0

Quản trị nguồn nhân lực và tiền lương tại công ty TNHH lương thực hải thành

49 199 0
  • Quản trị nguồn nhân lực và tiền lương tại  công ty TNHH lương thực hải thành

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2016, 22:26

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Hình 1.1:Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Hình 2.1: Cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2011-2013 Hình 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giai đoạn 2011-2013 Bảng 1.1: Bảng báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 2.1:Thống kê tổng số lao động năm gần Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.3:Cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi thâm niên Bảng 2.5: Danh sách lao động theo phòng ban năm gần Bảng 2.6: Tình hình lao động theo địa phương năm 2013 Bảng 2.7: Thống kê số lượng loại hợp đồng tháng đầu năm 2014 Bảng 2.8: Tình hình tăng ca qua năm gần Bảng 2.9: Tình hình thu nhập nhân viên qua năm 2011 đến 2013 Bảng 2.10 Số lượng CBCNV tăng lương giai đoạn 2011 – 2013 LỜI MỞ ĐẦU Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp yêu cầu cần thiết sinh viên học tập nghiên cứu Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông trước kết thúc khoá học, mặt yêu cầu mặt khác ý nghĩa cả, giai đoạn giúp sinh viên có hội làm quen với công việc thực tế, từ kết hợp với lý thuyết học qua nhận thức khách quan phát huy ý tưởng sinh viên Trong thời gian thực tập sinh viên tiếp cận với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quan sát để học tập phong cách kinh nghiệm làm việc, học hỏi nhiều nội dung thực tế đồng thời để phát kiến thức chưa đầy đủ khả người, từ bổ sung, bù đắp chúng trước rời khỏi ghế nhà trường Với thân sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, mục tiêu đặt cho 04 tuần thực tập, trước hết học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế đồng thời trực tiếp thực công việc liên quan đến chuyên ngành học, lý em chọn địa điểm thực tập Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành ; công ty lớn có nhiều năm cung cấp kinh doanh lương thực, nơi giúp em có điều kiện hội để kiểm chứng thực nghiệm kiến thức học Sau thời gian thực tập tổng hợp, em tiếp cận số nội dung hoạt động kinh doanh chung, quy trình hoạt động công ty tạo điều kiện giúp đỡ Ban Lãnh đạo Chuyên viên phòng ban chức đặc biệt hướng dẫn cô giáo Lê Thị Bích Ngọc, em hoàn thành báo cáo thực tập với chuyên đề Quản trị nguồn nhân lực tiền lương Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành đơn vị sản xuất kinh doanh với đội ngũ lao động dồi Hàng năm công ty trọng đến vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tạo đội ngũ lao động có tay nghề chuyên môn cao Cùng với nguồn lực khác, nguồn nhân lực góp phần quan trọng tạo nên thành tựu đáng kể khẳng định vị công ty thị trường Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sau báo cáo nét tổng quát chung Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành trình bày thông qua nội dung sau: Phần I – THỰC TẬP CHUNG – Giới thiệu chung Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành PHẦN II – THỰC TẬP CHUYÊN SÂU – Công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN I – THỰC TẬP CHUNG 1.1.Khái quát chung 1.1.1.Giới thiệu chung Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành - Tên: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành - Tên giao dịch Quốc tế HAITHANH FOOD JOINT-STOCK COMPANY - Viết tắt: HAITHANH FOOD JSC - Mã số thuế: 0200493073 - Điện thoại: (031)-3846423 -Fax:(031)-3846922 - Mã cổ phiếu: DBF - Số tài khoản:2100311000382 – Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển Nông thôn, chi nhánh Hải Phòng - Địa chỉ: số Lý Tự Trọng –Quân Hồng Bàng-Hải Phòng - Vốn điều lệ Công ty: 26.792.000.000 VNĐ - Chức năng, nhiệm vụ: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ pháp luật bảo vệ - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh mặt hàng lương thực, nông sản, thức ăn gia súc, lâm sản, thủy sản, nuôi trồng thủy sản, hải sản, mặt hàng chế biến từ lương thực, thực phẩm Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi, đại lý vận tải, giao nhận hàng hóa Dịch vụ ủy thác, cung ứng xuất nhập mặt hàng lương thực, nông sản… 1.1.2.Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc – Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập, có quyền tự chủ tài chính, ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành khánh thành vào ngày 20/07/2009 Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện Công ty hoạt động với giấy đăng ký kinh doanh số 02030011995 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 11/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 29/08/2011 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Chức năng: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành công ty chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng lương thực, thực phẩm với chức mua bán, sản xuất theo đơn đặt hàng khách hang Nhiệm vụ: - Xây dựng tổ chức mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngành nghề đăng ký, đảm bảo hoạt động mục đích thành lập doanh nghiệp, quy định phạm vi kinh doanh - Tuân thủ sách, chế độ pháp luật Nhà nước quản lý trình kinh doanh phải tuân thủ nghiêm chỉnh hợp đồng ký kết với công ty bạn -Quản lý sử dụng nguồn vốn để đảm bảo kinh doanh có lãi - Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Chịu kiểm tra tra quan Nhà nước tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật - Thực quy định Nhà nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái - Duy trì bảo đảm công việc cho người lao động, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV Đồng thời trọng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV Quyền hạn: - Được chủ động đàm phán, giao dịch ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh Giám đốc đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ sản xuất công ty theo quy chế pháp luật hành Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tham gia hoạt động hội thảo, chuyên đề nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, mở rộng đại lý bán hàng giới thiệu sản phẩm - Hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập tự chủ tài có tư cách pháp nhân kinh tế, có tài khoản ngân hàng, có dấu riêng… 1.1.4.Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Là doanh nghiệp kinh doanh nên cấu tổ chức máy quản lý tương đối hợp lý gọn nhẹ, công ty vận dụng theo mô hình trực tuyến chức cao Giám đốc phòng ban tham mưu cho Giám đốc công tác chuyên môn mình, hướng dẫn đơn vị đạo, thực hiện, đáp ứng nhu cầu kinh doanh Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng ban nghiệp vụ, kho hàng đại lý bán lẻ Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty bước điều chỉnh, hoàn thiện cấu tổ chức ngày khoa học Công ty thể thống phận hoạt động ăn khớp, nhịp nhàng dựa mục tiêu khả sinh lợi, tăng trưởng phát triển ngày lớn mạnh Cơ cấu máy tổ chức Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành thể sơ đồ sau: Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN CHI NHÁNH HỒNG BÀNG PHÒNG TỔNG HỢP CHI NHÁNH NINH GIANG CHI NHÁNH HẠ LONG CHI NHÁNH CẨM PHẢ Hình 1.1:Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành *Hội đồng quản trị: HĐQT đưa đường lối, nghị phương hướng hoạt động kinh doanh công ty, tổ chức máy quản lý đồng thời đề quy chế quản lý nội Trong HĐQT Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ lập chương trình, kế hoạch hoạt động, theo dõi tổ chức thực định HĐQT *Ban giám đốc: bao gồm Giám đốc Công ty, người có quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước quan chủ quản toàn thể cán bộ, công nhân viên trình điều hành quản lý doanh nghiệp Giúp việc cho Giám Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đốc phó Giám đốc cung phòng chức thực nhiệm vụ Ban Giám đốc giao *Các phòng chức năng: đơn vị trực thuộc Công ty hoạt động theo quy định Nhà nước, điều lệ tổ chức Công ty, chịu quản lý toàn diện Giám đốc Công ty Là phòng tham mưu cho Giám đốc công tác: tổ chức hành chính, đầu tư thị trường, kế toán-tài chính, kinh doanh - Phòng Tổng hợp: phòng tổng hợp từ chức tổ chức hành đầu tư thị trường + Chức tổ chức hành chính: giúp tham mưu cho Giám đốc công tác tổ chức hành việc: Lập phương án tổ chức mạng lưới kinh doanh bố trí máy lãnh đạo, chuyên viên, công nhân viên chức lao động toàn công ty cho phù hợp trình độ chức chuyên môn người, phát huy tính động, sáng tạo công tác hoàn thành nhiệm vụ giao đạt hiệu cao Thực tốt công tác hành như: văn thư, lưu trữ, bảo mật…Tham mưu cho Giám đốc thực tốt công tác Đảng, công tác đoàn thể, tổ chức hội nghị tiếp khách… + Chức đầu tư thị trường: chức tham mưu, tư vấn cho Giám đốc lĩnh vực đầu tư thị trường, giúp Giám đốc đề phương án đầu tư kinh doanh thích hợp cho thời kỳ + Bộ phận kho hàng: chịu trách nhiệm xuất nhập, bảo quản