0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ cái

15 789 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2016, 22:21

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI HỌC TỐT MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI  A PHẦN MỞ ĐẦU: Như Bác Hồ nói: “ Trẻ em búp cành Biết ăn biết ngủ biết hóc hành ngoan” Hiện nay, bậc học mầm non Đảng nhà nước ta quan tâm đặc biệt hàng đầu Bởi giai đoạn bắt đầu hình thành phát triển nhân cách người Và cô giáo, gia đình người phải có trách nhiệm giúp trẻ phát triển cách toàn diện thể chất lẫn tinh thần, phát triển đồng mặt Để thực tốt mục tiêu người giáo viên phải linh hoạt chủ động lựa chọn nội dung có xếp cách nhẹ nhàng Việc dạy trẻ Mầm Non trồng cây non, trồng non tốt sau tốt đặc điểm tuổi Mầm Non vui chơi, vui chơi hình thức giúp trẻ phát triển khả suy nghĩ, giao tiếp tích cực Đặc biệt trẻ lớp Lá nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ có nhiệm vụ hình thành cho trẻ kĩ nhận biết chữ cái, luyện phát âm, kĩ cầm bút tập chép chữ, từ, câu đơn giản….giúp trẻ hình thành phát triển tư Là giáo viên Mầm Non – nhận thấy môn Làm quen chữ viết không ngừng có ý nghĩa có tác dụng to lớn giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ…Mặt khác, môn Làm quen chữ viết giúp trẻ nhận biết giới xung quanh, giúp trẻ giao tiếp với người Có thể nói môn Làm quen chữ viết tiền đề vững giúp trẻ tự tin bước vào trường phổ thông Đối với trẻ lớp Lá thích đọc truyện đa số bé thích xem hình đọc chữ Làm để giúp trẻ hứng thú việc đọc, tích cực luyện phát âm, vận dụng hiểu biết khả trẻ vào hoạt động ngày Điều làm suy nghĩ cố gắng tìm tòi biện pháp soạn giáo án điện tử, sáng tác trò chơi, sưu tầm trò chơi vận dụng vào hoạt động Làm quen chữ viết, chuẩn bị mội trường chữ lạ, đẹp mắt nhằm kích thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động Làm quen chữ viết cách tích cực , nhẹ nhàng thoải mái Và để trẻ tiếp thu tốt 29 chữ định chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn Làm quen chữ cái”, với mong muốn đưa hính thức lạ, hấp dẫn tới trẻ, để tiếp thu chữ viết cách dễ dàng đạt hiệu tốt B NỘI DUNG: Cơ sở lý luận: * Để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo học tiếng mẹ đẻ lớp việc cho trẻ làm quen dần với chữ cái( nhận mặt chữ tập tô chữ) cần thiết Nội dung có chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi Tuy nhiên việc trẻ hứng thú, ham thích say mê với chữ phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, điều kiện gia đình, giáo dục người lớn xung quanh Vì vấn đề đặt cần tổ chức tốt hoạt động trường lớp mẫu giáo mà hoạt động làm quen với chữ quan trọng, khó học trẻ giúp trẻ ghi nhớ tốt chữ tảng vững cho trẻ vào lớp Việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với chữ ngộ nghĩnh mà trẻ chưa tiếp cận, vấn đề đề cập đế để giúp trẻ nhận biết dễ dàng việc ghi nhớ mặt chữ, trẻ có kiến thức vững vàng chữ cái, để bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học, tiếp xúc với chữ trẻ ngạc nhiên mà lại thích thú tiếp xúc 2 Cơ sở thực tiễn: Bản thân giáo viên nhà trường phân công công tác giảng dạy trẻ 5-6 tuổi Qua năm trực tiếp giảng dạy nhận thấy trẻ làm quen với chữ việc dễ làm, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì chịu khó, biết vận dụng linh goạt sáng tạo trình lên lớp để trẻ lĩnh hội đầy đủ kiến thức môn, để từ trẻ có tập trung ý thực có hứng thú, có kỷ luật học tập Trong trình trực tiếp giảng dạy, thấy trẻ chưa hứng thú tham gia hoạt động nhiều trẻ chưa nhớ chữ cái, nhầm lẫn chữ sang chữ kia, viết bị ngược Khi phát âm nhiều trẻ phát âm nhỏ, ngọng, chưa xác Từ thực tế mạnh dạn tìm kiếm biện pháp hữu hiệu để giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ Phạm vi thời gian thực đề tài Đề tài thực lớp tuổi thôn Quảng Minh trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2012-2013 Thực trạng: * Thuận lợi : Trường có đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ môn làm quen chữ viết Ban giám hiệu sát đạo giáo viên chuyên môn, thường xuyên dự thăm lớp để nâng cao chất luộng giảng dạy Bản thân thường xuyên tham dự buổi thao giảng, dự giờ, thi giáo viên giỏi trường, phòng giáo dục tổ chức Được phối hợp giúp đở đồng nghiệp việc rèn trẻ cũgn đóng góp cho lớp nhiều nguyên vật liệu làm đồ dùng dạy học, chị em đồng nghiệp giúp việc thiết kế dạy máy tính phục vụ cho môn làm quen chữ viết Khoảng 2/3 số trẻ qua lớp mẫu giáo chồi nên việc rèn nề nếp học tập gặp thuận lợi, có khả tiếp thu kiến thức truyền đạt Từ thực trạng nghĩ việc tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với chữ thông qua học, hoạt động việc khó, tìm biện pháp thực đắn tháo gỡ khó khăn Và nghiên cứu tìm tòi phương pháp đổi để trẻ làm quen tiếp cận ghi nhớ chữ cách dễ dàng tìm số biện pháp để thực QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I.Tình trạng thực tế chưa thực đề tài Đặc điểm lớp - Năm học 2012-2013 phân công chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi khu trung tâm trường, nhà trường tin tưởng, phân công xây dựng lớp điểm cho khối mẫu giáo Lớp có 46 cháu ,trong có 38 cháu học qua lớp MG nhỡ cháu chưa học qua lớp MG nhỡ 2.Những thuận lợi khó khăn * Thuận lợi: - Được BGH tạo điều kiện đầu tư CSVC trang thiết bị, kinh phí để mua sắm đồ dùng phục vụ cho hoạt động trẻ - Được quan tâm giúp đỡ cảu BGH chuyên môn, xây dựng nhiều chuyên đề theo hình thức GDMN mới, tạo điều kiện giúp đỡ nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học đồ chơi cho cháu - Đa số trẻ lớp khỏe mạnh hcj qua lớp mẫu giáo nhỡ - BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc xây dựng mang tính toàn diện để thúc đẩy chất lượng chăm sóc GD trẻ - Bản thân khỏe mạnh, nhiệt tình , yêu nghề mến trẻ, đào tạo chuyên môn hệ quy, biết lắng nghe ý kiến người,tích cực học hỏi từ đồng nghiệp * Khó khăn: - Bản thân trẻ kinh nghiệm nghề nghiệp hạn chế - Do trình độ nhận thức trẻ không đồng Số trẻ nam nhiều gấp lần số trẻ nữ Nhiều cháu chưa mạnh dạn tự tin giao tiếp, trẻ nói nhỏ, nói ngọng - Môi trường học tập trẻ chưa đảm bảo yêu cầu trương trình - Phương tiện để dạy học sơ sài chưa thu hút trẻ vào hoạt động - Đa số phụ huynh làm nông nghiệp , có thời gian quan tâm đến trẻ - Dân địa phương nói ngọng nhiều trẻ lớp nói ngọng - Vào đầu năm học thấy HĐ cho trẻ làm quen với chữ khô cứng, trẻ thụ động hoạt động, phát âm nhỏ chưa xác, nét tô trẻ chệch nhiều ngoài, nhiều trẻ chưa biết cách cầm bút Vì nghĩ muốn giúp trẻ học tôt chữ học phải