0

SKKN sử dụng kỹ thuật dạy học động não nhằm làm tăng kết quả học tập môn ngữ văn cho học sinh lớp 12a9 trường THPT số 1 bảo yên tỉnh lào cai

22 418 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2015, 17:59

MC LC TểM TT TI GII THIU Lớ d chn ti Vn nghiờn cu Gi thuyt nghiờn cu PHNG PHP Khỏch th nghiờn cu Thit k nghiờn cu Quy trỡnh nghiờn cu o lng v thu thp d liu PHN TCH D LIU V BN LUN KT QU KT LUN V KHUYN NGH Kt lun Khuyn ngh TI LIU THAM KHO PHC LC TểM TT TI Ng l mt nhng mụn hc cú gi hc cao nht trng THPT Ngoi tớnh cht mụn hc cụng c gúp phn hỡnh thnh nhng k nng c bn, thit yu cho hc sinh, mụn hc cũn cú nhng c thự riờng bit Nú gi mt vai trũ quan trng vic thc hin nhng mc tiờu giỏo dc chung ca trng THPT trang b cho hc sinh cụng c giao tip hc v sinh hot nhn thc v xó hi v ngi, bi dng t tng tỡnh cm c bit gúp phn hỡnh thnh nhng ngi cú trỡnh hc ph thụng cỏc em i tham gia vo lc lng lao ng hoc tip tc nhng lnh vc cao hn Hn na, vic dy trng ph thụng cũn giỳp hc sinh cú c nhng tỡnh cm, t tng tt p Hc l hc lm ngi bi hc l nhõn hc Nhng thc t hin nay, hc sinh núi chung v hc sinh lp 12A9 trng THPT s Bo Yờn núi riờng cú kt qu hc mụn Ng cha c cao, ang dn ri xa mụn hc cú nhiu ý ngha ny Sau xem xột nhiu gúc , tụi nhn thy rng nguyờn nhõn ch yu ca thc trng ú l phng phỏp dy hc mụn Ng vn cũn n iu, ớt i mi Vỡ th tụi chn vic s dng k thut ng nóo dy hc Ng lm mt gii phỏp b sung cho phng phỏp dy hc mụn Ng Qua ú, nõng cao kt qu hc mụn Ng cho hc sinh lp 12A9 trng THPT s Bo Yờn- tnh Lo Cai Nghiên cứu đợc tiến hành hai nhóm tơng đơng: hai lớp 12 trờng THPT số Bảo Yên Lớp 12A9 thực nghiệm lớp 12A6 lớp đối chứng Lớp thực nghiệm đợc thực giải pháp thay dạy cỏc bi Chic thuyn ngoi xa ca Nguyn Minh Chõu v Hn Trng Ba, da hng tht ca Lu Quang V, Phỏt biu t -Ngữ văn 12-Ban KHCB Kết cho thấy, tác động có ảnh hởng rõ rệt đến kết học tập học sinh: lớp thực nghiệm đạt kết học tập cao so với lớp đối chứng Điểm kiểm tra đầu lớp thực nghiệm có giá trị trung bình 7,1; điểm kiểm tra lớp đối chứng 6,2 Kết kiểm chứng T-test 0,05, t ú kt lun s chờnh lch im s trung bỡnh ca hai nhúm thc nghim v nhúm i chng l khụng cú ý ngha, hai nhúm c coi l tng ng S dng thit k 2: Kim tra trc v sau tỏc ng i vi cỏc nhúm tng ng (c mụ t bng 2): Bng Thit k nghiờn cu Nhúm Kim tra Tỏc ng trc tỏc ng Thc nghim O1 Kim tra sau tỏc ng Dy hc cú s dng k O3 thut i chng Dy hc khụng s dng O2 O4 k thut thit k ny, chỳng tụi s dng phộp kim chng T-test c lp c Quy trỡnh ngiờn cu *Chun b ca giỏo viờn: Dy lp i chng, thit k bi hc khụng s dng k thut dy hc ng nóo, quy trỡnh chun b bi nh bỡnh thng Dy lp thc nghim tit hc cú s dng k thut s t (tham kho cun sỏch Dy v hc tớch cc- mt s phng phỏp v k thut dy hc; v tham kho bi ging ca cỏc ng nghip: H Th Thiu, Hong Th Thu Hng, Nguyn Thu Hng trng THPT s Bo Yờn *Tin hnh dy thc nghim Thi gian tin hnh dy thc nghim tuõn theo k hoch dy hc ca nh trng v theo thi khúa biu m bo tớnh khỏch quan d o lng Tụi s dng cỏc bi kim tra h s ln v ln hc kỡ o lng v ni dung v kin thc Vỡ s dng bi kim tra h s nờn mc tin cy v giỏ tr ca d liu l rt cao Bi kim tra sau tỏc ng l bi kim tra ln Bi kim tra gm cõu hi t lun PHN TCH D LIU V KT QU Bng 5: So sỏnh im trung bỡnh bi kim tra sau tỏc ng i chng Thc nghim im trung bỡnh 6,2 7,1 lch chun 0,97 0,75 Giỏ tr ca T-test Chờnh lch giỏ tr TB chun 0,00003 0,92 Nh trờn ó chng minh rng kt qu nhúm trc tỏc ng v sau tỏc ng l tng ng, sau tỏc ng kim chng chờnh lch im trung bỡnh bng T-test cho kt qu p=0,00003, cho thy: s chờnh lch gia im trung bỡnh gia nhúm thc nghim v nhúm i chng rt cú ý ngha, tc l chờnh lch kt qu im trung bỡnh nhúm thc nghim cao hn nhiu im trung bỡnh nhúm i chng l khụng ngu nhiờn m kt qu tỏc ng Chờnh lch giỏ tr trung bỡnh chun SMD = (7,1- 6,2)/ 0,97 = 0,92 Theo bng tiờu Cohen, chờnh lch giỏ tr trung bỡnh chun SMD = 0,92 cho thy mc nh hng ca dy hc cú s dng s t n kt qu hc ca nhúm thc nghim l ln Gi thuyt ca ti: S dng k thut dy hc ng nóo nhm lm tng kt qu hc mụn Ng cho hc sinh lp 12a9 trng THPT s Bo Yờn ó c kim chng Bn lun T cỏc s liu ó c thng kờ v phõn tớch trờn cú th khng nh rng nghiờn cu ó t c mc ớch Kt qu nghiờn cu cng cho thy rng vic s dng k thut dy hc ng nóo vo dy hc mụn Ng l cú nh hng tớch cc n kt qu hc ca hc sinh Vỡ th, vic s dng k thut dy hc vo dy hc mụn Ng cn c tip tc nhõn rng, ph bin cho cỏc giỏo viờn Ng ton trng núi riờng v giỏo viờn núi chung Tuy nhiờn, cn phi lu ý rng vic s dng k thut dy hc ng nóo ch nờn thc hin nhng tit hc phự hp, giỏo viờn cng cn nhn thc rng cn phi dng linh hot cỏc phng phỏp, k thut tit hc t c hiu qu cao nht KT LUN V KHUYN NGH Kt lun: Vn tụi a v thc hin nghiờn cu l rt thit thc Kt qu nghiờn cu cho thy vic s dng k thut dy hc ng nóo h tr cho vic dy hc mụn Ng mang li kt qu rt tớch cc Khuyn ngh S dng k thut dy hc ng nóo vo dy hc mụn Ng rừ rng ó nõng cao kt qu hc mụn Ng cho hc sinh lp 12A9 trng THPT s Bo Yờn Nhng thc hin rng rói cn lu ý mt s im sau s dng k thut ny: K thut ng nóo cú nhng u im vt tri nh d thc hin, khụng tn kộm, s dng c hiu ng cng hng, huy ng ti a trớ tu th, huy ng c nhiu ý kin v to c hi cho tt c cỏc thnh viờn tham gia Tuy nhiờn, bờn cnh nhng u im, k thut ny cũn bc l nhng hn ch nh cú th i lc , tn mn, mt thi gian vic chn ý kin thớch hp, mt s hc sinh th ng Th nhng qua trỡnh ging dy bn thõn tụi nhn thy õy l mt k thut hay cú th phỏt huy ti a tớnh sỏng to, ch ng ca ngi hc, trỏnh nhm chsn cụng thc gi dy Vỡ th, tit ngh k thut ny cn m rng phm vi thc nghim, khụng phi ch mt lp m nờn thc hin cho cỏc lp, o kt qu nghiờn cu cỏc d liu s khỏch quan hn, cú tớnh thuyt phc hn Nờn m rng cỏch thu thp d liu, khụng ch dng li mt kin thc nh ti tụi thc hin m phi thu thp cỏc d liu v k nng, thỏi na Cú nh vy, ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu s thuyt phc hn, ng thi nghiờn cu cng thit thc hn Cú th ỏp dng dng nghiờn cu ny cho cỏc mụn hc khỏc, cỏc lp khỏc ch khụng riờng gỡ mụn Ng Vi kt qu ca ti ny, tụi mong rng cỏc bn ng nghip quan tõm, chia s c bit l i vi giỏo viờn Ng cú th ỏp dng vo vic dy mụn Ng to hng thỳ v nõng cao kt qu hc cho hc sinh TI LIU THAM KHO Bộ Giáo dục Đào tạo, Phơng pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm NXB Hà Nội (2004) Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu bồi dỡng giáo viên, NXB- GD(2007) Dự án Việt Bỉ Dạy học tích cực D ỏn Vit B, B Giỏo dc v o to, 2010 Ti liu hun nghiờn cu khoa hc s phm ng dng PH LC CA TI I BNG IM LP 12A6 STT H v tờn Nhúm i chng KT trc tỏc ng KT sau tỏc ng 10 11 12 13 14 15 16 27 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 V i Hong m Lờ c Hong Dung m Dng Phan Dng ng Hi Hong Hin Vng Hin Hong Hp H Hựng Hong Khen V Linh ng Li Lõm Li Nụng Lng Bn Mi ng M Lý Nam Hong Ngỏt Hong Nghip Nguyn Nhu Lng Phong Trn Phỳ Phm Phng ng Qu V Quang Phm Sim ng Thm o Thng Bn Thanh ng Tin Nguyn Ton Hong Trng Hong Xi C Xuõn 6 7 7 6 6 5 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 LP 12A9 STT H v tờn C A Chớnh Lc Vn in Nhúm thc nghim KT trc tỏc ng KT sau tỏc ng 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Lý Th ng Bn Vn Gn Bn Th Giy Nụng Thỳy hin Hong Tin Hc ng Th Hng Lý Th Hng ng Th Lan Hong Th Lan Hong Th Lin H Thựy Linh ng Hng Long Cao Th Min Nụng c Nam ng Th Ngoan Nụng Hng Ngc Hong Th Nhun Bn Th Ni Lý Th Nn Bn Vn Phỳc Bn Vn Quõn Nguyn Th Sỏu Lu c Tõm Lý Vn Thõn Tho Vn Thng Ha Vn Thnh Nguyn Vn Tho Sựng Minh Tin ng Th Tin Long Thựy Trang Hong Vn Tỳ Lng Th Tuyn Hong Vn Tuyt Hong Minh t 6 6 7 8 7 6 6 5 7 6 8 8 8 7 7 7 8 7 II K THUT NG NO 1.Khỏi nim: ng nóo (cụng nóo, huy ng ý tng) l mt k thut nhm huy ng nhng t tng mi m, c ỏo v mt ch ca cỏc thnh viờn nhúm Cỏc thnh viờn c c v thõm gia mt cỏch tớch cc, khụng hn ch v ý tng 2.Cỏc quy tc ca ng nóo -Khụng ỏnh giỏ phờ phỏn qua trỡnh thu thp ý tng ca cỏc thnh viờn -Liờn h vi nhng ý tng ó c trỡnh by -Khuyn khớch s lng cỏc ý tng -Cho phộp s tng tng v liờn tng 3.Cỏc bc tin hnh -Ngi iu phi dn nhp vo ch v xỏc nh rừ mt -Cỏc thnh viờn a nhng ý kin ca mỡnh -ỏnh giỏ la chn s b cỏc suy ngh, theo kh nng ng dng: cú th ng dng trc tip, cú th ng dng nhng cn nghiờn cu thờm, khụng cú kh nng ng dng u im v nhc im * u im: D thc hin, khụng tn kộm S dng hiu ng cng hng huy ng ti a trớ tu th Huy ng c nhiu ý kin To c hi cho tt c cỏc thnh viờn tham gia * Nhc im Cú th i lc tn mn Cú th mt thi gian nhiu vic chn cỏc ý kin thớch hp Cú th cú mt s hc sinh quỏ tớch cc, mt s khỏc li th ng III GIO N Ngày soạn: 24/3/2014 Ngày dạy: 2/4/2014 Tiết 90 PHT BIU T DO A Mục tiêu học Giúp HS: 1.Kiến thức: Có hiểu biết phát biểu tự (khái niệm, điểm giống khác so với phát biểu theo chủ đề) 2.Kĩ năng: Nắm đợc số nguyên tắc yêu cầu phát biểu tự 3.Thái độ: Bớc đầu vận dụng kiến thức kĩ vào công việc phát biểu tự chủ đề mà em thấy hứng thú có mong muốn đợc trao đổi ý kiến với ngời nghe B Giáo dục kĩ sống -Giao tip: trỡnh by, trao i v cỏch thc phỏ biu t v mt no ú -T sỏng to: tỡm kim v x lớ thụng tin hp lớ, phự hp vi i tng v mc ớch giao tip -Ra quyt nh: xỏc nh, tỡm kim cỏc la chn qỳa trỡnh trỡnh by, phỏt biu t trc mt tỡnh bt ng ny sinh cuc sng C.Tiến trình tổ chức học * HĐ1: Khởi động: phút ổn định, kiểm tra: Bài mới: GV hi hc sinh trỡnh by cm nhn v nột p húa Vit Nam (Tớch hp vi bi hc Nhỡn v vn húa dõn tc, kim tra bi c ) Gi 2-3 hc sinh trỡnh by- GV v hc sinh nhn xột Vy th no l phỏt biu t do, phỏt biu t cú gỡ khỏc so vi phỏt biu theo ch , cỏc em ó c hc Cụ cựng vi cỏc em tỡm hiu v bi hc ngy hụm Tit 90- Phỏt biu t Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Hoạt động 2: Tìm hiểu tình nảy sinh phát biểu I Tìm hiểu phát biểu tự tự ( 22P) 1.Ng liu Mục tiêu: Ng liu SGK Phơng pháp: Phát vấn, nêu vấn HS xem vi deo v facebook đề.DH: mỏy chiu(2p) K thut ng nóo GV nêu yêu cầu: HS quan sỏt, lng nghe video, tr li cõu hi on video bn v gỡ? 2.Khỏi nim Cú c im chung no gia Phát biểu tự dạng phát biểu nhng ngi c phng vn? Nhng ngi c phng cú ngời phát biểu trình bày với ngời th c coi l phỏt biu t điều nảy sinh thích thú, say khụng? Trỡnh by suy ngh ca mê ngời yêu cầu cỏ nhõn? Hãy tìm vài ví dụ đời sống quanh để chứng tỏ rằng: thực tế, lúc ngời phát biểu ý kiến mà chuẩn bị kĩ càng, theo chủ đề định sắn Nhu cu phỏt biu GV nêu vấn đề: Từ ví dụ nêu trên, anh -Nhu cu giao tip (chị) trả lời câu hỏi: Vì -Yờu cu cụng vic ngời có nhu cầu đợc (hay phải) phát biểu tự do? Cỏch phỏt biu t Nhu cu giao tip (HS ghch chõn SGK) Nhu cu chia s, hiu bit Bớc 1: Chọn chủ đề cụ thể Bớc 2: Kiểm tra nhanh xem chọn chủ đề (tâm đắc? đợc nhiều ngời tán thành? chủ đề mẻ? tất lí đó?) Bớc 3: Phác nhanh óc ý lời phát biểu xếp chúng theo thứ tự hợp lí Bớc 4: Nghĩ cách thu hút ý ngời nghe (nhấn mạnh chỗ có ý nghĩa quan trọng; đa thông tin mới, bất ngờ, có sức gây ấn tợng; thể hào hứng thân qua ánh mắt, giọng nói, điệu bộ; tạo THN 5p nhúm h/s cảm giác gần gũi, có giao lu ngời nói Cỏch phỏt biu t Kt lun v trờn bng ngời nghe) bng ph GV cho HS úng kch (6p) -V chn ngh nghip cho tng lai: Vo H cú phi l ng nht GV iu hnh Cỏc hs khỏc trỡnh by quan im Theo dừi HS tr li cỏc bc 5.Yờu cu phát biểu tự + Ngời phát biểu không thành công phỏt biu t phát biểu đề tài mà không