hàng hóa theo quy định, điều tiết nhân viên bán hàng đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh Theo dõi, báo cáo xuất, tồn hàng hóa hàng tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu Ban Giám đốc phận kinh doanh - Phòng kinh doanh: phận xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn cho toàn Công ty tổ chức hoạt động tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Soạn thảo hợp đồng kinh tế mua bán, đại lý mua bán xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, mua bán, dịch vụ giao nhận, vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa bảo quản hàng hóa + Cập nhật thông tin kinh tế, giá thị trường phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh công ty + Thực công tác thống kê báo cáo định kỳ tháng quý theo quy định luật thống kê yêu cầu Giám đốc công ty - Phòng Tài – Kế toán: phòng tham mưu cho Giám đốc công ty công tác tài – kế toán, trực tiếp giám sát hoạt động tổ chức kinh doanh Công ty thông qua nghiệp vụ hạch toán kế toán theo Luật kế toán, Luật thống kê, Luật thuế - Văn phòng công ty: *Các chi nhánh trực tiếp kinh doanh: - CN Ngô Quyền (số Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) - CN Hồng Bàng (256 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) - CN Cẩm Phả (42 Trần Phú, tx Cẩm Phả, Quảng Ninh) - CN Hạ Long ( 156 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh) - CN Ninh Giang ( khu tt Ninh Giang Hải Dương) 1.1.5.Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Công ty kinh doanh thương mại dịch vụ với sản phẩm lương thực thức ăn chăn nuôi, cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi dịch vụ ăn uống 1.2.Các hoạt động chức Như mô tả trình bày trên, Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành có phân cấp quản lý lãnh đạo hợp lý, quản lý gắn liền với tổ chức sản xuất, thông qua phân cấp ủy quyền cho trưởng phòng ban Kế toán chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc điều hành quản lý tài chính, theo dõi đốc thúc đòi nợ hợp đồng hoàn thành xong, toán Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Đối với khóa huấn luyện kiến thức chung bên Bộ phận nhân thông báo chi tiết: tên khóa học, địa điểm, thời gian…, đến phận khóa học dự kiến huấn luyện tháng (nếu có) để phận đề cử học viên tham dự khóa học, phận nhân chuẩn bị tất điều kiện cần thiết trước thực việc huấn luyện Tuy nhiên vấn đề huấn luyện phụ thuộc vào ngân sách hàng năm việc thuê người huấn luyện bên Các khóa huấn luyện bên chưa huấn luyện năm xem xét chuyển sang năm để huấn luyện - Sau khóa huấn luyện, phận gửi hồ sơ huấn luyện đầy đủ theo yêu cầu phận nhân để lưu Hồ sơ huấn luyện bao gồm: + Danh sách đăng ký, tham dự có ký tên học viên + Bảng đánh giá thỏa mãn học viên khóa học nội mang tính chuyên môn nghề nghiệp bảng đánh giá kết khóa học bên +Bài kiểm tra (nếu có) + Báo cáo kết huấn luyện Bước 4: Báo cáo kết huấn luyện đánh giá tính hiệu (áp dụng khóa học bên ngoài) - Báo cáo kết huấn luyện phận gửi cho phận hành nhân sau khóa học kết thúc - Vào cuối năm, phận nhân phận liên quan thực việc đánh giá tính hiệu hoạt động huấn luyện Kết việc đánh giá tính hiệu khóa huẩn luyện năm sở để đẩy mạnh tăng cường khóa huấn luyện kế hoạch năm tiếp Kết đánh giá gửi phòng nhân để lưu Nội dung, phạm vi đối tượng đào tạo - Nội dung đào tạo thường bao gồm: + Nghiệp vụ quản lý cho nhân viên văn phòng Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Nghiệp vụ quản lý chất lượng sản phẩm + Phổ biến sách chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm + Phổ biến sách sức khỏe, an toàn, môi trường, thao tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể CBCNV - Đào tạo cán kỹ thuật, nghiệp vụ ngắn hạn: + Đối tượng đào tạo: tất CBCNV công ty có yêu cầu bổ túc nghiệp vụ, kỹ thuật, ngành nghề đề phục vụ cho công việc yêu cầu hỗ trợ công việc + Thời gian đào tạo: thường tháng - Đào tạo cán kế cận: Đối tượng đào tạo cán kế cận cần số tiêu chuẩn sau: + Là người trung thành, tận tụy, làm việc hết mình, không so kè công việc quyền lợi, có ý chí vươn lên, có tinh thần, thái độ han học hỏi, muốn tiếp thu kiến thức mới, tìm tòi, sáng tạo công việc + Có khả giao tiếp hòa hợp, cộng tác chặt chẽ với đồng nghiệp công việc, có khả phát huy sức mạnh tập thể, có lực quản lý + Có thời gian công tác phục vụ cho công ty từ năm trở lên Hình thức đào tạo - Đào tạo chỗ: Là hình thức vừa học vừa làm, người có trình độ nghề cao hướng dẫn cho người vào làm việc người có trình độ nghề thấp Quá trình đào tạo diễn nơi làm việc Hình thức áp dụng cho hầu hết lao động tuyển vào làm việc - Đào tạo ngắn hạn: Thường tổ chức đơn vị, phân xưởng phòng ban chuẩn bị nội dung chương trình xếp thời gian hợp lý để tổ chức khóa học Đối với lĩnh vực cần đào tạo công ty tự tổ chức gửi nhân viên đào tạo trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ khác Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Đào tạo tập trung dài hạn: Hình thức đào tạo thực theo chương trình đầu tư chiều sâu số ngành nghề mũi nhọn chủ lực theo nhu cầu công ty - Đào tạo chuyên sâu nâng cao: Được áp dụng chủ yếu với đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật, công nhân viên có trình độ đại học *Nhận xét: - Trong trình đào tạo, chưa quan tâm mức tới vấn đề giáo dục đạo đức phong cách chuyên nghiệp, rèn luyện tính chủ động, tính kế hoạch, phương pháp làm việc khoa học cho người lao động Quyền lợi trách nhiệm CBCNV đào tạo - Quyền lợi: + Các chi phí như: học phí, tài liệu, chi phí lại… công ty đãi ngộ + Được hưởng lương thưởng thời gian lao động, đào tạo + Công ty trợ cấp cho việc đào tạo công tác nước nước - Trách nhiệm: + Nhân viên cử đào tạo phải hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt yêu cầu mục tiêu khóa học + Trong trình học tập phải hoàn thành tốt công việc giao *Nhận xét: - Những sách đào tạo công ty khuyến khích người lao động nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề nghiệp vụ chuyên môn, kích thích cầu tiến cá nhân nhân viên có mong muốn thăng tiến với quyền lợi rõ ràng - Đối với nhân viên tự túc học để nâng cao trình độ chuyên môn họ công ty chưa có sách, chế độ để động viên nhân viên nên khó giữ họ lại làm việc cho công ty Vì đa số tâm lý người lao động sau học xong rời bỏ công việc cũ để tìm kiếm công việc tốt Do công ty cần Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nghiên cứu đưa sách động viên thích hợp để giữ nhân viên giỏi lại với công ty Nhận định chung: - Ưu điểm: + Công tác đào tạo Ban Giám đốc quan tâm, đánh giá cao Điều cho thấy đội ngũ nhà quản trị động, có tầm nhìn chiến lược sâu rộng nhạy bén với môi trường kinh doanh Trang bị kiến thức, kỹ tay nghề cho lực lượng lao động công ty trang bị vốn kinh doanh cho mình, công ty trọng việc đầu tư để bước hướng người lao động thích nghi với thay đổi thời đại phát triển công nghiệp hóa, đại hóa năm tới + Chính sách ưu đãi đào tạo thông qua việc đãi ngộ hoàn toàn học phí chi phí có liên quan khóa đào tạo trả lương bình thường cho học viên Hoàn tất khóa học, tùy vào lực đánh giá chứng đào tạo, học viên có nhiều hội thăng tiến ưu đãi công việc Điều góp phần làm tăng bầu không khí tự học tập, tự nâng cao trình độ kiến thức tay nghề cho toàn công ty - Nhược điểm: + Công tác bồi bổ nghiệp vụ, kỹ quản trị thường trọng nhà quản trị cấp cao lực lượng nhân viên trẻ đầy động sáng tạo chưa khai thác hết, vấn đề hẳn gây khủng hoảng nhân tương lai công ty 2.1.5.Thù lao lao động 2.1.5.1.Tiền lương Trả công cho người lao động vấn đề thách thức lớn công ty Tùy vào quan điểm, mục tiêu mà công ty có cách trả lương khác việc trả lương cho người lao động nhằm mục tiêu: thu hút, Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp trì kích thích động viên nhân viên Hệ thống trả lương công ty bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành áp dụng việc trả lương theo thời gian Khi người lao động ký hợp đồng với công ty, định mức lương thỏa thuận hợp đồng Mức lương thấp cho người lao động không thấp mức lương hành mà Chính phủ quy định cho công ty có vốn đầu tư nước Cấu trúc tiền lương người lao động công ty định dựa công việc, trách nhiệm khả năng, lực thực công việc người lao động Thu nhập hàng tháng người lao động gồm: tiền lương bản, tiền tăng ca tiền trợ cấp Tiền lương hàng tháng công ty toán cho người lao động vào ngày tháng, thông qua hệ thống ngân hàng đến tài khoản người lao động ngân hàng khu vực - Cách tính lương bản: Mức lương Tiền lương phải trả tháng = x Số ngày làm việc thực tế người lao động x Số làm thêm Số ngày chuẩn tháng - Lương tăng ca: Tiền lương làm = thêm Tiền lương thực trả x 150% 200% 300% Ngoài làm việc bình thường 8h/ngày, người lao động tiêp tục làm việc thời gian tính thời gian làm thêm (hay gọi tăng ca), thời gian không 4h/ngày, 200h/năm Tiền lương làm thêm quy định sau: Trong đó: + Mức 150% áp dụng cho làm thêm vào ngày thường Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Mức 200% áp dụng cho làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần + Mức 300% áp dụng cho làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ hưởng nguyên lương) Bảng 2.8: Tình hình tăng ca qua năm gần Đơn vị tính: Giờ Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Số lượng tăng ca (giờ) 18.145 20.235 25.673 22.345 21.378 (Nguồn: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành) *Nhận xét: - Từ số liệu bảng 2.8, năm 2009-2011 tình hình tăng ca công ty nhìn chung tăng qua năm - Tuy nhiên giai đoạn 2011-2013, số lượng tăng ca có chiều hướng giảm tình hình kinh tế chung, năm gần đây, kinh tế giới nói chung kinh tế nước ta nói riêng lâm vào tình trạng khủng hoảng, có nhiều doanh nghiệp không ký hợp đồng, chí phải ngưng việc sản xuất, người lao động việc làm Thế thực tế cho thấy năm công ty đảm bảo việc làm cho người lao động Điều cho thấy việc kinh doanh công ty không bị ảnh hưởng đáng kể Bảng 2.9: Tình hình thu nhập nhân viên qua năm 2011 đến 2013 Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 40 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị tính: Nghìn đồng STT So sánh 2012/2011 2013/2012 Tỷ lệ Tỷ lệ ±∆ ±∆ (%) (%) 1.151.10 30,8 913.50 18,71 Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Tổng quỹ 3.731.40 4.882.50 5.796.00 lương Tổng số 0 người lao 90 105 120 15 16,67 15 14,28 41.460 46.500 48.300 5.040 12,16 1.800 3,9 3.455 3.875 4.025 420 12,16 150 3,9 Chỉ tiêu động Lương bình quân người/năm Lương bình quân người/tháng (Nguồn: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành) *Nhận xét: - Qua số liệu bảng 2.9, ta thấy: Tổng quỹ lương năm 2012 so với năm 2011 tăng 1,151,100,000 đồng, tương ứng tăng 30,84% Tổng quỹ lương 2013 so với năm 2012 tăng 913,500,000 đồng, tương ứng tăng 18,71% Tổng quỹ lương công ty tăng lên dẫn đến mức lương bình quân tháng người lao động tăng lên, mức lương bình quân tháng người lao động năm 2012 so với năm 2011 tăng cao 420,000 đồng/ tháng tức tăng 12,16%; năm 2013 so với năm 2012 tốc độ tăng có giảm đôi chút, tăng 150,000 đồng tương ứng 3,9% - Ngoài tiền lương tiền tăng ca người lao động nhận tiền trách nhiệm công việc, hàng năm công ty có tổ chức bình chọn đánh giá lực người lao động, đánh giá chung theo yêu cầu đánh giá thi đua cuối năm Cuối năm, trưởng phận đánh giá nhân viên việc theo dõi hàng ngày phận mình, sau gửi lên phận hành nhân trình Ban Giám đốc công Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 41 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ty Kết bình bầu thể qua bậc A,B,C… vừa hưởng lương, vừa tiêu chí để khen thưởng – kỷ luật nhân viên Tiêu chuẩn chung để xếp loại A,B,C: Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế công ty, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp công việc hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ giao, có sáng kiến, cải tiến, thực hành tiết kiệm công việc giao, tham gia học tập, nâng cao trình độ mặt, tích cực tham gia hoạt động phong trào Số lượng người lao động đánh giá lên lương năm gần Công ty CP Lương thực Đông Bắc Bảng 2.10 Số lượng CBCNV tăng lương giai đoạn 2011 – 2013 STT Năm Năm Năm 2011 Tổng số CBCNV đánh giá lên lương 90 Số lượng người lên lương 83 Số lượng người không lên lương Kết kỳ đánh giá 83 (Nguồn: Công ty CP Lương thực Đông Bắc) 2012 105 99 99 2013 120 112 112 Chỉ tiêu *Nhận xét: Quan sát số liệu bảng 2.10 ta thấy số lượng lao động đánh giá tăng lương toàn 100% tổng số lao động công ty, lao động lên lương chiếm tỷ lệ cao hàng năm công ty có sách điều chỉnh tăng lương cho người lao động Tuy nhiên có người năm 2011, người năm 2012 người năm 2013 không lên lương; lý không chấp hành nội quy công ty không hoàn thành tốt công việc giao - Bên cạnh việc khen thưởng công ty có quy định hình thức xử phạt người lao động Trong công ty, Giám đốc người có quyền cao đưa định xử phạt CBCNV thông qua hội đồng xét xử kỷ luật công ty Công ty áp dụng hình thức kỷ luật theo luật lao động hành văn khác Sở lao động thuong binh xã hội để thực Trên sở công ty cụ thể hóa mức phạt cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm mục đích cảnh cáo giáo dục chính, qua thiết lập nề nếp cho công ty Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 42 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đối với tổ chức không hoàn thành kế hoạch để sản phẩm bị hư hỏng công ty áp dụng hình thức phát triển, người lao động