0

skkn dia li 7; xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí 7

138 585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 22:12

Phng phỏp dy hc tớch cc a lớ XY DNG V S DNG S TRONG DY-HC A L PHN I Những vấn đề chung I L DO CHN TI Lớ khỏch quan Phng tin dy hc cú ý ngha to ln mụn a lớ ph thụng Mt mt cỏc s vt hin tng a lớ trỏi di khp khụng gian rng ln ca Trỏi t, hc sinh khụng th quan sỏt trc tip c, phi thụng qua cỏc phng tin dy hc Mt khỏc cỏc s vt, hin tng a lớ li a dng v phc tp, nh vo phng tin dy hc mi tr nờn gn gi, c th hn i vi nhn thc ca hc sinh Trong vic i mi phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh, phng tin dy hc va l cụng c giỏo viờn t chc hot ng nhn thc tớch cc cho hc sinh, va l c s hc sinh hot ng tớch cc, ch ng, sỏng to, tỡm nhng kin cn thit 2.lớ ch quan Hin nay, phng tin dy hc bao gm cỏc phng tin truyn thng nh bn , biu , s tranh nh, Atlat, v cỏc phng tin hin i u gúp phn tớch cc vo vic i mi phng phỏp dy hc v nõng cao cht lng, hiu qu dy hc a lớ nh trng Trong ú vic xõy dng v s dng cỏc loi s úng mt vai trũ quan trng quỏ trỡnh dy hc Nú cú tỏc dng rt ln quỏ trỡnh nhn thc ca hc sinh.Vi chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi, cỏc loi s c s dng rt nhiu Tuy nhiờn, hiu qu s dng ca giỏo viờn cha c thng xuyờn v cha cao Mt no ú, hc sinh cũn nhiu hn ch vic dựng s khai thỏc kin thc i vi giỏo viờn mun s dng cú hiu qu cỏc loi s cn phi da vo cu to, chc nng, tỏc dng s ; ng thi phi phự hp vi i tng hc sinh v phỏt huy c nng lc, s trng ca giỏo viờn II MC CH, I TNG V NHIM V NGHIấN CU,PHM VI V GI TR S DNG CA TI Mc ớch, i tng: a Mc ớch - Gúp phn nõng cao kh nng xõy dng v s dng s cho giỏo viờn - Giỳp hc sinh cú kh nng nhn thc kin thc v t hon thin kin thc b i tng: giỏo viờn v hc sinh ging dy v hc mụn a lớ Nhim v - Nghiờn cu phng phỏp xõy dng v s dng s dy hc a lớ Trung hc c s c th l a lớ - a nhng nguyờn tc chung xõy dng v s dng s Phm vi - p dng cho nhiu bi hc a lớ - Gii hn vic to k nng xõy dng v s dng s cho giỏo viờn 4.Giỏ tr s dng - ti cú th ng dng lm ti liu tham kho cho giỏo viờn thc hin phng phỏp s ging dy mụn a lớ -Cú th dựng cho hc sinh nghiờn cu hỡnh thnh k nng, phng phỏp hc tt hn thụng qua s III PHNG PHP NGHIấN CU - Thụng qua kinh nghim ging dy mụn a lớ cp THCS nhiu nm - Phng phỏp th nghim - Phng phỏp phõn tớch, tng hp - Cỏc phng phỏp khỏc cú liờn quan PHN II-NI DUNG I.C S CA TI 1.C s lớ lun Nõng cao cht lng dy v hc l mt cp bỏch ca s nghip giỏo dc hin Vi mc tiờu o to lờn nhng ngi cú giỏ tr v t tng o c, li sng phự hp , cú kin thc ph thụng c bn, cú k nng dng kin thc vo cuc sng kp thi ỏp ng c s nghip cụng nghip húa, hin i húa ca t nc Do vy cn phi i mi phng phỏp dy hc Trong ngh quyt trung ng ln th hai khúa ó nờu rừ Ngnh giỏo dc cn phi i mi mc tiờu, ni dung, phng phỏp giỏo dc ph thụng cho phự hp vi giai on phỏt trin mi ca t nc Mt cỏc i mi ú l i mi phng phỏp dy hc theo hng tớch cc Phng phỏp dy hc tớch cc l tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh, ly hc sinh lm trung tõm , giỏo giỏo