gây hứng thú cho trẻ Do tiến hành khảo sát 46 cháu kết sau: STT Nội dung Kết Số lượng 31/46 Trẻ nhận biết phân biệt chữ học Trẻ chép lại 30/46 chữ học Trẻ phát âm 36/46 chuẩn, xác 25/46 Trẻ biết cách cầm 20/46 bút Tỉ lệ% 67% 65% 78% 54% 43% Từ kết trên, băn khoăn, suy nghĩ cần phải làm để giúp trẻ phát triển ngô ngữ, diễn đạt phát âm xác tiếng mẹ đẻ Bằng kiến thức học kinh nghiệm giảng dạy đề số biện pháp để giúp trẻ phat triển ngôn ngữ thông qua HĐLQ với văn học Cụ thể sau: I I Các biện pháp thực Biện pháp 1: Luyện cho trẻ phát âm chuẩn, xác, rõ ràng: Muốn trẻ học tốt chữ nghĩ cô giáo phải người phát âm chuẩn, to, rõ ràng để phát âm mẫu cho trẻ nghe Bởi lúc máy phát âm trẻ chưa hoàn thiện bên cạnh có người lớn phát âm sai nên trẻ bắt chước Trong kkhi dạy cho trẻ luyện đọc nhiều lần, trước tiên cho trẻ đọc đồng vài lần sau cho cá nhân trẻ đọc Để dễ theo dõi cách phát âm kịp thời sửa cho trẻ đứng đối diện với trẻ Nếu trẻ phát âm chưa đúng, yêu cầu trẻ nhìn khuông miệng nghe phát âm sau phát âm lại nhiều lần Chẳng hạn chữ N- L, trẻ khó nhận biết hay lẫn lộn nên phát âm thường sai nên hướng dẫn kỹ cách phát âm + L: Đọc cong lưỡi, đầu lưỡi uốn vào đưa sát vào lợi + N: Đọc thẳng lưỡi, lưỡi sát với hàm Hoặc chữ u,ư có số trẻ phát âm chưa chuẩn Bên cạnh trẻ phát âm sai, có số trẻ phát âm nhỏ chưa rõ ràng Tôi giúp trẻ phát âm to rõ ràng cách cho trẻ phát âm tốt phát âm mẫu cho trẻ nghe Lúc với tâm lý phải bạn nên trẻ cố gắng phát âm to, rõ ràng giống bạn Với cách làm , trẻ lớp có tiến rõ rệt, thay phát âm nhỏ chưa rõ ràng, xác đa số trẻ phát âm to hơn, chuẩn so với đầu năm Biện pháp 2: Rèn trẻ cách tô chữ ngồi tư Để trẻ thực tô viết đúng, đẹp trước hết ngồi phải tư thế, đặt ngắn trước tô, tô không xoay tập Vì vây trước tô thường xuyên nhắc trẻ ngồi thẳng lưng đầu cúi, tay trái giữ sách, tay phải cầm bút Vào đầu năm học thấy đến 2/3 số trẻ lớp cầm bút đầu ngón tay cầm sát xuống đầu bút chì để viết Và tô chữ chệch nhiều Để giúp trẻ tô chữ đẹp có tư ngồi trao đổi bàn bạc với chị em lớp để có biện pháp, phối hợp cho đạt hiệu cao Để khắc phục tình trạng hai làm được, thân tự an ủi, động viên nhữ chị em lớp phải hiên trì Đối với trẻ cầm bút chưa trực tiếp cầm tay cháu hướng dẫn trẻ viết sau để tự trẻ viết phải đứng gần trẻ để quan sát, hướng dẫn Nếu chỗ khác trẻ quay cầm bút lúc ban đầu Điều thật dễ hiểu trẻ có thói quen cầm bút , để sửa thói quen cố gắng quan tâm đến trẻ nhiều động viên trẻ nhiều để trẻ cố gắng Bên cạnh có nhiều trẻ chưa tô trùng khít lên chấm mờ cách tô chưa Để phát nỗi quan tâm đến trẻ, biết quan sát bao quát trẻ trẻ lớp tương đối đông Trong trẻ thực tô phân công người đứng quan sát va hướng dẫn nhóm trẻ Đặc biệt xếp cho trẻ yếu ngồi gần trẻ giỏi để học hỏi Khi quan sát trẻ tô phát có trẻ tô ngược (Tô chữ a trẻ lại tô nét móc trước sau tô nét cong tròn), có trẻ tô nhanh, ẩu, chưa trùng khít lên nét chấm mờ, có trẻ lại tô tô lại chữ nhiều lần ( Trong tô chữ trẻ lại không tô theo cô làm mẫu mà lại tô chưa nét nhấc bút lên, tiếp tục tô lại nét vừa tô…có tô chữ trẻ phải nhấc bút lên tới 4-5 lần).Cũng cách sửa cầm bút cho trẻ vừa cầm tay trẻ vừa hướng dẫn cách tô Với kiên trì cố gắng cô trẻ cuối đa số trể lớp ngồi tư tô, tô chữ đẹp