hiểu biết thích thú GV nêu câu hỏi Làm để phát biểu tự + Phát biểu dù tự phải có ngời nghe Phát biểu thực thành công thành công? thực hớng tới ngời nghe HĐ3: Luyện tập ( 15P) Phơng pháp: Thảo luận nhóm, II Luyện tập + m nhc dõn tc hay nhc pop ? phát vấn + Tình yêu tuổi học đờng- nên hay không K thut ng nóo nên? GV chọn hoc HS chn chủ đề bất ngờ khuyến khích học sinh có hứng thú hiểu biết thực hành- lớp nghe nhận xét, góp ý GV lu ý : -Khụng phi phỏt biu t l thớch núi gỡ thỡ núi, m cn phi suy ngh k trc HS trình bày- GV nhận xét núi Li núi chng mt tin mua, Gv tớch hp vi cỏc bi hc: - núi tt, hp dn cn cú ý thc trau di v Phng v tr li phng ngụn ng dõn tc, húa, o c dõn tc Gi gỡn s sỏng ca ting -im khỏc bit gia phỏt biu t v phỏt Vit biu theo ch Nhỡn v vn húa dõn tc Kt thỳc bng õm nhc dõn tc cú th Hs hỏt hoc xem vi deo v Quan h Bc Ninh Ngi i ngi ng v C Củng cố, dặn dò ( 2p) - Nắm đợc yêu cầu cách thức phát biểu tự - Soạn Phong cách ngôn ngữ hành -Chuẩn bị số văn công vụ, đơn từ Ngày soạn: Ngày dạy Tiết:70-71-72 Chiếc thuyền xa (Nguyễn Minh Châu) A Mục tiêu học: giúp HS: Kiến thức: Cảm nhận đợc suy nghĩ nghệ sĩ nhiếp ảnh phát thật: đắng sau ảnh đẹp thuyền xa sơng sớm mà anh tình cờ chụp đợc số phận đau đớn ngời ngời phụ nữ bao ngang trái gia đình hàng chài từ thấu hiểu: ngời cõi đời, ngời nghệ sĩ, giản đơn, sơ lợc nhìn nhận sống ngời -Thấy đợc nghệ thuật kết cấu độc đáo, cách triển khai cốt truyện, khắc hoạ nhân vật cảu bút có lĩnh tài hoa 2.Kĩ năng: Phân tích nhân vật, tác phẩm 3.Thái độ: Có thái độ đồng cảm, chia sẻ với bất hạnh ngời trân trọng hạnh phúc giản dị đời thờng B Giáo dục kĩ sống 1.T nhn thc v cỏch tip cn v th hin hin thc tỏc phm, v cm hng th s v tm lũng y u t, trn tr ca nh trc cuc sng hin ti, qua ú, rỳt bi hc nhn thc v cuc sng ca mi cỏ nhõn 2.T sỏng to: phõn tớch, bỡnh lun v cỏ tớnh sc nột, v cỏch t v gii quyt ca nh tỏc phm C.Tiến trình dạy học: *HĐ1: khởi động ( 3p) ổn định lớp Kiểm tra: Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt HĐ2: GV giúp HS tìm hiểu nét I.Tìm hiểu chung khái quát liên quan đến tác giả tác Tác giả: Nguyễn Minh Châu (1930-1989) phẩm.(7p) - Quê quán: làng Thơi, xã Quỳnh Hải, huyện Mục tiêu: Quỳnh Lu, tỉnh Nghệ An Phơng pháp: phát vấn - Sự nghiệp văn chơng: Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân +) Khởi nghiệp năm 1960 +) Gặt hái đợc nhiều tác phẩm xuất sắc thời kì đầu sáng tác Dựa vào kiến thức phần tiểu dẫn +) Luôn đầu có nhiều sáng tạo công SGK điều mà em tìm hiểu đ- đổi văn học ợc Em trình bày nét - Phong cách nghệ thuật: tác phẩm có tầng sâu triết lí, nhìn nhận sống ngời đa nhà văn Nguyễn Minh Châu? diện, ngôn ngữ chân thực, nhiều hình ảnh GV nhấn mạnh: trớc 1975, Nguyễn - Những tác phẩm tiêu biểu: ( SGK) Minh Châu ngòi bút sử thi có thiên ->Là bút tiên phong văn học Việt hớng trữ tình làng mạn đầu thập kỉ Nam thời kì đổi Ông thuộc số 80 kỉ XX đến ông , ông nhà văn mở đờng tinh anh tài chuyển hẳn sang cảm hứng với văn học ta vấn đề đạo đức triết lí nhân sinh Tác phẩm: Chiếc thuyền xa GV giới thiệu bối cảnh xã hội Việt -Đợc sáng tác năm 1987-năm bắt đầu Nam năm 80 kỉ XX ý thức đổi văn học giới Từ mà em biết tác phẩm cầm bút Chiếc thuyền xa? -Thể rõ phong cách tự sự-triết lí nhà văn HĐ3 Giúp HS đọc văn tác phẩm (25p) Phơng pháp: phát vấn, đàm thoại DDDH: tranh ảnh , máy chiếu II Đọc văn Đọc tóm tắt Bố cục: đoạn - Đoạn 1: (Từ đầu đến thuyền lới vó biến mất): Hai phát ngời nghệ sĩ GV hớng dẫn HS đọc văn nhiếp ảnh - Đoạn 2: (Còn lại): Câu chuyện ngời đàn bà hàng chài Từ việc đọc hiểu văn với việc -Đoạn 3: Còn lại: Tấm ánh đợc chọn tìm hiểu nhà, em xác định bố Chủ đề: cục, chủ đề văn bản? Tác phẩm thể mối quan