Sinh viên học kỹ năng làm việc nhóm

2 4.4K 38
Sinh viên học kỹ năng làm việc nhóm

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Làm việc theo nhóm có khó không? Theo đánh giá của các nhà doanh nghiêp, kỹ năng làm việc theo nhóm chính là điểm yếu của người Việt Nam. Có 1 cách đánh giá cho rằng "Một người Việt Nam nếu làm việc

123doc.vn

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan