nhập nét văn hóa truyền thống dần thay đổi Những chuẩn mực đạo đức q giá dần bị phai nhạt, thay vào nét văn hóa đại, lai căng Sự tiếp biến văn hóa điều khơng thể tránh khỏi, để nét văn hóa khơng phù hợp du nhập vào làm lu mờ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp điều khơng nên Giờ đây, có học trò ngang nhiên cãi lại thầy, chí đánh thầy bục giảng đến mức ngất xỉu; bạn bè đánh đấm, đâm chém xảy thường xun Chính hành động làm lu mờ nét văn hóa truyền thống xã hội, thể suy đồi mặt đạo đức sai lệch mặt hành vi cách đáng báo động Cùng với ảnh hưởng tới văn hóa truyền thống xã hội hành vi bạo lực chốn học đường phần khơng nhỏ làm trật tự xã hội Những vụ bạo lực học đường khơng xảy khn viên nhà trường mà phần lớn xảy bên ngồi nhà trường Những vụ bạo lực học đường 24 học sinh với học sinh những hành vi “đánh hội đồng” vụ bạo lực học đường có tham gia người ngồi, trật tự xã hội mà gây khơng phải nhỏ Một vụ bạo lực học đường diễn làm cho mơi trường xã hội khơng tính lành mạnh, khơng có biện pháp ngăn chặn “ơ nhiễm mơi trường xã hội” ngày lan rộng ảnh hưởng đến đời sống, văn hóa xã hội quốc gia Có thể thấy hậu hành vi bạo lực học đường ngày hiển đời sống tâm lý học sinh, gia đình, nhà trường xã hội, hồi chng cảnh báo cho thực quan tâm đến hệ trẻ tương lai đất nước, tốn nhiều thời gian, cơng sức, cải để giải vấn nạn bạo lực học đường Tuy nhiên, để làm điều cần phải có nhận thức đắn vấn đề bạo lực học đường, tâm cao độ đánh tan vấn nạn bạo lực học đường, tồn ngành giáo dục, cấp liên ngành, lực lượng liên quan, gia đình, nhà trường, giáo viên học sinh Giải pháp - Đối với người gây bạo lực học đường: cố gắng mở rộng nâng cao nhận thức: + Giữ cho trái tim ln ấm nóng tình u thương + Địa ngục ta mà có, thiên đường ta tạo nên ý thức rõ ràng hành động hậu hành động thân thực + Nơi lạnh ko phải bắc cực mà nơi khơng có tình thương Nhận thức rõ vai trò sức mạnh tình người - Xã hội cần có giải pháp đồng bộ, chặt chẽ giáo dục người gia đình, nhà trường, tồn xã hội; coi trọng dạy kĩ sống, vươn tới điều chân thiện mỹ - Có thái độ liệt phê phán răn đe, giáo dục cải tạo, biện pháp trừng phạt kiên làm gương cho người khác Bốn giải pháp cấp thiết xóa bạo lực học đường - Tồn xã hội cần phải củng cố, nâng cao chất lượng mơi trường xã hội, văn minh tiến Cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn chế tài hiệu hoạt động có tác hại đến mơi trường văn hóa xã hội Nghiêm cấm game bạo lực - Quan tâm nâng cao văn hóa gia đình Trong gia đình, người lớn phải làm gương, giao tiếp ứng xử mực, mạnh dạn lên án loại bỏ bạo lực khỏi đời sống gia đình - Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ ba mơi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội Các quan báo chí phải quan tâm thỏa đáng lĩnh vực 25 văn hóa, đạo đức chấp hành luật pháp người dân - Xã hội ngành giáo dục cần xác định rõ lại vai trò, vị trí người thầy, quyền hạn trách nhiệm nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh Người thầy nhà trường phải bảo vệ danh dự có đủ chế để răn đe học sinh - Nhà trường cần phát huy trách nhiệm đội ngũ giáo viên chủ nhiệm việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cá