0

chiến dịch truyền thông” giải cứu cụ rùa hồ gươm”và lập kế hoạch truyền thông cho chiến dịch

27 591 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 19:44

Truyền thông là một hiện tượng xã hội phổ biến, có vai trò rất quan trọng, tác động và chi phối đến mọi lĩnh vực khác nhau trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ việc giao tiếp cá nhân với những mục đích cá nhân thuần túy ở đây chủ yếu hình thành kỹ năng giao tiếp liên cá nhân mà vai trò chi phối chủ yếu là môi trường giao tiếp, văn hóa gia đình và tính chủ động của mỗi người đến việc nhận thức một cách tự giác các hoạt động giao tiếp – truyền thông và sử dụng nó vào việc giải quyết các vấn đề chung ở đây cần sự hiểu biết một cách hiểu có hệ thóng và kỹ năng chuyên nghiệp….Nhưng cho dù ở cấp độ nào thì truyền thông – giao tiếp cũng góp phần rất quan trọng trong quá trình phát triển, trong quá trình hình thành văn hóa, diện mạo của mỗi người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động và sức lan tỏa của nó tới công chúng. LỜI MỞ ĐẦU Truyền thông tượng xã hội phổ biến, có vai trò quan trọng, tác động chi phối đến lĩnh vực khác tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ việc giao tiếp cá nhân với mục đích cá nhân túy - chủ yếu hình thành kỹ giao tiếp liên cá nhân mà vai trò chi phối chủ yếu môi trường giao tiếp, văn hóa gia đình tính chủ động người đến việc nhận thức cách tự giác hoạt động giao tiếp – truyền thông sử dụng vào việc giải vấn đề chung - cần hiểu biết cách hiểu có hệ thóng kỹ chuyên nghiệp….Nhưng cho dù cấp độ truyền thông – giao tiếp góp phần quan trọng trình phát triển, trình hình thành văn hóa, diện mạo người cộng đồng, quốc gia tác động sức lan tỏa tới công chúng Nghiên cứu đề tài nhằm trang bị tri thức lý thuyết kỹ truyền thông nói chung truyền thông vận động xã hội nói riêng giúp sinh viên tạo lập tri thức tảng kỹ giao tiếp truyền thông vận động xã hội, tăng cường khả giao lưu hội nhập quốc tế Khả hòa nhập vào nhóm công chúng yêu cầu quan trọng điểm yếu sinh viên Bài tập phân tích yêu càu mục tiêu nhiệm vụ phương thức thực chiến dịch truyền thông” Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm”và lập kế hoạch truyền thông cho chiến dịch ý tưởng Điều giúp sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ học vào hoạt động thực tiễn Từ củng cố thêm kiến thức rút học cho A – BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “GIẢI CỨU CỤ RÙA Ở HỒ GƯƠM” TỪ ĐÓ RÚT RA NHỮNG ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NÀY I –QUAN NIỆM CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG Khái niệm truyền thông Truyền thông tượng xã hội phổ biến, đờivà phát triển phát triển xã hội loài người, tác động liên quan nhiều đến cá thể xã hội Do tượng có nhiều quan niệm định nghĩa khác Dưới nêu số khái niệm, định nghĩa dùng tương đối phổ biến: Theo Jonh R Hober (1954), truyền thông trình trao đổi tư tư tưởng lời Martin p, Adelsm cho truyền thông trình liên tục, qua hieur người khác người khác hiểu Đó trình thay đổi, biến chuyển ứng phó với tình Còn theo quan điểm Dean C Barnlund (1964), truyền thông trình liên tục nhằm giảm độ không rõ ràng dể có hành vi hiệu Theo Frank Dance (1970), truyền thông trình làm cho trước người vài người trở thành chung hai nhiều người Theo S Schachter, “ Truyền thông trình qua quyền lực thể tính độc quyền tăng lên” Theo Geral Miler (1966), truyền thông quan tâm đến hành vi, nguồn thông tin truyền đến người nhận với mục đích tác động đến hành vi họ Dưới góc độ cấu trúc, Bess Sodel cho truyên thông môt trình chuyển đổi từ tình có cấu trúc tổng thể sang tình khác theo thiết kế có chủ đích Ngoài dẫn hàng trăm định nghĩa, quan niệm khác truyền thông Mỗi định nghĩa quan niệm lại có khía cạnh hợp lý riêng Tuy nhiên định nghĩa quan niệm khác có điểm chung với nét tương đồng bản… Từ quan niệm đưa quan niệm chung truyền thông sau: Truyền thông trình liên tục trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm…chia kỹ kinh nghiệm hai nhiều người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức tiến tới điều chỉnh hành vi cho phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân/ nhóm/ cộng đông/ xã hội - Các yếu tố truyền thông Truyyền thông trình diễn theo trình tự thời gian bao gồm yếu tố tham dự chính: Nguồn: Là yếu tố mamg thông tin tiềm khởi xướng trình truyền thông.Nguồn phát hay nhóm người mang nội dung thông tin trao đổi vói người hay nhóm người khác Thông điệp: Là nội dung thông tin trao đổi từ nguồn phát đén đối tượng tiếp nhận Thông điệp tâm tư tình cảm, mong muốn,đòi hỏi, ý kiến, hiểu biết, kinh nghiệm sống, tri thức khoa hoc – kỹ thuạt … mã hóa theo hệ thống ký hiệu Hệ thống phải bên phát bên nhận có chung cách hiểu – tức có khả giải mã Tiếng nói, chữ viết, hệ thống biển báo, hình ảnh, cử điệu người sử dụng để truyền tải thông điệp Kênh truyền thông: Là phương tiện đường cách thức chuyền tải thông điệp từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận Căn vào tính chât, đặc điểm cụ thẻ người ta chia truyền thông thành loại hình khác : truyền thông nhân, truyền thông nhóm, truyền thông đại chúng, truyền thông trực tiếp truyền thông đa phương tiện… Người nhận: Là cá nhân hay nhóm người tiếp nhận thông điệp trình truyền thông Hiệu truyền thông xét sở biến đổi nhận thức, thái độ , hành vi đối tượng tiếp nhận hiệu ứng xã hội truyền thông đem lại Phản hồi/ hiệu quả: Là thông tin ngược, dòng chảy thông điệp từ người nhận trở nguồn phát Mạch phản hồi thước đo hiệu truyền thông Trong số trường hợp mạch phản hồi không không đáng kể Điều có nghĩa thông điệp phát không tạo quan tâm công chúng Nhiễu: Là yếu tố gây sai lệch không dược dự tính trước trình truyền thông ( tiếng ồn, tin đồn, yếu tố tâm lý, kỹ thuật…) dẫn đến tình trạng thông điệp thông tin bị sai lệch Trông trình truyền thông, nguồn phát đối tượng tiếp nhận đổi chỗ cho nhau, tương tác đan xen vào Về mặt thời gian nguồn phát thực hành vi khởi phát trình truyền thông trước Phân loại truyền thông Căn vào yếu tố khác có thẻ có nhiều cách phân loại khác cho truyền thông: 3,1 vào tính chủ đích truyền thông phân chia thành; truyền thông có chủ đích truyền thông chủ đích, truyền thông kinh ngiệm Truyền thông kinh nghiệm : Là loại truyền thông thực kinh nghiệm, kết kinh nghiệm hình thành trình sống cá nhân, nhóm, cộng đồng Hoạt động giao tiếp thông thường nhằm thỏa mãn yêu cầu tối thiểu sống cá nhân, gia đình cộng đồng đòi hỏi nhiều truyền thông kinh nghiệm Truyền thông chủ đích: Là hoạt động truyền thông mục đích cụ thể, tạo kết nằm mục đích người tham gia truyền thông Loại truyền thông chủ yếu hoạt động giao tiếp ngày, ngẫu nhiên người nhóm bạn bè Nhìn chung , truyền thông chủ đích hoạt động truyền thông không xảy với nhà truyền thông chuyên nghiệp Truyền thông có chủ đích: Là hoạt động truyền thông có mục đích xác dịnh rõ dàng với kế hoạch trình truyền thông Chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” truyền thông có chủ đích Bởi truyền thông có chủ đích cuất phát từ mục đích người tham gia vào hoạt động truyenf thông Có nhiều nhóm mục đích khác có nhiều cá nhân Nhóm tham gia vào hoạt động truyền thông Các hoạt động truyền thông thực nhà truyền thông chuyên nghiệp luôn hoạt động truyền thông có chủ đích Tính chủ đích thể cao chương trình/ dự án, chiến dịch truyền thông với chiến lược mục tiêu thống cho nhiều hoạt động truyền thông có tổ chức thời điểm khác thời điểm nhằm tác động mạnh mẽ từ nhà truyền thông Chiến dịch truyền thông “Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” truyền thông có chủ đích nhà truyền thông xác dịnh từ trước thực trình hoạt động truyền thông Các nhà truyền thông xác định rõ mục đích chiến dịch truyền thông là, nhanh chóng dịnh hướng dư luận xã hội, lôi kéo tham gia hưởng ứng quần chúng nhân dân vào chiến dịch truyền thông mình, từ tạo dư luận xã hội thúc bách vào quan chức có thẩm quyền việc cứu chữa cụ rùa cỉa thiện môi trường nước hồ Ngoài lôi kéo nhân dân việc quan liên quan tìm giải pháp hiệu cứu chữa cho cụ rùa môi trường nước hồ Căn vào phương thức truyền thông: Có truyền thông trực tiếp truyền thông gián tiếp: Truyền thông trực tiếp: Là hoạt động truyền thông có tiếp súc mặt đối mặt người tham gia truyền thông Tuyền thông trực tiếp truyền thông – ( hai người truyền thông bối cảnh gặp gỡ trực tiếp), truyền thông – nhóm( ví dụ thầy giáo với học sinh) Truyền thông gián tiếp: Là hoạt động truyền thông người tham gia không tiếp xúc trực tiếp với đối tượng tiếp nhận mà thực trình truyền thông nhờ hỗ trợ người khác (mang tính chất trung gian), phương tiện truyền thông khác, tức dùng phương tiện kỹ thuật (hoặc người) làm lực lượng trung gian truyền dẫn Ví dụ truyền thông nhờ hỗ trợ Bưu điện ( gửi thư hay nói chuyện qua điện thoại…), nhờ hỗ trợ Internet, truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng như: báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, website… Chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” chiến dịch truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng mà trực tiếp báo Mạng Điện tử Các nhà truyền thông dùng báo mạng điện tử làm kênh truyền thông tới công chúng với thông tin nhanh, phong phú đa dạng với nhiều hình thức thể khác nhau… Căn vào phạm vi tham gia chịu ảnh hưởng: truyền thông cá nhân , truyền thông nhóm, truyền thông đại chúng Truyền thông cá nhân: Là hoạt động truyền thông cá nhân tham gia tổ chức, thực hiệnviệc trao đổi thông tin, suy nghĩ tình cảm…tạo hiểu biết ảnh hưởng lẫn nhận thức, thái độ, hành vi Truyền thông nhóm: hoạt động truyền thông chia thông tin, suy nghĩ, tình cảm, dược thực cá nhân nhóm xá định Môi trường phạm vi truyền thông nhóm phụ thuộc vào phạm vi tính chất đặc biệt quy tắc , mục tiêu , trình độ nhóm… Truyền thông đại chúng: Là hoạt động giao tiếp xã hội rộng rãi thực thông qua phương tiện kĩ thuật công nghệ truyền thông Một số loại hình truyền thông đại chúng tiêu biểu : Sách, báo in ấn phẩm in ấn, diện ảnh, phát thanh, truyền hình, Internet… II - CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG GIẢI CỨU CỤ RÙA HỒ GƯƠM LÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG – KHÁI NIỆM Truyền thông đại chúng tượng xã hội ngày chi phối sâu sắc toàn diện đến lĩnh vực đời sống xã hội bình diện vĩ mô việc hình thành nhân cách người Nhìn từ bình diện giao tiếp, người ta cho truyền thông đại chúng kênh giao tiếp đại chúng với đặc trưng chất nhiều người tham gia chủ đề mà họ quan tam với tần xuất ngày tăng Dưới góc độ phương tiện kỹ thuật người ta cho truyền thông đại chúng tổ hợp kênh truyền thông chuyền tải thông điệp tới đông đảo nhân dân… Trên sở xem xét bình diện dưa định nghĩa truyền thông sau: Truyền thông đại chúng hệ thống phương tiện truyền thông hướng tác động vào đông dảo công chúng xã hội ( nhân dân vùng miền, nước, khu vực hay toàn giới), nhằm thông tin, chia sẽ; nhằm lôi kéo, tập hợp, giáo dục thuyết phục đông đảo nhân dân tham gia giải vấn đề kinh tế - xã hội dã đặt Đặc điểm truyền thông đại chúng Thứ đối tượng tác động truyền thông đại chúng đông dảo công chúng xã hội – quần thể dân cư không phân biệt trình độ, tôn giáo, giới tính, đảng phái, tuổi…Mặc dù ấn phẩm truyền thông nhằm vào nhóm đối tượng cụ thể, ấn phẩm xã hội hóa kênh truyền thông đại chúng đối tượng tác động nhóm đối tượng tác động ban đàu Đây tính công khai truyền thông đại chúng Chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” đối tượng tác động nhân dân nước nói chung nhân dân Hà Nội nói riêng người có kỹ niệm gắn bó với Hồ Gươm xem cụ rùa vật linh thiêng chứng kiến bao cảnh thăng trầm lịch sử Hà thành đất nước Thứ hai kiện vấn đề đăng tải truyền thông phải hướng tới việc ưu tiên thỏa mãn, phục vụ nhu cầu, mong đợi công chúng nhân dân Những kiện thông tin liên quan mật thiết đến việc giải thích, giải đáp, tháo gỡ vấn đề xúc sống đông đảo cư dân giúp họ mở rộng tầm mắt, nối dài tầm tay việc nhận thức giải vấn đề nảy sinh xã hội Các phương tiện thông tin đại chúng trở thành diễn đàn chia thông tin, tư tưởng, tình cảm, kỹ năng, kinh nghiệm, tư tưởng đông đảo nhân dân Chiến dịch truyền thông “ giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” nhân dân phản ánh thắc mắc tình trạng cụ rùa lên mặt nước ngày nhiều với vết thương lỡ loét thể mà chưa có quan đứng chịu trách nhiệm cứu chữa cụ rùa nguồn nước ô nhiễm hồ Trước tính hình báo chí nhanh chóng vào định hướng dư luận xã hội, giải thích, giải đáp thắc mắc công chúng Trong nhiều lần xuất Cụ tỏ mệt mỏi thường xuyên bơi nghiêng Phần lớn thời gian Cụ ngóc đầu lên thở, mai trôi lững lờ phía gần sát bờ Nhìn dáng bơi Cụ rùa, người chứng kiến không khỏi xót xa Từ lâu, tâm trí người Hà Nội du khách đến thăm Thủ đô, việc cụ Rùa hồ Gươm kiện ý đặc biệt Là cá thể rùa quý sống không gian lịch sử, cụ Rùa trở thành "nhân vật đương thời", thu hút đông đảo quan tâm cộng đồng Có người cho rằng, cụ Rùa coi "linh thú cổ đại" Việt Nam Thậm chí, tháng 4/2010, tin đồn cụ Rùa qua đời khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng Dù tiến sĩ Hà Đình Đức ban quản lý Hồ Gươm xác minh cụ Rùa sống, dư luận không khỏi lo ngại tình hình sức khỏe cụ, sợ đến ngày không nhìn cụ Nhiều người tỏ xúc trước tình trạng ô nhiễm Hồ Gươm Số khác đề nghị nhân giống cho cụ Tưởng tình cảm người dành cho cụ Rùa điều hiển nhiên Những tình cảm yêu mến, quan tâm kể có cội rễ sâu xa tâm thức người Việt Theo tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, nguyên chủ nhiệm Khoa Tâm lý học, Đai Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Đại Học Quốc gia Hà Nội, thực chất rùa hồ Gươm sinh vật bình thường Nhưng không gian thời gian đầy sử tích hồ Gươm, rùa không vật bình thường mà nhân hóa thành cụ Rùa Thứ ba tính mục đích rõ rệt Mọi hoạt động người có tính mục đích, nhiên kênh truyền thông tiếp xúc, tác động đến đông đảo công chúng nhằm làm thay đổi nhận thức hành vi họ Chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” có tính mục đích rõ ràng xác định từ đầu Khi công chúng phản ánh tình hình sức khẻo cụ rùa Cụ lên mặt nước ngày nhiều với vết thươmg mình, nhà truyền thông vào nhanh chóng tạo sóng dư luận xã hội thúc bách vào quan chức để tìm giải pháp hiệu chữa trị cho cụ rùa , Nhiều người chứng kiến cảnh Cụ rùa lao hai ống ngầm song song lòng hồ từ bờ bên đường Đinh Tiên Hoàng sang đền Ngọc Sơn Theo nhân chứng, cụ rùa quanh quẩn bên hai ống ngầm tới nửa đồng hồ nhiều lần lao vào đường ống với vẻ liệt Dường Cụ “giận dữ” điều Thứ tư tính phong phú đa dạng việc truyền thông điệp tới công chúng Các nhà truyền thông sử dụng nhiều hình thức thể loại đưa tin phong phú: từ thông tin ngắn, bình luận, đến hình ảnh video clip sinh động tình hình sức khỏe cụ rùa Tất thu hút quan tâm ngày lớn công chúng 10 Hệ thống cung cấp thêm nước cho hồ để cải tạo môi trường nước hồ lụ Và bèo lục bình xem “ vị cứu tinh”cho Hồ Gươm III - MỤC TIÊU CỦA CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “ GIẢI CỨU CỤ RÙA HỒ GƯƠM” Chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa hồ gươm nhà truyền thông xác định trước tiến hành trình truyền thông Khi thông tin dư luận xã hội tình hình sức khỏe cụ rùa cụ lên mặt nước ngày nhiều với vết thương thể làm cho người yêu mến cụ nói riêng Hồ Gươm nói chung không khỏi lo lắng ngày nhiều thông tin 13 hình ảnh video mà công chúng chụp được đưa lên mạng làm xôn xao dư luận Tình hình sức khỏe cụ rùa làm cho Hồ Gươm ngày nóng hết Nhân dân lo lắng tính mạng cụ rùa đâu chưa có quan hay tổ chức cá nhân vào tìm giải pháp cứu chữa cho cụ Trước tình hình dư luận hoàng mang báo chí nhanh chóng vào xác định rõ mục tiêu mình, với mục đích Đây hoạt động truyền thông có chủ đích với ba loại hình truyền thông tương ứng với mục đích chiến dịch truyền thông: Mục đích thông tin – giáo dục – tuyên thông: Là loại hình truyền thông ứng với dạng truyền thông mục đích: thông tin(cung cấp thông tin bản, bao gồm kiến thức kỹ cần thiết nhất, thông tin cập nhật…về vấn đề cần truyền thông) Thì chiến dịch giải cứu cụ rùa Hồ Gươm đẫ nhà truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật ngày liên tục tình hình sức khỏe cụ rùa, kiến thức liên quan cụ rùa; giáo dục ( không hướng vào đối tượng cần thông tin mà người cần đến tương lai tạo nên thông hiểu), chiến dịch truyền thông giải cứu rùa hồ Gươm giáo dục người việc giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp đân tộc thông qua hình ảnh cụ rùa, đồng thời thông qua chiến dịch người biết số kiến thức vấn đề bảo vệ môi trường sử lý nước thải vv…; truyền thông ( chia sẽ, trao đổi thông tin, kiến thức nhằm thúc đẩy thay đổi thái độ hành vi ) Mục đích tuyên truyền vận động: Đó cố gắng làm cho người khác ủng hộ vấn đề mà truyền thông, nhóm hoạt động truyền thông mà nhà truyền thông lên tiếng, làm người ý vấn đề quan trọng hướng người có quyền định vào giải pháp hợp lý Vậy chiến dịch giải cứu cụ rùa, tuyên truyền vận động thu hút quan tâm ủng hộ nhân dân việc tìm gia giải pháp cho cụ rùa hồ 14 gươm, vận động công chúng nhân dân tham gia vào chiến dịch tạo sóng dư luận xã hội Và từ hướng tới cá nhân, quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm nhanh chóng vào để tìm giải pháp hiệu cứu chữa cụ rùa cải thiện môi trường nước hồ Người ta gọi trình vận động gây ảnh hưởng Mục đích truyền thông thay đổi hành vi: Mục đích chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa mục đích tuyên truyền vận động công chúng quan có chức nhanh chóng tìm biện pháp chữa trị cụ rùa mà nhằm mục đích nâng cao nhận thức du khách thăm quan đông đâỏ quần chúng nhân dân phải có ý thức bảo vệ môi trường nước Hồ Gươm cụ rùa Để thực mục tiêu nhà truyền thông sử dụng kênh truyền thông báo mạng điện tử, với nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu công chúng sử dụng linh hoạt nhiều hình thức đua tin từ tin vết, bình luận, đến hình ảnh video clip sinh động lại thu hút ý công chúng IV- ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NÀY: ƯU ĐIỂM Sử dụng kênh truyền thông báo mạng điện tử, ứng dụng mạnh Internet, xa lộ thông tin siêu tốc cho phép kết nối truyền tải dung lượng thông tin khổng lồ, nói vô hạn định với tốc độ siêu nhanh Vì mà người dễ dàng kết nối với nhau, chia sẽ, trao đổi, hình thành dư luận xã hội tham gia giải vấn đề toàn cầu, vấn đề cách nhanh chóng Tạo khả giao lưu trực tuyến nhiều chiều đông đảo công chúng; tạo điều kiện cho người trực tiếp tiếp cận với nguồn tin mà không cần qua khâu trung gian tính cởi mở thông tin bảo đảm, tần suất 15 tương tác chủ thể khách thể tăng lên hiệu truyền thông đạt lớn Đối với nhà truyền thông chuyên nghiệp, kênh truyền thông cho phép nắm bắt số lượng, cấu công chúng - nhóm đối tượng tham gia để định hướng khai thác Phương thức truyền thông báo mạng giảm tính độc quyền, khả nhào nặn áp đặt thông tin từ phía nhà truyền thông Phương thức truyền thông giúp người bày tỏ ý kiến thái độ vấn đề mà họ quan tâm Thông tin nhanh chóng kịp thời, phong phú nội dung hình thức thể thu hút quan tâm ý công chúng – HẠN CHẾ Mỗi thông điệp có đời sống riêng nó: có môi trường điều kiện cụ thể, có trình phát sinh, phát triển suy thoái Thông điệp nhiều người biết đến thời gian dài làm giảm tính hấp dẫn, Nội dung thông tin đân dần bị pha loãng nhiều thông tin bên lề, chức thông tin dần bị thay chức giải trí chủ yếu Công chúng xem để thỏa chí tò mò Mô hình truyền thông dàn trãi, đều trì khoảng thời gian dài Không tạo điểm nhấn để gây ấn tượng từ dó tạo nhàm chán cho công chúng B - Bài tập NẾU LÀ NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÀY BẠN SẼ ĐỀ RA YÊU CẦU, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO LỰA CHỌN GIẢ ĐỊNH MỘT TỜ BÁO ĐIỆN TỬ Vai trò việc lập kế hoạch truyền thông Việc lập kế hoạch truyền thông giúp cho hoạt động truyền thông, trước thực hiện, xác đỉnh rõ ràng mục tiêu, phương hướng, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức Các hoạt động truyền thông tiến hành thuận 16 tiện đem lại kết tập trung có thống yếu tố từ chuẩn bị kết thúc Truyền thông trình gắn kết chặt chẽ bước nhằm đạt thay đổi nhận thức, thái độ hành vi đối tượng Thông qua kế hoạch tính toán, lựa chọn, xắp xếp hoạt động theo trình tự định nhằm tác động phù hợp bước vào nhóm đối tượng cụ thể Việc xây dựng kế hoạch truyền thông cho phép người quản lý truyền thông huy động mức cao nguồn lực phối hợp hoạt động nhằm đạt kết mức cao Kế hoạch truyền thông không định hướng cho hoạt động truyền thông mà sở để tiến hành hoạt động giám sát, đánh giá kết truyền thông I XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG “ GIẢI CỨU CỤ RÙA” XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG Xác định đối tượng làm rõ hoạt động truyền thông mà tổ chức hướng vào ai, nhóm người cụ thể Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, mục tiêu tác động mà có xác định đối tượng khác Một cách chia nhóm đối tượng thường sử dụng lập kế hoạch đem lại hiệu chia thành hai nhóm đối tượng: Trực tiếp gián tiếp, Nhóm đối tượng trực tiếp ( gọi nhóm đối tượng mục tiêu): mục tiêu tác động trực tiếp chương trình/chiến dịch/hoạt động truyền thông Chiến dịch truyền thông “Giải cứu cụ rùa “ quan chức người có thẩm quyền việc tìm phương pháp giả cứu cụ rùa môi trường nước Hồ Gươm Cụ thể Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội, Bộ Khoa Học Công Nghệ với Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 17 Nhóm đối tượng gián tiếp (còn gọi nhóm đối tượng liên quan hay nhóm đối tượng gây ảnh hưởng): bao gồm người có khả tác động gây ảnh hưởng đến thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi nhóm đối tượng trực tiếp, có mối quan hệ gần gũi chặt chẽ với nhóm đối tượng mục tiêu tác động trực tiếp nhóm đối tượng truyền thông Vậy chiến dich truyền thông “ Giải cứu cụ rùa” đối tượng gián tiếp đông đảo quần chúng nhân dân nói chung nhân dân Hà Nội người yêu mến Hồ Gươm, yêu mến cụ rùa xem cụ vật linh thiêng gắn với truyền thống văn hóa , với lịch sử thăng trầm Hà Nội Họ có tác động gián tiếp vào việc tạo dư luận xã hội góp phần việc thúc đẩy vào quan chức để chữa trị cho cụ rùa cải thiện môi trường nước hồ Trong thực tế, tác động váo nhóm công chúng mục tiêu mà không tác dọng vào nhóm công chúng liên quan hiệu hoạt động truyền thông bị hạn chế nhiều Bởi lẽ thay đổi nhận thức thái độ hành vi cá nhân, nhóm…chịu ảnh hưởng rát lớn người/ nhóm đối tượng liên quan Sau xác định nhóm đối tượng mục tiêu nhóm đối tượng liên quan cần làm rõ đặc điểm nhóm đối tượng, nhóm đối tượng mục tiêu trọng trình phân tích Đồng thời phân tích đối tượng phân tích thực trạng, nhằm tận dụng điểm mạnh hội, thấy rõ lường trước hạn chế thách thức trước xác định mục tiêu bước việc lập kế hoạch 2, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG Thông thường việc phân tích thực trạng hướng tới chủ thể thực chiến dịch truyền thông môi trường diễn môi trường truyền thông Nói cách khác phân tích thực trạng vạch điểm mạnh điểm yếu, hội, thách thức mà gặp trình truyền thông Hai yếu tố tạo nội lực ngoại lực trình truyền thông Những dặc điểm nội lực 18 Các hướng dẫn sách, chiến lược có, phạm vi tuyên truyền sách, chiến lược việc thực sách, chiến lược quan Phương tiện truyền thông kênh thông tin phản hồi có Các nguồn tài sẵn có người thực chương trình có khả tạo nguồn lực khác; Chất lượng nguồn nhân lực ( ví dụ nhân viên làm việc tận tụy, đào tạo tốt có chất lượng…) phương tiện công cụ làm việc sẵn có giúp họ làm việc tốt; Chất lượng dịch vụ sản phẩm; Khả đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên… Những đặc điểm ngoại lực Mức đọ mà người dân tổ chức dược huy động ủng hộ cho việc thực kế hoạch truyền thông bạn Các mối quan hệ cộng tác sẵn có Các phương tiện truyền thông đại chúng sẵn có cộng đồng Nhận thức, thái độ, hành vi thói quen nhóm đối tượng, đặc biệt nhóm đối tượng mục tiêu Những tiêu chuẩn giá trị văn hóa liên quan đến vấn đề truyền thông; Dựa phân tích ngoại lực nội lực, thống kê điểm mạnh điểm yếu, hội thách thức từ tìm giải pháp đưa vào kế hoạch truyền thông XÂY DỰNG MỤC TIÊU Mục tiêu kế hoạch thể phương hướng, yêu cầu cụ thể hoạt động truyền thông khoảng thời gian xác định Lập kế hoạch truyền thông tương ứng với quy mô phạm vi tác động kế hoạch, lựa chọn cấp độ mục tiêu cho phù hợp Các cấp độ mục tiêu: Mục tiêu tổng quát sách (cấp quốc gia); Mục tiêu truyền thông (cấp quốc gia tỉnh; 19 Mục tiêu chiến dịch (cấp tỉnh huyện thị); Mục tiêu hoạt động (nhằm thực mục tiêu cấp độ cao hơn); Chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa thuộc mục tiêu chiến dịch ( cấp tỉnh huyện thị) Cũng chia mục tiêu với hai cấp độ: Mục tiêu chung mục tiêu cụ thể, theo nhóm đối tượng Mục tiêu chung: Là tuyên bố chung điều đạt sau thực có hiệu toàn kế hoach đề Mục tiêu chung chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” việc tìm giải pháp cứu chữa cụ rùa cải tạo lại môi trường nước hồ Mục tiêu cụ thể: Là mục đích cụ thể đẻ kết hợp chúng đạt mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể chiến dịch truyền thông “ Giair cứu cụ rùa” tìm nguyên nhân gây bệnh cho cụ, tác nhân gây nên vết thương lỡ loét thể cụ cụ lại thường xuyên lên mặt nước nhiều so với mức bình thương giải pháp cho việc cải tạo lại môi trường nước hồ Vận động đông đảo công chúng tham gia vào chiến dịch truyền thông để góp phần tạo dư luận xã hội rộng lớn thúc bách vào quan chức Nâng cao ý thức người việc tìm biện pháp hữu hiệu cứu chữa cụ rùa Vận động tham gia công chúng hiến kế cải tạo môi trường nước hồ gươm Nâng cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức có thẩm quyền mà trực tiếp Bộ Khoa Học Công Nghệ, Sở Tài Nguyên Môi Trường với cấp quyền Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội để chữa trị cụ rùa cải tạo môi trường nước 20 Thực tổ chức diễn đàn thu hút tham gia đóng góp chia ý kiến đông đảo nhân dân để cứu cụ rùa Nâng cao trách nhiệm người việc bảo vệ cụ rùa môi trường nước môi trường xung quanh hồ - XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ Một xác định đối tượng mục tiêu, việc chắn lập kế hoạch thực nhằm đạt mục tiêu Một kế hoạch truyền thông đánh giá có chất lượng có mối liên hệ chặt chẽ mục tiêu, hoạt động để đạt mục tieu đầu Các hoạt động chương trình/ chiến dịch truyền thông thường bao gồm hoạt động sau đây: Đào tạo tập huấn cán truyền thông; Sản xuất, chuyển tài liệu sản phẩm truyền thông; Tư vấn cung ứng dịch vụ truyền thông; Huy động quản lý nguồn lực; Giám sát đánh giá Các kế hoạch cho hoạt động phải vạch với bảy vấn đề đây: Thông điệp; Đối tượng tiếp nhận thông tin; Kênh truyền thông; Nguồn lực ; Xây dựng phát triển tư liệu; Giám sát; Đánh giá 21 Nên sử dụng bảng phân tích mục tiêu, vạch mô tả thay đổ cần có hoạt động tương ứng, từ định hành động hướng tới mục tiêu THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP Sau phân tích đối tượng xác định mục tiêu, thông điệp phải thiết kế lập kế hoạch, Các sản phẩm truyền thông, tài liệu truyền thông sản xuất dự vào thông điệp Thông điệp phát ngôn hoàn chỉnh dành cho nhóm đối tượng cụ thể hoàn cảnh cụ thể nhằm đạt tới khả thay đổi thái độ hành vi đối tượng Thông điệp sở để xây dựng tài liệu truyền thông, truyền qua kênh truyền thông khác nhau, tạo thống mục tiêu cho tác động tài liệu, kênh truyền thông Trong trường hợp thông điệp (còn gọi thông điệp chủ đạo) sở để xây dựng thông điệp cụ thể xây dựng tài liệu Thông điệp hệ thống ký hiệu hàm chứa nội dung thông tin cụ thể Hệ thống ký hiệu quy ước đầu phát đầu nhận, nói cách khác hệ thống ký hiệu phải giải mã đầu nhận Hệ thống ký hiệu lời nói ( tiếng động âm nhạc), chữ viết, đường nét, màu sắc cử chỉ, thái độ… Trong truyền thông , thông điệp hiểu phát ngôn hoàn chỉnh nội dung hình thức dành cho nhóm đối tượng hoàn cảnh cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu chiến dịch truyền thông, Yêu cầu thông điệp: Thông điệp phải phù hợp với công chúng – nhóm đối tượng thể rõ mục tiêu chiến dịch truyền thông.Yêu cầu cao nhất, thân thông điệp thẻ rõ hài hòa mục tiêu truyền thông, tuyên truyền vận động chủ thể với nhu cầu, mong đợi nhóm đối tượng Cho nên trước nghiên cứu phải tiến hành nghiên cứu nhóm đối tượng 22 Thông điệp phải phù hợp với chủ trương sách Đảng Nhà nước Đây yêu cầu có tính nguyên tắc tất thông điệp từ thông điệp chiến dịch truyền thông đến thông điệp quảng cáo Thông điệp phải phù hợp với quy tắc giá trị xã hội, với văn hóa lối sống dân tộc phát triển; đề phòng hệ ý muốn nhóm đối tượng không thuộc phạm vi gây ảnh hưởng Thông điệp phải phù hợp với tâm lý, tâm trạng xã hội thể lợi ích công chúng – nhóm đối tượng Thông điệp phải phù hợp với kênh truyền thông Chúng ta thiết kế thông điệp cho chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa hồ gươm “ hành động để bảo vệ cụ rùa môi trường nước Hồ Gươm” - LỰA CHỌN KÊNH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG  Căn lựa chọn chọn kênh truyền thông Lựa chọn kênh truyền thông tin đường cách thức chuyền tải thông ddiepj cho công chúng – nhóm đối tượng cách đầy đủ, trọ vẹn có hiểu Thứ vào nhu cầu thói quen điều kiện tiếp nhận sản phẩm truyền thông công chúng – nhóm đối tượng tiếp nhận, Như muốn tác động đến nông dân cần lựa chọn kênh truyền thông nào? Truyền hình, báo in ấn phẩm hay qua mạng điện tử ? có lẽ kênh phát có hiệu nhất? Muốn chuyển thông điệp cho nhóm cán công chức thường lại xe ô tô, chọn kênh phát chương trình phát sóng lúc cho hợp ly? Còn nhóm công chúng sinh viên có lẽ kênh phát lại không phù hợp Ở nhu cầu tính dến điều kiện tiếp nhận Truyền hình hấp dẫn thu hút người xem, liệu hầu hết nông dân có máy thu hình Sinh vioen thích xem tivi liệu khu ký túc xá, khu nhà trọ có thỏa mãn điều kiện tiếp nhận họ không? 23 Thứ hai vào nguồn lực truyền thôngNguồn lực truyền thông bao gồm lực tài chính, đội ngũ cán truyền thông, điều kiện kỹ thuật cho phép, Thư ba vào điều kiện thiên nhiên thời tiết: Lụa chọn kênh pano, ap phích cho chiến dịch cổ động phong trào hành động hợp lý, mùa mưa bão có nên chăng? Để thực chiến dịch truyền thông “Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” chọn kênh truyền thông Báo mạng Điện tử mà cụ thể Báo điện tử “ Dan tri com vn” tờ báo uy tín, thông tin có chất lượng , phản ánh nhanh tróng kịp thời vấn đề xúc xã hội Theo báo cáo thực trạng web thiết bị di động toàn cầu hãng sản xuất phần mền trình duyệt web cho di động lớn giới Opera công bố, báo điện tử Dân trí, số 10 địa web dược người sử dụng thiết bị di động cập nhiều Việt Nam đại trang Web đứng thư sau công cụ tiềm kiếm Google máy tính.Thông tin nhanh nhạy, có chất lượng giao diện đơn giản, truy cập nhanh thuận tiễn giúp báo điện tử Dân trí nhiều người truy cập Hơn Dân trí tờ báo có tương tác với độc giả lớn từ trước đến nay, gần 90% viết báo có bạn đọc hồi âm bình luận  Lựa chọn mô hình chiến dịch truyền thông Trên sở phân chia nguồn lực truyền thông cho giai đoạn chu kỳ, tạo đỉnh cao để gây án tượng, tạo điểm nhấn, vừa có độ dừng, độ lắng lặp lại để trì khởi động tiếp Cứ chiến dịch truyền thông tổ chức thành chu kỳ lặp lặp lại nâng cao theo hình xoáy trôn ốc Như làm cho thông điệp bị nhàm chán kéo dài thời gian dài II- NGHIÊN CỨU PHẢN HỒI GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỘNG VIÊN 1, Nghiên cứu phản hồi 24 Căn vào nội dung, mục tiêu hoạt động chiến dịch/ chương trình truyền thông để nghiên cứu phản hồi Chương trình/ chiến dịch truyền thông xây dựng từ nội dung hoạt động cụ thể với mục tiêu cụ thể, nhóm đối tượng xác định, Đây sở yếu để lập kế hoạch nghiên cứu phản hồi Xác định đối tượng nghiên cứu phản hồi: Những nhóm đối tượng mà chiens dịch truyền/ chương trình truyền thông can thiệp: Với nhóm đối tượng này, cần đo thay đổi nhận thức, thái độ hành vi trước sau can thiệp truyền thông Yêu cầu việc đánh giá phản hồi phải tiến hành cách độc lập, phải khách quan, trung thực Chọn nội dung, phương pháp khoa học… 2, giám sát, đánh giá động viên, Giám sát, đánh giá, động viên hoạt động bắt buộc, cần thiết, bảo đảm cho chương trình/kế hoạch/chu trình truyền thông thực cách đầy đủ, trọn ven, đồng thời giúp nhà quản lý biết tiến kết đạt dược qua khâu toàn chu trình truyền thông Giám sát việc kiểm tra trình thực kế hoach truyền thông thực tế xem có thực tế xem có kế hoạch vạch hay không Việc giám sát có vai trò góp phần thúc đẩy chiến dịch/ chưng trình truyền thông thực tốt hơn,tạo gần gũi, chia nhà quản lý cán truyền thông Đánh giá hoạt động xác định múc độ thực nhiệm vụ, nội dung hoạt động mục tiêu đề kế hoạch Đánh giá tiến trình vào thời điểm sau thực xong khâu công việc đó, sau nghiên cứu ban đầu nhóm đối tượng – công chúng, sau thiết kế thông điệp…Trong chu trình truyền thông, bước công việc hoàn thành đánh giá nghiệm thu xong bắt đầu bước tiếp theo… 25 C KẾT LUẬN Truyền thông trình tương tác, chia thông tin, kiens thức, kỹ năng, kinh nghiêm…giữa người với người nhằm tăng cường hiểu biết, thay đổi thái độ, điều chỉnh hành vi cá nhân/ nhóm/ cộng đồng…tham gia vào trình Khi truyền thông tiến hành khuôn khổ chiến lược, chương trình, chiến dịch, với đối tượng tác động đa dạng, số lượng lớn… nhằm gây ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến kết thực mục tiêu kinh tê – xã hội cụ thể kế hoạch truyền thông mang tính cụ thể bắt buộc, cần thông qua với kế hoạch tổng thể hướng tới mục tiêu chung Nói cách khác, truyền thông coi mắt xích quan trọng hệ thống lĩnh vực hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu chung quan/ tổ chức/doanh nghiệp/ quốc gia/ khu vực/ cộng đông…thì lập kế hoạch truyền thông việc bắt buộc nhà truyền thông chuyên nghiệp… 26 MỤC LỤC 27 [...]... như “ vị cứu tinh cho Hồ Gươm III - MỤC TIÊU CỦA CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “ GIẢI CỨU CỤ RÙA HỒ GƯƠM” Chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa ở hồ gươm đã được các nhà truyền thông xác định trước khi tiến hành quá trình truyền thông Khi thông tin dư luận xã hội về tình hình sức khỏe cụ rùa cụ đã nổi lên mặt nước ngày một nhiều cùng với những vết thương trên cơ thể đã làm cho những người yêu mến cụ nói... hưởng Thông điệp phải phù hợp với tâm lý, tâm trạng xã hội và thể hiện lợi ích của công chúng – nhóm đối tượng Thông điệp phải phù hợp với các kênh truyền thông Chúng ta có thể thiết kế thông điệp cho chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa ở hồ gươm “ hãy hành động để bảo vệ cụ rùa và môi trường nước ở Hồ Gươm” 6 - LỰA CHỌN KÊNH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG  Căn cứ lựa chọn chọn kênh truyền thông. .. bao nhiêu, thì năng lực hiệu quả của truyền thông càng cao bấy nhiêu Chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa đã có sự tương tác rất lớn giữa những nhà truyền thông và công chúng thông qua diễn đàn “ giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” và “ tôi có thể cứu được cụ rùa và cả Hồ Gươm” đang được bạn đọc của VTCNews, nhiệt tình hưởng ứng với hàng trăm ý kiến bạn đọc gửi về, nhiều giải pháp đáng chú ý được đưa ra Công... động nhằm đạt được kết quả ở mức cao nhất có thể Kế hoạch truyền thông không chỉ định hướng cho các hoạt động truyền thông mà còn là cơ sở để tiến hành các hoạt động giám sát, đánh giá kết quả truyền thông I XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG “ GIẢI CỨU CỤ RÙA” 1 XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG Xác định đối tượng là làm rõ những hoạt động truyền thông mà chúng ta sẽ tổ chức hướng vào ai, nhóm người cụ thể nào Tùy thuộc... VIÊN 1, Nghiên cứu phản hồi 24 Căn cứ vào nội dung, mục tiêu hoạt động của chiến dịch/ chương trình truyền thông để nghiên cứu phản hồi Chương trình/ chiến dịch truyền thông bao giờ cũng được xây dựng từ những nội dung hoạt động cụ thể với những mục tiêu cụ thể, nhóm đối tượng xác định, Đây là cơ sở chính yếu nhất để lập kế hoạch nghiên cứu phản hồi Xác định đối tượng nghiên cứu phản hồi: Những nhóm... trò của việc lập kế hoạch truyền thông Việc lập kế hoạch truyền thông giúp cho các hoạt động truyền thông, trước khi thực hiện, xác đỉnh rõ ràng về mục tiêu, phương hướng, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức Các hoạt động truyền thông sẽ được tiến hành thuận 16 tiện và đem lại kết quả tập trung hơn nếu có sự thống nhất các yếu tố này ngay từ khi chuẩn bị cho đến kết thúc Truyền thông là một... tiêu chung và mục tiêu cụ thể, theo từng nhóm đối tượng Mục tiêu chung: Là tuyên bố chung về những điều sẽ đạt được sau khi thực hiện có hiệu quả toàn bộ kế hoach đề ra Mục tiêu chung của chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” đó chính là việc tìm ra giải pháp cứu chữa cụ rùa và cải tạo lại môi trường nước trong hồ Mục tiêu cụ thể: Là những mục đích cụ thể đẻ khi kết hợp chúng sẽ đạt được... tiêu chung Mục tiêu cụ thể của chiến dịch truyền thông “ Giair cứu cụ rùa đó chính là tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho cụ, tác nhân nào gây nên những vết thương lỡ loét trên cơ thể cụ và vì sao cụ lại thường xuyên nổi lên mặt nước nhiều hơn so với mức bình thương cũng như giải pháp cho việc cải tạo lại môi trường nước trong hồ Vận động đông đảo công chúng tham gia vào chiến dịch truyền thông để góp phần... cấp những thông tin cơ bản, bao gồm các kiến thức nền và các kỹ năng cần thiết nhất, những thông tin cập nhật…về vấn đề cần truyền thông) Thì đây chiến dịch giải cứu cụ rùa ở Hồ Gươm đẫ được các nhà truyền thông, cung cấp những thông tin cập nhật hằng ngày liên tục về tình hình sức khỏe cụ rùa, cũng như những kiến thức liên quan về cụ rùa; giáo dục ( không chỉ hướng vào các đối tượng đang cần thông tin... cứ vào nguồn lực truyền thôngNguồn lực truyền thông bao gồm năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ truyền thông, điều kiện kỹ thuật cho phép, Thư ba căn cứ vào điều kiện thiên nhiên thời tiết: Lụa chọn kênh pano, ap phích cho chiến dịch cổ động phong trào hành động nào đó là rất hợp lý, nhưng nếu trong mùa mưa bão thì có nên chăng? Để thực hiện chiến dịch truyền thông Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” chúng ta ... nước hồ lụ Và bèo lục bình xem “ vị cứu tinh cho Hồ Gươm III - MỤC TIÊU CỦA CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “ GIẢI CỨU CỤ RÙA HỒ GƯƠM” Chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa hồ gươm nhà truyền thông. .. chuyên nghiệp Truyền thông có chủ đích: Là hoạt động truyền thông có mục đích xác dịnh rõ dàng với kế hoạch trình truyền thông Chiến dịch truyền thông “ Giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” truyền thông có chủ... truyền thông cao nhiêu Chiến dịch truyền thông giải cứu cụ rùa có tương tác lớn nhà truyền thông công chúng thông qua diễn đàn “ giải cứu cụ rùa Hồ Gươm” “ cứu cụ rùa Hồ Gươm” bạn đọc VTCNews, nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến dịch truyền thông” giải cứu cụ rùa hồ gươm”và lập kế hoạch truyền thông cho chiến dịch, chiến dịch truyền thông” giải cứu cụ rùa hồ gươm”và lập kế hoạch truyền thông cho chiến dịch,

Từ khóa liên quan