hơn, biết cách cầm bút…và thích học tập tô BP3: Vận dụng sưu tầm, sáng tạo trò chơi Như biết, đặc điểm tâm sinh lí trẻ mầm non “Học mà chơi, chơi mà học” Vì hoạt động khác nói chung, hoạt động làm quen với chữ nói riêng, trò chơi đưa vào để giúp trẻ củng cố sâu kiến thức Nếu trò chơi không lạ, không hấp dẫn dễ gây cho trẻ cảm giác nhàm chán Vì không ngừng đổi sáng tạo, đưa trò chơi hấp dẫn vào tiết học Ví dụ tiết làm quen với chữ e,ê, cho trẻ chơi trò chơi: Ai nhanh + Luật chơi: Đội gia đình đông đứng xếp thành hình chữ ê Đội gia đình đứng xếp thành hình chữ e Trong thời gian nhạc đội đứng xếp nhanh đẹp đội chiến thắng + Cách chơi: Các thành viên đội chơi thảo luận, bàn bạc để xếp chỗ đứng cho tạo thành chữ theo yêu cầu Với trò chơi không giúp trẻ có biểu tượng chữ e,ê mà giúp trẻ có đoàn kết, biết phân công xếp, bàn bạc theo nhóm Hình ảnh minh hoạ Ở lứa tuổi mầm non, tư trẻ phát triển nhanh Trẻ nhanh nhớ nhanh quên Có thể trẻ nhận biết phát âm chữ cô đưa cho trẻ chơi trò chơi số trẻ chưa nhớ kỹ đặc điểm hình dạng chữ Do đưa vào số trò chơi giúp trẻ nhớ đặc điểm chữ VD trò chơi xếp chữ hột hạt, trò chơi nặn chữ cái…Ở trò chơi này, ban đầu thấy nhiều trẻ xếp, nặn chữ bị ngược chẳng hạn chữ: c, a, ă, â, e, ê, b,d, p, q…Sau cô giáo gợi ý trẻ nhanh chóng sửa sai Không sử dụng đất nặn hoạt động tạo hình mà qua trò chơi với chữ trẻ dùng tay lăn dọc ,uốn chữ theo yêu cầu cô Khi quan sát trẻ chơi thấy trẻ hứng thú, say sưa Như chơi trò chơi trẻ phải tư để xếp nặn chữ Ngoài đưa vào nhiều trò chơi khác như: Trò chơi tìm chữ thiếu từ, gạch chân chữ cai, nối chữ cái… BP4: Thông qua hoạt động góc Sau tham gia hoạt động học trẻ tham gia vào hoạt động góc.Đặc biệt thông qua góc văn học góc chữ giúp trẻ thích thú học tốt chữ Để lôi thích thú trẻ chuản bị nhiều đồ dùng, đồ chơi, nguyên phế liệu báo lịch cũ cho trẻ hoạt động Ở góc chữ chuẩn bị đồ dùng, nguyên phế liệu bút sáp, màu nước, len, giấy màu vụn…để trẻ vẽ dán chữ từ mảnh giấy vụn Theo chương trình MN nay, trẻ trung tâm hoạt động, trẻ phải hoạt động trải nhiệm Vì cho trẻ viết tô màu chữ bút sáp, cho trẻ sử dụng màu nước(trẻ dùng tay trực tiếp viết chữ dùng chổi vẽ) Khi trẻ viết xong đến hỏi trẻ vừa viết chữ gì? Như trẻ vừa nhớ lại mặt chữ vừa luyện cách phát âm Một số giáo viên cho trẻ sử dụng màu nước hay đất nặn… bẩn, rửa tay lại lâu thời gian nghĩ dù có nhoe nhoét hay dửa tay lâu bình thường trẻ thích thú tham gia, không gò ép trẻ Kết trẻ thu lại cao Bên cạnh hướng trẻ vào chữ học cách cho trẻ tự tìm chữ rời xếp thành tên cho tên trẻ phải có chữ học VD học chữ i,t,c trẻ thấy tên có chữ lên gắn vào HÌnh ảnh minh hoạ Ngoài cho trẻ cắt chữ to từ sách báo, lịch cũ Trẻ sử dụng kéo cắt lượn theo đường viền chữ phát âm nói đặc điểm chữ vừa cắt Từ giúp trẻ củng cố thêm vốn chữ Dù hình thức hay hình thức khác với việc chuẩn bị nhiều đồ dùng, nguyên phế liệu khác với hướng dẫn gợi mở cô giáo thấy trẻ hứng thú tham gia học chữ cái, phát âm rõ ràng nhớ chữ lâu * Ở góc văn học Ở góc văn học trẻ giở sách, tranh truyện, bước đầu trẻ biết cách đọc từ xuống dưới, từ trái qua phải trẻ chưa hiểu từ sách Khi đọc trẻ vào từ trẻ nhận chữ mà học BP5: Đưa văn học, âm nhạc lồng ghép vào hoạt động Như đa biết Âm