nhân học sinh Tình thương, trách nhiệm phương thuốc hiệu nghiệm ngăn chặn bạo lực học đường PHỤ LỤC : MỘT SỐ MẪU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ Thời gian q báu Sinh thời, Bác Hồ u nhất, ghét nhất? Kể khó trả lời cho thật xác, ta khơng có thói quen “tự bạch” kín đáo, ý nhị vốn đặc điểm lối ứng xử phương Đơng Tuy nhiên, theo dõi qua tác phẩm, hoạt động sinh hoạt đời thường, điều ta thấy rõ mà Người ghét nhất, “ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc thời gian nhân dân Ở mức độ khác, thấp hơn, người có điều kiện tiếp xúc làm việc với Bác Hồ, điều thấy rõ Bác khó chịu thấy cán làm việc khơng Năm 1945, mở đầu nói chuyện lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn luyện cán Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới nói bắt đầu, 10 phút mà nhiều người chưa đến Tơi khun anh em phải làm việc cho giờ, thời gian q báu lắm” Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn 15 phút, tất nhiên có lý do: mưa to, suối lũ, ngựa khơng qua Bác bảo: - Chú làm tướng mà chậm 15 phút đội hiệp đồng sai bao nhiêu? Hơm chủ quan, khơng chuẩn bị đầy đủ phương án, nên khơng giành chủ động Một lần khác, Bác đồng bào phải đợi đồng chí cán đến để bắt đầu họp Bác hỏi: - Chú đến chậm phút? - Thưa Bác, chậm 10 phút ạ! - Chú tính khơng đúng, 10 phút phải nhân với 500 người đợi Bác q thời gian q thời gian người khác nhiêu, thường khơng để phải đợi 26 Năm 1953, Bác định đến thăm lớp chỉnh huấn anh chị em trí thức, lúc bước vào đấu tranh tư tưởng gay go Tin vui đến làm náo nức lớp học, người hồi hộp chờ đợi Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ khơng dứt Ai xt xoa, tiếc rẻ: mưa này, Bác đến nữa, trời hại q Giữa lúc trời trút nước, lòng người thất vọng, từ ngồi hiên lớp học có tiếng rì rào, bật lên thành tiếng reo át tiếng mưa ngàn, suối lũ: - Bác đến rồi, anh em ơi! Bác đến rồi! Trong áo mưa ướt sũng nước, quần xắn đến q đầu gối, đầu đội nón, Bác niềm ngạc nhiên, hân hoan sung sướng tất người Về sau, anh em biết: lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp trời đổ mưa to Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hỗn đến buổi khác Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học địa điểm gần nơi Bác Nhưng Bác khơng đồng ý: “Đã hẹn phải đến, đến cho giờ, đợi trời tạnh biết đến nào? Thà Bác vài chịu ướt lớp học phải chờ uổng cơng!” Ba năm sau, Thủ Hà Nội vào xn, câu chuyện có thêm đoạn Vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, hàng trăm đại biểu tầng lớp nhân dân thủ tập trung Ủy ban Hành thành phố để lên chúc tết Bác Hồ Sắp đến lên đường trời đổ mưa trút Giữa lúc người lúng túng thu xếp phương tiện cho đồn để Bác khỏi phải chờ lâu xịch, xe đậu trước cửa Bác Hồ từ xe bước xuống, cầm vào, bắt tay, chúc tết người, nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động đại biểu Thì ra, thấy trời mưa to, thơng cảm với khó khăn ban tổ chức khơng muốn đại biểu mà vất vả, Bác chủ động, tự thân đến chỗ chúc tết đại biểu trước Thật mối tâm lãnh tụ suốt đời qn mình, nghĩ đến nhân dân, tận phút lâm chung, khơng qn dặn lại: “Sau tơi qua đời, nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời tiền bạc nhân