0

Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán phần 1

2 749 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 19:02

Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO Tổng biên tập LÊ A Biên tập nội dung: NGUYỄN TIẾN TRUNG Thiết kế sách Biên tập mĩ thuật: VIỆT QUANG Trình bày bìa: PHẠM VIỆT QUANG LỜI NÓI ĐẦU Để góp phần đổi công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học tổ chức biên soạn môđun đào tạo bồi dửỡng giáo viên theo chửơng trình Cao đẳng Sử phạm chửơng trình liên thông từ Trung học Sử phạm lên Cao đẳng Sử phạm Việc biên soạn môđun nhằm nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật đổi nội dung, phửơng pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết giáo dục tiểu học theo chửơng trình, SGK tiểu học Điểm tài liệu viết theo môđun việc thiết kế hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động ngửời học, kích thích óc sáng tạo khả giải vấn đề, tự giám sát đánh giá kết học tập ngửời học; trọng sử dụng nhiều phửơng tiện truyền đạt khác (tài liệu in, băng hình, ) giúp cho ngửời học dễ học, dễ hiểu gây đửợc hứng thú học tập Môđun Cơ sở lí thuyết tập hợp lôgic toán nhóm tác giả trửờng Đại học Sử phạm Hà Nội biên soạn Môđun Cơ sở lí thuyết tập hợp lôgic toán có thời lửợng đơn vị học trình, bao gồm chủ đề: Chủ đề 1: Cơ sở lí thuyết tập hợp Chủ đề 2: Cơ sở lôgic toán Lần đầu tiên, tài liệu đửợc biên soạn theo chửơng trình phửơng pháp mới, chắn không tránh khỏi thiếu sót định Ban điều phối Dự án mong nhận đửợc ý kiến đóng góp chân thành bạn đọc, đặc biệt đội ngũ giảng viên, sinh viên trửờng Sử phạm, giáo viên tiểu học nửớc Xin trân trọng cảm ơn! DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán phần 1 , Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán phần 1 ,

Từ khóa liên quan