nhạc, văn học loại hình nghệ thuật tác động manh mẽ đến tất hoạt động khác Hai hoạt động giúp trẻ phát triển lực cảm xúc, tưởng tượng sáng tạo, tập trung ý phát triển lời nói, khả giao tiếp…Tạo điều kiện cho trẻ phát triển chức tâm lý, lực hoạt động hiểu biết trẻ Với tác dụng ý nghĩa quan trọng đó, đưa âm nhạc, văn học lồng ghép vào hoạt động làm quen với chữ VD: Trong làm quen với chữ b,d,đ sau làm quen với chữ cho trẻ hát “Búp bê bông” Trẻ vui sướng, thích thú hát nhún nhảy theo nhạc Khi trẻ hát xong hỏi trẻ xem có điều lạ hát Nếu trẻ chưa trả lời gợi ý gần trẻ phát từ hát bắt đầu chữ “b” Qua giúp trẻ phát âm xác chữ “b” “ Búp bê biết bay bay bay Búp bê biết bò, biết bắt biết bơi Búp bê bên bạn bươm bướm Bươm bướm bồng bềnh bỏ bạn bay bay ……” Và cho trẻ đọc ca dao “ Đố đếm rừng Đố đếm tầng trời cao Đố đếm Đố đếm công lao bác hồ” Hoặc làm quen với chữ h, k Bắt đầu vào học cho trẻ nghe đoạn nhạc quen thuộc không lời hát “ Ròng máu lạc rồng” Trong hát có đoạn “hô hố hô, hô hố hồ hố hô, hồ…hô” Sau giới thiệu cho trẻ học chữ có hát vừa hát chữ “h” Với việc hát đọc thơ, ca dao, đồng dao…trong làm quen với chữ không giúp tinh thần trẻ thêm sảng khoái, vui nhộn mà giúp trẻ phát âm rõ ràng, tròn tiếng Đây tiền đề quan trọng giúp trẻ học tốt ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ BP6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết học Trong vài năm gần hướng dẫn đạo phòng GD, trường mầm non toàn huyện nói chung trường MN Mỹ Hưng nói riêng bước đầu áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Nhận thấy cần thiết ích lợi việc ứng dụng CNTT, không ngường học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, qua Internet…để đưa CNTT vào giảng dạy Đặc biệt thấy HĐLQ với chữ trước cần phải nhiều thời gian để làm đồ dùng vẽ tranh, cắt dán chữ phía tranh, bảng gài chữ, thẻ chữ to, nam châm ,bảng… dễ gây cho giáo viên lúng túng việc sử dụng đồ dùng Chẳng hạn làm quen với nhóm chữ có chữ như: I,t,c b,d,đ đương nhiên cô phải dùng tranh bảng gài chữ có gắn thẻ chữ rời tương ứng với tranh, lại chưa kể đến thẻ chữ to cho trẻ nhìn rõ Nhưng ứng dụng CNTT vào tiết chữ không giúp trẻ tiếp cận với tin học mà giúp tiết kiệm thời gian kinh phí cho việc làm đồ dùng đồ chơi, hiệu chất lượng giáo dục đảm bảo Ứng dụng CNTT vào hoạt động làm quen với chữ mang lại cho trẻ hứng thú kích thích thích trẻ tham gia vào hoạt động Bởi máy có hình ảnh xuất kèm theo hiệu ứng lạ, hấp dẫn theo ý muốn cô giáo Và trẻ tập trung ý trước điều lạ, tiết học cang đạt hiệu cao VD: Tiết làm quen với chữ e,ê chủ đề gia đình coppp hình ảnh “rèm cửa”, “ ghế” từ mạng Internet, hình ảnh đánh chữ tương ứng Khi dạy đến chữ hình ảnh xuất kèm theo từ, trẻ chọn chữ học nháy chuột chữ chuyển màu Khi gới thiệu chữ e hiệu ứng chuyển màu xuất phông chữ to Hoặc cho trẻ so sánh chữ e,ê, nét giống xuất có màu giống Hay làm quen với chữ h,k đa sưu tầm trò chơi đĩa “những trò chơi với chữ cái” mà phòng GD phát cho giáo viên tham khảo Ở trò chơi trẻ phải tư để tìm chữ xếp theo quy luật Như trẻ vừa dùng chuột để di chuyển, vừa củng cố lại chữ học HÌnh ảnh minh hoạ (giờ học làm quen với chữ h,k) BP7: Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh Sự kết hợp cô giáo phụ huynh việc CS- GD trẻ quan trọng cần thiết Thấy điều giành thời gian trao đổi tình hình trẻ thông qua đón trả trẻ buổi họp phụ huynh Hai phía cố gắng phối kết hợp giúp trẻ hứng thú học tốt hoạt động làm quen với chữ Hiện không thành phố có tượng cho học, luyện viết chữ( học trước chương trình lớp 1) mà nông thôn bắt đầu xuất Phụ huynh cho luyện chữ trước tuổi đến trường với kỳ vọng chuẩn bị trước sợ không theo kịp bạn vào lớp Tuy nhiên kỳ vọng cha mẹ chưa rõ lợi đến đâu mà lại hại cho trình phát triển trẻ, làm thui chột hứng thú học trẻ Trong học cô giới thiệu chữ có trẻ khoe “ biết thừa chữ rồi” , học cháu không tập trung , trêu đùa bạn khác, làm ảnh hưởng đến lớp Với tình tuyên truyền với phụ huynh tác hại việc dạy trẻ học trước chương trình lớp Ngoài thường xuyên theo dõi chương trình VTV2, kênh khoa học giáo dục Ở kênh hay chiếu chương trình cách nuôi dạy cái, vấn đề trẻ học chữ trước chương trình lớp 1… Được xem giới thiệu phát sóng chương trình thông báo cho phụ huynh biết để dành thời gian theo dõi Được xem chương trình , phụ huynh có nhìn đắn việc cho trẻ luyện chữ trước chương trình lớp cung với giáo viên CSGD trẻ theo chương trình mầm non Bên cạnh việc tuyên truyền với phụ huynh không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên phế liệu, sách báo, tranh ảnh cho cháu hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi Chẳng hạn học đến chữ hoạt động góc trò chơi hoạt động học cho trẻ cắt chữ học từ sách báo, lịch cũ Hoặc đến chủ đề phương tiện luật lệ giao thông, cho trẻ làm thuyền từ chai dầu gội đầu, đữ trẻ, xốp để phân biệt thuyền tự tay trẻ làm ra, gợi ý trẻ làm ký hiệu cho thuyền chữ khác Qua hoạt động thấy trẻ thích thú vui sướng tự tạo sản phẩm, giúp trẻ củng cố lại chữ học Mặt khác trao đổi với phụ huynh mua thêm cho cháu sách tranh truyện hay đĩa “ trò chơi với chữ cái”…để dạy cho cháu nhà Để việc phối kết hợp giáo viên phụ huynh đạt hiệu cao dán kế hoạch hoạt động tuần cửa lớp để phụ huynh tiện theo dõi chương trình CSGD trẻ Như phụ huynh đến lớp thấy chương trình học trẻ dạy chữ nhà phụ huynh củng cố lại chữ học lớp cho trẻ Bằng hình thức đa số trẻ lớp nhận biết phát âm chữ mà dạy theo chương trình D KÊT QUẢ THỰC HIỆN * Đối với cô giáo : Qua gần năm áp dụng biện pháp trên, thấy giảm bớt nhiều thời gian để làm đồ dùng phục vụ cho tiết học nên có thêm thời gian để trao đổi với đồng nghiệp, tìm hiểu tham khảo tư liệu sách báo… để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ * Đối với trẻ : Từ kinh nghiệm áp dụng vào tình hình thực tế lớp tôi thấy trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động làm quen chữ viết Những bé nói ngọng hay phát âm không chuẩn rèn phát âm , không cón ngọng Trẻ nhận biết chữ cái, biết cách tô chữ tô không chườm Các tiết học khác trở nên nhẹ nhàng, thoải mái đạt kết tốt STT Nội dung Trẻ nhận biết phân biệt chữ học Trẻ chép lại chữ học Trẻ phát âm chuẩn, xác Trẻ biết cách tô tô trùng khít lên nét chấm mờ Trẻ biết cách cầm bút Kết Đầu năm Số Tỉ lệ lượng 29/46 63% Cuối năm Số Tỉ lệ lượng 42/46 91% 28/46 60 % 40/46 86,9% 12 26 % 36/46 78% 44/46 95,6% 25/46 54% 40/46 87% 14 17,3 % 40% 20/46 43% 46/46 100% 26 56% Tăng Số Tỉ lệ lượng 13 28,6% * Đối với phụ huynh: - Phụ huynh phấn khởi thấy nhận biết, phát âm rõ ràng tô chữ học Đồng thời phụ huynh nhận thấy tác hại việc cho trẻ học trước chương trình lớp Hầu hết phụ huynh tin tưởng tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường nhiều Bài học kinh nghiệm Từ kêt rút số học kinh nghiệm dạy trẻ làm quen vớ chữ cái: - Giáo viên phải luôn học hỏi , nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan đến chuyên môn thân mình, - Giáo viên lớp phải có thống nhất, quan tâm sát tới trẻ giúp trẻ tự tin, hứng thú với hoạt động - Giáo viên phải thật kiên trì nhẫn lại , yêu trẻ đẻ Hướng dẫn động viên trẻ kịp thời, tạo gần gũi cô trẻ - Phải sưu tầm, vận dụng sáng tạo trò chơi với chữ tích hợp lồng ghép hoạt động khác vào tiết dạy đặc biệt HĐLQ văn học âm nhạc - Soạn nhiều giáo án điện tử để dạy trẻ - Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh thời điểm giúp trẻ học tốt môn làm quen với chữ Kiến nghị - Đề nghị phòng GD tạo điều kiện để giáo viên kiến tập thăm quan nhiều - Hiện trường mầm non Mỹ Hưng có máy chiếu có tới điểm lẻ Vì mong phòng GD cấp thêm máy chiếu máy tính cho nhà trường để chị em giáo viên có hội dạy học máy tính nhiều - Trên toàn nội dung sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với chữ cái” - Trong trình thực đề tài không tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Tôi mong nhận đóng góp, sửa đổi , bổ xung , giúp đỡ đạo ban giám hiêu nhà trường đồng chí lãnh đạo cấp góp ý cho đề tài sáng kiến hoàn chỉnh [...]... tưởng và tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường rất nhiều Bài học kinh nghiệm Từ những kêt quả trên tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm khi dạy trẻ làm quen vớ chữ cái: - Giáo viên phải luôn luôn học hỏi , nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan đến chuyên môn của chính bản thân mình, - Giáo viên trong cùng một lớp phải có sự thống nhất, quan tâm sát sao tới từng trẻ giúp trẻ tự tin, hứng thú với... lại , yêu trẻ như con đẻ của mình Hướng dẫn động viên trẻ kịp thời, tạo sự gần gũi giữa cô và trẻ - Phải sưu tầm, vận dụng sáng tạo các trò chơi với chữ cái và tích hợp lồng ghép các hoạt động khác vào tiết dạy đặc biệt là HĐLQ văn học và âm nhạc - Soạn nhiều giáo án điện tử để dạy trẻ - Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh trong mọi thời điểm giúp trẻ học tốt môn làm quen với chữ cái Kiến nghị... giáo viên được đi kiến tập và đi thăm quan nhiều hơn nữa - Hiện nay trường mầm non Mỹ Hưng mới chỉ có 1 máy chiếu nhưng có tới 4 điểm lẻ Vì vậy rất mong phòng GD cấp thêm máy chiếu và máy tính cho nhà trường để chị em giáo viên chúng tôi có cơ hội dạy học trên máy tính nhiều hơn - Trên đây là toàn bộ nội dung sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với chữ cái - Trong quá... cón ngọng nữa Trẻ nhận biết đúng chữ cái, biết cách tô chữ và tô không chườm ra ngoài Các tiết học khác trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và đạt kết quả tốt hơn STT 1 2 3 4 5 Nội dung Trẻ nhận biết và phân biệt được các chữ cái đã học Trẻ sao chép lại được chữ cái đã học Trẻ phát âm chuẩn, chính xác Trẻ biết cách tô và tô trùng khít lên các nét chấm mờ Trẻ biết cách cầm bút Kết quả Đầu năm Số Tỉ lệ lượng... 3 bảng gài chữ có gắn các thẻ chữ rời tương ứng với bức tranh, lại chưa kể đến các thẻ chữ to cho trẻ nhìn rõ Nhưng khi ứng dụng CNTT vào tiết chữ cái thì không chỉ giúp trẻ tiếp cận với tin học mà còn giúp tôi tiết kiệm được thời gian và kinh phí cho việc làm đồ dùng đồ chơi, hiệu quả và chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo Ứng dụng CNTT vào hoạt động làm quen với chữ cái đã mang lại cho trẻ hứng thú... CSGD trẻ Như vậy khi phụ huynh đến lớp thấy chương trình học của trẻ đang dạy chữ cái nào thì về nhà phụ huynh sẽ củng cố lại chữ cái đã học ở lớp cho trẻ Bằng hình thức đó đa số trẻ lớp tôi đã nhận biết và phát âm được các chữ cái mà tôi đã dạy theo chương trình D KÊT QUẢ THỰC HIỆN * Đối với cô giáo : Qua gần một năm áp dụng các biện pháp trên, tôi thấy mình đã giảm bớt được nhiều thời gian để làm. .. tưởng tượng sáng tạo, sự tập trung chú ý và phát triển lời nói, khả năng giao tiếp…Tạo điều kiện cho trẻ phát triển các chức năng tâm lý, năng lực hoạt động và sự hiểu biết của trẻ Với tác dụng và ý nghĩa hết sức quan trọng đó, tôi đã đưa âm nhạc, văn học lồng ghép vào các hoạt động làm quen với chữ cái VD: Trong giờ làm quen với chữ b,d,đ sau khi đã được làm quen với các chữ cái này tôi cho trẻ hát bài... ảnh đó xuất hiện kèm theo từ, trẻ chọn chữ cái nào học rồi thì khi nháy chuột chữ cái đó sẽ chuyển màu Khi tôi gới thiệu chữ e thì hiệu ứng sẽ chuyển màu và xuất hiện ở phông chữ to Hoặc khi cho trẻ so sánh chữ e,ê, những nét nào giống nhau thì sẽ xuất hiện và có màu giống nhau Hay trong giờ làm quen với chữ h,k tôi đa sưu tầm trò chơi trong đĩa “những trò chơi với chữ cái mà phòng GD đã phát cho giáo... của trẻ, làm thui chột hứng thú học ở trẻ Trong giờ học khi cô giới thiệu chữ cái mới có trẻ đã khoe “ con biết thừa chữ cái này rồi” , trong giờ học cháu không tập trung , trêu đùa bạn khác, làm ảnh hưởng đến cả lớp Với tình hình như vậy tôi đã tuyên truyền với phụ huynh về tác hại của việc dạy trẻ học trước chương trình lớp 1 Ngoài ra tôi thường xuyên theo dõi chương trình VTV2, đó là kênh khoa học. .. gội đầu, đữ trẻ, xốp và để phân biệt những chiếc thuyền do tự tay trẻ làm ra, tôi đã gợi ý trẻ làm ký hiệu cho chiếc thuyền bằng những chữ cái khác nhau Qua những hoạt động đó tôi thấy trẻ rất thích thú vui sướng vì tự mình đã tạo ra được sản phẩm, giúp trẻ củng cố lại chữ cái đã học Mặt khác tôi còn trao đổi với phụ huynh mua thêm cho các cháu sách tranh truyện hay đĩa “ trò chơi với chữ cái …để dạy ... thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động Làm quen chữ viết cách tích cực , nhẹ nhàng thoải mái Và để trẻ tiếp thu tốt 29 chữ định chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn Làm quen chữ. .. trường để chị em giáo viên có hội dạy học máy tính nhiều - Trên toàn nội dung sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với chữ cái - Trong trình thực đề tài không... kiện giúp đỡ nhà trường nhiều Bài học kinh nghiệm Từ kêt rút số học kinh nghiệm dạy trẻ làm quen vớ chữ cái: - Giáo viên phải luôn học hỏi , nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan đến chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ cái , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ cái ,

Từ khóa liên quan