viờn ch l ngi hng dn hc sinh hc tớch cc lm c iu ú dũi hi ngng giỏo viờn phi l lc rt nhiu vic nghiờn cu tỡm tũi phng phỏp dy hc cho tng bi , phự hp tng i tng hc sinh , phi a dng húa cỏc phng phỏp v c bit chỳ trng n phng phỏp lm vic cỏ nhõn v lm vic theo nhúm , C s thc tin Qua thc t ging dy tụi thy hc ging dy trờn c s s hc sinh d nh kin thc hn v trc quan hn , c bit i vi mụn a lớ l mụn hc nghiờn cu t nhiờn- kinh t -xó hi v mi quan h gia t nhiờn kinh t xó hi S l phng tin th hin rừ nột cu trỳc cỏc thnh phn tng th v mi quan h gia cỏc thnh phn tng th S a hc giỳp hc sinh nhn bit rừ rng c im s vt gn vi mt a ch c th S cu trỳc giỳp hc sinh, giỏo viờn d dng ging dy , hc bi ụn cui chng cui phn Nh s cỏc kin thc a lớ c h thng húa mt cỏch trc quan, giỳp cho hc sinh cú cỏi nhỡn tng th cỏc kin thc ó hc mi liờn h cht ch vi S giỳp hc sinh hc mt cỏch trc quan v nh kin thc c lõu v logic Hin phng phỏp dy hc bng bn t c nhiu giỏo viờn tỡm hiu v dng , s khớa cnh no ú cú th gi l s t Qua d gi thm lp nhiu ng nghip tụi thy vic xõy dng v s dng s cũn cha nhun nhuyn , cũn nhiu hn ch v lỳng tỳng vỡ vy tụi ó nghiờn cu thc nghim v ỳc rỳt kinh nghim xõy dng v s dng s dy hc a lớ II NI DUNG V GII PHP 1.Cỏc loi s : *S cu trỳc: l loi s th hin cỏc thnh phn, yu t mt chnh th v mi quan h gia chỳng S c xõy dng v s dng dy bi 12- thc hnh a lớ Cỏc kiu khớ hu i núng Xớch o m Nhit i Nhit i giú Nhit trung bỡnh nm ln hn 200C Ma trung bỡnh nm t 500mm tr lờn ( tr hoang mc) Hoang mc Hỡnh 1.S cỏc kiu khớ hu i núng S s dng kim tra bi c bi 15- hot ng cụng nghip i ụn hũa Hỡnh S cng uy-xbua ( c) S s dng dy bi mi bi 23- mụi trng vựng nỳi Hỡnh 3.S phõn tng thc vt theo cao dóy nỳi An- p thuc Chõu u S s dng dy bi mi bi 23 -mụi trng vựng nỳi ( tip theo) Hỡnh 4.S phõn tng thc vt theo cao i ụn hũa v i núng S dng s dy bi 46- thc hnh Hỡnh S sn tõy H6 S sn ụng An-ột qua lnh th Pờ-ru An-ột qua lnh th Pờ-ru *S a hc: l loi s biu hin mi quan h v mt khụng gian ca cỏc s vt, hin tng a lớ trờn bn , lc Hỡnh S cỏc lung nhp c vo Chõu M * S quỏ trỡnh: l loi s th hin v trớ cỏc thnh phn, cỏc yu t v mi quan h ca chỳng quỏ trỡnh ng Hỡnh 8.S s ng ca Trỏi t quanh Mt Tri v cỏc Bc bỏn cu *S logic: l loi s biu hin mi quan h v ni dung bờn ca cỏc s vt-hin tng a lớ Dõn s tng nhanh Kinh t húa kộm phỏt trin Tha lao ng, thiu vic lm Nng sut lao ng kộm Khai thỏc t nhiờn quỏ mc; mụi trng suy thoỏi, sn xut suy gim Sc khe kộm, bnh tt tng, tui th thp Nghốo úi, mự ch, xó hi phõn húa giu nghốo T nn xó hi phỏt trin Trt t an ninh ri lon Hỡnh 9.S mi quan h gia gia tng dõn s vi cht lng cuc sng 2.Yờu cu ca vic xõy dng s Cỏc s c dựng dy hc a lớ trng THCS cú th ó cú sn sỏch giỏo khoa, nhng phn ln trng hp giỏo viờn t xõy dng t ni dung bi hc, phự hp vi ý tng s dng phng phỏp dy hc Thụng thng, cu to ca mt s cỏc nh v cỏc cnh nh cú th l mt khỏi nim, mt thut ng, mt a danh trờn lc (hoc bn ), hoc thm l kớ hiu tng hỡnh/tng trng Cnh l cỏc ng/on thng (cú hng hoc vụ hng) ni cỏc nh vi nhau, hoc biu hờn tng trng hỡnh dỏng ca s vt, hin tng s dng dy hc cú hiu qu, cỏc s cn phi m bo: *Tớnh khoa hc: ni dung s phi bỏm sỏt ni dung ca bi hc, cỏc mi quan h phi l bn cht, khỏch quan ch khụng phi ngi xõy dng sp t, cng ộp *Tớnh s phm, t tng: s phi cú tớnh khỏi quỏt húa cao, lc b cỏc chi tit ph, d hc, d nh.Qua s hc sinh cú th nhn thy cỏc mi quan h khỏch quan, bin chng *Tớnh m thut: b cc ca s phi hp lớ, cõn i, ni bt trng tõm v cỏc nhúm kin thc, cú th dựng mu sc lm rừ 3.Cỏc bc xõy dng Bc 1: Cỏc s ó cú sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn a lớ THCS nhng ch yu-phn ln l giỏo viờn t xõy dng t ni dung bi hc, phự hp vi ý tng s dng phng phỏp, phng tin dy hc khỏc Nờn phi chn kin thc c bn, ti thiu v va , mó húa cỏc kin thc ú mt cỏch ngn gn, cụ ng, sỳc tớch nhng phi phn ỏnh c ni dung cn thit (cú th s dng hỡnh tng trng) Bc 2: Thit lp s vi nhng ni dung ó la chn bc Bc 3: Hon thin Kim tra li tt c cỏc cụng vic ó thc hin iu chnh s phự hp vi ni dung bi hc v lụgic ni dung, m bo tớnh thm m v d hiu *Thụng thng cu to mt s cú cỏc nh v cỏc cnh (nh cú th l khỏi nim, thut ng, a danh trờn lc , bn ; cnh l cỏc ng, on thng (cú hng hoc vụ hng) ni cỏc nh hoc biu hin tng trng hỡnh dỏng ca s vt-hin tng a lớ 4.Cỏch xõy dng mt s - Giỏo viờn nghiờn cu ni dung chng trỡnh ging dy, la chn nhng bi, nhng phn cú kh nng ỏp dng phng phỏp s cú hiu qu nht Tip theo giỏo viờn phõn tớch ni dung bi dy, tỡm nhng khỏi nim c bn, khỏi nim gc cn truyn t, hỡnh thnh - Trong dy hc a lớ ta cú th xõy dng cỏc kiu s sau: + S dựng chng minh hay gii thớch dựng phn ỏnh ni dung bi ging mt cỏch trc quan, d khỏi quỏt, d tip thu + S tng hp dựng ụn tp, tng kt hay h thng chng, phn kin thc + S kim tra ỏnh giỏ nng lc tip thu, hiu bit ca hc sinh ng thi giỳp giỏo viờn kp thi iu chnh ni dung truyn t 5.Cỏch s dng s - Giỏo viờn da vo chớnh s son cỏc tỡnh dy hc cng nh cỏc thao tỏc, phng phỏp dy; lỳc ny s chớnh l mc ớch-phng tin truyn t ca giỏo viờn v lnh hi kin thc ca hc sinh - Trong s dng giỏo viờn phi hỡnh thnh rừ mch chớnh, mch nhỏnh ca s , mi quan h nhõn qa, mi quan h tỏc ng hoc s liờn kt cỏc n v kin thc trờn s * CC V D MINH HA 10 Hỡnh 2.S s ng ca Trỏi t quanh Mt Tri v cỏc Bc bỏn cu *S a hc: l loi s biu hin mi quan h v mt khụng gian ca cỏc s vt, hin tng a lớ trờn bn , lc Hỡnh S cỏc lung nhp c vo Chõu M (iak lớ 7) *S logic: l loi s biu hin mi quan h v ni dung bờn ca cỏc s vt-hin tng a lớ 124 cụng nghip ch to mỏy cụng nghip nng lng cụng nghip luyn kim cụng nghip húa du cụng nghip khai khoỏng qung st Than ỏ Qung kim loi mu Du m Hỡnh 4.S mi quan h ti nguyờn t nhiờn v cỏc ngnh cụng nghip ễ-xtrõyli-a (a lớ 7) 2/ Yờu cu ca vic xõy dng s : Cỏc s c dựng dy hc a lớ trng THCS cú th ó cú sn sỏch giỏo khoa, nhng phn ln trng hp giỏo viờn t xõy dng t ni dung bi hc, phự hp vi ý tng s dng phng phỏp dy hc Thụng thng, cu to ca mt s cỏc nh v cỏc cnh nh cú th l mt khỏi nim, mt thut ng, mt a danh trờn lc (hoc bn ), hoc thm l kớ hiu tng hỡnh/tng trng Cnh l cỏc ng/on thng (cú hng hoc vụ hng) ni cỏc nh vi nhau, hoc biu hờn tng trng hỡnh dỏng ca s vt, hin tng 125 s dng dy hc cú hiu qu, cỏc s cn phi m bo: *Tớnh khoa hc: ni dung s phi bỏm sỏt ni dung ca bi hc, cỏc mi quan h phi l bn cht, khỏch quan ch khụng phi ngi xõy dng sp t, cng ộp *Tớnh s phm, t tng: s phi cú tớnh khỏi quỏt húa cao, lc b cỏc chi tit ph, d hc, d nh.Qua s hc sinh cú th nhn thy cỏc mi quan h khỏch quan, bin chng *Tớnh m thut: b cc ca s phi hp lớ, cõn i, ni bt trng tõm v cỏc nhúm kin thc, cú th dựng mu sc lm rừ 3/ Cỏc bc xõy dng: Bc 1: Cỏc s ó cú sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn a lớ THCS nhng ch yu-phn ln l giỏo viờn t xõy dng t ni dung bi hc, phự hp vi ý tng s dng phng phỏp, phng tin dy hc khỏc Nờn phi chn kin thc c bn, ti thiu v va , mó húa cỏc kin thc ú mt cỏch ngn gn, cụ ng, sỳc tớch nhng phi phn ỏnh c ni dung cn thit (cú th s dng hỡnh tng trng) Bc 2: Thit lp s vi nhng ni dung ó la chn bc Bc 3: Hon thin Kim tra li tt c cỏc cụng vic ó thc hin iu chnh s phự hp vi ni dung bi hc v lụgic ni dung, m bo tớnh thm m v d hiu *Thụng thng cu to mt s cú cỏc nh v cỏc cnh (nh cú th l khỏi nim, thut ng, a danh trờn lc , bn ; cnh l cỏc ng, on thng (cú hng hoc vụ hng) ni cỏc nh hoc biu hin tng trng hỡnh dỏng ca s vthin tng a lớ *CC BC XY DNG S -BC 1:Chn kin thc c bn ti thiu v va , mó húa cỏc kin thc mt cỏch ngn gn, cụ ng, nhng phi phỏn ỏnh c ni dung cn thit Sau ú t chc v cỏc nh ca s , cỏc nh phi nm trờn mt mt phng -BC 2: Thit lp cỏc cnh (cỏc cnh ni nhng ni dung cỏc nh cú liờn quan) -BC 3: Hon thin (kim tra li tc c iu chnh s phự hp vi ni dung dy hc v logic ni dung, m bo tớnh thm m v d hiu) 4/ Cỏch xõy dng mt s : 126 - Giỏo viờn nghiờn cu ni dung chng trỡnh ging dy, la chn nhng bi, nhng phn cú kh nng ỏp dng phng phỏp s cú hiu qu nht Tip theo giỏo viờn phõn tớch ni dung bi dy, tỡm nhng khỏi nim c bn, khỏi nim gc cn truyn t, hỡnh thnh - Trong dy hc a lớ ta cú th xõy dng cỏc kiu s sau: + S dựng chng minh hay gii thớch dựng phn ỏnh ni dung bi ging mt cỏch trc quan, d khỏi quỏt, d tip thu + S tng hp dựng ụn tp, tng kt hay h thng chng, phn kin thc + S kim tra ỏnh giỏ nng lc tip thu, hiu bit ca hc sinh ng thi giỳp giỏo viờn kp thi iu chnh ni dung truyn t 5/ Cỏch s dng s : - Giỏo viờn da vo chớnh s son cỏc tỡnh dy hc cng nh cỏc thao tỏc, phng phỏp dy; lỳc ny s chớnh l mc ớch-phng tin truyn t ca giỏo viờn v lnh hi kin thc ca hc sinh - Trong s dng giỏo viờn phi hỡnh thnh rừ mch chớnh, mch nhỏnh ca s , mi quan h nhõn qa, mi quan h tỏc ng hoc s liờn kt cỏc n v kin thc trờn s * CC V D MINH HA V D 1: S dng s vic kim tra kin thc c ca hc sinh vo u gi hc Yờu cu hc sinh in vo cỏc ụ trng s , hay dựng mi tờn ni cỏc ụ hon thin s - kim tra kin thc a lớ 8.Bi 20-Khớ hu v cnh quan trờn Trỏi t ca hc sinh, giỏo viờn s dng s v kốm theo cõu hi: Hóy in vo s sau: Tờn cỏc thnh phn t nhiờn v ỏnh mi tờn th hin mi quan h gia chỳng cho phự hp v y 127 S mi quan h gia cỏc thnh phn t nhiờn V cỏc thnh phn t nhiờn hc sinh ó hc bao gm: t, nc, khớ hu, sinh vt v a hỡnh Cỏc thnh phn ny cú mi quan h tỏc ng qua li ln Vỡ vy yờu cu hc sinh in ỳng v y thnh phn t nhiờn