dân” Bác Hồ với việc sử dụng nhân tài Lần Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc ơng kiều bào ta Pháp sân bay đón Bác - năm 1946, Người sang thăm nước Cộng hồ Pháp với tư cách thượng khách Chính phủ Pháp Ơng có vinh dự tham gia đồn đại biểu thay mặt Hội Việt kiều 27 Pháp đến thăm Bác, nghe Bác kể tình hình nước đề nghị kiều bào ta báo cáo tình hình hoạt động Ơng với Bác thăm bà Việt kiều, thăm Đảng Cộng sản Pháp danh lam, thắng cảnh Trong thăm đó, Bác ăn mặc giản dị Bác dép cao su, nơi có sân bác ngồi xuống, nhân dân lao động trẻ em qy quần xung quanh Bác Bà Việt kiều Pháp lúc tin tưởng Người Sau thời gian Bác thăm nơi, hơm Bác nói với ơng: - Ngày Bác nước, có Bác? Bác khơng hỏi ơng có muốn hay khơng Tuy vậy, ơng, việc nước chuẩn bị từ lâu, nên khơng có cập rập Ngồi ơng ra, có hai người với Bác là: Võ Quy Hn bác sĩ Trần Hữu Tước Bác cháu nước tàu chiến Pháp Sau nước thời gian ngắn, Bác giao cho ơng chức Cục trưởng Cục qn giới Trong kháng chiến chống Pháp, năm đầu Bác gửi thư cho ơng, động viên nhắc nhở chiến tranh nhân dân phải để địa phương tự túc lương thực huy động lực lượng chỗ, có vũ khí tiêu diệt Pháp Chúng ta phải tự sản xuất lấy vũ khí Đó quan điểm chiến tranh nhân dân Năm 1950, Bác định ơng kiêm chức Thứ trưởng Bộ Cơng thương, ơng có dịp gặp Bác thường xun phiên họp Hội đồng Chính phủ Có lần, Bác nói với ơng, đại ý: - Nếu lý mà cản trở cơng việc chú, báo cáo cho Bác biết Trong hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, ý kiến ơng đề xuất Đại tướng Võ Ngun Giáp Đại tướng Văn Tiến Dũng chấp nhận, tạo điều kiện thuận lợi làm việc Khi tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bác nói: - Tơi đem Nghĩa để kháng chiến Bây kháng chiến vơ ác liệt, chưa biết diễn biến sao, Nghĩa Hà Nội, khơng mời tham gia quốc phòng Sau đó, Bác định ơng làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, với tư cách Thư ký quốc phòng Ba tháng sau, đồng chí Lê Đức Thọ mời ơng tới nhà riêng nói: - Anh làm ba nhiệm vụ lúc nặng q, chức vụ "chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước" để cử người khác thay Sau này, ơng biết Bác khơng đồng ý Bác nói với đồng chí Bộ Chính trị: - Chú Nghĩa hồi kháng chiến chống Pháp làm nhiệm vụ mà 28 làm (Cục trưởng Cục Qn giới, Cục trưởng Cục Pháo binh, Thứ trưởng Bộ Cơng thương) Tại sau chục năm lại khơng làm ba việc? Cách đối xử Bác với đồng chí Trần Đại Nghĩa thể chung thuỷ, có trước có sau - đức tính q báu Người Đức tính q báu gương để học tập Câu chuyện học sử dụng nhân tài Hiện nước ta có tượng chảy máu chất xám Nếu khơng có thay đổi tượng tiếp diễn Những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường đại học nước khơng muốn làm cho quan nhà nước, thu nhập thấp Các em vào làm cơng ty liên doanh nước ngồi có lương cao Còn sinh viên có học bổng học nước, nhiều em khơng trở nước làm việc, chế độ đãi ngộ, lương điều kiện làm việc thấp Như lãng phí lớn, số tiền đưa em đào tạo nước ngồi khơng phải nhỏ, lúc đất nước ta nghèo Vậy mà từ năm 1946, giành độc lập, đất nước tình vơ khó khăn, Bác tìm cách thu hút nhân tài để phục vụ đất nước Bài học ngun giá trị Đơi dép Bác Hồ Đơi dép Bác “ra đời’’ vào năm 1947, ‘’chế tạo’’ từ lốp tơ qn thực dân Pháp bị đội ta phục kích Việt Bắc Đơi dép đo cắt khơng dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ vừa chân Bác Trên đường cơng tác, Bác nói vui với cán cùng: - Đây đơi hài vạn dặm truyện cổ tích Đơi hài thần đất, đến đâu mà chẳng Gặp suối trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi, Bác tụt dép xách tay Đi thăm bà nơng dân, sải chân cánh đồng cấy, vụ gặt, Bác lại xắn quần cao lội ruộng, tay xách nách kẹp đơi dép Mười năm đơi dép Các chiến sĩ cảnh vệ đơi ba lần “xin’’ Bác đổi dép Bác bảo “vẫn được’’ Cho đến lần thăm Ấn Độ, Bác lên máy bay, ngồi buồng riêng người tổ cảnh vệ lập mẹo dấu dép đi, để sẵn đơi giầy Máy bay hạ cánh xuống Niu-đê-li, Bác tìm dép Mọi người thưa: - Có lẽ cất xuống khoang hàng máy bay Thưa Bác - Bác biết cất dép Bác Nước ta chưa độc lập hồn tồn, nhân dân ta khó khăn, Bác dép cao su bên lại có đơi tất đủ mà lịch - Bác ơn tồn nói Vậy anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đất chủ nhà 29 nóng lòng chờ đợi Trong suốt thời gian Bác Ấn Độ, nhiều khách, nhà báo, nhà quay phim quan tâm đến đơi dép Bác Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép làm tổ cảnh vệ lại phải phen xem chừng bảo vệ “đơi hài thần kỳ” Năm 1960, Bác đến thăm đơn vị Hải qn nhân dân Việt Nam Vẫn đơi dép “thâm niên” ấy, Bác thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn ni đơn vị Các chiến sĩ rồng rắn kéo theo, muốn chen chân, vượt lên để gần Bác Bác vui cười nắm tay chiến sĩ này, vỗ vai chiến sĩ khác Bỗng Bác đứng lại: - Thơi, cháu dẫm làm tụt quai dép Bác Nghe Bác nói, người dừng lại cúi xuống n lặng nhìn đơi dép lại ồn lên: - Thưa Bác, cháu, cháu sửa - Thưa Bác, cháu, cháu sửa Thấy vậy, chiến sĩ cảnh vệ đồn đứng cười biết đơi dép Bác phải đóng đinh sửa lần Bác cười nói: - Cũng phải để Bác đến chỗ gốc kia, có chỗ dựa mà đứng chứ! Bác “lẹp xẹp” lết đơi dép đến gốc cây, tay vịn vào cây, chân co lên tháo dép ra: - Đây! Cháu giỏi chữa hộ dép cho Bác Một anh nhanh tay giành lấy dép, giơ lên ngớ ra, lúng túng Anh bên cạnh liếc thấy, “vượt vây” chạy biến Bác phải giục: - Ơ kìa, ngắm thế, nhanh lên cho Bác Anh chiến sĩ, lúc chạy trở lại với búa con, đinh: - Cháu, để cháu sửa dép Mọi người dãn Phút chốc, dép chữa xong Những chiến sĩ khơng may mắn chữa dép phàn nàn: - Tại dép Bác cũ q Thưa Bác, Bác thay dép Bác nhìn chiến sĩ nói: - Các cháu nói có phần Đơi dép Bác cũ tụt quai Cháu chữa lại chắn cho Bác ‘’thọ’’ lắm! Mua đơi dép khác chẳng đáng bao, chưa cần thiết chưa nên Ta phải tiết kiệm đất nước ta nghèo Mọi người nhìn nhau, thấm thía lời Bác dạy Chú để Bác thuyết minh cho 30 Khi hoạt động chiến khu Việt Bắc, Bác thường xem phim với đồng chí phục vụ quan Đó phút Bác cháu thoải mái sau nhiều ngày làm việc hồn cảnh thiếu thốn, căng thẳng Một lần, máy chiếu phim chạy đều, ảnh diễn cảnh nối tiếp nhau, tiếng đối thoại nhân vật sơi nổi… người xem khơng hiểu cả, phim nước ngồi mà khơng có thuyết minh Như biết rõ u cầu người, Bác hỏi đồng chí phụ trách chiếu phim: - Sao khơng thuyết minh cho người nghe? Đồng chí phụ trách thưa với Bác phim nhập về, khơng có thuyết minh kèm Nhưng thực lịch chiếu phim quan quy định nên thực chương trình… Với nụ cười đơn hậu, Bác nói: - Chú để Bác thuyết minh cho Bác cầm micrơ, tóm tắt đoạn phim vừa chiếu trực tiếp thuyết minh hết phim Mọi người thêm mến phục Bác Hòa bình lập lại, quan Bác chuyển Hà Nội Lịch chiếu phim quan Bác trì Thường vào tối thứ bảy, phòng lớn ngơi nhà Phủ Chủ tịch có chương trình chiếu phim Tối nghe có phim hay, người xem đơng Đúng giờ, Bác tới Người hiệu cho người ngừng vỗ tay nhanh nhẹn ngồi vào ghế Một số cháu nhỏ tíu tít ngồi quanh Bác Buổi chiếu phim “Hồng tử cóc” bắt đầu Mọi người trật tự theo dõi phim Song lần này, đồng chí thuyết minh chưa xem trước, nên nhiều đoạn lời thuyết minh hình ảnh khơng ăn nhập với Người xem khó theo dõi Có người xì xào, phàn nàn… Nhiều người quay lại chỗ đặt máy chiếu có ý chờ đợi… Hiểu rõ hồn cảnh, Bác bảo đồng chí thuyết minh: - Chú thuyết minh làm hay phim Chú để Bác thuyết minh cho Nói rồi, Bác cầm micrơ chăm theo dõi hình ảnh, lắng nghe đối thoại thuyết minh trực tiếp phim Pháp Mọi người chăm theo dõi Có lúc Bác giải thích thêm Lời thuyết minh rõ ràng, ngắn gọn Giọng Bác ấm áp Người xem hướng lên ảnh “… Cảnh cung điện huy hồng nhà vua… Hồng tử bắn cung để chọn vợ Mũi tên trúng cóc Hồng tử buồn bã phải sống chung với nàng cóc Song có điều lạ từ chung sống với nàng cóc, Hồng tử ăn bữa cơm ngon yến tiệc trước đây, nhà cửa ln ln ngăn nắp sạch, đẹp Hồng tử bí mật theo dõi Cuối cùng, nàng cóc ngun hình gái đẹp, dun dáng Từ đó, hai người sống đời hạnh phúc…” Phim kết thúc Bác hỏi người: 31 - Phim có hay khơng? - Dạ, hay ạ! Mọi người đồng trả lời Bác hỏi lại: - Hay sao? Và khơng đợi câu trả lời, Bác giải thích ln: - Hay nội dung tốt Câu chuyện răn người muốn có lứa đơi hạnh phúc, đừng q lệ thuộc vào hình thức bên ngồi; cần phải có đẹp bên trong, đẹp chất, phẩm giá người Các tài tử đóng khéo, màu sắc đẹp, tình tiết hấp dẫn… Người xem hơm hiểu thêm nội dung phim, Bác: Làm việc Bác muốn đem lại điều bổ ích cho người, phục vụ người 32 [...]... 6 Một số mô hình tổ chức tiết chào cờ ở Trường THPT Triệu Sơn 2 năm học 20 12 - 20 13 Có nhiều mô hình tiết chào cờ khác nhau Mỗi mô hình mang dáng vẻ riêng của nó tùy thuộc vào nội dung và hình thức hoạt động Từ thực tế năm học vừa qua tại Trường THPT Triệu Sơn 2 tôi có thể khái quát một số mô hình tổ chức tiết chào cờ ở trường như sau: - Chào cờ - nhận xét thi đua tuần , biểu diễn các tiểu phẩm về ATGT,... tìm tòi và ứng dụng có hiệu quả các mô hình giờ chào cờ vào thwucj tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả của giờ chào cờ ở Trường THPT Triệu Sơn 2 từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường - Đây là đề tài mang tính khoa học và thực tiễn cao bởi nó thực sự tạo nên sự thay đổi về chất cho các giờ chào cờ lâu nay vẫn được xem là máy móc, đơn điệu, cứng nhắc Từ đó tạo nên niềm hứng khởi cho... Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng số Số lượng 150 150 150 450 rất thích 90 80 60 23 0 % thích % 60% 53% 40% 51% 50 55 70 175 34% 37% 47% 39% không thích 10 15 20 45 % 6% 10% 13% 10% 16 C KẾT LUẬN I Kết luận Từ những nghiên cứu trên có thể rút ra những kết luận sau - Đóng góp của đề tài Đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao hiệu quả giờ chào cờ đầu tuần ở Trường THPT Triệu Sơn 2 là ở chỗ người viết đã... ra chào cờ Đội ngũ trực tuần, theo dõi nhắc nhở việc giữ trật tự 4.3 Nhận xét tiết chào cờ Cuối tiết chào cờ nên dành ít phút để nhận xét ý thức tham gia của học sinh và sự chuẩn bị của những người có trách nhiệm Nội dung nhận xét cần ngắn gọn cụ thể khách quan 5 Các điều kiện nâng cao hiệu quả tiết chào cờ 5.1 Nội dung: Nội dung là điều kiện then chốt quyết định cho sự thành công của tiết chào cờ Bởi... việc đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao hiệu quả giờ chào cờ đầu tuần Tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu của Hội đồng xét duyệt SKKN cùng các đồng nghiệp Xin trân trọng cám ơn Hội đồng và các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian để đọc bài viết này của tôi! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 22 tháng5 năm 20 13 17 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung. .. các giờ chào cờ, đặc biệt là các hoạt động vào các ngày Lễ lớn trong năm học 2 Đối với sở GD & ĐT Thanh Hóa - Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn về công tác tổ chức các giờ chào cờ đầu tuần cũng như một số hoạt động trong các ngày Lễ lớn trong năm - Kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc tổ chức các giờ chào cờ đầu tuần ở các trường THPT trong tỉnh Trên đây là một vài ý kiến của tôi về việc đổi. .. viên và các lực lượng khác về vị trí vai trò của tiết chào cờ Chỉ có sự hiểu rõ về vị trí và tác dụng của tiết chào cờ đối với học sinh thì mới tránh được những tư tưởng coi nhẹ tiết hoặc làm một cách nhanh gọn tùy tiện, ngại làm Do đó nâng cao nhận thức đi liền với đánh giá hiệu quả tham gia là hai mặt của vấn đề : đảm bảo thực hiện đầy đủ kế hoạch tiết chào cờ đầu tuần 6 Một số mô hình tổ chức tiết chào. .. Bạo lực học đường - Chào cờ - nhận xét thi đua – giáo dục về tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình 12 - Chào cờ - nhận xét thi đua tuần qua và thi đố vui tìm hiểu về truyền thống nhà trường, về ngày nhà giáo việt nam - Chào cờ - nhận xét thi đua , nghe nói chuyện truyền thống nhân dịp 22 - 12 - Chào cờ - nhận xét thi đua, trao đổi, trò chuyện về tệ nạn ma túy, HIV/AIDS - Chào cờ - nhận xét thi đua,... hình tiết Chào cờ - nhận xét thi đua tuần qua và thi đố vui 6.1.1 Chuẩn bị Ban giám hiệu nhà trường và Bí thư Đoàn trường cùng nhau lập kế hoạch, xây dựng chương trình chi tiết cho tiết chào cờ Trong kế hoạch ghi rõ mục tiêu nội dung, hình thức hoạt động, thời gian dự kiến cho từng nội dung lực lượng tham gia tổ chức điều khiển , xây dựng chương trình tiết chào cờ Xây dựng hệ thống câu hỏi và câu trả... tiết chào cờ 6.1.4.Bước đánh giá Đại diện lãnh đạo trường nhận xét chung về ý thức, thái độ tham gia của học sinh trong tiết sinh hoạt Biểu dương những cá nhân, tập thể có ý thức tốt 13 trong việc tham gia tiết chào cờ và nhắc nhở nhứng cá nhân tập thể còn ồn ào chuẩn bị còn thiếu sót 6 .2 Mô hình chào cờ - nhận xét thi đua , nghe nói chuyện truyền thống nhân dịp 22 - 12 6 .2. 1 Chuẩn bị - Ban giám hiệu trường

Ngày đăng: 15/06/2016, 22:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan