0

skkn cấp tỉnh hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen

29 2,525 12
  • skkn cấp tỉnh hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:45

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC Tên chuyên đề: “Hướng dẫn giải số dạng tập di truyền theo quy luật Men đen” Tác giả chuyên đề: Vũ Thị Thúy Mười Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Thịnh CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC TÊN CHUYÊN ĐỀ “HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP DI TRUYỀN THEO CÁC QUY LUẬT CỦA MEN ĐEN” MỤC LỤC TRANG PHẦN I: MỞ ĐẦU I Lí chọn chuyên đề II Phạm vi- đối tượng- mục đích chuyên đề Phạm vi chuyên đề Đối tượng thời gian chuyên đề 3 Mục đích III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHẦN II NỘI DUNG A NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN I Kiến thức lí thuyết II Phương pháp giải tập Nhận dạng toán thuộc quy luật Men đen Cách giải tập thuộc quy luật Men đen III Một số dạng tập di truyền thường gặp Bài tập tìm số loại giao tử kiểu gen loại giao tử Bài tập về: Phép lai cặp tính trạng Bài tập về: Phép lai hai cặp tính trạng 17 B KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 28 PHẦN I MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Nhiều năm học qua , Phòng giáo dục đào tạo Vĩnh tường, Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi môn có môn Sinh Vì vậy, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cần thiết công việc mang tính thường xuyên nhằm phát bồi dưỡng nguồn tài cho môn , đóng góp vào thành tích nhà trường, trang bị cho học sinh kiến thức kiến thức nâng cao làm hành trang để em tự tin bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Tỉnh Để đạt kết cao công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, đòi hỏi giáo viên bồi dưỡng phải hệ thống kiến thức bản, chọn lọc kiến thức nâng cao để vừa đủ cung cấp cho học sinh kiến thức bản, đáp ứng kiến thức nâng cao đề thi đầy trí tuệ mà không gây tải, không khó, không gây áp lực cho học sinh lại vấn đề khó khăn Mặt khác sinh học môn học khó mang tính chất trừu tượng cao, nhu cầu HS thường chọn thi vào môn Toán, Lí, Hóa, Anh Và em phải chịu áp lực số môn thi vào THPT nên thời gian dành cho môn Sinh chưa nhiều Do việc chọn học sinh HS dự thi môn Sinh học khó khăn thực tế chất lượng đội tuyển chưa cao Vì việc tìm phương pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn sinh học vấn đề quan trọng Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc giảm bớt phần khó khăn cho công việc bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu, chia kiến thức làm chuyên đề để đưa vào giảng dạy kết hiệu hơn, thành tích nâng cao dần ổn định Chuyên đề: “Hướng dẫn giải số dạng tập di truyền theo quy luật Men Đen Đây kiến thức vừa vừa khó Mặt khác, phần kiến thức có tất đề thi học sinh giỏi Huyện đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh đề thi vào trường Phổ thông trung học Chuyên Vĩnh Phúc Chính lý trên, nên lựa chọn viết chuyên đề: “Hướng dẫn giải số dạng tập di truyền theo quy luật Men Đen ” II PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG- MỤC ĐÍCH- NHIỆN VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ Phạm vi chuyên đề - Các dạng tập di truyền theo quy luật Men Đen - Các câu hỏi tập tự giải Có nhiều câu hỏi tập hay trích dẫn từ đề thi học sinh giỏi, đề tuyển sinh vào lớp chuyên Tỉnh Vĩnh Phúc hàng năm Đối tượng thời gian chuyên đề Chuyên đề sử dụng bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp dự kiến thực 15 tiết Trong đó: tiết lí thuyết , 12 tiết tập Mục đích chuyên đề - Cung cấp cho học sinh kiến thức cách giải tập di truyền theo quy luật phân ly, quy luật phân li độc lập, dạng tập di truyền lai cặp tính trạng, lai hai cặp tính trạng theo hướng tổ chức hoạt động tự học học sinh giảng dạy lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Qua việc tìm hiểu lý thuyết, trả lời câu hỏi học sinh hiểu, nhớ, vận dụng kiến thức linh hoạt, sáng tạo, ham thích học môn sinh học giải thành thạo tập qui luật di truyền III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp tự học - Phương pháp đặt vấn đề giải vấn đề - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp kiểm tra đánh giá (đánh giá giáo viên với tự đánh giá học sinh) PHẦN II NỘI DUNG A KIẾN THỨC CƠ BẢN I Những kiến thức lí thuyết - Những kiến thức áp dụng giải tập nằm chương 1: thí nghiệm Men đen - sinh học 9: * Các quy luật Men đen: Quy luật phân li a Nội dung - Trong trình phát sinh giao tử nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể chủng P b Cơ sở tế bào học quy luật - Trong tế bào sinh dưỡng NST tồn thành cặp tương đồng nên gen tồn thành cặp - Khi giảm phân, giao tử chứa NST cặp tương đồng nên chứa gen cặp a len tương ứng c Điều kiện nghiệm - Quá trình giảm phân diễn bình thường, đột biến xảy Phép lai phân tích a Nội dung - Phép lai phân tích phép lai cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn Nếu kết phép lai đồng tính cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (thuần chủng), kết phép lai phân tính cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp (không chủng) b Mục đích - Nhằm kiểm tra kiểu gen cá thể đem lai kiểm tra độ chủng giống c Các tỷ lệ phân tính thường gặp lai phân tích: Số cặp gen dị hợp Tỷ lệ lai phân tích : Aa : AaBb : AaBbDd n 1:1 = (1 : 1)1 1:1:1:1 = (1 : 1)2 : : : : : = (1 : 1)3 = (1 : 1)n Quy luật phân li độc lập a Nội dung - Các cặp nhân tố di truyền(cặp gen) phân li độc lập với trình phát sinh giao tử b Cơ sở tế bào học quy luật - Sự phân li độc lập tổ hợp tự cặp NST tương đồng phát sinh giao tử đưa đến phân li độc lập tổ hợp tự cặp nhân tố di truyền(cặp gen) c Điều kiện nghiệm - Các cặp nhân tố di truyền nằm cặp NST khác - Các cặp NST phân li ngẫu nhiên (độc lập) trình giảm phân d Ý nghĩa - Sự phân li độc lập tổ hợp tự cặp nhân tố di truyền trình giảm phân, thụ tinh làm tăng biến dị tổ hợp, nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa *Các công thức ứng dụng cho quy luật Men đen Số cặpTT dị hợp số loại số tổ hợp số kiểu số kiểu tỷ lệ kiểu tỷ lệ giao tử F2 gen F2 hình F2 gen F2 kiểu hình F2 n 22 23 2n 42 43 4n 32 33 3n 22 23 2n 1: 2: (1: 2: 1)2 (1: 2: 1)3 (1: 2: 1)n 3: (3: 1)2 (3: 1)3 (3: 1)n II Phương pháp giải tập Nhận dạng toán thuộc quy luật Men đen a Trường hợp 1: Nếu đề nêu điều kiện nghiệm định luật Men đen: Mỗi tính trạng gen quy định; gen nằm nhiễm sắc thể hay cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác (đối với lai hai hay nhiều tính trạng) b Trường hợp 2: Nếu đề xác định tỷ lệ phân li kiểu hình đời - Khi lai cặp tính trạng (do cặp gen quy định) cho kiểu hình tỷ lệ sau: 100% (đồng tính); 1: 1; : 1; 2: (tỷ lệ gen gây chết); 1: 2: (tỷ lệ di truyền trung gian) - Khi lai hai hay nhiều tính trạng cho kiểu hình tỷ lệ sau: (1: 1)n ; (3 : 1)n; (1: 2: 1)n c Trường hợp Nếu đề không xác định tỷ lệ phân li kiểu hình mà cho biết kiểu hình lai - Khi lai cặp tính trạng, tỷ lệ kiểu hình biết bội số 25% hay ¼ - Khi lai cặp tính trạng mà tỷ lệ kiểu hình biết bội số 6,25 % (hoặc 1/16); lai n cặp tính trạng mà từ tỷ lệ kiểu hình biết cho phép xác định số loại giao tử bố (hoặc mẹ) có tỷ lệ ước số 25% Cách giải tập thuộc quy luật Men- đen - Cũng toán quy luật di truyền khác cách giải gồm bước sau: Bước 1: Quy ước gen: Dựa vào đề quy ước gen trội, lặn( bước cho) Bước 2: Biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình cặp bố mẹ Bước 3: Lập sơ đồ lai, nhận xét tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình giải yêu cầu khác đề III Một số dạng tập di truyền thường gặp Bài tập về: Tìm số loại giao tử kiểu gen loại giao tử Phương pháp giải: - Một thể có n cặp gen dị hợp tối đa có 2n loại giao tử - Muốn xác định kiểu gen giao tử, kẻ sơ đồ phân nhánh.Cặp gen dị hợp có nhánh, cặp gen đồng hợp có nhánh Giao tử gen từ gốc đến Bài tập vận dụng Bài tập 1: Hãy xác định số loại giao tử kiểu gen giao tử thể sau: a Cơ thể có kiểu gen AaBbDd b Cơ thể có kiểu gen AabbDdEE c Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe Hướng dẫn giải: a Cơ thể có kiểu gen AaBbDd có cặp gen dị hợp nên có 23 = loại giao tử loại giao tử là: D B d A D b d D B a d D b d - Kiểu gen loại giao tử là: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd b Cơ thể có kiểu gen AabbDdEE có 2cặp gen dị hợp Aa Dd nên có số loại giao tử 22 = loại D E A b d E D E a b d E - Kiểu gen loại giao tử là: AbDE, AbdE, abDE, abdE c Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe có cặp gen dị hợp Aa, Bb Ee nên có số loại giao tử 23 = loại giao tử loại giao tử là: B d E e A a b d B d E e E e b d E e - Kiểu gen loại giao tử là: ABdE , ABde, AbdE, Abde, aBdE, aBde, abdE, abde Bài tập 2: Cơ thể AABbDdee giảm phân cho loại giao tử? loại giao tử mang gen ABde chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Hướng dẫn giải: - Cơ thể AABbDdee có cặp gen dị hợp nên cho số loại giao tử 2 = loại - Khi thể có loại giao tử loại giao tử chiếm tỉ lệ = ¼ =25% -> loại giao tử mang kiểu gen ABde chiếm tỉ lệ 25% Bài tập về: Phép lai cặp tính trạng Dạng 1: Xác định kết F1, F2 Phương pháp giải: B1: Xác định tính trạng trội, lặn( bước cho) B2: Quy ước gen B3:Xác định kiểu gen B4: Viết sơ đồ lai kết Bài tập vận dụng Bài 1: Ở cà chua, dạng cặp gen quy định Lai tròn với bầu dục, F1 thu 100% tròn Tiếp tục cho F lai với để F2, viết sơ đồ lai từ P đến F2 Biết đột biến xảy Hướng dẫn giải: Bước 1: Ở F1 100% tròn ⇒ tròn trội so với bầu dục Bước 2: Quy ước gen: Gen A quy định tròn, Gen a quy định bầu dục Bước 3: Vì F1 đồng tính  Pt/c, có KG đồng hợp (AA aa) Bước 4: Sơ đồ lai từ P đến F2: Pt/c: ♂ AA (quả tròn) × ♀ aa (quả bầu dục) GP: A a → F1: 100% Aa (quả tròn) F1 × F1 Aa (quả tròn) × Aa (quả tròn) GF : 1/2 A : 1/2 a /2A : 1/2 a F2: ♂ 1/2 A 1/2 a 1/2 A 1/4 AA (quả tròn) 1/4 Aa (quả tròn) 1/2 a 1/4 Aa (quả tròn) 1/4 aa (quả bầu dục) ♀ Kết quả: TLKG: 1/4AA : 2/4Aa: 1/4aa; TLKH: 3/4 tròn : 1/4 bầu dục Bài 2: Ở cà chua thụ phấn tròn với bầu dục, F1 thu 100% tròn Tiếp tục cho F1 lai với a Xác định kết thu F2 b Lấy thu F2 tự thụ phấn với Xác định kết F3 Hướng dẫn giải: Bước 1: Ở F1 100% tròn ⇒ tròn trội so với bầu dục Bước 2: Quy ước gen: Gen B quy định tròn, Gen b quy định bầu dục Bước 3: Vì F1 đồng tính  Pt/c, có KG đồng hợp (BB bb) Bước 4: Sơ đồ lai từ P đến F2: Pt/c: ♂ BB (quả tròn) × ♀ bb (quả bầu dục) GP: B b F1: 100% Aa (quả tròn) F1 × F1 Bb (quả tròn) × Bb (quả tròn) GF : B,b B, b ♂ B B ♀ B BB (quả tròn) Bb (quả tròn) b Bb (quả tròn) bb (quả bầu dục) Kết quả: - Tỉ lệ kiểu gen: 1BB: 2Bb: 1bb - Tỉ lệ kiểu hình: tròn : bầu dục b Xác định kết F3 Lấy F2 :BB, Bb; bb tự thụ phấn ta có: * Sơ đồ lai 1: F2 x F2: ♂ BB (quả tròn) × ♀ BB (quả tròn) F3: BB Kết quả: - Tỉ lệ kiểu gen: 100% BB - Tỉ lệ kiểu hình: 100% tròn * Sơ đồ lai 2: F2 x F2: ♂ Bb (quả tròn) × ♀ Bb (quả tròn) GF2: B,b B, b F3: ♀ B b ♂ Kết quả: B BB (quả tròn) Bb (quả tròn) b Bb (quả tròn) bb (quả bầu dục) - Tỉ lệ kiểu gen: BB : Bb :1bb 10 - Sơ đồ lai: P: ♀ bầu dục ( tt ) × ♂ tròn ( Tt ) GP: 1t 1T : 1t F1: 1Tt : tt Kết : - Tỉ lệ kiểu gen 1Tt :1 tt - Tỉ lệ kiểu hình: 0% tròn : 50% bầu dục Bài tập : Đem thụ phấn thứ lúa hạt tròn hạt dài với nhau, F thu 100% lúa hạt tròn F2 thu 768 lúa hạt tròn 250 lúa hạt dài a Giải thích kết Viết sơ đồ lai từ P đến F2 b Làm để xác định lúa hạt tròn chủng hay không ? Học sinh tự giải : a A A x a a b Lai phân tích Dạng : Bài toán tạp giao Bài tập : Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh Khi cho hạt vàng lai với hạt xanh F phân li theo tỉ lệ hạt vàng : hạt xanh Sau cho F1 tạp giao với kết kiểu gen, kiểu hình F ? Biết gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường (Đề thi HSG Tỉnh 2005 - 2006) Hướng dẫn giải: - Qui ước: Gen A: hạt vàng, gen a: hạt xanh - F1 phân li theo tỉ lệ hật vàng : hạt xanh kết phép lai phân tích suy hạt vàng đem lai có kiểu gen dị hợp Aa - Sơ đồ lai: P Aa (cây hạt vàng) x aa (cây hạt xanh) G A,a a F1 KG: 1Aa : 1aa KH: hạt vàng : hạt xanh - Cho F1 tạp giao ta có phép lai sau: Phép lai Aa x Aa (chiếm 1/4 tổng số phép lai ) Phép lai Aa x aa (chiếm 2/4 tổng số phép lai ) Phép lai aa x aa (chiếm 1/4 tổng số phép lai ) - Kết F2 : Phép lai 1: 1/4 (Aa x Aa) F2 : KG: 1/4 (1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa) = 1/16 AA : 2/16 Aa : 1/16 aa KH: 3/16 hạt vàng : 1/16 hạt xanh Phép lai 2: 2/4 (Aa x aa) F2 : KG: 2/4(1/2 Aa : 1/2 aa) = 2/8 Aa : 2/8 aa 15 KH: 1/2 hạt vàng : 1/2 hạt xanh Phép lai 3: 1/4 (aa x aa) F2 : KG: 1/4 aa KH: 100% hạt xanh > Tỉ lệ chung F2 : KG: 1/16 AA : 6/16 Aa : 9/16 aa KH: hạt vàng : hạt xanh Bài 2: Ở đậu Hà lan, gen A trội hoàn toàn quy định hạt màu vàng, gen lặn a quy định hạt màu xanh Cho mọc từ hạt vàng chủng thụ phấn với mọc từ hạt xanh để F1, tiếp tục lấy hạt F1 đem gieo để F2 Biết không xảy đột biến a) Hãy xác định tỉ lệ màu hạt hệ F1 hệ F2 Hướng dẫn giải: a) Xác định tỉ lệ màu hạt hệ F1 hệ F2 - Hạt hệ P (thế hệ F1): Toàn hạt màu vàng ⇒ Cây hạt màu vàng có KG AA, hạt xanh có KG aa, hạt thu có KG dị hợp (Aa) thành F1 - Cây F1 tự thụ phấn: F1: Aa × Aa → 1/4 AA: 2/4 Aa : 1/4 aa Hạt F1 (là hệ F2 ) có loại màu, tỉ lệ 3/4vàng : 1/4 xanh, thành F2 - Các F2 qua tự thụ phấn: Cây AA cho: 1/4 (AA × AA ) = 1/4 AA Cây Aa cho: 1/2 (Aa × Aa) = 1/8 AA : 1/4 Aa : 1/8 aa Cây aa cho: 1/4 (aa × aa) = 1/4 aa Hạt F2 (là hệ F3 ) có TLKG : 3/8 AA : 2/8 Aa : 3/8 aa TLKH : màu vàng: màu xanh Bài 3: Ở cà chua tròn ( A) trội hoàn toàn so với dài (a) Khi lai cà chua tròn với nhau, F1 toàn cà chua tròn Cho F1 giao phấn với nhau, F2 xuất có cà chua tròn dài Lập sơ đồ lai từ P đến F2 Hướng dẫn giải: Theo F2 có cà chua tròn dài Chứng tỏ P không chủng Vậy P có kiểu gen là: P: A A( tròn) x A a( tròn ) G: A A, a F1: Kiểu gen ½ A A: ½ A a Kiểu hình : 100% tròn Cho F1 giao phấn xảy trường hợp sau F1 : ½AA x ½ AA 16 ½ AA x ½Aa ½Aa x ½AA ½Aa x ½Aa ( HS tự viết sơ đồ lai) F2 có TLKG : AA : Aa : aa TLKH : 16 tròn : dài Bài tập tự giải Bài 1: Cho biết ruồi giấm gen quy định chiều dài cánh nằm NST thường cánh dài trội so với cánh ngắn Khi cho ruối giấm cánh dài lai với thu lai F1 a Lập sơ đồ lai nói b Nếu tiếp tục cho ruồi cánh dài F1 lai phân tích Kết nào? Bài 2: Ở đậu Hà lan, gọi gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt màu xanh Cho đậu Hà lan dị hợp (Aa) tự thụ phấn để F1 Dùng hạt xanh F làm bố lai với hạt vàng F làm mẹ để F2 Hãy lập sơ đồ lai xác định kết chung (theo lí thuyết) thu F 1và F2 qua phép lai Phép lai F1 nói gọi phép lai gì? (Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008 - 2009) Bài 3: Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt gen qui định Đem gieo hạt đậu Hà Lan màu vàng thu (P) Cho (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, hệ thu được: 99% hạt màu vàng; 1% hạt màu xanh Tính theo lí thuyết, (P) có kiểu gen nào? Tỉ lệ loại kiểu gen bao nhiêu? Biết đột biến xảy tính trạng màu sắc hạt đậu Hà Lan không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.(Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 - 2013) Bài 4: Ở ruồi giấm gen xác định chiều dài lông tơ: alen trội A alen a cho lông ngắn Lai ruồi đực (lông dài) với ruồi lông ngắn Ở F có 850 cá thể 418 cá thể có kiểu lông dài 432 cá thể có kiểu hình lông ngắn a Ruồi đực cha có kiểu gen ? Bài tập về: Phép lai hai cặp tính trạng Dạng 1: Xác định kết F1, F2 Phương pháp giải: B1: Xác định tính trạng trội, lặn( bước cho) B2: Quy ước gen B3:Xác định kiểu gen B4: Viết sơ đồ lai kết Bài tập vận dụng Bài tập 1: Giao phối chuột đen , lông dài với chuột trắng , lông ngắn, F1 thu 100% chuột đen , lông ngắn Sau lấy chuột F1 giao phối với a Xác định kết F2 b Lai phân tích chuột F1 xác định kết F2 17 Hướng dẫn giải: a Xác định kết F2 - Xác định trội lặn: Vì F1 100% chuột đen, lông ngắn=> lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài Quy ước: Gen A lông đen Gen a lông trắng Gen B lông ngắn Gen b lông dài - Xác định kiểu gen: Vì F1 đồng tính=> P chủng Chuột ♀ lông đen, dài có kiểu gen ( AAbb) Chuột ♂ lông trắng, ngắn có kiểu gen (aaBB) - Viết sơ đồ lai kết Sơ đồ lai: ♀ lông đen, dài ( AAbb) x ♂ lông trắng, ngắn (aaBB) Gp : Ab aB F1 : AaBb (100% đen, ngắn) F1 x F1 : AaBb x AaBb GF1: AB = Ab = aB = ab = 25% AB = Ab = aB = ab = 25% F2 AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb Kết quả: Tỷ lệ kiểu gen Tỷ lệ kiểu hình 1AABB:2AaBB : 2AABb: 4AaBb 9A–B9 đen, ngắn 1AAbb : 2Aabb A - bb đen, dài 1aaBB :2aaBb aaB trắng, ngắn aabb aabb 18 1trắng, dài b) Lai phân tích chuột F1 (AaBb): - Sơ đồ lai: PB: F1 AaBb (lông đen, ngắn) × aabb (lông trắng, dài) GP B : (1/4AB:1/4Ab:1/4aB:1/4ab) × ab F2: 1/4 AaBb : 1/4 Aabb : 1/4 aaBb : 1/4 aabb Kết quả: TLKG: 1/4 AaBb : 1/4 Aabb : 1/4 aaBb : 1/4 aabb TLKH: 25% đen, ngắn: 25% đen, dài: 25% trắng, ngắn: 25% trắng, dài Bài tập 2: Đem giao phối chuột đen, lông xù với chuột trắng , lông trơn F thu 100% chuột lông đen , xù Sau lấy chuột thu F giao phối với chuột lông trắng, trơn a Xác định kết thu F2 b Nếu giao phối chuột trắng, xù có kiểu gen dị hợp với chuột đen, xù F F2 thu kết nào? HS tự giải Đáp án: a đen , xù: đen , trơn: trắng, trơn: trắng, xù b Tỉ lệ 3: 3: :1 Dạng 2: Dựa vào kiểu hình để xác định kiểu gen bố, mẹ Phương pháp giải: B1: Xác định tính trạng trội, lặn( bước cho) B2: Quy ước gen B3:Xác định kiểu gen( dựa vào kiểu hình lặn đời cháu) B4: Viết sơ đồ lai kết Bài tập vận dụng Bài tập 1: Ở người, nhóm máu O (a a) , máu A (A A; A a) Máu B(A’A’; A’a) nhóm máu B(AA’), thuận tay phải gen (B) , thuận tay trái gen(b) Trong gia đình bố có nhóm máu A, thuận tay trái, mẹ có nhóm máu B, thuận tay phải có người con: trai có nhóm máu AB, thuận tay trái gái có nhóm máu O thuận tay phải a Xác định kiểu gen thành viên gia đình b Người trai lớn lên lấy vợ có nhóm máu O, thuận tay phải; gái họ nhóm máu B, thuận tay phải Xác định kiểu gen vợ người trai bé gái họ Hướng dẫn giải a Xác định kiểu gen thành viên gia đình - Bố có nhóm máu A, thuận tay trái có kiểu gen (A- bb) - Mẹ có nhóm máu B, thuận tay phải có kiểu gen(A’- B -) 19 - Con trai có nhóm máu AB, thuận tay trái có kiểu gen(AA’bb) Trong cặp gen bb gen b nhận từ bố gen b nhận từ mẹ - Con gái có nhóm máu O thuận tay phải có kiểu gen (a aB -) Trong cặp gen a a gen a nhận từ bố gen a nhận từ mẹ Vậy - Bố có nhóm máu A, thuận tay trái có kiểu gen (Aa bb) - Mẹ có nhóm máu B, thuận tay phải có kiểu gen(A’a B b) - Viết sơ đồ lai kết Sơ đồ lai: ♀ Máu B, thuận tay phải(A’a B b) x ♂ máu A, thuận tay trái (Aa bb) Gp : A’B = A’b =aB = ab =25% Ab = ab F1 : ♀ A’B A’b aB ab Ab AA’Bb AA’bb AaBb Aabb ab A’aBb A’abb aaBb aabb ♂ Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen Tỉ lệ kiểu hình AA’Bb nhóm máu AB thuận tay phải AA’bb nhóm máu AB thuận tay trái AaBb nhóm máu A thuận tay phải Aabb nhóm máu A thuận tay trái A’aBb nhóm máu B thuận tay phải A’abb nhóm máu B thuận tay trái aaBb nhóm máu O thuận tay phải aabb nhóm máu O thuận tay trái b Xác định kiểu gen - Con trai có nhóm máu AB, thuận tay trái có kiểu gen(AA’bb) - Vợ có nhóm máu O, thuận tay phải có kiểu gen(aaB-) - Con gái họ nhóm máu B, thuận tay phải có kiểu gen( A’ - B- )nhận gen b từ bố gen a từ mẹ Vậy: - Bé gái có kiểu gen là( A’a Bb ) - Vợ người trai có kiểu gen aaBB aa Bb - Sơ đồ lai 1: ♀ Máu O thuận tay phải(aa Bb) x ♂ máu AB, thuận tay trái (AA’ bb) Gp : aB , ab Ab , A’b F1 : 20 ♀ aB ab Ab A aBb A abb A’b A’aBb A’abb ♂ Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen Tỉ lệ kiểu hình AaBb nhóm máu A thuận tay phải Aabb nhóm máu A thuận tay trái A’aBb nhóm máu B thuận tay phải A’abb nhóm máu B thuận tay trái - Sơ đồ lai 2: ♀ Máu O thuận tay phải(aa BB) x ♂ máu AB, thuận tay trái (AA’ bb) Gp : aB Ab , A’b F1 : A aBb : A’aBb Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen Tỉ lệ kiểu hình AaBb nhóm máu A thuận tay phải A’aBb nhóm máu B thuận tay phải Bài tập 2: Ở loài thực vật, hoa tìm (T) , hoa trắng (t) , hạt nâu(N), hạt vàng(n) Đem thụ phấn cay có hoa tím, hạt nâu với có hoa trắng , hạt vàng Ở F1 thu 50% hoa tím, hạt nâu 50% hoa trắng, hạt vàng a Xác định kiểu gen P b Đem lai hoa tím, hạt nâu dị hợp cặp gen với hoa trắng , hạt nâu F1 Xác định kết F2 Hướng dẫn giải: a Xác định kiểu gen P - Xác định kiểu gen: Cây hoa tím, hạt nâu có kiểu gen(T- N- ) Cây hoa trắng, hạt vàng có kiểu gen (ttnn)=> giao tử (tn) không ảnh hưởng đến kiểu hình F1 Ở F1 thu 50% hoa tím, hạt nâu( T- N- )=> Cây hoa tím, hạt nâu cho giao tử (TN) 50% hoa trắng, hạt nâu(ttN-) => Cây trắng hạt nâu cho giao tử (tN) Vậy Cây hoa tím, hạt nâu có kiểu gen (TtNN) Cây hoa trắng, hạt vàng có kiểu gen (ttnn0 - Sơ đồ lai: 21 P: Hoa tím, hạt nâu (TtNN) x Hoa trắng, hạt vàng ( ttnn) Gp : TN; tN tn F1: TtNn: ttNn Kiểu hình: 50% hoa tím, hạt nâu: 50% hoa trắng, hạt nâu b - Xác định kiểu gen Cây hoa tím, hạt nâu dị hợp hai cặp gen có kiểu gen TtNn Cây hoa trắng, hạt nâu F1 ttNn - Sơ đồ lai: F1: Hoa tím, hạt nâu (TtNn) x Hoa trắng, hạt vàng ( ttNn) GF1: TN, Tn, tN, tn tN, tn ♀ TN Tn tN tn tN TtNN TtNn ttNN ttNn tn TtNn Ttnn ttNn ttnn ♂ Tỉ kệ kiểu gen: TtNN: TtNn = hoa tím, hạt nâu ttNN: 2ttNn = hoa trắng, hạt nâu Ttnn = hoa tím, hạt vàng ttnn = hoa trắng, hạt vàng Bài tập 3: Giao phấn cà chua đỏ, tròn với với cà chua vàng, bầu dục F1 thu 100% cà chua đỏ, tròn sau lấy F giao phấn với a xác định kết F2 b Lấy F2 giao phấn với vàng, bầu dục F thu vàng, bầu dục đỏ, tròn Xác định kiểu gen F2 (Học sinh tự giải) Dạng 3: Dựa vào tỉ lệ kiểu hình để xác định kiểu gen bố, mẹ Phương pháp giải: B1: Xác định tính trạng trội, lặn( bước cho) B2: Quy ước gen B3: Xác định kiểu gen( dựa vào tỉ lệ kiểu hình) Xét riêng cặp cặp tính trạng) B4: Viết sơ đồ lai kết Bài tập vận dụng Bài tập 1: Ở lúa , thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, chín sớm rội hoàn toàn so với chín muộn Đem hai thứ lúa thân cao, chín sớm thụ phấn với 22 F1 thu được: 897 lúa thân cao, chín sớm: 299 lúa thân cao, chín muộn: 302 lúa thân thấp, chín sớm: 97 lúa thân thấp, chín muộn a Xác định kiểu gen bố mẹ b.Lấy thân thấp, chín sớm thụ phấn với thân cao , chín sớm P Xác định kết thu Hướng dẫn giải: a Xác định kiểu gen bố mẹ Xét riêng cặp tính trạng: Cao 897 + 299 = = Thâp 302 + 97 Chinsom = 897 + 302 = chinmuon 299 + 97 - Biện luận: F1 xuất tỉ lệ cao: thấp  cao trội hoàn toàn so với thấp Quy ước: Gen A quy định thân cao Gen a quy định thân thấp Tỉ lệ 3: = kiểu tổ hợp giao tử = x => p dị hợp có kiểu gen Aa x A a F1 xuất tỉ lệ chín sớm: chín muộn  chín sớm trội hoàn toàn với chín muộn Quy ước: Gen B quy định thân cao Gen b quy định thân thấp Tỉ lệ 3: = kiểu tổ hợp giao tử = x => p dị hợp có kiểu gen Bb x Bb - Sơ đồ lai: P ♀ Thân cao, chín sớm ( AaBb) Gp : AB = Ab = aB = ab = 25% F1 : Ab x ♂ Thân cao, chín sớm ( AaBb) AB = Ab = aB = ab = 25% ♀ AB aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb ♂ 23 Kết quả: Tỷ lệ kiểu gen Tỷ lệ kiểu hình 1AABB:2AaBB : 2AABb: 4AaBb 9A–B9 đen, ngắn 1AAbb : 2Aabb A - bb đen, dài 1aaBB :2aaBb aaB trắng, ngắn aabb aabb 1trắng, dài b Xác định kết - Xác định kiểu gen: Cây bố thân cao, chín sớm ( a aBB, a aBb) Cây mẹ thân coa, chín sớm P: AaBb - Sơ đồ lai 1: P ♀ Thân cao, chín sớm ( AaBb) Gp : AB = Ab = aB = ab = 25% F1 : ♀ AB x ♂ Thân thấp, chín sớm ( aaBB) aB Ab aB ab ♂ aB AaBB AaBb aaBB aaBb Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen: AaBB; AaBb ; 1aaBB ; aaBb Tỉ lệ kiểu hình: Cao , chín sớm; Thân thấp, chín sớm - Sơ đồ lai 2: P F2 Thân cao, chín sớm ( AaBb) Gp : AB = Ab = aB = ab = 25% F1 : ♀ AB Ab x ♂ Thân thấp, chín sớm ( aaBb) aB , ab aB ab ♂ 24 aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen: AaBB; AaBb ; 1A abb; 1aaBB ; aaBb; 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: Thân Cao , chín sớm; Thân cao, chín muộn; Thân thấp, chín sớm; Thân thấp, chín muộn Bài tập 2: Cho biết loài côn trùng, cặp tính trạng chiều cao chân độ dài cánh gen nằm NST thường qui định di truyền độc lập với Gen A: chân cao ; gen a: chân thấp Gen B: cánh dài ; gen b: cánh ngắn Người ta tiến hành phép lai thu kết khác lai F sau: a) Phép lai 1, F1 có: + 37,5% số cá thể có chân cao, cánh dài + 37,5% số cá thể có chân thấp, cánh dài + 12,5% số cá thể có chân cao, cánh ngắn + 12,5% số cá thể có chân thấp, cánh ngắn b) Phép lai 2, F1 có: + 25% số cá thể có chân cao, cánh dài + 25% số cá thể có chân cao, cánh ngắn + 25% số cá thể có chân thấp, cánh dài + 25% số cá thể có chân thấp, cánh ngắn Hãy biện luận lập sơ đồ lai cho phép lai Hướng dẫn giải: a) Phép lai 1: F1 có tỉ lệ : 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5% = : : : - Phân tích cặp tính trạng lai F1 : + Về chiều cao chân : Chancao 37,5% + 12,5% 50% = = = chân cao : chân thấp Chanthap 37,5% + 12,5% 50% F1 có tỉ lệ phép lai phân tích Suy phép lai P : P : Aa ( chân cao ) x aa ( chân thấp ) + Về độ dài cánh : Cánhdài 37,5% + 37,5% 75% = = = cánh dài : cánh ngắn Cánhngăá 12,5% + 12,5% 25% F1 có tỉ lệ định luật phân li trội : lặn Suy P mang kiểu gen dị hợp P : Bb ( cánh dài ) x Bb ( cánh dài ) * Tổ hợp tính trạng suy : - Một thể P mang kiểu gen AaBb ( chân cao, cánh dài ) - Một thể lại mang kiểu gen aaBb ( chân thấp, cánh dài) 25 * Sơ đồ lai : (HS tự viết) - Tỉ lệ kiểu hình F1 : chân cao, cánh dài : chân thấp, cánh dài chân cao, cánh ngắn : chân thấp, cánh ngắn b) Phép lai 2: Phân tích cặp tính trạng lai F1 : + Về chiều cao chân : Chancao = Chanthap 25% + 25% 50% = = chân cao : chân thấp 25% + 25% 50% F1 có tỉ lệ phép lai phân tích Suy phép lai P : P : Aa (chân cao) x aa (chân thấp) + Về độ dài cánh : Cánhdaif = Cánhngan 25% + 25% 50% = = cánh dài : cánh ngắn 25% + 25% 50% F1 có tỉ lệ phép lai phân tích Suy phép lai P : P : Bb (cánh dài) x bb (cánh ngắn) * Tổ hợp tính trạng suy : Phép lai thể P trường hợp sau : P : AaBb x aabb ; P : Aabb x aaBb Sơ đồ lai : (HS tự viết) Bài tập 3: Cho F1 tự thụ phấn F gồm loại kiểu hình với 6400 có 1200 đỏ, hạt dài Cho biết gen quy định tính trạng, gen nằm NST khác Đối lập với đỏ, hạt dài vàng,hạt tròn a Xác định tính chất tỉ lệ viết sơ đồ lai b Tính số kiểu hình lại Hướng dẫn giải : a Xác định tính chất tỉ lệ viết sơ đồ lai F2 có tỉ lệ 1200/ 6400 = 18,75% tương ứng với 3/ 16 Vậy F2 có 16 tổ hợp = 4♀ x 4♂ => F1 dị hợp cặp gen( A a Bb) * Sơ đồ lai: F1 ♀ AaBb x ♂ AaBb Gp : AB = Ab = aB = ab = 25% F2 : Ab AB = Ab = aB = ab = 25% ♀ AB aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb ♂ 26 Kết quả: Tỷ lệ kiểu gen Tỷ lệ kiểu gen tổng quát 1AABB:2AaBB : 2AABb: 4AaBb 9A–B- 1AAbb : 2Aabb A - bb 1aaBB :2aaBb aaB - aabb aabb b Tính số kiểu hình lại * Nếu 3A- bb tương ứng với kiểu đỏ, hạt dài ta có quy ước gen A: đỏ a: vàng B : hạt tròn b: hạt dài - Tỉ lệ kiểu hình số F2 là: 9A–B3 A - bb aaB 1a abb * Nếu : Đỏ tròn tương ứng với 3600 : Đỏ dài tương ứng với 1200 : Vàng tròn tương ứng 1200 : vàng dài tương ứng 400 aaB- tương ứng với kiểu đỏ, hạt dài ta có quy ước gen A: vàng a: đỏ B : hạt dài b: hạt tròn - Tỉ lệ kiểu hình số F2 là: A – B - : Vàng dài tương ứng với 3600 A - bb : Vàng tròn tương ứng với 1200 aaB - : Đỏ dài tương ứng 1200 1a abb : Đỏ tròn tương ứng 400 Bài tập 4( Đề khảo sát HSG năm học 2009- 2010) Khi lai hai giống chủng loài thực F Cho F1 tự thụ phấn với , F2 thu 3202 có 1801 cao đỏ.Biết tính trạng tương ứng thấp, vàng di truyền độc lập a Xác định kiểu gen kiểu hình P Viết sơ đồ lai từ P đến F2 b.Xác định số lượng kiểu hình lại F2 (Họ sinh tự giải) 27 B KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ Khi chưa áp dụng: Học sinh gặp nhiều khó khăn giải tập di truyền thường nhầm lẫn toán lai hai cặp tính trạng Khi áp dụng chuyên đề: Sau thời gian vận dụng, thấy phương pháp thực có hiệu quả, học sinh hiểu làm tập di truyền cách thành thục Trên số biện pháp nhỏ trình “Hướng dẫn giải số dạng tập di truyền Menđen” Ở đề cập tới số dạng không đầy đủ tất dạng tập di truyền chương trình sinh học Tôi tìm tòi nghiên cứu bồi dưỡng với mong muốn nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Vì năm học vừa qua chất lượng đội tuyển ngày khả quan có học sinh đỗ điểm cao kỳ thi chọn học sinh giỏi(có học sinh đạt giải cấp huyện giải khuyến khích cấp tỉnh,1 học sinh thi đỗ vào trường chuyên tỉnh Với mong muốn cố gắng thể phần chuyên đề Chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót mong góp ý đồng chí để chất lượng giảng dạy đội tuyển không ngừng nâng cao, đồng thời nâng cao chất lượng giải kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh Vĩnh tường, ngày tháng 11 năm 2015 Người thực Vũ Thị Thúy Mười 28 29 [...]... gian vận dụng, tôi thấy phương pháp này đã thực sự có hiệu quả, học sinh đã hiểu bài và làm được bài tập di truyền một cách thành thục Trên đây là một số biện pháp nhỏ trong quá trình Hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền của Men en” Ở đây tôi chỉ đề cập tới một số dạng chứ không đầy đủ tất cả các dạng bài tập di truyền trong chương trình sinh học 9 Tôi đã tìm tòi nghiên cứu và bồi dưỡng với... ứng là cây thấp, quả vàng và di truyền độc lập a Xác định kiểu gen và kiểu hình của P Viết sơ đồ lai từ P đến F2 b.Xác định số lượng kiểu hình còn lại của F2 (Họ sinh tự giải) 27 B KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ Khi chưa áp dụng: Học sinh gặp nhiều khó khăn khi giải các bài tập di truyền thường nhầm lẫn nhất là đối với bài toán lai hai cặp tính trạng Khi áp dụng chuyên đề: Sau một thời gian vận dụng, tôi... lai : (HS tự viết) Bài tập 3: Cho F1 tự thụ phấn được F 2 gồm 4 loại kiểu hình với 6400 cây trong đó có 1200 cây quả đỏ, hạt dài Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên các NST khác nhau Đối lập với quả đỏ, hạt dài là quả vàng,hạt tròn a Xác định tính chất của tỉ lệ trên và viết sơ đồ lai b Tính số cây của các kiểu hình còn lại Hướng dẫn giải : a Xác định tính chất của tỉ lệ trên và... học vừa qua chất lượng đội tuyển ngày một khả quan và đã có học sinh đỗ điểm cao các kỳ thi chọn học sinh giỏi(có 1 học sinh đạt giải nhất cấp huyện và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh, 1 học sinh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh Với mong muốn như vậy tôi đã cố gắng thể hiện một phần nào đó trong chuyên đề Chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót rất mong được sự góp ý của các đồng chí để chất lượng giảng dạy... 9 cây hạt xanh Bài 2: Ở đậu Hà lan, gen A trội hoàn toàn quy định hạt màu vàng, gen lặn a quy định hạt màu xanh Cho cây mọc từ hạt vàng thuần chủng thụ phấn với cây mọc từ hạt xanh để được F1, tiếp tục lấy hạt của cây F1 đem gieo để được cây F2 Biết không xảy ra đột biến a) Hãy xác định tỉ lệ màu hạt của các cây thế hệ F1 và cây thế hệ F2 Hướng dẫn giải: a) Xác định tỉ lệ màu hạt của các cây thế hệ... lặn( có thể không có bước này nếu như bài đã cho) B2: Quy ước gen B3:Xác định kiểu gen B4: Viết sơ đồ lai và kết quả Bài tập vận dụng Bài tập 1: Giao phối chuột đen , lông dài với chuột trắng , lông ngắn, ở F1 thu được 100% chuột đen , lông ngắn Sau đó lấy chuột F1 giao phối với nhau a Xác định kết quả ở F2 b Lai phân tích chuột F1 xác định kết quả ở F2 17 Hướng dẫn giải: a Xác định kết quả ở F2 - Xác... dài Bài tập 3: Ở người mắt nâu(B) mắt xanh (b) Trong một gia đình bố mắt nâu, mẹ mắt xanh có 2 người con: Con trai mắt nâu và con gái mắt xanh Xác định kiểu gen của gia đình trên Hướng dẫn giải: Bố ( Bb), Mẹ ( bb) , con trai( Bb) , con gái( bb) Dạng 3: Dựa vào tỉ lệ kiểu hình để xác định kiểu gen của bố, mẹ Phương pháp giải: B1: Xác định tính trạng trội, lặn( có thể không có bước này nếu như bài. .. gen dị hợp với chuột đen, xù của F 1 thì F2 sẽ thu được kết quả như thế nào? HS tự giải Đáp án: a 1 đen , xù: 1 đen , trơn: 1 trắng, trơn: 1 trắng, xù b Tỉ lệ 3: 3: 1 :1 Dạng 2: Dựa vào kiểu hình để xác định kiểu gen bố, mẹ Phương pháp giải: B1: Xác định tính trạng trội, lặn( có thể không có bước này nếu như bài đã cho) B2: Quy ước gen B3:Xác định kiểu gen( dựa vào kiểu hình lặn của đời con hoặc cháu)... nếu như bài đã cho) B2: Quy ước gen B3:Xác định kiểu gen( dựa vào kiểu hình lặn ở đời con hoặc cháu) B4: Viết sơ đồ lai và kết quả Bài tập vận dụng Bài tập 1: Ở người, thuận tay phải do gen trội (F), thuận tay trái do gen lặn (f) Cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường Trong một gia đình, bố và mẹ đều thuận tay phải, con gái của họ thuận tay trái Biết không có đột biến xảy ra Xác định kiểu gen của bố... 37,5% số cá thể có chân thấp, cánh dài + 12,5% số cá thể có chân cao, cánh ngắn + 12,5% số cá thể có chân thấp, cánh ngắn b) Phép lai 2, F1 có: + 25% số cá thể có chân cao, cánh dài + 25% số cá thể có chân cao, cánh ngắn + 25% số cá thể có chân thấp, cánh dài + 25% số cá thể có chân thấp, cánh ngắn Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai trên Hướng dẫn giải: a) Phép lai 1: F1 có tỉ lệ : 37,5% : ... Phương pháp giải tập Nhận dạng toán thuộc quy luật Men đen Cách giải tập thuộc quy luật Men đen III Một số dạng tập di truyền thường gặp Bài tập tìm số loại giao tử kiểu gen loại giao tử Bài tập về:... đề: Hướng dẫn giải số dạng tập di truyền theo quy luật Men Đen ” II PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG- MỤC ĐÍCH- NHIỆN VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ Phạm vi chuyên đề - Các dạng tập di truyền theo quy luật Men Đen - Các. .. học sinh hiểu làm tập di truyền cách thành thục Trên số biện pháp nhỏ trình Hướng dẫn giải số dạng tập di truyền Men en” Ở đề cập tới số dạng không đầy đủ tất dạng tập di truyền chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn cấp tỉnh hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen, skkn cấp tỉnh hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen,

Từ khóa liên quan