0

Các kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyếnCác kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyến

11 1,905 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:41

Trong những năm gần đây, rất nhiều mạng cảm biến vô tuyến đã và đang được phát triển và triển khai cho nhiều các ứng dụng khác nhau như: theo dõi sự thay đổi của môi trường, khí hậu, giám sát cá 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyếnCác kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyến,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Cầu trúc mạng cảm biến khơng dây phân nhĩm - Các kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyếnCác kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyến

Hình 1.

Cầu trúc mạng cảm biến khơng dây phân nhĩm Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng 1: So sánh các kỹ thuật phân nhĩm phân tán điển hình - Các kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyếnCác kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyến

Bảng 1.

So sánh các kỹ thuật phân nhĩm phân tán điển hình Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan