0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán phần 1

Giáo trình cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán phần 2  nguyễn tiến trung

Giáo trình sở thuyết tập hợp logic toán phần 2 nguyễn tiến trung

... 18 Tập hợp A ∪ B có phần tử 19 Gọi A tập hợp xe (taxi buýt) có màu khác màu vàng Tập hợp A có: 42 − 14 = 18 phần tử Gọi B tập hợp xe buýt Tập hợp A ∪ B có 37 phần tử B \ A tập hợp xe buýt vàng ... chủ đề Formatted: Heading01 CƠ SỞ CỦA LÍ THUYẾT TẬP HỢP TIỂU CHỦ ĐỀ 1 .2 TẬP HỢP Hoạt động 1.1 Formatted: Heading 02 Khái niệm Tập hợp Tập Các tập hợp a) A = [21 , 24 , 27 , 30, 33, 36, 39} b) B = ... 8, n N A ∩ B tập hợp bội tự nhiên 10: A ∩ B = {0, 10, 20 , 30, 40, } = {10n : n ∈ N} A \ B tập hợp số chẵn bội 5: A \ B = {2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22 , 24 , 26 , 28 , } A \ B tập hợp số tự nhiên...
 • 109
 • 1,018
 • 1
Môđun Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán

Môđun sởthuyết tập hợp lôgic toán

... Vậy tập hợp B = {a, b, c, d} có thảy 16 tập Đó tập tập hợp A = {a, b, c} tập hợp mới, nhận cách thêm d vào tập hợp A Như vậy, Tập hợp φ có thảy = tập Tập hợp có phần tử có thảy = tập Tập hợp ... niệm tập hợp Tập tập hợp 1.1 Khái niệm tập hợp Tập hợp khái niệm Toán học Khái niệm tập hợp không định nghĩa mà mô tả qua ví dụ: Tập hợp học sinh lớp học, tập hợp cầu thủ đội bóng, tập hợp ... Cho tập hợp A = {a , a , a } Gọi P (A) tập hợp tất tập hợp tập hợp A a) Hãy liệt kê tất phần tử P(A) b) P(A) có phần tử ? 10 Cho tập hợp B = {a , a , a , a } Gọi P(B) tập hợp tất tập hợp tập hợp...
 • 201
 • 2,206
 • 15
Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học lý thuyết tập hợp và lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học

Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học thuyết tập hợp lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học

... cờng mối liên hệ s phạm nội dung dạy học LTTH LG, CTĐS với nội dung dạy học SH TH cho SV Những luận điểm đa bảo vệ 8.1 Mối liên hệ s phạm nội dung dạy học LTTH LG, CTĐS với nội dung dạy học SH ... LG, CTĐS nội dung SH TH để khẳng định tồn mối liên hệ s phạm nội dung dạy học LTTH LG, CTĐS trờng ĐH với nội dung dạy học SH môn Toán TH 1.2 Thực trạng mối liên hệ s phạm nội dung dạy học LTTH ... LTTH LG, CTĐS với nội dung dạy học SH TH * Tăng cờng mối liên hệ s phạm nội dung dạy học LTTH LG, CTĐS với nội dung dạy học SH TH đợc hiểu làm tờng minh mối liên hệ nội dung làm cho mạnh tác động...
 • 27
 • 1,413
 • 3
Cơ sở lý thuyết tập hợp

sở thuyết tập hợp

... Vậy tập hợp B = {a, b, c, d} có thảy 16 tập Đó tập tập hợp A = {a, b, c} tập hợp mới, nhận cách thêm d vào tập hợp A Như vậy, Tập hợp φ có thảy = tập Tập hợp có phần tử có thảy = tập Tập hợp ... niệm tập hợp Tập tập hợp 1.1 Khái niệm tập hợp Tập hợp khái niệm Toán học Khái niệm tập hợp không định nghĩa mà mô tả qua ví dụ: Tập hợp học sinh lớp học, tập hợp cầu thủ đội bóng, tập hợp ... Cho tập hợp A = {a , a , a } Gọi P (A) tập hợp tất tập hợp tập hợp A a) Hãy liệt kê tất phần tử P(A) b) P(A) có phần tử ? 10 Cho tập hợp B = {a , a , a , a } Gọi P(B) tập hợp tất tập hợp tập hợp...
 • 123
 • 10,187
 • 28
Đề cương chi tiết học phần: Lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ pptx

Đề cương chi tiết học phần: thuyết tập hợp đại số quan hệ pptx

... Đề cương thuyết tập hợp & Đại số Quan hệ 10 Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên Thi Giữa kỳ: thi viết, thời lượng 60 phút ... 30% Thi cuối kỳ :70% 12 Nội dung chi tiết học phần: gồm chương Chương Ngôn ngữ Logic Chương Ngôn ngữ Tập hợp Chương Các Qui Tắc Đếm Chương Quan hệ Chương Đại số Boole Hàm Boole Được phân bổ sau: ... theo Chương Ngôn ngữ tập hợp LT & BT Chương Tiếp theo Chương Qui tắc đếm LT & BT Chương Tiếp theo Bài tập ôn tập chương 1,2,3 Kiểm tra Môn học sửa Bài Kiểm tra Chương Quan hệ LT & BT Chương Tiếp...
 • 2
 • 765
 • 0
Co so li thuyet tap hop.pdf

Co so li thuyet tap hop.pdf

... projector, máy chiếu đa năng, bảng phoóc mi ca Tài li u tham khảo: Các tài li u thư mục giáo trình IV Nội dung (Xem tiểu chủ đề 1.1 – 1.8) Tài li u tham khảo [1] Phan Hữu Chân – Nguyễn Tiến Tài: ... ta thường biểu thị tập hợp A đường cong kín gọi lược đồ ven (Venn) Hình Nếu chẳng hạn tập hợp Acó phần tử a, b, c, d lược đồ phần tử biểu diễn điểm nằm đường cong kín Các điểm e f biểu diễn đối ... Manchétxtơ − Iunaitiđơ (Manchester−United), Trenxi (Chelsea), , Niu − Cátxơn (New − Castle), Livơpunlơ (Liverpool) E = {A, M, T, , N, L} Formatted: Heading04 Hình Tập hợp E vừa nêu tập hợp tập hợp...
 • 123
 • 7,591
 • 20
Cơ sơ lý thuyết sản phẩm và chất lượng.doc

thuyết sản phẩm chất lượng.doc

... Chương 2: sở thuyết Chất lượng sản xuất: chất lượng sản xuất đạt sản phẩm dòch vụ tuân theo yêu cầu, đặc tính kỹ thuật đề Như vậy, thuyết giả đònh đặc tính kỹ thuật ... lónh vực quản sản xuất quản hành chánh  Nghiên cứu dòng chảy nguyên vật liệu qua phận; Nghiên cứu trình sản xuất  Quá trình sản xuất, đồ mặt sản xuất, đồ đường ống  đồ tổ chức ... để thu thập liệu cấp 15 Chương 2: sở thuyết 2.3 Nhận xét Trên trình bày tổng quan công cụ quản chất lượng thường dùng kiểm soát trình để trì cải tiến chất lượng sản phẩm Tuy nhiên,...
 • 12
 • 1,067
 • 4
PHẦn 3 CƠ Sở Lý Thuyết về MẠNG và Giao thức TCP

PHẦn 3 Sở Thuyết về MẠNG Giao thức TCP

... Mô Hình Kết Nối Theo Giao Thức UDP Hình 12: Mô hình kết nối theo giao thức UDP Giao thức TCP: TCP cung cấp khả truyền không lỗi gói liệu gởi đến máy nhận theo giao thức giao thức phải có trách ... sinh nhóm giao thức gọi Transmission Control Protocol/ Internet Protocol viết tắt TCP/ IP Năm 19 83, TCP/ IP giao thức cho ARPANET, TCP/ IP trở thành giao thức mạng dùng rộng rãi Sau tất mạng tài ... ta cần giao thức để thực công việc Mặc dù có nhiều giao thức để truyền thông tin nhìn chung có hai giao thức thường lập trình viên sử dụng là: TCP/ IP(IP: giao thức Internet, TCP: giao thức truyền...
 • 25
 • 760
 • 1
Tổng quan về thị trường chứng khoán và cơ sở lý thuyết của các công cụ toán tài chính

Tổng quan về thị trường chứng khoán sở thuyết của các công cụ toán tài chính

... t thay thiết lập danh mục + Sử dụng công cụ phái sinh: chức kinh tế công cụ phái sinh rào chắn rủi ro, bảo vệ lợi nhuận tài sản sở Ri ro h thng l ri ro liờn quan n tng th tỏc ng n tt c cỏc i tng, ... th tn ti di cỏc hỡnh thc sau: cụng ty u t, cụng ty bo him, Qu lng hu, cụng ty ti chớnh, ngõn hng thng mi v cỏc cụng ty chng khoỏn - Cỏc cụng ty chng khoỏn: L nhng cụng ty hot ng lnh vc chng khoỏn, ... tng bong búng 1.2 thuyt v cỏc cụng c toỏn ti chớnh 1.2.1 thuyt v kinh t lng: chui thi gian * Chui thi gian l mt bin s c quan sỏt theo trỡnh t thi gian.Y t : giỏ tr quan sỏt ca chui thi...
 • 24
 • 1,089
 • 4
Tự vệ thương mại cơ sở lý thuyết, thực trạng và kiến nghị

Tự vệ thương mại sở thuyết, thực trạng kiến nghị

... áp dụng biện pháp tự vệ Thực trạng 2.1 Môi trường pháp tự vệ thương mại Việt Nam 2.2 Tác động việc ban hành Pháp lệnh nghị định tự vệ 2.1 Môi trường pháp tự vệ thương mại Việt Nam ­ Pháp ...  Trần Thị Dạ Thảo  Lê Thị Vinh  Lâm Duy Vũ NỘI DUNG CƠ SƠ LÝ THUYẾT THỰC TRẠNG KIẾN NGHỊ I CƠ SƠ LÝ THUYẾT Khái niệm  Tự vệ thương mại (safeguard measures ) hành động phủ nước nhập hình thức ... tin tự vệ th­ương mại 3.2 Đối với doanh nghiệp  Tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp để tăng c­ường sức mạnh tự vệ th­ương mại  Chủ động tiếp cận chuẩn bị đầy đủ kiến thức tự vệ th­ương mại để...
 • 18
 • 437
 • 0
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

SỞ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

... đa thức - Thực phép tính thừa số phổ, thừa số nguyên tố đa thức ma trận đa thức - Phân tích hệ thống điều khiển bền vững phơng pháp đa thức - Tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững phơng pháp đa ... việc tổng hợp chúng dựa phơng pháp phơng trình đa thức Trên sở tổng hợp điều khiển bền vững dựa phơng pháp đa thức, sử dụng th viện công cụ có sẵn MATLAB, chơng luận văn đa chức cần thiết th ... toán tổng hợp điều khiển tối u H2 làm sở cho việc tổng hợp chơng nhằm đa đánh giá hiệu hai dạng điều khiển nói Bên cạnh việc mô tả cấu trúc chơng trình khảo sát hệ thống điều khiển bền vững máy...
 • 74
 • 564
 • 2
Bài tập lý thuyết tập hợp và quan hệ doc

Bài tập thuyết tập hợp quan hệ doc

... LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ CHƯƠNG NGÔN NGỮ LOGIC CHƯƠNG NGÔN NGỮ TẬP HP CHƯƠNG CÁC QUI TẮC ĐẾM CHƯƠNG QUAN HỆ CHƯƠNG Trương ... 10 LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ CHUONG Trong quan hệ sau, cho biết quan hệ có tính phản xạ, đối xứng, phản đối xứng, bắc cầu: § C tập cố đònh X, xét quan hệ ℜ ℘(X): A ℜ B ⇔A∩C=B∩C § Quan hệ ... B Quan hệ ℜ A đònh nghóa sau: x ℜ y ⇔ f(x) = f(y) § Chứng minh ℜ quan hệ tương đương § Xác đònh lớp tương đương Trương Mỹ Dung 11 LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ § Vẽ biểu đồ HASSE cho tập hợp...
 • 13
 • 603
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý thuyết tập hợp và logicco sơ li thuyet tap hop va logic toanlý thuyết tập hợp và logic toánlý thuyết tập hợp và logicnhập môn lý thuyết tập hợp và lôgiccơ sở lý thuyết mạch điện và điện tửlý thuyết tập hợp và ánh xạcơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chấtphân tích cơ sở lý thuyết kết cấu và mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh abs trên ô tô vios do toyota sản xuấtcơ sở lý thuyết về mạng và giao thức tcp ipcơ sở lý thuyết thủy lực và máy thủy lựccơ sở lý thuyết về bơm và hệ thống bơm nước cấpcơ sở lý thuyết về nước va và các công thức cơ bản tính toán nước valý thuyết tổ hợp và thuật toánhóa học phân tích phần 1 cơ sở lý thuyết các phương pháp hóa học phân tíchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