hệ gắn bó sống với nghệ thuật Cái đẹp thân sống với đầy đủ gam màu tối, sáng, quy luật tất yếu lẫn ngẫu nhiên, may, rủi khó bề lờng hết Con ngời nói chung, ngời nghệ sĩ nói riêng phải biết nhận thức sâu sắc sống HĐ4:Đọc hiểu văn ( 90p) Phơng pháp: phát vấn, thảo luận III Đọc hiểu văn nhóm, bình, nêu vấn đề Hai phát ngời nghệ sĩ nhiếp ảnh a-1)Phát thứ nhất: Khung cảnh thiên nhiên vùng phá nớc - Thiên nhiên đẹp mĩ lệ, tơi mát vùng trời nớc mênh mông, khoáng đạt mang đậm thở sống: bầu trời có sơng mù trắng nh pha sữa; hình ảnh ngời: Trong phát ngời nghệ sĩ nhiếp im phăng phắc nh tợng; gọng vó lên ảnh, khung cảnh thiên nhiên nơi cõi trời đầy tính tạo hình -> tranh mực tàu, cảnh đắt trời đến bật lên điều gì? cho Khi đứng trớc khung cảnh đó, tâm trạng ngời nghệ sĩ biểu lộ sao? - Tâm trạng ngời nghệ sĩ: bối rối, trái Em hiểu nói: Cái đẹp tim nh có bóp thắt vào-> hạnh phúc đỉnh ngời nghệ sĩ bắt gặp vẻ đạo đức? đẹp đích thực thiên nhiên Anh ta gọi: Nh xác định phần bố cục, đoạn thứ văn nói lên hai phát ngời nghệ sĩ nhiếp ảnh Vậy, phát thứ nghệ sĩ Phùng gì? GV bình- HS liên hệ đẹp đạo đức -> đẹp làm cho tâm Từ nhận thức đó, em có suy nghĩ hồn ngời đợc lọc sáng hơn-> phát thứ ngời nghệ sĩ? để ngời trở nên cao Tiết Khi say đắm với tranh thiên nhiên dạt cảm hứng, lúc ngời nghệ sĩ phát cảnh khác khung cảnh Đó cảnh gì? => Phát thứ phát ngời nghệ sĩ săn tìm đẹp sống, đắm say, bừng sáng tâm hồn a-2) Phát thứ hai: Cuộc sống gia đình hàng chài - Bớc từ thuyền ng phủ đẹp nh mơ ngời đàn bà xấu xí mệt mỏi; gã đàn ông tơ lớn dằn; cảnh tợng tàn nhẫn: Khi phát cảnh đó, tâm trạng cảnh ngời chồng đánh ngời vợ cách dã man, tàn nhẫn đứa thơng mẹ đánh lại ngời nghệ sĩ nh nào? cha để nhần lấy hai bạt tai bố Từ trạng thái tình cảm anh Phùng, - Tâm trạng ngời nghệ sĩ: kinh ngạc đến em có cảm nhận phát thứ hai há hốc mồm, ngời nghế sĩ nhchết lặng, không tin vào diễn anh? (GV giúp HS sâu hơn): Hãy so sánh cách xếp hai phát này, đảo ngợc thứ tự hai phát đợc không? Vì sao? GV nhấn mạnh: ý tởng nghệ thuật nàh văn: Cuộc đời không đơn giản xuôi chiều mà chứa đựng nhiều nghịch lí Cuộc sống tồn mặt đối lập, mâu thuẫn: đẹp xấu, thiện- ác => Phát thứ hai phát thực trần trụi đời, không đơn điệu mà đa diện phức tạp khôn * Đây hai phát tỏng đối lập nhng lại thống việc bộc tả đa diên, đa màu sống, đòi hỏi ngời nghệ sĩ phải có nhận thức rằng: phải nhiều, phải chiêm nghiệm nhiều nhìn sâu đợc vào tâm hồn sống - Không thể đảo ngợc hai phát này, vì: vừa dụng ý đắt tác giả, vừa tôn lên đợc giá trị nhận thức mà ngời đọc rút từ câu chuyện Từ đó, em rút ý tởng nghệ thuật nhà văn cách nhìn nhận đánh ->Nhà văn khẳng định: Đừng nhầm lẫn tgiá ngời vật tợng đời ợng với chất, hình thức bên nội dung bên sống? thống Đừng vội đánh giá ngời vật dáng vẻ bên ngoài, phải phát chất thực sau vẻ đẹp đẽ tợng (GV giúp HS tìm hiểu nội dung thứ hai) Câu chuyện ngời đàn bà hàng chài Ngời đàn bà xuất tòa án việc - Ngời đàn bà xuất tòa án theo lời mời chánh án Đẩu việc gia đình Chánh án gì? Đẩu có ý định khuyên ngời đàn bà từ bỏ lão chồng vũ phu Phân tích diễn biến tâm lí, thái độ ngời đàn bà hàng chài qua lời nói, thái - Ngời đàn bà từ chối lời đề nghị chánh án độ? Đẩu nghệ sĩ Phùng: +Con lạy quý tòa, quý tòa bắt tội đợc phạt tù đợc, đừng bắt bỏ -> Thái độ sợ sệt, khúm núm, chị đau đớn đánh đổi giá để không bỏ lão chồng vũ Tại bị chồng đánh đập dã man nh phu vậy, nhng đợc Phùng Đẩu tìm + Ngời đàn bà giải thích: Các đâu phải cho cách giải thoát, ngời đàn bà lại ngời làm ăn đâu có hiểu đợc từ chối? việc ngời làm ăn, khó nhọc GV bình đàn bà cha biết nỗi vất vả ngời đàn bà ->Ngời đàn bà trở nên sắc sảo, hiểu đời, trải trớc mặt vị bao công Qua câu chuyện ngời đàn bà , em - Ngời đàn bà kể câu chuyện đời hiểu đợc lí khiến chị ta mình, qua gián tiếp đa lí chị bỏ chồng? từ bỏ lão đàn ông vũ phu +Gã chồng chỗ dựa quan trọng đời ngời đàn bà hàng chài nh chị biển động, phong ba +Chị cần để nuôi đứa con, chị đâu sống cho riêng mình, chị sống để nuôi đứa +Trên thuyền có lúc vợ chồng sống hòa thuận vui vẻ Trớc nghe câu chuyện ngời đàn -> Ngời đàn bà hi sinh đời để bà vùng biển, thái độ chánh án Đẩu sống cơng Nhung sau nghe -Khi nghe ngời đàn bà vùng biển giải bày, mà ngời phụ nữ giãy bày, đầu vị Bao Công phố huyện có Đẩu cảm thấy nào? vừa vỡ ra, lúc trông Đẩu nghiêm nghị đầy suy nghĩ Sự hành xử ngời đàn bà, đem đến +Ngời đàn bà hành xử khó hiểu nhng cho Đẩu Phùng nh dễ hiểu Khó hiểu ngợc tâm lí thờng suy nghĩ gì? thấy ngời, vũng vẫy mong giải thoát bị áp nhng dể hiểu theo ngời đàn bà, sống chị ta + Dù khổ ải nhng thân phận, sống lúc phẳng Câu chuyện ngời đàn bà hàng chài nh suy nghĩ nghệ thuật đợc để lại em suy nghĩ mối => Câu chuyện ngời đàn bà quan hệ nghệ thuật sống? thực đời sống, phức tạp nhiều mặt Nghệ thuật phải nhìn đa dạng đó, không nên suy nghĩ đơn giản xuôi GV chuyển ý chiều Tiết Nhân vật ngời đàn bà hàng chài đợc nhà văn giới thiệu nh về: Hoàn cảnh sống? Ngoại hình? Phẩm chất? Tại nhà văn không đặt tên cho ngời đàn bà? Dụng ý nhà văn gì? GV: Tác giả cố ý không đặt tên cho nhân vật ngời đàn bà ngời phụ nữ vùng biển khác lam lũ, khó nhọc-> tính chất điển hình GV bình: Vẻ đẹp khuất lấp Nhân vật ngời đàn ông hàng chài đợc nhà văn giới thiệu nh về: Hoàn cảnh sống? Ngoại hình? Bản chất? Cách nhìn ngời đàn ông ngời đàn bà hàng chài, chánh án Đẩu, nghệ sĩ Phùng, thằng Phác có khác nhau? Em lí giải? Thái độ suy nghĩ riêng cá nhân em lão đàn ông? Lí giải GV bình, mở rộng kiến thức Kiểu nhân vật bị hoàn cảnh làm thây đổi Chị em thàng Phác tác giả không viết nhiều chúng, song vài nét phác họa hai chị em lên đứa trẻ ntn? Em có đồng ý với hành động Phác không? Vìa sao? Các nhân vật truyện a.Nhân vật ngời đàn bà: -Hoàn cảnh sống: Sinh gia đình giả, xấu, rỗ mặt nên lấy chồng muồn, có mang với anh trai hàng chài, sống gắn bó với nghề sông nớc -Ngoại hình: Trạc 40, cao lớn, thô kệch Mụ rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi, tái ngắt dờng nh buồn ngủ-> Ngoại hình xấu, ẩn chứa bất hạnh, lo toan sống -Phẩm chất: + Ngời đàn bà không cam chịu cách vô lí, không nông cách ngờ nghệch mà ngời sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời +Tấm lòng cảm thông bao dung, sẻ chia, độ lợng, nhân ( cách nhìn ngời đàn ông) +Giàu đức hi sinh, biết chắt chiu hạnh phúc đời thờng -> Đây ngời phụ nữ có tâm hồn đẹp đẽ, thấp thoáng bóng dáng ngời phụ nữ Việt Nam nhân hậu bao dung, giàu đức hi sinh lòng vị tha-> Vẻ đẹp khuất lấp b Nhân vật lão đàn ông vũ phu -Hoàn cảnh sống: lam lũ vất vả, nhọc nhằn, đối mặt với nỗi lo sống -Ngoại hình: Tấm lng rông cong nh thuyền, Mái tóc tổ quạ chân chữ bát hàng lông mày cháy nắng, mắt đẩy vẻ độc -> Ngoại hình in dấu nghệ sông nớc, vất vả, khó nhọc sống mu sinh -Bản chất: anh trai cục tính nhng hiền lành lắm, không đánh đập vợ Chỉ nghèo khó, đông con, túng quẫn ma ftrowr nên độc -> ngời chồng vũ phu nạn nhân hoàn cảnh Vừa đáng bị lên án độc ác, thói vũ phu, ích kỉ, nhng có chỗ cảm thông chia sẻ c Nhân vật Chị em thằng bé Phác -Với tính cách giống cha nh lột, phản ứng thằng Phác dội, liệt, xốc +Xông thẳng vào ch nh mũi tên, giật đợc thắt lng nghiến chịu hai tát +lần sau thủ sắn dao để đâm bố ->Tình thơng mẹ vô hạn khiến thằng Phác nghĩ đến cha nh lão già độc ác -Chị thằng Phác đứa gái can đảm biết Chánh án Đẩu ngời nh nào? Tại nghe xong câu chuyện ngời đàn bà, đầu Đẩu vỡ điều gì? Em nói hộ nhà văn? Cảm nhận cảu em nhân vật nghệ sĩ Phùng? nghĩ: vật với em để tớc dao; chăm sóc mẹ tòa án ->Hai đứa bé để lại lòng ngời đọc lòng thơng cảm, mến yêu, xúc động d.Chánh án Đẩu -Đẩu đại diện cho quyền, pháp luật, có quan điểm rứt khoát rõ ràng -Anh có lòng tốt, sắn sàng bảo vệ công lí nhng cha sâu vào đời sống nhân dân Cả lòng tốt luật pháp phải đặt vào hoàn cảnh cụ thể, áp dụng cho đối tợng đ Nghệ sĩ Phùng -Là nghệ sĩ có tài, say mê đẹp, nghề nghiệp, mang dòng màu ngời lính sôi nổi, chân thành -Phùng nhận thức sâu sắc: trớc nghệ sĩ biết rung động trớc đẹp ngời biết yêu, biết ghét biết đấu tranh để có sống xứng đáng với ngời Qua câu chuyện ngời đàn bà vùng biển, theo em Phùng có thay đổi quan niệm đẹp hay không? Tại sao? Tấm ảnh đợc chọn - Mỗi lần nhìn kĩ vào ảnh đen trắng, ngời GV gọi HS đọc lại đoạn văn cuối nghệ sĩ thấy: truyện ngắn +Màu hồng cuả ánh sơng mai -> Chất thơ Mỗi ngắm ảnh đợc cọn, nghệ sĩ sống, vẻ đẹp lãng mạn đời, nhiếp ảnh nhìn thấy đằng sau biểu tợng nghệ thuật tranh? Theo em hình ảnh t- +Ngời đàn bà bớc khỏi ảnh -> ợng trng cho điều gì? thân lam lũ khó nhọc đời thờng Nó thật đằng sau tranh ->Nghệ thuật chân không rời xa đời Nghệ thuật alf đời phải đời Nguyễn Minh Châu muốn phát biểu điều mối quan hệ nghệ thuật III.Tổng kết đời *ý nghĩa biểu tợng hình ảnh: Chiếc thuyền xa - Chiếc thuyền biểu tợng tranh thiên HĐ5: Tổng kết (7p) nhiên biển biểu tợng sống Phơng pháp: Thảo luận nhóm, phát sinh hoạt ngời dân hàng chài vấn -Chiếc thuyền xa hình ảnh gợi -Nêu ý nghĩa biểu tợng hình ảnh cảm, có sức ám ảnh bấp bênh, dập dềnh thuyền xa ? thân phận, đời trôi +Nội dung ? sông nớc +Nghệ thuật ? -Chiếc thuyền xa biểu tợng cho mối quan hệ nghệ thuật đời sống Cái hồn tranh nghệ thuật vẻ đẹp đỗi bình dị ngời lam lũ vất vả sống Từ tìm hiểu, em lí thờng nhật giải nh hình ảnh 1) Nghệ thuật: thuyền xa? - Nghệ thuật xây dựng tình nghịch lí làm bật tình chung, tình tự nhận thức -Giọng điệu: chiêm nghiệm, trăn trở giàu Em nêu đặc sắc nghệ tâm huyết thuật tác phẩm? -Ngôn ngữ: giản dị, giàu hình ảnh đầy d vị 2) Nội dung: Đợc nêu ý khái quát nội dung tác phẩm em nêu điều gì? C Củng cố dặn dò: (2p) 1) Hãy lựa chọn chi tiết mà em tâm đắc tác phẩm, viết lời bình (khoảng 30 dòng) cho chi tiết đó? 2) Về nhà tìm đọc thêm tác phẩm Nguyễn Minh Châu, là: Mảnh trăng cuối rừng, Ngời đàn bà chuyến tàu tốc hành 3) Soạn [...]... 7 5 8 6 6 5 6 6 5 5 4 5 6 7 5 8 5 6 6 6 4 7 8 7 6 6 7 7 7 8 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 LP 12 A9 STT 1 2 H v tờn C A Chớnh Lc Vn in Nhúm thc nghim KT trc tỏc ng KT sau tỏc ng 5 8 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Lý Th ng Bn Vn Gn Bn Th Giy Nụng Thỳy hin Hong Tin Hc ng Th Hng Lý Th Hng ng Th Lan Hong Th Lan Hong.. .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 27 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 V i Hong m Lờ c Hong Dung m Dng Phan Dng ng Hi Hong Hin Vng Hin Hong Hp H Hựng Hong Khen V Linh ng Li Lõm Li Nụng Lng Bn Mi ng M Lý Nam Hong Ngỏt... trình dạy học: *H 1: khởi động ( 3p) 1 ổn định lớp 2 Kiểm tra: 3 Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt HĐ2: GV giúp HS tìm hiểu những nét I.Tìm hiểu chung khái quát liên quan đến tác giả và tác 1 Tác giả: Nguyễn Minh Châu (19 30 -19 89) phẩm.(7p) - Quê quán: làng Thơi, xã Quỳnh Hải, huyện Mục tiêu: Quỳnh Lu, tỉnh Nghệ An Phơng pháp: phát vấn - Sự nghiệp văn chơng: Cách tiến hành: HS làm việc... nghệ thuật và cuộc sống? thực của đời sống, nó luôn phức tạp và nhiều mặt Nghệ thuật chính là phải nhìn ra sự đa dạng đó, không nên suy nghĩ đơn giản và xuôi GV chuyển ý chiều Tiết 3 Nhân vật ngời đàn bà hàng chài đợc nhà văn giới thiệu nh thế nào về: Hoàn cảnh sống? Ngoại hình? Phẩm chất? Tại sao nhà văn không đặt một cái tên cho ngời đàn bà? Dụng ý của nhà văn là gì? GV: Tác giả cố ý không đặt tên cho. .. dung ? trên sông nớc +Nghệ thuật ? -Chiếc thuyền ngoài xa biểu tợng cho mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống Cái hồn của bức tranh nghệ thuật ấy chính là vẻ đẹp rất đỗi bình dị của con ngời lam lũ vất vả trong cuộc sống Từ những gì đã tìm hiểu, em có thể lí thờng nhật giải nh thế nào về hình ảnh chiếc 1) Nghệ thuật: thuyền ngoài xa? - Nghệ thuật xây dựng tình huống nghịch lí làm nổi bật tình huống chung,... trớc 19 75, Nguyễn - Những tác phẩm tiêu biểu: ( SGK) Minh Châu là ngòi bút sử thi có thiên ->Là cây bút tiên phong của nền văn học Việt hớng trữ tình làng mạn thì đầu thập kỉ Nam thời kì đổi mới Ông thuộc trong số 80 của thế kỉ XX đến khi ông mất , ông những nhà văn mở đờng tinh anh và tài năng chuyển hẳn sang cảm hứng thế sự với nhất của văn học ta hiện nay những vấn đề đạo đức và triết lí nhân sinh. .. -Đợc sáng tác năm 19 87-năm bắt đầu của Nam những năm 80 của thế kỉ XX những ý thức về sự đổi mới văn học trong giới Từ đó mà em biết gì về tác phẩm cầm bút Chiếc thuyền ngoài xa? -Thể hiện rõ phong cách tự sự-triết lí của nhà văn HĐ3 Giúp HS đọc văn bản tác phẩm (25p) Phơng pháp: phát vấn, đàm thoại DDDH: tranh ảnh , máy chiếu II Đọc văn bản 1 Đọc và tóm tắt 2 Bố cục: 2 đoạn - Đoạn 1: (Từ đầu đến chiếc... cỏc la chn trong qỳa trỡnh trỡnh by, phỏt biu t do trc mt tỡnh hung bt ng ny sinh trong cuc sng C.Tiến trình tổ chức giờ học * H 1: Khởi động: 3 phút 1 ổn định, kiểm tra: 2 Bài mới: GV hi hc sinh trỡnh by cm nhn v nột p vn húa Vit Nam (Tớch hp vi bi hc Nhỡn v vn vn húa dõn tc, kim tra bi c ) Gi 2-3 hc sinh trỡnh by- GV v hc sinh nhn xột Vy th no l phỏt biu t do, phỏt biu t do cú gỡ khỏc so vi phỏt biu... biểu tự do - Soạn Phong cách ngôn ngữ hành chính -Chuẩn bị một số văn bản công vụ, đơn từ Ngày soạn: Ngày dạy Tiết:70- 71- 72 Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) A Mục tiêu bài học: giúp HS: 1 Kiến thức: Cảm nhận đợc suy nghĩ của nghệ sĩ nhiếp ảnh khi phát hiện ra sự thật: đắng sau bức ảnh rất đẹp về chiếc thuyền ngoài xa trong sơng sớm mà anh tình cờ chụp đợc là số phận đau đớn của ngời ngời phụ... sự thành công khi thành công? thực sự hớng tới ngời nghe HĐ3: Luyện tập ( 15 P) Phơng pháp: Thảo luận nhóm, II Luyện tập + m nhc dõn tc hay nhc pop ? phát vấn + Tình yêu tuổi học đờng- nên hay không K thut ng nóo nên? GV có thể chọn hoc HS chn một chủ đề bất ngờ và khuyến khích những học sinh có hứng thú và hiểu biết thực hành- cả lớp nghe và nhận xét, góp ý GV lu ý : -Khụng phi phỏt biu t do l thớch ... dng kĩ thuật dạy học ng nóo cú làm tăng kết học tập môn Ngữ văn ca hc sinh lớp 12 A9 Trờng THPT số Bảo Yên- Tỉnh Lào Cai PHNG PHP a Khỏch th nghiờn cu Tụi la chn lp 12 A9 v lp 12 A6 trng THPT s Bo... i vi kt qu hc ca hc sinh Vn nghiờn cu: Vic s dng dng sử dụng kĩ thuật dạy học ng nóo cú làm tăng kết học tập môn Ngữ văn ca hc sinh lớp 12 A9 Trờng THPT số Bảo Yên- Tỉnh Lào Cai khụng? Gi thuyt... hc sinh nm c bi nhng hiu cha sõu sc, tớnh thc t cha cao thay i hin trng trờn, ti nghiờn cu ny ó s dng sử dụng kĩ thuật dạy học ng nóo nhằm làm tăng kết học tập môn Ngữ văn lớp 12 A9 Trờng THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng kỹ thuật dạy học động não nhằm làm tăng kết quả học tập môn ngữ văn cho học sinh lớp 12a9 trường THPT số 1 bảo yên tỉnh lào cai , SKKN sử dụng kỹ thuật dạy học động não nhằm làm tăng kết quả học tập môn ngữ văn cho học sinh lớp 12a9 trường THPT số 1 bảo yên tỉnh lào cai ,

Từ khóa liên quan