trờn, v ỏnh du mi tờn tỏc ng hai chiu V D 2: S dng s vic nh hng nhn thc ca hc sinh-dựng vo lỳc m u bi hc Vớ d cho hc sinh hiu c cu trỳc v ni dung chớnh ca bi a lớ, cú th s dng s khõu m bi, gii thiu cho hc sinh bit cỏc ni dung chớnh s nghiờn cu bi hc -S : Cỏc nhõn t nh hng ti phỏt trin v phõn b nụng nghip Nhõn t nh hng ti phỏt trin v phõn b nụng nghip 128 cỏc nhõn t t nhiờn cỏc nhõn t kinh t-xó hi ti nguyờn t TN khớ hu TN nc TN sinh vt Dõn c, lao ụng c s vt cht-kt Chớnh sỏch Th trng tiờu th Qua s trờn hc sinh s nm c ni dung chớnh ca tit hc, t ú d dng nm c kin thc v tip thu bi mi cú hiu qu hn Nh vy t ban u hc sinh ó d dng nhn thy nhúm nhõn t nh hng trc tip sn xut nụng nghip l cỏc yu t t nhiờn v cỏc yu t kinh t xó hi T ú c th hn cỏc nhõn t V D 3: S dung s vic ging bi mi - Giỏo viờn cú sn s (v trc, bn in sn) hc sinh da vo ú, kt hp vi cỏc phng tin khỏc (bn , tranh nh) phõn tớch, so sỏnh rỳt kt lun Vớ d hc bi: Phỏt trin tng hp kinh t v bo v ti nguyờn mụi trng bin- o giỏo viờn a s ct ngang vựng bin Vit Nam gii thiu v gii hn vựng bin Vit Nam hc sinh cú ý thc hn v ch quyn ca vựng bin nc ta 129 S ct ngang vựng bin Vit Nam Qua s Hs nờu c gii hn ca tng b phn vựng bin Vit Nam, Gm cú b phn: vựng ni thy ( t ng c s vo t lin - ng c s l ng ni lin tt c cỏc o gn b nht), vựng lónh hi ( rng 12 hi lớ), vựng tip giỏp lónh hi ( 12 hi lớ), vựng c quyn kinh t (rng 200 hi lớ, tớnh t ng c s), thm lc a Hc sinh s hiu hn v ranh gii v ch quyn bin Vit Nam T ú giỏo dc cho hc sinh cú ý thc v trỏch nhim mun bo b vựng bin ca nc ta - Cú th giỏo viờn va hng dn hc sinh khỏm phỏ cỏc mi quan h song song vi vic hon thnh s ( va dy va v ) õy l cỏch dy hc cú s tham gia tớch cc ca hc sinh Bng cỏc phng phỏp dy hc ging gii, kt hp vi m thoi gi m, tho lun nhúm nh, cỏc kin thỳc cn thit cựng cỏc mi liờn h s c hỡnh thnh dn trờn s , tng ng vi tin trỡnh dy hc Kt qu ca ni dung dy hc c th hin, kt tinh trờn s Trờn c s ni dung ca bi hc: Hi nc khụng khớ Ma (a lớ 6) Giỏo viờn va ging dy va khỏi quỏt thnh s hc sinh d hiu, d tng tng hn 130 Nh vy da vo s trờn hc sinh cú th trỡnh by c quỏ trỡnh to thnh mõy, ma: Giỏo viờn va ging va v lờn bng: Hi nc bc lờn, n mt lỳc no ú b bóo hũa nhng c cung cp thờm hi nc hoc b lnh i bc lờn cao hoc gp khụng khớ lnh Hi nc ngng t thnh cỏc ht nh, to thnh mõy Gp iu kin thun li tip tc ngng t, cỏc ht nc ú ri xung t to thnh ma V D 4: S dng s vic cng c-ỏnh giỏ cui bi Giỏo viờn a mt s cha hon chnh, yờu cu hc sinh tỡm cỏc kin thc cn thit in vo ch trng v hon chnh s Khi hc bi 10 Dõn s v sc ộp dõn s ti ti nguyờn, mụi trng i núng (a lớ 7) Giỏo viờn a s cng c bi v hu qu ca gia tng dõn s quỏ nhanh 131 Dõn s tng quỏ nhanh Kinh t chm phỏt trin i sng chm ci thin Din tớch rng b thu hp Tỏc ng tiờu cc ti TN- MT Thu hp t canh tỏc khoỏng sn b cn kit V D 5: S dng s bi v nh hay kim tra kin thc ca hc sinh - Sau bi trờn lp, cú th yờu cu hc sinh v nh lm bi dựng mi tờn ni cỏc ụ ca s mt cỏch hp lớ th hin c im ca mt i tng a lớ Qua bi hc Bi Các hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng.( a lớ 7) Sắp xếp liệu dới đây, đánh dấu mũi tên thể sơ đồ thâm canh lúa nớc đới nóng S Tăng sản lợng Tăng vụ Tăng suất Thõm canh lỳa nc Ch ng ti tiờu Ngun lao ng di 132 ễ nhim mụi trng Bi 18 Thi tit, khớ hu v nhit khụng khớ (a lớ 6) ỏnh du mi tờn ni cỏc ụ ca s di õy cho phự hp Cỏc loi t, ỏ: mau núng, mau ngui Nc: núng chm, mau ngui S khỏc bit v nhit khụng khớ gia b mt t v b mt nc Nhit khụng khớ khỏc gia gn bin v nm sõu ni a Vớ d 6: S dng s kim tra kin thc ca hc sinh kim tra kin thc ca hc sinh sau bi hc, giỏo viờn cú th son kim tra, yờu cu hc sinh in vo ụ trng s cỏc kin thc cn thit Da vo ni dung sỏch giỏo khoa, em hóy in tip ni dung thớch hp vo ch chm () ca s sau VNG ễNG NAM B T LIN VNG BIN + a hỡnh: + Khớ hu: + Khoỏng sn: + Nc bin: + Ng trng: + Ti nguyờn: 133 Hoc, cho sn cỏc cm t, yờu cu hc sinh lp mt s th hin mi quan h gia cỏc i tng a lớ Bi 22 Hot ng kinh t ca ngi i lnh (a lớ 7) Cho cỏc cm t: khớ hu rt lnh, bng tuyt ph quanh nm, thc vt rt nghốo nn, rt ớt ngi sinh sng, hóy lp mt s theo mu th hin mi quan h gia mụi trng v ngi i lnh Bng tuyt ph quanh nm Ngoi s cũn c s dng cỏc hỡnh thc t chc dy hc ngoi lp nh: trũ chi, vui, kho sỏt a phng Hỡnh thc s dng cng tng t nh bi hc trờn lp 3/ Kt qa thc nghim: -Ging dy cỏc lp 6,7,8,9 a s hc sinh hiu bi Th hin cỏc mi liờn h a lớ mt cỏch trc quan v h thng Hc sinh d dng nm c bi Nu s dng s cú 60% hc sinh hiu bi, nu khụng s dng ch cú 50% hc sinh nm c bi - Tuy nhiờn s d to suy din mỏy múc hc sinh 4/ Mt s hn ch ca s v bin phỏp khc phc S l mt cụng c cú nhiu tỏc dng tớch cc vic th hin cỏc mi liờn h a lớ mt cỏch trc quan v h thng Tuy cú nhiu u im i vi vic dy v hc, nhng cỏc s cú mt s hn ch sau - D to s suy din mỏy múc Hc sinh Trong quỏ trỡnh dy hc, giỏo viờn cn lu ý phõn tớch mt cỏch c th cỏc s vt, hin tng, quỏ trỡnh a lớ c th cỏc hon cnh, trng hp c th 134 - Cỏc s , c bit s cu trỳc, s lụgic, s quỏ trỡnh khụng th hin c tớnh phõn b khụng gian ca i tng a lớ khc phc cỏc nhc im ny ca s , quỏ trỡnh dy hc, giỏo viờn cn lu ý phõn tớch mt cỏch c th cỏc s vt, hin tng, quỏ trỡnh a lớ c th cỏc hon cnh, trng hp c th ng thi cn kt hp s dng s vi lc , bn hc sinh thy rừ s phõn b v c im c th ca cỏc s vt, hin tng a lớ trờn cỏc lónh th nht nh PHN III-KT LUN V KIN NGH 1/ Kt lun: Qua thc t dy hc ó rỳt cho tụi nhiu kinh nghim quỏ trỡnh dy hc, Trong ú vic s dng cỏc loi s mang li hiu qu nhõt quỏ trỡnh ging dy ca mỡnh Giỳp cho hc sinh nm vng bi mt cỏch cú h thng, nm c cỏc mi liờn h ca cỏc i tng, hin tng a lớ - Vic i mi phng phỏp dy-hc a lớ THCS l cp thit nhng vic ỏp dng t hiu qa cao l cn thit hn, chớnh vỡ vy i vi giỏo viờn cho dự cú s dng phũng ốn chiu hay trc tip dy ti lp thỡ cn u t nghiờn cu xõy dng v s dng c phng phỏp s õy l mt dựng dy hc truyn thng nhng vi xu th hin s phỏt huy c tớnh tớch cc ch ng hc ca hc sinh Vỡ vy giỏo viờn cn tng cng s dng cỏc loi s quỏ trỡnh dy hc - Trờn õy l mt s kinh nghim m tụi ó rỳt c quỏ trỡnh dy v hc Mong rng s cú nhiu ý kin úng gúp hn na vo sỏng kin kinh nghim ny hon thin hn 2/ Kin ngh: 135 - i vi giỏo viờn trc tip ging dy a lớ cỏc lp cn quan tõm hn n vic xõy dng v s dng s ging dy, xem õy l phng phỏp khụng th thiu, phng phỏp cn thit, c thự ca b mụn, phng phỏp c ng dng rng rói nhiu mc ớch ging dy ca giỏo viờn tit lờn lp - Nh trng cn trang b y cỏc phng tin, thit b, dựng to iu kin tt hn na cho giỏo viờn vic nghiờn cu xõy dng v s dng phng phỏp s ging dy mụn a lớ * Xin chõn thnh cỏm n phòng giáo dục K anh trờng thcs k KHANG & Sáng kiến kinh nghiệm 136 MễN A L ti: Xõy dng v s dng s dy hc a lớ trung hc c s Giỏo viờn: Trn Th Thu Hng n v: Trng THCS K Khang phòng giáo dục K anh & 137 Sáng kiến kinh nghiệm MễN A L ti: Xõy dng v s dng s dy hc a lớ trung hc c s Nm hc: 2009 - 2010 138 [...]...VÍ DỤ 1: Sử dụng sơ đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học Yêu cầu học sinh điền vào các ô trống trong sơ đồ, hay dùng mũi tên nối các ô để hoàn thiện sơ đồ Ví dụ 1.1 : Để kiểm tra kiến thức cũ bài 5,6 ,7 Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa ( địa lí 7) của học sinh thì giáo viên sử dụng sơ đồ có kèm theo câu hỏi hoàn thành sơ đồ sau để... Qua hai bài thực nghiệm cho thấy: - Việc xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí có tác dụng rất lớn đối với việc dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm, đặc biệt có thể hệ thống hóa toàn bộ kiến thức của phần học của chương , thể hiện các mối li n hệ địa lí một cách trực quan và hệ thống * Đối với học sinh : Phương pháp giảng dạy bằng sơ đồ giúp học sinh : -Dễ dàng nắm được bài -Tư duy... ………………… ………… Hình 12 Sơ đồ hai đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa VÍ DỤ 2: Sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinhdùng vào lúc mở đầu bài học để cho học sinh hiểu được cấu trúc và nội dung chính của bài địa lí, có thể sử dụng sơ đồ trong khâu mở bài, giới thiệu cho học sinh biết các nội dung chính sẽ nghiên cứu trong bài học Ví dụ 2.1 Bài 17 Ô nhiếm môi trường đới... có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy tại lớp thì 26 cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng và sử dụng được phương pháp sơ đồ Đây là một đồ dùng dạy học truyền thống nhưng với xu thế hiện nay sẽ phát huy được tính tích cực chủ động trong học tập của học sinh Vì vậy giáo viên cần tăng cường sử dụng các loại sơ đồ trong quá trình dạy học - Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được trong. .. này của sơ đồ, trong quá trình dạy học, giáo viên cần lưu ý phân tích một cách cụ thể các sự vật, hiện tượng, quá trình địa lí cụ thể trong các hoàn cảnh, trường hợp cụ thể đồng thời cần kết hợp sử dụng sơ đồ với lược đồ, bản đồ để học sinh thấy rõ sự phân bố và đặc điểm cụ thể của các sự vật, hiện tượng địa lí trên các lãnh thổ nhất định PHẦN III-KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I.Kết luận Qua thực tế dạy học đã... đối với việc dạy và học, nhưng các sơ đồ có một số hạn chế sau - Dễ tạo ra sự suy diễn máy móc ở học sinh Trong quá trình dạy học, giáo viên cần lưu ý phân tích một cách cụ thể các sự vật, hiện tượng, quá trình địa lí cụ thể trong các hoàn cảnh, trường hợp cụ thể - Các sơ đồ, đặc biệt sơ đồ cấu trúc, sơ đồ lôgic, sơ đồ quá trình không thể hiện được tính phân bố không gian của đối tượng địa lí 2.Cách khắc... nghiệm trong quá trình dạy học, Trong đó việc sử dụng các loại sơ đồ mang lại hiệu quả nhât trong quá trình giảng dạy của mình Giúp cho học sinh nắm vững bài một cách có hệ thống, nắm được các mối li n hệ của các đối tượng, hiện tượng địa lí - Việc đổi mới phương pháp trong dạy- học địa lí THCS là cấp thiết nhưng việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao là cần thiết hơn, chính vì vậy đối với giáo viên cho dù có sử. .. giảng dạy của giáo viên trong 1 tiết lên lớp 2.Đối lãnh đạo :Nhà trường cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng… để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho giáo viên trong việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng phương pháp sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí * Xin chân thành cám ơn 27 28 29 30 Ví dụ 3.5 Dạy bài 23- Môi trường vùng núi ( tiếp theo) Hướng dẫn câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập Ngoài việc sử. .. quá trình dạy và học Mong rằng sẽ có nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa vào sáng kiến kinh nghiệm này để hoàn thiện hơn II.Kiến nghị 1 Với giáo viên: Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy địa lí ở các khối lớp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng và sử dụng sơ đồ trong giảng dạy, xem đây là phương pháp không thể thiếu, phương pháp cần thiết, đặc thù của bộ môn, phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều... thành sơ đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) Đây là hình thức dạy học có sự tham gia tích cực của học sinh Bằng phương pháp dạy học giảng giải kết hợp với đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ,…,các kiến thức cần 16 thiết cùng các mối li n hệ sẽ được hình thành dần trên sơ đồ, tương ứng với tiến trình dạy học Kết quả của nội dung dạy học được kết tinh trên sơ đồ Ví dụ3.3 Dạy học bài 10- Dân số và sức ép dân số tới ... “ xây dựng sử dụng sơ đồ dạy học địa lí 7 II NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 1.Các loại sơ đồ: *Sơ đồ cấu trúc: loại sơ đồ thể thành phần, yếu tố chỉnh thể mối quan hệ chúng Sơ đồ xây dựng sử dụng để dạy. .. viên học sinh giảng dạy học tập môn địa lí Nhiệm vụ - Nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng sơ đồ dạy học địa lí Trung học sở cụ thể địa lí - Đưa nguyên tắc chung xây dựng sử dụng sơ đồ Phạm... qua lành thổ Pê-ru *Sơ đồ địa đồ học: loại sơ đồ biểu mối quan hệ mặt không gian vật, tượng địa lí đồ, lược đồ Hình Sơ đồ luồng nhập cư vào Châu Mĩ * Sơ đồ trình: loại sơ đồ thể vị trí thành
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn dia li 7; xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí 7 , skkn dia li 7; xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí 7 ,

Từ khóa liên quan