vi phạm nội quy công ty lần công ty trừ vào lương, trường hợp vi phạm nhiều lần, nhắc nhở tái phạm công ty cho việc Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tất người làm hư hỏng hay thất thoát tài sản công ty bị truy tố trước pháp luật 2.1.5.2.Chính sách đãi ngộ khác - Công ty thực đầy đủ trách nhiệm người lao động theo quy định pháp luật Việt Nam hành, thực sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho toàn thể người lao động, cụ thể tất CBCNV công ty tham gia BHXH, BHYT BHTN Hiện nay, mức đóng BHXH cho người lao động 18% quỹ lương, mức mua BHYT cho CBCNV 3% tổng quỹ lương, mức đóng BHTN 1% tổng quỹ lương - Tiền thưởng hàng năm: vào dịp Tết âm lịch hàng năm, công ty thưởng cho CBCNV có thâm niên làm việc công ty năm trở lên tháng lương - Công ty phụ cấp thêm cho người lao động khoản như: phụ cấp độc hại, nặng nhọc, phụ cấp chi phí phòng trọ, tiền ăn trưa… - Ngoài ngày lễ nghỉ theo quy định pháp luật, người lao động nghỉ trường hợp: ma chay, cưới hỏi, thai nghén, ốm đau… 2.1.6.Quan hệ lao động tổ chức hồ sơ lưu trữ Hiện tại, công ty sử dụng loại hợp đồng lao động: - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn - Hợp đồng lao động từ năm - Hợp đồng lao động thử việc tháng - Hợp đồng lao động với cán nguyên CBCNV công ty nghỉ hưu, hay gọi hợp đồng thời vụ Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 43 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Các điều khoản, thể thức, điều kiện hợp đồng lao động soạn thảo theo quy định pháp luật Năm 2013, công ty làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động chuyển công tác cho 12 người, đồng thời giải sổ sách bảo hiểm cho đối tượng Về công tác quản lý hồ sơ cán bộ: công ty quản lý hồ sơ cán theo phương pháp truyền thống, việc quản lý, cập nhật, bảo quản lưu trữ hồ sơ cán phù hợp với quy chế quản lý hồ sơ; hồ sơ cập nhật thường xuyên, đầy đủ danh mục, xếp, bảo quản ngăn nắp 2.2.Đánh giá chung công tác Quản trị nguồn nhân lực Công Ty TNHH Lương Thực Hải Thành Trong suốt báo cáo để đánh giá sử dụng từ số liệu sơ cấp thứ cấp, kết hợp với trình tìm hiểu thực tế hoạt động đơn vị qua phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty có thành công hạn chế định 2.2.1.Những thành tựu đạt - Trong năm qua, công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành ban lãnh đạo công ty quan tâm, bước đầu công tác quản trị nguồn nhân lực công ty vào nề nếp, bước hoàn thiện theo hướng áp dụng mô hình quản trị nhân đại - Ban lãnh đạo công ty quản lý, điều hành nhạy bén, sáng tạo với phối hợp nhịp nhàng, tham gia quản lý tổ chức đoàn thể, kết hợp đồng phòng ban chuyên môn, CBCNV lao động hăng say - Cơ cấu tổ chức công ty đem lại hiệu quả, suất cao tiết kiệm chi phí cho công ty Với mô hình tổ chức vừa đảm bảo quyền định nhà quản trị, vừa đảm bảo quản lý thực chức phòng ban tạo nên máy quản lý gọn nhẹ linh hoạt - Công ty thực tốt việc tuyển dụng lao động thông qua hình thức xét tuyển, tận dụng nguồn tuyển dụng nội va bên ngoài, chất lượng lao Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 44 Báo cáo thực tập tốt nghiệp động tuyển dụng đáp ứng yêu cầu chức danh công việc, cấp chuyên môn theo quy định tiêu chuẩn công ty Công tác tuyển dụng tiến hành thường xuyên nên đáp ứng tốt nhu cầu nhân cho phận công ty - Hơn nữa, công tác bố trí, sử dụng lao động công ty quan tâm, bố trí lao động ngành nghề đào tạo, trình độ lực người lao động Thực đầy đủ theo quy định Nhà nước vấn đề lương bổng quyền lợi khác cho người lao động Số lượng lao động công ty đáp ứng yêu cầu công việc - Công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty quan tâm, công ty lập chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCNV, tính toán hình thức đào tạo, bồi dưỡng để cử cán tham gia phù hợp Nhờ mà chất lượng nguồn lao động công ty ngày có chuyển biến tích cực 2.2.2.Một số tồn - Công tác hoạch định kế hoạch nhân chưa quan tâm mức, không làm cho hoạt động tuyển dụng, bố trí nhân Công tác dự báo nhu cầu phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân không công ty coi trọng, không lập dự báo, không chủ động công tác tuyển dụng, bố trí lao động, chủ yếu mang tính chắp vá, giải tình - Việc đánh giá thực công việc gặp nhiều khó khăn chưa xây dựng bảng mô tả phân công công việc rõ ràng, với tiêu đánh giá cụ thể nên việc thực đánh giá, nhận xét hiệu công việc thường mang tính chủ quan, không xác thiếu thuyết phục - Việc đánh giá bình xét khen thưởng đảm bảo quy trình: bình xét từ phận chuyên môn đưa lên, hệ thống thang điểm đánh giá rõ ràng, việc giám sát không thường xuyên, sát thực tế thường thực theo kiểu bình quân Tác động việc khen thưởng đến chất lượng công việc thấp Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 45 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Chế độ tiền lương, thưởng kỷ luật lao động công ty chưa thực có tác động khuyến khích người lao động thực tốt nhiệm vụ mục tiêu chung công ty Chính sách tiền lương chưa đủ để thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao - Hình thức đào tạo chỗ công ty tạo nên hình thức làm việc rập khuôn, thiếu sáng tạo công việc Nhân viên không hiểu rõ tính chất công việc, điều dẫn đến khó khăn cho công ty áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý quốc tế - Vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên chưa quan tâm, đầu tư mức Ban Giám đốc công ty chưa xem xét vấn đề vấn đề có ý nghĩa định đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Kế hoạch đào tạo chủ yếu bồi dưỡng ngắn ngày, chưa quan tâm đến công tác đào tạo, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đơn giản, không phong phú Xu hướng lòng với chất lượng nguồn lao động có rào cản lớn cho việc nâng cao chất lượng nhân lực công ty 2.2.3.Nguyên nhân yếu - Công ty chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng nguồn nhân lực chiến lược phát triển công ty, chưa quan tâm đầu tư đáng cho công tác quản trị nguồn nhân lực Chưa xây dựng kế hoạch dự báo phát triển nguồn nhân lực công ty giai đoạn - Chưa có sách đầu tư đáng cho người lao động, sách tiền lương mang nặng tính bình quân, chưa có sách rõ ràng khuyến khích vật chất tinh thần - Chưa xây dựng hệ thống tiêu đánh giá lực thực công việc đánh giá khả lao động Việc đánh giá CBCNV chưa thực chất, mang tính chủ quan… nguyên nhân dẫn tới hạn chế công tác quản trị nhân lực công ty 2.3 Kiến Nghị Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 46 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Cần phải tổ chức nguồn nhân lực lãnh đạo phải xếp chuẩn vị trí nhân viên , dựa vào khả phân công, công việc - Phải đào tạo bồi dưỡng Phải cho nhân viên học lớp nâng cao kỹ chuyên môn - Điều chỉnh mức lương cho hợp lý với khả CBCNV nhằm kích thích lao động - Làm tốt khen thưởng - Quan tâm đến đời sống CBCNV - Có danh hiệu khen thưởng hàng năm - Tổ chức du lịch tao sân chơi, giải trí cho CBCNV Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 47 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng, quản trị nguồn nhân lực vấn đề quan tâm trọng Nâng cao khả quản trị nguồn nhân lực mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới Nhận thức điều này, Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành có bước triển khai phát triển định vấn đề quản trị nguồn nhân lực Công ty trọng vào biện pháp thống kê, đánh giá; từ tiến hành bước tuyển dụng, bố trí đào tạo nhân lực, cộng thêm việc trả thù lao lao động CBCNV đòn bẩy, tạo nên công cụ hữu hiệu để quản lý khuyến khích tăng suất lao động, góp phần lớn giúp công ty gia tăng hiệu sản xuất kinh doanh năm gần Mặc dù cố gắng, với hướng dẫn nhiệt tình cô giáo Lê Thị Bích Ngọc, song thời gian khả có hạn nên báo cáo chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Vậy em mong nhận góp ý thầy cô bạn đồng nghiệp bổ sung cho báo cáo hoàn thiện Qua đây, lần em xin gửi lời chân thành cảm ơn hướng dẫn cô giáo Lê Thị Bích Ngọc, với cô chú, anh chị công tác làm việc Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập Sinh Viên Tô Văn Quang Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 48 Báo cáo thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 – 2013 Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành Giáo trình Định mức Lao động, Nhà xuất Lao động – Xã hội - PGS TS Nguyễn Tiệp - 2011 Bài giảng Quản trị nhân lực – PGS.TS Nguyễn Thị Minh An Giáo trình Quản trị Nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân PGS TS Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Vân Điềm – 2012 Giáo trình Tiền lương – Tiền công, Nhà xuất Lao động – Xã hội PGS TS Nguyễn Tiệp TS Lê Thanh Hà – 2011 Thông t 02/2014/TT-BL T BXH, quy n h m c i u ch nh ti n l n g, ti n công thu nh p tháng ã óng b o hi m xã h i Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 49 [...]... bảo nguồn lao động có đủ cả chất lẫn lượng Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN II CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HẢI THÀNH 2.1 .Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành 2.1.1.Quy mô, cơ cấu lao động 2.1.1.1.Thống kê số lao động qua các năm Cùng với sự lớn mạnh của ngành lương thực, công ty TNHH Lương. .. (%) Hải Phòng 2013 75 Quảng Ninh 30 25,0 Các tỉnh thành khác 15 12,5 62,5 Tổng cộng 120 100 (Nguồn: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành) *Nhận xét: Theo bảng 2.6, ta thấy lao động của công ty chiếm số lượng lớn đến từ Hải Phòng, điều này giúp công ty sử dụng và quản lý lao động tối ưu trên tỉnh nhà Do đặc điểm kinh doanh của công ty cần một đội ngũ chuyên trách về giao nhận cảng, nên nguồn nhân lực ở Hải. .. động của công ty tăng lên chủ yếu ở bộ phận sản xuất kinh doanh, việc xác định nhu cầu lao động cho bộ phận này tùy thuộc vào khối lượng công việc, đơn hàng mà công ty nhận được Như vậy: Công tác hoạch định nguồn nhân lực của Công ty CP Lương thực Đông Bắc còn có một số hạn chế Cụ thể là việc hoạch định nguồn nhân lực cho các kế hoạch trung và dài hạn Thực trạng này đặt ra vấn đề với các nhà quản trị cấp... hoạt và các dụng cụ y tế trong công ty, cách chi trả tiền lương, cách đánh giá kết quả thực hiện công việc ra sao… Về công tác bổ nhiệm cán bộ, công ty thực hiện đúng quy trình và danh mục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ theo quy định Những cán bộ được bổ nhiệm phần lớn đã phát huy tốt vai trò và năng lực công tác 2.1.3.Đánh giá thực hiện công việc *Tiêu chuẩn thực hiện công việc - Hiệu quả thực hiện công. .. nhánh ở Quảng Ninh thì lại tuyển những lao động ở địa phương nhằm thích nghi dễ dàng với địa lý và môi trường kinh doanh trong khu vực Các nhân viên ở các tỉnh thành khác là những người có bằng cấp, năng lực khá, có khả năng làm tốt và ổn định các công việc được giao 2.1.2 .Quản trị nguồn nhân lực tại công ty Công tác tuyển dụng *Hoạch định nguồn nhân lực Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 26 Báo cáo thực. .. định nguồn nhân lực của công ty phụ thuộc vào nhu cầu của các bộ phận trong công ty Công ty chỉ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu sản lượng của bộ phận đặt hàng và dựa vào kế hoạch sản xuất, thế nên sau đó công ty mới tiến hành phân tích nhu cầu lao động cần thiết để hoàn thành kế hoạch, so sánh với tình hình khả năng lao động hiện tại của công ty, từ đó đưa ra các chỉ tiêu, số lượng lao động cần phải... 105 (Nguồn: Công ty TNHH lương Thực Hải Thành) 2013 120 *Nhận xét: Tại thời điểm năm 2009, số lượng lao động tại công ty là 65 người, sau 5 năm số lượng lao động là 110 người, tăng 45 người Tổng số lao động của công ty vẫn tăng đều qua các năm, cho dù số lượng lao động tăng không nhiều, nhưng điều đó vẫn chứng tỏ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty rất ổn định và có chiều hướng đi lên Công ty đã... 12,5 -4 8,2 (Nguồn: Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành) 9 8 1 -3 33,3 25,0 3,6 8,3 Ta có thể thể hiện cơ cấu lao động theo độ tuổi ở Công ty TNHH Lương Thực Hải Thành theo biểu đồ dạng cột như sau: Sinh viên: Tô Văn Quang – D10TXQT5 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hì nh 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giai đoạn 2011-2013 *Nhận xét: Qua bảng biểu trên ta thấy lực lượng lao động của công ty luôn có sự... dựng, tổ chức thực hiện tốt các công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực sau: *Công tác tổ chức: - Xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của công ty, nội quy lao động, quy chế tiền lương, định mức tiền lương - Tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh - Làm nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự - Thực hiện các... Lập kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra mọi hoạt động tổ chức kinh doanh của công ty - Giúp công ty bảo vệ bí mật kinh doanh, giúp CBCNV hiểu rõ tầm quan trọng, quyền hạn và trách nhiệm bảo vệ công tác nội bộ *Công tác hành chính quản trị: - Quản lý cơ sở vật chất của công ty - Thay mặt công ty tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình CBCNV khi ốm đau, chúc mừng những ngày vui… - Tổ chức công tác văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực và tiền lương tại công ty TNHH lương thực hải thành , Quản trị nguồn nhân lực và tiền lương tại công ty TNHH lương thực hải thành , Quản trị nguồn nhân lực và tiền lương tại công ty TNHH lương thực hải thành

Từ khóa liên quan